de politiezones Sint-Pieters-Leeuw Halle en Beersel gaan verder met de fusie

hoofdcommissariaat_politie_sint-pieters-leeuw_site-250SINT-PIETERS-LEEUW: – De 3 burgemeesters beslisten in de kerngroep van vrijdag 28 juni 2013 dat zij met de drie politiezones verder zullen gaan met de fusiebesprekingen.

In december 2011 werd gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van een fusie tussen de politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De haalbaarheidsstudie werd afgerond in april 2013. Ingevolge de financiële situatie in de betrokken gemeenten, bleek dat een fusie met inbreng van de huidige financiële middelen geen optie zou zijn en dat zou moeten bespaard worden. De politiezone Dilbeek besliste naar aanleiding hiervan zich uit de fusiebesprekingen terug te trekken.
De burgemeesters en korpschefs van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw betreuren het afhaken, maar wensen Dilbeek niettemin te bedanken voor de constructieve en positieve samenwerking gedurende het reeds afgelegde traject.

De burgemeesters van de overblijvende gemeenten beslisten in de kerngroep van vrijdag 28 juni 2013 dat zij met de drie politiezones verder zullen gaan met de fusiebesprekingen. De burgemeesters gaven tijdens deze vergadering een positief advies voor een fusie met de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Het financiële kader waarbinnen deze fusie gerealiseerd dient te worden, werd vastgelegd. De

burgemeesters hebben aan de korpschefs de opdracht gegeven om binnen het gegeven financiële kader een operationeel werkbaar geheel te ontwerpen. De korpschefs en hun medewerkers gaan aldus nu aan de slag om de krijtlijnen voor de nieuwe, grote politiezone te ontwerpen. Een rapport wordt verwacht in oktober. Het is de bedoeling dat de gemeenteraden zich dan in november over de plannen kunnen uitspreken.

agenda: Fototentoonstelling Allemaal Vlaams- Brabanders

2013-06-19-allemaal-vlaams-brabandersSINT-PIETERS-LEEUW: – Van vrijdag 5 tot zondag 14 juli 2013 loopt in het Colomakasteel de fototentoonstelling “Allemaal Vlaams- Brabanders”.

Na de tentoonstelling ‘Allemaal Leeuwenaren’ in 2009 volgt nu de fotoreportage ‘Allemaal Vlaams-Brabanders’.
Een prachtige weerspiegeling van de kleurrijke samenstelling van de Vlaams-Brabantse bevolking naar geslacht, leeftijd, afkomst, mogelijkheden en beperkingen.

Enkele van deze portretten worden ook tot leven gebracht in een filmproductie van Kristina Pilecka, die op zoek gaat naar de ziel van de Vlaams- Brabanders. Voor Sint-Pieters-Leeuw neemt inwoonster Josette François het woord.

De tentoonstelling in Cultuurcentrum Coloma kan men bezoeken op weekdagen: van 10.00 tot 17.00 uur, weekend van 13.30 tot 17.00 uur