Aanleg gescheiden rioolstelsel in Halleweg

WERKENSINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 7 oktober 2013 starten verbeteringswerken langsheen de Halleweg vanaf de Pijnbroekstraat tot de nieuwe verkaveling. Deze werken kaderen in het Europees integraal waterzuiveringsbeleid waartoe elke gemeente gehouden is ze uit te voeren.

De werken omvatten:
– grondwerken;
– aanleg nieuw gescheiden rioleringsstelsel met pompinstallatie;
– aanleg of vernieuwen van de huisaansluitingen;
– vernieuwen van de rijweg in asfalt.

De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen (+/- 22 werkdagen per maand). Dit betekent dat het einde der werken voorzien wordt tegen half december 2013, behoudens onvoorziene slechte weersomstandigheden.
De leiding van de werken ligt in handen van onze rioolbeheerder VIVAQUA. De aannemer is de firma De Dender nv.

Het plaatselijk verkeer en de toegang naar de aanpalende eigendommen zal zo goed als mogelijk verzekerd worden afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, maar zal tevens wel omzichtig dienen te gebeuren. Het doorgaand wordt onderbroken.