wijkfeest De Witte Roos 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gezelligheid troef op het wijkfeest van de wijk De Witte Roos.
2013-08-31-wijkfeest_de-witte-roos_01
Heel wat ploegen namen deze namiddag deel aan de petanque wedstrijd terwijl er in de tent voor de jongsten een optreden was van Pipo & Pipette.
2013-08-31-wijkfeest_de-witte-roos_anim
Vanavond om 21.00 uur is iedereen nog welkom voor een optreden van Danny Apolloni, De Witte Roos zingt
en vanaf 22.00 uur De Golden Oldies. Afspraak in de tent op plein ter hoogte van Fazantenlaan 18.

kinderraad Sint-Pieters-Leeuw gezocht

2009-10-07-kinderraad-2SINT-PIETERS-LEEUW: – Ben je tussen 10 en 12 jaar, vijfde of zesde leerjaar, en wil je graag je gedacht zeggen over wat er te doen is voor kinderen in Sint-Pieters-Leeuw?

Wil je het gemeentebestuur helpen om een speelterrein in te richten of wil je mee activiteiten zoeken voor de Buitenspeeldag?
Kortom loop je rond met originele ideeën?
Dan is er dit schooljaar weer de kinderraad!

In de kinderraad worden alle belangrijke aangelegenheden voor kinderen in de gemeente op een leuke manier besproken.
De kinderraad komt een zestal keer per schooljaar samen om te brainstormen, te discussiëren of een actie op poten te zetten.
Interesse? Schrijf je zo snel mogelijk in bij de jeugddienst.
via 02 370 28 82 of jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd

Nieuw: Nederlands leren via het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde

2010-04-01-lentemarkt_dienstencentrum-NegenhofNEGENMANNEKE: – Nieuw in Sint-Pieters-Leeuw: Het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde start op 3 september 2013 met een basiscursus Nederlands in Sint-Pieters-Leeuw.

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 21.45 in het Vlaams Sociaal Centrum, Sint-Stevensstraat 62.
Inschrijven via het Huis van het Nederlands, Sint-Stevensstraat 62. meer info op het gratis nummer 0800 12300 of via de integratiedienst 02 371 63 28

vereniging in de kijker: Femma Sint-Pieters-Leeuw centrum

vereniging-in-de-kijker_femma_centrumSINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “ FEMMA Sint-Pieters-Leeuw Centrum.”

Wij zijn een groep vriendinnen die samen op stap gaan, naaien, fietsen, koken en allerhande activiteiten organiseren.

Soms zijn we ’s avonds actief, maar we kunnen ook overdag iets plannen.
Je kan ons regelmatig vinden in het Parochiecentrum in de René Balléstraat.
Iedereen is bij ons welkom. Wil je samen met jouw vriendinnen met onze Femma kennismaken neem dan contact op met je.schets@gmail.com.

opvolging buurtbewonersvergadering Vlezenbeek

archief 28 mei 2013
archieffoto 28 mei 2013

VLEZENBEEK: – In mei organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een inspraakmoment voor de handelaars en buurtbewoners van Vlezenbeek Centrum, alsook voor de school/ouderenraad van de lokale lagere school (zie artikel).
Wat is de stand van zaken 3 maand later?

Schepen van mobiliteit Jan Desmeth : “twee weken na het inspraakmoment hebben wij het verslag met alle suggesties overgemaakt aan de vrijwilligers, die zich hadden opgegeven om het verdere traject met ons op te nemen. Nu de zomervakantie voorbij is, hebben we binnenkort onze eerste werkvergadering met het ad hoc buurtcomité. Dat is voorzien op donderdag 19 september om 20u.”

Men vermoedt dat er na twee, maximaal drie werkvergaderingen, wel een keuze zal kunnen gemaakt worden binnen deze werkgroep. Zodra de werkgroep klaar is, moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.

We zullen zeker nog een tussentijdse communicatie naar de buurtbewoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school organiseren. Inspraak voor de uitspraak is immers een belangrijk uitgangspunt van het College”, zo melde Jan Desmeth ons nog.

Maatschappelijk verslag 2012 Politiezone Sint-Pieters-Leeuw

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw brengt voor de 10de keer op rij verslag uit over de resultaten en prestaties van het korps. Deze kan u raadplegen op hun site. Enerzijds is het maatschappelijk verslag een verantwoordingsdocument over hoe ze omgaan met mens, milieu, maatschappij en belanghebbenden.

Opvallend zijn het aantal woninginbraken in Sint-Pieters-Leeuw in 2012:

2013-08-30-overzicht-diefstal-in-woningenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie:
‘De stijging is vooral te wijten aan een toename van het aantal voltooide diefstallen in woningen. Het aantal pogingen van een diefstal in een woning nam minder snel toe. Een reden temeer om nog meer in te zetten op diefstalpreventie.
De meerderheid van de diefstallen in woningen werd tijdens de dag gepleegd (70%). De nachtelijke uren liggen met 30% een stuk lager.’

Het aantal diefstallen in handelszaken daalt

2013-08-30-overzicht-diefstal-in-handelszakenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘ Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we vaststellen dat het aantal diefstallen in handelszaken gedaald is met 22%. Bij de verdeling per uur weten we dat de diefstallen in handelszaken een verspreid patroon vertonen. Het aantal gewone diefstallen in handelszaken stijgt doorheen de dag en daalt snel na 19.00 uur. De gewone en zware diefstallen hebben een tegengesteld patroon: de zware diefstallen in handelszaken worden vooral tijdens de nacht gepleegd, de gewone diefstallen in handelszaken vooral tijdens de dag.

