2de sportdag en vrijetijds​beurs revalidati​eziekenhui​s Inkendaal

VLEZENBEEK: – Vanmorgen werd in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek alles in gereedheid gebracht voor de tweede sportdag. Deze sportdag is in samenwerking met To walk again, de provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie sport.
Tevens kan men een bezoek brengen aan de 2de vrijetijdsbeurs voor personen met een NAH en/of fysische beperking.
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_01
Ann De Raeyemaker , Belgisch kampioene rolstoel badminton
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_02 2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_03
2013-09-20-inkendaal_a 2013-09-20-inkendaal_c

De sportdag kreeg heel wat ondersteuning van verscheidene lokale clubs en verenigingen.
Wandelen is in samenwerking met de Leeuwse wandelclub.
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_04_wandelclub_sint-pieters-leeuw
Fietsen is in samenwerking met de Hoebelbike uit Vlezenbeek.
Badminton is in samenwerking met de badmintonclub Herne en wordt mee ondersteunt door Ann De Raeyemaker , Belgisch kampioene rolstoel badminton.
Basketbal is in samenwerking met de Leuvenbears
Curling en volksspelen is in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant
Golf is in samenwerking met de golffederatie.

Tevens kon men deelnemen aan Drums alive, dans en tal van workshops die gegeven werden door de deskundigheid van de therapeuten van Inkendaal.
Wie wou kon ook deelnemen aan heel wat workshops: koken, crea-atelier, eenhandig schminken ,bloemschikken en aangepast pc-gebruik.
Tevens waren er ook demonstraties van Hippo therapie en dans voor parkinsonpatiënten.
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_05
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_06 2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_07
2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_09 2013-09-20-2de-sportdag_inkendaal_08

Turnsport Verbroedering Ruisbroek zoekt trainers

logo__k-turnsport-verbroedering-ruisbroekRUISBROEK: – Turnsport Verbroedering Ruisbroek zoekt trainers voor:

kleuterturnen op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in de vrije basisschool Jan Ruusbroec, Fabriekstraat 3 te 1601 Ruisbroek;

turnen kleine jongens en meisjes op woensdag van 15.15 tot 16.15 uur in de vrije basisschool Jan Ruusbroec , Fabriekstraat 3 te 1601 Ruisbroek;

trampoline op maandag van 18.30 tot 20.00 uur in de Sporthal A.J. Braillard, Wandelingestraat te 1601 Ruisbroek.

Voor alle inlichtingen: Dirk Decreton, K.turnsport-verbroedering-ruisbroek@hotmail.com 02 331 09 13

FietsGEN voor betere mobiliteit in Vlaamse rand

bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoRUISBROEK / DE RAND: – De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het interbestuurlijk akkoord met het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen.
Het FietsGEN is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van zo’n. 400 km tussen Brussel en de Vlaamse rand.
.

Tom-Dehane_Vlaams-BrabantMet deze 400 km fietswegen willen we een vlottere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel bereiken’; zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Zeker in deze Week van de Mobiliteit, is de goedkeuring van het akkoord door onze raad een duidelijk signaal dat we werk maken van fietssnelwegen als alternatief voor de auto in deze door files geteisterde regio. Want door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd’.

Het Fiets GEN strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km.

Fietssnelweg Kanaalroute

Lang het water
Dagelijks fietsen heel wat mensen van Halle, Lot, Ruisbroek via de Kanaalroute naar Brussel. Daar zijn heel wat woon-werkers bij die deze route nemen richting Brussel. Deze route bevat echter nog heel wat ‘missing links’ en gevaarlijke punten. De provincie werkt samen met de verschillende gemeentebesturen en andere partners aan een verbetering van de route.

Op onderstaande kaart vindt u de ‘wenslijn’ van de route. Deze ‘wenslijn’ is theoretisch, de effectieve loop van de route kan nog gewijzigd worden. De route is ook nog niet op alle stukken van deze ‘wenslijn’ befietsbaar.

