Handelsvereniging RinkRond Leeuw op jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw

2013-11-06-Leeuws-PeerkeSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het eerst in jaren hebben enkele lokale handelaars, leden van de nieuwe handelsvereniging “RinkRond Leeuw”, ervoor gezorgd dat zij op de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw, hun standen bij elkaar hebben staan.
Op die manier willen zij een zone creëren waar de jaarmarktbezoeker plots het besef krijgt dat hij of zij terecht komt bij de plaatselijke handelaars. Zo willen wij de lokale bevolking duidelijk maken dat winkelen in de streek best wel aantrekkelijk kan zijn en dat men er in een kleine straal ook alles vindt.

Voorzitter, Olivier Huygens: ” Maar we willen het handelsleven in en rond Sint-Pieters-Leeuw niet alleen aantrekkelijk maken voor de klanten maar ook voor handelaars. Zo zal er tussen de standen van enkele leden een tentje worden opgezet van “RinkRond Leeuw” waar lokale handelaars die nog geen lid zijn terecht kunnen voor alle nuttige info.
Iedereen die onze standen bezoekt zal er tevens kunnen genieten van enkele lokale producten. Zo zal hobbybrouwer Ronald Praet uit Sint-Pieters-Leeuw zijn “Ronaldus bier” aanbieden en zal men er tevens kunnen genieten van de heerlijke jenevers “Leeuws Peerke en Pompelmoes Peerke”.Soep, tapas, hamburgers, pensen, cava, wijnen en de plaatsing van een heuse autocar met allerhande keuze uit reisbestemmingen moeten dit geheel compleet maken. Voor al wie die dag actief wil zijn kan men er ook ballen werpen. Afhankelijk van hoeveel blikjes men omver werpt zal er een “altijd prijs” zijn aan verbonden. Ook de allerkleinsten zullen die dag uitzonderlijk worden verwend met enkele leuke verrassingen.
Onze handelsvereniging wil er staan voor zowel de klant als de handelaar. Een band creëren tussen de klant/handelaar maar ook tussen handelaars onderling en de gemeente, dat is ons uitgangspunt. Daarenboven zijn er in de toekomst toe tal van gezellige activiteiten gepland om aldus het handelsleven in de gemeente op een gezellige, maatschappelijke manier te bevorderen.

Meer info: www.rinkrondleeuw.be

Vanaf april 2014 E-boeken in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw tekent in op het proefproject van de Vlaamse overheid om e-boeken aan te bieden.
2013-11-06-E-boeken_SPL-2014

In opdracht van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege werkte Bibnet een proefproject uit om een jaar lang e-boeken toegankelijk te maken voor de leden van de Vlaamse openbare bibliotheken. Het proefproject start in april 2014. Vlaams minister Schauvliege: “Al 178 gemeenten en steden hebben zich gemeld om mee te stappen in dit project. Het biedt hen de kans om ook dit nieuw medium in te zetten voor leesbevordering en mediawijsheid, en daarmee de relatie met hun inwoners te versterken.”

Vanaf het voorjaar 2014 zullen een 300-tal e-boeken ter beschikking staan van het publiek. Binnen de muren van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw  zal iedereen gratis en gelijktijdig toegang hebben tot de volledige e-boekencollectie.
Daarnaast komt er een app voor zowel Apple als Android tablets. Met deze (gratis) app zullen bibliotheekleden thuis boeken kunnen downloaden en elk boek gedurende 4 weken lezen met een abonnementsformule van vijf euro voor drie boeken.

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw vroeg via hun elektronische nieuwsbrief de mening van de bibliotheekbezoekers. Uit de vele reacties en persoonlijke vragen bleek de betrokkenheid hierrond enorm groot.
De meerderheid vindt dat onze bibliotheek inderdaad e-boeken moet aanbieden, ook al zien zij het aanbod liever nog meer uitgebreid.

schepen van Bibliotheek Gunther Coppens: “Wij waren aangenaam verrast van de vele positieve reacties van onze leners. Het geeft aan hoe sterk de digitalisering leeft bij onze lezers. Wij willen pertinent werken naar een bibliotheek van de toekomst. Het digitale aanbod speelt hier zeker een belangrijke rol.“

Er is gekozen om uit te lenen via een app. Het is een zeer gebruiksvriendelijke omgeving waar alle leeftijden vlot mee overweg kunnen. En je hebt het boek altijd bij, ook als je geen internetconnectie hebt. Een app is ook een veilige omgeving om het downloaden van e-boeken mogelijk te maken. Auteurs of uitgevers hoeven niet te vrezen dat hun boeken via de bibliotheek gepirateerd worden.