bin-logoHet Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z), opgericht in 2002, is een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Lokale Economie, de Lokale Politie en het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw die op een informatiegestuurde wijze willen bijdragen aan het beheersen en zo mogelijk vermijden van diefstallen in handelszaken. Elk lid van het netwerk kan de andere leden via een cascadesysteem in kennis stellen van verdachte handelingen of feiten die een risico inhouden voor andere handelaars of zelfstandigen. Jaarlijks hebben we een 100-tal leden die bij het BIN-netwerk zijn aangesloten. In 2012 werden er 20 BIN-berichten verspreid zowel via SMS en e-mail. ‘

inspanningen op het vlak van REPRESSIE:
Fragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: Deelname aan EXIT-acties: We trachten maximaal te participeren aan Exit-acties. Dit zijn federaal gestuurde acties in de strijd tegen diefstallen. We zijn er ons van bewust dat in deze strijd een doorgedreven samenwerking van politiezones en federale politie zijn vruchten afwerpt. In totaal heeft de zone 175 uur gespendeerd aan diverse acties.
Door een goede informatiehuishouding willen we kort op de bal spelen.
2013-08-30-Maandelijkse-IGR-patrouilles-per-wijk
Fragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘Informatiegestuurde gerechtelijke patrouilles (IGR):In 2007 heeft de zone een nieuwe dienst in het leven geroepen die extra slagkracht en aanwezigheid op het terrein moet bewerkstelligen. Deze 2-mansdienst werkt voornamelijk op hot-spots. Hot-spots zijn zones in de gemeente die gevoelig zijn voor bepaalde vormen van criminaliteit of overlast en die om een specifiek toezicht vragen. De resultaten en controles van deze ploeg worden maandelijks door de directeur operaties aangemeld op de directievergadering.

Gerichte ontradende patrouilles: Naast de reguliere interventie-patrouilles hebben onze diensten in totaal 1458 uur besteed aan ontradende acties, zowel tijdens de dag als ’s nachts als naar gebouwen en /of voertuigen. Hierbij werd extra bijstand geleverd door middel van 27 patrouilles te paard (federale politie) en 47 patrouilles per fiets
Sporenonderzoek: Er werd in niet minder dan 234 gevallen een grondig sporenonderzoek verricht door onze diensten. In 45 gevallen leidde dit tot een opneembaar spoor.

Overzicht aantal verkeersongevallen
2013-08-30-Overzicht-aantal-verkeersongevallenFragment uit het Maatschappelijk verslag van de Politie: ‘In 2012 vonden 105 verkeersongevallen plaats met lichamelijk letsel en 0 dodelijke ongevallen. Het zijn 19 verkeersongevallen minder ten opzichte van 2011. De Bergensesteenweg (N6) heeft het grootste aandeel in verkeersongevallen met lichamelijk letsel (44). 24,8% van de ongevallen deed zich voor in het weekend.’
Uit de omstandigheden waarin een ongeval met lichamelijk letsel zich voor deed springen ons volgende zaken in het oog:
Bij 13,3 % van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel was de bestuurder onder invloed van alcohol. Bij de ongevallen met zwaar gekwetsten bedroeg dit zelfs 20%.
Bij 5,7% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel pleegde men vluchtmisdrijf.’

Indien u het volledige verslag (1.89 Mb .pdf) wil lezen kan u dit consulteren op de website van de lokale politie in de rubriek resultaten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

opgepast voor fietsers aan werken Bergensesteenweg

2013-08-27-start-fase2-ovonde_01
SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag melden we u reeds dat de tweede fase van de aanleg van de Ovonde op de Bergensesteenweg begonnen was (zie artikel – klik hier).
Omdat er de komende maand nog altijd minder rijstroken in gebruik zijn dan in de toestand zonder werken, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor meer hinder vanaf volgende week met de start van het nieuwe schooljaar.

Rijrichting Halle: fietspad nog niet afgewerkt Hoewel de werfzone al opschuift (naar de straatkant waar het verkeer normaal in de rijrichting van Anderlecht rijdt), zijn nog niet alle werken van de eerste fase afgerond. Door problemen met de leidingen van Belgacom is het fietspad nog niet afgewerkt. Na de werken aan de andere kant van de Bergensesteenweg zal alsnog het fietspad in de rijrichting van Halle aangelegd worden. Door deze last-minute wijziging van de planning vermijdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de werf stil ligt tot de afwerking van het fietspad.

De opgelopen vertraging wordt zo veel mogelijk ingelopen, maar door het oponthoud vanwege de telecomoperator zullen de werken toch enkele dagen langer duren dan gepland. Na de werken aan de nieuwe ovonde wordt de Bergensesteenweg heringericht ter hoogte van de in- en uitritten van Makro.

agentschap-wegen-en-verkeerOpletten voor fietsers op de rijbaan!!!
AWV vraagt automobilisten om extra voorzichtig te zijn voor fietsers op de rijbaan. In de richting van Halle hebben fietsers een afgescheiden wegdeel om veilig te fietsen maar in de richting van Anderlecht is dat niet mogelijk. Daar zullen fietsers zich ter hoogte van de werken samen met de auto’s op de weg bevinden.

vrachtwagen rijdt dak kapot in tunnel in Ruisbroek

RUISBROEK: – Donderdagavond iets voor 18.00 uur heeft een te hoge vrachtwagen proberen door de tunnel aan het station van Ruisbroek te rijden ondanks de aanwezige waarschuwingsborden beperkte doorgang hoogte 2.50 meter.
2013-08-29-vrachtwagen-klem-Ruisbroek
De ongelukkige chauffeur kon achteraf alleen maar vaststellen dat het volledige dak van de vrachtwagen vernield was en delen van de achterkant van zijn vrachtwagen nog in de tunnel lagen.

aangestoken vandalen brandjes in Negenmanneke

2013-08-29-brand-vuilbakNEGENMANNEKE:- In Negenmanneke werd een kledingcontainer van spullenhulp en twee groene vuilnisbakken vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken door vandalen.

De politie van Sint-Pieters-Leeuw doet een oproep tot getuigen: ‘Iemand iets gezien dat kan leiden tot dader? Gelieve contact op te nemen met de politie’.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

vereniging in de kijker: K turnsport Verbroedering Ruisbroek

vereniging-in-de-kijker_k-turnsport-verbroedering-ruisbroekRUISBROEK: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “ K. turnsport Verbroedering Ruisbroek”

Ben je op zoek naar een club in je buurt met democratische prijzen dan ben je bij K. turnsport Verbroedering Ruisbroek op het juiste adres.
.
Het sportjaar 2013 – 2014 start op 2 september 2013!
2013-08-30-schema-turnsport-verbroedering-ruisbroek
Inschrijven kan rechtstreeks bij de trainers van elke sporttak. Vraag hen gerust naar een inschrijvingsformulier.
Inschrijven kan ook via de website: http://turnsport-verbroedering.spaces.live.com
Je kan ook steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
tel: 02 331 09 13 (voorzitter turnkring) – @: k.turnsport-verbroedering-ruisbroek@hotmail.com

