KVLV vraagt aandacht voor sociale leven in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het KVLV-bestuur van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Sint-Pieters-Leeuw hebben vanavond net voor de gemeenteraad de nieuwe burgemeester en de raadsleden gefeliciteerd met het nieuwe bestuur en tevens de aandacht gevraagd voor de KVLV-vereniging die een belangrijke rol speelt in het sociale leven en de cultuurraad. 
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_01
Het schepencollege en de gemeenteraadsleden kregen als cadeautje cupcakes van de KVLV.
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_02
Enkele KVLV verantwoordelijken verwoorden hun actie als volgt:

“Jullie kregen het mandaat om de volgende 6 jaar onze gemeente te besturen. We zíjn ervan overtuigd dat het ook jullie ambitie is om onze gemeente verder te laten uitgroeien tot een leefgemeenschap waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontwikkelen en te ontspannen, met zorg voor de mogelijkheden en beperkingen van elke mens. !

KVLV Vrouwen met vaart, wil aandacht vragen voor het lokaal cultuurbeleid in onze gemeente.
Het gevarieerde socio-cultureel verenigingsleven is een belangrijke medespeler in de uitbouw van een rijk gemeenschapsleven en dit op vrijwillige basis. Een samenleving kan niet zonder deze vrijwillige inzet. Daarom vragen wij expliciete en zichtbare ondersteuning én waardering vanuit het gemeentebestuur.

KVLV, Vrouwen met vaart, vindt het essentieel dat de gemeente niet alle dienstverlening zelf organiseert of overneemt. De rol van de lokale overheid zien we eerder als faciliterend en ondersteunend.

Samenwerkingen bij bepaalde initiatieven kunnen een win-winsituatie zijn voor alle betrokkenen. ‘1 euro voor cultuur’ was enkele jaren terug dé vraag vanwege KVLV. Het werd 0,80 euro per inwoner, die de gemeente moest spenderen ter ondersteuning van het plaatselijke verenigingsleven.
Hierdoor konden we gebruik maken van:
– Toegankelijke lokalen in Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem
– Samengebruik van bestaande accomodaties met soepele gebruiksregelingen
– De goede leskeuken in de Merselborre, voorzien van het nodige materiaal. (Noteer evenwel dat er in de gemeentelijke lokalen van Sint-Laureins-Berchem geen keuken(materiaal) aanwezlg is.)
– Een uitleendienst van podium, beamer, projectie e.a.
– Publicatie van activiteiten in het maandelijks blad van de gemeente
– Inspraak via de cultuurraad
– Forum voor verenigingen op onthaaldagen van nieuwe inwoners
– Een financiële ondersteuning van onze werking met eenvoudige rapportering

We zijn er blij om en hopen dit in de toekomst te kunnen behouden.
2013-02-28-KVLV-Sint-Pieters-Leeuw
KVLV vraagt nu opnieuw een investering in het verenigingsleven, met name het behoud van de 0,80 euro per inwoner – maar liever nog per inwoner ‘1 euro voor cultuur’. Dit kan optimaal ingezet worden in goede lokalen in de verschillende dorpen en in een logistieke en financiële ondersteuning van de werking.

Uiteraard willen we ook graag partner blijven in overleg. Cultuurraden zijn meestal een verzameling van alle actoren in het uitgebreide culturele veld en verliezen soms hun dynamiek. Werken per werks oort kan de betrokkenheid vergroten en kan vaak beter aansluiten bij de noden van de participanten.

Meer info over de KVLV kan u bekomen via de site: www.kvlv.be (klik op de rubriek ‘KVLV in je buurt’).

SINT-PIETERS-LEEUW: Luce Vanderschueren – 02/377 87 50 – lucevanderschueren@hotmail.com of vrouwen-met-vaart@hotmail.com
VLEZENBEEK: Annie Vancutsem – 02/532 15 82 – vcanny@hotmail.com
OUDENAKEN: Godelieve Pril – 02/356 18 59 – kvlvlieve@hotmail.com


VZW De Rand neemt organisatie De Gordel over

de-RandREGIO: – Niet meer Bloso maar VZW De Rand zal de overkoepelende organisatie op zich nemen van de opvolger van ‘De Gordel’. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters gezegd in het Vlaams parlement.

Wel zal Bloso nog het sportieve gedeelte van het evenement op zich blijven nemen terwijl vzw de rand de overkoepelende organisatie doet.

Op 8 februari raakte reeds bekend dat er heel wat nieuwe zaken zullen zijn:
Meer aandacht voor toerisme en muziek, andere sportieve mogelijkheden buiten fietsen en wandelen, en de eventuele uitbreiding naar een meerdaags evenement. Nog niet kortgesloten is de naam. De Vlaamse Regering zal nu de komende maanden uit dat menu de volgende editie brouwen.

Hoe het nieuwe evenement in de Vlaams Rand rond Brussel zal heten, wordt pas bij de officiële voorstelling bekend gemaakt, maar dat er in die schitterende streek tijdens het eerste weekend van september 2013 opnieuw een grootschalige manifestatie komt, is duidelijk. En ook dat die manifestatie Vlaams, sportief, gezinsvriendelijk, toeristisch aantrekkelijk en heel muzikaal zal zijn.

Meer info over vzw De Rand:  http://www.derand.be/

viering lokale dienstencentra

NEGENMANNEKE: – In het Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw vierde VVSG het veertigjarig bestaan van de lokale dienstencentra in Vlaanderen en dat onder het thema “Lokale dienstencentra, meer dan een warme maaltijd”. Het Negenhof is één van de vier dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw.

De 4 dienstencentra in Leeuw zijn ’t Paviljoentje in Ruisbroek gestart in 1982 en daarmee het eerste dienstencentrum in Vlaams-Brabant, Negenhof 2001, de Nieuwe Elysée in Vlezenbeek 2008 en de Meander in Zuun in 2011.

2013-02-28-dienstencentrum-Negenhof_persconferentie-VVSG
Karin Poldervaart,Paul Defranc,Tine De Vriendt, Nathalie Debast en Patrick Bosmans

Vele OCMW’s en gemeenten hebben de voorbij jaren fors geïnvesteerd in lokale dienstencentra. Ze vinden de dienstencentra belangrijk voor het sociaal beleid in hun gemeente. ‘Ze verhogen het bruto lokaal geluk, ze zijn een sociale zekerheid, niet in centen uitgedrukt, maar in kwaliteit van leven’, zeggen de verantwoordelijke van deze centra. In Vlaanderen zijn 200 lokale dienstencentra actief. Deze centra vieren in 2013 hun veertigste verjaardag. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra een persontmoeting  in het lokaal dienstencentrum Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw.
De VVSG koos Leeuw uit omdat de dienstencentra in onze gemeente, volgens hen, een mooi voorbeeld zijn voor de regio hoe de werking hoort te zijn.

