KLJ Vlezenbeek verhuist naar de oude pastorijwoning

VLEZENBEEK: – In het weekend van 7 en 8 september verhuisde de jeugdbeweging KLJ Vlezenbeek naar hun nieuwe locatie aan de oude pastorijwoning.
pastorie-Vlezenbeek_01 2013-09-08-Verhuis-KLJ-Vlezenbeek_04
De KLJ-meisjes waren momenteel gevestigd in de gemeentelijke gebouwen op de Postweg, de jongens in het oude gemeentehuis van Vlezenbeek. Hiermee kan het nieuwe werkjaar van start gaan in vernieuwde en geverfde lokalen. De meisjes zullen hun intrek nemen op de bovenste verdieping, de jongens vestigen zich op de onderste verdieping. Schepen van Jeugd Bart Keymolen (CD&V) leidde de verhuis in goede banen en stak mee de handen uit de mouwen om alles tijdig op de nieuwe locatie te krijgen.
2013-09-08-Verhuis-KLJ-Vlezenbeek_01 pastorie-Vlezenbeek_achterzijde
Schepen van Jeugd Bart Keymolen: “Sinds enkele jaren is het gemeentebestuur op zoek naar nieuwe lokalen voor KLJ-Vlezenbeek. We zijn blij dat we met deze nieuwe locatie een antwoord hebben kunnen bieden aan de vraag van deze jeugdbeweging naar een meer groene en ruimere locatie.
Op deze manier kunnen tientallen jongens en meisjes zich onbezonnen en veilig uitleven in de jeugdbeweging, samen met hun vele vriendjes
.”

Schepen van gebouwen Lucien Wauters (CD&V): “Nu de gemeentelijke gebouwen naast de Merselborre (Postweg 155) vrijkomen zullen we de verschillende opties onderzoeken. Een verhuis van de tekenacademie naar de voormalige onderwijzerswoning behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.”

politie van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde als eerste in Vlaams-Brabant een Twitterspreekuur

SINT-PIETERS-LEEUW: De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw is te bereiken via telefoon 02 371 22 28, brief, mail info@polleeuw.be en voor dringende zaken steeds via de noodnummers 101 en 112′.
Ook zijn ze reeds enige tijd aanwezig op de sociale media twitter en facebook.
Om dit ‘in de verf te zetten’ organiseerden ze vanavond als eerste politiedienst in Vlaams-Brabant een Twitterspreekuur (twitter.com/Politieleeuw) met de “Hashtag” #tsuspl .
2013-09-09-twitter-en-facebook_spreekuur_politie_sint-pieters-leeuw

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw konden zo gedurende een uur via twitter en facebook rechtstreekse vragen stellen aan de lokale politie of een suggestie doen ter verbetering van de dienstverlening.
Een team van de werkgroep sociale media politie Sint-Pieters-Leeuw zorgde dan meteen voor een antwoord.

Op deze eerste sessie kwamen er vragen over de situatie van de afgesloten Bergensesteenweg door de grondverzakking, veiligheid aan de scholen, sluikstorten,…
2013-09-09-twitter-spreekuur_anim
Onderstaand een greep uit de publiekelijke berichten van twitter en facebook;

Twitter: – Goedenavond.Blijft het politiekantoor in de Lemanstraat ook na 1/1/14 bemand,of trekken ALLE diensten weldra naar de Pepingensewtwg? #tsuspl
@Politieleeuw: – de verhuis is gepland einde van dit jaar, doch is afhankelijk van tijdsduur werken Pepingensesteenweg
Twitter: – Dank u voor uw reactie. Dus geen diensten of aanwezigheid meer in de wijk Wilderveld?
@Politieleeuw: – hier kunnen we nog geen definitief antwoord op geven. Overleg met gemeentebestuur is volop bezig #tsuspl

Twitter: – Toestand wegdek Fabriekstraat in #ruisbroek levensgevaarlijk voor fietsers zeker als er zwaar vervoer voorbijraast. #tsuspl
Politieleeuw: – Er werden van de gemeente uit reeds plannen voorzien om deze te heraanleggen. Dit zou de situatie moeten verbeteren. #tsuspl

