Deze maand laatste gratis ophalingen grofvuil in Sint-Pieters-Leeuw

2013-09-18-ophaling_grof-huisvuil_2013SINT-PIETERS-LEEUW: – De ophaling van grofvuil wijzigt en zal betalend worden vanaf januari 2014 (zie artikel 26 september – klik hier).
Dit betekent dat deze maand de laatste gratis ophalingen plaatsvinden in de gemeente.

  • sector Vlezenbeek, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken: woensdag 6 november 2013
  • sector Zuun-Oost: woensdag 13 november 2013
  • sector Negenmanneke: woensdag 20 november 2013
  • sector Rink, Zuun-West: woensdag 27 november 2013

Niet-recycleerbaar huishoudelijk afval dat omwille van zijn gewicht, aard of volume niet met het restafval kan meegegeven worden, valt onder de noemer grofvuil.

Vanaf januari 2014:

Huis-aan-huisophaling grofvuil
Inwoners kunnen hun grofvuil tegen betaling van 0,26 euro per kilo thuis laten ophalen. Om de drie maanden wordt hiervoor een ophaling op afroep georganiseerd. De vaste ophaaldagen, waaronder twee zaterdagen, worden aangegeven op de afvalkalender.

In het nieuwe recyclagepark (opening januari 2014)
Iedere inwoner van Sint-Pieters-Leeuw zal met grofvuil op het containerpark terecht kunnen tegen 0,16 euro per kg. Het nieuwe recyclagepark (Pepingensesteenweg 250) wordt ingericht met een betalend en een niet-betalend gedeelte.
Voor de betalende fracties wordt bij de eerste tien bezoeken een toegang gevraagd van 2, 4 of 8 euro, afhankelijk of je respectievelijk met een auto, aanhangwagen, bestelwagen, of bestelwagen met aanhangwagen komt. Vanaf het elfde bezoek wordt deze prijs 8 keer zoveel om inwoners te stimuleren minder vaak langs te komen, maar met grotere hoeveelheden.
De gratis fracties blijven volledig gratis: papier en karton, hol glas, PMD, herbruikbare goederen,elektrische apparaten, KGA, oude metalen, piepschuim, autobanden, asbest (tot 1m³ per gezin/jaar)…

Fietstelli​gen Halle-Brussel: fiets soms sneller dan auto

REGIO: – De provincie Vlaams-Brabant onderzocht het fietsverkeer op de kanaalroute langs de rechteroever tussen Halle en Brussel. Dit onderzoek kadert in het plan om de route om te vormen tot een belangrijke fietssnelweg tussen Halle-Brussel en Vilvoorde.
2013-05-15-fietstelling-meetpunt-kanaal-Halle_Sint-Pieters-Leeuw_02
In mei en juni werden 102.479 fietsers geregistreerd op vijf meetpunten op de fietsroute langs het kanaal tussen Halle en Brussel.

In Sint-Pieters-Leeuw waren drie meetpunten:
T1 Ruisbroek, Aakaai Jaagpad / fietsweg Beton
T2 Ruisbroek, Sluis Jaagpad / fietweg Beton
T3 Sint-Pieters-Leeuw, Vaartweg Jaagpad / fietsweg Beton

Aan de Sluis van Ruisbroek werd het meeste fietsverkeer opgetekend, met in totaal 30.254 fietsers.
Op een werkdag komen er op dit punt gemiddeld 466 fietsers voorbij. In weekenddagen werden pieken tot 1.000 fietsers geregistreerd.
 2013-05-15-fietstelling-meetpunt-kanaal-Halle_Sint-Pieters-Leeuw
Medewerkers van de Fietsersbond verdeelden, op vraag van de provincie, een enquête onder de fietsende pendelaars op het traject. Op deze manier konden de telgegevens aangevuld worden met een kijk op de gebruikers van de route en het soort gebruik dat zij maken van de route.

Hieruit blijkt dat de route frequent gebruikt wordt door pendelaars. Sommigen wijzen er op dat de route een prima alternatief vormt voor de woon-werkverplaatsing met de wagen. Enkele bevraagden geven zelfs aan dat ze ‘sneller op het werk zijn met de fiets dan met de wagen dankzij de kanaalroute’. De gemiddelde fietsafstand van de bevraagde fietsers bedroeg 19 km. Ondanks deze relatief grote afstand komen toch heel wat pendelaars in minder dan 45 minuten aan op het werk’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De bevraagden gaven de route een gemiddelde waardering van 6,5 op 10. Dat toont aan dat er nog heel wat knelpunten zijn. Deze knelpunten zijn nu opgelijst en de gesprekken met de stad Halle en Waterwegen en Zeekanaal over de aanpak zijn opgestart.
Extra investeringen in missing-links en schakels die aansluiten op de fietssnelweg moeten de route nog aantrekkelijker maken en meer gebruikers aantrekken. Ook door de opkomst van de elektrische fiets rekenen we in de toekomst op meer gebruikers. We zullen de tellingen dan ook geregeld herhalen om de evolutie in het fietsverkeer te kunnen monitoren’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Lees het volledige rapport op www.vlaamsbrabant.be/kanaalroute

Dieven opgepakt dankzij samenwerking lokale en federale politie

DIEFSTAL-INBRAAKRUISBROEK: – Dieven die bij COGAM inbraken opgepakt.

