Voka Halle-Vilvoorde lanceert nieuw netwerk Jong Voka Zenne-Pajot

Jong-VOKA_Zenne-Pajot_logoREGIO: – Vandaag stelde Voka Halle-Vilvoorde, samen met het bestuur van jonge lokale ondernemers, het nieuwe netwerkplatform ‘Jong Voka Zenne-Pajot’ voor. Dit nieuwe Voka netwerk voor jonge ondernemers in de regio Zennevallei – Pajottenland biedt een aantal wegwijzers voor de ondernemers van de toekomst.

Op initiatief van enkele jonge lokale ondernemers start Voka met Jong Voka Zenne-Pajot. Zo willen zij de talrijke young potentials uit die regio een kwalitatief en laagdrempelig netwerkplatform bieden waar ze tijdens informele netwerkmomenten in een ongedwongen sfeer samenkomen. Young potentials vinden er een klankbord van gelijkgestemden met eenzelfde ambitie en zin voor initiatief. Op die manier wil Jong Voka Zenne-Pajot jonge ondernemers alle groeikansen bieden die ze verdienen.

Jong Voka Zenne-Pajot richt zich op jonge zelfstandigen, vrije beroepers, ondernemers, young potentials en kaderleden die wonen of werken in de regio Zennevallei en Pajottenland.“We bieden vooral een aantal ‘wegwijzers’ voor ondernemers met toekomst. ‘Jong’, ‘fun’, ‘dynamisch’, ‘leren’ en ‘netwerking’ vormen de kern van deze ontspannen vorm van netwerking voor starters en young potentials”,aldus het bestuur.

 Jong Voka Zenne-Pajot is voor young potentials de snelweg naar interessante, nieuwe contacten. Dat maakt dit netwerkplatform uniek in de regio. Iedereen is er welkom, met als enige voorwaarde een maximum leeftijd van 40 jaar. Een team van dynamische ondernemers zet zijn schouders onder Jong Voka Zenne-Pajot en geven zo vorm aan netwerking voor jongeren, met een hoog fungehalte én met een regionale invulling.

De bestuursleden van Jong Voka Zenne-Pajot zijn: Philip Vandewalle (Volvo Sterckx & Sterckx Motors), Jeroen Vanderlinden (Thesorafisc), Gunther De Wilde (Mybusinessconcept.be), Jens Plantefève (Luckx), Grootvriendt (Vinea) en Kris Timmermans (Voka Halle-Vilvoorde).

Gemeente organiseer​t taalklasse​n voor anderstali​ge ouders in verschille​nde Leeuwse scholen

SINT-PIETERS-LEEUW: -De Leeuwse bevolking stijgt jaar na jaar. Er is een grote instroom uit Brussel van jonge gezinnen met kinderen, die de druk van de grootstad ontlopen. Zij willen zich vestigen in de rustige en groene rand rond Brussel om er hun kinderen een goede opvoeding en scholing te geven.
Het gaat hier vaak om gezinnen van vreemde origine die thuis geen of beperkt Nederlands spreken. Zij kiezen er wel voor om hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs school te laten lopen. Op deze manier willen zij hun kinderen alle kansen bieden voor een betere toekomst.
De scholen van Sint-Pieters-Leeuw hebben de schoolpopulatie de laatste jaren diverser zien worden. In slechts 37 % van de Leeuwse gezinnen wordt er thuis nog Nederlands gesproken. Ook voor de scholen is dit een hele uitdaging.
2013-10-25-taallessen-Nederlands_01
Scholen ervaren het als een knelpunt dat de communicatie met de ouders moeizaam verloopt omwille van een beperkte kennis van het Nederlands. Vandaar dat de scholen al heel wat initiatieven ontwikkelen om de communicatie met ouders te verhogen: er wordt ondersteunend gewerkt met pictogrammen in de geschreven communicatie naar ouders, er worden praatcafé’s of babbelboxen gehouden om ouders extra uitleg te geven over wat het kind leert op school en wat er van de ouders verwacht wordt.
Het gemeentebestuur wenst de scholen hierin te ondersteunen. Zo worden er – sinds dit schooljaar – in verschillende Leeuwse scholen taallessen Nederlands georganiseerd voor anderstalige ouders. Hiervoor wordt beroep gedaan op zeer gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers.
In deze lessen leren ouders een basis Nederlands, zodat de communicatie met de school stilaan in het Nederlands kan verlopen. Er wordt gewerkt met het materiaal van de school (de agenda, de schoolbrieven, het schoolreglement) zodat ouders beter op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Er wordt al eens meegedaan aan een schoolse activiteit (een open klasmoment, een eetfestijn). Op deze manier verbetert niet alleen de communicatie tussen de ouders en de school maar verhoogt ook de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren.
Ouders leren te participeren aan het schoolgebeuren enerzijds en aan het leertraject van hun kind(eren) anderzijds. Aangezien hun kennis van het Nederlands verhoogt, verhogen ook hun mogelijkheden om hun kinderen bij te staan bij het maken van huiswerk, kunnen ze deelnemen aan de oudercontacten, kunnen ze communiceren met de juf of meester van hun kind.Een win-win situatie voor zowel de gezinnen als voor de school.
2013-10-25-taallessen-Nederlands_02
Het gemeentebestuur staat in voor het coachen van de vrijwilligers, voor de aankoop van het pedagogisch materiaal en voor de opvolging van de inschrijvingen.
Momenteel kunnen wij beroep doen op een groep van 5 leerkrachten die met veel inzet en enthousiasme de cursisten de beginselen van het Nederlands bijbrengen.