Natalie Debast, stafmedewerker VVSG: “De lokale dienstencentra hebben tal van troeven: ze bevorderen de sociale cohesie en gaan vereenzaming tegen. Ze zijn ook laagdrempelig: mensen komen er makkelijk binnen voor een van de talrijke activiteiten (een maaltijd, knutselatelier, linedance…). Voor hun werking kunnen ze rekenen op de inzet van tal van tal van vrijwilligers. Tegelijk kunnen ze een arbeidsplaats bieden aan de meest kwetsbaren.”

Vlaanderen en Brussel tellen momenteel 206 erkende lokale dienstencentra. De meeste (85 %) werden opgericht in de schoot van het OCMW. Naar aanleiding van 40 jaar lokale dienstencentra hield VVSG een korte bevraging bij de lokale dienstencentra over het aantal bereikte gebruikers en de inzet van vrijwilligers van inzet en personeel. Hieruit blijkt dat alle lokale dienstencentra samen meer dan 155.000 mensen bereiken, beroep doen op bijna 10.000 vrijwilligers en 740 personeelsleden tewerkstellen.
2013-02-28-lokaal-dienstencentrum_Negenhof_anim1

Wat doet een lokaal dienstencentrum?
De lokale dienstencentra staan open voor iedereen met extra aandacht voor ouderen met een beginnende zorgnood. Ze hebben tal van troeven: ze creëren ontmoetingsmomenten en versterken de zelfredzaamheid van de ouderen via een aanbod van zowel recreatieve, vormende als informatieve activiteiten.

Paul Defranc OCMW voorzitter Sint-Pieters-Leeuw: ” Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt.
Daarnaast biedt het dienstencentrum ook zelf diensten aan zoals warme maaltijden, boodschappenhulp, vervoerdiensten en hulp bij activiteiten van het dagelijks leven; hulp bij het nemen van een bad of een douche, wassalon, kapper, gelaats- en verzorging,… Ze zijn een aanspreekpunt en geven informatie over wonen en welzijn
.
De actieve senior kan hier ook deelnemen aan recreatieve activiteiten of educatieve zoals taalcursussen en computerlessen. Bekijk de mogelijkheden maar eens op de site van het ocmw: ”

2013-02-28-lokaal-dienstencentrum_Negenhof_anim2

De inzet van vrijwilligers was van bij de start het uitgangspunt in de werking van de dienstencentra – niet enkel voor ouderen maar ook door ouderen.
Karin Poldervaart, centrumcoördinator: ” In Sint-Pieters-Leeuw zijn er over de 4 lokale dienstencentra samen zo’n 70 vrijwilligers actief. Dankzij hun inzet kunnen we overal zorg op maat aanbieden. Ook bijvoorbeeld hier in het Negenhof is er een samenwerking met OKRA senioren vereniging . Zij organiseren hier hun bijeenkomsten en helpen mee met activiteiten die hier georganiseerd worden. Zoals onlangs hebben zij voor een pannenkoekenbak gezorgd.
Verder kunnen we aan alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zeggen onze deuren van de lokale dienstencentra staan open kom ons gerust eens een bezoekje brengen en kijken wat we allemaal organiseren!”

Openingsuren lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw

LDC ‘ t Paviljoentje is open van 9.30 uur tot 17.15 uur.
LDC Het Negenhof is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
LDC Meander is in de week open van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Donderdag 7 maart 2013 Om 13.30 uur GROTE QUIZ 40 jaar lokale dienstencentra in Vlaanderen

2013-02-28-40jaarDe lokale dienstencentra vieren hun 40-ste verjaardag en ze vieren dit met een simultane kwis!
Deelnemers en supporters worden getrakteerd op cake en koffie.
Neem deel, maak een ploeg en schrijf je in. Hopelijk worden wij “HET SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN”!
Dit wordt spannend!
We zoeken in ieder centrum een 6-tal ploegen. Iedere ploeg bestaat uit +/- 6 personen.
Ieder dienstencentrum in Vlaanderen speelt dezelfde Quiz op hetzelfde moment.
Verschillende vragen worden gesteld door Bekende Vlamingen zoals Paula Semer via een DVD-opname.
In de finaleronde spelen de winnaars van elk dienstencentrum tegen elkaar. Het internet en e-mail zullen ons helpen om het laatste antwoord door te sturen. (Dit is de taak van de centrumleidster!)
Wie doet er mee? Maak een ploeg en schrijf je in!

Bibtrollies ruilbeurs op zaterdag 16 maart 2013

2012-09-28-bib-trolliesSINT-PIETERS-LEEUW: – In oktober lanceerden de bibliotheken van de regio Pajottenland en Zennevallei de ‘Bibtrollies’. Deze grappige figuurtjes op handige speelkaarten konden verzameld worden door te lezen, veel te lezen. Bij ieder bibliotheekbezoek kregen de kinderen immers een setje verzamelkaarten met drie Bibtrollies. Bedoeling was om tijdens de maanden oktober tot maart de hele familie bij elkaar te sparen.

Katja Grammens, bibliothecaris Sint-Pieters-Leeuw: “Deze positieve actie kende een onverhoopt succes. Daarom (en vooral ook op vraag van de kinderen) sluiten heel wat bibliotheken deze actie af met een heuse ruilbeurs op zaterdag 16 maart 2013, waar fervente verzamelaars hun collectie compleet kunnen maken.

De ruilbeurs start om 11.00 uur tot sluiting van de bib om 12.30 uur.
2013-02-28-bib-kinderen-ruilen_jeugdboekenweek

2013-02-28-bibtrollies-brooddoosBovendien kan je over de hele regio tijdens de jeugdboekenweek, van 2 tot 17 maart, een kleurplaat afhalen of hem downloaden op www.bibtrollies.be/kleurplaat.

Kinderen tot 12 jaar kunnen hun meest creatieve kant bovenhalen om deze tekening in te kleuren.
Inleveren doe je in de plaatselijke bibliotheek voor 31 maart.