Gisterennacht omstreeks 00:50 uur, zag een politiepatrouille van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw tijdens hun reguliere patrouilles een toegangspoort van het bedrijf COGAM uit Sint-Pieters-Leeuw liggen gedeeltelijk op het trottoir en de rijbaan. Bij verder nazicht, leek het onze inspecteurs zeer verdacht daar beide poorthelften nog aan elkaar hingen met een hangslot. De bevestigingspunten waren blijkbaar geplooid waardoor het leek alsof men van binnen naar buiten was gereden door de poort.

Gelet op deze rare situatie, besloten onze inspecteurs de feiten verder te onderzoeken. Zij namen contact op met de verantwoordelijke van het bedrijf en stelden hem in kennis van onze vaststellingen. De verantwoordelijke gaf direct aan dat er normaal achter deze poort een vrachtwagen staat. Onze diensten hadden geen vrachtwagen gezien. Ons vermoeden was dus juist.

De eigenaar had na een vorige diefstal een tracking systeem ingebouwd in zijn voertuig en gelukkig maar. Hij kon live zien waar het voertuig zich op dat moment bevond. Dit zat reeds op de Brusselse ring in Machelen en draaide net de E19 op. Wij hebben onmiddellijk de collega’s van de wegpolitie Brabant in kennis gesteld. Deze zijn met de nodige ploegen het terrein opgegaan om de dieven op heterdaad te betrappen.

Met behulp van de aansturing via het CIC Brussel, werden beide daders uiteindelijk betrapt in de cabine van het gestolen voertuig op de parking te Peutie. Zij hadden dit opengebroken en gestart met behulp van een schroevendraaier.

Eén van beiden trachtte nog de vlucht te nemen, maar kwam door de watergladheid ten val en brak zijn pols. Hij werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, terwijl zijn kompaan de cel in ging bij de wegpolitie.

Onze ploeg van Sint-Pieters-Leeuw was ondertussen bezig met de nodige adminstratie. Nadat wij hoorden dat er 2 daders gepakt werden, hebben wij ons in contact gesteld met het Parket van de Procureur des Konings te Brussel. Beide verdachten werden ter beschikking gesteld.

Eén van beide, momenteel afgevoerd van zijn adres, werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en verblijft in de gevangenis. Zijn kompaan mocht beschikken onder voorwaarden en met een pols in het gips.

Dit is een mooi voorbeeld van een perfecte samenwerking tussen enerzijds de lokale politie, zonder welke de feiten niet zo snel waren ontdekt en de federale politie, zonder wie de beide verdachten nooit zouden zijn opgepakt op heterdaad.

agenda: 22ste regionale kleuter happening

2013-11-17-flyer_22ste-kleuterhappeningRUISBROEK: – De sportregio Zuidwest-Rand organiseert de 22ste regionale kleuterhappening op zondag 17 november 2013 van 14.00 tot 17.00 uur doorlopend.
in Sporthal A.J. Braillard, Wandelinngstraat 54 te Ruisbroek

Kleuters van 3 tot 6 jaar – Onder begeleiding van de ouders.
Programma
• springkastelen
• puzzelen, bouwen
• treintjes en auto’s
• fietsjes en pedalo’s
• doolhof
• klim- en klauterparcours
• vrij spel (schildpadjes, klossen, tonnen, …)
• ballonplooier

Prijs: 3 euro per kleuter. Inschrijven ter plaatse!
INFO dienst Sport gemeente Sint-Pieters-Leeuw: T 02 334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Gezocht: verhalen zonder grenzen

2013-11-05-verhalen-zonder-grenzenPAJOTTENLAND: – Voor erfgoeddag in 2014 zoekt Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei migratie- en verhuisverhalen in het Pajottenland & de Zennevallei!

Iedereen is migrant! Of toch bijna iedereen… Hoe kwam jij in de regio Pajottenland & Zennevallei terecht? Vanuit een vlakbij gelegen gemeente of dorp, van over de taalgrens, een uithoek van België, een buurland of vanuit een ver land? Of woonde je vroeger in de regio maar ben je verhuisd naar een andere plek? Wij zijn op zoek naar jouw verhaal!

Waarom: Op 27 april 2014 is het erfgoeddag. Dit evenement heeft in 2014 als thema ‘grenzeloos’. In de regio Pajottenland & Zennevallei willen we focussen op diverse migratieverhalen. Jouw migratieverhaal willen we op een leuke manier tonen aan een ruim publiek.

Wat: Jouw verhaal; ging je de liefde achterna, verhuisde je voor het werk, was je op zoek naar een rustige omgeving of een betere levenssituatie?

Wie: We zijn op zoek naar de levensverhalen van iedereen die van ver of net dichtbij verhuisde naar hier. Belgen, nieuwe Belgen en alle andere nationaliteiten.

En nu? Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen. We luistern naar jouw verhaal en nemen een interview af. Daarna bekijken we hoe we jouw verhaal samen met andere verhalen met het publiek kunnen delen.

Wil je getuigen? Of ken je getuigen? Neem contact op met Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei – info@erfgoedcelpz.be – 02/4516949 – http://www.erfgoedcelpz.be

Het project is een initiatief van de gemeenten en erfgoedverneigingen in de regio Pajottenland & Zennevallei in samenwerking met erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.