Kaarskens-processie in Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Parochiegemeenschap Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem hielden bij het afsluiten van de mei-maand, Maria-maand hun jaarlijkse  “Kaarskens-processie.
2013-05-31-kaarskesprocessie

Na een misviering in de Sint Laurentiuskerk in Sint-Laureins-Berchem vertrokken de parochianen voor een tocht langs de plaatselijke kapelletjes. Heel wat buurtbewoners hadden voor de gelegenheid ook een Mariabeeld buiten geplaatst en versierd met bloemen en kaarsen.
2013-05-31-kaarskesprocessie_anim_01

De processie vertrok voor het eerst in het Mariajaar 1954. Ook dit jaar kon de 59ste editie rekenen op heel wat aanwezigen. Naar jaarlijkse traditie tekenden ook de  Leeuwse ruiters, het ensemble Akkoord en de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia present.
2013-05-31-kaarskesprocessie_anim_02
Na de processie zorgden de mensen van het dorpscomité  in het Molenborre-centrum voor kramiek met ballekens en kon er nagepraat worden bij streekbieren en taart .

 

fototentoonstelling Gek of Geniaal van Julien Steens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had in Coloma de vernissage plaats van de de fototentoonstelling “Gek of Geniaal?” van de huisfotograaf van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Julien Steens.
2013-05-31-TT_gek-of-geniaal_01

Julien begon foto’s te nemen toen hij 20 jaar jong was. Al snel had hij het ‘fotografievirus‘ te pakken. De technische kant van het fotograferen leerde hij bij fotoclub ‘ Open Vizier ‘ in Ruisbroek. Ruim 30 jaar werkt hij als amateurfotograaf bij onder andere de St. Sebastiaansgilde, alsook andere verenigingen. Julien fotografeert liefst zonder eisen of verwachtingen van anderen en zonder tijdsdruk. Humor is vaak een centraal thema dat in zijn foto’s is verweven.
2013-05-31-TT_gek-of-geniaal_02

Gunther Coppens, Deken van Feestelijkheden van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde vertelde het talrijk opgekomen publiek hoe Julien zijn foto’s bij de Gilde realiseert, doorspekt met heel wat anekdotes.
Maar prees hem tevens om steeds het juiste beeld op het juiste moment te maken.
Gunther Coppens: ‘ Al de foto’s op deze tentoonstelling getuigen van drie waarden: gek, geniaal, Julien.
Schepen van cultuur, Jan Desmeth prees Julien voor zijn foto’s over alle gebeurtenissen in Sint-Pieters-Leeuw en de Sint-Sebastiaan gilde in het bijzonder.
Jan Desmeth:  “De verwondering van het eerste moment slaat snel om in bewondering voor zoveel veelzijdigheid. Gek of geniaal vul ik aan tot gekke beelden, geniaal gebracht.
2013-05-31-TT_julien-Steens_in-Coloma
De tentoonstelling loopt nog tot 3 juni 2013. Iedere dag van 10 tot 18 uur in Cultuurcentrum Coloma, J.Depauwstraat,25 te Sint-Pieters-Leeuw, 02.371.22.62.

Oproep poelen Zennevallei

2013-05-31-oproep-poelen-zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zet in op een poelennetwerk in de Zennegemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Geïnteresseerde eigenaars kunnen rekenen op gratis inventarisatie, plannen en begeleiding en 70% subsidie voor de uitvoering van de werken. Deze oproep geeft prioriteit aan locaties op maximaal 5 km van de Zenne maar ook elders in de gemeenten van de Zennevallei zijn mogelijkheden voor herstel en aanleg.

Heb je ruimte voor aanleg van een nieuwe poel in een landschappelijke omgeving? Is jouw poel verland geraakt of heb je moeilijkheden met woekerplanten, vervuiling, waterkwaliteit… Contacteer Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallie: Koen De Rijck, koen@pajot-zenne.be, 02 452 60 45. In de loop van de zomer worden de poelenplannen en –vergunningen in overleg voorbereid.
Realisatie van aanleg en herstel volgt dan dit najaar en in voorjaar 2014.

In en rond gezonde poelen en plassen concentreert zich een enorme verscheidenheid aan dieren en planten. Vaak zijn het heuse oases van natuur te midden van een landschap dat onder druk staat. Net als grachten en drassig weiland houden poelen het regenwater op, waardoor water langzamer in de bodem sijpelt. Op die manier helpen poelen de verdroging van de bodem tegen te gaan.
Meer info en poelenbrochure: www.pajot-zenne.be/poelen

Project in samenwerking met gemeente Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Met steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling Ruimtelijke Planning (Zuurstof voor de Zennevallei) en Provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen, je hebt meer buren dan je denkt!).

Reizende expo Zap door het landschap komt naar de dienstencentra

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de expo “Zap door het landschap” van erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei vertellen bewoners van de regio Pajottenland en Zennevallei aan de hand van oude foto’s en tekeningen hun verhaal.
2013-05-30-zap_door_het_landschap

Er zijn heel wat persoonlijke anekdotes, geschiedenissen en legendes met het landschap verbonden. Slechts zelden staan we stil bij de verhalen die in onze omgeving schuilgaan. Bovendien is het landschap doorheen de jaren vaak erg veranderd en werden de bijhorende verhalen dikwijls vergeten. Oude foto’s of tekeningen brengen de herinneringen aan deze histories weer naar boven.
In de expo ‘Zap door het landschap’ vertellen bewoners van de regio Pajottenland & Zennevallei aan de hand van oude beelden hun eigen verhaal. Zowel persoonlijke levensverhalen, kleine anekdotes, legendes en histories komen aan bod. De tentoonstelling is vormgegeven in drie retro woonkamers. Zet je comfortabel in de zetel en bekijk de filmpjes waarin deze regiobewoners hun verhalen vertellen. Brengen de oude beelden ook voor jouw herinneringen naar boven? Heb je zelf je omgeving zien veranderen? Laat zeker jouw reacties en ervaringen achter op de postkaarten!

Waar en wanneer?
Van 3 juni tot 21 juni 2013 kan je deze tentoonstelling gratis bezichtigen in de lokale dienstencentra. Gedurende deze periode zullen de decors elk afzonderlijk een week opgesteld staan in één van de dienstencentra, namelijk ’t Paviljoentje, het Negenhof en Meander.
Werkten mee: Marcel Leys (Dilbeek), Jozef De Ridder (Ternat), Walter Evenepoel (Roosdaal), Vera Timmermans (Liedekerke), Werner Godfroid (Bever), Alex Geysels (Linkebeek), Urbain Deblander (Herne), Lut Devroede (Galmaarden), Jan Van Reepingen (Lennik), Raymond Clement (Halle), Frans Peetermans (Gooik), Hilda Jacquemijns (Drogenbos), Roger Limbourg (Pepingen), Marc Desmedt (Beersel), Herman De Geyter (Sint-Genesius-Rode), Greet Van Kemenade (Sint-Pieters-Leeuw), Jacqueline Smismans, Guido Dieudonné, Kasteel van Gaasbeek, Heemkundig Genootschap “van Witthem” ,Heem- en Geschiedkundige Kring Sicca Silva Droogenbosch ,Heemkundige Kring van Gooik, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle, Belfius Bank (beheerd door Académie Royale de Belgique), Linkebeeks Archief, Cultuur- en Heemkring Sint-Gertrudis, Heemkring Liedekerke, Heemkundige Kring Bellingahaim, Landelijke Gilde Sint-Pieters-Kapelle, Davidsfonds Roosdaal, Davidsfonds Sint-Genesius-Rode, Werkgroep Streek- en Volkskunde Sint-Pieters-Leeuw, Perilous Landings vzw (Tony Grant en Marcel De Jonghe), Monkey Business

Open Vld bekijkt kritisch begrotingswijziging 2013 Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 30 mei 2013 stond als agendapunt: ” Begrotingswijziging 1 – 2013 – gewone- en buitengewone dienst gemeente”.

Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,Open Vld fractievoorzitter: ‘Ik zal zeker niet ontkennen dat Open Vld met enige nieuwsgierigheid hebben uitgekeken naar deze Begrotingswijziging. Eind 2012 hadden wij, toen we nog deel uitmaakten van de bestuursmeerderheid, een overgangsbegroting voorgelegd, een voortgangsbegroting zeg maar. We wisten dat een andere bestuursmeerderheid, zonder Open Vld, die begroting ging moeten uitvoeren.

Wat de gewone dienst betreft, stellen wij vast aan de kant van de uitgaven:
dat de personeelskosten dalen ( met bijna 65 000 euro- de pensioenuitgaven alleen al – 70 000 euro);
dat de overdrachten dalen ( met bijna 600 000 euro- door de verwerking van het resultaat van de politie al – 615 000 euro );
dat de werkingskosten gestegen zijn met 180 000 euro en dat ze thans bijna 25 % bereiken van de totale uitgaven.
Wij stelden eind 2012 dat aan de schulduitgaven niet kon gesleuteld worden en vandaag wordt dit bevestigd : aan het bedrag ervan is niets gewijzigd.