De winnaars worden bekendgemaakt op 5 april en krijgen een unieke ‘Bibtrollie’-brooddoos.
Rep je naar de bibliotheek en maak kans op zo’n exclusieve brooddoos!
2013-02-28-bib-kinderen-kleurplaat_jeugdboekenweek Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw: Rink 2 – tel: 02-371 55 64

Project tatertaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag kwamen 17 onthaalouders naar de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw om alles te weten te komen rond ‘Tatertaal’, een project i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant om de taal te stimuleren bij baby’s en peuters.
2013-02-27-tatertaal_01

Tatertaal is een project waarbij alles draait om het talig prikkelen van kinderen in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het Tatertaalhuis. Dit is op maat gemaakt spelmateriaal dat kinderen uitnodigt om de wereld via taal te verkennen.
In deze vormingsreeks ontdekt men hoe u het Tatertaalhuis kunt gebruiken om baby’s en peuters taalvaardiger te maken.
2013-02-27-tatertaal_02
Meer info over tatertaal: http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/bibliotheken/info-voor-bibliotheken/publiekswerking/tatertaal/index.jsp

agenda: Snoeicursus hoogstamfruitbomen

snoeien-hoogstamfruitbomenSINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, de milieuraad en de Nationale Boomgaardenstichting organiseren dit jaar voor de derde keer een snoeicursus hoogstamfruitbomen op zaterdag 30 maart 2013.

Hoogstamfruitbomen hebben een grote historische, landschappelijke en ecologische waarde. Vandaag worden her en der oude boomgaarden terug in ere hersteld en nieuwe hoogstamboomgaarden worden aangelegd. Fruitproductie is hierbij veelal geen doel op zich meer. Wie hoogstamfruit wil kweken kan best de basisprincipes aanplanten, vormsnoei en onderhoud ervan aanleren. Correct snoeien voorkomt ziekten en brengt meer en grotere vruchten voort. Deze infodag is gericht naar liefhebbers die eigen fruit in hun tuin willen plukken. Op enkele uren tijd krijg je de nodige praktische informatie waarmee je zelf aan de slag kan om je eigen bomen te snoeien. Het is aangeraden om je snoeischaar mee te brengen.

Wanneer? Zaterdag 30 maart van 13.00 tot 17.00 uur.
Waar? Molenborre, Molenborrestraat 34, 1600 Sint-Laureins-Berchem.
Kostprijs? 2 euro (drankje inbegrepen), te storten op rekeningnummer met IBAN: BE29 4288 0461 8164 en BIC: KRED BE BB, met vermelding: snoeicursus + naam.
Inschrijven is verplicht en kan via e-mail naar leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, telefonisch op het nr. 02 371 63 53 of per fax op nr. 02 331 44 90.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na betaling van de bijdrage.
Maximaal 30 deelnemers!

koffiestop 2013

ZUUN / RUISBROEK: – Ook dit jaar namen de Sint-Lutgardisschool en de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec deel aan ‘de koffiestop.
2012-02-28-koffiestop
Vorige week had de 7de editie plaats van ‘koffiestop’ waarbij men in ruil voor een vrije bijdrage een tas koffie of thee krijgt en zo geld inzameld voor Broederlijk Delen. (foto’s Jan Ruusbroec)
2012-02-28-koffiestop_02 2012-02-28-koffiestop_04
2012-02-28-koffiestop_05 2012-02-28-koffiestop_03
Directrice Greta Muylaert van Jan Ruusbroec: “Op de speelplaats van de school organiseerden wij, na het succes van vorig jaar, een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen. Verschillende klassen bakten zoete lekkernijen om te serveren. Onze bezoekers gaven een vrije bijdrage voor deze vastenactie en honger krijgt geen kans in Oeganda.”

opstart handelsvereniging Rink Rond Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagvond had in Taverne De Koetsier de oprichting plaats van handelsvereniging ‘Rink Rond Leeuw’. Een vereniging van zelfstandigen en vrije beroepen gesitueerd rond de Rink in Sint-Pieters-Leeuw centrum en Brucom (Bergensesteenweg).
2013-02-26-handelsvereniging_01
2013-02-26-handelsvereniging_02
De Leeuwse zelfstandigen hadden ook Valerie Goorden van de Halse handelaarsvereniging en Johan Vencken uitgenodigd om te komen vertellen hoe ze de Halse handelaarsvereniging de laatste 4 jaar zo bruisend hebben kunnen maken.
De aanwezigen staken er heel wat van op. Al besefte iedereen meteen dat de werkwijze in Leeuw deels anders zal moeten zijn dan Halle met oa. zijn grote verkeersvrije winkelstraten.
Of zoals iemand het verwoorde ‘Halle is een zonnebloem en wij zijn een kleine ontluikende roos’.

Rink Rond Leeuw, zal een feitelijke vereniging worden met als doelstelling om de leden ondersteuning te geven bij al hun vragen naar de gemeente, het handelsleven van hun leden te promoten en te ondersteunen.

Concrete doelstellingen zijn:
– het handelsleven rond de Rink en Brucom aantrekkelijk en gezellig te maken
– een eigen identiteit scheppen met herkenbaar logo
– informatieverstrekking via website, Facebook en eventueel een handelskrant
– onderlinge samenwerking tussen de gemeente en de handelaars bevorderen
– activiteiten organiseren die het handelsleven bevorderen

Situeert Uw zaak zich ter hoogte van het centrum van Sint-Pieters-Leeuw of de Bergensesteenweg gedeelte Brucom, Lot? Dan kan U lid worden van deze handelsvereniging.
Indien interesse contacteer: olivier.huygens@telenet.be of 0475 85 11 39

vrouwenoverleg in Sint-Pieters-Leeuw op Internationale vrouwendag op 8 maart 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 8 maart 2013, internationale vrouwendag, zal er voor de eerste maal een vrouwenoverleg doorgaan in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw waarbij een delegatie van elke Leeuwse vrouwenvereniging welkom is voor een netwerkmoment.
2013-02-27-vrouwenoverleg
Het gemeentebestuur zorgt voor een kennismaking met het gemeentelijk beleid en voor een rondleiding in het gemeentehuis. Nadien kunnen de vrouwen uit de verschillende verenigingen tijdens een gezellig moment ervaringen uitwisselen.

DisABILITY Filmfestival toont een wereld van verschil

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Van 11 tot 15 maart 2013 vindt het DisABILITY Filmfestival plaats in het provinciehuis in Leuven.
Tijdens dit festival kan men gratis vijf films zien waarin mensen met een handicap een belangrijke rol spelen.