Kanaalroute op Google Maps

2013-05-15-fietstelling-meetpunt-kanaal-Halle_Sint-Pieters-Leeuw_02
fietstelling aan kanaal t.h.v. Nexans

Fietstellingen

Tijdens de lente en de zomer van 2013 werden fietstellingen uitgevoerd op het zuidelijke deel van de Kanaalroute (Halle-Brussel). De resultaten worden momenteel verwerkt.

werkgroep kleuterparticipatie zet onthaalmoment in de kijker

LOP_Lokaal-Overlegplatform_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De werkgroep kleuterparticipatie van het Lokaal Overlegplatform (LOP) Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw basisonderwijs wil het belang van kleuter- en ouderparticipatie in de verf zetten.
De werkgroep stelt het project “Onthaalmoment in de kijker” voor. Verschillende scholen uit Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw nemen deel aan dit project.

In de week van 23 september 2013 zetten de kleuterjuffen en –meesters ’s morgens het onthaalmoment in de klas van hun kind in de kijker. Iedere school nodigt ouders hiertoe uit op zijn manier. Zo kunnen ouders ervaren of ontdekken wat hun kind allemaal leert tijdens het dagelijkse onthaalmoment. Zo weten ze ook wat hun kind mist als het er niet bij is.
Met deze actie willen de kleuterjuffen- en meesters de ouders stimuleren om hun kind op tijd naar school te brengen. Wie te laat komt, heeft al heel wat gemist.
De werkgroep kleuterparticipatie ontwikkelde ook de flyer “Het is fijn om op tijd op school te zijn”.
In deze flyer wordt aan de ouders uitgelegd waarom het belangrijk is dat hun kind op tijd op school is en worden enkele tips gegeven om hen hierbij te helpen. Deze flyer wordt in de week van 23 september 2013 meegeven aan alle kleuters.
Met dit project willen de scholen in samenwerking met de ouders gelijke kansen geven aan alle kinderen.

Deelnemende scholen: Gemeentelijke basisschool De Springveer Alsemberg, Vrije basisschool SintVictor Alsemberg, Gemeentelijke basisschool Huizingen, Gemeentelijke basisschool Blokbos Lot, Vrije kleuterschool Sancta Maria Lembeek, Vrije basisschool Don Bosco Halle, Basisschool van het GO! De Leerboom Halle, Basisschool van het GO! Zilverberk Halle, Basisschool van het GO! Beukenbos Buizingen, Basisschool van het GO! De Groene Parel Sint-Pieters-Leeuw, Gemeentelijke basisschool De Top Sint-Pieters-Leeuw, Gemeentelijke basisschool ’t Populiertje Sint-Pieters-Leeuw, Vrije basisschool Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw, Vrije basisschool Sint-Lutgardis Sint-Pieters-Leeuw, Vrije basisschool Sint-Stevens Sint-Pieters-Leeuw, Gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur Oudenaken, Gemeentelijke basisschool Wegwijzer Ruisbroek, Vrije basisschool Jan Ruusbroec Ruisbroek, Vrije basisschool Ave Maria Vlezenbeek

agenda: Infoavond nieuwe geluidsnormen

2013-10-04-flyer_infoavond-rond-nieuwe-geluidsnormenSINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op 4 oktober 2013 een gratis infoavond rond de nieuwe geluidsnormen.
Steeds meer mensen krijgen gehoorproblemen door te luide muziek. Naar aanleiding van deze groeiende problematiek is sinds 1 januari 2013 een nieuwe wetgeving rond geluidsnormen van kracht.
De jeugddienst wil jongeren en organisatoren van evenementen hierover informeren tijdens een infoavond.
Gedurende dit infomoment zal een milieudeskundige de nieuwe geluidsnormen toelichten, de risico’s op gehoorschade verduidelijken en aangeven waarop je moet letten bij de organisatie van een evenement om aan de nieuwe geluidsnormen te voldoen.

Wanneer: vrijdagavond 4 oktober 2013 om 19.30 uur.
Waar: jeugdcentrum Laekelinde, polyvalente zaal, Lotstraat 6
Toegang gratis.
Meer informatie bij de jeugddienst,jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of 02 370 28 82.