Twitter 1: – Pijnbroekstraat ’s ochtends en avonds zeer gevaarlijk door (ook zwaar) sluipverkeer. Toch enkel toegang voor plaatselijk verkeer… #tsuspl
@Politieleeuw: – we hebben hier begrip voor maar de term plaatselijk verkeer is moeilijk te controleren. #tsuspl
Twitter 2: – 1richting invoeren? #tsuspl
@Politieleeuw: – Dit zal ter bespreking voorgelegd worden aan de mobiliteitsambtenaar van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw #tsuspl
Twitter 1: – de zware vrachtwagens met oplegger weren zou al veel doen. Bedankt voor antwoord
@Politieleeuw: – Dit zal ter bespreking voorgelegd worden aan de mobiliteitsambtenaar van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw #tsuspl

facebook: – Weten jullie hoe het verder moet aan het nieuwe rond punt aan de Appelboomstraat/Postweg? Na de slechte zichtbaarheid uit Appelboomstraat (haag/fietspad/snel verkeer uit Berchem) moeten we nu onze neus uitsteken om iets te zien uit Berchem door de vaste groene constructie (electriciteitscabine?) tegenover De Vijfhoek… Blijft duidelijk gevaarlijk punt…
Politiezone Sint-Pieters-Leeuw: – Bedankt voor deze informatie. Wij zullen deze melding meenemen, ter plaatse controle uitvoeren en dit alles voorleggen aan de mobiliteitsambtenaar. Dankzij u medewerking, komen deze pijnpunten naar boven.

facebook: – er zou dringend werk moeten gemaakt worden van de leegstand in sommige straten!het geeft een verloederd uitzicht voor de ander huizen in de buurt,de mensen die naast en over deze huizen wonen,…
Politiezone Sint-Pieters-Leeuw: – Gelieve de concrete gevallen (straat + huisnummer) over te maken aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. U kan hiervoor een mail richten aan het diensthoofd via email erik.wuyts@sint-pieters-leeuw.be of tel. 02/371.22.97. Zulke woningen worden opgenomen in de lijst van leegstaande woningen waar na een periode van 12 maanden leegstand een gemeentelijke belasting kan op geheven worden.

tegen middernacht 1 rijstrook in beide richtingen vrij op Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Grondverzakking Sint-Pieters-Leeuw: Fluxys Belgium stelt alles in het werk om het verkeer zo snel mogelijk weer te doen hernemen. (zie artikel van 16.00 uur – KLIK HIER)

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Normaal zou er rond middernacht 1 rijstrook in elke rijrichting opnieuw beschikbaar zijn.’
Hierdoor zullen dinsdagmorgen de bussen van De Lijn (170, 171, 571,…) terug hun gewone traject kunnen volgen.
2013-09-09-wegverzakking-fluxys_03
Vanmiddag is nabij werken van Fluxys Belgium in Sint-Pieters-Leeuw langs de Bergensesteenweg nabij het kruispunt met de Europalaan een grondverzakking opgetreden. De Bergensesteenweg is daarom in beide richtingen afgesloten tussen de Alsembergsesteenweg en de Uylenbroeckstraat. Fluxys Belgium verontschuldigt zich alvast voor de verkeershinder die de grondverzakking meebrengt.
2013-09-09-wegverzakking-fluxys_01

Fluxys Belgium: ‘We stellen alles in het werk om het verkeer zo snel mogelijk weer te doen hernemen. We weten echter nog niet precies hoe lang de herstellingswerken zullen duren: op dit moment onderzoeken we de omvang van de grondverzakking. Zeker is wel dat de hinder op dinsdag 10 september nog zal blijven.

Er is geen gevaar voor een gaslek. De werken die Fluxys Belgium langs de Bergensesteenweg aan het uitvoeren is, zijn werken aan een leiding die niet meer in gebruik is. In de leiding is geen aardgas aanwezig en er is dus ook geen gevaar voor een gaslek.’

UPDATE: – zie ook ons artikel van dinsdagmorgen 10 september om 07.30 uur: KLIK HIER

wegverzakking Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ten gevolge van een wegverzakking is de Bergensesteenweg sinds 16.00 uur afgesloten in beide richtingen tussen de F. Uylenbroeckstraat en de Alsembergsesteenweg.
Er is momenteel geen gaslek!
Omrijden kan via Leeuw centrum. De gas- en watermaatschappij onderzoeken hoe lang het zal duren om de steenweg opnieuw open te stellen.
2013-09-09-brucom_N6-gas_01
Vermoedelijk zijn de barsten ontstaan tijdens werken op de Bergensesteenweg. Fluxus is daar saneringswerken aan het uitvoeren aan een vorig jaar uit dienst genomen gasleiding.
De N6, Bergensesteenweg, blijft afgesloten in beide rijrichtingen tot dat een stabiliteitsonderzoek van de bodem is uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat in heel de buurt zware verkeershinder heerst.
Ook heel wat buslijnen ondervinden hierdoor hinder op hun dienstregeling.
2013-09-09-brucom_N6-gas_02

2013-09-09-brucom_N6_02 2013-09-09-brucom_N6_03
2013-09-09-brucom_N6_05 2013-09-09-brucom_N6_04
2013-09-09-brucom_N6_06 2013-09-09-brucom_N6_07
UPDATE 17.30 uur: – De zijstraten van de Bergensesteenweg (F. Uylenbroeckstraat en Pijnbroekstraat) zijn eveneens afgesloten richting Bergenseteenweg.
– De politie vermoedt dat de hinder al zeker de hele nacht zal duren en mogelijk ook morgen.
– Hinder voor bussen van De Lijn 170, 171, 571,…

