Kaarskens-processie in Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Parochiegemeenschap Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem hielden bij het afsluiten van de mei-maand, Maria-maand hun jaarlijkse  “Kaarskens-processie.
2013-05-31-kaarskesprocessie

Na een misviering in de Sint Laurentiuskerk in Sint-Laureins-Berchem vertrokken de parochianen voor een tocht langs de plaatselijke kapelletjes. Heel wat buurtbewoners hadden voor de gelegenheid ook een Mariabeeld buiten geplaatst en versierd met bloemen en kaarsen.
2013-05-31-kaarskesprocessie_anim_01

De processie vertrok voor het eerst in het Mariajaar 1954. Ook dit jaar kon de 59ste editie rekenen op heel wat aanwezigen. Naar jaarlijkse traditie tekenden ook de  Leeuwse ruiters, het ensemble Akkoord en de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia present.
2013-05-31-kaarskesprocessie_anim_02
Na de processie zorgden de mensen van het dorpscomité  in het Molenborre-centrum voor kramiek met ballekens en kon er nagepraat worden bij streekbieren en taart .

 

fototentoonstelling Gek of Geniaal van Julien Steens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had in Coloma de vernissage plaats van de de fototentoonstelling “Gek of Geniaal?” van de huisfotograaf van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Julien Steens.
2013-05-31-TT_gek-of-geniaal_01

Julien begon foto’s te nemen toen hij 20 jaar jong was. Al snel had hij het ‘fotografievirus‘ te pakken. De technische kant van het fotograferen leerde hij bij fotoclub ‘ Open Vizier ‘ in Ruisbroek. Ruim 30 jaar werkt hij als amateurfotograaf bij onder andere de St. Sebastiaansgilde, alsook andere verenigingen. Julien fotografeert liefst zonder eisen of verwachtingen van anderen en zonder tijdsdruk. Humor is vaak een centraal thema dat in zijn foto’s is verweven.
2013-05-31-TT_gek-of-geniaal_02

Gunther Coppens, Deken van Feestelijkheden van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde vertelde het talrijk opgekomen publiek hoe Julien zijn foto’s bij de Gilde realiseert, doorspekt met heel wat anekdotes.
Maar prees hem tevens om steeds het juiste beeld op het juiste moment te maken.
Gunther Coppens: ‘ Al de foto’s op deze tentoonstelling getuigen van drie waarden: gek, geniaal, Julien.
Schepen van cultuur, Jan Desmeth prees Julien voor zijn foto’s over alle gebeurtenissen in Sint-Pieters-Leeuw en de Sint-Sebastiaan gilde in het bijzonder.
Jan Desmeth:  “De verwondering van het eerste moment slaat snel om in bewondering voor zoveel veelzijdigheid. Gek of geniaal vul ik aan tot gekke beelden, geniaal gebracht.
2013-05-31-TT_julien-Steens_in-Coloma
De tentoonstelling loopt nog tot 3 juni 2013. Iedere dag van 10 tot 18 uur in Cultuurcentrum Coloma, J.Depauwstraat,25 te Sint-Pieters-Leeuw, 02.371.22.62.

Oproep poelen Zennevallei

2013-05-31-oproep-poelen-zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zet in op een poelennetwerk in de Zennegemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Geïnteresseerde eigenaars kunnen rekenen op gratis inventarisatie, plannen en begeleiding en 70% subsidie voor de uitvoering van de werken. Deze oproep geeft prioriteit aan locaties op maximaal 5 km van de Zenne maar ook elders in de gemeenten van de Zennevallei zijn mogelijkheden voor herstel en aanleg.

Heb je ruimte voor aanleg van een nieuwe poel in een landschappelijke omgeving? Is jouw poel verland geraakt of heb je moeilijkheden met woekerplanten, vervuiling, waterkwaliteit… Contacteer Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallie: Koen De Rijck, koen@pajot-zenne.be, 02 452 60 45. In de loop van de zomer worden de poelenplannen en –vergunningen in overleg voorbereid.
Realisatie van aanleg en herstel volgt dan dit najaar en in voorjaar 2014.

In en rond gezonde poelen en plassen concentreert zich een enorme verscheidenheid aan dieren en planten. Vaak zijn het heuse oases van natuur te midden van een landschap dat onder druk staat. Net als grachten en drassig weiland houden poelen het regenwater op, waardoor water langzamer in de bodem sijpelt. Op die manier helpen poelen de verdroging van de bodem tegen te gaan.
Meer info en poelenbrochure: www.pajot-zenne.be/poelen

Project in samenwerking met gemeente Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Met steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling Ruimtelijke Planning (Zuurstof voor de Zennevallei) en Provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen, je hebt meer buren dan je denkt!).

