agenda: 17e hobby en rommelmarkt

2013-10-19-affiche_17de-brocante-hobby-rommelmarktVLEZENBEEK: – Hobby- en verzamelaarsclub Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 19 oktober 2013 (jaarmarkt Vlezenbeek) zijn 17e “brocante- hobby- en rommelmarkt”

Gratis ingang van 09.00 tot 16.00 uur in Zaal De Merselborre, Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
voor reservatie en/of inlichtingen 02/331.23.06

Nieuwe Europese regels bedreigen Nederlandstalige hulpverlening

Europees-parlement-straatsburg_archieffotoREGIO: – De Nederlandstalige hulpverlening voor Vlaamse patiënten, in het bijzonder in Brussel en de Rand, komt onder druk te staan nu het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met de vereiste dat professionelen in de gezondheidszorg, komende uit een andere EU lidstaat, slechts één officiële landstaal moeten kennen om in België aan de slag te kunnen.
Dat vreest Mark Demesmaeker, Europees parlementslid voor de N-VA, die bevoegd Commissaris Barnier dwong tot een ontgoochelende reactie in het plenair debat over de nieuwe regeling: “Europa heeft duidelijk geen kaas gegeten van de specifieke situatie in Vlaanderen en Brussel op het terrein. In crisissituaties, waarbij bijvoorbeeld een spoedarts nodig is, is goede communicatie en dus talenkennis essentieel. Zonder komen levens in gevaar. Adequate taalvoorwaarden voor gezondheidswerkers zijn daarom een must, die het best aan de lidstaten worden overgelaten.”

Leeuwse Schutter nu op verschillende plaatsen verkrijgbaar

leeuwse-schutterSINT-PIETERS-LEEUW: – Feestbier “Leeuwse Schutter” nu ook te verkrijgen in café Het Leeuwke, Taverne Klein Nederloo en Drankencentrale Schoentjes.

Naar aanleiding van het jubileumjaar waarin de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Sint-Pieters-Leeuw hun 525 jaar bestaan viert, liet de gilde eerder dit jaar een feestbier brouwen bij brouwerij Den Herberg uit Buizingen (zie artikel 17 mei). Tot voor kort was het bier, dat o.a. in de smaak valt bij Orval drinkers, enkel te drinken op het schuttershof van de gilde.

Vanaf deze week vind je het bier echter ook terug in het ruime assortiment van café Het Leeuwke aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw. Uitbaters Jens en Waldo waren van mening dat dit lekkere bier niet mocht ontbreken in het Leeuwke zeker niet aangezien het een lokaal feestbier betreft.

Het feestbier viel zo in goede aarde dat de biervoorraad uit het eerste brouwsel bijna opgedronken is. Vanwege het succes zal er nu een nieuw brouwsel worden gemaakt. Het bestuur van de schuttersgilde kwam dinsdagavond met veel trots de eerste ‘Leeuwse Schutters’ nuttigen in het Leeuwke.

Meer info: www.sintsebastiaan.be * www.merlo-tleeuwke.com * www.kleinnederlo.com * www.schoentjes.be

Nederlandse streekmarkt kleurde Pajots

PAJOTTENLAND: – De Internationale Streekmarkt in het Nederlandse provinciestadje Woerden kreeg vorige zaterdag bezoek van ‘Lekkers uit het Pajottenland’. De dag nadien bezochten Pajotse producenten en Pajottenland+ een kaasmaker, fruitkweker en groenteboer in de buurt. Dit werkbezoek paste in de samenwerking met de plattelandsgebieden uit het Groene Hart uit Nederland en Plaine De Versailles uit Frankrijk.
2013-10-09-Nederlandse-streekmarkt-kleurde-Pajots
Op de streekmarkt brachten Willy en Aimée De Ville de producten van de Beverse Kaasmakerij aan de man. Pajottenland+ was vertegenwoordigd door Werner Godfroid, Lien Standaert en Jos Huwaert. Zij presenteerden andere producten van de coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’. ,,De bezoekers aan de streekmarkt hadden veel interesse in de koolzaadproducten’’, vertelt Werner Godfroid. ,,Maar ook de lambiekbieren, pralines en fruitsappen gingen vlot van de hand’’.
Pajottenland+ maakte van de gelegenheid gebruik om de eigen regio te promoten. Lien Standaert: ,,We waren verbaasd dat de naam Pajottenland toch bij een groot aantal mensen niet onbekend klonk. Als we ook nog vertelden dat Urbanus een Pajot is, dat Pieter Bruegel hier schilderde, ja dan luisterden ze meestal wel geboeid. Zelfs Kapiteine Zeppos herinnerden enkele vijftigers zich nog uit hun jeugd. Of ze hadden al kennis gemaakt met geuze en lambiek. Dat we hier Nederlands praten, bleek voor sommigen wel een voordeel om eens naar het Pajottenland af te zakken. Ten slotte is het maar 200 km en goed twee uur met de wagen’’.