Twijfel je nog? Kom dan zeker eens naar één van de trainingen en doe vrijblijvend mee!

projectvoorstel: WOI herdenking op kindermaat

2013-08-28-oproepPAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei doet een projectvoorstel: ” WOI herdenking op kindermaat

Bij de herdenking van ‘De Groote Oorlog’ mogen ook kinderen niet vergeten worden. We stellen daarom ‘Kinderen in bezet gebied’ aan je voor. Dankzij dit educatieve en interactieve project krijgen kinderen en leerkrachten een toegang op maat tot WOI. Misschien wil je als lokaal onderzoekerzelf het WOI-erfgoed uit jouw gemeente op een goede manier ter beschikking stellen van scholen? Of was je als leerkracht op zoek naar een goed instrument om lokaal rond de oorlog aan de slag te gaan? Zocht je alscultuurbeleidscoördinator naar mogelijkheden om de scholen en de lokale heemwerking rond dit thema samen te brengen? Dat kan via dit platform.

Ben je benieuwd? Kom dan op woensdag 18 september 2013 om 19u naar het Stadsarchief van Halle (Sportcomplex De Bres, Mgr. Senciestraat 13 in Halle).

De ontwikkelaar van het project, Erfgoedcel Bie-Terf, doet dan het hele project uit de doeken en we bespreken of we met dit educatieve project ook in het Pajottenland en Zennevallei van start willen gaan.

Inschrijven tot 9 september bij karen@erfgoedcelpz.be

Neem dan alvast een kijkje op: http://terf.kindereninbezetgebied.be/grote-oorlog

controle op dragen veiligheidsgordel in Ruisbroek

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwRUISBROEK: – Donderdag 29 augustus 2013 werd door de verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw een controle uitgevoerd op het dragen van de veiligheidsgordel in de Fabriekstraat.

21 voertuigen werden geïntercepteerd omdat de bestuurder of een passagier geen drager was van de veiligheidsgordel.

Naar aanleiding van de controle van de boorddocumenten werd vastgesteld dat 1 voertuig niet verzekerd was, 1 voertuig niet gekeurd was en 1 bestuurder reed na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen.

Drie bestuurders werden tegengehouden omdat ze gebruik maakten van hun GSM tijdens het sturen.

Eén motorrijder droeg geen beschermende uitrusting op de motorfiets.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

inschrijven: Week van de Sportclub

2013-08-29-week-sportclubSINT-PIETERS-LEEUW: – In de week van 7 tot 15 september 2013 zetten 14 gemeentelijke sportverenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw hun deuren wijd open voor allen, jong en oud, die een sport GRATIS willen uitproberen.

Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen aan een van de volgende sporten: tennis, zwemmen, volleybal, joggen, voetbal, turnen en dans, badminton, diepzeeduiken en 4 gevechtssporten: aikido, karate, judo en boksen.
Een gedetailleerd programma is terug te vinden op de gemeentelijke website of kan bekomen worden op de sportdienst, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
eerst aanmelden bij de verantwoordelijke van de club!
Alle deelnemers zijn verzekerd en hoeven enkel sportkledij en goed humeur mee te brengen.

agenda: 7de barbecue en rommelmarkt

2013-08-31-flyer-7debarbecueNEGENMANNEKE: – Spaarkas ’t Bergsken Op organiseren hun “7de barbecue en rommelmarkt” met overdekte tent.

zaterdag 31 augustus 2013 van 12.00 tot 23.00 uur
zondag 1 september 2013 van 12.00 tot 20.00 uur

Dit allemaal aan ’t café New ’t Bergsken-op met medewerking van frituur ’t Bergsken Friet.
Iedereen van harte welkom. Ambiance verzekerd.
Tevens onze dorpskermis zal aanwezig zijn.
Locatie: Frans Demolstraat 4

vereniging in de kijker: chiro Zuun

vereniging-in-de-kijker_chiro-zuunZUUN: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “Chiro Zuun”

Ben je minstens 6 jaar en heb je geen zin meer om je zondag te vervelen ?
Stop dan met zondags voor de tv te hangen en kom naar Chiro Zuun, waar je zondags samen met je chiro-kameraden allerlei spellejes speelt !

Voor de nieuwelingen gaat het nieuwe chirojaar van start op zondag 22 september 2013.

Voor oud en nieuw begint elke chirozondag om 14.00 uur. De ribbels en speelclub blijven tot 17.00 uur. De andere groepen hebben chiro tot 18.00 uur.
Onze lokalen bevinden zich aan achterkant van de kerk van Zuun (Arthur Quintusstraat).
2013-08-29-chiro-zuun
Wat meer info nodig ? surf naar www.chirozuun.be
Tot dan !
Leidingsploeg Chiro Zuun

Meer poelen in sint-Pieters-Leeuw en Pajottenland & Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zet verder in op een poelennetwerk in de regio met focus op de Zenne-gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Er kwam veel respons op de oproep van enkele maanden geleden en dit najaar en voorjaar 2014 worden maar liefst 30 poelen nieuw gegraven of geïnventariseerd en hersteld.

2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_01
De poelenplannen werden vanavond voorgesteld bij een poel die Natuurpunt-Leeuwse Natuurvrienden beheert en die vorig jaar hersteld werd samen met het Regionaal Landschap en de deelnemers van een poelencursus aan de Kerkhofstraat, Sint-Pieters-Leeuw.

Regionaal Landschap P&Z voorzitter Gunther Coppens legt uit waarvoor het regionaal lanschap staat en wat ze concreet gaan doen voor het poelen project:
‘Regionaal Landschap dat is …
– Samenwerking tussen verenigingen zoals Natuurpunt Leeuwse-Natuurvrienden, particulieren
– Enthousiasme en betrokkenheid, niet alleen het enthousiame en de betrokkenheid die men in de pastorij van Gaasbeek, het hoofdkwartier van RL, altijd heeft, maar ook van de inwoners die ingegaan zijn op de oproep
– Mooie project en promotie voor onze streek, denken we maar aan Penzine.
– Vorming: zo was er vorig jaar nog een poelencursus
– Maar bovenal is het RL aandacht voor onze streekidentiteit, voor ons Vlaamse pajottenland en Zennevallei, het Toscane van het Noorden, waar lekker eten, trots op traditie en een prachtig landschap hand in hand gaan.
En ook poelen zijn een uiting van onze missie, want poelen dat zijn getuige van het samengaan van natuur/landbouw in de regio, poelen geven vorm aan ons landschap en laten ons landschap leven.

