agenda: Jan Cinema met Sint-Pieters-Leeuw en de Marollen

2013-03-17-affiche_TT-Van-MieghemSINT-PIETERS-LEEUW: – Jan Cinema met Sint-Pieters-Leeuw en de Marollen, thematentoonstelling door Jan Van Mieghem in het Colomakasteel, van 8 tot 17 maart 2013.

Wie kent de man van Cinema Minerva niet? Hij beweert zelf op deze wereld te zijn gezet als kunstschilder en achter zijn creaties zit steevast een verhaal.

Tentoonstelling te bezoeken op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.

G.C.C. Coloma – Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens

windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Leeuwse college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 25 februari 2013 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het oprichten van 2 windturbines aan de overzijde van het kanaal (zijde Beersel, maar op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw – tussen kanaal en Zenne). Deze aanvraag werd ingediend door Electrabel nv. Van 12 januari tot 11 februari laatstleden liep het openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 107 bewaren ingediend, waarvan 105 identieke.

De voorwaarden die het college van burgemeester en schepenen heeft opgelegd, zijn:
· er mogen geen bomen worden verwijderd, aangezien dit niet in de aanvraag is inbegrepen;
· de normen inzake slagschaduw en hinder gelden cumulatief voor het geheel van alle windmolens die langs het kanaal worden vergund, ongeacht de aanvrager, zoals bepaald in de omzendbrief RO2006/02;
· de windturbines zullen gecertificeerd moeten zijn;
· de aanvraag moet voldoen aan de provinciale verordening inzake de opvang van hemelwater.

In het verleden kreeg het gemeentebestuur nog twee aanvragen voor het plaatsen van windturbines. Beide aanvragen werden ingediend door ECOPOWER cvba en WE-POWER nv. Hun eerste aanvraag voor het plaatsen van 6 windturbines (waarvan 2 op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw) werd op 4 mei 2012 geweigerd. Voor de andere aanvraag werd op 21 december 2012 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 3 windturbines met een hoogspanningscabine, dit volgens de bijzondere procedure waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de vergunning aflevert (zie hierna). Tegen deze beslissing is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gegaan omwille van de eerste windturbine die te dicht bij de woonwijk De Witte Roos zou worden gebouwd.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

Alle aanvragen voor het oprichten van windturbines worden/werden behandeld volgens de bijzondere procedure. Dit betekent dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar beslist over de aanvraag. De gemeente en andere instanties (bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal) geven advies aan Ruimte Vlaanderen. Het vergunningverlenende bestuursorgaan (in dit geval de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar – Ruimte Vlaanderen) neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 60 dagen, die ingaat de dag na ontvangst van de adviezen.

agenda: Programma carnaval Halle 2013

DSC_3669HALLE: – Dit weekend heeft in Halle het grootste openlucht evenement uit de streek plaats, carnaval Halle 2013.

In de voorbije 77 jaar groeide carnaval Halle uit tot één van de grootste, mooiste, kindvriendelijkste en kleurrijkste volksfeesten in België!

Programma:

ZATERDAG 9 MAART

15u11 Vertrek van de deuvelstoet vanop het Sisseplein te Essenbeek
16u33 Aankomst van de deuvelstoet op de Grote Markt
16u55 Brouwen van de prins en verwekken van het vrouwelijk schoon
18u11 Aankleden van de kleine vaantjesboer op de Beestenmarkt
22u33 Halle duikt in zijn eerste dolle nacht

ZONDAG 10 MAART

2013-03-11-carnaval-HALLE09u44 Kaarsofferande in de basiliek door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
10u22 Pronkzitting in het historische stadhuis
11u44 Kaarsofferande in de St.-Rochuskerk door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
14u00 Vertrek van de reuze reclamestoet vanop St.-Rochus
14u33 Vertrek van de 78ste Carnavalstoet vanop St.-Rochus

Parcours: Nijvelsesteenweg – Sint- Rochusstraat – Willamekaai – Slingerweg – M. Senciestraat – Brusselsesteenweg – A. Demaeghtlaan – Ninoofsesteenweg – Melkstraat – Grote Markt – Basiliekstraat

15u11 Doortocht van de carnavalstoet over de Grote Markt
20u44 Vertrek van de grote vernieuwde lichtstoet, met doorlopende shows van de Halse carnavalgroepen
21u22 Aankomst van de lichtstoet op de Grote Markt
23u55 Verrassingsact op de Grote Markt
00u33 Halle duikt in zijn tweede dolle nacht

MAANDAG 11 MAART

09u33 Bezoek aan het Zonnig Huis, centrum Koekebeek & Ten Hove
18u44 Krottenworp op de Grote Markt, met als hoofdprijs de “gouden krot” t.w.v. € 500
18u44 Vertrek krottenmaandagstoet
21u33 Prijsuitreiking aan de Halse carnavalverenigingen
22u22 Monstervuurwerk vanop de Graankaai
23u11 Verbranding van carnaval 2013 op de Grote Markt door de Gilles & Pierrots van Groot Halle
23u33 Verrassingsact op de Grote Markt
00u11 Verbranding van carnaval 2013 in de Biezeweide door de Gilles & Paysannes van St.-Rochus
00u22 Halle duikt in zijn derde en laatste dolle nacht

Ook dit jaar voorziet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tijdens de carnavalsnachten van Halle op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 maart 2013 bussen van De Lijn.
zie ons artikel van 26/02/13 – KLIK HIER voor rittenschema.

Volg tijdens het feestweekend alle updates via twitter hastag: #carhal13 en facebook.