UPDATE 18.30 uur: -De werken op het kruispunt Bergensesteenweg zijn volop bezig.
De politie vraagt om deze plaats nog steeds te mijden. Volg de omleidingen.
2013-09-09-werken-begonnen
Ter hoogte van de wegverzakking spoot gasbeheerder Fluxys in de ongebruikte gasleiding (diameter 50cm)  water voor testen, maar het water spoelde blijkbaar ook een deel van de grond onder het asfalt weg waardoor er een wegverzakking ontstond.
Fluxys giet oude buizen die uit dienst genomen zijn vol met beton. Maar eerst voert men steeds testen uit met water en lucht om te zien of de oude leiding bestand is tegen de druk als men er later beton door stuwt. Hierbij is er blijkbaar vandaag ergens water ontsnapt.
Omdat de omvang van de verzakking onder het wegdek niet bekend was liet de Halse brandweer de volledige Bergensesteenweg afsluiten.

Uitvoerige omleidingen door afgesloten Bergensesteenweg
Uitvoerige omleidingen door afgesloten Bergensesteenweg

UPDATE 20.30 uur: – Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Normaal zou er rond middernacht 1 rijstrook in elke rijrichting opnieuw beschikbaar zijn.’ (zie ons artikel van 21 uur – KLIK HIER)
UPDATE dinsdag 10 september 07.30 uur: – In beide richtingen 1 rijstrook vrij voor het verkeer – KLIK HIER

Diversiteit straalt uit op de speelplaats van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec

RUISBROEK: – Tijdens de voorbije zomervakantie hebben de leerkrachten van de Vrije Basisschool niet stil gezeten. De werkgroep ‘begin van het schooljaar’ heeft de muur van de speelplaats wit geverfd. Alle kinderen kregen bij het binnenkomen in de school vorige week een gekleurd papieren handje van hun juf.(elke leerkracht: een andere kleur) Zo wisten de kinderen onmiddellijk bij welke leerkracht ze in de rij moesten staan. Dit papieren handje betekende de start van een spreekoefening om elkaar beter te leren kennen.
2013-09-09-Diversiteit-Basisschool-Jan-Ruusbroec_01
Directrice Greta Muylaert: ‘Tijdens de pauze mocht elk kind een afdruk van zijn/haar hand met verf op de muur aanbrengen. Alle kleurtjes werden door elkaar gebracht om de diversiteit van onze school te benadrukken. Er werd ook een slogan op de muur geschilderd: ” we slaan de handen in elkaar, dan wordt het een fijn schooljaar”.’
2013-09-09-Diversiteit-Basisschool-Jan-Ruusbroec_02

Directrice Greta Muylaert en de leden van de werkgroep; juf Kathleen, juf Evelyne en juf Ilse.
Directrice Greta Muylaert en de leden van de werkgroep; juf Kathleen, juf Evelyne en juf Ilse.

Provincie: Nieuw zakwoordenboekje basisonderwijs voor anderstaligen

VLAAMS-BRABANT: – Om tegemoet te komen aan de vraag van anderstalige ouders om te communiceren in het Nederlands over hun schoolgaande kinderen, heeft de provincie Vlaams-Brabant een vierde zakwoordenboekje uitgegeven.
2013-09-09-zakwoordenboekje-basisonderwijs__2

Het zakwoordenboekje werd ontwikkeld met medewerking van enkele basisscholen. In het bijzonder met de cursisten basiseducatie van Renilde Janssens. Het is bedoeld als eerste hulp bij een gesprek over kinderen en de ouders. Het bevat een greep uit de woordenschat en de begrippen voor kinderen in het basisonderwijs.
2013-09-09-zakwoordenboekje-basisonderwijs__3 2013-09-09-zakwoordenboekje-basisonderwijs__1
Het schoolkindboekje is het vierde deel van de “taaloverlevingskits”. Na deel 1 voor baby’s, deel 2 voor peuters, deel 3 voor kleuters is dit het tweede zakwoordenboekje voor anderstalige ouders met schoolgaande kinderen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van Vlaams karakter. ‘Het is geen encyclopedie maar een set van handige en compacte boekjes om in de handtas te bewaren. Het zijn praktische hulpmiddelen bij het slopen van taalbarrières en het slaan van bruggen tussen gemeenschappen’.

