Eindejaarstentoonstelling van de jeugdafdeling van de Leeuwse kunstacademie

SINT-PIETERS-LEEUW: -Tijdens Leeuw Rinkt had aan de kunstacademie de jaarlijkse proclamatie plaats. Terwijl men in  de gebouwen van de kunstacademie zelf kon gaan kijken naar de werken die de kinderen tijdens dit academiejaar gerealiseerd hebben.
Nadien zorgde de volwassenafdeling Open Atelier voor de jaarlijkse barbecue.
2013-06-01-tentoonstelling-jeugdateliers-kunstacademie
Patrick Huybrechts, directeur Kunstacademie: ‘Ik ben trots op onze kinder- en jeugdafdeling want ieder weekend komen ze hier reeds vanaf 09.00 uur s’ morgens ja laat ons het maar zeggen “werken” met kunst. Dit schooljaar hadden we hier in de kunstacademie en in de wijkafdelingen samen 230 jongeren die actief bezig waren!

2013-06-01-tentoonstelling-jeugdateliers-kunstacademie-animGunther Coppens, schepen van onderwijs: ‘ Ik heb net de tentoonstelling bezocht en ben zeer enthousiast na wat ik gezien heb. Al deze jongeren hebben echt gewerkt aan kunst en ik ben aangenaam verrast met de resultaten die ik zag. Ik wil van de gelegenheid dan ook gebruik maken om alle leerkrachten te bedanken voor hun inzet om al deze kunst met de jongeren te realiseren.’
2013-06-01-tentoonstelling-jeugdateliers-kunstacademie-diploma-anim-2

Handelsvereniging RinkRond Leeuw stelde zich voor aan het publiek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe lokale handelaarsvereniging RinkRond Leeuw stond met een aantal van hun leden centraal opgesteld aan de Rink tijdens Leeuw Rinkt. Hun nieuwe vereniging werd door vele aanwezigen positief onthaald.
2013-06-01-handelsvereniging-RINKROND-LEEUW

Voorzitter Olivier Huygens: ‘ We willen aan iedereen duidelijke informatie over alle handelaars/bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw die aangesloten zijn bij de handelsvereniging verstrekken.
In de toekomst zal onze handelsvereniging ook communiceren over acties & evenementen die de handelsvereniging organiseert.
2013-06-01-handelsvereniging-RINKROND-LEEUW-anim

6de Leeuw Rinkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond heeft in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw de 6de Leeuw Rinkt plaats.
2013-06-01-6de-leeuw-rinkt
Schepen van markten Luc Van Ruyssevelt verklaarde de 6de Leeuw Rinkt voor geopend. Waarna de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia meteen voor de juiste stemming zorgde aan het Rink Podium.
Er stonden enkele marktkraampjes, de lokale handelaars waren present en men kon een koopje doen op de kinderrommelmarkt. Aan 3 podia’s kon men genieten van de optredens en live muziek van lokale bands en DJ’s.
aan de bib werden oude boeken en CD’s verkocht ten voordele van Rainbow4kids.
2013-06-01-6de-leeuw-rinkt-anim-01

Diploma-uitreiking in Continental Theological Seminary

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagnamiddag had de jaarlijkse diploma-uitreiking van de Internationale Hogeschool voor Protestantse Theologie “Continental Theological Seminary” plaats in de grote kapel in de Kasteelstraat 48 te Sint-Pieters-Leeuw.
In een ceremoniële sfeer ontvingen 22 afgestudeerde mannen en vrouwen van het Bachelor en Masterprogramma hun diploma.
Het Continental Theological Seminary, de enige hogeschool gelegen op Leeuws grondgebied, is een afdeling van de Universiteit van Wales.
Continental-Theological-Seminary_students

Continental-Theological-Seminary_Sint-Pieters-LeeuwDeze 22 afgestudeerde behoren dan ook tot een grote groep van mannen en vrouwen uit meer dan 60 naties, die in het verleden 54 jaar op CTS in Belgie studeerden. Vele van deze mannen en vrouwen werken nu als evangelische pastoor, professoren, missionarissen, godsdienstleraar en vele andere beroepen in verschillende landen van de wereld.

De afgestudeerede studenten komen uit België en vele verschillende landen zoals Finland, Noorwegen, Zwitserland, Frankrijk, Kongo, Ghana, USA, Korea en vele andere landen. In totaal zijn er meer dan 25 naties in CTS vertegenwoordigd. Het zijn jonge mensen tussen 18 en 45 (soms zelfs ouder), die uit een christelijke geloofsovertuiging de Bijbel en Theologie vanuit een academisch zicht willen studeren, en leiderschapsvaardigheden willen bijleren. Hierbij hebben zij de mogelijkheid om een 1 jarige of 2 jarige diploma te behalen of het volledige 3 jarige bachelor- of 2 jarige masterprogramma te volgen. Naast de lessen op CTS, is er een verplichting om aan gemeenschappelijke erediensten deel te nemen, bepaalde huishoudelijke werken op de campus te doen en bepaalde uren een stage in een kerk te volgen. De vorming van deze mensen gebeurd in het geheel, namelijk academisch, karakterlijk, geestelijk en sociaal op CTS.

