Veel bezoekers ondanks slechte weer op de nocturne van de rozendagen

SINT-PIETERS_LEEUW: – Vrijdagavond om 22u waren er circa 280 aanwezigen om de opening van de nocturne van de rozendagen aan Coloma bij te wonen. Het aantal afzeggingen door het slechte weer bleek dus reuze mee te vallen.
2013-06-28-nocturne_03

Mevr. Evenepoel, administrateur-generaal van het agentschap Natuur en Bos verwelkomde alle moedige aanwezigen, die het druilerige weer hadden getrotseerd. Zij moedigden alle Vlamingen aan wat minder bescheiden te zijn, onder andere over de mooie stukjes natuur, die wij bezitten en uiteraard ook bij de promotie van de Rozentuin van Coloma, die wereldniveau haalt. “Een meer doorgedreven marketing op toeristisch gebied, die zichtbaar is op het werkveld voor iedereen is de opdracht voor de toekomst”, zo besloot ze.
2013-06-28-nocturne_01 2013-06-28-nocturne_05
2013-06-28-nocturne_04 2013-06-28-nocturne_06
De nachtelijke wandeling duurde circa 1 u en eindigde in het rozenmuseum waar prachtige binders van Groendecor knappe kunstwerken hadden gerealiseerd.
2013-06-28-nocturne_07 2013-06-28-nocturne_08 2013-06-28-nocturne_10
Tenslotte eindigde de nocturne in de grote tent voor Coloma, waar burgemeester Luc Deconinck de slottoespraak gaf. Naast de dankwoorden voor de vlotte organisatie en de sponsoring, gaf hij iedereen de suggestie mee om de omgekeerde weg door de rozentuin te nemen om naar huis terug te keren.
2013-06-28-nocturne_12 2013-06-28-nocturne_13

foto’s: Julien Steens

Opening speelterrein Vorstsesteenweg

RUISBROEK: – Vrijdagavond opende het gemeentebestuur samen met de buurtbewoners het nieuwe speelterrein aan de Vorstsesteenweg in Ruisbroek.
2013-06-28-speelterrein_01

De plannen voor de vernieuwing van het speelplein dateren nog van de vorige legislatuur. In 2009 kende de provincie Vlaams-Brabant steun toe voor een inspraaktraject, dat begeleidt werd door Kind & Samenleving vzw
De wensen van de kinderen werden gebundeld in een eindrapport dat vertaald werd naar concrete inrichtingsaanbevelingen. Voor de vernieuwing kreeg men een subsidie van 12.500 euro vanwege de provincie Vlaams-Brabant.

Burgemeester Luc Deconinck en schepen voor Jeugd, Bart Keymolen knipten het lint door.
Burgemeester Luc Deconinck en schepen voor Jeugd, Bart Keymolen knipten het lint door.

Het voetbalpleintje werd reeds goed ingespeeld en verder staan er in de nieuwe speelweide een schuif af, een kleine death ride en klimbakken.

agenda: Raymond van het Groenewoud

2013-08-31-kleinkunstconcert_raymond-van-het-groenewoudOUDENAKEN: – Op vrijdag 31 augustus 2013 om 20 uur organiseert de Landelijke Gilde Oudenaken i.s.m. het Cultuurcentrum Coloma een concert met Raymond van het Groenewoud in de schuur van hoeve Lemaire, Jan Vandersteenstraat 1 te Oudenaken.

kaarten VVK: 20 euro , kassa: 22 euro
kaarten te verkrijgen bij het bestuur van de Landelijke Gilde

Info : Paul Defranc, 02 532 44 33 – paul.defranc@telenet.be

Fons Geeroms ere-schepen Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op het einde van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2013 werd Fons Geeroms gehuldigd ter gelegenheid van de toekenning van de titel van ere-schepen. Dit ging gepaard met toespraken van de Burgemeester en de fractieleiders.
SONY DSC SONY DSC

Toespraak Kathleen D’Herde (Open VLD):’Beste Fons, ik heb de afgelopen maanden en jaren al een aantal keer mogen speechen voor jou, niet dat dit een zware opdracht is voor mij, integendeel. Met zo een staat van dienst, vind ik wel altijd iets om weer mee uit te pakken.
Bij die staat van dienst wil ik even blijven stilstaan. En ik vermoed dat niemand daar iets zal op tegen hebben, want voor heel wat mensen hier in de zaal zal dit waarschijnlijk de 1 zijn dat ze dit horen.
Sinds 1968, in de toenmalige gemeente Ruisbroek, ging Fons deel uitmaken van het plaatselijk PVV-PLP-bestuur. Vanaf dan zette hij zich in voor het liberaal gedachtengoed in onze gemeente.
Fons zijn politieke loopbaan volledig opsommen ga ik niet doen, dat zou veel te lang duren en ik heb altijd geleerd om speechen niet te lang te houden, anders luistert toch niemand meer aandachtig!

Maar ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken om eens stil te blijven staan bij enkele belangrijke momenten uit het 32 jaar durende politiek mandaat van Fons GEEROMS, waarvan 27 jaar in oppositie en 6 jaar als schepen.
Fons startte zijn politiek mandaat na de verkiezingen van 1976, waar hij verkozen werd als OCMW raadslid.
In 1982 trok Fons de lijst van de PVV, die behaalde 2 zetels: 1 voor Fons en 1 voor zijn strijdmakker van het eerste uur, wijlen Hubert Speltens. Zij moesten toen opboksen tegen een sterke CVP-meerderheid.
Hetzelfde scenario na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 steeg de VLD van 2 naar 3 verkozenen en vanaf dan kreeg Fons ook andere strijdmakkers naast zich, Jean-Jacques Walravens, Stefan Cops, Ignace Blondeel en Jacques De Kimpe.Ikzelf heb vanaf dan alles live kunnen meebeleven.Toen kwamen de voor de VLD succesrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2000, het millenniumjaar! Bijna historisch zou ik durven zeggen. De volstrekte meerderheid van de CVP werd na 24 jaar fusiegemeente dan toch gebroken.
SONY DSC

De VLD maakte een sprong vooruit van 3 naar 6 zetels in deze gemeenteraad. De CVP koos evenwel een andere partner om een coalitie te vormen en Fons Geeroms ging met de VLD nog maar eens 6 jaar aan de slag in de oppositie.
Dat waren zeer merkwaardige en leerrijke jaren: gedurende 6 jaar hebben wij iedere gemeenteraadszitting samen voorbereid: Ignace Blondeel, Jos Van Cutsem, Natalie Moriau,
Danny Vanhee en ikzelf vergaderden dan tot een stuk in de nacht, gebogen over de dossiers die Fons ons toelichtte. Elkeen van ons wist wat van hem of haar verwacht werd op de zitting van de gemeenteraad: wij wisten elk waar we het woord konden nemen en voor welk onderwerp er op ons gerekend werd. Het was hard knokken, stevig doorwerken en voor Fons misschien nog het meest van ons allen.

Toen kwam 2006 en Fons Geeroms zette zich weer op kop van de Open Vld-lijst. De uitslag was niet wat wij er van hadden verwacht: we bleven maar met 4 over. Open Vld ging evenwel deel uitmaken van de meerderheidscoalitie en Fons werd schepen. Hij kreeg eindelijk wat hij verdiende!
Hij kreeg de bevoegdheid over financiën en begroting, een heel zware opdracht! Al denk ik te mogen stellen dat hij dit heel voortreffelijk heeft gedaan! Dit konden we de vorige gemeenteraad nog vaststellen, toen de rekening 2012 werd goedgekeurd.Daarnaast kreeg hij ook de bevoegdheid over onderwijs. Nog een serieuze brok, maar zijn dada, met al die leerkrachten die moesten op de juiste plaats gezet worden, en oei weeral een vervanging omdat er een leerkracht was die aan ons pensioen werkte en in bevallingsverlof ging! De uren overleg met de directies, hij deed het steeds met de glimlach en probeerde steeds een snelle oplossing te vinden.
En daar bovenop kwam dan nog eens de bevoegdheid sociale zaken. Als je het mij vraagt ook iets dat hij voortreffelijk heeft gedaan, kijk maar eens naar het lokaal sociaal beleidsplan dat de voorbije legislatuur in leven werd geroepen.
Mede al die jaren van oppositie hebben ervoor gezorgd dat Fons de afgelopen 6 jaar zijn schepenambt met brio hebt uitgevoerd. Want telkens weer waarschuwde hij in het college: “Pas op want als dit zo gaat, dan zal de oppositie hierop zo reageren” of “ Mocht ik nu in oppositie zitten!” Tuurlijk hij had ervaring zat!
Ik heb het geluk gehad om gedurende de afgelopen 6 jaar in het college met jou Fons te mogen samenwerken als een tandem. Het was een fantastische tijd, een periode waar we heel veel hebben geleerd, heel hard hebben gezwoegd en waar ik steeds terug kon vallen op de jarenlange ervaring van Fons.
Fons bleef altijd met beide voeten op de grond, hij bleef eenvoudig. Zo vroeg ik hem of ik iemand van onze parlementairen mocht uitnodigen voor vanavond, maar hij zei: nee, laat maar zo. Nee, beste genodigden, jullie waren voor hem voldoende, want jullie waren degene waarmee hij samenwerkte! Dat siert hem!

