wijkfeest De Witte Roos 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gezelligheid troef op het wijkfeest van de wijk De Witte Roos.
2013-08-31-wijkfeest_de-witte-roos_01
Heel wat ploegen namen deze namiddag deel aan de petanque wedstrijd terwijl er in de tent voor de jongsten een optreden was van Pipo & Pipette.
2013-08-31-wijkfeest_de-witte-roos_anim
Vanavond om 21.00 uur is iedereen nog welkom voor een optreden van Danny Apolloni, De Witte Roos zingt
en vanaf 22.00 uur De Golden Oldies. Afspraak in de tent op plein ter hoogte van Fazantenlaan 18.

kinderraad Sint-Pieters-Leeuw gezocht

2009-10-07-kinderraad-2SINT-PIETERS-LEEUW: – Ben je tussen 10 en 12 jaar, vijfde of zesde leerjaar, en wil je graag je gedacht zeggen over wat er te doen is voor kinderen in Sint-Pieters-Leeuw?

Wil je het gemeentebestuur helpen om een speelterrein in te richten of wil je mee activiteiten zoeken voor de Buitenspeeldag?
Kortom loop je rond met originele ideeën?
Dan is er dit schooljaar weer de kinderraad!

In de kinderraad worden alle belangrijke aangelegenheden voor kinderen in de gemeente op een leuke manier besproken.
De kinderraad komt een zestal keer per schooljaar samen om te brainstormen, te discussiëren of een actie op poten te zetten.
Interesse? Schrijf je zo snel mogelijk in bij de jeugddienst.
via 02 370 28 82 of jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd

Nieuw: Nederlands leren via het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde

2010-04-01-lentemarkt_dienstencentrum-NegenhofNEGENMANNEKE: – Nieuw in Sint-Pieters-Leeuw: Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde start op 3 september 2013 met een basiscursus Nederlands in Sint-Pieters-Leeuw.

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 21.45 in het Vlaams Sociaal Centrum, Sint-Stevensstraat 62.
Inschrijven via het Huis van het Nederlands, Sint-Stevensstraat 62. meer info op het gratis nummer 0800 12300 of via de integratiedienst 02 371 63 28

vereniging in de kijker: Femma Sint-Pieters-Leeuw centrum

vereniging-in-de-kijker_femma_centrumSINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “ FEMMA Sint-Pieters-Leeuw Centrum.”

Wij zijn een groep vriendinnen die samen op stap gaan, naaien, fietsen, koken en allerhande activiteiten organiseren.

Soms zijn we ’s avonds actief, maar we kunnen ook overdag iets plannen.
Je kan ons regelmatig vinden in het Parochiecentrum in de René Balléstraat.
Iedereen is bij ons welkom. Wil je samen met jouw vriendinnen met onze Femma kennismaken neem dan contact op met je.schets@gmail.com.

opvolging buurtbewonersvergadering Vlezenbeek

archief 28 mei 2013
archieffoto 28 mei 2013

VLEZENBEEK: – In mei organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een inspraakmoment voor de handelaars en buurtbewoners van Vlezenbeek Centrum, alsook voor de school/ouderenraad van de lokale lagere school (zie artikel).
Wat is de stand van zaken 3 maand later?

Schepen van mobiliteit Jan Desmeth : “twee weken na het inspraakmoment hebben wij het verslag met alle suggesties overgemaakt aan de vrijwilligers, die zich hadden opgegeven om het verdere traject met ons op te nemen. Nu de zomervakantie voorbij is, hebben we binnenkort onze eerste werkvergadering met het ad hoc buurtcomité. Dat is voorzien op donderdag 19 september om 20u.”

Men vermoedt dat er na twee, maximaal drie werkvergaderingen, wel een keuze zal kunnen gemaakt worden binnen deze werkgroep. Zodra de werkgroep klaar is, moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.

We zullen zeker nog een tussentijdse communicatie naar de buurtbewoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school organiseren. Inspraak voor de uitspraak is immers een belangrijk uitgangspunt van het College”, zo melde Jan Desmeth ons nog.

Maatschappelijk verslag 2012 Politiezone Sint-Pieters-Leeuw

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw brengt voor de 10de keer op rij verslag uit over de resultaten en prestaties van het korps. Deze kan u raadplegen op hun site. Enerzijds is het maatschappelijk verslag een verantwoordingsdocument over hoe ze omgaan met mens, milieu, maatschappij en belanghebbenden.

Opvallend zijn het aantal woninginbraken in Sint-Pieters-Leeuw in 2012:

2013-08-30-overzicht-diefstal-in-woningenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie:
‘De stijging is vooral te wijten aan een toename van het aantal voltooide diefstallen in woningen. Het aantal pogingen van een diefstal in een woning nam minder snel toe. Een reden temeer om nog meer in te zetten op diefstalpreventie.
De meerderheid van de diefstallen in woningen werd tijdens de dag gepleegd (70%). De nachtelijke uren liggen met 30% een stuk lager.’

