scholencross Sint-Pieters-Leeuw 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – De “stap- en trapweek” van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd vandaag afgesloten met de scholencross aan het Wildersportcomplex.
2013-09-27-scholencross_01

Zo’n 1.350 schoolkinderen, uit de 9 basisscholen, van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar namen per graad deel aan een “Start to Run”.
Met “Start to Run” leren de jongens en meisjes hoe zij een aanvaardbare conditie kunnen opbouwen.
Na hun “Start to Run” en een korte rustpauze van vijf minuutjes was er voor de liefhebbers nog een vrijblijvende loopcross.
2013-09-27-scholencross_02
2013-09-27-scholencross_03

Tussendoor konden de kinderen deelnemen aan een verkeersquiz, danssessies, sportattracties,…
2013-09-27-winnaars_stapentrapweek_sint-pieters-leeuw

Tot slot werden de laureaten van de Stap- en Trapweek en de verkeersquiz gehuldigd, één per school.

Den Top: Marie Vermeersch
’t Populiertje: Victoria Cannaerts
Wegwijzer: Aron Sitki
Groene Parel: Saudi Ibrahim
Jan Ruusbroec: Elva Neckebroec
Ave Maria: Lotte Reichelt
Don Bosco: Maarten Van Den Bosch
Sint-Lutgardis: Billy Lacoque
Sint-Stevens: Jessica Denys

De hoofd-laureaat die getrokken werd onder alle deelnemers werd Lucas Stiens van de Den Top school.
Hij ontving een waardebon van JP Bikes.

2013-09-27-scholencross_04 2013-09-27-scholencross_05
Tijdens deze Stap- en Trapweek kwamen ook heel wat klassen met de fiets naar het Wildersportcomplex.
Proficiat!

sp.a tegen betalende toegang containerpark

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 26 september keurde de N-VA/CD&V meerderheid de nieuwe tarieven voor het containerpark goed (zie artikel). Deze gelden vanaf 1 januari 2014. Er komt een betalend en een niet betalend gedeelte. Wie zich met een aantal afvalfracties (o.a. tuinafval, plastic of houtafval) aanbiedt zal 2 euro toegang moeten betalen. Vanaf het elfde bezoek wordt dit 16 euro. Ook de inzameling van grofvuil wordt betalend.

Guy-Jonville‘sp.a uitte op de gemeenteraad scherpe kritiek op het voorstel van de meerderheid. “Wij verzetten ons tegen de betalende toegang tot het containerpark”, vertelt gemeenteraadslid Guy Jonville. “Ten gevolge van Vlaamse regelgeving is de gemeente verplicht om voor de inzameling van een aantal soorten afval een vergoeding te vragen. Daar kunnen we niet onderuit. De manier waarop dit in onze gemeente wordt geregeld, laat echter te wensen over. Wij zijn voorstander van een systeem waarbij de kostprijs wordt bepaald door de hoeveelheid aangeboden afval. Dit vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. De meerderheid vraagt echter een vast tarief per keer dat men het containerpark bezoekt, ongeacht de hoeveelheid afval die je meebrengt. De eerste tien keer betaal je 2 euro, vanaf de elfde keer wordt dit maar liefst 16 euro. Wie vaak naar het containerpark moet, bijvoorbeeld omdat hij weinig stockeerruimte of een kleine auto heeft, wordt door deze regeling gestraft. Je kan nu al voorspellen dat het sluikstorten hierdoor zal toenemen.

Ook de inzameling van het groot huisvuil wordt betalend. Vanaf 1 januari betaal je 0,16 euro per kilogram bij aflevering in het containerpark en 0,26 euro per kilo bij de huis-aan-huis ophaling. Guy Jonville: “Sommige mensen hebben niet de mogelijkheid om zelf naar het containerpark te gaan. Bijvoorbeeld ouderen of mensen zonder wagen. Voor hen is dit prijsverschil wel erg groot. sp.a stelt voor om voor deze groepen de kostprijs van de huis-aan-huis ophaling te beperken.”

Open VLD heeft bedenkingen bij Begrotingswijziging 2 van de gemeente

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond werd op de gemeenteraad “Begrotingswijziging 2” goedgekeurd (zie artikel – klik hier).
Open Vld stemde tegen en vraagt zich tevens af wanneer de heraanleg van de Fabriekstraat in Ruisbroek in de begroting zal staan.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: ‘ Het geraamd resultaat van de begroting vertoonde:

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-Leeuw– bij de opmaak van de begroting een tekort van 3,4 miljoen euro;
– bij BW 1 een tekort van 2,9 miljoen;
– bij deze BW. een batig saldo van 1,4 miljoen.

Dat brengt met zich mee dat het geraamd algemeen begrotingsresultaat gestegen is van 10 miljoen in de oorspronkelijke begroting naar 15,1 miljoen euro bij deze BW.en dit vooral door 2 aanzienlijke meer-inkomsten, goed voor 4 348 000 euro. Het gaat vnl. over 2 300 000 verhoging van de inkomsten van de onroerende voorheffing ( wat niet kon voorzien worden noch bij de oorspronkelijke begroting noch bij BW. 1) en 2 048 000 euro bij de terugvordering van overdrachten van de overheidssector.

Er moet drastisch bespaard worden of anders zal men in 2014 de belastingen moeten verhogen. Ik kan alleen maar vaststellen dat er van drastisch besparen nog niet veel in huis is gekomen.