Alvorens af te sluiten wil ik nog 1 ding meegeven en niet het minste!
Fons is een man die steeds bij dezelfde partij is gebleven, al is die zelf wel wat van naam verandert en misschien ook van inhoud. Fons, jij bleef trouw aan de liberale partij!
En waarschijnlijk daardoor hang jij hier beneden niet in de galerij van burgemeesters.
Nu Fons voor onze partij ben jij onze burgemeester!
En daarom willen we je graag een symbolisch geschenk overhandigen.
Het refereert naar de voorbije jaren, de vele uren dat je gebogen zat over de dossiers.
SONY DSC
Een foto genomen in je bureau eind december 2012, een symbolische foto die perfect weergeeft wie jij bent! Want Fons “Jij bent een man met dossierkennis om U tegen te zeggen!”
Van harte proficiat met je eretitel, je hebt die dubbel en dik verdiend en ik hoop dat onze fractie nog lang op jouw ervaring mag beroep doen! ‘

Nieuws uit de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013: Wijzigingen afvalbeleid

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013 werden een aantal opmerkelijke punten goedgekeurd.

2. Wijzigingen afvalbeleid

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
Uit de ophaalcijfers van de voorbije jaren is gebleken dat tijdens de wintermaanden (van november tot 15 maart) slechts de helft GFT wordt opgehaald dan in de andere maanden. Naar analogie met onze buurgemeenten zullen we om de 14-dagen een GFT-ophaling organiseren in plaats van een wekelijkse ophaalronde. Dit doen we vooral omdat inwoners zeer weinig tuinafval en zelfs helemaal geen gras aan te bieden hebben. De vrachtwagen rijdt bijgevolg uit voor zeer weinig afval.
Besparing: -30.000 euro.

Glas
De maandelijkse glasophaling wordt verminderd naar één keer per kwartaal. Om de dienstverlening optimaal te houden wordt er naast de huis-aan-huis ophaling gekozen voor ondergrondse glasbolsites in plaats van bovengrondse glasbollen. Op een 7-tal plaatsen zullen twee ondergrondse glas-inzamelsystemen worden geplaatst met 1 inzamelzuil voor gekleurd glas en 1 voor wit glas. Het voordeel van deze ondergrondse inzamelsystemen is dat mensen hun glas kunnen wegbrengen wanneer ze maar willen (behalve ’s nachts en op zondag), dat het geen geluidsoverlast met zich mee brengt en dat de sites gemakkelijk netjes kunnen gehouden worden als ze op een degelijke en duurzame manier worden ingericht.

Financieel:
o 3 ophalingen ipv 12: -123.300 euro/jaar
o Investering ondergrondse inzamelpunten (7 sites): offerte Haviland = ongeveer 1.300 euro per maand via huurkoopformule.

KGA (klein gevaarlijk afval)
De huis-aan-huis-ophalingen van klein gevaarlijk afval leveren al geruime tijd niet meer het gewenste resultaat en rendement. Het gemeentebestuur achtte het bijgevolg nodig de ophaling te herzien en als volgt te organiseren. De KGA-wagen zal vanaf 2014 als volgt te bereiken zijn: 1 maal per 4 maand per sector op een zaterdagvoormiddag (zal aangegeven staan op de ophaalkalender) en KGA zal permanent op het containerpark worden aanvaard. Voorts zal het aanbod Bebat-inzamelpunten verder worden uitgebouwd in de bibliotheken, de scholen en andere openbare plaatsen.

besparing: -34.000 euro (de ophaalkost valt weg, verwerking van het materiaal blijft hetzelfde)

Na een jaar zullen deze wijzigingen aan het Leeuwse afvalbeleid worden geëvalueerd.

Leeuwse scholen kiezen ervoor om een buurtschool te zijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013 werden een aantal opmerkelijke punten goedgekeurd.
1. Leeuwse scholen kiezen ervoor om een buurtschool te zijn
Door het steeds stijgende aantal kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw, ervaren de Leeuwse scholen steeds meer capaciteitsdruk. Het aantal geweigerde kinderen stijgt jaarlijks.

Burgemeester Luc Deconinck en schepen van Onderwijs, Gunther Coppens, samen met de directies van de Leeuwse basisscholen.
Burgemeester Luc Deconinck en schepen van Onderwijs, Gunther Coppens, samen met de directies van de Leeuwse basisscholen.

Om kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw voorrang te kunnen geven, heeft het gemeentebestuur de piste van een centraal aanmeldregister onderzocht. Ze hebben hiervoor reeds bestaande modellen onderzocht en besproken binnen het LOP (lokaal overleg platform). Samen met de gemeente Beersel zullen alle Leeuwse basisscholen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 werken met een aanmeldcentrale.
Dankzij deze centrale zullen de ouders niet meer moeten komen “kamperen” voor de schoolpoorten, zoals dit schooljaar al bij enkele scholen het geval was.
Met het centraal aanmeldregister zal er rekening worden gehouden met twee ordeningscriteria’s. Ten eerste de schoolkeuze en ten tweede de afstand van het domicilieadres. Daarenboven zullen de directies minder werklast hebben, waardoor ze bij de inschrijvingen meer tijd kunnen besteden aan de uitleg van hun pedagogisch project

Verkeerscontrole van 26 juni 2013

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op woensdag 26 juni 2013 een verkeerscontrole.

Snelheidscontrole 17u30 – 20u op de Brusselbaan, bebouwde kom Negenmanneke

1380 bestuurders werden gecontroleerd, 42 bestuurders waren in overtreding, de hoogst gemeten snelheid bedroeg 94 km/u.

Een geïntercepteerde bestuurder bleek te rijden ondanks een levenslang rijverbod. Bovendien was zijn voertuig niet verzekerd en was hij onder invloed van alcohol (0.78 mg/Lual).

Alco controle 22 – 23u30 Sasplein Ruisbroek:

36 bestuurders werden gecontroleerd, twee bestuurders hadden een glas te veel op. (0.24 en 0.31 mg/lUAL) Hun rijbewijs werd 3 u ingehouden.

agenda: Elfjuliviering, Vlaamse feestdag

2013-07-04-affiche_vlaanderen-feest_elfjuliviering_ColomaSINT-PIETERS-LEEUW: Zondag 7 juli 2013 vanaf 11.00 uur Elfjuliviering, Vlaamse feestdag in het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw.

Om 11.00 uur opent de bekende gastspreker Rik Van Cauwelaert deze viering met eenacademische zitting in kasteel Coloma.

Vanaf 12.30 uur kunt u mee aanschuiven vooreen lekker Breugheliaans varken aan ’t spit.
Opgelet: Voor de Breugheliaanse BBQ met ‘varken aan het spit’ moet u vooraf inschrijven. Uw deelname wordt geldig na overschrijving van 13 euro per persoon op het rekeningnummer BE87-0016-6844-8294 van De Koetsier, met vermelding elfjuliviering-BBQ.

Om 15.00 uur volgt er dan een spetterend optreden van Liliane Saint Pierre.
16.30 uur de Vlaamse folkgroep Clochard
18.00 uur slotconcert met Taxus Brown.