De totale uitgaven verminderen met bijna 477 000 euro of – 1,26% en de ontvangsten stijgen met iets minder dan 35 000 euro of + 0,1 %.
De uitgaven van het vorige dienstjaar 2012 liggen bijna 90 000 euro hoger dan de ontvangsten die dit jaar nog gekregen werden van 2012. De oorzaak is te vinden in de personeelskosten en de kosten van de huisvuilophaling.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat ligt bijna 423 000 euro minder nadelig dan eind 2012 vooropgesteld, maar vertoont ei zo na nog 3 miljoen euro nadelig saldo.

Wij dachten een jaar geleden dat de nieuwe bestuursmeerderheid de nodige maatregelen zou treffen om de begroting in evenwicht te brengen, om het structureel tekort, al was het maar voor een groot deel, weg te werken. De kracht van de verandering is blijkbaar evenwel nog niet tot in de financies doorgedrongen, maar de BBC zal iedereen wel met de neus op de werkelijkheid drukken.

Er moet drastisch bespaard worden of anders zal men in 2014 de belastingen moeten verhogen. En van besparen is er nog niet veel in huis gekomen, want zonder de resultaatsverwerking van de politie van 615 000 euro, zouden de uitgaven niet gedaald zijn, maar wel gestegen. Dat moet niemand verwonderen als b.v. men weer voor 2 dagen op seminarie trekt naar het Gentse, terwijl de werking even goed kan plaats hebben in Coloma en als men b.v. aan de PWA een cadeautje doet van 5 000 euro … Maar ja, misschien gaat hun bestuur daarmee dit jaar kunnen gaan smullen in De Majeur?

Wij dachten dat deze begroting binnen de kortste tijd zou gewijzigd worden en dan wel vnl. in de buitengewone dienst. Twee grote programma’s maakten in de oorspronkelijke begroting 63 % uit van de totale investeringsuitgaven, die, op 100 000 euro subsidies voor de Pelikaanberg na, volledig zouden gefinancierd worden door leningen ten bedrage van 4,4 miljoen euro.

Wat zien we in deze begrotingswijziging? Voor 2013 voorziet men 6 136 520,17 euro uitgaven, investeringen dus, die gefinancierd worden door 4 664 234,78 euro nieuwe leningen en 1 472 186,39 subsidies.

Voor het vernieuwen van de dakbedekking van de loodsen op de site 250 voorziet men 170 000 euro, naast de 370 000 euro die voor die site al voorzien waren, voor de aanpassingswerken aan de sportlokalen van Laekelinde bijna 75 000 euro ( ja, ja) en voor de pas vernieuwde sporthal van Ruisbroek weer reeds voor 20 000 euro aanpassingswerken. En dat fabeltje van “ We voorzien ze, maar we gaan ze daarom nog niet uitgeven” dat gelooft alleen de brave Hendrik.
Voor het buitengewoon onderhoud van het Wildersportcomplex wordt 22 000 euro voorzien, voor dat van de cantine van SK Vlezenbeek 9 000 euro en voor de cantine en de toiletten van KV Zuun 45 000 euro. Wist de schepen voor sport dat verleden jaar al niet dat deze werken zouden nodig zijn?
Voor de toegangscontrole aan het nieuwe containerpark op de site 250 wordt 80 000 euro voorzien ( 3,2 miljoen BF ), geen onaardig bedrag als men het mij vraagt.

Uiteindelijk voorziet men slechts 220 000 euro nieuwe leningen meer dan in de begroting van 2013.

Maar ik ging het bijna vergeten! Ruisbroek is men niet vergeten: de 2,1 miljoen euro, die voorzien waren op aandringen van de vorige schepen van financiën, worden gewoon geschrapt. Gelukkig is er nu geen debat in Ons Huis, want de 160 000 euro voor de buitengewone onderhoudswerken aan de nutsleidingen in de Fabriekstraat en de 350 000 euro voor een nieuwe openbare verlichting aldaar, zijn slechts een doekje voor het bloeden. En dat men niet komt aandraven met de bewering dat de plannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe rioleringsnormen, want dat had al lang gekund. Maar ja, daar zal wel weer spraak van zijn in de begroting 2014 ( of wie weet in de BW 2 van dit jaar …) en dan kan de brave kiezer weer met een gerust gemoed naar de moeder aller verkiezingen…

Open Vld-fractie heeft dan ook tegen deze begrotingswijziging gestemd.
Bij de gewone dienst voorziet men geen enkele maatregel om het structureel tekort weg te werken, en bij de buitengewone dienst zijn er enkele keuzes die voor ons niet door de beugel kunnen.’

verkeersmaatregelen voor Leeuw Rinkt 2013

2013-05-13-persvoorstelling_Leeuw-Rinkt-03-kaartSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag, 1 juni 2013 heeft er een nieuwe editie van Leeuw Rinkt plaats: een avondvullend programma met optredens, kraampjes en gezellig samenzijn (zie artikel 14 mei 2013).
Hiervoor worden enkele verkeersmaatregelen genomen in het centrum van de gemeente.

Ter hoogte van de evenementenzone, wordt een parkeerverbod ingesteld en dit vanaf 1/06/2013 om 13u00. :
– Pastorijstraat (vanaf het gemeentehuis)
– J. Depauwstraat (vanaf de Sint-Sebastiaanstraat)
– Rink
– J. Sermonstraat (Vanaf de R. Balléstraat)
– R. Balléstraat
– Topstraat (tussen de Rink en de R. Balléstraat).

Vanaf 13u00, wordt de evenementenzone volledig afgesloten voor het verkeer. Dit om de marktkramers toe te laten zich veilig en rustig op te stellen. Deze zone blijft afgesloten tot ongeveer 03u00. Ter plaatse zullen de nodige signalisatieborden aangebracht worden.
Vanaf ongeveer 22u30, wordt de evenementenzone wel verkleind en in de J. Depauwstraat terug open voor het verkeer, tot aan de Rink.

2013-05-13-persvoorstelling_Leeuw-Rinkt-02

OPGELET :

In de J. Depauwstraat, t.h.v. muur Van Heffen en in de Pastorijstraat t.h.v. Argenta zal het parkeerverbod ingaan op 31/05/2013, en dit ingevolge het plaatsen van de toiletwagens.
Ook op de parking achter de bibliotheek, zal op 31/05/2013 reeds parkeerverbod ingaan, dit om een van de podia te plaatsen.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Verder dienen wij op de hoek van de Bergensesteenweg met de Europalaan, op de parking aldaar gelegen, parkeerverbod in te stellen, ten einde een verzamelplaats voor de hulpdiensten te creëren. Gelieve deze locatie zeker vrij te houden om de veiligheid van uzelf en andere deelnemers te kunnen garanderen. Ook op deze locatie zullen onze diensten streng toezien. Wanneer er voertuigen verkeerd geparkeerd blijven, zullen deze onherroepelijk getakeld worden, op kosten van de overtreder, conform artikel 4.4 van het KB 01/12/1975.’

Wegomleiding :
In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt het verkeer omgeleid via de route Galgstraat – Ed. Rooselaersstraat

Open Vld- fractie stemt tegen reorganisatie van de arbeidersploegen!

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld-fractie kan begrijpen dat er een reorganisatie van de arbeidsploegen noodzakelijk is.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-Leeuw

Kathleen D’Herde,Fractievoorzitter Open Vld: ‘Wij hebben dit de vorige legislatuur ook steeds gesteund. Maar de manier waarop het nu verloopt , vinden we heel eigenaardig.
Zo hebben we onze bedenkingen bij de opmaak van de nieuwe structuur van de arbeidsploegen, 1 coördinator technische zaken, 2 ploegbazen, 4 adjunct- ploegbazen! Dat gaat meer geld kosten en de vraag is maar of dit dan ook zal leiden tot efficiënter werken van deze ploegen. Want dat was vorige legislatuur de doelstelling van de reorganisatie: het efficiënter inzetten van mensen en materiaal.
Volgens de Open Vld- fractie wordt deze doelstelling niet bereikt met deze nieuwe structuur!
De reorganisatie brengt een meerkost van € 60.000 met zich mee, wat men zou compenseren door 2 VTE minder te voorzien bij de arbeiders. Volgens ons kan je pas efficiënter werken als je voldoende personeel inzet aan de basis en de top zo klein mogelijk houdt! Maar blijkbaar ziet dit college het anders.
Daarenboven worden alle arbeiders van de 3 cellen, nl. die van de cel beheer, cel openbaar domein en cel groen, nu technisch assistenten genoemd, ingeschaald op D-niveau, waar dit voorheen Eniveau was.
Maar de technisch beambten van de cel schoonmaak, blijven ingeschaald op E-niveau. Vindt de huidige meerderheid dat de mensen, die men vroeger het TOR-personeel noemde, en die dus instaan voor het toezicht, het onderhoud en de refterwerking in de scholen, vindt zij die mensen niet evenwaardig als de arbeiders, of zoals ze het nu verwoorden: de technisch assistenten?