provinciale kampioenen zwemclub De Waterleeuwen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwemclub de Waterleeuwen heeft het dit jaar op de Provinciale Kampioenschappen te Leuven vorig weekend weer goed gedaan. De zwemmers verbeterden bijna al hun tijden en in het totaal haalde de zwemclub 7 medailles binnen.
2013-10-25-waterleeuwen_provinciale-kampioenen

Maarten Carremans behaalde brons op de 100m vrije slag en goud op de 50m vrije slag. Mats Leemans haalde 2 keer zilver binnen op de 50 en 100m schoolslag. Tenslotte behaalde Marco Van Der Vennet bij de 11-jarigen ook brons op de 100m vrije slag en goud op de 50m vrije slag.
Andere deelnemers waren Evert Van Strythem, Elias Huygh en Jitte Schets. Zij behaalden alledrie ook een mooi resultaat.
Proficiat aan alle zwemmers!’

meer info: www.waterleeuwen.be

talentenshow in t Paviljoentje

RUISBROEK: – Donderdag had er een talentenshow plaats in ’t Paviljoentje te Ruisbroek. 17 deelnemers uit de 3 dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw (Meander- ’t Paviljoentje-Negenhof ) gaven het beste van zichzelf voor het massaal opgekomen publiek.

2013-10-24-talentenshow_14
Het werd een leuke namiddag met heel veel ambiance de TOP 3 werd:
1ste Lili Marleen en soldaten – Jeanine Dietrich
2de Que Sera, Marina – De Derde versnelling (zangclub Meander)
3de Den Tango van… Liliane & Co.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Daarna zorgde Rudi voor de dans.

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw verkoos een nieuwe voorzitter

SINT-PIETERS-LEEUW: – De leden van Open VLd Sint-Pieters-Leeuw verkozen conform de statuten en het intern reglement een nieuwe afdelingsvoorzitter voor de komende drie jaar.Uittredend voorzitter, Alain Carremans, wenste zichzelf niet meer op te volgen. Het was uiteindelijk Olivier Huygens die het haalde als nieuwe voorzitter van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw.
SONY DSC
Op de foto:
Boven: Renelde Buydens, Richard Fréson (ondervoorzitter + secretaris + regioafgevaardigde)
Midden: Jeroen Bettens (regioafgevaardigde), Thomas Van Riet, Nadia Laus, Alain Carremans(ondervoorzitter)
Onder: Kathleen D’herde (Politiek secretaris), Olivier Huygens (voorzitter + regioafgevaardigde), Pascal Knaepen (Penningmeester)
Niet op de foto: Paulette Borremans, Kris Geeroms, Fons Geeroms, Hugo Wauters, Fabio D’Ostilio, Nelly Ceuterick

