Grof vuil werd niet opgehaald

2013-05-08-grof-vuil_afvalkalender

RUISBROEK / VLEZENBEEK / SINT-LAUREINS-BERCHEM / OUDENAKEN: – Door een probleem heeft SITA vandaag in grote delen van 4 deelgemeenten, namelijk Ruisbroek, Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken het grof vuil niet opgehaald.

Gunther Coppens, schepen van Afvalbeleid,Milieu en Groen:
Sita heeft ons beloofd om de rondes af te maken de volgende dagen, dus vrijdag en in het weekend. De mensen waar normaal vandaag een grof vuil ophaling zou plaats gevonden hebben mogen dus hun afval buiten laten staan voor ophaling.
Als alles door Sita dit weekend nog niet is opgehaald zullen we als gemeente zien wat we extra moeten doen‘.

Update 13/05/2013: Gunther Coppens ‘Door overmacht was Sita niet in staat om vorige week in bepaalde deelgemeenten alle grof vuil op te halen. Alle grof vuil in Vlezenbeek, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken zou intussen moeten zijn opgehaald. De inwoners die nog meldingen hebben, kunnen die steeds doorgeven aan de milieudienst via mail ben.vanhoorebeek@sint-pieters-leeuw.be of op het nummer 02/371.63.54.’

Parkeerproblemen in de omgeving van Den Top en Don Bosco scholen

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De ingebruikname van de nieuwe school ‘Den Top’ zorgde voor een aantal infrastructurele aanpassingen en voor een toename van de verkeersdrukte in deze omgeving.
De politie van Sint-Pieters-Leeuw stelt sedert de opening van het nieuwe schoolgebouw een stijging vast van fout geparkeerde voertuigen voornamelijk in de Garebaan, maar ook in de J. Sermonstraat en t.h.v. de rotonde aan de H. Vanhouchestraat.

Bewoners en/of bezoekers parkeren hun voertuig deels, of zelfs volledig, op het voetpad. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Het stilstaan of parkeren op voetpaden is steeds verboden. Parkeren mag op de rijbaan voor zover het niet verboden wordt door een verkeersbord of door een andere verkeersregel, er dient bijvoorbeeld steeds een doorgang van minimum 3 meter op de rijbaan te zijn.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘In het kader van een sensibiliseringsactie op foutparkeerders willen wij u erop wijzen dat fout parkeren een inbreuk is op de Wegcode. Wij blijven de situatie opvolgen en indien nodig zal er repressief worden opgetreden. U bent bij deze gewaarschuwd!’

2013-04-15-kiss-en-ride-2 2013-04-15-kiss-en-ride
Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be 


fusie tussen de politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw haalbaar mits besparingen

POLITIE-FIETS_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Een fusie tussen de politiekorpsen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw heeft heel wat voordelen, dat blijkt uit een studie daarover. Het politiewerk zou efficiënter kunnen gebeuren en ook de dienstverlening naar de bevolking wordt daardoor beter. Het gebied zou dan ingedeeld worden in drie sectoren naast een centrale post voor de aansturing en ondersteuning.
De algemene conclusie is wel dat de fusie haalbaar is maar op voorwaarden dat er in de 4 korpsen bespaard wordt. Als het financiële probleem opgelost is en de 4 gemeenten hun goedkeuring geven kan de fusie in 2015 uitgevoerd worden.

Op 18 april 2013 keurde de stuurgroep het ‘eindrapport en het addendum over de Haalbaarheidsstudie’ voor de fusie van de politiekorpsen van Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw officieel goed. 
Hiermee werd de opdracht die in december 2011 door de 4 gemeenteraden gegeven werd afgerond. De eigenlijke beslissing van een fusie is nog niet genomen.

