Provincieraad hakt knoop weekendverblijven definitief door

SLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan voor de clusters van weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in Bertem, Bever, Halle, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, en Ternat definitief vast. Indien de plannen zoals verwacht worden goedgekeurd, komt daarmee een einde aan de onzekerheid waarmee tal van eigenaars van weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen in deze gemeenten de voorbije decennia kampten.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt meer dan 64 hectare bijkomend woongebied gecreëerd. Het gaat enerzijds over een omzetting van clusters met permanente bewoning en anderzijds over nieuwe woonontwikkelingen om herhuisvestingsbewegingen op te vangen. Door deze omzetting wordt aan meer dan 400 gezinnen de mogelijkheid geboden om op hun huidige locatie te blijven.
Het bijkomend woongebied is specifiek bestemd voor kleinschalig wonen en verblijven’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

In deze zones werden de bouwvoorschriften dan ook beperkt tot een maximaal bebouwde oppervlakte van 80m² en bouwvolume van 240m³. Bestaande vergunde constructies die groter zijn, kunnen evenwel behouden blijven. Er wordt geen maximale bouwhoogte opgelegd om zowel gelijkvloerse als woningen met een verdieping toe te laten. Om zich in orde te stellen, moeten de gezinnen die binnen deze gebieden wonen voor hun weekendverblijf een vergunning voor de functiewijziging naar wonen aanvragen bij de gemeente.

Naast de omvorming naar wonen wordt 56 hectare omgezet naar een zachte bestemming. Het gaat over de omzetting van verlaten campings en nog niet ontwikkeld recreatiegebied naar natuurgebied. Daarnaast werd voor een aantal clusters van weekendverblijven, die gelegen zijn in een waardevol openruimtegebied, beslist om de recreatiezone om te vormen zodat de resterende onbebouwde ruimte veilig gesteld wordt’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.

Om de gewenste ontwikkeling op het terrein te realiseren werd door de provincie samen met de betrokken gemeenten eveneens een draaiboek opgemaakt waarin al de nodige acties met aanduiding van de betrokken actoren opgenomen werden. De provincie zal deze acties coördineren en zet zelf ook middelen in.

Inhoud van de deelplannen voor Halle/Sint-Pieters-Leeuw:
Voor de woonwagenproblematiek in deze gemeenten wordt een oplossing geboden via 3 residentiële woonwagenterreinen. Het gaat over twee terreinen aan de Bergensesteenweg, met respectievelijk 30 en 15 standplaatsen, en de omvorming van het terrein van de voormalige camping Luna met maximum 15 standplaatsen . Voor de ontwikkeling van deze terreinen werd reeds een principieel akkoord gegeven door de sociale huisvestingsmaatschappijen.


Provincie negeert 170 bezwaarschriften uit Sint-Pieters-Leeuw.

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag keurde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) goed dat de herbestemming van enkele woonwagenterreinen moet regelen. Dat PRUP bestaat uit enkele deelgebieden. Wat betreft een deelgebied aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw legt de meerderheid alvast 170 bezwaarschriften zomaar naast zich neer… Een amendement om dit deelgebied uit te stellen werd door de meerderheid weg gestemd.

Katleen-BuryKatleen Bury (provincieraadslid N-VA, gemeenteraadslid Sint-Pieters-Leeuw): “De houding van de meerderheid in deze vinden we als fractie eigenlijk ongehoord. 170 bezwaarschriften van omwonenden vonden we als gemeentebestuur meer dan voldoende om zelf met enkele alternatieven op de proppen te komen. Die alternatieven genieten ook een draagvlak binnen de gemeente bij zowel de omwonenden als bij het bestuur. Bovendien zijn ze ook een pak goedkoper dan hetgeen de deputatie voorstelde.
We vinden het jammer dat elke zin voor inleving in dit dossier verdwenen lijkt te zijn bij de meerderheid en dat ons amendement dat uitstel vroeg voor dit deelgebied koud werd weg gestemd.

Er waren binnen de meerderheid eveneens stemmen te horen die het standpunt van onze fractie voor 100% konden onderschrijven. Als ere-burgemeester van onze gemeente is Lieve Vanlinthout ook perfect geplaatst om met kennis van zaken te oordelen. Jammer dat zij haar fractie niet kunnen overtuigen heeft om in dit dossier met enige wijsheid te stemmen. Nochtans had zij exact hetzelfde amendement ingediend als wij…

Politiezone en gemeente Sint-Pieters-Leeuw tekenen samenwerkingsakkoord met De Lijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw, 4 juni 2013 – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de lokale politie en De Lijn Vlaams-Brabant engageren zich om intensiever samen te werken.
Een veilig en proper openbaar vervoer zijn daarbij het doel. De drie partijen bekrachtigden dat vandaag in een convenant rond sociale veiligheid. Het convenant is een uitbreiding van het charter dat de politiezone Sint-Pieters-Leeuw al in 2003 met de Vlaamse vervoermaatschappij aanging.
2013-06-04-samenwerkingsakkoord-De-Lijn_en_sint-pieters-leeuw_01

De samenwerking tussen De Lijn en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw is niet nieuw. In december 2007
sloten beide partijen al een charter, met als doel de dienstverlening voor de Leeuwenaars te verbeteren.
Met het convenant dat vandaag getekend wordt, bevestigen beide partijen de goede werking.
Tegelijk wordt het ook uitgebreid. Engagementen  die er door de jaren heen bij kwamen, werden formeel vastgelegd. Daarnaast trad het gemeentebestuur als derde partner toe in het samenwerkingsverband.

Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant: “We zijn blij dat wij vandaag samen met het gemeentebestuur en de politie van Sint-Pieters-Leeuw onze handtekening kunnen zetten onder het convenant. Maar laat het duidelijk zijn: wat we hier doen, is niet louter een stukje papier ondertekenen. Een convenant aangaan betekent een engagement. Van elk van ons. Iedere dag beloven we voluit te gaan voor een proper en veilig openbaar vervoer voor de Leeuwse bevolking.’
2013-06-04-samenwerkingsakkoord-De-Lijn_en_sint-pieters-leeuw_02

Mark Crispel, korpschef politiezone Sint-Pieters-Leeuw: “Ook de lokale politie is in zijn nopjes met de ondertekening van dit convenant. Het is een bevestiging en een uitdieping van de charters die in het verleden zijn ondertekend. We kunnen stellen dat de samenwerking met De Lijn een rode draad is doorheen het bestaan van ons lokaal politiekorps. Met dit convenant wordt nog eens onderlijnd dat De Lijn een structurele partner is van onze politiezone. We kunnen alleen maar met fierheid terug- en vooruitkijken over de wijze waarop deze samenwerking ingevuld wordt. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om zowel de medewerkers van de politiezone als de medewerkers van De Lijn te bedanken voor hun inzet.”

Focus op preventieve aanpak
Een veilig en proper openbaar vervoer in Sint-Pieters-Leeuw. Dat is wat De Lijn, de gemeente en de lokale politie willen bereiken met hun gezamenlijke
inspanningen. Het convenant is vooral gericht op een preventie werking. Dat zal gebeuren door het
continu uitwisselen van informatie, het opzetten van gezamenlijke acties en het gebruiken van de bus
door politieagente.

Engagementen
De overeenkomst omvat enkele concrete engagementen voor de drie partijen. De politie zal bijvoorbeeld
tweemaandelijks met de Lijncontroleurs een actie houden. Ook zullen de agenten zich regelmatig met de bus
verplaatsen, om zo het veiligheidsgevoel van de reizigers te verhogen. De Lijn engageert zich voorts om
elk incident op of rond de bus te melden. De gemeente tot slot belooft extra aandacht te besteden aan
de uitrusting van de bushaltes. Zo zal ze beschadigde schuilhuisjes zo snel mogelijk herstellen en zet
ze zich in voor propere en goed verlichte halte-infrastructuur.

Remco Geldhof Vice-Nationaal kampioen eventing

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag werd de 16 jarige Remco Geldhof in Tongeren tweede op het Nationaal LRV Kampioenschap Eventing in de reeks bij de beginnelingen.
2013-06-02-remco

Het kampioenschap had plaats op en rond de Galgenberg te Tongeren.
Wie een nationale titel op de Galgenberg ambieert moet op alle vlakken top zijn, want het heuvelachtig landschap vraagt om combinaties die in topvorm zijn. Niet alleen op conditioneel vlak, ook op mentaal vlak moeten de geselecteerden sterk in hun schoenen of beter in hun laarzen zitten, want de stress van het moment kan finaal de doorslag geven.

Eventing is de meest veelzijdige tak van de paardensport. De combinaties beginnen met een dressuurproef. Rijden nadien een cross-country, waarbij het er op aankomt om binnen de tijd en zonder hindernisfouten rond te rijden. Het afsluitend onderdeel is een jumpingsparcours. Wie de drie onderdelen met het minst aantal strafpunten kan afsluiten, wint de wedstrijd.

Remco Geldhof die bij de Landelijke Ruitervereniging Dandélion uit Dworp en Pepingen rijdt wist samen met het paard Cartoon Van De Molenhoek de drie disciplines goed te beheersen en behaalde zo een schitterende 2de plaats en werd dus Vice-Nationaal kampioen.

Ik ben heel blij met mijn tweede plaats.‘ vertelt Remco Geldhof, ‘Ik heb een foutloos crossparcours en een foutloze jumping afgelegd. Enkel in de dressuur heb ik enkele punten verloren tegenover de latere winnaar.

Na 10 jaar paardensport is het een toppunt in zijn carrière geworden. Eerder dit jaar won Remco selectiewedstrijden in Gavere en in Mol.
Volgend seizoen treedt hij met Cartoon aan in de volgende categorie”licht”.
Remco Geldhof: ‘Met mijn ander jonger paard “High Flyer van ’t Kinroyderveld” hoop ik volgend jaar ook vooraan te eindigen op het Belgisch Kampioenschap.’

landelijke-rijverenigingen_LRV_logoDe vzw Landelijke Rijverenigingen (LRV), is een vereniging van meer dan 400-tal plaatselijke ponyclubs en rijverenigingen. LRV is een door BLOSO erkende en gesubsidieerde ruitersportfederatie LRV heeft meer dan 13 000 leden.
Het accent binnen LRV ligt op het ‘democratisch’ paard- en ponyrijden en het toegankelijk en laagdrempelig maken van deze sport.

inschrijven VVPV busuitstap naar 4 Nederlandse tuinen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op Zaterdag 15 juni 2013 een busuitstap naar 4 Nederlandse tuinen.

Ze beginnen bij De Hazelhof in het Noord-Brabantse Rijsbergen, bezoeken dan de tuin van Louise van den Akker in Baarland en gaan vervolgens via de Westerscheldetunnel naar Biervliet. Daar bezoeken ze De Singelhof en eindigen in tuin en kwekerij In Goede Aarde. Die laatste bezochten ze ook 5 jaar geleden bij hun eerste busuitstap. Tuin en kwekerij werden deze winter uitgebreid.
Opstapplaatsen: Halle en eventueel Groot-Bijgaarden. Kostprijs: € 35.
Inschrijven door storting van € 25 met vermelding opstapplaats. De toegang tot de tuinen, € 10 in totaal, wordt ter plaatste verrekend. Picknick meebrengen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Contacteer Els via pajottenland@vvpv.be.