Een wereld van verschil. Zo zou je onze hedendaagse maatschappij het best kunnen omschrijven. Een wereld waarin verschillen en verscheidenheid steeds meer een plaats krijgen. Ook handicap wordt steeds meer gelinkt aan de realisatie van een nieuwe wereld. Een wereld waarin het niet kunnen zien, het niet kunnen lopen of niet kunnen horen vensters opent naar een andere kijk op de werkelijkheid’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor gelijke kansen.

Het zijn deze nieuwe werelden die centraal staan tijdens de derde editie van het DisABILITY filmfestival. Aan de hand van een vijftal films wordt getoond hoe mensen met een handicap voor zichzelf en de ander een nieuwe wereld tot stand brengen, maar ook hoe personen met een handicap in andere werelddelen in films worden geportretteerd.

We steunen graag dit filmfestival. Het past perfect binnen ons toegankelijkheidsbeleid waarbij wij organisatoren willen overtuigen om festivals toegankelijk te maken maar ook een groot publiek willen sensibiliseren over leven met een handicap. Tijdens het DisABILITY festival stellen we alles in het werk opdat mensen met zeer verschillende handicaps kunnen participeren‘, zegt gedeputeerde Karin Jiroflée.

2013-02-27-filmaffiche

Programma:
Maandag 11 maart, 18.30 uur › The Shower
Zhang Yang, 1999 (Handicap International)
Dinsdag 12 maart, 19 uur › Planet of Snail
Seungjun Yin, 2011 (vzw Anna Timmerman)
Woensdag 13 maart, 19 uur › What’s eating Gilbert Grape
Lasse Hallström, 1993 (Ter Bank)
Donderdag 14 maart, 19 uur › De Rouille et d’os
Jacques Audiart, 2012 (GRIP)
Vrijdag 15 maart, 19 uur › Intouchables
Nakache & Toledano, 2011 (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

Elke avond zijn er een gebarentolk, voelstoelen en persoonlijke assistentie voorzien.
Op woensdag, donderdag en vrijdag is een fluistertolk.
Er is, na reservatie, gratis aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers en pendelbussen.

Het DisABILITY Filmfestival is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant en de KUL Leuven.

Meer info www.disabilityfilmfestival.be

Vlaams Brabant : Efficiënter bestuur door samenwerking overheden

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Gemeenten, provincies, gewesten, gemeenschappen, federale regering, de overheden van dit land werken aan de behoeften van de samenleving. Maar de beschikbare middelen worden steeds beperkter. Daarom moeten de overheden zo efficiënt en zo zuinig mogelijk georganiseerd worden. Dat kan door betere afspraken en samenwerking tussen de overheden. Dat is de kerngedachte van de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte in zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad.

gouverneur_Lodewijk-De-WitteDe wil om de overheidsdiensten in Vlaanderen te hervormen is overduidelijk aanwezig’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. ‘Voorbeelden hiervan zijn het Vlaamse regeerakkoord en het project ‘Vlaanderen in Actie’, het toekomstproject voor Vlaanderen voor 2020. De doelstelling is telkens dezelfde: de dienstverlening door de overheid in stand houden en verbeteren op een meer efficiënte manier’.

Stappen in het kader van de interne staatshervorming
Ook voor het provinciebestuur en voor de lokale besturen, die aan een nieuwe bestuursperiode beginnen, rijst de vraag hoe zij zich in de nabije toekomst efficiënter kunnen organiseren zonder de dienstverlening aan de bevolking af te bouwen. Hoe kunnen ze ‘meer doen met minder’?

In antwoord op deze vraag gaat de gouverneur in zijn toespraak na hoe het streven naar een efficiënter bestuur kan vertaald worden naar programma’s of projecten die reële stappen vooruit inhouden.
Een element zijn de programma’s die al op stapel staan in het kader van de interne staatshervorming van de Vlaamse overheid: het regioscreeningsproject dat het landschap van samenwerkingsverbanden op het niveau tussen gemeenten en de provincies wil vereenvoudigen, de nieuwe stimuli voor een versterkte samenwerking tussen gemeente- en OCMW-bestuur of het vereenvoudigen van de rapporteringsverplichtingen van de gemeenten aan de Vlaamse overheid’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

Nieuwe vormen van samenwerking
De gouverneur onderzoekt ook enkele pistes waarvoor nog geen plannen op tafel liggen. Hij breekt bijvoorbeeld een lans voor het oprichten van gezamenlijke uitvoeringsagentschappen, bestuurd en gefinancierd door de verschillende bestuursniveaus, voor onder meer de sociaal-economische ontwikkeling of voor het beheer van de waterlopen.
‘Belangrijk is dat we vandaag zien hoe besturen al op tal van manieren samenwerken, maar dat het strakker uittekenen en rationeler organiseren van die veelvuldige samenwerkingen kan leiden tot grotere bestuurskracht, tot zuiniger bestuur’, zegt gouverneur Lodewijk De Witte.

Verdubbeling lokale middelen
Ik pleit voor een reële decentralisatie naar de lokale besturen. Dit houdt meteen in dat het aandeel in de overheidsmiddelen van de lokale besturen moet verdubbelen. Weliswaar heeft de Vlaamse regering tijdens de voorbije twee decennia reeds herhaaldelijk gesteld dat het niveau dat het dichtst bij de burger staat, moet versterkt worden en meer taken krijgen, maar tot een daadwerkelijke overdracht van bevoegdheden en bijbehorende middelen van het centraal naar het lokaal niveau is het niet gekomen’, besluit gouverneur Lodewijk De Witte.

Info: De volledige toespraak vindt u op www.vlaamsbrabant.be/provinciegouverneur

inschrijven: Poppenkast in de bib!

BIBLIOTHEEK-_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Kom jij ook naar het poppentheater in de hoofdbibliotheek op zondag 3 maart 2013?
Er is een show om 11 en om 12 uur.
Inschrijven is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt.

De poppenkast duurt telkens een half uur en vindt plaats boven op de jeugdafdeling.
Deze activiteit is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven want de plaatsen zijn beperkt.

Inschrijven kan je door een mailtje te sturen naar bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of telefonisch 02 371 22 64 of in de bib zelf.

gemeente Sint-Pieters-Leeuw voorziet carnavalbus

feestbus-De-LijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit jaar voorziet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tijdens de carnavalsnachten van Halle op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 maart 2013 bussen van De Lijn.
Zo kan iedereen na de gewone dienstregeling ook rekenen op veilig busvervoer.
Want de pret mag niet stuk!