De technisch beambten hebben volgens onze fractie een job die op sommige gebieden meer verantwoordelijkheid vraagt als degene uit de andere cellen. Het begeleiden van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee! Hun werk is op zijn minst even belangrijk en gelijkwaardig als dat van de 3 andere cellen.

Aangezien de Open Vld- fractie de technisch beambten van de cel schoonmaak evenzeer apprecieert voor het werk dat zij verrichten als de arbeiders van de andere cellen en omdat we ons niet kunnen vinden in de nieuwe structuur van de arbeidersploegen, waar de top groter wordt en de basis verkleint, stemden we dus TEGEN!

Zie ook artikel gemeenteraad donderdag 30 mei 2013 – KLIK HIER

In Sint-Piete​rs-Leeuw zijn alle arbeiders gelijk… m​aar de dames net iets minder zegt oppositiepartij Groen

SINT-PIETERS-LEEUW: Oppositiepartij Groen, Sint-Pieters-Leeuw, is het niet eens met de reorganisatie van de arbeidersploegen zoals voorgesteld op de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2013.

In Sint-Pieters-Leeuw zijn de arbeiders op dit ogenblik verdeeld over verschillende diensten.
Momenteel ressorteren 1 arbeidersploeg onder de afdeling Burgergerichte Zaken en 3 arbeidersploegen onder de afdeling Technische Zaken. Met het voorstel voor de reorganisatie van de arbeidersploegen volgens een nieuwe structuur beoogt de gemeente een uniforme werking, meer mogelijkheden tot het benutten van schaalvoordelen, het optimaal inzetten van materiaal en personeel en de verbetering van de communicatie tussen de arbeidersploegen.
In deze nieuwe structuur worden 2 arbeidersploegen opgericht met elk 2 cellen:

* Patrimonium (inclusief uitleendienst en gemeentelijk busvervoer):
o cel Patrimonium;
o cel Schoonmaak;

*Openbare ruimte:
o cel Openbaar domein;
o cel Groen.

Jenny SleeuwaegenJenny Sleeuwaegen,gemeenteraadslid Groen: ‘Het schema voor de nieuwe arbeidersafdeling en de werkverdeling ziet er heel goed uit. Tot we naar de verloning kijken. Dan blijkt dat arbeiders van het containerpark, de groendienst enz. , de diensten waar vooral mannen werken, ingeschaald worden op D-niveau. En dat kuisploegen, refterpersoneel en toezichthouders voor de scholen in het lagere barema E terecht zullen komen. En dat zijn net de diensten waar vooral vrouwen werken.
Dit is in mijn ogen regelrechte discriminatie. In vroeger tijden werd bezig zijn met kinderen en kuisen niet echt als werk gezien, maar die tijd is echt wel voorbij. Als we zien aan welke vereisten qua kennis over hygiëne refterpersoneel moet voldoen en welke kennis van kuisproducten en gifstoffen de kuisploeg moet hebben, is er geen enkele objectieve reden om deze dames lager in te schatten dan de heren die u wegwijs maken in het containerpark of de heren die het onkruid wieden. Het bestuur laat hier een kans liggen om de dames naar waarde te schatten en de loonkloof die er in België nog steeds bestaat tussen mannen en vrouwen een beetje te dichten.

Bovendien is het barema E het loon voor volledig ongeschoolde arbeid. Maar bestaat die nog wel? Nemen we het voorbeeld van de toezichthouders in de scholen: deze personen moeten een basiscursus volgen en krijgen daarna regelmatig bijscholing. Wie een cursus moet volgen om zijn job te kunnen uitoefenen is per definitie niet ongeschoold. Deze toezichters, weer niet geheel toevallig vooral dames, hebben gewoon recht op een hoger barema, want ze zijn wel degelijk geschoolde werkkrachten ‘.

gemeenteraad 30 mei 2013

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

1. Doorbraak voor Pelikaanberg
De fietsers, die van Halle over Breedhout naar Elingen fietsen, kunnen goed zien welk gedeelte over het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw loopt. Het is het ontbrekende gedeelte waar nog geen fietspaden liggen en de rijweg in slechte staat is. Daar zal binnenkort een einde aankomen.
2013-05-30-pelikaanberg
Na aandringen bij de bevoegde instanties werd het subsidiedossier voor de fietspaden en de rioleringen eindelijk goedgekeurd. Het dossier sleept al 15 jaar aan.
Op de gemeenteraad werd het budget voor de werken goedgekeurd. In totaal zal de kostprijs 1.906.151 euro bedragen. De nettokost voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal 572.269 euro bedragen.

De riolering wordt vernieuwd, de bovenbouw wordt vernieuwd en er komt een tweerichtingsfietspad. Het betreft een fietspad aan slechts één kant van de weg, dat in beide richtingen kan gebruikt worden. Dit laatste is een voorwaarde van de provincie Vlaams-Brabant voor de subsidiëring. Het heeft wel tot gevolg dat aan de bovenkant van de Pelikaanberg een lichtenregeling voorzien is, omdat de breedte van de weg onvoldoende is voor een fietspad in beide richtingen èn een rijbaan met tweerichtingsverkeer. In het project is opgenomen om bij de start van het nieuwe systeem een opvolging te doen met een meer en meer verfijnde programmatie van een “slim lichtensysteem”. Hierbij zal gedetecteerd worden hoeveel wagens van beide richtingen aankomen om op die manier de lichten optimaal te bedienen. Het is op die plaats immers logisch dat tijdens de ochtenduren het veel langer groen is richting Halle dan richting Elingen. ’s Avonds is dit net omgekeerd.

Een voorwaarde voor subsidiering is eveneens dat alle aanpalende woningen regen- en afvalwater gescheiden in de riolering moeten brengen. Hiertoe stelt de gemeente een onafhankelijke afkoppelingsadviseur aan, die het overleg en onderzoek met de bewoners zal begeleiden. Een maximale tussenkomst van 500 euro per woning is al voorzien in de gemeentelijke reglementen sinds 2011.

Momenteel loopt de aanbesteding. De gemeente voorziet een infovergadering voor de bewoners en betrokkenen op woensdag 25 september 2013 om 20.00 uur in de Molenborre. De startdatum van de werken zal tijdens deze vergadering worden meegedeeld.

2. Nieuw systeem voor de bibliotheek
bibliotheek_Sint-Pieters-LeeuwOp de gemeenteraad werd beslist om over te stappen naar het provinciaal uitleensysteem. De gebruikers van de bibliotheek mogen verwachten dat dit operationeel zal zijn vanaf midden 2014.

Sint-Pieters-Leeuw was de enige gemeente in Vlaams-Brabant, die een ander systeem gebruikte voor het uitlenen dan het provinciale systeem van de eigen provincie. Hierdoor konden gebruikers niet met dezelfde kaart terecht in de bibliotheken van de buurtgemeente. Dit zal opgelost zijn vanaf 2014, waardoor gebruikers van de bibliotheek met dezelfde kaart ook in Halle, Beersel of Dilbeek terecht kunnen.

De kostprijs van het nieuwe systeem is hetzelfde als het huidige systeem, zijnde 0,17 euro per inwoner, maar de gemeente kan dan wel aanspraak maken op de subsidies van de provincie. Deze bedragen 0,15 euro per inwoner, zodat deze verbetering in dienstverlening ook nog een besparing oplevert van ca. 4.800 euro per jaar.

3. Hervorming arbeidersploegen
De gemeenteraad keurde een hervorming van de arbeidersploegen goed.

Er zullen vier groepen overblijven, met twee ploegbazen en één meewerkende adjunct per ploeg. In totaal worden hierdoor ook twee plaatsen bespaart, ook al was dit niet de oorspronkelijke insteek van het denkwerk.

De beoogde doelstelling bestond erin een meer logische indeling te realiseren.
Zo zullen alle schoonmaakmedewerkers één ploeg vormen zodat uitwisseling vergemakkelijkt wordt. Tot op heden waren de schoonmakers verbonden aan het specifieke gebouw, waardoor het overzicht ontbrak. De ploeg “schoonmaak” valt onder dezelfde ploegbaas als de ploeg “gebouwen”.

Tevens zullen de arbeidersploegen “groen” en “openbaar domein” onder één ploegbaas vallen, zodat flexibiliteit tussen beide ploegen gemaximaliseerd kan worden.