Het aantal diefstallen in handelszaken daalt

2013-08-30-overzicht-diefstal-in-handelszakenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘ Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we vaststellen dat het aantal diefstallen in handelszaken gedaald is met 22%. Bij de verdeling per uur weten we dat de diefstallen in handelszaken een verspreid patroon vertonen. Het aantal gewone diefstallen in handelszaken stijgt doorheen de dag en daalt snel na 19.00 uur. De gewone en zware diefstallen hebben een tegengesteld patroon: de zware diefstallen in handelszaken worden vooral tijdens de nacht gepleegd, de gewone diefstallen in handelszaken vooral tijdens de dag.

bin-logoHet Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z), opgericht in 2002, is een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Lokale Economie, de Lokale Politie en het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw die op een informatiegestuurde wijze willen bijdragen aan het beheersen en zo mogelijk vermijden van diefstallen in handelszaken. Elk lid van het netwerk kan de andere leden via een cascadesysteem in kennis stellen van verdachte handelingen of feiten die een risico inhouden voor andere handelaars of zelfstandigen. Jaarlijks hebben we een 100-tal leden die bij het BIN-netwerk zijn aangesloten. In 2012 werden er 20 BIN-berichten verspreid zowel via SMS en e-mail. ‘

inspanningen op het vlak van REPRESSIE:
Fragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: Deelname aan EXIT-acties: We trachten maximaal te participeren aan Exit-acties. Dit zijn federaal gestuurde acties in de strijd tegen diefstallen. We zijn er ons van bewust dat in deze strijd een doorgedreven samenwerking van politiezones en federale politie zijn vruchten afwerpt. In totaal heeft de zone 175 uur gespendeerd aan diverse acties.
Door een goede informatiehuishouding willen we kort op de bal spelen.
2013-08-30-Maandelijkse-IGR-patrouilles-per-wijk
Fragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘Informatiegestuurde gerechtelijke patrouilles (IGR):In 2007 heeft de zone een nieuwe dienst in het leven geroepen die extra slagkracht en aanwezigheid op het terrein moet bewerkstelligen. Deze 2-mansdienst werkt voornamelijk op hot-spots. Hot-spots zijn zones in de gemeente die gevoelig zijn voor bepaalde vormen van criminaliteit of overlast en die om een specifiek toezicht vragen. De resultaten en controles van deze ploeg worden maandelijks door de directeur operaties aangemeld op de directievergadering.

Gerichte ontradende patrouilles: Naast de reguliere interventie-patrouilles hebben onze diensten in totaal 1458 uur besteed aan ontradende acties, zowel tijdens de dag als ’s nachts als naar gebouwen en /of voertuigen. Hierbij werd extra bijstand geleverd door middel van 27 patrouilles te paard (federale politie) en 47 patrouilles per fiets
Sporenonderzoek: Er werd in niet minder dan 234 gevallen een grondig sporenonderzoek verricht door onze diensten. In 45 gevallen leidde dit tot een opneembaar spoor.

Overzicht aantal verkeersongevallen
2013-08-30-Overzicht-aantal-verkeersongevallenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘In 2012 vonden 105 verkeersongevallen plaats met lichamelijk letsel en 0 dodelijke ongevallen. Het zijn 19 verkeersongevallen minder ten opzichte van 2011. De Bergensesteenweg (N6) heeft het grootste aandeel in verkeersongevallen met lichamelijk letsel (44). 24,8% van de ongevallen deed zich voor in het weekend.’
Uit de omstandigheden waarin een ongeval met lichamelijk letsel zich voor deed springen ons volgende zaken in het oog:
Bij 13,3 % van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel was de bestuurder onder invloed van alcohol. Bij de ongevallen met zwaar gekwetsten bedroeg dit zelfs 20%.
Bij 5,7% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel pleegde men vluchtmisdrijf.’

Indien u het volledige verslag (1.89 Mb .pdf) wil lezen kan u dit consulteren op de website van de lokale politie in de rubriek resultaten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

opgepast voor fietsers aan werken Bergensesteenweg

2013-08-27-start-fase2-ovonde_01
SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag melden we u reeds dat de tweede fase van de aanleg van de Ovonde op de Bergensesteenweg begonnen was (zie artikel – klik hier).
Omdat er de komende maand nog altijd minder rijstroken in gebruik zijn dan in de toestand zonder werken, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor meer hinder vanaf volgende week met de start van het nieuwe schooljaar.

Rijrichting Halle: fietspad nog niet afgewerkt Hoewel de werfzone al opschuift (naar de straatkant waar het verkeer normaal in de rijrichting van Anderlecht rijdt), zijn nog niet alle werken van de eerste fase afgerond. Door problemen met de leidingen van Belgacom is het fietspad nog niet afgewerkt. Na de werken aan de andere kant van de Bergensesteenweg zal alsnog het fietspad in de rijrichting van Halle aangelegd worden. Door deze last-minute wijziging van de planning vermijdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de werf stil ligt tot de afwerking van het fietspad.

De opgelopen vertraging wordt zo veel mogelijk ingelopen, maar door het oponthoud vanwege de telecomoperator zullen de werken toch enkele dagen langer duren dan gepland. Na de werken aan de nieuwe ovonde wordt de Bergensesteenweg heringericht ter hoogte van de in- en uitritten van Makro.

agentschap-wegen-en-verkeerOpletten voor fietsers op de rijbaan!!!
AWV vraagt automobilisten om extra voorzichtig te zijn voor fietsers op de rijbaan. In de richting van Halle hebben fietsers een afgescheiden wegdeel om veilig te fietsen maar in de richting van Anderlecht is dat niet mogelijk. Daar zullen fietsers zich ter hoogte van de werken samen met de auto’s op de weg bevinden.