HALTES
In Leeuw worden volgende haltes bediend: Witte Roos, Brukom Europalaan, Impeleer, Henisdal, Oud Station, kerk, gemeentehuis, Den Huysman, Coloma, begraafplaats Zuun, Dikke Linde, A. Quintusstraat, Zuun, Vanderstraetenstraat, E. Ghijsstraat, Negenmanneke, Bezemstraat, G. Deruyverstraat, Watermolenstraat, Brusselbaan 293, Kasteelstraat, Vagevuurstraat, Konkelerf, De Klink.
In Halle worden de haltes Station – Perron 1, Stroppen en Côte d’Or bediend.

TWEE TIJDELIJKE HALTES
Ook zijn er twee tijdelijke haltes richting Halle, ter hoogte van de Vagevuurstraat: één aan de Brusselbaan en één aan de Vlezenbeeklaan.
2013-02-26-carnavalbus-Leeuw-Halle

agenda: bakschieting

2013-03-02-jaarlijkse-bakschietingNEGENMANNEKE: – Spaarkas ‘Bergsken Op’ organiseert hun jaarlijkse bakschieting voor brochetten, ringworst en kriek.

zaterdag 2 maart 2013 vanaf 17.00 tot 24.00 uur
zondag 3 maart 2013 vanaf 11.30 tot 14.00 en van 17.30 tot 24.00 uur
maandag 4 maart 2013 vanaf 17.00 tot 22.00 uur
Lokaal: café New ’t Bergsken Op bij Jappe en Joelle – Frans Demolstraat 4

omleiding De Lijn: Schoolbus 571 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek

De-Lijn_omleidingenSINT-PIETERS-LEEUW: – wegens werken in Anderlecht  ter hoogte van de halte Sint-Guido zal Lijn 571: Schoolbus Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek van dinsdag 26 februari tot 1 maart 2013 een omleiding volgen.

Plaats en reden voor de omleiding:
Anderlecht: werken ter hoogte van de halte Sint-Guido
Van dinsdag 26 februari 2013, 7.00 uur tot vrijdag 1 maart 2013, 16.00 uur
De halte Anderlecht – Sint-Guido (richting Halle) wordt verplaatst op de Processiestraat (richting voorstad).

agenda: jaarlijks eetfestijn Open Vld

2013-03-03-affiche-eetfestijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Open Vld Sint-Pieters-Leeuw nodigt u uit op het jaarlijks eetfestijn.

stoofvlees – kip – plat special
zaterdag 2 maart 2013 dient men op van 18.00 tot 21.30 uur
zondag 3 maart 2013 van 11.30 tot 15.00 uur
Nieuwe locatie: Parochiezaal van Oudenaken, Baasbergstraat 70 (naast de kerk van Oudenaken)

agenda: Snoeidemonstratie fruit, sierplanten en kleinfruitgewassen

PAJOTTENLAND: – Op zondag 3 maart 2013 van 10 tot 12 uur organiseert de oud-leerlingenbond van Elishout, afdeling tuinbouw zijn jaarlijkse snoeidemonstratie.
Een interessante gelegenheid voor wie zich wil bijscholen over de snoei van fruitbomen, kleinfruit en sierheesters. Iedereen kan een thema volgen naar eigen interesse. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Hebt u groene vingers, kom zeker langs.
Snoeidemonstratie-Proeftuin-Pamel_01 Snoeidemonstratie-Proeftuin-Pamel_02

Adres: Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit, Molenstraat 26 te Roosdaal

Meer info: L. Smets – luc.smets@vgc.be – 0476/312206

Controle horecazaken Sint-Pieters-Leeuw: 9 inbreuken zwartwerk vastgesteld

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie voerde zaterdagavond 23. februari 2013 samen met de Federale Overheidsdienst (FOD Sociale Zekerheid) controle in diverse horecazaken, o.a. cafés , restaurants, afhaalchinees en frituur.
Er werden door de FOD Sociale Zekerheid in totaal 9 inbreuken van zwartwerk vastgesteld, 2 onderzoeken naar schijnzelfstandigheid worden onderzocht , 1 inbreuk tegen deeltijdse arbeid werd vastgesteld en 1 inbreuk op werkloosheidsuitkering.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

start cvba lekkers uit het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – Vanavond had de feestelijke startreceptie plaats van de Coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’ waarop de  coöperanten zich voorstelden aan alle mensen die één snoepers aandeel van de coöperatieve hadden gekocht. Iedereen kon er genieten van het lekkers uit de regio en ontving tevens zijn aandeelhouderscertificaat.
2013-02-23-startreceptie_cvba_lekkers-uit-het-Pajottenland

De lokale producten worden gepromoot onder het streekmerk ‘Lekkers uit het Pajottenland’. Dat merk staat garant voor kwaliteit, ambacht, unieke smaken en texturen. ‘Lekkers uit het Pajottenland’ draait niet louter om eten en drinken, maar om een formule die naar genieten, beleven en gezond leven leidt. Belangrijk is dat de consument de herkomst en een gezicht kan plakken op datgene wat hij koopt.
De Pajotten gaan voor een eerlijke prijs voor de producent en het zelf beredderen van alle facetten: productie, promotie, prijszetting, bestellingen en leveringen. Heel bewust kiezen ze voor het meest duurzame distributiemodel; de producten worden in éénzelfde tour opgehaald en afgeleverd. Een logische, ecologische keuze. Er is geen centrale voorraad. De gekoelde vrachtwagen fungeert als tijdelijke opslag tijdens het transport. Dagverse producten vormen de basis van ons pakket. Maar dat is meteen ook hun grootste sterkte. Lekkere verse ambachtelijke producten uit eigen streek die zo weinig mogelijk voedselkilometers met zich meeslepen of het principe van slow food: echte korte keten met zo min mogelijk impact op de natuur van onze prachtige streek, daar gaat het om. De eindconsument vaart er wel bij en wat een troef voor het (culinair) toerisme in onze streek!”

Twee Leeuwse coöperanten:

 • In Sint-Pieters-Leeuw teelt Rudi Basteleus groenten tegen de achtergrond van de hoofdstad. In de zomer vind je Rudi tussen zijn krulandijvie, in de winter oogst hij zijn blanke witloofkroppen.
 • Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek is een begrip in de bierwereld. Met zijn artisanale bieren Faro, oude geuze en oude kriek heeft Lindemans het Pajottenland op de kaart gezet.