Sint-Pieters-Leeuw installeert officieel de GROS

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 november 2013 werd in Sint-Pieters-Leeuw de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS, officieel geïnstalleerd. De stemgerechtigde leden verkozen Guido Devillé als voorzitter, en Chantal Heymans als ondervoorzitter.
2013-11-06-GROS_Sint-Pieters-Leeuw
De GROS is de adviesraad voor de Noord-Zuidproblematiek en duurzame ontwikkeling. Het gemeentelijk Noord-Zuid beleid is een divers beleid, opgesplitst in een “Noordwerking” en een “Zuidwerking”.
In de “Noordwerking” wordt de Leeuwse bevolking gesensibiliseerd en gemotiveerd aangaande de kloof tussen Noord en Zuid. Zowel het bestuur als de bevolking worden aangespoord om Fair Trade producten te leren kennen en gebruiken.
In de “Zuidwerking” worden lokale organisaties die werk verrichten in en voor het Zuiden, geholpen door hen te motiveren en te ondersteunen.

De GROS adviseert het gemeentelijk beleid. Elke vereniging die een band heeft met onze gemeente, en elke geïnteresseerde burger kan lid worden van de GROS.

Wens je deel uit te maken van de GROS, neem dan gerust contact op met Guido Devillé (guido.deville@ipv.be) of met Ingrid Baroen van de gemeentelijke dienst Ontwikkelingssamenwerking (ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be).

inschrijven: Week van de smaak 2013

2013-11-23-weekvandesmaakSINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van ‘De week van de smaak’ organiseert de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw op zaterdag 23 november 2013 drie workshops voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 16 jaar.

Soulfood: 12- tot 16-jarigen / De Merselborre/ 09.00 – 12.00 uur / 15 euro
We zitten gezellig samen rond een dampende stoofpot vol Afro-Amerikaanse delicatessen zoals gumbo, jambalaya en chocolate heaven.
De pot raakt natuurlijk niet vanzelf gevuld. Wie gaat het gevecht aan met de ajuin? Wie haalt de pitjes uit de pikante pepers?
En wie waagt zich aan het overheerlijke chocoladessert?

Knabbelkunst: 6- tot 12-jarigen /Laekelinde /14.30 – 17.00 uur /10 euro
Tekenen en knutselen met eetbare materialen
We duiken in de wondere wereld van Willy Wonka en Ratatouille en laten ons inspireren door allerlei eetbare materialen die wonderwel erg leuk tekengerei blijken te zijn. Zo gaan we aan de slag met bloemsuiker, druppels olie, snuifjes zout en korrels peper. We maken verf van een eierdooier, schilderen op versteend brood en brengen de finishing touch aan met vloeibare chocolade.

Kookje sprookje: 2,5- tot 5-jarigen / Laekelinde /13.00 – 14.00 uur /10 euro
Een originele en creatieve vertelkookshop van Christina Van Geel:
een leuke combinatie van verteltheater en een kookworkshop, opgesmukt met veel liedjes en muziek voor kleine koksmutsen.

Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 VlezenbeekInschrijven: T 02 370 28 82/81 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Infovergadering Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open Ruimte

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zitting van 26 september stelde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte voorlopig vast. Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren over de bedoelingen van dit RUP, organiseerde het gemeentebestuur dinsdagavond een infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Zo’n 50 mensen kwamen luisteren wat het RUP Open Ruimte omvat en stelden nadien ook enkele vragen.
2013-11-05-Infovergadering-RUP-Open-Ruimte
Met de opmaak van het RUP Open Ruimte voert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een belangrijke beleidsdoelstelling uit van haar ruimtelijk structuurplan: het vastleggen van de kwaliteitsvolle open ruimtegebieden en het bepalen van daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. Hiermee zorgt de gemeente voor een primeur. Ze is de eerste gemeente van Vlaams-Brabant en één van de eerste in Vlaanderen die een dergelijk RUP opmaakt.

De gemeente kent een tweedelige ontwikkeling. Het oostelijk deel behoort tot het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en heeft een meer verstedelijkt karakter, het grotere westelijke deel heeft daarentegen een uitgesproken landelijk karakter. Naast de sterke verstedelijking in het oosten vormen de beekvalleien zoals de Zuunbeek en Vogelzangbeek die het landschap doorsnijden een belangrijk kenmerk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur van de open ruimte.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de bestaande open ruimte tegen verdere bebouwing voorop, om een tegengewicht te bieden aan de bouwdruk vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanuit de verschillende kernen die verspreid in de open ruimte liggen. Het RUP Open Ruimte streeft naar een evenwicht tussen landbouw en natuur. Voldoende ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw zijn een noodzaak om de landbouw leefbaar te houden. Daarnaast wordt een ecologisch netwerk, waarin beekvalleien, bos- en parkgebieden, enzovoort verbonden zijn, gerealiseerd. Bij dit alles wordt de afstemming van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen vooropgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ kan u ook online inkijken via de gemeentelijke site:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/downloads-cats/record.php?ID=231

Opmerkingen en bezwaren formuleren
Het dossier ligt van 28 oktober tot en met 26 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Burgers kunnen opmerkingen of bezwaren per aangetekende brief of tegen afgifte met ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21,1600 Sint-Pieters-Leeuw, tot uiterlijk 26 december 2013.