Een mooie kans voor alle Leeuwenaren om elkaar beter te leren kennen in een open en ontspannen sfeer.

Wie levert de politie de gouden tip?

VLEZENBEEK :  – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw roept de hulp in van de bevolking:
Zonder jullie hulp wordt het moeilijk om de daders te vinden van de inbrakenplaag die de laatste weken een deel van onze gemeente teistert.

Vooral de omgeving Vlezenbeek en Brusselbaan worden frequent ‘bezocht’. De diefstallen vinden s’nachts plaats en de dader(s) doorzoeken tuinhuizen en stallingen. De dader(s) zijn vooral geïnteresseerd in werkmateriaal, fietsen en andere waardevolle voorwerpen.
Uit recente vaststellingen blijkt dat zij zich te voet verplaatsen via de velden en veldwegen van Vlezenbeek. Het gebruik van een voertuig om de buit te vervoeren wordt niet uitgesloten.
Momenteel hebben onze actie’s en onze extra controles in de buurt nog niets opgeleverd. Wij vragen nogmaals alle verdachte voertuigen/personen/toestanden onmiddellijk te melden zodanig dat wij kort op de bal kunnen spelen.
Heeft u interessante info of merkt u iets op, twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn 24u/24u te bereiken op het telefoonnummer 02/371.22.28
Wij raden jullie aan om uw tuinhuis of stallingen slotvast te maken. Je kan uw fietsen en werkmaterialen extra beveiligen door middel van een hangslot. Markeer indien mogelijk je dure voorwerpen met je rijksregisternummer. Alle beetjes helpen.
Een beloning voor de gouden tip kunnen we echter niet geven maar onze dankbaarheid en die van de slachtoffers verdien je dan zonder twijfel.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

jeugdnamiddag Sint Sebastiaan

SINT_PIETERS_LEEUW: – Vanmiddag sprak de jeugd af op het schuttershof van de Sint-Sebastiaansgilde voor de   intussen traditioneel geworden jeugdnamiddag.

2013-06-26-jeugd-boogschutters_01

De eigen jeugdschutters en jeugdschutters van het Vlaams HandboogschuttersVerbond scoten op de staande wip voor de vele mooie prijzen.

Bij de categorie – 18jaar werd Nick de Groof uit Willebroek de overwinnaar.
Bij de categorie tussen 18 en 21 jaar werd Matthias Pické van de lokale gilde de overwinnaar.
In totaal namen 25 jeugdschutters deel.
2013-06-26-jeugd-boogschutters_04 2013-06-26-jeugd-boogschutters_02
2013-06-26-jeugd-boogschutters_05 2013-06-26-jeugd-boogschutters_062013-06-26-jeugd-boogschutters_07
bron foto’s: Julien Steens

geen fusie van de politiezone Dilbeek met deze van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel.

REGIO: – De gemeenteraden van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw gaven in december 2011 de opdracht aan hun resp. korpschefs  om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een fusie van de 4 korpsen. Het uitgangspunt daarbij was nagaan of er door een fusie en dus een  schaalvergroting ‘meer kon gedaan worden met dezelfde middelen’.

Die studie werd  afgerond op 18 april 2013 en toont aan dat bij gelijke middelen een fusie inderdaad haalbaar, doelmatig en doeltreffend is.

Er werd echter geoordeeld door Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw dat het oorspronkelijke uitgangspunt (niet besparen) niet langer haalbaar is binnen de financiële context. Daarom werden simulaties gevraagd om na te gaan hoeveel de 4  gemeenten nog kunnen of willen investeren in de politiewerking.

Op de vergadering van 15 mei 2013 bleef Dilbeek, ondanks de moeilijke budgettaire toestand,  vasthouden aan het oorspronkelijk uitgangspunt: meer doen met dezelfde middelen, met als tussenoplossing het bevriezen van het aantal medewerkers op de situatie einde 2012. De andere gemeenten kozen voor een afbouw van het aantal personeelsleden op middellange termijn.

Dit voorstel zal volgens het Dilbeekse college van burgemeester en schepenen als gevolg hebben dat ‘minder zal gedaan worden met minder middelen’. Dit gaat in tegen het bestuursakkoord van de nieuwe ploeg. Hierin wordt het verzekeren van een efficiënte en betere dienstverlening  van de politie voor de Dilbekenaar vooropgesteld.

Aangezien het huidige voorstel hierop geen enkele garantie biedt , hebben verdere fusiegesprekken geen zin meer.

Uiteraard blijft het college van burgemeester en schepenen bereid om andere samenwerkings-verbanden te onderzoeken, mits de nodige aandacht voor een betere dienstverlening voor  de Dilbekenaren.

vanaf volgende woensdag zomerreeks: sprekende beelden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Veel unieke foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten gaan onherroepelijk verloren voor de nieuwe generaties. De grootste schat aan foto’s, filmpjes, en ander beeldmateriaal die ons iets vertelt over de geschiedenis van onze gemeente zit immers niet in de officiële archieven maar in de fotoalbums en stapeldozen bij de Leeuwenaars thuis, meestal zonder dat de eigenaar zelf beseft welke waarde hij in zijn bezit heeft.

De Leeuwse Erfgoedcel verzamelt deze oude foto’s over onze gemeente en speciaal voor de onafhankelijke nieuwssite http://www.sint-pieters-leeuw.eu maakte Patrick Huybrechts van de erfgoedcel een selectie uit de oude foto’s die we u tijdens de zomer op woensdag voorstellen in de zomerreeks “sprekende beelden”.
2013-06-24-oproep_oude-foto_sint-pieters-leeuw_en_deelgemeenten
Heeft u oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,…
De Leeuwse Erfgoedcel, in samenwerking met de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, de diensten Toerisme en Cultuur en de Leeuwse Kunstacademie, scant u foto’s graag in, catalogeert ze en voorziet ze van uw commentaar als u dat wenst.
Alles gebeurt volledig in onderlinge afspraak in de Kunstacademie aan de Rink nadat u met Patrick Huybrechts een afspraak hebt gemaakt via 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

agenda: Zomertentoonstelling Jente Boone

2013-08-18-flyer-zomertentoonstelling_jente_booneSINT-PIETERS-LEEUW: – van 6 juli tot 18 augustus loopt in het Colomakasteel de Zomertentoonstelling: Jente Boone “Een boontje voor fotografie”.

Verhalen vertellen zonder woorden
Eigentijdse fotografie met een flinke scheut originaliteit en een vleugje humor …
Of is het een rebelse en speelse kijk op het leven? Het werk van de jonge fotograaf Jente Boone is ronduit fascinerend.
Telkens opnieuw weet hij een boeiend beeld te creëren waarin dynamiek en kleur de hoofdrol spelen.
Zonder woorden vertelt hij keer op keer een verrassend verhaal.

Ontdek de originele wereld van Jente Boone en kom deze zomer zijn werk bewonderen in het Colomakasteel.
Op www.jenteboone.com krijg je alvast een voorsmaakje van zijn talent.

Open VLD tegen sloop Wilgenhof

2013-04-15-wilgenhofSINT_PIETERS_LEEUW: – De OCMW- raad van Sint-Pieters-Leeuw heeft in zijn vergadering van 20 juni jl. besloten, meerderheid (N-VA en CD&V) tegen oppositie (Open VLD en PF) het gewezen woon- en zorgcentrum «Wilgenhof» te slopen.

Fons Geeroms, Politiek secretaris Open Vld- Sint-Pieters: ‘Het «Wilgenhof», gelegen in het centrum van de gemeente, is niet meer in gebruik als rusthuis en is vervangen door het WZC «Zilverlinde» in Zuun.
Volgens een schattingsverslag van de administratie van Registratie is het gebouw «in goede staat» en nog 1.700.000 euro waard.
De oppositie stelde dat er meerdere mogelijkheden waren.
Ofwel het domein te verkopen , grond en gebouwen , aan de prijs geschat door de administratie van Registratie, voor een totaal bedrag van minimaal 4.400.000 euro, of tweede mogelijkheid en, mits enkele aanpassingen, een nieuwe bestemming geven aan het gebouw.
Het slopen van dit gebouw , wat nog eens 100.000 euro zal kosten , was volgens de oppositie geen optie, vooral omdat het nog zeer onduidelijk is wat er met de grond gaat gebeuren na de sloping. De meerderheid heeft immers op dit ogenblik klaarblijkelijk echt nog geen concrete plannen voor de toekomst !’

zie ook artikel 21 juni – KLIK HIER

agenda: Cubaanse namiddag

WZC-Zilverlinde_LDC-Meander_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Het Lokaal Dienstencentrum Meander organiseert op vrijdag 28 juni 2013 vanaf 14.00 uur een “Cubaanse namiddag”.