2013-02-23-startreceptie-cooperatie_lekkers-Pajottenland

Voortaan kan je de streekproducten van “Lekkers uit het Pajottenland” ook via het internet bestellen via de spiksplinternieuwe webwinkel:http://winkel.lekkersuithetpajottenland.be/ 

2012-11-23-label_PajottenlandDe cvba Lekkers uit het Pajottenland is een producentencoöperatie. Boeren en verwerkers brengen het lekkers dat onze streek te bieden heeft samen tot bij jou:
– Rudi Basteleus (Sint-Pieters-Leeuw)  – Brouwerij Lindemans (Vlezenbeek) – Beverse kaasmakerij (Bever)  – Duizendblad (Ternat) – Fruitburght (Bever) – Hof ter Vrijlegem (Asse) – De Lingeren (Gooik) – Het Waterhof(Gaasbeek)

GRATIS BOODSCHAPPENTAS
Bij je eerste bestelling ontvang je als nieuwe klant een stevige boodschappentas waarin je je bestellingen kunt afhalen.

de afhaalpunten:

 • Klavertje Vier, Zuun – Georges Wittouckstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02-378 29 85
 • Proxy Delhaize, Buizingen – Alsembergsesteenweg 229, 1501 Buizingen – 02-356 60 12
 • Streekproductencentrum, Halle – Postraat 3a, 1600 Halle – 02-361 31 90
 • Spar Jo-An, Pepingen – Ninoofsesteenweg 82, 1670 Pepingen – 02-361 26 55
 • De Fruitmolen, Sint-Martens-Bodegem – Molenstraat 100, 1700 Dibeek – 02-581 03 22
 • Food@home, Groot-Bijgaarden – Brusselstraat, 328 / 7, 1702 Groot-Bijgaarden – 02-466 04 44
 • Het Waterhof, Gaasbeek – Donkerstraat 8, 1750 Gaasbeek
 • Prima ‘t Parelken, Oetingen – Kloosterstraat 1, 1755 Gooik – 054-56 99 79
 • Prima Schoukens, Gooik – Wolvenstraat 38, 1755 Gooik – 054-56 60 79
 • Algemene voeding Vimar-Aeyels – Kerkstraat 40, 1761 Borchtlombeek – 02-582 25
 • Torenhof, Brussegem -Brussegemkerkstraat 1, 1785 Brussegem – 02-461 34 20

webwinkel: http://winkel.lekkersuithetpajottenland.be/

tweejaarlijkse Leeuwse cultuurprijs voor Marcel Vossen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond 22 februari reikte burgemeester Luc Deconinck in aanwezigheid van 130 leden uit diverse culturele verenigingen de tweejaarlijkse Leeuwse cultuurprijs (glasraam Maurice Nevens) uit aan Marcel Vossen ,voormalig provinciaal directeur van ANB.
2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_01

De Leeuwse cultuurraadvoorzitter Hubert Avaux loofde Marcel Vossen voor zijn realisaties in Sint Pieters Leeuw:de Rozentuin,het park in Groenenberg,zijn strijd in de jaren 70 tegen de plannen om ooit 500 ha landbouwgrond te onteigenen voor de creatie van een Europeanium in het Pajottenland.
2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_02 2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_03

Hubert Avaux: “Marcel heeft in zijn creaties altijd kunst ,cultuur en geschiedenis met de natuur verbonden.Hij mag beschouwd worden als de architect van de groene gordel.De groene rand rond Brussel was zijn maitresse .
Door zijn strijdlust voor het behoud van het brabants trekpaard kon hij de provinciale en vlaamse overheid ervan overtuigen de fokkers een forse veulenpremie toe te kennen.
Zodoende kan dit levend cultureel erfgoed van de teloorgang gered worden. ”
2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_04 2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_05

Kersvers schepen van Cultuur Jan Desmeth lichte in zijn speech het Cultuurbeleid toe in de gemeente en noemde Marcel Vossen een terechte winnaar van de cultuurprijs.
Dank zij het organisatietalent van cultuurfunctionaris Denis Deneulin en zijn medewerkers konden alle genodigden tot in de late uurtjes in vriendschap genieten van een heerlijke kaastafel.
2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_06
2013-02-22-Leeuwse-cultuurprijs-Marcel-Vossen_07

actiecomité Leefbaar De Witte Roos strijdt verder

windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Na Ecopower (en Colruyt), die een aanvraag voor 3 windturbines hadden ingediend, werd nu ook door Electrabel (op het terrein van Nexans) een aanvraag ingediend voor de inplanting van 2 windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi.

