agenda: Raymond van het Groenewoud

2013-08-31-kleinkunstconcert_raymond-van-het-groenewoudOUDENAKEN: – Op vrijdag 31 augustus 2013 om 20 uur organiseert de Landelijke Gilde Oudenaken i.s.m. het Cultuurcentrum Coloma een concert met Raymond van het Groenewoud in de schuur van hoeve Lemaire, Jan Vandersteenstraat 1 te Oudenaken.

kaarten VVK: 20 euro , kassa: 22 euro
kaarten te verkrijgen bij het bestuur van de Landelijke Gilde

Info : Paul Defranc, 02 532 44 33 – paul.defranc@telenet.be

Fons Geeroms ere-schepen Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op het einde van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2013 werd Fons Geeroms gehuldigd ter gelegenheid van de toekenning van de titel van ere-schepen. Dit ging gepaard met toespraken van de Burgemeester en de fractieleiders.
SONY DSC SONY DSC

Toespraak Kathleen D’Herde (Open VLD):’Beste Fons, ik heb de afgelopen maanden en jaren al een aantal keer mogen speechen voor jou, niet dat dit een zware opdracht is voor mij, integendeel. Met zo een staat van dienst, vind ik wel altijd iets om weer mee uit te pakken.
Bij die staat van dienst wil ik even blijven stilstaan. En ik vermoed dat niemand daar iets zal op tegen hebben, want voor heel wat mensen hier in de zaal zal dit waarschijnlijk de 1 zijn dat ze dit horen.
Sinds 1968, in de toenmalige gemeente Ruisbroek, ging Fons deel uitmaken van het plaatselijk PVV-PLP-bestuur. Vanaf dan zette hij zich in voor het liberaal gedachtengoed in onze gemeente.
Fons zijn politieke loopbaan volledig opsommen ga ik niet doen, dat zou veel te lang duren en ik heb altijd geleerd om speechen niet te lang te houden, anders luistert toch niemand meer aandachtig!

Maar ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken om eens stil te blijven staan bij enkele belangrijke momenten uit het 32 jaar durende politiek mandaat van Fons GEEROMS, waarvan 27 jaar in oppositie en 6 jaar als schepen.
Fons startte zijn politiek mandaat na de verkiezingen van 1976, waar hij verkozen werd als OCMW raadslid.
In 1982 trok Fons de lijst van de PVV, die behaalde 2 zetels: 1 voor Fons en 1 voor zijn strijdmakker van het eerste uur, wijlen Hubert Speltens. Zij moesten toen opboksen tegen een sterke CVP-meerderheid.
Hetzelfde scenario na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 steeg de VLD van 2 naar 3 verkozenen en vanaf dan kreeg Fons ook andere strijdmakkers naast zich, Jean-Jacques Walravens, Stefan Cops, Ignace Blondeel en Jacques De Kimpe.Ikzelf heb vanaf dan alles live kunnen meebeleven.Toen kwamen de voor de VLD succesrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2000, het millenniumjaar! Bijna historisch zou ik durven zeggen. De volstrekte meerderheid van de CVP werd na 24 jaar fusiegemeente dan toch gebroken.
SONY DSC

De VLD maakte een sprong vooruit van 3 naar 6 zetels in deze gemeenteraad. De CVP koos evenwel een andere partner om een coalitie te vormen en Fons Geeroms ging met de VLD nog maar eens 6 jaar aan de slag in de oppositie.
Dat waren zeer merkwaardige en leerrijke jaren: gedurende 6 jaar hebben wij iedere gemeenteraadszitting samen voorbereid: Ignace Blondeel, Jos Van Cutsem, Natalie Moriau,
Danny Vanhee en ikzelf vergaderden dan tot een stuk in de nacht, gebogen over de dossiers die Fons ons toelichtte. Elkeen van ons wist wat van hem of haar verwacht werd op de zitting van de gemeenteraad: wij wisten elk waar we het woord konden nemen en voor welk onderwerp er op ons gerekend werd. Het was hard knokken, stevig doorwerken en voor Fons misschien nog het meest van ons allen.