Concreet gaan 2 stagiairs (Ine/Hanna) alle poelen inventariseren.
De komende maanden 20 poelen herstellen en 10 nieuwe aanleggen. We gaan meer dan 2000 kubieke meter uitgraven, = 4000 ton grond! RL P&Z geeft het landschap dus letterlijk vorm!
Er rest me alleen nog 1 puntje: een warme Oproep naar inwoners van Leeuw om alsnog mee te doen want voorlopig heeft niemand in Leeuw zich angemeld.’
2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_02Alwin Loeckx, Directeur Regionaal Landschap P&Z: ‘Geïnteresseerde eigenaars kunnen rekenen op gratis inventarisatie, plannen en begeleiding en 70% subsidie voor de uitvoering van de werken. Heb je ruimte voor aanleg van een nieuwe poel in een landschappelijke omgeving? Is jouw poel verland geraakt of heb je moeilijkheden met woekerplanten, vervuiling, waterkwaliteit… Contacteer Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallie: Koen De Rijck, koen@pajot-zenne.be, 02 452 60 45.’

2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_03In en rond gezonde poelen en plassen concentreert zich een enorme verscheidenheid aan dieren en planten. Vaak zijn het heuse oases van natuur te midden van een landschap dat onder druk staat. Net als grachten en drassig weiland houden poelen het regenwater op, waardoor water langzamer in de bodem sijpelt. Op die manier helpen poelen de verdroging van de bodem tegen te gaan.
Meer info en poelenbrochure: www.pajot-zenne.be/poelen

Project in samenwerking met gemeente Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Met steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling Ruimtelijke Planning (Zuurstof voor de Zennevallei) en Provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen, je hebt meer buren dan je denkt!).

Nu reserveren: Mobiele en vaste fruitpers 2013

2010-09-24-fruitpers_03PAJOTTENLAND: – Ook dit najaar voorziet het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei twee fruitpersen: een mobiele fruitpers die de streek zal doorkruisen en de vaste fruitpers van Patrick & Margaret Demeulemeester in Bever.

Mobiele fruitpers op ronde
De fruitpers-op-wieltjes van Houtlandse Tuinsappen komt langs in Pepingen (gemeenteplein 22/9), Alsemberg (Lambiekcentrum 12/10), Halle (Oudstrijdersplein 19/10), Gooik (Paddenbroek 13/10) en Gaasbeek (Waterhof 9/9, 23/9, 30/9, 21/10 en 22/10). Vermeld bij reservatie voorkeur van plaats en geef een schatting van aantal kilo fruit. Voor elk vaatje betaal je 5,50 euro, vanaf 500 liter 5 euro (waarde 0,50 euro kartonnen doos inbegrepen). Reserveren: 050 78 11 94, info@houtlandsetuinsappen.be

Vaste fruitpers in Bever
Fruitbedrijf Demeulemeester (Burght 27, Bever) heeft eigen sappen, maar perst ook in opdracht. Na reservatie kan je er je fruit afzetten en een paar dagen later is je sap klaar, naar keuze in een tapvaatje of herbruikbare glazen flessen. Voor de wijn- en cidermakers: persen kan ook zonder pasteuriseren met afvullen in zelf mee te brengen vaten. Kostprijs is 1,25 euro/liter (in bag-in-box van 5 liter met waarde 0,35 euro inbegrepen of in 1-liter flessen met 0,25 euro statiegeld). Mengeling met rood kleinfruit: 1,35 euro/liter. Reserveren: 0494 72 56 76, demeulemeester27@skynet.be

Voorwaarden:
Altijd vooraf reserveren!
8 kg fruit = 5 l gepasteuriseerd sap
Minimum hoeveelheid: 75 kg, 3 volle kisten
Minstens 2/3e appels en peren
Ook valfruit en aangetast fruit (niet rot)

Vereniging in de kijker: Gympie

vereniging-in-de-kijker_gympieSINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “Gympie”

Gympie is een turn- en dansvereniging in Sint-Pieters-Leeuw aangesloten bij SPORTA.
Gympie stelt zich tot doel de turn- en de danssport, in al haar facetten, te bevorderen. Rekening houdend met het feit dat op zeer jonge leeftijd (3 jaar) kan gestart worden met zogenaamde kleutergymnastiek, op 4 jaar met dans en dat onderhoudsgymnastiek heren van 55+ bereikt, kan zonder meer gesteld worden dat de doelgroep van onze vereniging en sporttakken zeer omvangrijk mag geschat worden.

WERKING
Gympie richt zich vooral tot de jeugd omdat onze jongeren duidelijk nood hebben aan gezonde lichaamsbeweging. Gymnastiek en dans zijn immers zeer complete sporten waarin alle spieren aan bod komen. Er wordt getraind op uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, coördinatie,…
We beschikken over een uitgebreid en ervaren trainersteam dat onze jeugdige turn(st)ers en dansers op een correcte manier begeleidt en stimuleert.
De draagkracht van onze organisatie ligt in de onderlinge samenwerking tussen ouders, school, andere turn- en dansverenigingen, SPORTA en andere organisaties.

KWALITEIT
staat voorop. Kwaliteit is de meest belangrijke en meest standvastige factor tot tevredenheid van iedereen. Wij willen voortdurend VERBETEREN. Streven naar perfectie is essentieel voor het realiseren van onze opdracht: een leider te zijn in het sportief vormen en opleiden van jonge mensen.

GYMPIE RECREATIEF EN COMPETITIEF
Gympie is er in een paar jaar in geslaagd recreatief een verzorgd sportprogramma aan te bieden.
Volgende disciplines worden zowel recreatief als competitief beoefend: Artistieke Gymnastiek Dames (AGD), Artistieke Gymnastiek Heren (AGH), Tumbling, Mini- en dubbele minitrampoline en dans.

Wat is recreatieturnen nu bij Gympie?
Het antwoord is heel eenvoudig:
•Alle activiteiten waar deelnemers veel plezier aan beleven.
•Activiteiten waar veel aan bewegingservaring wordt opgedaan.
•Activiteiten waar de deelnemers veel bij leren.
•Mogelijkheden tot sociale contacten.
•De gymnast staat centraal. Gymnastiek is een prachtige en zeer veelzijdige sport. Eigenlijk doen mensen van alle leeftijden aan gymnastiek. Het is een sport waar je als kleuter binnenkomt en die je verlaat als je wellicht een oma of opa bent geworden.