2013-05-30-archief-2010-gemeentediensten_01  2013-05-30-archief-2010-gemeentediensten_02
De ploegen worden onder de afdeling Technische Zaken geplaatst en staan elk onder de operationele leiding van een ploegbaas. Aan het hoofd van de twee ploegen staat een coördinator Technische Zaken die zorgt voor de coördinatie van deze ploegen. De arbeidersploeg Burgergerichte Zaken wordt geïntegreerd in de nieuwe arbeidersploegen. In de cel Schoonmaak wordt al het schoonmaakpersoneel van de gemeentelijke basisscholen, de Leeuwse kunstacademie, de bibliotheek, de Bergpoort/site 250, Jobzoeker, de dienstencentra en het Buurthuis, samen met het refterpersoneel van de gemeentelijke basisscholen, ondergebracht. De ploegbaas Patrimonium zorgt voor de coördinatie en het inzetten van het schoonmaak- en refterpersoneel in de desbetreffende locaties. De ploegen worden aangestuurd door een ploegbaas die bijgestaan wordt door een adjunct ploegbaas. Deze laatste ondersteunt de ploegbaas bij de dagdagelijkse uitvoering van de taken op de werkvloer en vervangt de ploegbaas bij diens afwezigheid. De functie van technisch asistent (nieuwe benaming voor arbeiders) wordt op D- niveau voorzien; de functie van technische beambte (nieuwe benaming voor schoonmaak- en refterpersoneel) wordt op E-niveau voorzien. De functies worden allemaal in contractueel verband voorzien. Dit voorstel met de nieuwe structuur en de personeelsformatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Oprichting Peva-vzw voor Cultuurcentrum Coloma
2013-05-07-Colomakasteel_Sint-Pieters-Leeuw_lenteDe gemeenteraad besliste over te gaan tot de oprichting van een Peva-vzw voor het Cultuurcentrum Coloma.

In het bestuursakkoord “Leeuwe Plan 2020” was al afgesproken om deze structuur op te richten en een minnelijke schikking na te streven met de bestaande cultuur vzw’s. Zowel de gemeente als de gemeentelijke vzw’s hebben inmiddels het voorstel tot dading goedgekeurd en de dading wordt eerstdaags ondertekend door beide partijen.

Het gemeentebestuur koos voor een Peva-vzw omdat dit de bestuursvorm is waar – naast de verplichte meerderheid van politieke vertegenwoordigers uit de gemeenteraad – gebruikers en deskundigen mee kunnen en mogen beslissen. Bij alle andere alternatieven mogen gebruikers en deskundigen enkel advies geven. Er zullen 25 onbezoldigde bestuurders aangesteld worden, hetgeen het minimum is om aan alle wetgevingen te voldoen.
De verdeling is als volgt:

– politieke vertegenwoordigers uit de meerderheid : 7 bestuurders
– politieke vertegenwoordigers uit de oppositie : 6 bestuurders
– gebruikers uit adviesraden, hoofdzakelijk cultuurraad : 7 gebruikers
– deskundigen uit brede cultuurwereld : 5 deskundigen

Ten opzichte van de vroegere vzw’s is het betrekken van deskundigen langs de gebruikerskant een vernieuwing. Hiermee wil het gemeentebestuur de eigen werking en eigen programmatie professionaliseren. Ook de andere gebruikers hebben – net zoals alle bestuurders – daarin hun zeg, maar zij hebben toch voornamelijk een taak om de rol van het cultuurcentrum als gemeenschapscentrum (ondersteuning van verenigingen) te bewaken.

Het dossier gaat nu naar de Vlaamse regering, die tot uiterlijk einde september 2013 tijd heeft om haar goedkeuring te geven voor de oprichting van de Peva-vzw. Het samenstellen van de beheersorganen zal dus in het laatste trimester van 2013 gebeuren zodat de nieuwe structuur van start kan gaan vanaf 1 januari 2014.

Hiermee zal het gemeentebestuur haar cultuurorganen tijdig in orde gebracht hebben aan het nieuwe gemeentedecreet.

5. Rekening 2012
2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwReeds verschillende jaren heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een negatief resultaat van ongeveer 3 miljoen euro bij opmaak van de begroting. Niettemin sluit de rekening 2012 met een batig saldo van 346.773 euro. Dit betekent dat wij ongeveer 90 % gerealiseerd hebben van wat wij vooropgesteld hadden.

Het algemeen begrotingsresultaat op 31 december 2012 (wat we dus nog beschikbaar hebben) bedroeg 13,6 miljoen euro.

Wij moeten echter niet euforisch doen, want heel wat uitgaven aan gebouwen en openbare werken die in de voorbije legislatuur werden gerealiseerd, moeten grotendeels in deze en de volgende legislatuur worden afbetaald. Denken we daarbij aan de nieuwe school (meer dan 7 miljoen euro waarvan de helft voor rekening van de gemeente), de verbouwing aan Laekelinde (1,4 miljoen euro), het gebouw voor de politie en de technische diensten aan de Pepingensesteenweg 250 (meer dan 6 miljoen euro aankoop en verbouwingen) en nog verschillende andere projecten.

Wijkafdelingen van de Leeuwse kunstacademie – oprichting vanaf het schooljaar 2013/2014
kunstacademie Sint-Pieters-LeeuwDe oprichting van wijkafdelingen maakt de Leeuwse kunstacademie toegankelijker. Daarenboven krijgen de kinderen een extra taalbad Nederlands op woensdagnamiddag en bevordert dit de integratie. In het kader van het aanbieden van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang wordt aan de kinderen een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De oprichting van de wijkafdeling in de 3gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek werd aan de gemeenteraad van 6 september 2007 voorgelegd. De voorbije schooljaren kregen kinderen echter ook op basis van beslissingen van het college van burgemeester en schepenen de kans om in de vrije basisschool SintLutgardis, Arthur Quintusstraat 45 te Sint-Pieters-Leeuw (Zuun) en in de Ave Maria basisschool, Dorp 48 te Vlezenbeek op woensdagnamiddag tekenlessen van de Leeuwse kunstacademie te volgen.
De lessen gaan door in lokalen die door de scholen ter beschikking worden gesteld aan de Leeuwse kunstacademie.
De oprichting van de wijkafdelingen van de Leeuwse kunstacademie, richting Algemeen Beeldende Vorming, vanaf het schooljaar 2013/2014 op de volgende locaties:
* vrije basisschool Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 45 te Sint-Pieters-Leeuw;
* gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek;
* Ave Maria basisschool, Dorp 48 te Vlezenbeek

Toekennen titel ereschepen – Fons Geeroms – goedkeuring.
2012-05-22-Fons-Geeroms
De gemeenteraad keurde in vergadering van 28 maart 2013 het reglement goed betreffende de toekenning van de eretitels aan de schepenen en gemeenteraadsleden.
De Open-Vld-fractie stelt voor om aan mijnheer Fons Geeroms de eretitel van schepen toe te kennen.
Fons Geeroms voldoet aan alle voorwaarden zoals bepaald in de vermelde gemeenteraadsbeslissing en het voorstel wordt ondersteund door het college van burgemeester en schepenen.

Definitieve beslissing straatnaamgeving “Zuunkouter” aan de verkaveling Frans Timmermansstraat (pijpenkop) op het grondgebied van 1600 Sint-Pieters-Leeuw -goedkeuring.
In zitting van 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad de princiepsbeslissing genomen om aan de verkaveling Frans Timmermansstraat (pijpenkop) op het grondgebied van 1600 Sint-Pieters-Leeuw de naam “Zuunkouter” te geven. Het openbaar onderzoek werd ingesteld vanaf 4 april 2013 gedurende 30 dagen en op 7 mei 2013 werd het openbaar onderzoek afgesloten zonder opmerkingen en/of bezwaren.

agenda: Infosessie diabetes praktisch

2013-11-02-flyer_infosessies-diabetesREGIO: – Op donderdag 13 juni 2013 organiseert de Diabeteswerkgroep een GRATIS infosessie over de praktische modaliteiten van diabetes.
Thema’s als: rijbewijs, verzekeringen en reizen, komen aan bod.
De plaatsen zijn beperkt.

Tijdens de algemene infosessies diabetes kwamen er vaak vragen uit het publiek over de praktische kant van de zaak. Wat met het rijbewijs en verzekeringen als je diabetes hebt? Hoe zonder problemen op reis gaan?
De Diabeteswerkgroep besloot daarom om een aparte vorming te geven over dit thema.