Persbericht actiecomité “Leefbaar De Witte Roos”: 
We weten nu al dat het hier niet zal ophouden, want uit de reeds ingediende dossiers blijkt dat ook EnerVest (op het terrein van Amacro) binnen afzienbare tijd een aanvraag voor 2 windturbines zal indienen. We weten dus nu al met zekerheid dat we op relatief korte termijn geconfronteerd zullen worden met alle visuele en andere hinder van een windturbinepark bestaande uit (minstens) 7 windturbines …
Zoals bij de aanvraag van Ecopower, is ook nu het ongenoegen bij de wijkbewoners bijzonder groot. Onder impuls van het actiecomité “Leefbaar De Witte Roos” werd een petitie gestart tegen deze aanvraag, wat resulteerde in 106 bezwaarschriften tegen dit nieuwe project.
De volledige wijk, waarin meer dan 300 gezinnen wonen, zal felle hinder ondervinden van dit, op zeer korte afstand gelegen, windturbinepark. We willen trouwens nu reeds benadrukken dat zowel in Wallonië als in onze buurlanden, de afstand tussen een windturbinepark en de woongebieden aanzienlijk groter dient te zijn dan in Vlaanderen.
De hinder die het windturbinepark zal veroorzaken, zal bijzonder groot zijn. Net zoals dit bij de aanvraag van Ecopower het geval was, blijkt ook nu reeds dat, o.w.v. de korte afstand tussen het windturbinepark en de wijk, noch de normen i.v.m. slagschaduw, noch de geluidsnormen zullen (kunnen) worden gerespecteerd.
Zowel overdag als ’s nachts zal er een constant, storend, monotoon geluid te horen zijn. De aanvragers beloven ons weliswaar dat ze het geluidniveau ’s nachts zullen reduceren, maar wie gaat dat uiteindelijk controleren ? Wat de slagschaduw betreft worden er gelijkaardige beloftes gemaakt, maar ook hier dienen we vast te stellen dat er geen enkele erkende instantie bestaat die het naleven van de normen i.v.m. slagschaduw kan controleren. De omliggende industrie lapt, niettegenstaande de vele tientallen klachten van buurtbewoners, al vele jaren ongestoord (het is inderdaad pas zeer recent dat de bevoegde overheid begint op te treden) de milieuvoorwaarden aan haar laars. Gaan we hier dezelfde lijdensweg tegemoet en zal het ook hier jaren duren vooraleer de overheid begint op te treden tegen de hinder die door het windturbinepark wordt veroorzaakt ?
De reeds ingewonnen informatie doet ons vrezen dat het windturbinepark meerdere ernstige gezondheidsproblemen (zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, hoofdpijn, duizeligheid) zal veroorzaken.
2013-02-23-actieleden-leefbaar_Witte-RoosBovendien zal er een sterke visuele hinder ontstaan. De 7 windturbines, met elk een hoogte van ongeveer 150 m, zullen hoog boven de (tijdelijk ?) nog bestaande bomen uitsteken. Tijdelijk, want sinds enige tijd heeft men al vele bomen (populieren van ongeveer 35 m hoog) gerooid in de onmiddellijke omgeving (langsheen het kanaal en aan de Beverbeemd) van de toekomstige standplaatsen van de windturbines. We vrezen dan ook dat de mooie populieren tussen onze wijk en het kanaal, die ons het zicht op de verder gelegen industriezone besparen, zullen gekapt worden om de windturbines maximaal van de, meestal west/zuidwesten, wind te laten genieten. Een waardevol ecologisch gebied waar verschillende soorten vogels overnachten en nestelen zal zo verdwijnen. Groen opofferen voor het opwekken van zogezegde groene energie is wel een bijzonder vreemde strategie …
En wat als deze 7 windturbines operationeel zijn en gelijktijdig gaan functioneren ? Wat zal dan de hoeveelheid slagschaduw zijn ? Wat zal dan de geluidshinder zijn ? Het gecumuleerd effect van deze 7 windturbines werd tot op heden nog niet onderzocht …
Daarnaast is er ook nog de aanzienlijke waardevermindering, met 20 à 30 %, van onze huizen. Wie wil er nu een eigendom kopen met visuele hinder en met het gevaar op toekomstige gezondheidsproblemen door overlast van geluid en slagschaduw ?
Vergeten we ten slotte ook niet de veiligheid. Het kanaal, met langs ene kant de wijk Witte Roos en langs de andere kant een belangrijke spoorwegverbinding, is een druk bevaren route waar vele schepen, geladen met gevaarlijke, ontplofbare en giftige stoffen, voorbijkomen. Bij een gebeurlijk ongeval is een catastrofe niet uit te sluiten …
De aanvragers beloven dat de aldus geproduceerde “groene” energie aan meerdere duizenden gezinnen ten goede zal komen. Dit is een onjuiste bewering want het overgrote deel van die groene energie is voorzien voor het eigen gebruik van Colruyt, Nexans en Amacro. Het weinige dat rest zal door sommige kleine gebruikers kunnen worden aangekocht, maar niet ieder huisgezin zal van die groene energie kunnen genieten. Men moet immers eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen: zo moet men, wat Ecopower betreft, eerst coöperant worden door aandelen aan te kopen, personen met een elektrische verwarming komen niet in aanmerking, …
Op 21 december 2012 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan Ecopower een stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de bouw van 3 windturbines. Bij onderzoek van deze beslissing stelden wij vast dat er wel melding wordt gemaakt van 4 bezwaarschriften die door de inwoners van de gemeente Beersel werden ingediend, maar niet van de (nochtans talrijke) bezwaarschriften die door de inwoners van de wijk Witte Roos werden ingediend. Wij hebben hieromtrent een vraag aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gericht. Deze deelde ons mee dat onze bezwaarschriften zich wel in het dossier bevinden, maar dat deze blijkbaar niet in de stedenbouwkundige vergunning werden opgenomen (sic !). Het is uiteraard totaal ongehoord dat men een beslissing neemt zonder rekening te houden met de talrijke bezwaarschriften die door de inwoners van de wijk Witte Roos werden ingediend, al was het maar omdat men aldus, ten onrechte, de indruk wekt dat er nauwelijks tegenstand tegen het door Ecopower ingediende project bestond …
Wij, bewoners van een indertijd rustige en gezonde wijk, zullen blijven strijden voor een goede, gezonde en prettige levenskwaliteit. We zijn dit verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen !”

Het actiecomité “Leefbaar De Witte Roos”.

zie ook ons artikel van 30/01/13: Electrabel organiseerde een informatieavond over het openbaar onderzoek van 2 windturbines

Sneeuwklassen 2013: ’t Populiertje

tPopuliertje_logo

ZUUN: Basisschool ’t Populierje is op sneeuwklassen in Valmeinier in Frankrijk.

Ze lieten al van zich horen:
Na goed op tijd te zijn vertrokken, nog wat zitplaatsen te hebben gereorganiseerd, zijn we zoals gepland goed aangekomen. De reis verliep vlot, het babbelen en lachen ook… Na het ontbijt hebben we onze kamers ingepalmd en een stevig gevecht geleverd met de lakens. We zijn wel tot een bevredigend resultaat gekomen: onze bedden zijn opgemaakt! Na onze koffers te hebben uitgepakt, zijn we onze skischoenen en skilatten gaan afhalen. Wat hebben de juffen weer unieke combinaties kunnen waarnemen tijdens het middagmaal : balletjes in tomatensaus, ketchup , croque monsieur, puree , prachtig op 1 bord gedresseerd… Deze namiddag hebben we het dorp onveilig gemaakt en uiteindelijk hebben we deze eerste superdag afgesloten met een zalig stortbad, dikke knuffels en zoenen van de juffen . Lichten uit, mondjes dicht en slapen maar…

Je kan hun avonturen + foto’s volgen via de blog: http://spetters2013.blogspot.be

gevonden fietsen februari 2013 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Op de website en facebookpagina van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kan men in de rubriek ‘gevonden voorwerpen‘ 2 fietsen zien die  deze maand werden achter gelaten in Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
2013-02-21-fiets-1 2013-02-21-fiets-2

Herkent u één van deze fietsen, neem dan contact op met het politie commissariaat, Generaal Lemanstraat 47, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Telefoon: 02 371 22 28

Vergeet zeker niet volgende gegevens mee te delen :
– Plaats en datum van de diefstal, indien mogelijk het proces-verbaal nummer.
– Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens)
– Factuur of bewijsstuk van aankoop

Reserveer nu uw bustickets voor de 9de editie van de Toer de Geuze

REGIO: – Op zondag 21 april 2013 zetten enkele leden van de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) van 10u tot 17u hun deuren open voor het grote publiek. Tijdens deze 8ste editie van de Toer de Geuze zijn er doorlopend rondleidingen. Uiteraard kan je ter plaatse genieten van lambiek, geuze, kriek, framboise en andere lambiekbieren. Op tal van plaatsen is ook animatie voorzien.
2013-04-21-banner-toer-de-geuze-2013

Je kan één of meerdere deelnemende brouwerijen en/of stekerijen vrij bezoeken. De toegang is gratis. Reservatie is niet nodig.