De algemene conclusie is wel dat de fusie haalbaar is maar op voorwaarden dat er in de 4 korpsen bespaard wordt
De opdracht bestond erin om een haalbaarheidsstudie te verrichten die de schaal economische aspecten (juridisch, structureel, organisatorisch, menselijk en financieel aspect) en de aspecten van een kwaliteitsvolle politiezorg (dienstverlenend aspect) binnen de geografische omschrijving van de vier politiezones Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw omvat. Bij de definitieve fusie zal er een locatie zijn in de vier gemeenten waar het publiek terecht kan. Sturende en ondersteunende diensten komen in een gecentraliseerd deel en verder drie sectoren die gedecentraliseerd en gedeconcentreerd zullen werken.
Het uitgangspunt hierbij was om te onderzoeken of het mogelijk is om met een samenvoeging van de bestaande middelen in de vier politiezones een betere dienstverlening aan de bevolking te garanderen. Met de fusie werd dus geenszins een besparingsoperatie beoogd.
Op basis van een aftoetsing van het organisatiemodel tegen de knelpunten en de andere bronnen, kon voor elke dienst of functionaliteit besloten worden dat een fusie de interne werking zal verbeteren. Aan de belangrijkste knelpunten die rechtstreeks aanleiding gaven tot het aanvatten van de haalbaarheidsstudie – met name de permanente aanwezigheid van een OGP op het terrein en het adequaat kunnen beantwoorden van een alsmaar veeleisender takenpakket (zowel voor de wijkwerking, interventie, de recherche, jeugd en gezin,..) – kan door een fusie verholpen worden door het samenvoegen van de capaciteit. Een belangrijke randvoorwaarde om aan deze knelpunten te verhelpen is uiteraard een volledig ingevuld kader.
Bij de samenvoeging van de manschappen is er wel een zware top. Door afvloeiingen zal die verminderen en kunnen er meer inspecteurs komen. Ook de aanwerving van administratief personeel wordt doorgevoerd en is goedkoper dan operationeel personeel.
Met het voorgestelde organisatiemodel komt men tegemoet aan de belangrijkste verwachtingen van de belanghebbenden. Hierbij gaat het voornamelijk over de lokale verankering, duidelijke aanspreekpunten binnen de zone (bijvoorbeeld voor de samenwerking met de gemeentediensten) en zo kort mogelijke aanrijtijden. Ook wordt verwacht dat er door het bundelen van de capaciteit meer gespecialiseerd zal kunnen worden in bepaalde materies.

zie ook ons artikel van30 november 2011: KLIK HIER

inschrijven: Aan de slag met kringloopspullen textiel

archeduc_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 23 mei 2013 van 14:00 tot 17:00 organiseren Archeduc en de kringwinkel Televil de workshop: “Aan de slag met kringloopspullen: textiel”.

Een broek met een vlek erop hoeft niet meteen in de vuilnisbak te belanden. Met wat restjes of lapjes stof en enkele creatieve technieken maak je al gauw jouw eigen unieke kledij.
kringwinkel-televil_logoIn deze workshop leer je hoe je jouw eigen kleren kan ontwerpen, Begeleider: Nele Melkebekezonder de minste notie van stik- of naaitechnieken. Als je restjes stof met hippe en vrolijke motiefjes hebt liggen, dan mag je ze meebrengen, evenals een kledingstuk, stoffen (bedrukte) draagtas of ander textiel om te bewerken. Zorg ook voor een textielschaar.

Prijs: € 16
Locatie: De Kringwinkel – Televil, Bergensesteenweg 386 te Sint-Pieters-Leeuw
Inschrijven: www.archeduc.be/vormingdetail.html?vid=1489

agenda: Laekelinde Goes Wacko

2013-05-11-flyer-laekelinde-wakoSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 11 mei 2013 gaat de 2de editie van “Laekelinde Goes Wacko” door!

De line-up die voor de prachtige beats zal zorgen op deze historische avond ziet er als volgt uit:
21:00 – 22:30 Discobar Wacko
22:30 – 00:00 Double D
00:00 – 01:30 Fred Aster
01:30 – 03:00 Kids at the turntable

VVK €3 – ADK €5
Locatie: Laekelinde, Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw