Raad van State schorst RUP Wilderveld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het fel-betwiste RUP Wilderveld in Sint-Pieters-Leeuw is door de Raad van State op 7 februari 2013 geschorst. Het arrest betreft zowel het besluit van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw (dd.22 december 2011) als dat van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant (dd. 14 juni 2012). De zaak werd bij de raad van State aangespannen door enkele inwoners van de wijk Wilderveld onder impuls en met de steun van het wijkcomité Wilderveld Verstikt.

Actiecomité Wilderveld Verstikt: “Wij zijn opgetogen dat het oude RUP Wilderveld er niet zal komen. Dit geeft vooruitzichten op de opmaak van een nieuw en een goed RUP Wilderveld, waarbij niet alleen gedacht wordt aan nieuwe inwoners, maar ook aan de leefkwaliteit van de huidige bewoners. Het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft in zijn bestuursakkoord reeds aangekondigd het RUP Wilderveld te willen aanpassen. Maar het is voor ons een hele geruststelling dat naast de politieke wil om het oude RUP Wilderveld niet uit te voeren, er nu ook wettelijk op papier geen oud RUP Wilderveld meer bestaat.
2011-02-24-RUP-Wilderveld-01 2011-02-24-RUP-Wilderveld-02

(archieffoto’s)

Hiermee komt een voorlopig einde aan het verhaal van het protest tegen het RUP Wilderveld. Deze golf van protest ontstond spontaan in de zomer 2010, toen bij het openbaar onderzoek de wijkbewoners massaal hun bezwaren uitten tegen de plannen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De inwoners vreesden dat de leefbaarheid van hun woonwijk zwaar zou worden geschaad door de inbreiding met oorspronkelijk 800 nieuwe woningen, waarbij ook de schaarse groene plekken zouden worden opgevuld met wegen en huizen. Toen de gemeente doorzette en geen echt gehoor gaf aan de meer dan 500 bezwaarschriften, ontwikkelde zich gaandeweg een strijd tussen de wijkbewoners en het gemeentebestuur. De wijkbewoners verzamelden zich daarom in een wijkcomité ‘Wilderveld Verstikt’. Uiteindelijk leidde dit spontane volksprotest tot nooit geziene taferelen op het Leeuwse gemeentehuis met de rumoerige opkomst van honderden inwoners tijdens hoorzitting en gemeenteraad.

Naast de emotie en het zichtbaar protest, werd er ook op administratief vlak een procedureslag gestreden door het wijkcomité. Vooreerst legde het gemeentebestuur immers grotendeels het advies van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) naast zich neer. Nadien aanvaardde de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, het besluit van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw niet en moest de gemeente haar huiswerk (en dat van de GECORO) gedeeltelijk opnieuw maken. Bij deze herkansing werd het advies van de GECORO andermaal niet gevolgd en werden vooral de termijnen niet gerespecteerd. Tot slot had ook de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een herkansing nodig, toen de voogdij-minister stelde dat het RUP Wilderveld gedeeltelijk inging tegen de Vlaamse plannen voor het Brussels voorstedelijk gebied.

Deze procedureslag wordt nu beslecht voor de Raad van State. In zijn arrest van 7 februari 2013 heeft de Xe kamer van de Raad van State de schorsing bevolen van zowel het besluit van de gemeente Sint- Pieters-Leeuw (dd. 22 december 2011) als dat van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant (dd. 14 juni 2012) met betrekking tot de definitieve vaststelling en de goedkeuring van RUP Wilderveld. In zijn 24 bladzijden tellende arrest treedt de Raad van State de argumenten bij dat er ernstige procedurele fouten zijn gemaakt. De zaak werd bij de raad van State ingespannen door enkele inwoners van de wijk Wilderveld onder impuls en met de steun van het wijkcomité Wilderveld Verstikt.

bron: Actiecomité Wilderveld Verstikt – www.wilderveld.be

OPEN M geeft ruimte aan talent

2013-02-12-m-geeft-ruimte-aan-talentVLAAMS-BRABANT: – Beeldende kunstenaars uit Vlaams-Brabant krijgen opnieuw (eerste editie: 2011) de kans om hun kunstwerken te tonen aan het grote publiek in de zalen van M-Museum Leuven.

OPEN M wil de grote verscheidenheid aan hedendaagse beeldende kunst in de schijnwerpers plaatsen. Het geeft kunstenaars uit de hele regio de kans om hun werk op een unieke locatie aan een groot publiek te tonen. Daarnaast krijgen de kunstenaars de kans om nauw samen te werken met een curator en andere kunstenaars. Kortom: een echte buitenkans voor iedereen die een plaats wil veroveren in een museum.

OPEN M is een gezamenlijk initiatief van M – Museum Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant.
Wie en wat komt in aanmerking?
Kunstenaars die in Vlaams-Brabant wonen, werken of geboren zijn kunnen deelnemen.
Alle disciplines binnen de beeldende kunsten komen in aanmerking: •schilderkunst•beeldhouwkunst•tekenkunst•grafiek•video•fotografie•installatie •performance.

Hoe deelnemen?
Iedere kunstenaar kan maximum vijf recent gecreëerde werken voorstellen die getuigen van een actuele artistieke visie. Hij/zij motiveert deze selectie door beknopt toe te lichten •waar het werk over gaat
•wat de beeldende kracht ervan is
•hoe zich dat vertaalt in vorm en materiaal.
Deadline voor het indienen van de dossiers is maandag 15 april 2013. In mei volgt de bekendmaking van de geselecteerde kunstenaars.

Tentoonstelling
De werken worden van 8 juni tot 25 augustus getoond in de museumzalen van M.

Alle info: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/beeldende-kunst/openm/index.jsp

Brussel: ontwerp van een Gewestelijk parkeerbeleidsplan

2013-02-12-Brussel-parkeersbeleidsplanBRUSSEL: – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten vereenvoudigen en harmoniseren. Daarom werd een ontwerp van een Gewestelijk Parkeerbeleidsplan uitgewerkt.
Het ontwerp van Gewestelijk Parkeerbeleidsplan werd door de Brusselse regering goedgekeurd. Elke burger kan nu ook zijn mening geven over de voorgestelde maatregelen: tot 21 maart 2013 wordt het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Concreet streeft het plan de volgende doelstellingen na:
het parkeerbeleid van de Brusselse gemeenten harmoniseren en vereenvoudigen;
buurtbewoners een parkeerplaats nabij hun woonplaats bezorgen;
ruimte op de openbare weg vrijmaken voor de andere vervoermiddelen (eigen banen voor het openbaar vervoer, voorzieningen voor voetgangers, fietspaden);
de alternatieven voor de auto op een positieve manier stimuleren: openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen (te voet of per fiets), zowel voor Brusselaars als voor pendelaars.

Een plan voor alle vervoermiddelen
Het plan spitst zich niet alleen toe op de auto. Het houdt ook rekening met de specifieke parkeernoden van fietsers, motorrijders, taxi’s, vrachtwagens, bestelwagens en autocars.

En dan?
Na het onderzoek zullen de opmerkingen van de bevolking geanalyseerd worden. Het ontwerp zal vervolgens aan die opmerkingen aangepast worden. Ten slotte zal het binnen de 8 maanden opnieuw aan de Brusselse regering voorgelegd worden.
Daarna krijgt elke gemeente 1 jaar de tijd om haar eigen parkeerbeleid aan te passen aan het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en een eigen Gemeentelijk Parkeeractieplan op te stellen. Vervolgens wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd in elke gemeente.

Meer info: www.mobielbrussel.irisnet.be/news/een-parkeerplan-voor-het-gewest/

agenda: Chinees etentje 2013

NEGENMANNEKE: – Chiro Negenmanneke organiseert dit weekend voor de 33e keer een Chinees Etentje ten voordele van het bivak in de zomer.

Hun eetfestijn heeft een vrij grote naambekendheid en staat daarnaast bekend omwille van het prachtige decor, waar heel wat voorbereiding in kruipt van de leiding…
Het eetfestijn vindt plaats op 16 en 17 februari 2013, in de parochiezaal van Negenmanneke (G. Deruyverstraat 21)
De concrete uren: zaterdag van 17u tot 22u en zondag van 11u tot 20u

Ze serveren:VOORGERECHTEN • Shoasoep • Loempia met zoetzure saus • Calamares, HOOFDSCHOTELS • ½ kip met rijst en curry/champignon
• Chow Mien met bami (Kippen- en varkensreepjes met wokgroenten) • Da Cu Ding met bami (Rundsreepjes met wokgroenten) • Ku Low Yop
(Varkensblokjes in zoetzure saus) • Ca Hop Xao (Gefrituurde kabeljauwfilet met tomatensaus)• Sa camp pi (Scampi’s met wokgroenten),
DESSERTEN • Exotische vruchtenschotel • Chinijsje • 9-mannekegebakje

agenda VVPV: voordracht over de Camelia

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op vrijdagavond 15 februari 2013 een voordracht over Camelia’s.

Vrijdag 15 februari hebben ze Marc De Coninck te gast, expert inzake camelia’s en erevoorzitter van afdeling Benelux van de International Camellia Society. Bovendien is hij lid van VVPV-Pajottenland.
Hij brengt een voordracht over de verschillende soorten en de rol die Belgische kwekers vervulden in de 19e eeuw, toen België een voortrekkersrol speelde in de cameliakweek met centra als Gent en Luik. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om al uw vragen over camelia’s aan deze expert voor te leggen.

Alle voordrachten van VVPV vinden plaats in het kasteel van Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw en beginnen om 20.00 uur.