De streekmarkt en het producentenbezoek paste in het project ‘Proef ons platteland in uw stadsrand, een uitwisselingsproject waar de drie Leadergroepen uit de vernoemde regio’s op zoek gaan naar de lasten en lusten van een plattelandsgebied kort bij een grote stad. ,,Voor de bedrijfsbezoeken sloten ook Patrick en Margaret Demeulemeester van de Fruitburght uit Bever aan’’, zegt Jos Huwaert. ,,De bezoeken waren gekozen voor de meegereisde Pajotse ondernemers.
Ze zitten namelijk in dezelfde branche. Hun Nederlandse collega’s gaven ook informatie over hun coöperatieve rond streekproducten uit het Groene Hart’’.

regelingen offerfeest 14 15 en 16 oktober 2013 in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Ieder jaar viert de moslimgemeenschap het Offerfeest. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober 2013 zullen in het slachthuis in Vlezenbeek (slagerij Froidlont) op de Postweg in Vlezenbeek dan terug meer dan 1500 schapen worden geslacht.
De organisatie van deze grootschalige gebeurtenis is ingewikkeld en vereist dan ook een goede samenwerking van de moslimgemeenschap, het slachthuis, een dierenarts, de gemeentelijke diensten en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek  en administratief medewerker Bruno Crokaert.
schepen Gunther Coppens, Michel Froidmont, burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan Desmeth, Korpschef Mark Crispel, milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek en administratief medewerker Bruno Crokaert.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Zeker de laatste jaren is er met alle partners samen gewerkt naar een gestroomlijnd draaiboek. Met een regeling die de wetgeving naleeft en voor iedereen respect toont.

Omleidingen / signalisatieplannen:
Postweg wordt tijdelijk éénrichtingsstraat richting Erasmus/Anderlecht

Michel Froidmont verwacht dat dinsdag 15 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10.00 en 14.00 uur.
Rekening houdend met die grote opkomst, werd er voor die dag een aangepast verkeersplan uitgewerkt.
2013-10-09-verkeersplan-Vlezenbeek-tijdens-offerfeest-2013
Het gemeentebestuur van Dilbeek wenst dat de omleiding niet langer haar grondgebied doorkuist. Daarom werd er dit jaar een alternatieve route uitgewerkt.
De nodige signalisatie en parkeerverboden zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden. Bij het slachthuis zal er 1 inrit en 2 uitgangen worden voorzien waar er geritst kan worden (indien het weer het toelaat).

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Door van de Postweg een tijdelijke éénrichtingsstraat te maken kunnen de mensen die naar de drive in van Froidmont rijden aansluiten aan de file op het rechter rijvak en het doorgaand verkeer richting Anderlecht hen voorbij rijden (max 30 km/uur) op de linkerrijstrook.

De-Lijn_omleidingenOmleiding De Lijn: Lijn 142: Leerbeek – Gaasbeek – Brussel
Dinsdag 15 oktober 2012 van 7.00 uur tot 18.00 uur
Niet-bediende haltes in de richting van Leerbeek:
Vlezenbeek – Steenbergstraat, School Max, Klein Nederstraat en Kapelleke
Alternatieven:
– een tijdelijke halte op de Postweg net voor het kruispunt met de Paul Veldekenstraat
– de halte ‘Vlezenbeek – Gemeenteplein’.