Toen kwam 2006 en Fons Geeroms zette zich weer op kop van de Open Vld-lijst. De uitslag was niet wat wij er van hadden verwacht: we bleven maar met 4 over. Open Vld ging evenwel deel uitmaken van de meerderheidscoalitie en Fons werd schepen. Hij kreeg eindelijk wat hij verdiende!
Hij kreeg de bevoegdheid over financiën en begroting, een heel zware opdracht! Al denk ik te mogen stellen dat hij dit heel voortreffelijk heeft gedaan! Dit konden we de vorige gemeenteraad nog vaststellen, toen de rekening 2012 werd goedgekeurd.Daarnaast kreeg hij ook de bevoegdheid over onderwijs. Nog een serieuze brok, maar zijn dada, met al die leerkrachten die moesten op de juiste plaats gezet worden, en oei weeral een vervanging omdat er een leerkracht was die aan ons pensioen werkte en in bevallingsverlof ging! De uren overleg met de directies, hij deed het steeds met de glimlach en probeerde steeds een snelle oplossing te vinden.
En daar bovenop kwam dan nog eens de bevoegdheid sociale zaken. Als je het mij vraagt ook iets dat hij voortreffelijk heeft gedaan, kijk maar eens naar het lokaal sociaal beleidsplan dat de voorbije legislatuur in leven werd geroepen.
Mede al die jaren van oppositie hebben ervoor gezorgd dat Fons de afgelopen 6 jaar zijn schepenambt met brio hebt uitgevoerd. Want telkens weer waarschuwde hij in het college: “Pas op want als dit zo gaat, dan zal de oppositie hierop zo reageren” of “ Mocht ik nu in oppositie zitten!” Tuurlijk hij had ervaring zat!
Ik heb het geluk gehad om gedurende de afgelopen 6 jaar in het college met jou Fons te mogen samenwerken als een tandem. Het was een fantastische tijd, een periode waar we heel veel hebben geleerd, heel hard hebben gezwoegd en waar ik steeds terug kon vallen op de jarenlange ervaring van Fons.
Fons bleef altijd met beide voeten op de grond, hij bleef eenvoudig. Zo vroeg ik hem of ik iemand van onze parlementairen mocht uitnodigen voor vanavond, maar hij zei: nee, laat maar zo. Nee, beste genodigden, jullie waren voor hem voldoende, want jullie waren degene waarmee hij samenwerkte! Dat siert hem!

Alvorens af te sluiten wil ik nog 1 ding meegeven en niet het minste!
Fons is een man die steeds bij dezelfde partij is gebleven, al is die zelf wel wat van naam verandert en misschien ook van inhoud. Fons, jij bleef trouw aan de liberale partij!
En waarschijnlijk daardoor hang jij hier beneden niet in de galerij van burgemeesters.
Nu Fons voor onze partij ben jij onze burgemeester!
En daarom willen we je graag een symbolisch geschenk overhandigen.
Het refereert naar de voorbije jaren, de vele uren dat je gebogen zat over de dossiers.
SONY DSC
Een foto genomen in je bureau eind december 2012, een symbolische foto die perfect weergeeft wie jij bent! Want Fons “Jij bent een man met dossierkennis om U tegen te zeggen!”
Van harte proficiat met je eretitel, je hebt die dubbel en dik verdiend en ik hoop dat onze fractie nog lang op jouw ervaring mag beroep doen! ‘

Nieuws uit de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013: Wijzigingen afvalbeleid

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013 werden een aantal opmerkelijke punten goedgekeurd.

