Voorleesweek in de filialen van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de “Voorleesweek” konden de kinderen reeds gaan luisteren naar verhaaltjes in de bibliotheek van Vlezenbeek, Zuun, Ruisbroek en Negenmanneke.
Zondag 24 november 2013 om 11.00 uur kunnen alle kinderen nog gaan luisteren naar verhaaltjes in de hoofdbibliotheek, Rink 2.
2013-11-21-voorleesweek_2 2013-11-21-voorleesweek_3
De Voorleesweek is een jaarlijks terugkerende campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaker voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Meer info over de bib: www.sint-pieters-leeuw.be/bibliotheek

Resultaten alcoholcontrole van 20 november 2013

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw hield woensdagnamiddag en avond alcoholcontroles langsheen de Bergensesteenweg en in deelgemeente Ruisbroek.

In totaal werden 87 bestuurders onderworpen aan een ademtest en allen bliezen negatief.
Volgende inbreuken werden vastgesteld:
-1 voertuig in beslag genomen voor niet verzekering en vervallen keuring;
-1 PV voor rijden zonder rijbewijs;
-3 processen-verbaal van waarschuwing voor inbreuken op de tecnische eisen;
-1 PV voor tachograaf (geen juiste tijdsaanduiding);
-1 onmiddellijke inning voor rijden zonder lichten.

Provincieraad schaft 2 welzijnsreglementen af

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant schafte het reglement voor de financiële bijdrage in de telefoonkosten voor geïsoleerde personen met een handicap en ouderen en het subsidiereglement voor erkende diensten gezinszorg af.

Deze beslissingen hebben we genomen in het kader van de interne staatshervorming’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘De Vlaamse overheid staat niet langer toe dat de provincies individuele premies geven voor welzijnsbeleid. We kenden deze telefoonbijdrage toe sinds 1972. In 2012 werden er 2.675 premies uitbetaald, in 2013 werden al 2.102 premies toegekend. Het sociaal tarief dat deze mensen genieten bij de telefonieleveranciers blijft ongewijzigd. Naast de afschaffing van de telefoonbijdrage, moeten we ook de steun aan de diensten voor gezinszorg stoppen. In 2013 kregen 26 OCMW’s en 9 private organisaties steun voor hun diensten gezinszorg, samen goed voor jaarlijks 850.000 euro. Vlaanderen zal dit engagement overnemen. We blijven ons wel inzetten voor meer welzijn in onze provincie. De vier investeringsreglementen voor kinderopvang, personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand en dagopvanginitiatieven zullen in 2014 en volgende jaren verdergezet worden’.

agenda: Participeer in de haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand

2011-02-25-cultuurprijs_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Wil je graag betrokken worden bij de studie naar de haalbaarheid van een nieuwe culturele infrastructuur in de Zuidwestrand? Ben je bereid enkele avonden in te plannen om het traject te volgen?
Dan ben je van harte welkom op de eerste bijeenkomst op maandag 25 november 2013 van 20.00 tot 22.00 uur in de theaterzaal van de Merselborre.

Het expertenbureau dat de studie uitvoert, zal er – in samenwerking met de opdrachtgevers, zijnde de gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Lennik – een panelgesprek organiseren met vijf interessante sprekers uit de cultuurwereld in Vlaanderen. Dit panelgesprek zal elke geïnteresseerde informatie aanreiken om nadien deel te nemen aan inspraak- en informatievergaderingen.

Alle geïnteresseerden uit Sint-Pieters-Leeuw en Lennik, alsook de vakmensen uit de regiowerking van Vlabr’ accent die aanwezig zijn op deze startbijeenkomst, kunnen nadien het verdere traject meemaken. Alleen wie deze startbijeenkomst bijwoont kan betrokken blijven bij het verdere traject.

De deskundigen tijdens het panelgesprek zijn:

  • Paul Sergier, directeur Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra;
  • Jerry Aerts, directeur De Singel Antwerpen;
  • Gunther Broucke, directeur Brussels philharmonic;
  • René Gelade, directeur CC Hasselt;
  • Christine Van de Steene, 10 jaar ervaring als domeinverantwoordelijke Cultuurcentra bij het Vlaams Agentschap voor Sociaal-Cultureel werk.