Slachtbewijzen
De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is met het oog op het offerfeest ingericht en vergund als een tijdelijke slachtinrichting.
Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting dienen te beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem worden vereist. In essentie gaat het om de persoonsgegevens van de particulier, zijn registratienummer en de identificatie van het geslachte dier.
Ingevolge een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Slachthuis Vlezenbeek bvba worden de slachtbewijzen klaargemaakt en in het Beltrace programma ingevoerd door het slachthuis. Het slachthuis staat ook in voor het innen van de retributie en de opmaak van de slachtbewijzen (5 euro per slachtbewijs). De gemeente oefent een controle uit en stempelt de slachtbewijzen af. Het gemeentebestuur vordert de opgelegde retributie terug nadat de bewijzen zijn afgestempeld en geteld. Er zullen naar schatting meer dan 1.500 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Voedselveiligheid/dierenwelzijn
Vorig jaar was er een quotum vastgelegd. Toen werd er echter vastgesteld dat er meer schapen werden verkocht (bijna het dubbele), maar de frequentie van 120 voertuigen per uur was realistisch en controleerbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.400 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.
Op 14 oktober zullen er ook levende schapen worden verkocht. Naast het toezicht op het slachthuis worden door FAVV tijdens deze periode eveneens steekproeven gedaan bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag dit niet als particulier.
Het gemeentebestuur heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen. In tegenstelling tot onder andere Zwitserland, Zweden en Noorwegen laat de wet het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten. Het gemeentebestuur vraagt dat de federale wet in die zin zou worden aangepast. In afwachting vraagt het gemeentebestuur aan het slachthuis om bij de volgende edities de afnemers de keuze te bieden om het dier bedwelmd of onbedwelmd te laten slachten.

testcase controle op transport levende dieren

De politie zal tijdens deze dagen ook starten met een test-case.
Korpschef Mark Crispel: ‘ We zullen steekproefgewijs samen met het FAVV controles uitvoeren op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw op het transport van levende dieren. Want men kan in onze gemeente op verschillende plaatsen ook levende schapen kopen.
Wij zullen het dierenwelzijn bekijken en aan de chauffeurs vragen wat hun bestemming is en dit noteren. De burgemeester zal dan als test-case brieven sturen naar zijn collega burgemeesters en het FAVV om bij die mensen dan te controleren of ze achteraf een slachtingsbewijs hebben.’

Meer info van het FAVV over het Offerfeest (Feest van Eid Al Adha):
www.favv.be/dierlijkeproducten/vlees/offerfeest/_documents/Brochure_Offerfeest_S.pdf

agenda: infonamiddag CO vergiftiging

2010-04-01-lentemarkt_dienstencentrum-NegenhofNEGENMANNEKE: – infonamiddag ‘CO-vergiftiging’ op donderdag 17 oktober 2013 om 14.00 uur.

Okra Negenmanneke en LDC Negenhof in samenwerking met de adviesraad voor de senioren nodigen u van harte uit op een infonamiddag ‘CO-vergiftiging’.
Waar: Dienstencentrum Negenhof,Sint-Stevensstraat 62, Negenmanneke.

Op de agenda worden volgende punten behandeld:
1. verwelkoming door André Moustie,voorzitter Okra Negenmanneke;
2. voordracht over CO-vergiftiging:
– wat is CO
– is jouw woning veilig
– preventie van CO-vergiftiging
– herkennen van een CO-vergiftiging
– als het fout gaat: eerste hulp
3. vraagstelling;
4. slotwoord door schepen-voorzitter seniorenraad Luc Van Ruysevelt;
5. afsluiten met babbeltje, koffie en koeken.
Info dienst Senioren, T 02 371 63 08/09

agenda: streekproductenmarkt in Lokaal dienstencentrum Meander

2013-10-18-streekproductenmarktSINT-PIETERS-LEEUW: – Eerste streekproductenmarkt in het lokaal dienstencentrum Meander op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2013.

Sint-Pieters-Leeuw is een Straffe Streek Gemeente, wat betekent dat Sint-Pieters-Leeuw de streekproducten van Vlaams-Brabant een warm hart toedraagt.
Pittige kazen, lambiekbieren, typische pralines, Hagelandse wijnen, fijne vleeswaren, heerlijk gebak,…het behoort allemaal tot ons culinair erfgoed!
Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober organiseert het lokaal dienstencentrum Meander een streekproductenmarkt waar je allerlei lekkere streekproducten kunt proeven en aankopen. In de cafetaria kan je terecht voor een lekker streekbier, verse Brusselse wafels, artisanaal ijs,…
Ook de dienst Toerisme zal aanwezig zijn met informatie over onze gemeente en haar streekproducten.
Op donderdag is er muzikale ambiance met ‘Smiske van Muilebeik’, die populaire melodietjes in het Brussels zingt.
En wie graag een streekproductenpakket wint, moet zeker deelnemen aan de prijsvraag!
Ben je een liefhebber van al het lekkers dat onze streek te bieden heeft? Kom dan zeker eens langs!

Wanneer? Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2013 telkens van 14u tot 18u
Waar? Lokaal dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2 (inrit Jan Vanderstraetenstraat 273) in Sint-Pieters-Leeuw.
Info: LDC Meander 02 370 88 80 of wenke.peetroons@ocmwspl.be