In de buitengewone dienst maakten in de oorspronkelijke begroting twee grote werken 63 % uit van de totale investeringsuitgaven, die zouden gefinancierd worden door leningen ten bedrage van 4,4 miljoen euro; Wat zien we nu in deze BW 2? Voor 2013 voorziet men voor 13 915 000 euro uitgaven ( waarvan 7,5 miljoen voor de nieuwe school) , investeringen dus, die gefinancierd worden door 8 434 000 leningen ( of een verhoging van 3 769 816, 78 euro ( voor de nieuwe school alleen : 3 501 326 ) en 5 472 000 trekkingsrechten of subsidies ( waaronder 4 miljoen voor de nieuwe school).

Voor de toegangscontrole aan het nieuwe containerpark op de site 250 wordt nog eens 78 000 meer voorzien. Dat brengt het kostenplaatje op 158 000 euro of 6 372 140 BF, geen onaardig bedrag als u het mij vraagt.

2013-09-09-fabriekstraat_02Naïef als ik ben, dacht ik dat men in deze BW. 2 opnieuw aandacht ging besteden aan de Ruisbroekse Fabriekstraat.

Ter herinnering: de 2,1 miljoen euro die in de oorspronkelijke begroting voorzien waren op aandringen van de toenmalige schepen van financiën, werden in BW.1 gewoon geschrapt. Onze hoop was ijdel, wij die dachten dat daar in BW.2 aan zou verholpen worden…
Zouden die plannen nog altijd niet aangepast zijn aan de nieuwe rioleringsnormen, die al meer dan één jaar gekend zijn?
Het is voor ons duidelijk dat de Fabriekstraat wellicht in de begroting 2014 aan bod zal komen. Dan kan deze meerderheid met een goed-nieuws-show op de proppen komen voor de verkiezingen en zullen de inwoners pas na de moeder-aller-verkiezingen met al de problemen van ingrijpende werken aan de Ruisbroekse verkeersas geconfronteerd worden.

U begrijpt het al de Open-Vld-fractie heeft deze BW niet goedgekeurd en tegen gestemt. Bij de gewone dienst voorziet men geen enkele structurele ingreep en bij de buitengewone dienst zijn er enkele keuzes die voor ons niet door de beugel kunnen.’

Handelaarsvereniging Ruisbroek mag alsnog tellen op gemeentelijke subsidie

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 26 september besliste de gemeenteraad om de Handelaarsverenging van Ruisbroek alsnog een subsidie toe te kennen.

Gust Crabbe, Fractievoorzitter N-VA/CD&V: ‘De vereniging had zijn dossier te laat ingediend en zou geen gemeentelijke subsidie krijgen indien het reglement eng werd toegepast.
Gust Crabbe _fractievoorzitter_NVA-CDenV_Sint-Pieters-LeeuwDe N-VA/CD&V meerderheid stelde echter aan de gemeenteraad voor om de subsidie toch toe te kennen omdat een handelaarsvereniging een belangrijke rol speelt in het dorpsleven en de motor is van de lokale economie. De handelaarsvereniging van Ruisbroek is, net zoals de zustervereniging uit Vlezenbeek, de drijvende kracht achter de jaarmarkt in Ruisbroek.
N-VA/CD&V en Vlaams Belang stemden voor. Open VLD, PF, SPa en Groen stemden tegen
.’

De jaarlijkse subsidie voor erkende handelsverenigingen bedraagt 375 euro per handelsvereniging.

standpunten Open Vld op gemeenteraad van 26 september 2013

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Open Vld fractievoorzitter Kathleen D’Herde geeft duiding bij enkel standpunten die haar partij innam tijdens de gemeenteraad van donderdag 26 september 2013

Ptn 5 – Gebruiksreglement containerpark
Het is spijtig dat we dit gebruiksreglement niet hebben gekregen als voorbereiding of tijdens de commissie, dan hadden we daar reeds verschillende zaken kunnen bespreken en aanpassingen voorstellen.
Het is wel duidelijk dat alles snel is moeten gaan en dat er onvoldoende over bepaalde zaken is nagedacht, ondanks het uitstel van enkele zomermaanden.
Omdat er onduidelijkheid is qua tarifering en omdat het gebruiksreglement te onduidelijk en te complex is geformuleerd kan de Open Vld fractie dit reglement niet goedkeuren.

Ptn 17 – Haalbaarheidsstudie culturele infrastructuur
* € 30.000 is veel geld voor een haalbaarheidsstudie
* in momenten dat er drastisch moet bespaard worden is dit een onverantwoorde uitgave
Zelfs al is het gesubsidieerd, het geld komt steeds van de burger!
Daarom kan de Open Vld fractie hiermee niet akkoord gaan!

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwPtn 18 – Trekpaardenevenment
Het college keurde het evenement reeds goed in haar zitting van 25 maart 2013 en pas nu op donderdag 26 september, laat ons stellen op de vooravond van het trekpaardenevenement, komt het naar de gemeenteraad.
Onze fractie is niet tegen het trekpaardenevenement op zich, integendeel het is steeds een leuke namiddag voor jong en oud.
Maar we zijn wel tegen de kostprijs ervan. Terug geldt hier hetzelfde in tijden dat er drastisch moet bespaard worden, gooit men hier het geld maar buiten, welgeteld € 1.600 aan prijzengeld en daarbovenop nog eens € 45 of € 50 per deelnemend veulen of paard!!!

Dat bovenop de inzet van gemeentepersoneel, niet alleen de dag zelf maar ook de dagen ervoor en erna, voor de voorbereidingen en de afbraak en opkuis. En de inzet van politie.

Deze 2 samen, inzet gemeentepersoneel en inzet politie, bedragen ook al een serieus bedrag.
Het gaat hier om een provinciaal evenement, wel dan zou de provincie die prijzenpot moeten betalen. Want uit ervaring weten we dat het toch de provinciale verkozenen zijn die de cheques in groot ornaat komen uitdelen en in de media komen! Gemakkelijk als het met het geld van een ander is!!!!
Daarom heeft onze fractie tegengestemd!