Locatie: Medisch Huis, Alsembergsesteenweg 89, 1501 Buizingen
Uur: 19u30 – 21u00
Inschrijven: via 0474 20 58 40 of via zorgtrajecten@artsenkring.be
Meer info: www.diabeteswerkgroep.be

Jarig Teleblok opnieuw luisterend oor voor studenten

teleblokVLAANDEREN: – Wanneer de examenperiode nadert en de stress voor sommigen flink oploopt, kan blokkend Vlaanderen voor het 25e jaar op rij gehoor vinden bij Teleblok, de anonieme en gratis hulplijn van CM.
De Teleblok-vrijwilligers staan van 30 mei tot en met 27 juni 2013 opnieuw klaar om anoniem en vertrouwelijk te luisteren via telefoon en chat.

Na 25 jaar zijn de algemene vragen rond studieproblemen waarmee studenten bij Teleblok terechtkomen nog steeds dezelfde“, zegt Kathleen Devos, coördinator van Teleblok. “Maar het aandeel van een aantal psychische problematieken zoals faalangst, stress en depressieve gevoelens is de laatste jaren sterk gestegen. De grootste oorzaak hiervan is de grote prestatiedruk die veel studenten ervaren en het gemis aan sociale steun in hun omgeving.”

Teleblok benadrukt daarom het grote belang van sociale steun voor studenten. Want student zijn brengt vaak een grote druk en hoge verwachtingen met zich mee. Devos: “De steun die een student van familie of vrienden krijgt, betekent voor velen vaak een grote hulp. Al is dat niet altijd evident. Studeren blijft vooral iets wat een student alleen moet doen en voor de omgeving is het niet altijd even makkelijk om de situatie in te schatten. Dan kan een gesprek met iemand buiten de omgeving terug dat extra duwtje in de rug geven.”

Studenten die het even niet meer zien zitten, kunnen bij Teleblok terecht om hun hart te luchten. Ook bezorgde ouders, leerkrachten, vrienden en partners kunnen een beroep doen op
Teleblok.

Van 30 mei tot en met 27 juni 2013 is Teleblok elke dag van 18 tot 20.30 uur telefonisch bereikbaar op het gratis en anoniem nummer 0800 13 14 4.
Chatten kan elke dag tussen 18 en 23 uur op www.teleblok.be . Je vindt Teleblok ook op www.facebook.be/denblok

inschrijven: Streekverkenning Pajottenland

2013-07-01-flyer-streekverkenning-Pajottenland-door-CVNPAJOTTENLAND: – Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN) en Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei organiseren van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli 2013 “Streekverkenning Pajottenland”.

Een niet te missen ontdekking van het Pajottenland. Al wandelend en fietsend trekken we er een week op uit en maken kennis met het landschap, de natuur en cultuur van de streek. Kortom een weekje genieten van wat het Pajottenland te bieden heeft. Het gevarieerde programma en de boeiende excursies met deskundige gidsen zorgen voor een onvergetelijke week.
In samenwerking met de Natuurgidsen Zuidwest Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant

Maandag 1 juli: Wandelingen in Gooik en omgeving
Ontvangst met koffie, thee en boterkoeken in De Paddenbroek in Gooik. Start met wandeling langs het Struikroverspad. In de namiddag wandeling langs Kesterheide en Lombergbos.
Dinsdag 2 juli: Bever
We beginnen met een proeverij in de Kaasboerderij van boer De Ville met smakelijke kaas en streekbiertjes. In Bever picknicken we in een oud boerencafeetje. Na de middag staat er een mooie landelijke wandeling op het programma.
Woensdag 3 juli: dagfietstocht
Dagfietstocht langs Heikruis, Herfelingen, Aerenbeek langs ‘De Kam’ en de Zepposmolen. We picknicken in het Van Repinghuisje in Kester.
Donderdag 4 juli: Gaasbeek
Bezoek aan de museumtuin van het kasteel van Gaasbeek: een verzameling van groenten, kruiden, bomen en fruit die allemaal omstreeks 1900 in onze tuinen te vinden waren.
In de namiddag een landschapswandeling vertrekkende van het kasteel van Groenenberg, richting Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem, terug naar het kasteel van Gaasbeek, waar we vanop de binnentuin van het kasteel een prachtig uitzicht hebben op het Pajottenland.
Vrijdag 5 juli: Lembeek
In café Den Haas wagen we ons aan het platbolspel op de eeuwenoude Bollebaan. Ook voor streekbieren zoals Gueuze en Kriek en indien men een ‘plank’ wenst te eten is men hier ook aan het juiste adres.
In de namiddag brengen we een bezoek aan brouwerij Boon met proeverij.

Prijs: 100 euro (maximum 25 deelnemers)
Info: Iris Buedts, telefoon 03 205 17 58 of mail: iris.buedts@c-v-n.be
Inschrijven: www.c-v-n.be/nl/cursus-detail/streekverkenning-pajottenland_254.aspx

Bewonersvergadering Vlezenbeek: Leefbaar en veilig

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur had een oproep gericht aan buurtbewoners, school/ouderraad en handelaars om actief deel te nemen aan een inspraakmoment op dinsdagavond 28 mei 2013. Hierop werd zeer positief gereageerd. Een 70-tal aanwezigen zakten af naar de parochiezaal. Er waren zowel handelaars, mensen van de school en de ouderraad, alsook de inwoners van Dorp, Schaliestraat, Laudinnestraat, Schreinstraat, Borrestraat en Beevaartweg.
2013-05-28-Bewonersvergadering-Vlezenbeek_02 2013-05-28-Bewonersvergadering-Vlezenbeek_01

Na de verwelkoming door burgemeester Luc Deconinck gaf schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth, de doelstelling van de avond aan. “We zullen eerst een overzicht geven van hetgeen de afgelopen 20 jaar
gewijzigd is op de hoofdwegen en in het centrum. In samenwerking met de Vlezenbeekse collega’s Bart Keymolen en Gunther Coppens hebben we drie scenario’s uitgewerkt voor het centrum van Vlezenbeek, die we op tafel willen leggen met telkens de voor- en nadelen. Onze avond zal geslaagd zijn als we samen hebben kunnen overleggen over deze en andere scenario’s en vervolgens een 5 à 6-koppig representatief buurtcomité kunnen samenstellen om het vervolgtraject met het gemeentebestuur te begeleiden”, zo sprak Jan Desmeth.

De drie scenario’s:
2013-05-28-Bewonersvergadering-scenario1 2013-05-28-Bewonersvergadering-scenario2 2013-05-28-Bewonersvergadering-scenario3

2013-05-28-Bewonersvergadering-Vlezenbeek_03

Uiteindelijk dienden 11 mensen zich aan om verder na te denken over de voor- en nadelen van elk scenario. De interesse blijkt dus groot te zijn.

Uiteindelijk zullen wij als gemeentebestuur en gemeenteraad de knoop moeten doorhakken. Maar vooraf willen we eerst inspraak organiseren”, zo besloot de schepen van Mobiliteit.

Tijdens de vragen- en discussieronde werden in totaal 29 suggesties, alternatieve voorstellen, ideeën gelanceerd vanuit het publiek. Het was voor iedereen duidelijk dat er geen oplossing bestaat met alleen maar voordelen. Er zal dus goed afgewogen moeten worden op welke wijze alle aspecten met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

Het gemeentebestuur gaat nu aan de slag met het buurtcomité en zal communiceren over de voortgang van de gesprekken. Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing met een maximaal draagvlak.

agenda: workshop Poster size it

2013-05-28-workshop-poster-1601RUISBROEK: – 1601 jeugdlokaal in actie organiseert op zaterdag 1 juni 2013 van 19.00 tot 22.00 uur een workshop “Poster-size it” voor jongeren van 16 tot 25 jaar.

Je organiseert af en toe een feestje? Dan is een affiche dé manier om jou doelen te bereiken.
Je gaat aan de slag met papier en karton, scharen, sjablonen en spuitbussen… om een extreem grote en opvallende of net een heel subtiele affiche te maken. Bekijks gegarandeerd.

In het lokaal van Buurtwerking “1601”, Kerkstraat 10 te Ruisbroek

Vanaf 3 juni 2013 wijzigt dienstregeling De Lijn lichtjes.

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Vanaf volgende week, maandag 3 juni 2013, wordt de dienstregeling van sommige lijnen in Vlaams-Brabant aangepast door De Lijn.

Elk jaar past De Lijn haar aanbod aan. Voor de meeste lijnen blijft alles bij het oude, maar voor sommige lijnen zijn er aanpassingen. Het gaat bijvoorbeeld over kleine wijzigingen in functie van de begin- en einduren van de scholen. Ook de aansluiting met andere buslijnen en treinen wordt in de mate van het mogelijke verbeterd.