Als we zelf niet in Cuba geraken, dan brengen we Cuba naar Meander!
We versieren de zaal in Cubaanse sferen, genieten van een lekkere Mojito of Cuba Libre, eten lekkere Cubaanse hapjes, en Wenke en Anita leren jullie de beginselen van Salsa!
Iedereen is welkom! Om te dansen, iets te drinken of te eten of gewoon om te genieten van de Cubaanse sfeer. Vooraf inschrijven is niet nodig!
Wil je ons graag een handje helpen in de bar, met het bereiden van de hapjes, Mojito’s maken,…? Of ben je een goede salsadanser? Geef dan een seintje aan iemand van het personeel.
Want vele handen maken licht werk! We wanen ons in Cubaanse sferen!

Dienstencentrum Meander is gelegen aan de Welzijnsweg 2 in Zuun.
(inrit langs de Jan Vanderstraetenstraat 273).

agenda: opening speelterrein aan de Vorstsesteenweg

Grondwerken nieuwe speeltuin klaar.
Grondwerken nieuwe speeltuin klaar.

RUISBROEK: – Er wordt momenteel nog hard gezwoegd om het speelterrein aan de Vorstsesteenweg klaar te krijgen want op vrijdag 28 juni 2013 organiseert de jeugddienst de officiële opening!

Iedereen is welkom rond 16.30 uur om te komen klinken en een glimp op te vangen van het nieuwe speelterrein!

Kinderen in de omgeving kunnen vanaf dan genieten van dit speelparadijs met leuke
klimblokken, speelheuvel, kabelbaan, ….
Ook de jongeren komen er aan hun trekken met het voetbalveldje.
Het speelterrein bevindt zich tussen huisnummer 100 (IBIS budget Hotel) en 80 aan de Vorstsesteenweg. Hopelijk bent u erbij!

2de Buurtfeest Garebaan

2013-06-22-buurtfeest-garebaan_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het feest comité van de Garebaan besloot om een 2 vorige editie twee jaar geleden, was er gekomen nadat enkel enthousiaste buurtbewoners een artikel hadden gelezen in Info Leeuw, waarin aangespoord werd tot het organiseren van een straatfeest. Algauw ontstond toen een comité van 12 enthousiaste mensen die hier werk wilden van maken.

De Garebaan-bewoners werden ook ditmaal persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het straatfeest. Vele inwoners stonden terug te popelen om zich in te schrijven voor de straatbarbecue. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de logistieke steun van de gemeente, werd het opnieuw een weergaloos straatfeest!

Ann De Ridder, woordvoerder straat comité Garebaan: ‘We hadden dit jaar als datum 22 juni gekozen in de hoop natuurlijk op goed weer. Deze dag is de 1ste dag na de zonnewende, het begin van de zomer en de op één na langste dag. Het zonnetje hebben we niet veel gezien, maar de wind die was wel van de partij. Het gaf ons het gevoel bij het opstellen van de tenten dat we op zee zaten, ergens aan het zeilen. De tenten werden echter zo opgesteld dat de deelnemers niets meer gewaar werden van de regen en de wind. Een aperitief, een heerlijke BBQ en een ijsje konden iedereen bekoren. Een schminkstand en enkele volksspelen maakten het ook voor de kinderen tot een avond om nooit te vergeten. Later op de avond bracht DJ Rolle iedereen aan het dansen. De ambiance was geweldig. Zeker leuk om eens met buurman of buurvrouw samen op de dansvloer te staan.’
2013-06-22-buurtfeest-garebaan_03 2013-06-22-buurtfeest-garebaan_02

Enkel positieve reacties weerklonken aan het eind van de avond, gaande van “een historische Garebaan-evenement” tot “een semiprofessioneel feest”. Het doel van het comité, meer bepaald een leuke avond te beleven met de buren waarop iedereen elkaar beter leert kennen, werd absoluut bereikt.
2013-06-22-buurtfeest-garebaan_04 2013-06-22-buurtfeest-garebaan_05

Drie hondenbaasjes kregen GAS-boete

SINT-PIETERS-LEEUW: – De wijkinspecteurs van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw controleerden vorige week inwoners die met hun hond op pad waren. Volgens het reglement van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) moeten baasjes in de gemeente hun hond aan de leiband houden en steeds voldoende zakjes bij hebben om uitwerpselen op te ruimen.

Van de 98 hondeneigenaars die gecontroleerd werden, kregen drie personen een GAS-sanctie met een boete tussen 60 en 250 euro. Twee hondeneigenaars beschikten niet over een opruimzakje. Eén hondenbaas werd op heterdaad betrapt wegens het niet opruimen van uitwerpselen.

Claes Printing neemt derde bedrijf over

claes-printing

SINT-PIETERS-LEEUW: – Claes Printing in Sint-Pieters-Leeuw en Roels Printing in Lier vormen samen drukkerijgroep Claes-Roels. Na de overname van Poot en Beukeleirs Full Service Printing in bij Roels Printing te Lier was het nu de beurt aan PAG in Brussel. De klantenportefeuille, meerdere digitale drukpersen en twintig medewerkers van PAG verhuizen naar Sint-Pieters-Leeuw.

Thijs Claes, 29 jaar, is CEO van Claes Printing een drukkerij met 90 werknemers en met vestigingen in Sint-Pieters-Leeuw en Lier. Hij nam die rol over van zijn vader Guido. Verneem meer over hem via onderstaand filmpje.

Drukkerijgroep Claes-Roels gelooft in de toekomst van gedrukte media en ontwikkelt zich verder tot polyvalent printleverancier. Daartoe neemt Claes-Roels het handelsfonds, alle digitale en offset persen en het merendeel van de medewerkers van PAG over. Met deze acquisitie krijgt de drukkerijgroep toegang tot belangrijke nieuwe printtoepassingen en marktsegmenten.
Als industriële vellendrukkerij te Sint-Pieters-Leeuw is Claes Printing gespecialiseerd in het drukken en afwerken van divers commercieel drukwerk zoals leaflets, affiches, folders, brochures, boeken, magazines, catalogen, etc. Het uitgebreid en veelzijdig machinepark staat garant voor snel en kwalitatief drukwerk, van zeer kleine oplages tot massaproductie.

Volgens Thijs Claes, CEO van Claes Printing, sluit de overname van PAG perfect aan op de veranderende vraag naar drukwerk. “Er is onmiskenbaar een evolutie aan de gang naar drukwerk met een hogere return on investment. Om een betere respons te generen, bestellen klanten vaker kleinere hoeveelheden met meer aandacht voor het veredelen en het persoonlijk maken van drukwerk. Dankzij haar aangepast machinepark speelt PAG al enkele jaren een voortrekkersrol in deze markttendens. Naast het traditionele offsetdrukwerk produceert PAG immers ook variabel, gepersonaliseerd drukwerk alsook banners en affiches op groot formaat. Bij gevolg zijn Claes-Roels en PAG in sterke mate complementair waardoor ze samen een uniek printaanbod in de markt kunnen zetten.”
Vanaf vandaag start de effectieve samenwerking tussen PAG en Claes-Roels en kunnen de klanten genieten van het beste van beide drukkerijen. In het najaar worden de activiteiten van PAG stapsgewijs in Claes Printing geïntegreerd, om op 31/12/2013 de productiesite van PAG in Molenbeek definitief te sluiten.3de overname voor Claes-Roels in evenveel jaar tijd
Claes Printing in Sint-Pieters-Leeuw en Roels Printing in Lier vormen samen drukkerijgroep Claes-Roels. Beide drukkerijen stellen samen ongeveer 80 personen te werk en realiseerden in 2012 een gezamenlijke omzet van 15 miljoen euro. Op 1 oktober 2011 nam Claes Printing het handelsfonds van Poot Printers in Groot-Bijgaarden met succes over. Een jaar later trok Beukeleirs Full Service Printing in bij Roels Printing te Lier. De overname van PAG maakt deel uit van een reeks strategische acquisities waarmee drukkerijgroep Claes-Roels een toonaangevende positie in de Belgische grafische sector verwerft.

eerstesteenlegging van het nieuwe brouwerijgebouw van Lindemans

VLEZENBEEK: – De familie Lindemans is al bijna twee eeuwen actief in de biersector en groeide uit tot een gevestigde waarde in de internationale bierwereld. Een groot deel van de productie van de brouwerij is bestemd voor export. De voorbije jaren werden namelijk heel wat nieuwe markten aangeboord.

