Streekpacten regio Halle-Vilvoorde gelanceerd

RESOC_logoREGIO: – Meer en betere arbeidskansen voor iedereen: dat moet, zeker in tijden van crisis, de betrachting zijn van elk regionaal economisch beleid. Het was alleszins het uitgangspunt bij de opmaak van het streekpact 2013-2018 voor regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. Het pact omvat een analyse, lange-termijn doelstellingen voor arbeidsmarkt, economische ontwikkeling én flankerend beleid, aangevuld met concrete streekdossiers.

Geen saaie inventaris of een vrijblijvend boodschappenlijst met voor elk wat wils. De provincie, de steden en gemeenten en de sociale partners maakten samen duidelijke keuzen. Samen schreven ze een sociaaleconomisch toekomstplan voor en door de regio met die zaken die voor iedereen belangrijk zijn.
Het streekpact kwam niet uit de lucht vallen. Ter voorbereiding waren er gesprekken met de vakbonden en werkgeversorganisaties, streektafels met lokale besturen en vergaderingen van de nieuw samengestelde RESOC’s.
We leggen nu de tekst voor aan de gemeenteraden, de provincieraad en de raden van bestuur van de betrokken organisaties. Daarna nodigen we de Vlaamse overheid uit voor een dialoog over de streekdossiers. Daartoe stellen we tegen eind 2013 een actieplan op punt met aanduiding van looptijd, promotor, partners en middelen.
Voorbeeldacties arbeidsmarkt: uitbouw van een luchthavenhuis, projecten ter versterking van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de logistiek én de zorgsector, aanpakken van jeugdwerkloosheid met bijzonder aandacht voor allochtonen, taalbeleid, projecten die de brug maken tussen sociale economie en reguliere economie, opzetten van geïntegreerde werkgeversbenadering… Voorbeeldacties economie: flexibel aanbod van bedrijvencentra en kennisinfrastructuur, activeren van onbenutte bedrijfsterreinen, innovatie versterken in speerpuntsectoren, uitwerken van strategisch kader voor productie van duurzame energie, gezamenlijke regiobranding… Voorbeeldacties flankerend beleid: multimodale mobiliteit, inzetten op samenwerking gemeenten & intergemeentelijke verenigingen & provincie, centrumstaderkenning in de Vlaamse Rand,…

Gedeputeerde Karin Jiroflée, voorzitter van RESOC, heeft vanwege de besturen en partners alvast een groot engagement vastgesteld!

agenda VVPV: voordracht over De plantenrijkdom van Zuid-Afrika

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op vrijdagavond 18 oktober 2013 een voordracht met Harry Van Trier  over De plantenrijkdom van Zuid-Afrika.

Hij zal ingaan op zijn bezoek aan Kirstenbosch, de nationale botanische tuin in Kaapstad. We brengen ook een (helaas virtueel) bezoek aan een private tuin, die volledig is beplant met Fynbos planten. En we zijn te gast op een farm, waar biologische wijnbouw in opbouw is. En natuurlijk trekken we de natuur in.

Alle voordrachten van VVPV vinden plaats in het kasteel van Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw en beginnen om 20.00 uur.