Reizende expo Zap door het landschap komt naar de dienstencentra

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de expo “Zap door het landschap” van erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei vertellen bewoners van de regio Pajottenland en Zennevallei aan de hand van oude foto’s en tekeningen hun verhaal.
2013-05-30-zap_door_het_landschap

Er zijn heel wat persoonlijke anekdotes, geschiedenissen en legendes met het landschap verbonden. Slechts zelden staan we stil bij de verhalen die in onze omgeving schuilgaan. Bovendien is het landschap doorheen de jaren vaak erg veranderd en werden de bijhorende verhalen dikwijls vergeten. Oude foto’s of tekeningen brengen de herinneringen aan deze histories weer naar boven.
In de expo ‘Zap door het landschap’ vertellen bewoners van de regio Pajottenland & Zennevallei aan de hand van oude beelden hun eigen verhaal. Zowel persoonlijke levensverhalen, kleine anekdotes, legendes en histories komen aan bod. De tentoonstelling is vormgegeven in drie retro woonkamers. Zet je comfortabel in de zetel en bekijk de filmpjes waarin deze regiobewoners hun verhalen vertellen. Brengen de oude beelden ook voor jouw herinneringen naar boven? Heb je zelf je omgeving zien veranderen? Laat zeker jouw reacties en ervaringen achter op de postkaarten!

Waar en wanneer?
Van 3 juni tot 21 juni 2013 kan je deze tentoonstelling gratis bezichtigen in de lokale dienstencentra. Gedurende deze periode zullen de decors elk afzonderlijk een week opgesteld staan in één van de dienstencentra, namelijk ’t Paviljoentje, het Negenhof en Meander.
Werkten mee: Marcel Leys (Dilbeek), Jozef De Ridder (Ternat), Walter Evenepoel (Roosdaal), Vera Timmermans (Liedekerke), Werner Godfroid (Bever), Alex Geysels (Linkebeek), Urbain Deblander (Herne), Lut Devroede (Galmaarden), Jan Van Reepingen (Lennik), Raymond Clement (Halle), Frans Peetermans (Gooik), Hilda Jacquemijns (Drogenbos), Roger Limbourg (Pepingen), Marc Desmedt (Beersel), Herman De Geyter (Sint-Genesius-Rode), Greet Van Kemenade (Sint-Pieters-Leeuw), Jacqueline Smismans, Guido Dieudonné, Kasteel van Gaasbeek, Heemkundig Genootschap “van Witthem” ,Heem- en Geschiedkundige Kring Sicca Silva Droogenbosch ,Heemkundige Kring van Gooik, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle, Belfius Bank (beheerd door Académie Royale de Belgique), Linkebeeks Archief, Cultuur- en Heemkring Sint-Gertrudis, Heemkring Liedekerke, Heemkundige Kring Bellingahaim, Landelijke Gilde Sint-Pieters-Kapelle, Davidsfonds Roosdaal, Davidsfonds Sint-Genesius-Rode, Werkgroep Streek- en Volkskunde Sint-Pieters-Leeuw, Perilous Landings vzw (Tony Grant en Marcel De Jonghe), Monkey Business

Open Vld bekijkt kritisch begrotingswijziging 2013 Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 30 mei 2013 stond als agendapunt: ” Begrotingswijziging 1 – 2013 – gewone- en buitengewone dienst gemeente”.

Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,Open Vld fractievoorzitter: ‘Ik zal zeker niet ontkennen dat Open Vld met enige nieuwsgierigheid hebben uitgekeken naar deze Begrotingswijziging. Eind 2012 hadden wij, toen we nog deel uitmaakten van de bestuursmeerderheid, een overgangsbegroting voorgelegd, een voortgangsbegroting zeg maar. We wisten dat een andere bestuursmeerderheid, zonder Open Vld, die begroting ging moeten uitvoeren.

Wat de gewone dienst betreft, stellen wij vast aan de kant van de uitgaven:
dat de personeelskosten dalen ( met bijna 65 000 euro- de pensioenuitgaven alleen al – 70 000 euro);
dat de overdrachten dalen ( met bijna 600 000 euro- door de verwerking van het resultaat van de politie al – 615 000 euro );
dat de werkingskosten gestegen zijn met 180 000 euro en dat ze thans bijna 25 % bereiken van de totale uitgaven.
Wij stelden eind 2012 dat aan de schulduitgaven niet kon gesleuteld worden en vandaag wordt dit bevestigd : aan het bedrag ervan is niets gewijzigd.

De totale uitgaven verminderen met bijna 477 000 euro of – 1,26% en de ontvangsten stijgen met iets minder dan 35 000 euro of + 0,1 %.
De uitgaven van het vorige dienstjaar 2012 liggen bijna 90 000 euro hoger dan de ontvangsten die dit jaar nog gekregen werden van 2012. De oorzaak is te vinden in de personeelskosten en de kosten van de huisvuilophaling.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat ligt bijna 423 000 euro minder nadelig dan eind 2012 vooropgesteld, maar vertoont ei zo na nog 3 miljoen euro nadelig saldo.