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, besliste de raad van bestuur om de productiecapaciteit te verdubbelen. Omdat dit niet mogelijk is met de bestaande installatie, wordt er geïnvesteerd  in een nieuw gebouw. Vandaag werd in aanwezigheid van , Minister van Financiën, Koen Geens de eerste steen geplaatst.

Koen Geens, Minister van Financiën, Jan Delcour, voorzitter van de raad van bestuur, Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, René, Dirk en Geert Lindemans
Koen Geens, Minister van Financiën, Jan Delcour, voorzitter van de raad van bestuur, Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, René, Dirk en Geert Lindemans

De expansie gaat gepaard met een investering van ruim €15 miljoen en zal tot 20 extra jobs genereren.
2013-06-17-grafiek_nieuwbouw-Lindemans_02 2013-06-17-grafiek_nieuwbouw-Lindemans_01

Brouwerij Lindemans is inmiddels de grootste onafhankelijke familiale lambiekbrouwerij.
In 2012 produceerde Lindemans ruim 85.000 hectoliter.
2013-06-24-lindemans_anim_01

55% van de productie wordt geëxporteerd naar een 30-tal landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland, Zwitserland, Israël, China en Japan. De voorbije jaren nam de verkoop aan het buitenland fors toe. Noord- en Zuid-Amerika was tussen 2007 en 2012 goed voor een toename van 20%, de Europese markt (incl. Rusland) groeide met 63% en de export naar Azië steeg met maar liefst 318%.

Jan Delcour, voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaart: “10 jaar geleden werd slechts 50.000 hectoliter geproduceerd. De voorbije vijf jaar leunde de productie evenwel sterk aan tegen de maximale productiecapaciteit van 85.000 hectoliter. Met het oog op het verdubbelen van de stockage-, afvul- en verpakkingscapaciteit, werd daarom beslist om 15 miljoen EUR te investeren in een nieuw gebouw. In dit gebouw zullen in de toekomst de flessen van 25cl worden afgevuld. De oude gebouwen worden voorbehouden voor de botteling in flessen van 75 en 37,5 cl.
Hij voegt eraan toe: “De uitbreiding is ook noodzakelijk om meer lambiek te kunnen stockeren. Wij willen namelijk niet afwijken van het traditionele brouwproces, dat door de lange gisting en het rijpingsproces veel ruimte in beslag neemt. Het produceren van lambiek is alleen in de winter mogelijk. De consumptie en dus ook de verkoop daarentegen vinden vooral tijdens de warme maanden van het jaar plaats. Bijgevolg moet bijna de volledige jaarproductie in goede omstandigheden kunnen gestockeerd worden.
2013-06-24-lindemans_anim_02

Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor kantoren en een kwaliteitscontroledienst. In het licht van het toenemend biertoerisme hebben wij zelfs een ontvangstruimte voor 100 personen voorzien”, aldus Geert Lindemans, manager-aandeelhouder van de brouwerij. “Bij het opmaken van de plannen werd trouwens veel aandacht besteed aan innovatie en respect voor de omgeving. Zo worden er in de buurt van de brouwerij voor de plaatselijke fauna een boomgaard en drie poelen aangelegd. ”

Dirk Lindemans, eveneens manager-aandeelhouder, voegt er tenslotte aan toe: “Niet onbelangrijk in deze economisch moeilijke tijden is het feit dat deze investering gepaard gaat met een expansie van de werkgelegenheid, goed voor de tewerkstelling van 15 tot 20 bijkomende VTE’s. Daar moeten ongetwijfeld nog een aantal indirecte arbeidsplaatsen bij toeleveranciers en logistieke partners worden bijgeteld.”

De bouwwerkzaamheden moeten tegen april 2014 voltooid zijn.
2013-06-24-lindemans_anim_03

Omtrent brouwerij Lindemans
De geschiedenis van Hof ter Kwade Wegen te Vlezenbeek gaat terug tot in 1655, maar het was pas in 1829 dat een lid van de familie Lindemans aan het hoofd kwam van de boerderij-brouwerij. Kort na WO II werden de landbouwactiviteiten volledig afgebouwd en ging alle aandacht naar de brouwerij. Behalve Oude Geuze, Oude Kriek, Geuze, Kriek en Faro worden bij Brouwerij Lindemans tal van andere fruitbieren (Framboise, Cassis, Apple en Pecheresse) op basis van lambiek geproduceerd. Op dit ogenblik telt de familiale onderneming 25 medewerkers.
www.lindemans.be


agenda: Kermis onder de Lindeboom 2013

2013-06-30-affiche_kermis-onder-de-lindeboomSINT-LAUREINS-BERCHEM: De landelijke Gilden Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem nodigen u uit op zondag 30 juni 2013 voor hun “kermis onder de Lindeboom”.

12.00 uur: Aperitiefconcert met de Koninklijke fanfare “De Ware Eendracht”.
12.00 uur: breugeliaanse barbecue en lekkere streekbieren
16.30 uur : Guy Hugh & Rudy Tastenoe zingen liedjes van vroeger en nu.

Hele namiddag: Kinderanimatie, springkasteel, volksspelen…
Afspraak aan de Molenborre – St-Laureins-Berchem

agenda: Gordelfestival

2013-06-23-gordelfestival_logo-2013REGIO: – Noteer nu reeds in je agenda: op vrijdag 30 augustus en zondag 1 september 2013 ben je welkom voor de eerste editie van het “Gordelfestival”. De opvolger van “De Gordel”.

Het startschot van het Gordelfestival wordt gegeven op vrijdag 30 augustus met een muziekfestival in het provinciedomein van Huizingen. Dat domein zal ook één van de twee centrale vertrekpunten worden voor het evenement. De andere startplaats wordt het Blosodomein in Hofstade bij Zemst.

vrijdag 30 augustus 2013 – Muziekfestival Provinciedomein Huizingen
Met optredens van De Nieuwe Snaar, AXL Peleman, Walrus en Senne Guns

zondag 1 september 2013 – sportieve en thematische parcours op verschillende locaties in de Groene Gordel
wandelen – fietsen – mountainbiken – animatie – terrasoptredens

Nieuw is ook dat er elk jaar bepaalde gemeenten in de Groene Gordel in de kijker zullen staan.
‘Dit jaar is dat het landelijke Pepingen. In en rond het domein Ter Rijst in deelgemeente Heikruis zullen er allerlei toffe activiteiten georganiseerd worden, in samenwerking met de gemeente en de plaatselijke verenigingen. Vanuit Ter Rijst zal er ook een mountainbikeroute vertrekken.
Elk jaar wordt er naast het wandelen en fietsen ook een extra sport in de kijker gezet; dit jaar is dat golf.’
De coördinatie van het Gordelfestival is in handen van vzw ‘de Rand’, maar ook Bloso en de provincie Vlaams-Brabant blijven nauw betrokken. De bedoeling is dat het concept van het Gordelfestival de komende jaren verder wordt uitgediept en er nog meer culturele en toeristische activiteiten aan gekoppeld worden.

Meer info over het Gordelfestival vind je vanaf begin juli op www.gordelfestival.be

11 de feest in de streek folder

2013-06-23-radio-victoria_feestindestreekREGIO: – Waar wordt er deze zomer gefeest in het Pajottenland & Zennevallei? De 11de “Feest in de streek” folder van Radio Victoria (105.2fm) is alweer een feit: een oplage van 10.000 exemplaren, gedrukt in kleur.