ACTIVITEITENKALENDER 2013 – 2014
2-14/09/2013: Opendeurdagen – iedereen kan in alle groepen eens een les gaan volgen
21/09/2013: van 14u tot 16u inschrijvingen nieuwe leden in het vergaderzaaltje in de sporthal van Ruisbroek;
25/09/2013: van 18u30 tot 20u inschrijvingen nieuwe leden in het Populiertje;
28/9/2013: van 14u tot 16u inschrijvingen nieuwe leden in het vergaderzaaltje in de sporthal van Ruisbroek;
16/11/2013: kaas- en wijnavond in de parochiezaal van Vlezenbeek
01/02/2014: Interclub turnen in de sporthal van Ruisbroek
27/04/2014: Lentefeest in de sporthal van Ruisbroek

CONTACTEN: vzw GYMPIE Sint-Pieters-Leeuw – www.gympie.be – info@gympie.be

sprekende beelden: de Rink in de jaren 50

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zomervakantie toonden we u iedere woensdag in samenwerking met de Leeuwse Erfgoedcel oude foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten in de zomerreeks “sprekende beelden”.
Vandaag in de laatste aflevering oude foto’s van aan de Rink in het centrum van de gemeente.

Foto 1: viering van 100 jaar België aan De Rink in 1930
2013-08-28- viering 100 Belgie in 1930 aan De Rink
Foto 2: optocht herdenking veteranen WO I en WOII aan De Rink begin jaren 50 (ter hoogte van apotheek Toelen)
2013-08-28-optocht veteranen 1914-1918 1940 1945 aan De Rink
Foto 3&4: processie aan de Rink,1949.
2013-08-28-Processie De Rink 1949 2013-08-28-Processie De Rink 1949 b
Wie herinnert zich nog hoe het vroeger aan “De Rink” was?
Samen herbeleven we de geschiedenis. Druk onderaan dit artikel op ” een reactie plaatsen” en deel uw herinneringen met de andere inwoners van de gemeente.

Heeft u zelf nog oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,… bezorg ze aan de Erfgoedcel:
Via Patrick Huybrechts 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

Patrick Huybrechts dankt volgende personen die de foto’s beschikbaar stelden:
Mevrouw Denise Thomaes, De heer Wouters, Mevrouw Berthe Wouters, De Heer Gène Roobaert.

Weg van Klassiek 2013 was drie dagen genieten

PAJOTTENLAND: – Weg van Klassiek, het Festival van klassieke muziek en natuur in het Pajottenland, was voluit genieten van klassieke muziek als streekproduct van het Pajottenland: drie dagen met telkens drie concerten en onderweg culinaire maaltijden, wandelingen, koetsentochten en natuurbeleving. Een enthousiaste groep van 30 deelnemers volgde de hele driedaagse mee. Ze werden elke dag aangevuld door 40 dagdeelnemers en zowat 250 mensen die ergens een specifiek concert meepikten.
2013-08-27-weg-van-klassiek_01
Weg van Klassiek 2013 maakte geen onderscheid naar rang of stand en leidde langs intieme concerten in een abdij, kasteel, boerderij en… bos. We ontdekten het muzikale erfgoed van clerus, adel en landlieden en sloten ons aan bij de brigands van de Boerenkrijg! Streekgidsen namen ons mee langs een prachtig Abdijlandschap, het oeroude Liedekerkebos, Kasteel Kruikenburg en imposante herenhoeves. Hop en bier waren nooit ver weg, dus alles smaakte naar landschap, natuur en ander lekkers van het Pajottenland.
2013-08-27-weg-van-klassiek_05 2013-08-27-weg-van-klassiek_04
De muziek sloot subtiel aan bij de bijzondere omgeving. Vrijdagavond 23 augustus bracht het befaamde Danel Kwartet Haydns Die Sieben letzten Worte in de kerk van Wambeek. Enkele uren voordien was cellist Benjamin Glorieux te horen tijdens een sfeervol concert in de Abdij van Affligem en kon Liebrecht Vanbeckevoort schitteren in de Bellemolen in Essene. Zaterdagavond was het de beurt aan het Amôn Kwartet in Ternat, na optredens van Ensemble Kheops en Jachthoornensemble Waldo in Liedekerke. Zondag 25 augustus begon
met een bijzonder concert van Zefiro Torna in de kerk van Essene, vervolgde met accordeonist Ludo Mariën in de Brouwerijtoren van het Ankerhof en eindigde met talent van eigen bodem: de sopraan Tineke Van Ingelgem koos een aantal prachtige liederen uit voor het slotconcert in de Blakmeershoeve in Essene.
Het festival omvatte een dertigtal activiteiten, waarbij zowat duizend deelnemers (geteld per concert), wandelend door en genietend van het Pajottenland, de weg vonden naar klassieke muziek en de toeristische troeven van de regio. Het festival werd zeer positief geëvalueerd en de deelnemers en organisatoren kijken al uit naar het vervolg van de weg in 2014!
2013-08-27-weg-van-klassiek_03 2013-08-27-weg-van-klassiek_02

Weg van Klassiek! is een organisatie van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, de Cultuur- en gemeenschapscentra Vlabra’ccent regio Pajottenland & Zennevallei, Kasteel van Gaasbeek, vzw Servais, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Affligem, Liedekerke en Ternat, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Gemeenschap, Cultuurraad Affligem, Brouwerij Affligem, Klara en Cobra.

Meer info: www.wegvanklassiek.be

bron: Peter François

start 2de fase aanleg ovonde Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nog tot in het voorjaar van 2014 wordt de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw heringericht tussen het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg en het kruispunt met de Henri Detréstraat.
Zowel de rijweg, de middenbermen als de fietspaden worden volledig vernieuwd en veiliger ingericht. In eerste instantie wordt een ovonde – een ovalen rotonde – aangelegd ter hoogte van het Belfiuskantoor en Blue Wood Fashion. Dankzij deze ovonde kan verkeer op de Bergensesteenweg veilig terugdraaien en wordt terugkeren aan het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg overbodig, wat ook de veiligheid ter hoogte van dat kruispunt verhoogt.