Sascha Wyrwal : ‘Hier hebben onze studenten ook verschillende gelegenheden om de gemeente en ook Vlaanderen te leren kennen. Deze gelegenheden is door het gebrek aan tijd en de intensieve studie beperkt. Maar iedere buitenlandse student die op de campus woont moet in de gemeente ingeschreven worden en hiertoe met een tolk het gemeentehuis bezoeken. Dikwijls gaan een aantal studenten ook sporten in de sporthal of het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw. Ze doen uitstappen naar verschillende plaatsen zoals Gaasbeek, Brussel, Antwerpen, Breendonk, Brugge, enz. Wij organiseren eveneens twee keer per jaar een CTS concert en andere evenementen zoals de grote jaarlijkse diploma-uitreiking, waartoe de mensen van Sint-Pieter-Leeuw en de omliggende gemeenten worden uitgenodigd om ook de studenten, de faculteit en de medewerkers te ontmoeten.

Door een vaste structuur en werkwijze op CTS proberen wij een academische opleiding op een hoog niveau aan te bieden. CTS is sinds 2005 herkend als hogeschool van de Vlaamse overheid. Ons bachelorprogramma is door de Univerity of Wales erkend met het doel een NVAO erkenning te verkrijgen, zoals wij al voor ons masterprogramma hebben. Hiertoe leggen wij strenge voorwaarden op om een kwalitatief hoge academische opleiding te garanderen. De leiding van CTS ligt bij dr. Joseph Dimitrov, die uit Bulgarije afkomstig is en al 24 jaar in België woont en op CTS werkt. De leiding berust op de “Board of Trustees” (Raad van Bestuur), welke samengesteld is met uit internationale pastoren en leiders uit de VS en Europa. De Board of Trustees komt twee keer per jaar voor vergaderingen samen en neemt financiële en academische beslissingen.’


Meer informatie vindt u ook op www.ctsem.edu.

Femma maakte kralen uit papier

SINT-PIETERS-LEEUW: – Femma Sint Pieters Leeuw en Zuun maakte in de maand mei sieraden uit papier.
2013-06-01-Femma-kralen-papier_01
Je hoeft niet altijd duur materiaal te kopen om mooie sieraden te maken. Met dat idee maakten de dames van Femma kralen uit papier! En je moet al goed kijken om te merken dat deze sieraden gemaakt zijn van papier.
2013-06-01-Femma-kralen-papier_02 2013-06-01-Femma-kralen-papier_04
Je kan blijkbaar alle soorten papier verwerken, van ultra dun tijdschriftenpapier tot behangpapier. Zoek een paar veelkleurige pagina’s uit een reisbrochure en je staat versteld van het resultaat!
Ook behangpapier leende zich prima om hedendaagse juwelen met dikke kralen te maken.
2013-06-01-Femma-kralen-papier_05 2013-06-01-Femma-kralen-papier_06
Bron: Femma

agenda: aperitiefconcert KHSL

KHSL_koninklijke-harmonie-sinte-lutgardis-zuunZUUN: – Koninklijke Harmonie Sinte-Lutgardis Zuun organiseert op zondag 2 juni 2013 om 10.00 uur een “aperitiefconcert”.

Walter Defossez: ‘ Het wordt een aperitiefconcert waar we de kaart “jeugd” trekken. twee groepen uit onze eigen opleiding treden op.  En tijdens de werken van het harmonie-orkest treden er jonge mensen op als solist. ‘
Gratis inkom en gratis aperitief!
Locatie: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 te Zuun

Jonge Liberale Leeuwen organiseerden eerste activiteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Binnen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd in april een nieuwe vereniging opgericht: de Jonge Liberale Leeuwen (JLL). Vrijdagavond organiseerden ze in Drankencentrale Schoentjes hun eerste activiteit een bier- & wijndegustatie.
2013-05-31-eerste-activiteit_JLL_jonge-liberale-leeuwen
‘ De vereniging is ontstaan omdat er te weinig initiatieven zijn om jongeren met een ondernemende zin aan te spreken. We geven geïnteresseerde jongeren een kans om samen met ons te ondernemen, realiseren en vooral samen amuseren‘ ,legt voorzitter, Thomas van Riet, hun missie uit. ‘Regelmatig zullen er uitstappen of evenementen georganiseerd worden.

De bier- en wijndegustatie kon al op heel wat bijval rekenen.
2013-05-31-JLL_animVoor meer informatie: Facebookpagina JLL – jonge-liberale-leeuwen@hotmail.com