De dienstregeling van volgende lijnen in Sint-Pieters-Leeuw wordt lichtjes aangepast:

 • 144 Brussel, Zuid – Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek
  De dienstregeling van deze lijn wordt lichtjes aangepast tijdens de schoolperiode.
 • 145 Brussel, Zuid – Sint-Pieters-Leeuw – Pepingen
  De dienstregeling van deze lijn wordt lichtjes aangepast tijdens de schoolperiode.
 • 170 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
  De dienstregeling van deze lijn wordt lichtjes aangepast.
 • 171 Brussel – Brukom – Halle
  De dienstregeling van deze lijn wordt lichtjes aangepast.
 • 571 Schoolbus Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek
  De dienstregeling van deze schoolbus wordt lichtjes aangepast.
 • 573 Schoolbus Schepdaal – Vlezenbeek – Halle
  De dienstregeling van deze schoolbus wordt lichtjes aangepast.
 • 575 Schoolbus Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Drogenbus – Ukkel
  De dienstregeling van deze schoolbus wordt lichtjes aangepast.
 • 810 Dilbeek – Ruisbroek – Halle
  De dienstregeling van deze lijn wordt lichtjes aangepast tijdens de schoolperiode.

Meer info over de dienstregelingen: www.delijn.be/aanpassingen/

Lokaal dienstencentrum Meander zoekt vrijwilliger bar

ZUUN: – Het cafetaria van de Meander is op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger die mee wil helpen in de bar.

Wanneer: Eén zondag per maand van 13.30u tot 17.00u of op donderdag van 13.00u tot 17.00u.
Wat? Drank inschenken, glazen afwassen, kassa,…
Heb je interesse en wil je meer informatie?
Neem dan zeker contact op! Helpende handen maken licht werk!

OCMW-dienstencentra_knop-www-sint-pieters-leeuw-EUMeer info over het Lokaal Dienstencentrum Meander:
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be 02 370 88 80

Dienstencentrum Meander is gelegen aan de Welzijnsweg 2 in Zuun.
(inrit langs de Jan Vanderstraetenstraat 273).

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan het werk aan de Oude Zuun

ZUUN: – De natuurinrichtingswerken op het nieuwe perceel aan de Oude Zuun vorderen.
2013-05-26-natuurinrichtingswerken_01 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_02
De terreinploeg van Natuurpunt is aan slag: de afsluiting werd volledig hermaakt en met een kraan die een stronkenfrees heeft worden de resten van de omgehakte bomen verwijderd.
Deze lente is alles nog kaal. Wie weet hoe dit er binnen een paar jaar gaat uitzien?
Het nieuwe perceel van 1,1 ha langs de Leunensstraat wordt terug omgevormd tot natte weide, zoals het was tot 1990.

Conservator Geert Cromphout. ‘Op deze percelen stonden tot de jaren ‘80 massa’s dotterbloemen, later in de zomer gevolgd door hogere kruiden zoals moerasspirea. Toen was het de mooiste natte weide van de Zuunvallei.
Jammer genoeg werd er gedraineerd en canadapopulieren aangeplant met een hele lage natuurwaarde. Daarenboven lijden de toen aangeplante bomen aan een dodelijke roestziekte. Daarom is besloten, toen dit terrein toegevoegd werd aan het natuurgebied, om meteen de bomen te kappen en te pogen om de vroegere weide in haar oude natuurwaarde te herstellen.
2013-05-26-natuurinrichtingswerken_06 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_03
Eén perceel verder toont het hooiland van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zich op z’n lentebest.

2013-05-26-natuurinrichtingswerken_04 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Kaarskens processie 31 mei 2013

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Parochiegemeenschap Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem nodigen u op 31 mei 2013 uit voor de ‘Kaarskens-processie’ aan Sint Laurentiuskerk in Sint-Laureins-Berchem.

De processie vertrok voor het eerst in het Mariajaar 1954.
Sluiting van de Mei-maand

20.00 uur : H. Misviering met Maria-verering.
Met Zangensemble AKKOORD uit Vlezenbeek.

21.00 uur : Kaarskensprocessie langs de Maria-kapelletjes van het dorp.
Met de ruiters van De Leeuwse Ridders en Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia

Na afloop, samenkomst in het “Molenborre-centrum” , waar we napraten bij kramiek met ballekens. Dranken zijn er aan democratische prijzen.

agenda: 1ste JLL activiteit bier en wijndegustatie

2013-05-31-flyer_JLLeeuwenSINT-PIETERS-LEEUW: – De eerste activiteit van de Jonge Liberale Leeuwen komt er aan. Het betreft een bier- & wijndegustatie die zal plaatsvinden op 31 mei 2013 bij Drankencentrale Schoentjes in Sint-PietersLeeuw.

Op dit evenement zal er ook de mogelijkheid zijn om zich lid te maken, al is dit geen verplichting.

Hoe kunnen we jongeren beter aanspreken dan met bier?” verklaart voorzitter Thomas van Riet de keuze voor deze activiteit. “Om een breder publiek aan te spreken besloten we om het uit te breiden met een aanbod aan cava en wijnen.”

Het bierassortiment bestaat uit een 10 tal soorten bier waaronder Papegaie, Delirium tremens, Moriau Geuze, Hopus,… De keuze viel op zowel bekende biermerken als onbekende bieren.
JLL heeft een concept uitgewerkt dat toelaat om een persoonlijke selectie uit het assortiment te degusteren en dit aan een democratische prijs. Voor deze bieren wordt er samengewerkt met Drankcentrale Schoentjes.
Het wijnassortiment bestaat uit 2 verschillende cava’s en roséwijnen en uit 3 verschillende rode en witte wijnen, alle afkomstig van Spanje en geleverd door Wijnen D’Herde.
Geen probleem voor de BOB’s onder ons. Er zullen ook frisdranken en waters te verkrijgen zijn.

Voor meer informatie: Facebookpagina JLL – jonge-liberale-leeuwen@hotmail.com

De nieuwe handelsvereniging RinkRond Leeuw stelt zich voor op 1 juni 2013

handelsvereniging-Rink-Rond-Leeuw_LogoSINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe handelsvereniging “RinkRond Leeuw” werd vandaag opgericht. De slogan is “verrassend veel dichtbij”.
Voorzitter is Olivier Huygens van drankencentrale Schoentjes.
Zaterdag 1 juni 2013 zal de nieuwe handelsvereniging zich voorstellen aan het grote publiek tijdens Leeuw Rinkt. Je kan met hen kennis maken aan de stand van Autocars Bell Tours.

Doelstelling voor de handelaar/leden
– Samenwerking bevorderen met de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
– Contactpersoon tussen de handelaars met de Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
– Adviserende rol inzake lokale economie
– Contacten tussen de handelaars bevorderen
– Door middel van vergaderingen en evenementen gelegenheid bieden om te netwerken
– Kruisbestuivingen ontwikkelen met andere partijen / verenigingen en constructieve dialogen voeren

Doelstelling naar de klanten
– Duidelijke informatie over alle handelaars/bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw die aangesloten zijn bij de handelsvereniging.
– Informatie over acties & evenementen die de handelsvereniging organiseert

Wie kan LID worden?
– Zelfstandige ondernemers, ondernemingen en vrije beroepen in Sint-Pieters-Leeuw gevestigd, (dus wij gaan verder dan de Rink en Brucom, ook Zuun en Negenmanneke enz kunnen zich aansluiten) kunnen lid worden van de Handelsvereniging RinkRond Leeuw
– Nieuwe leden kunnen zich reeds aanmelden op de stand van Bell-Tours tijdens Leeuw Rinkt.

controle op de visserij

SINT-PIETERS-LEEUW: -Zondag 26 mei 2013 heeft één inspecteur van de interventiedienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw een controleronde gehouden naar de visvangst op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.


Aan het kanaal Brussel-Charleroi werden 7 personen aangetroffen dewelke aan het vissen waren. Zij waren allen in regel met hun noodzakelijke vergunning.

De politie vertelt: ‘De vissers zelf waren zeer tevreden dat wij ons hiervoor inspannen. Verder heeft onze inspecteur controle uitgevoerd aan de wachtbekkens van de Zuunbeek in de Slesbroekstraat en de Victor Nonnemansstraat. Daar werden geen vissers aangetroffen. Dit is ook goed nieuws want op deze plaatsen mag er tot 31 mei nog niet gevist worden.

Toch niet helemaal pluis
Tijdens de patrouille langs het kanaal, vond de inspecteur wel de resten van vissen dewelke ter plaatse gefileerd waren. Dit is absoluut verboden. Wanneer u tijdens het vissen zo een zaken ziet, of merkt u vissers op waarvan u denkt dat er iets niet pluis is, kan u steeds de politie diensten contacteren op het nummer 02/371.22.28.
Zij zullen onmiddellijk in de mate van de beschikbaarheid van onze mensen, iemand langs sturen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

20 foutparkeerders aan scholen

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: –  Ook Afgelopen week ,21 tem 24 mei 2013, werden er door de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw controles uitgevoerd op het fout parkeren in de schoolomgevingen in het Negenmanneke, Leeuw Centrum, Vlezenbeek en Zuun.