2013-08-27-start-fase2-ovonde_01
Fase 2 is nu enkele dagen vroeger dan gepland gestart en zal tot begin oktober 2013 duren: vervollediging ovonde.

De werfzone is sinds vandaag verplaatst naar de andere weghelft (oneven huisnummers). Het verkeer wordt opnieuw op 1 rijstrook per rijrichting gebracht maar nu op de reeds aangelegde weg in de richting van Halle. Deze fase duurt tot begin oktober.
2013-08-27-start-fase2-ovonde_02
Bereikbaarheid handelaars:
De bereikbaarheid van de handelszaken in de werfzone verloopt volgens hetzelfde patroon. De handelaars zijn bereikbaar door de oprit voor Siematic op te rijden en aan de reclamezuil van Santana de Bergensesteenweg opnieuw op te rijden. Ook hier is de werfzone toegankelijk voor bewoners buiten de werkuren van de aannemer.

Meteen na de werken aan de ovonde wordt het kruispunt ter hoogte van Makro, Brantano en Retif heraangelegd. Die werken duren tot in het voorjaar van 2014.

agenda: wijkfeest De Witte Roos

2013-08-31-flyer-wijkfeest_witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 31 augustus 2013 organiseert de wijk De Witte Roos zijn jaarlijks wijkfeest in de tent op het pleintje in de wijk vanaf 13.00 uur.

Met een petanque wedstrijd, rodeo stier, nageltje klop en een barbecue ( vooraf inschrijven voor BBQ).

16.00 uur optreden Pipo & Pipette
21.00 uur optreden van Danny Apolloni
21.00 uur De Witte Roos zingt
22.00 uur De Golden Oldies
Iedereen welkom in de tent op plein ter hoogte van Fazantenlaan 18.

Vereniging in de kijker: Chiro Snoopy

vereniging-in-de-kijker_chiro-snoopySINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “Chiro Snoopy”

Chiro Snoopy is een gemengde chiro die gevestigd is in het centrum van Leeuw. Elke zondagnamiddag tussen 14u en 17u30 zijn alle kinderen tussen 6 en 18 jaar welkom om zich er te komen amuseren. Wat doen we in de chiro? We spelen er niet alleen veel spelletjes, maar we steken ook uitdagende activiteiten in elkaar, soms knutselen we mooie dingen, je leert er veel nieuwe vrienden voor het leven kennen, kortom, Chiro Snoopy is dé plek om je grenzen te verleggen!

Elk jaar organiseren we ook enkele activiteiten waar ook iedereen van harte welkom is. Schrijf dus alvast volgende data in de agenda:

•21 september 2013: LIONAIR, onze gezellige opener van het chirojaar aan onze lokalen. Overdag zijn er enkele randactiviteiten, ’s avonds is er een groot feest in de tent.
•2-3 november 2013: De SPAGHETTIKERMIS in het parochiecentrum te Sint-Pieters-Leeuw staat al voor de 27e keer garant voor lekker eten in een gezellige sfeer.
•11 november 2013: Kom ons ruim aanbod aan jenever ontdekken op onze JAARMARKTSTAND. We verkopen ook croque monsieurs en verse soep. Je kan ook een nageltje komen kloppen en de kleinsten kunnen zich laten schminken.
•Begin maart 2014 zetten we de Laekelinde op stelten tijdens onze FUIF
• juli 2014: De hoogmis van het Chirojaar: BIVAK. 10 dagen trekken we met de hele bende op kamp naar Zele
2013-08-26-vereniging-in-de-kijker_chiro_snoopy
Iedereen mag drie zondagen gratis en voor niets komen. Als je wilt blijven komen kan je je definitief laten inschrijven. Spreek hiervoor de leiding aan.

Chiro Snoopy: Mekingenweg 36 te Sint-Pieters-Leeuw – Elke zondag van 14u tot 17u30
Contact opnemen? chirosnoopy@gmail.com of 0497/918913 (Sander)

brand bij Cogebi

LOT/RUISBROEK: – Vanavond woedt een brand bij  COGEBI aan de Huysmanslaan  65 in Lot.
2013-08-26-brand-Lot_cogebi
De brandweerdiensten zijn massaal aanwezig om de brand onder controle te krijgen.

2013-08-26-verkeerscentrumHet Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten hun ramen gesloten te houden voor de mogelijke rookhinder.

COGEBI is de wereldleider in de productie van industriële mica-gebaseerde producten.

UPDATE 21.15 uur: De brand in Lot is geblust.

Het vuur brak uit bij een defect aan een hogedruk-pompinstallatie. Hierdoor raakte de hydraulische olie oververhit en vatte vuur wat voor de grote zwarte rookpluim zorgde. Gelukkig hadden geen chemische producten vuur gevat waardoor een ramp vermeden is. De schade bleef dus zeer beperkt.

agenda: gratis vechtsport​-namiddag in Wilderspor​t

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een nieuw schooljaar, een nieuw sportjaar. Waarom niet “start to fight” in een Bloso omkadering? En in een vriendschappelijke en ontspannen sfeer?
Zondag 8 september 2013 in het Wildersportcomplex van Sint-Pieters-Leeuw kan je gratis kennismaken met vier vechtsporten : aikido, karate, judo en boksen.

2013-08-26-vechtsport-namiddag
Geïnteresseerden kunnen kijken en ook effectief deelnemen. Gemakkelijke sportkledij is voldoende.
Leeftijd, ervaring, geslacht of conditie spelen geen rol. Dit zijn basistrainingen voor iedereen.
Om 14.00, 14.45, 15.30 en 16.15 uur geven de vier clubs een sessie van 30 minuten. Basistechnieken worden veilig en ontspannen aangeleerd.
Je kan zelfs de vier vechtsporten proberen op dezelfde namiddag. Deelnemers worden begeleid door gediplomeerde trainers. De dag zelf inschrijven is geen probleem.
Shin Bu Kan Aikido, Kime Karateclub, Judoclub Sint-Pieters-Leeuw en Ves Boxing Team verwachten jullie op de mat.

bron: Marian Debaillie

Volksspelen in Meander

ZUUN: – Vrijdag konden de senioren samen met hun kleinkinderen oude volksspelen beoefenen in het lokaaal dienstencentrum Meander.
2013-08-23-volksspelen_01

Er was een goede ambiance en er werd veel gelachen. Een tiental spelers besloten op een moment dat de winnaar een tournee generale moest betalen. Dit zorgde voor heel wat hilariteit onder de spelers. Uiteindelijk werd Pierre Leenen de ‘gelukkige’ winnaar die iedereen mocht trakteren!
2013-08-23-volksspelen_anim

OCMW-dienstencentra_knop-www-sint-pieters-leeuw-EUMeer info over het Lokaal Dienstencentrum Meander:
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be 02 370 88 80

Dienstencentrum Meander is gelegen aan de Welzijnsweg 2 in Zuun.
(inrit langs de Jan Vanderstraetenstraat 273).

 

Klinken trekken loont

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw, bijgestaan door studenten van de politieschool PIVO hebben de voorbije weken diverse preventieve controles uitgevoerd op de parkings van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Deze acties kaderen in het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw.

Vele geparkeerde wagens werden de voorbije weken in het kader van de actie “klinken trekken” gecontroleerd. Met groene en rode kaarten werden de bestuurders erop attent gemaakt dat hun achtergelaten voertuig al dan niet een zichtbaar en potentieel doelwit kon zijn. Openstaande portieren en deuren alsook zichtbare waardevolle voorwerpen in je geparkeerde wagen, trekken natuurlijk onverlaten aan, tuk op een dergelijke buit. Zij kregen “symbolisch” een rode kaart en een vraag om dit in de toekomst te vermijden. Mensen die in regel waren, kregen een groene kaart .

Op zaterdag 24/08/2013 werden zo’n 50 wagens gecontroleerd op de parking van het shoppingcentrum “Pajot”. Slechts twee voertuigen kregen een rode kaart in het kader van deze preventieve acties.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Vereniging in de kijker: Handy Dance

vereniging-in-de-kijker_handy-danceSINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start in september het werkjaar 2013-2014. Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.

Vandaag: “Handy Dance”

Handy Dance is een trendsetter in het rolstoeldansen. De lessen en trainingen worden verstrekt door professionele dansleraren. Zowel kinderen als volwassenen met of zonder lichamelijke beperkingen zijn welkom. Het gebruikte type rolstoel is van ondergeschikt belang.

Het GC Coloma start i.s.m. Handy Dance Zuun een cursus rolstoeldansen. Deze onbekende sport bied ongekende mogelijkheden zowel op sportief als sociaal vlak.
Niet alleen rolstoelgebruikers maar ook valide personen zijn van harte welkom op donderdag 12 september 2013  om 20u in Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat, 198 te SintPieters-Leeuw

Wanneer: do 12/09/13 om 20:00 do 26/09/13 om 20:00 do 03/10/13 om 20:00 do 17/10/13 om 20:00 do 07/11/13 om 20:00 do 28/11/13 om 20:00 do 12/12/13 om 20:00 do 09/01/14 om 20:00 do 30/01/14 om 20:00 do 20/02/14 om 20:00 do 13/03/14 om 20:00 do 27/03/14 om 20:00 do 10/04/14 om 20:00 do 24/04/14 om 20:00 do 08/05/14 om 20:00

Wie zin heeft om met deze paralympische sport kennis te maken, kan steeds terecht bij Roland Van Caelenberg Voorzitter Belgische Federatie  & Handy Dance Zuun 02 411 79 11 – www.happydance.be  – happydance@chello.be

In april had het Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen plaats in Sint-Pieters-Leeuw.

voetbaluitslagen beker van Brabant 25 augustus 2013

www-sint-pieters-leeuw-eu_voetbaluitslagen
SINT-PIETERS-LEEUW: – De voetbaluitslagen voor de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw in  de beker van Brabant – Peugeot Cup.

Peugeot Cup 2013-2014 BCE
M Ukkel – KV Brucom Sportief 2-4
SK Leeuw – CS Nijvel B 15-1
KVC Linkebeek – KV Zuun 3-1
SK Vlezenbeek – KFC Wambeek 0-5
Kapelle – FC Negenmanneke 4-1
Peugeot Cup 2013-2014 BCH
SK Leeuw B – Oviedo-Asturina And. 1-10
KV Zuun B – Ritterklub Jette 1-1

12e stoepmarkt tvv de ziekenhuisclowns

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag had in de Watermolenlaan en de Nieuwenhovenlaan de “12e stoepmarkt ten voordele van de ziekenhuisclowns” plaats.
2013-08-25-12de-stoepmarkt_00
Heel wat buren en vrienden van Lieve Steens hebben zich vandaag weer belangeloos ingezet om ook van deze editie een succes te maken.
2013-08-25-stoepmarkt_anim
Er was een rommelmarkt, kinderdorp, schminken, springkasteel,…
En optredens van Djembe Mundele, Aperitiefconcert door De Koninklijke muziekvereniging Ste-Cecilia Van Sint-Pieters-Leeuw, Prinses Mansia Mbila, volksdans “Zonnebloem”,  Pipo & Pipette, Happy Sound door Rudi & Guy, De madammen van Ipanema, Dance O’ Mania en Ener’Jane.

vereniging in de kijker: Sint-Sebastiaan

vereniging-in-de-kijker_Sint-SebastiaanSINT-PIETERS-LEEUW: – Het einde van de zomervakantie nadert. Voor veel verenigingen start een nieuw werkjaar.
Wij plaatsen de verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten “in de kijker”.
Vandaag de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

De gilde heeft een gezamenlijke activiteit, namelijk het schieten met de traditionele boog op de staande wip. Deze sportieve bezigheid is het bindmiddel van de gilde. De gilde heeft met haar meer dan 70 jaarlijkse activiteiten (uitstappen, barbecue, …) echter nog veel meer te bieden. Bovendien is het broederschap tussen de leden van de gilde van bijzonder hoge waarde net zoals de fierheid op onze tradities.

vanaf september is men iedere woensdagavond vanaf 20u welkom op het schuttershof.