Olivier-HuygensOlivier Huygens: “ Vooreerst wil ik Alain Carremans en het vorige bestuur feliciteren voor hun inzet en ijver die zij de afgelopen jaren staken in de partij. Eén jaar geleden besliste ik om me op de verkiezingslijst van Open Vld te plaatsen voor de gemeenteraadverkiezingen. Tijdens het gezamenlijk campagnevoeren ondervond ik dat ik terecht gekomen was in een zeer hechte groep. De gedrevenheid van iedereen zorgde voor vriendschapsbanden. Hoewel het harde werk en de toekomstplannen niet het verwachtte resultaat opleverden na de verkiezingen bleven vele kandidaten volharden in hun steun aan onze liberale partij. Enkele jongeren richtten Jong Vld op (de Jonge Liberale Leeuwen) en enkele leden vonden dat het tijd was voor nog een nieuwe vereniging binnen de partij. Een vereniging met het oog op het gezin. ”De Liberalen in Beweging” werd opgericht. Enkele activiteiten van deze 2 verenigingen zorgde er reeds voor dat vriendschapsbanden uitgroeiden, waardoor ook andere sympathisanten zich nog dichter betrokken voelen tot onze partij.

Ons nieuwe bestuur bestaat uit 15 personen en met z’n allen zullen we werken aan de toekomst. Het is voor mij een hele eer om aan het roer te staan van zeer bekwame en overtuigde liberalen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen onze partij nog verder kunnen uitbouwen. We moeten klaar zijn voor morgen, de samenleving verandert, de economische crisis slaat toe. Maar we moeten optimistisch blijven. De naakte waarheid onder ogen zien en de Leeuwse bevolking bijstaan en helpen in al hun vragen. Ons optimisme, onze gedrevenheid, onze eerlijkheid zullen de basis zijn van onze antwoorden op deze vragen. Ik ben er ieder geval van overtuigd dat ik mijn kracht om dagelijkse inspanningen te leveren voor onze partij zal halen uit de samenhorigheid van ons bestuur. Op die manier zullen we naar aanleiding van de volgende gemeenteraadsverkiezingen een open samenleving creëren met wederzijds respect voor zowel jongeren, senioren, gezinnen, verenigingen en bedrijven.”

resultaten grootschalige politie controle in Ruisbroek

politie_snelheidscontroleRUISBROEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober een grootschalige controleactie in de deelgemeente Ruisbroek. De controle kwam er na herhaaldelijke meldingen door de inwoners van Ruisbroek, rond foutparkeren en overdreven snelheid.

De snelheidscontroles werden uitgevoerd tussen 05u30 – 08u30 en 18u30 – 20u30. In totaal werden er 67 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 72 km/u. Controle op foutparkeerders gebeurde gedurende de gehele controleactie. Hierbij werden er 106 overtredingen vastgesteld. Verder werden er ook nog volgende verkeersinbreuken vastgesteld:
– 5 inbreuken inzake het niet, of niet juist inschrijven van het voertuig
– 18 vaststellingen inzake het niet dragen van de gordel
– 4 vaststellingen aangaande geen drager/houder te zijn van het rijbewijs en/of identiteitskaart
– 1 motorrijder werd bekeurd wegens het niet dragen van de verplichte helm
– 2 fietsers werden bekeurd voor het rijden zonder licht terwijl dit verplicht was
– 1 bestuurder van een voertuig werd bekeurd voor het negeren van het verkeerslicht in de rode fase
– 1 voertuig werd getakeld gezien het niet verzekerd was op het ogenblik van controle
– 4 vrachtwagen bestuurders werden bekeurd voor het negeren van de tonnagebeperking in de Fabriekstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet sinds begin dit jaar extra in op de deelgemeente Ruisbroek. Via het pas opgerichte wijkteam, dat wijkproblemen geïntegreerd wil aanpakken, kwamen er heel wat klachten binnen rond de verkeersproblematiek. De grootschalige controleactie van de lokale politie is dan ook een rechtstreeks gevolg van deze herhaaldelijke klachten en kadert volledig in het nieuwe beleid van het gemeentebestuur. Ook in de toekomst plant de lokale politie soortgelijke acties. Door middel van preventieve en repressieve acties zal de lokale politie, in samenwerking met het wijkteam, de verkeersproblematiek en andere wijkproblemen proberen aan te pakken.
2013-10-25-zone-30-ruisbroek_02 2013-10-25-zone-30-ruisbroek_01

Meer info : www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28 – info@polleeuw.be