2. Wijzigingen afvalbeleid

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
Uit de ophaalcijfers van de voorbije jaren is gebleken dat tijdens de wintermaanden (van november tot 15 maart) slechts de helft GFT wordt opgehaald dan in de andere maanden. Naar analogie met onze buurgemeenten zullen we om de 14-dagen een GFT-ophaling organiseren in plaats van een wekelijkse ophaalronde. Dit doen we vooral omdat inwoners zeer weinig tuinafval en zelfs helemaal geen gras aan te bieden hebben. De vrachtwagen rijdt bijgevolg uit voor zeer weinig afval.
Besparing: -30.000 euro.

Glas
De maandelijkse glasophaling wordt verminderd naar één keer per kwartaal. Om de dienstverlening optimaal te houden wordt er naast de huis-aan-huis ophaling gekozen voor ondergrondse glasbolsites in plaats van bovengrondse glasbollen. Op een 7-tal plaatsen zullen twee ondergrondse glas-inzamelsystemen worden geplaatst met 1 inzamelzuil voor gekleurd glas en 1 voor wit glas. Het voordeel van deze ondergrondse inzamelsystemen is dat mensen hun glas kunnen wegbrengen wanneer ze maar willen (behalve ’s nachts en op zondag), dat het geen geluidsoverlast met zich mee brengt en dat de sites gemakkelijk netjes kunnen gehouden worden als ze op een degelijke en duurzame manier worden ingericht.

Financieel:
o 3 ophalingen ipv 12: -123.300 euro/jaar
o Investering ondergrondse inzamelpunten (7 sites): offerte Haviland = ongeveer 1.300 euro per maand via huurkoopformule.

KGA (klein gevaarlijk afval)
De huis-aan-huis-ophalingen van klein gevaarlijk afval leveren al geruime tijd niet meer het gewenste resultaat en rendement. Het gemeentebestuur achtte het bijgevolg nodig de ophaling te herzien en als volgt te organiseren. De KGA-wagen zal vanaf 2014 als volgt te bereiken zijn: 1 maal per 4 maand per sector op een zaterdagvoormiddag (zal aangegeven staan op de ophaalkalender) en KGA zal permanent op het containerpark worden aanvaard. Voorts zal het aanbod Bebat-inzamelpunten verder worden uitgebouwd in de bibliotheken, de scholen en andere openbare plaatsen.

besparing: -34.000 euro (de ophaalkost valt weg, verwerking van het materiaal blijft hetzelfde)

Na een jaar zullen deze wijzigingen aan het Leeuwse afvalbeleid worden geëvalueerd.

Leeuwse scholen kiezen ervoor om een buurtschool te zijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013 werden een aantal opmerkelijke punten goedgekeurd.
1. Leeuwse scholen kiezen ervoor om een buurtschool te zijn
Door het steeds stijgende aantal kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw, ervaren de Leeuwse scholen steeds meer capaciteitsdruk. Het aantal geweigerde kinderen stijgt jaarlijks.

Burgemeester Luc Deconinck en schepen van Onderwijs, Gunther Coppens, samen met de directies van de Leeuwse basisscholen.
Burgemeester Luc Deconinck en schepen van Onderwijs, Gunther Coppens, samen met de directies van de Leeuwse basisscholen.

Om kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw voorrang te kunnen geven, heeft het gemeentebestuur de piste van een centraal aanmeldregister onderzocht. Ze hebben hiervoor reeds bestaande modellen onderzocht en besproken binnen het LOP (lokaal overleg platform). Samen met de gemeente Beersel zullen alle Leeuwse basisscholen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 werken met een aanmeldcentrale.
Dankzij deze centrale zullen de ouders niet meer moeten komen “kamperen” voor de schoolpoorten, zoals dit schooljaar al bij enkele scholen het geval was.
Met het centraal aanmeldregister zal er rekening worden gehouden met twee ordeningscriteria’s. Ten eerste de schoolkeuze en ten tweede de afstand van het domicilieadres. Daarenboven zullen de directies minder werklast hebben, waardoor ze bij de inschrijvingen meer tijd kunnen besteden aan de uitleg van hun pedagogisch project