Indien je beslist om lid te willen worden, dan ben je eerst één jaar op de proef alvorens als volwaardig lid te worden toegelaten tot de gilde. De peter of meter, die je volwaardig lidmaatschap verdedigt, zal voor de rest van je schutterscarrière je peter of meter blijven. Het lidmaatschap kost jaarlijks 20 euro.
Een traditionele boog of een recurve boog (dit is een traditionele boog uit drie delen) begint vanaf 250 euro tot … . Wil je eens proberen: geen probleem want we hebben materiaal voorhanden dat kan gebruikt worden om eens te proberen.
Er is er geen echte leeftijd om te beginnen schieten. Men dient in feite alleen genoeg kracht te bezitten om een boog open te trekken en de pijl hoog genoeg te krijgen tot aan de wip. Dit hangt uiteraard van individu tot individu af. Er zijn dan ook bogen in verschillende maten en gewichten.

Nog vragen:
Contacteer dan onze secretaris Omer Walravens, Garebaan 34, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 02 377 38 49 of één van de leden of mail naar onze hoofdman danny.pierreux@sintsebastiaan.be

Voor de agenda met activiteiten: www.sintsebastiaan.be
Zeker onthouden: op 11/11: liggende wip, croque monsieur, taart en dranken op het schuttershof
De locatie van ons schuttershof: https://maps.google.be/maps/ms?msid=202356568260189217055.0004ba4616944366b1556&msa=0

inschrijven: Kalligrafie cursus

2008-12-10-kaligrafieSINT-PIETERS-LEEUW: – Onder leiding van kalligrafie grootmeester Jef Mercelot ondernemen de deelnemers een uitstap in de Iers- Keltische wereld – illumineren – en een kennismaking met de nationale letter of de half-unciaal. We verkennen ook de schaduwletter.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

donderdagen 12 – 26 september 2013, 10 – 24 oktober, 7 – 21 november, 5 en 19 december 2013, 30 januari, 6 – 20 februari, 13 – 27 maart, 3 – 24 april, 8 – 22 mei en 5 juni 2014 van 19.30 tot 22 uur.
Prijs: € 70 (60 euro met gebruik van eigen materiaal)
Contact: cultuur@sint-pieters-leeuw.be – tel.: 02 371 63 08/09
Locatie: GCC Coloma, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle komt opnieuw tot leven

OLVHALLE: -In 2017 zal het precies 750 jaar geleden zijn dat Machteld van Brabant, gravin van Holland, haar dochter Aleyde van Avesnes per testament opdracht gaf om een beeld van Onze-Lieve-Vrouw aan Halle te schenken ter bescherming van het erfrecht van haar kleinzoon Jan van Avesnes op het Graafschap Henegouwen. Dit historisch feit zou Halle voor eeuwig veranderen en bezorgde de Mariastad een rijke geschiedenis.

De werkgroep Mariaprocessie maakt van dit jubileum het doel van hun activiteiten de komende jaren. De periode van Pinksteren 2017 tot Pinksteren 2018 moet een groots jubeljaar als vanouds worden in en voor Halle. De weg naar dit jubeljaar is de rode draad doorheen het ambitieuze vernieuwingsproject dat de Mariaprocessie van een zekere toekomst moet voorzien.

De officiële stichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle vindt plaats op zondag 1 september 2013.
De Broederschap is een genootschap. Een vereniging van mensen die – elk vanuit een persoonlijke reden en engagement – als ambassadeurs van Onze-Lieve-Vrouw van Halle willen bijdragen tot het behoud en de promotie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle in alle aanverwante facetten zoals de processie, de bedevaart, de legenden, de geschiedenis…

De Broederschap wil het verhaal van de Mariaprocessie opnieuw doen leven in de Halle en daarbuiten. Zowel het inhoudelijke verhaal (de geschiedenis van Halle en de rol van Onze-Lieve-Vrouw hierin) en de geschiedenis van de Mariaprocessie op zich als historisch feit.

Johan--VenckenjpgJohan Vencken, Voorzitter werkgroep Mariaprocessie: ‘We hebben bewust voor deze dag gekozen. De eerste zondag van september is immers dé dag van de broederschappen. In vroeger tijden kwamen de bevoorrechte broederschappen op die zondag naar Halle om er het beeld te dragen langs de Weg-Om en langs hun kapel. Met deze datumkeuze willen we ons bijna letterlijk inschrijven in en aanknopen met de eeuwenoude traditie van de broederschappen die gestart in de 14de eeuw.

Alles begint die dag met een plechtige misviering om 9u45 in de Emmaüskerk. Vandaar gaat het in processie naar de Sint-Martinusbasiliek waar in de bidkapel de officiële stichting doorgaat. Op dat moment zullen de stichters de oorkonde ondertekenen en zal ook het nieuwe logo onthuld worden. Nadien sluiten we af met een receptie. Voortaan zal ook de bidprocessie jaarlijks doorgaan in de voormiddag van Kermis t’ Halle nà de hoogmis.’

Verneem alle info op de website: www.mariaprocessie.be

Red Panthers vierde op EK Hockey

2013-06-14-hockey-Erica-coppey_2BELGIË: – De Red Panthers (FIH 13) met Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw speelden vanmiddag om het brons op het Europees Kampioenschap hockey in Boom tegen Nederland (FIH 1).
De Belgische hockeyvrouwen hebben de strijd met 1-3 verloren.

Voor Nederland is het de eerste keer sinds 1991 dat ze geen finale spelen dus de Red Panthers waren gewaarschuwd dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden.
Na 6 minuten mooie kans voor de Belgen en één minuut later volgt de eerste strafcorner. Vandermeirens poging wordt buiten gewerkt door de keeper. Nederland komt via strafcorner 0-1 voor via Caia Van Maasakker. Na 22 minuten scoort België maar Nederland vraagt een video-call en de goal wordt afgekeurd voor obstructie.Met nog 6 minuten tot de rust vergroot Nederland de voorsprong tot 0-2 via een tip-in van Van den Heuvel.

In de tweede helft scoort Charlotte De Vos via een counter een mooie goal waarop de Nederlandse keeper geen weerwerk kon leveren, 1-2 met nog 15 minuten te spelen.
Op 7 minuten van het einde krijgen de Belgen hun 3de strafcorner. De Groof mist door het goed uitlopen van de Nederlanders. Op 3 minuten voor het einde zet trainer Pascal Kina alles op alles en vervangt de keepster door een extra veldspeelster. Maar net nadat Stephanie De Groof ingezet wordt als ‘vliegende’ keeper, scoort Nederland via Ellen Hoog de 1-3. Wedstrijd beslist. Nederland, de olympische kampioen, wint Brons op dit EK en onze Red Panthers eindigen net naast het podium op een zeer verdienstelijke vierde plaats.