Er werden in totaal 20 onmiddellijke inningen voor foutparkeren opgesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Ontwerp je eigen Bibtrollie!

2013-05-27-flyer-ontwerpjeeigentrollieSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Volgend schooljaar komen de Bibtrollies terug met een heleboel nieuwe vriendjes. Er kan nog altijd een vriendje bij.
Misschien dat van jou?
Verzin je eigen Bibtrollie en wie weet zit jouw Trollie binnenkort in de nieuwe verzameling.

De bibliotheken van de Regio Pajottenland en Zennevallei lieten dit schooljaar de kinderen speelkaarten verzamelen met vrolijke trollenfiguurtjes.
Elke trol heeft zo zijn karakter en zijn eigenaardigheden, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn dol op boeken

Volgend schooljaar  verschijnt een tweede reeks kaartjes en iedereen kan nu een eigen trollie ontwerpen die misschien de reeks zal vervolledigen.

Het invulformulier kan je afhalen in de bib of downloaden via www.bibtrollies.be. Afgeven voor 7 juli 2013 in de bib.

Zie ook onze reportage van 28 september 2012 – KLIK HIER

programma 6de Leeuw Rinkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 1 juni 2013 heeft de zesde editie van “Leeuw Rinkt” plaats in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-05-13-persvoorstelling_Leeuw-Rinkt

17.00 uur tot 01.00 uur Tentoonstelling Leeuwse Kunstacademie, Gebouw Leeuwse Kunstacademie
17.00 uur tot 22.30 uur Kinderrommelmarkt (Kleine Rink – deel tussen Rink en R. Balléstraat):
17.00 uur tot 22.30 uur Brocante en rommelmarkt (Topstraat – deel tussen Rink en R. Balléstraat)
17.00 uur tot 22.30 uur Streekproducten – marktkramers , Pastorijstraat en Rink
17.00 uur tot 22.30 uur Leeuwse verenigingen,  Rink en Pastorijstraat
17.00 uur tot 22.30 uur Oude boekenverkoop, Parking voor de hoofdbibliotheek. Organisatie van gemeentelijke bibliotheek ten voordele van Rainbow4kids.

Programma op de 3 podia:
* 18.00 uur Proclamatie (Academiepodium)
* 18.30 uur Officiële opening (Rinkpodium)
* 18.35 uur tot 19.15 uur Leeuwse Muziekvereniging (Rinkpodium)
* 19.00 uur tot 20.15uur Subtone Jazz Band (Academiepodium)
* 19.45 uur tot 21.00 uur The Fallen Madonnas (Rinkpodium)
* 21.30 uur tot 22.30 uur Subtone Jazz Band (Academiepodium)
* 20.15 uur tot 21.30 uur The Fortunate Few (Jeugdpodium)
* 22.00 uur tot 23.30 uur Benny Michiels (Rinkpodium)
* 22.30 uur tot 23.30 uur Yolo, DJ (Jeugdpodium)
* 23.30 uur tot 01.00 uur Supah Troopers, DJ (Jeugdpodium)

Locatie Leeuw Rinkt: Pastorijstraat (vanaf ingang gemeentehuis tot Rink), Rink, Kleine Rink, Topstraat (vanaf R. Balléstraat tot Rink), , J. Depauwstraat (vanaf SintSebastiaansstraat tot Rink).

Coloma was voor een dag een trekpaardenpretpark voor de actie Kom op tegen Kanker

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Belgisch Trekpaard organiseerden vandaag tijdens de Dag van het Park een groot trekpaarden event waarbij kankerpatiëntjes en hun familie de VIP’s van de dag waren.
2013-05-26-trekpaarden_Dag-van-het-park_A
2013-05-26-trekpaarden_Dag-van-het-park_AA

Trekpaarden en hun eigenaars staken vandaag hun tong uit tegen kanker en spanden zich letterlijk in voor kankerpatiëntjes van het UZ Gasthuisberg en het UZ Brussel. Zo was er een kindermolen die getrokken werd door één sterk trekpaard, het vliegend tapijt, de paardentram die tochtjes maakte in het park, koetsenritten door de rozentuin, de garnaalvisser, de traditionele hoefsmid enz…
Verder was er een vrolijke noot voor de kinderen met het optreden van de Leeuwse clown duo Pipo en Pipette.
2013-05-26-trekpaarden-KOTK-coloma

Speciale veiling tvv kom op tegen kanker.
Axel Verlooy van Euro Horse schonk voor de veiling een dekking van Emeral van ’t Ruytershof. Deze hengst behoort tot de absolute wereltop. Hij werd vice-werelkampioen in het Franse team. Ook Lean Melchior van de stoeterij Zangersheide schonk 3 dekkingen van zijn gekloonde tophengsten: Levisto Alpha Z, Air Jordan Alpha Z en Chellano Alpha Z voor het goede doel.
Tot op het laatste moment werd er geboden op de dekkingen van de tophengsten.
2013-05-26-trekpaarden_Dag-van-het-park_KOTKOp een plechtig moment mochten Mevr. Evenepoel Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos en Burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw aan de meest biedende het certificaat van het sperma symbolisch overhandigen.
Het hoogste bod was 1100 euro op Emeral van ’t Ruytershof.
De intregrale opbrengst van deze feestelijke namiddag gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. De opbrengst was bijna 30.000€.
De drijvende krachten achter dit trekpaarden project tvv kom op tegen kanker waren Marcel Vossen en Chris Thijs.

opendeurdag t Paviljoentje en serviceflats Van Parys

RUISBROEK: – Zondagnamiddag was er een opendeurdag in het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in Ruisbroek.
2013-05-26-Opendeurdag-LDC-paviljoentje_03
Ambiance werd er gemaakt door de muziek van Rudi en de optredens van de plaatselijke lijndansers.
Maar natuurlijk was er veel meer te beleven:
Rondleidingen in ’t Paviljoentje en de serviceflats, Gratis proevertjes warme maaltijden, Petanquetornooi, Tentoonstelling en workshop kleiatelier,… teveel om op te noemen.
2013-05-26-Opendeurdag-LDC-paviljoentje_01 2013-05-26-Opendeurdag-LDC-paviljoentje_05
2013-05-26-Opendeurdag-LDC-paviljoentje_04 2013-05-26-Opendeurdag-LDC-paviljoentje_02

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek. 02 377 03 55

Schoolfeest Don-Bosco Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Don-Bosco Sint-Pieters-Leeuw hield zaterdag hun jaarlijkse schoolfeest. Door het aangekondigde ongunstige weer moest de school haar toevlucht zoeken in de grote zaal in Don-Bosco Halle. Dankzij de fantastische samenwerking konden kinderen, ouders, familie, leerkrachten en vrijwilligers genieten van een fijne namiddag. De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens de optreden, ouders en familie genoten van een drankje en hapje.
2013-05-25-schoolfeest-Don-Bosco_01 2013-05-25-schoolfeest-Don-Bosco_022013-05-25-schoolfeest-Don-Bosco_03 2013-05-25-schoolfeest-Don-Bosco_04

bron: katrien michiels

gezelligheid troef op eerste Rainbow4kids happening

VLEZENBEEK: – Rainbow4kids hield vandaag een eerste benefiet-happening in de loodsen van Bart Keymolen aan de Konijnenstraat te Vlezenbeek, dit ten voordele van het scholenproject in Ukunda Kenia.
De vrijwilligers van Rainbow4kids konden reeds in de namiddag spreken van een groot succes gezien de massale opkomst van vele mensen uit de streek.

2013-05-25-rainbow4kids-happening

Reeds in de vroege namiddag was er heel wat volk aanwezig op de happening. Vele gezinnen kwamen langs met de kinderen om het project dat door vele vrijwilligers uit de regio wordt gedragen te steunen.
De kinderen speelden op het springkasteel of beoefenden één van de vele oude gezelschapspellen die opgesteld stonden.
De schminkstand had veel werk en verder was er een  familieyoga sessie en een afrikaanse markt.
De avond werd ingezet met een gesmaakt optreden van zanggroep Redoris. Waarna iedereen aandachtig luisterde naar de presentatie van het project door Katrien Vermeersch die 25 jaar kleuterjuf was in Sint-Pieters-Leeuw maar nu de drijvende kracht is achter Rainbow4kids.
Ook de initiaties djembé kenden bijval evenals het optreden van de Afrikaanse dansgroep Kasangulu.
Tot slot is er vanavond nog een fuif.