Tijdens de feestelijkheden zorgt Radio Victoria, naar jaarlijkse gewoonte, voor de talrijke verspreiding. De folder zal word verdeeld over de zennevallei en het Pajottenland, naast de uitgebreide feestagenda, zet de feestflits nog eens een 50-tal andere feestelijke datums voor deze zomer op een rij. De leuze van radio Victoria voor de zomerfolder blijft : “Leg deze folder in de wagen, en er komt een feestelijke zomer aan”.

Meer info: www.feestindestreek.be

wegenwerken: Joseph Depauwstraat vanaf 24 juni 2013

2013-06-22-notify-werken_DepauwstraatSINT-PIETERS-LEEUW: – Het notificatieplatform ( info via SMS en mail) van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw laat weten dat er volgende week wegenwerken zullen plaatsvinden in de Joseph Depauwstraat.

Vermoedelijk van maandag 24 juni t.e.m donderdag 27 juni 2013 zal het doorgaand verkeer in de J. Depauwstraat gestremd verlopen voor de aanleg en het versterken van het gasnet in opdracht van Eandis.

Fase 1: start maandag 24/06 – vanaf hoek Rink tot iets voorbij de bushalte (max. 100 m) – vermoedelijke einddatum donderdag 27/06 (afhankelijk van de weersomstandigheden). De rijbaan wordt deels gebruikt als werkruimte en het stilstaan van werfvoertuigen voor laden en lossen. (Dit is enkel toegelaten tussen 9.00 en 16.00 uur, dus buiten de spitsuren.) Definitieve herstelling van het voetpad is voorzien in de loop van week 1 van juli.

Fase 2: Sint-Sebastiaansstraat – vermoedelijk in week 1 van juli (weinig hinder voor verkeer).

Fase 3: deel Joseph Depauwstraat tot aan de hoek van de Europalaan – vermoedelijk in week 2 van juli.

Inschrijven op notificatieplatform Sint-Pieters-Leeuw:
De mailberichten zijn gratis. Voor de sms-berichten bied de gemeente een gratis standaardpakket aan, voor bepaalde informatie betaalt men 0,20 euro per sms.

  • Nuttige informatie (gratis) = nuttige informatie en aankondigingen van informatiemomenten en dergelijke.
  • Noodinformatie (gratis) zoals waarschuwingen bij noodsituaties in uw buurt, over de genomen maatregelen en eventuele aanbevelingen.
  • Wegenwerken in de buurt (gratis).
  • Afvalophaling zoals onverwachte wijzigingen van de ophaling (gratis);
    ophaling grof vuil (0,20 euro/sms); ophaling glas (0,20 euro/sms) en ophaling papier en karton (0,20 euro/sms).

Inschrijven op deze dienst kan via de link: http://spl.notifyme.be/ .
Vul het registratieformulier in en selecteer de categorieën waarvan u op de hoogte wil gehouden worden.
Meer info: dienst Communicatie, Informatie en Documentatie Sint-Pieters-Leeuw 02 371 63 21 – info@sint-pieters-leeuw.be

30ste Leeuwerikloop

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag organiseerde joggingclub Leeuwerik zijn “30ste Leeuwerikloop”.
2013-06-22-30ste-aardbeienjogging (20)

Ondanks het wisselvallige weer en twee andere joggings in de regio heerste er toch een gezellige drukte aan Zonnig Leven in Zuun. Want niet minder dan 60 kinderen en zo’n 500 volwassenen tekenden present voor de 30ste Leeuwerikloop. Oudste deelnemer was de 83 jarige Frans Van Der Hoeve uit Welle.
2013-06-22-30ste-aardbeienjogging (1)
2013-06-22-30ste-aardbeienjogging (10)
Na het jogging kregen de jongeren als beloning een mooi geschenkenpakket van joggingclub Leeuwerik.

Uitslag top 10 Kids run 400m:
Plaats Nr. Naan en Voornaam Geb. Gesl. Club
1 820 Stiens Luka 3/31/2004 M AFC Tubize
2 804 Baut Xander 11/15/2004 M NA
3 827 Mertens Andert 4/9/2004 M NA
4 826 Van Cauwenberghe Niels 3/5/2006 M NA
5 817 Siperius Bauke 4/8/2005 V Joggers Beersel
6 813 Barbé Lene 7/5/2004 V NA
7 814 Vanhoorebeek Tiebe 3/4/2006 M Leeuwerik
8 809 Desmedt Oona 3/13/2005 V Leeuwerik
9 834 Borginon Kevin 1/8/2004 M Leeuwerik
10 822 De Becq Yente 3/23/2004 M Joggers Beersel

Uitslag top 10 Kids run 800m:
Plaats Nr. Naan en Voornaam Geb. Gesl. Club
1 907 Van Cauwenberghe Arne 3/11/2003 M NA
2 912 Bogaerts Brandon 9/15/2001 M KWB jogging team Wambeek
3 903 Landerloo Jelne 2/25/2002 M SK Leeuw
4 911 Denayer Rune 7/15/2002 M NA
5 913 Waelkens Loene 5/27/2002 V Leeuwerik
6 901 Mathys Zoë 1/1/2001 V Leeuwerik
7 909 Carremans Nathan 5/27/2002 M NA
8 908 Ledeeopic Xavier 12/24/2005 M NA
9 902 Van Langendyck Lore 3/4/2003 V Leeuwerik
10 910 Neef Tuur 7/14/2003 M Leeuwerik

2013-06-22-30steleeuwerikjogging_anim

Uitslag top 10, 6km (5980m) 
1 1 215 Moriau Tim H Sen Huizingen Delhale 0:20:11
2 2 240 Vanbelle Evert H Sen Sint-Pieters-Leeuw OEH 0:20:48
3 3 199 Van der Heyden Tim H Sen Roosdaal N.A 0:21:19
4 1 112 Baut Danny H Vet 1 Sint-Pieters-Leeuw JC Leeuwerik 0:21:24
5 2 201 Beeckman Geert H Vet 1 Pepingen AC 0:21:41
6 4 235 Vanderroost Davy H Sen Ninove VITA 0:21:52
7 1 294 Van Laethem Gaetam H Jun Lennik ACP 0:22:07
8 5 313 De Bosscher Stijn H Sen Sint-Pieters-Leeuw JC Leeuwerik 0:22:24
9 2 116 De Hertogh Bruno Jan H Jun Beersel N.A 0:22:51
10 3 158 Knops Wout H Jun Lennik JC Leeuwerik 0:22:58

Uitslag top 10, 12km (11870m)
1 1 524 Vierendeels Pieter H Sen Oetingen JC Oetingen 0:38:47
2 2 576 Van Der Kelen Tom H Sen Galmaarden ACP 0:39:24
3 3 676 Verschoren Bart H Sen Lot JC Leeuwerik 0:39:45
4 4 679 Busselot dries H Sen Roosdaal DCLA 0:41:15
5 5 593 Alsteens Bart H Sen Sint-Pieters-Leeuw N.A 0:41:22
6 1 522 Vierendeels Eddy H Vet 3 Oetingen JC Oetingen 0:42:29
7 1 546 Kestermont Bruno H Vet 1 BVL (Beersel vrije lopers) 0:44:08
8 6 533 Desmet Erik H Sen Dilbeek DAC 0:44:42
9 7 652 Van De Velde Wouter H Sen Halle H3O 0:44:49
10 8 561 Matthijs Kevin H Sen Willebroek EA 0:44:53

Meer foto’s kan u bekijken op facebook: KLIK HIER

Honderden andere foto’s kan men bekijken via onderstaande links van de organisatie:

https://plus.google.com/photos/110896791926213545916/albums/5892369509265309553?authkey=CLGn8Zf-v_zyWg

https://plus.google.com/photos/110896791926213545916/albums/5892391731929804577

https://www.dropbox.com/sh/jypqjzv8zrfhwf9/25JBndcKtq/2013%2006%20Leeuwerik


Red Panthers zijn zesde geworden in de World League hockey in Rotterdam

ROTTERDAM: – De nationale vrouwen hockeyploeg (FIH 13), met Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw, is zesde geworden in de World League hockey in Rotterdam. Ze verloren vanmiddag hun laatste klassementswedstrijd om de vijfde plaats tegen Japan (FIH 9) met 3-1. De Red Panthers zullen moeten afwachten of ze nog een ticket voor het WK kunnen bemachtigen.2013-06-22-coppey

De Belgen hadden tegen Japan het meeste balbezit, maar de Japanse vrouwen waren efficiënter in de afwerking.
Anouk Raes kon zes minuten voor het einde van de wedstrijd  de eer redden 3-1.