Er werden 2.000 zakwoordenboekjes aangemaakt en ze zullen verspreid worden bij basisscholen in de Vlaamse Rand rond Brussel.
De zakwoordenboekjes kunnen gratis aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant.

agenda: Leeuwse rolstoelwandeling 2013

2013-09-21-11de-grote-wandeling-op-wieltjesSINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarlijkse rolstoelwandeling gaat door op zaterdag 21 september 2013 om 14.00 uur aan de Rink, in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

Deze elfde editie wordt georganiseerd door de Katholieke vereniging voor gehandicapten en Betty Van Laethem in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De sociale- en welzijnsdienst staat in voor de coördinatie. Medewerkers van vzw ‘De Poel’ staan mee in voor het transport van de deelnemers, het Rode Kruis zorgt voor bijstand en de lokale politie begeleidt de wandeling. Iedereen is welkom!
Afspraak om 14.00 uur op de parking van het gemeentehuis.
De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren en wordt besloten met een gezellig samenzijn in het parochiecentrum, René Balléstraat 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

agenda: VWF wielerwedstrijden op 15 september

2013-09-15-affiche_vwf-wielerwedstrijdSINT-PIETERS-LEEUW: – Cosyn Cycling Team organiseert op zondag 15 september 2013 verschezidene VWF wielerwedstrijden “Memorial Camille Berghmans” in Zuun.

De start en aankomst van deze wedstrijd is aan het Centrum Zonnig Leven,Jan Vanderstraetenstraat 198.
Start van de 1ste wedstrijd is om 12u30, einde van alle wedstrijden : omstreeks 17u45

Start categorie F en G om 12u30: 7 ronden van 7,400 km totaal 51,800 km
Start categorie D en E om 14u: 8 ronden van 7,400 km totaal 59,200 km
Start categorie A en C om 15u45: 10 ronden van 7,400 km totaal 74 km

vereniging in de kijker: Jeugd Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw

vereniging-in-de-kijker_Jeugd-Rode-Kruis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

vandaag “Jeugd Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw”

Heel simpel uitgelegd is Jeugd Rode Kruis een jeugdbewegingg net zoals Chiro, Scouts en KLJ met het kleine extraatje dat het Jeugd Rode Kruis nog EHBO cursussen geeft aan kinderen. De werking kan je opdelen in 2 grote delen;

Langs de ene kant spreken ze om de twee weken op zaterdag af voor leuke activiteiten. Dit kan gaan van een film te kijken, tot schaatsen, maar ook activiteiten zoals een zoektocht, één tegen allen, enz.
Het leuke aan deze activiteiten is dat deze volledig gratis zijn! Soms vragen we een kleine vergoeding van 5 euro voor vervoer, wanneer de activiteit niet plaatsvindt aan ons lokaal. Iedereen is welkom!
Wij gaan net zoals de andere jeugdbewegingen op zomerkamp. Dit doen we elk jaar in augustus.

Langs de andere kant heb je de EHBO cursus, elk jaar organiseren wij EHBO cursussen. Er zijn twee cursussen:
Het Helpertje, geschikt voor kinderen van 10 tot 12 jaar, en de Junior Helper voor kinderen van 13 tot 15 jaar.
Tijdens zo een cursus leggen we op een speelse wijze de theorie, maar ook de praktijk uit van de EHBO. Deze cursussen gaan steeds door in het Colomakasteel.

Nog vragen? Of meer weten? Aarzel niet om ons te contacteren via jrk-spl@hotmail.com

agenda: N-VA eetfestijn 2013

Agenda_VlezenbeekVLEZENBEEK: – De afdeling van N-VA in Sint-Pieters-Leeuw organiseert haar jaarlijkse eetfestijn.

zaterdag 14 september 2013, 17:00-21:30
zondag 15 september 2013, 11:00-15:00

Op het menu staat onder andere Tomaat Mozarella, Meloen Parmaham, Tomatensoep – Speciale schotel, Koninginnehapje, Tomaat garnaal, Vispannetje – Diverse taarten, Roomijs
Het eetfestijn vindt plaats in de parochiezaal van Vlezenbeek aan het Dorp 48.

Anissa Blondin wint Finale Miss Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Zondagavond had in de Palace te Roosdaal de finale plaats van Miss Vlaams-Brabant voor Miss België 2014. De Miss-verkiezing werd gewonnen door de 21 jarige Anissa Blondin uit Dworp.
Anissa is 3de jaars studente Handelsingenieur. Haar hobbies zijn: Dansen, tekenen en schilderen.

Eredames werden Farah Amri (17 – Tienen) en Inès Saudelli (18 – Meise).

Door Darline Devos werden ook nog 3 Crowncards weggegeven:
– Coralie Porrovecchio (17 – Dilbeek)
– Morgane Lemmens (19 – Grimbergen)
– Aurélie Vandermeulen (20 – Tienen)
De SMS Prijs werd gewonnen door Bénédicte Hamelrijk (18 – Buizingen)
Meer info: www.missbelgie-vlaamsbrabant.be