Wij dachten een jaar geleden dat de nieuwe bestuursmeerderheid de nodige maatregelen zou treffen om de begroting in evenwicht te brengen, om het structureel tekort, al was het maar voor een groot deel, weg te werken. De kracht van de verandering is blijkbaar evenwel nog niet tot in de financies doorgedrongen, maar de BBC zal iedereen wel met de neus op de werkelijkheid drukken.

Er moet drastisch bespaard worden of anders zal men in 2014 de belastingen moeten verhogen. En van besparen is er nog niet veel in huis gekomen, want zonder de resultaatsverwerking van de politie van 615 000 euro, zouden de uitgaven niet gedaald zijn, maar wel gestegen. Dat moet niemand verwonderen als b.v. men weer voor 2 dagen op seminarie trekt naar het Gentse, terwijl de werking even goed kan plaats hebben in Coloma en als men b.v. aan de PWA een cadeautje doet van 5 000 euro … Maar ja, misschien gaat hun bestuur daarmee dit jaar kunnen gaan smullen in De Majeur?

Wij dachten dat deze begroting binnen de kortste tijd zou gewijzigd worden en dan wel vnl. in de buitengewone dienst. Twee grote programma’s maakten in de oorspronkelijke begroting 63 % uit van de totale investeringsuitgaven, die, op 100 000 euro subsidies voor de Pelikaanberg na, volledig zouden gefinancierd worden door leningen ten bedrage van 4,4 miljoen euro.

Wat zien we in deze begrotingswijziging? Voor 2013 voorziet men 6 136 520,17 euro uitgaven, investeringen dus, die gefinancierd worden door 4 664 234,78 euro nieuwe leningen en 1 472 186,39 subsidies.

Voor het vernieuwen van de dakbedekking van de loodsen op de site 250 voorziet men 170 000 euro, naast de 370 000 euro die voor die site al voorzien waren, voor de aanpassingswerken aan de sportlokalen van Laekelinde bijna 75 000 euro ( ja, ja) en voor de pas vernieuwde sporthal van Ruisbroek weer reeds voor 20 000 euro aanpassingswerken. En dat fabeltje van “ We voorzien ze, maar we gaan ze daarom nog niet uitgeven” dat gelooft alleen de brave Hendrik.
Voor het buitengewoon onderhoud van het Wildersportcomplex wordt 22 000 euro voorzien, voor dat van de cantine van SK Vlezenbeek 9 000 euro en voor de cantine en de toiletten van KV Zuun 45 000 euro. Wist de schepen voor sport dat verleden jaar al niet dat deze werken zouden nodig zijn?
Voor de toegangscontrole aan het nieuwe containerpark op de site 250 wordt 80 000 euro voorzien ( 3,2 miljoen BF ), geen onaardig bedrag als men het mij vraagt.

Uiteindelijk voorziet men slechts 220 000 euro nieuwe leningen meer dan in de begroting van 2013.

Maar ik ging het bijna vergeten! Ruisbroek is men niet vergeten: de 2,1 miljoen euro, die voorzien waren op aandringen van de vorige schepen van financiën, worden gewoon geschrapt. Gelukkig is er nu geen debat in Ons Huis, want de 160 000 euro voor de buitengewone onderhoudswerken aan de nutsleidingen in de Fabriekstraat en de 350 000 euro voor een nieuwe openbare verlichting aldaar, zijn slechts een doekje voor het bloeden. En dat men niet komt aandraven met de bewering dat de plannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe rioleringsnormen, want dat had al lang gekund. Maar ja, daar zal wel weer spraak van zijn in de begroting 2014 ( of wie weet in de BW 2 van dit jaar …) en dan kan de brave kiezer weer met een gerust gemoed naar de moeder aller verkiezingen…

Open Vld-fractie heeft dan ook tegen deze begrotingswijziging gestemd.
Bij de gewone dienst voorziet men geen enkele maatregel om het structureel tekort weg te werken, en bij de buitengewone dienst zijn er enkele keuzes die voor ons niet door de beugel kunnen.’

verkeersmaatregelen voor Leeuw Rinkt 2013

2013-05-13-persvoorstelling_Leeuw-Rinkt-03-kaartSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag, 1 juni 2013 heeft er een nieuwe editie van Leeuw Rinkt plaats: een avondvullend programma met optredens, kraampjes en gezellig samenzijn (zie artikel 14 mei 2013).
Hiervoor worden enkele verkeersmaatregelen genomen in het centrum van de gemeente.