Met uw steun geeft u de kinderen in Ukunda (Kenia) de mogelijkheid degelijk onderwijs te volgen waardoor de kans op een beter toekomst groter wordt.
Meer info over de vzw Rainbow4kids en het project steunen kan via:www.rainbow4kids.be

2013-05-25-rainbow4kids-happening-anim

Ook u kan het project van Rainbow4kids steunen:
Friends support : 60€/jaar = algemene steun…

 • aankoop van educatief materiaal
 • onderhoud schoolgebouw.
 • aankoop van brandhout

Kids – Friends support : 96€/jaar = totale steun…

 • persoonlijk contact met een eigen sponsorkindje
 • aankoop educatief materiaal
 • onderhoud schoolgebouw
 • lonen van de leerkrachten
 • aanbieden van gratis ontbijt en lunch

Katrien Vermeersch: ‘We willen zeker het lunchprogramma verder zetten, want we hoorden via de leerkrachten dat de kids véél aandachtiger zijn sinds ze dagelijks een maaltiijd aangeboden krijgen! Opleiding is een noodzaak, maar met een lege maag lukt het niet om het hoofdje erbij te houden… De kids hebben dus onderwijs nodig maar evenzeer voedsel!’

Voelt u zich geroepen om dit project te ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten:
– op rekening nr: 733-0387301-10 van Rainbow4kids VZW, Olmenlaan 24, 1750 Lennik
– op het rek.nr 445-9628121-62 van Caraes NGO, Stropstraat 119, 9000 Gent (dit nummer
gebruiken indien u een fiscaal attest wenst!)
vermeld Ukunda Friends als u kiest voor ‘algemene steun’: 60€/ jaar (= 5 €/maand of 0,16€/dag…)
vermeld Ukunda Kids+Friends als u kiest voor ‘het kind in z’n totaliteit’: 96€/jaar (= 8€/maand of
0,25€ per dag…)

Asante sana, dank je wel!  – www.rainbow4kids.be


MEGA 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hadden de 6de jaars van de Leeuwse lagere scholen hun afsluitend MEGA-event en fuif in Laekelinde.
MEGA staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’ en is een preventieproject van de lokale politie in samenwerking met de jeugddienst en de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw.
Dit jaar werd het voor de 8ste keer georganiseerd.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_01
Jammer genoeg konden niet alle 8 de scholen aanwezig zijn daar sommigen generale repetitie hadden voor hun schoolfeest van dit weekend.

De 6de jaars die wel aanwezig waren ondervonden hoe het er aan toe gaat op een echte fuif, met security aan de ingang, polsbandjes, drankbonnetjes,…
Met een fuif wil de politie aantonen dat je ook plezier kan maken zonder drugs, alcohol en geweld.

Na enkele nummers van de DJ zat de sfeer er goed in en werd bij vele nummers zelf het refrein meegezongen. Een mooie afsluiter van het project.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_anim

MEGA-inspecteur Marc Geerinckx: ” Tijdens de lessen gaan we bijvoorbeeld dieper in op de ‘genotsmiddelen’ (gebruik, misbruik en gevolgen). Daarbij trachten we de leerlingen te informeren over de effecten van legale en illegale drugs en andere genotsmiddelen zonder daarbij evenwel de producten te tonen. Het pedagogische accent ligt eerder op het aanmoedigen van gezonde attitudes en op het belichten van de voordelen bij niet gebruik.

We leren hen ook dat ze zich niet alleen op straat moeten beschermen maar ook bijvoorbeeld op het internet. Hier is ook nood aan uitleg voor leerkrachten en ouders.
Natuurlijk op de 8 jaar dat we dit MEGA project nu doen blijft, jammer genoeg, pesten een actueel thema.

2013-05-24-MEGA-event-fuif_02
MEGA-inspecteur Marc Geerinckx, schepen van onderwijs Gunther Coppens, schepen van jeugd Bart Keymolen en burgemeester Luc Deconinck

Provincieraad wijzigt regels premie voor superisolerend glas

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft het subsidiereglement voor superisolerend glas gewijzigd. De voorwaarden zijn socialer gemaakt waardoor vooral personen met een beperkt inkomen de premie kunnen aanvragen.

Wie een premie ontvangt van zijn netbeheerder, ontvangt automatisch een aanvraagformulier van de provincie. De provinciale premie bedraagt 20 euro/m². Wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers lager is dan 20.000 euro, is het maximumbedrag 500 euro per woning. Wanneer het belastbaar inkomen tussen 20.000 euro en 50.941 euro ligt is het maximumbedrag per woning 250 euro.

We hebben de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie omwille van sociale overwegingen aangepast’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen. ‘De bedoeling is dat personen met een beperkt inkomen gebruik kunnen maken van de premie om hun energiefactuur naar beneden te halen’.

premie_superisolerend-glasVoor huurwoningen waarvan de huurprijs minder dan 500 euro bedraagt, kan een premie van 20 euro/m² worden toegekend met een maximum van 500 euro per woning. Voor huurwoningen waarvan de huurprijs meer dan 500 euro maar minder dan 1000 euro bedraagt, kan een premie van 20 euro/m² worden toegekend met een maximum van 250 euro per woning.

Uit cijfergegevens blijkt dat zo’n 25 % van de woningen in Vlaams-Brabant geen dubbel glas heeft. Die enkele beglazing is oorzaak van ruim 20% warmteverlies in de woning.
Ondanks hun vrij kleine oppervlakte ten opzichte van andere wanden, zijn ramen verantwoordelijk voor 20 % van het warmteverlies in niet-geïsoleerde woningen. Ramen bieden immers minder weerstand tegen het ontsnappen van warmte dan muren. Superisolerende beglazing vermindert het warmteverlies met ongeveer 80 %. Het plaatsen van superisolerende beglazing in combinatie met een goede dakisolatie vermindert de energiefactuur aanzienlijk’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen.

Het gewijzigde reglement gaat in vanaf 1 augustus 2013. Meer info: www.vlaamsbrabant.be

agenda: fototentoonstelling Gek of Geniaal?

2013-06-03-flyer_TT_julien-steensSINT-PIETERS-LEEUW: Van 31 mei tot 3 juni 2013 kan u gaan kijken naar de fototentoonstelling “Gek of Geniaal?” van Julien Steens.

Julien begon foto’s te nemen toen hij 20 jaar jong was. Al snel had hij het ‘fotografievirus‘ te pakken. De technische kant van het fotograferen leerde hij bij fotoclub ‘ Open Vizier ‘ in Ruisbroek. Ruim 30 jaar werkt hij als amateurfotograaf bij onder andere de St. Sebastiaansgilde, alsook andere verenigingen. Julien fotografeert liefst zonder eisen of verwachtingen van anderen en zonder tijdsdruk. Humor is vaak een centraal thema dat in zijn foto’s is verweven.

Julien-SteensJulien Steens: “Fotograferen is een bepaalde kijk hebben, creatief kunnen zijn, buiten de standaard durven treden en emoties vastleggen. Het is geweldig om als hobbyfotograaf mensen blij te maken met mooie grappige foto’s.”

De tentoonstelling loopt tot 3 juni 2013.
Iedere dag van 10 tot 18 uur in Cultuurcentrum Coloma, J.Depauwstraat,25 te Sint-Pieters-Leeuw, 02.371.22.62.

Grassroots Day bij KV Brucom Sp

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 22 mei vonden op initiatief van de VFV (Voetbalfederatie Vlaanderen) de allereerste Grassroots Days plaats. KV Brucom Sp engageerde zich in dit project om jongens én meisjes op een laagdrempelige manier aan het voetballen te brengen.
2013-05-22-Grassroots_kv-brucom_01

Onder leiding van 6 trainers (Silvio, Joey, Sebastien, Sidney, Britt en Stijn) beleefden 31 jongens en meisjes een sportieve namiddag in het teken van voetbal.
Silvio Di Mattia: ‘Er werd gestart met gezamenlijke tikspelen waarna er in kleine groepjes van 8 spelers werd doorgeschoven over verschillende ateliers. Op deze manier kregen de spelers de mogelijkheid om verschillende onderdelen van het voetbalspel te ontdekken; er werd gejongleerd, gemikt, gedribbeld, gescoord, gespeeld met maar ook soms tegen vriendjes,… Na een korte pauze met gezond tussendoortje werd er afgesloten met kleine wedstrijdjes 4v4 en 2v2 waarin veel gescoord en gedribbeld kon worden. Na twee uur en half voetbalplezier kregen alle spelers nog een drankje, een wafel en een diploma als aandenken mee naar huis. Wij hopen dat alle kinderen genoten hebben van deze namiddag en willen hen eraan herinneren dat de maanden juni en juli de mooiste maanden van het jaar zijn om samen te voetballen met vriendjes en vriendinnetjes!
2013-05-22-Grassroots_kv-brucom_02  2013-05-22-Grassroots_kv-brucom_03

bron: Silvio Di Mattia- meer info: www.kvbrucomsp.be