Door de nederlaag wordt de kans kleiner dat de Red Panthers een ticket voor het WK van volgend jaar kunnen bemachtigen.
Daarvoor zijn ze afhankelijk van de resultaten van de andere landen en van de resultaten op de continentale kampioenschappen, die nog volgen.

Red Panthers: Cavenaile, Fobe, De Groof, Raes, Vandermeiren, Van Lindt, Sinia, De Vos (C), Nelen, D’Hooghe (GK), Boon SUBS: Khouzam (GK), De Scheemaekere, Rummens, Coppey, Gerniers, Versavel, Beernaert

sp.a wil woon-schoolverkeer per fiets aanmoedigen

SINT-PIETERS-LEEUW: sp.a Sint-Pieters-Leeuw zegt dat er nood is aan structurele aanpak parkeerproblemen Leeuwse scholen.

David Van Vooren, politiek secretaris sp.a: ‘ De voorbije weken waren er verschillende acties om de parkeerproblemen rond de Leeuwse scholen tegen te gaan. Er waren verhoogde controles op foutparkeren door de Politie en ook diverse scholen en oudercomités kaartten dit probleem aan. Op 20 juni werd beslist om het voormalige rusthuis Wilgenhof te slopen en het terrein tijdelijk in te richten als parking. Dit moet de bereikbaarheid van de omliggende scholen ten goede komen.

sp.a steunt initiatieven die bijdragen tot een veilige en vlot toegankelijke schoolomgeving. Daarnaast moeten er ook meer structurele maatregelen worden genomen om de verkeersdrukte tegen te gaan.
sp.a roept het gemeentebestuur op om, samen met de scholen en de oudercomités, werk te maken van de opmaak of actualisatie van schoolvervoersplannen. Met name het gebruik van de fiets voor woon-schoolverkeer moet meer worden aangemoedigd.
Dat kan door kleine, concrete maatregelen zoals het promoten van fietspoolen –schoolgenootjes die onder begeleiding van een volwassene naar school fietsen- of het voorzien van voldoende fietsenstallingen. Daarnaast zijn ook grotere ingrepen, zoals de aanleg van veilige fietspaden, noodzakelijk. Onder andere de Brusselbaan en de Galgstraat komen hiervoor in aanmerking
.’

Sportleeuw 2013: Michel Van Den Berghe

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond hield de sportdienst en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw de traditionele “kampioenendag” met huldiging van de sportlaureaten uit de gemeente.
De Sportleeuw ging dit jaar naar Michel Van Den Berghe. Laurent Mollaert kreeg de medaille van Sportlaureaat.
2013-06-21-spportlaureaten_2012-2013

Sportleeuw 2013: Michel Van Den Berghe
In 1974 richtte hij de Leeuwse Aikodoclub op.
In 2006 richtte hij een nieuwe club op Shin Bu Kan Aikidoclub. De enige in Vlaanderen met 6de Dan Aikikai So Hombu en verheven tot Shihan, dzw.
Modelleraar, een titel die uiterst zelden aan een niet-Japanner wordt toegekend. Voorzitter van de gradencommissie Aikido.
2013-06-21-sportlaureaten_01 2013-06-21-sportlaureaten_02
Jaarlijks organiseert hij, samen met Japanse grootmeesters, verschillende jeugdstages.
De Club met de meeste zwarte gordels, actief op de mat.

2013-06-21-sportleeuw_2012-2013_Michel-Van-Den-Berghe
Sportleeuw 2013: Michel Van Den Berghe

Medaille van Sportlaureaat: Laurent Mollaert
Mede-oprichter van Joggingclub Leeuwerik, 13 jaar voorzitter geweest .
Nog steeds aanwezig op elke activiteit om de leden te motiveren om te lopen.
2013-06-21-sportlaureaat_Laurent-Mollaert

Kampioenen:

Turnen: Leeuwse Turnkring
-Provinciaal kampioen toestelturnen Recrea pupillen: Vibeke De Cock – medaille
-Provinciaal kampioen toestelturnen Recrea pupillen: Shanaya Gillijns – medaille
-Provinciaal kampioen toestelturnen Recrea pupillen: Dalila Ouriaghli – medaille
-Provinciaal kampioen toestelturnen Recrea benjamins: Lisa Vermeulen – medaille
-Provinciaal kampioen toestelturnen Recrea miniemen: Luca Vermeulen – medaille

Turnen: vzw Gympie
-Provinciaal kampioen Artistiek Gymnastiek Heren beloften B: Luc De Graeve – medaille
-Provinciaal kampioen Artistiek Gymnastiek Heren junioren B: Jeroen Van Cutsem – medaille
-Provinciaal kampioen Artistiek Gymnastiek dames miniemen: Danaëlle Rouyet – medaille
2013-06-21-sport_01 2013-06-21-sport_02

Zwemmen: Zwemclub De Waterleeuwen
– Provinciaal kampioen 50m, 100m en 800m vrije slag: Maarten Carremans – medaille

Rijvereniging “De Leeuwse Ridders”
– Provinciaal kampioen springen klasse B: Cederic Van Hulle – medaille
2013-06-21-sport_03 2013-06-21-sport_04 2013-06-21-sport_05

Judo: Judoclub Sint-Pieters-Leeuw
– provinciaal kampioen, brons op het Belgisch kampioenschap, brons op het Internationaal Tornooi te Eindhoven: Nathan Decuyper – medaille

Roeien: Cercle Des Régattes de Bruxelles
– kampioen eerste afdeling: Alessandro Cordaro – medaille

Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan
Keizer Vlaams Handboogschutterverbond: Tim Coudron – medaille

voetbal: SK Leeuw
– Kampioen in hun reeks en winnaar jeugdcup Brabant: U15 – beker

voetbal: KV Brucom
– kampioen in 4de provinciale C: 1ste ploeg – beker

voetbal: Sporting Boys 65
– kampioen in 3de afdeling KAVVVV: veteranen – beker
2013-06-21-sport_06 2013-06-21-sport_07

volleybal: Volleybalclub Zuun
– kampioen en winnaar eindronde in 2de divisie: 1ste ploeg en reserven – beker
– kampioen in hun reeks: preminiemen – beker

volleybal: Ruisbroek ’84
– kampioen 3de provinciale: heren – beker
2013-06-21-sport_08 2013-06-21-sport_09

athletiek: Olympic Essenbeek Halle
– Belgisch kampioen indoor kogelstoten, outdoor kogelstoten en discuswerpen beloften: Nele Van Nerom – medaille

Horse Ball: Val Joly
– zilver op het Europees Kampioenschap: Charlotte Thielemans – medaille
2013-06-21-sport_10 2013-06-21-sport_11 2013-06-21-sport_12

zwemmen
– winnaar zwemmarathon Sint-Pieters-Leeuw, recordhouder met 42km 200 (2005): Piet Van Wanseele – medaille

Gouden jubileummedaille
– Leeuwse Turnkring, 30 jaar clublid: John Petré – medaille
2013-06-21-sport_13 2013-06-21-sport_14
2013-06-21-sportlaureaten_03 2013-06-21-sportlaureaten_04

Wilgenhof wordt nog dit jaar gesloopt en wordt tijdelijke parking

2009-09-10-RVT_WilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde (gelegen in Zuun) in gebruik is, staat het voormalige rusthuis Het Wilgenhof in de Hendrik Vanhouchestraat leeg. De OCMW-raad besliste donderdag 20 juni 2013 om dat gebouw te slopen. Een definitieve beslissing over de herbestemming van de locatie volgt later. Het terrein zal ondertussen tijdelijk ingericht worden als parkeergelegenheid.