Ter hoogte van de evenementenzone, wordt een parkeerverbod ingesteld en dit vanaf 1/06/2013 om 13u00. :
– Pastorijstraat (vanaf het gemeentehuis)
– J. Depauwstraat (vanaf de Sint-Sebastiaanstraat)
– Rink
– J. Sermonstraat (Vanaf de R. Balléstraat)
– R. Balléstraat
– Topstraat (tussen de Rink en de R. Balléstraat).

Vanaf 13u00, wordt de evenementenzone volledig afgesloten voor het verkeer. Dit om de marktkramers toe te laten zich veilig en rustig op te stellen. Deze zone blijft afgesloten tot ongeveer 03u00. Ter plaatse zullen de nodige signalisatieborden aangebracht worden.
Vanaf ongeveer 22u30, wordt de evenementenzone wel verkleind en in de J. Depauwstraat terug open voor het verkeer, tot aan de Rink.

2013-05-13-persvoorstelling_Leeuw-Rinkt-02

OPGELET :

In de J. Depauwstraat, t.h.v. muur Van Heffen en in de Pastorijstraat t.h.v. Argenta zal het parkeerverbod ingaan op 31/05/2013, en dit ingevolge het plaatsen van de toiletwagens.
Ook op de parking achter de bibliotheek, zal op 31/05/2013 reeds parkeerverbod ingaan, dit om een van de podia te plaatsen.

Politie Sint-Pieters-Leeuw: ‘Verder dienen wij op de hoek van de Bergensesteenweg met de Europalaan, op de parking aldaar gelegen, parkeerverbod in te stellen, ten einde een verzamelplaats voor de hulpdiensten te creëren. Gelieve deze locatie zeker vrij te houden om de veiligheid van uzelf en andere deelnemers te kunnen garanderen. Ook op deze locatie zullen onze diensten streng toezien. Wanneer er voertuigen verkeerd geparkeerd blijven, zullen deze onherroepelijk getakeld worden, op kosten van de overtreder, conform artikel 4.4 van het KB 01/12/1975.’

Wegomleiding :
In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt het verkeer omgeleid via de route Galgstraat – Ed. Rooselaersstraat

Open Vld- fractie stemt tegen reorganisatie van de arbeidersploegen!

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld-fractie kan begrijpen dat er een reorganisatie van de arbeidsploegen noodzakelijk is.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-Leeuw

Kathleen D’Herde,Fractievoorzitter Open Vld: ‘Wij hebben dit de vorige legislatuur ook steeds gesteund. Maar de manier waarop het nu verloopt , vinden we heel eigenaardig.
Zo hebben we onze bedenkingen bij de opmaak van de nieuwe structuur van de arbeidsploegen, 1 coördinator technische zaken, 2 ploegbazen, 4 adjunct- ploegbazen! Dat gaat meer geld kosten en de vraag is maar of dit dan ook zal leiden tot efficiënter werken van deze ploegen. Want dat was vorige legislatuur de doelstelling van de reorganisatie: het efficiënter inzetten van mensen en materiaal.
Volgens de Open Vld- fractie wordt deze doelstelling niet bereikt met deze nieuwe structuur!
De reorganisatie brengt een meerkost van € 60.000 met zich mee, wat men zou compenseren door 2 VTE minder te voorzien bij de arbeiders. Volgens ons kan je pas efficiënter werken als je voldoende personeel inzet aan de basis en de top zo klein mogelijk houdt! Maar blijkbaar ziet dit college het anders.
Daarenboven worden alle arbeiders van de 3 cellen, nl. die van de cel beheer, cel openbaar domein en cel groen, nu technisch assistenten genoemd, ingeschaald op D-niveau, waar dit voorheen Eniveau was.
Maar de technisch beambten van de cel schoonmaak, blijven ingeschaald op E-niveau. Vindt de huidige meerderheid dat de mensen, die men vroeger het TOR-personeel noemde, en die dus instaan voor het toezicht, het onderhoud en de refterwerking in de scholen, vindt zij die mensen niet evenwaardig als de arbeiders, of zoals ze het nu verwoorden: de technisch assistenten?

De technisch beambten hebben volgens onze fractie een job die op sommige gebieden meer verantwoordelijkheid vraagt als degene uit de andere cellen. Het begeleiden van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee! Hun werk is op zijn minst even belangrijk en gelijkwaardig als dat van de 3 andere cellen.

Aangezien de Open Vld- fractie de technisch beambten van de cel schoonmaak evenzeer apprecieert voor het werk dat zij verrichten als de arbeiders van de andere cellen en omdat we ons niet kunnen vinden in de nieuwe structuur van de arbeidersploegen, waar de top groter wordt en de basis verkleint, stemden we dus TEGEN!

Zie ook artikel gemeenteraad donderdag 30 mei 2013 – KLIK HIER