OCMW-voorzitter Paul Defranc: “Aangezien de jaarlijkse kosten voor de instandhouding van het oude gebouw te hoog oplopen en een herbestemming na verbouwingswerken niet kan voldoen aan de moderne eisen van een nieuw pand, werd beslist het leegstaande Wilgenhof versneld te slopen. De werken voor het slopen van het gebouw zullen na de procedure op de openbare aanbestedingen nog dit jaar gegund worden, zodat de werken nog dit jaar kunnen starten.“

In overleg met de gemeente werd beslist om het terrein tijdelijk her in te richten tot parkeerplaats.
2013-06-21-slopen_Wilgenhof2
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “We willen vermijden dat het gebouw en terrein er gedurende een aantal jaren als een braakliggend en verwaarloosd perceel bijligt. Aangezien bijkomende parkeergelegenheid zowel een oplossing is voor de piekmomenten van de twee naburige scholen als voor de wekelijkse vrijdagmarkt, festiviteiten zoals Strapatzen of andere evenementen, willen we dit terrein tijdelijk nuttig gebruiken als extra parkeerzone. Voor de plaatselijke handelaars moet dit ook goed nieuws zijn.”

Het OCMW- en het gemeentebestuur zullen voor het einde van dit kalenderjaar de toekomstige bestemming vastleggen. Zij bekijken dit in het geheel van het beschikbare patrimonium. Het is een belangrijk onderdeel in het opmaken van de zesjarige beheers- en beleidscyclus 2014-2019, dat elk gemeentebestuur dient op te maken voor het einde van dit jaar.

Op zoek naar het lekkerste aardbeiras in het PPK Pamel

2013-06-19-proeven-aardbeienrassenPAJOTTENLAND / VLEZENBEEK: – Het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) ‘Pamel’ organiseert smaakproeven met verschillende aardbeienrassen, om te ontdekken welke rassen het populairst zijn bij de consument. PPK organiseerde een smaaktest bij 300 mensen en bij een panel van betrokkenen uit de sector. Hoewel Elsanta het ras is dat bij Pajottenlandse aardbeiboeren nog het meest wordt geteeld, blijkt dat de consument andere rassen nog meer kan smaken.

Veredelaars zijn steeds op zoek naar nieuwe aardbeirassen”, verduidelijkt Yves Hendrickx, verantwoordelijke van het PPK ‘Pamel’. “Ze doen stuifmeel van een bepaald ras op de stamper van een ander ras. In de hoop dat de beste eigenschappen van beiden resulteren in een nieuw en nog beter smakelijk aardbeiras.”
Op het PPK ‘Pamel’ testen ze deze rassen uit op teelttechnische eigenschappen maar ook op smaak, zoetgehalte en stevigheid. “Als we een nieuw goed ras ontdekken, dan melden we dat aan de telers in de streek”, zegt Yves. “Zo verkochten we een paar honderd planten van een nieuwe soort aan teler Luc Simon uit Gooik. Hij verkocht deze bezen op de boerenmarkt en het bleek dat de mensen de weken erna specifief opnieuw naar deze aardbeisoort vroegen. Dit jaar zet hij een serre vol met deze soort”. “Ook Luc Pauwels uit Ternat, die veel met Darselect werkt, plant nu al meer het ras Clery aan. In de smaaktest bij het panel van 300 mensen was de laatste vraag: ‘Zou je deze soort effectief kopen?’ “Dat geeft dan wel heel speciale resultaten”.
‘Hoewel de meeste telers van oudsher nog het ras Elsanta kweken, kreeg dit ras de laagste score bij de consument. Het ras Candiss kwam er als een van de betere soorten uit. “We maken deze informatie over aan de telers in de streek zodat zij zo goed mogelijk aan de wensen van de consument kunnen tegemoet komen”, besluit Yves.

Wie graag ook de verschillende rassen wil ontdekken, kan terecht op een van de rondleidingen die het PPK ‘Pamel’ een paar maal per jaar organiseert. Je kan hier ook verschillende aardbeirassen aankopen.

Adres: Molenstraat 26 1760 Roosdaal – proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Bron: pajottenland +

Hockey WLR3: Red Panthers winnen van Chili

2013-06-14-hockey-Erica-coppeyROTTERDAM: – Eergisteren gingen de Red Panthers (IHF 13) met 2-1 nipt onderuit in het cruciale kwartfinaleduel tegen Zuid-Korea, achtste op de IHF-wereldranglijst. Winst in die wedstrijd had een rechtstreeks WK-ticket voor Den Haag 2014 opgeleverd.

De Red Panthers zetten vanmiddag hun koers richting mogelijke WK-kwalificatie voor Den Haag 2014 voort.
De Belgische vrouwenploeg speelde tegen Chili (IHF 18) en versloegen hen met 4-2. Waaronder 2 goals van Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw.

Door de winst tegen Chili dueleren de Belgische dames nu overmorgen om de vijfde plaats tegen Japan (FIH 9), geen gemakkelijk klus dus zaterdag.

Een top vijf plaats zaterdag geeft eveneens recht op een WK-startplaats in Den Haag in 2014.

foto's Guy Coppey
bron foto’s: Guy Coppey


Red Panthers: Cavenaile, Fobe, De Groof, Raes, Vandermeiren, Van Lindt, Sinia, De Vos, Nelen, D’Hooghe (GK), Boon SUBS: Khouzam (GK), De Sceemaekere, Rummens (C), Coppey, Gerniers, Versavel, Beernaert

Penzine Zomer 2013

2013-06-20-penzine2013-2PAJOTTENLAND: – Penzine, een gratis magazine voor Pajottenland en Zennevallei, is aan zijn tweede editie toe. Dit nummer draait helemaal rond de zomer periode met als slogan ” Een zomer met goesting!”.

Penzine maakt je wegwijs in het uitgebreide festivalaanbod van de regio. Ben jij een rock ’n roll festivalganger of een culturele festivalganger? Misschien is straattheater eerder iets voor jou en gooi je ook graag zelf eens een kegel in de lucht? Of houd je het liever wat rustiger met klassieke muziek op unieke, groene locaties?
Waar we in de lente nog de musea introkken, blijven we nu buiten voor een fascinerend kunstenparcours in Pepingen. We gaan ook op ontdekkingstocht en ontdekken de geheimen van de Kesterheide en het mysterie van de bouwmeester.
Ook de kids mogen mee om in de hoogste bomen te klimmen of een vlieger te bouwen.
En we zouden het Pajottenland en de Zennevallie niet vertegenwoordigen als er ook niet gegeten werd: hoe moet je barbecueën? (of er eentje winnen?) Waar vind je het beste vlees? En dan is er nog het verhaal van een stinkende maar oh zo lekkere kaas uit de Zennevallei.

Goesting gekregen?
Het belevingsmagazine kan je gratis meenemen op 350 verdeelpunten in de regio: bibliotheken, gemeentehuizen, culturele centra, toerismekantoren en buurtwinkels. Of lees het online – KLIK HIER

PenZine, Pajottenland en Zennevallei magazine is een initiatief van Pajottenland Plus en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Toerisme Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pupil ism met de 17 gemeenten van de regio.

Erica Coppey grijpt naast trofee jonge speelster van het jaar

bron: FIH
bron: FIH

ROTTERDAM: – De FIH kondigde op het Rabobank Hockey World tornooi in Rotterdam aan dat de winnaar van de Jonge Vrouwelijke Speelster van het Jaar award (onder-21) gaat naar Anna Flanagan uit Australië.

Voor deze trofee was ook Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw genomineerd wat een puike prestatie is.

Anna Flanagan die de trofee won is een belangrijke speler voor Australië en was voor haar team topscorer op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook op de Champions Challenge 1 in Dublin, was zij grotendeels verantwoordelijk voor de promotie van haar team, ze scoorde drie doelpunten daar.

De andere spelers die genomineerd waren voor de Jonge Speelster van het Jaar award 2012:
Erica Coppey BEL 1991 / Cheon Eun Bi KOR 1992 / Florencia Habif ARG 1993 / Stacey Michelsen NZL 1991