Je kan de Toer de Geuze met eigen vervoer doen. Geuze en andere bieren worden met liefde gebrouwen. Drink ze dus met verstand en rij voorzichtig.

Wie liever niet zelf met de wagen, scooter of fiets rijdt, kan altijd opteren voor een plaats op één van de HORAL-autocars, die verschillende brouwerijen en stekerijen aandoen. De plaatsen op deze bussen kunnen gereserveerd worden vanaf 21 februari 2013.

Deelnemende brouwerijen en stekerijen
•Brouwerij Boon: Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek
•Geuzestekerij De Oude Cam: Dorpstraat 67A, 1755 Gooik
•Brouwerij De Troch: Langestraat 20, 1741 Wambeek
•Brouwerij 3 Fonteinen: Hoogstraat 2A, 1650 Beersel
•Geuzestekerij Hanssens Artisanaal: Vroenenbosstraat 15/1, 1653 Dworp
•Brouwerij Oud Beersel: Laarheidestraat 230, 1650 Beersel
•Gueuzerie Tilquin: Chaussée Maïeur Habils 110, 1430 Bierk (Rebecq)
•Brouwerij Timmermans: Kerkstraat 11, 1701 Itterbeek
alsook het bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg (Beersel).

Klik hier om plaatsen te reserveren op één van de HORAL-bussen.

Dienstverlening De Lijn verstoord door algemene vakbondsactie 21 februari 2013

2009-03-27-de-lijn-staking-2REGIO: – Door een algemene vakbondsbetoging is onze dienstverlening vandaag verstoord. De actie gaat niet uit van De Lijn en is ook niet gericht tegen De Lijn als werkgever. Hieronder vindt u een overzicht van 06.30 deze ochtend.

Door een betoging van de vakbonden later vandaag in Brussel is onze dienstverlening verstoord. Volgens de eerste informatie is de hinder het grootst op een aantal stadsnetten en op de tramlijnen. In totaal wordt dit moment ongeveer 70 % van de ritten op het hele net uitgevoerd.

Overzicht regio UPDATE 2: 08.00 uur
144 Brussel – St-Pieters-Leeuw – Leerbeek: quasi normaal of lichte hinder (75 à 95 % rijdt)145 Brussel – St-Pieters-Leeuw – Pepingen: normaal (+ 95 % rijdt)
170 Brussel – St-Pieters-Leeuw – Halle: quasi normaal of lichte hinder (75 à 95 % rijdt)
171 Brussel – Brukom – Halle: quasi normaal of lichte hinder (75 à 95 % rijdt)
172 Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Drogenbos – Ukkel
810 Dilbeek – Ruisbroek – Halle: normaal (+ 95 % rijdt)
571 SB Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek: rijdt niet (=schoolbus !!!)
573 SB Schepdaal – Vlezenbeek – Halle : normaal (+ 95 % rijdt)
101 MB Vlezenbeek – Halle: rijdt niet

Meer updates via de  website van de lijn en via de radiozenders van de VRT, Q Music en Joe fm.
Ook de socialmediakanalen www.twitter.com/delijn enwww.facebook.com/delijngeven  regelmatig een stand van zaken.

Inschrijvingen leerlingen basisscholen schooljaar 2013-2014

LOP_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Alle basisscholen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw werken met dezelfde inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2013-2014.

Kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2012 (geboren in 2011, 2010, 2009, …) kunnen zich tijdens deze periode inschrijven, ook kinderen die pas effectief starten op 1 september 2014.

Van 1 tot en met 14 maart 2013: Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in dezelfde school.
Van 18 maart tot 19 april 2013: Alle kinderen.
Vanaf 22 april 2013: Alle kinderen die nog steeds niet ingeschreven zijn.

overzicht van de basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw:
GO! De Groene Parel: A. Van Cotthemstraat 110 – 02 377 82 12
Gemeentelijke Basisschool Den Top: Topstraat 15-17 – 02 377 19 51
Gemeentelijke Basisschool ‘t Populiertje: J. Vanderstraetenstraat 91 – 02 377 03 83
Vrije Basisschool Don Bosco: Jules Sermonstraat 15 – 02 377 32 35
Vrije Basisschool Sint-Lutgardis: Arthur Quintusstraat 45 – 02 377 16 29
Vrije Basisschool Sint-Stevens: Gustave Gibonstraat 1A – 02 377 70 42
Gemeentelijke Kleuterschool Puur Natuur: Gaasbeekstraat 2 – 02 532 42 22
Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer: Schoolstraat 14 – 02 378 07 43
Vrije Basisschool Jan Ruusbroec – Fabriekstraat 3 – 02 377 67 59
Vrije Basisschool Ave Maria: Dorp 48 – 02 569 07 24
Gesubsidieerde Vrije B.O. school type 5 Inkendaal: Inkendaalstraat 1 – 02 531 54 50

Meer info: KLIK HIER (PDF doc.)

oproep voor buitenspeeldag 2013

2013-03-27-buitenspeeldag_afficheRUISBROEK: – Op woensdag 27 maart 2013 organiseert de sportdienst en de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw voor de 5e keer een buitenspeeldag. Op het programma tal van leuke, creatieve, sportieve en speelse activiteiten.

Uiteraard lukt het ons zonder extra helpende handen niet om hier alweer een schitterend evenement van te maken.
VANDAAR DEZE OPROEP: ben jij woensdag 27/03 vrij tussen 13.00 en 17.00u vrij en zie je het zitten om mee te knutselen of een oogje in het zeil te houden aan één van de activiteiten? SUPER!!
Geef je naam door aan nathalie.goossens@sint-pieters-leeuw.be
Place to be: A.J. Braillard, Wandelingstraat 52 te Ruisbroek.

Dienstverlening De Lijn vermoedelijk verstoord op donderdag 21 februari 2013

2009-03-27-de-lijn-staking-2REGIO: Persbericht De Lijn:  ” Onze dienstverlening kan donderdag 21 februari 2013 verstoord zijn door de vakbondsbetoging in Brussel. Ook onze chauffeurs hebben, zoals iedereen, het recht om mee te betogen. De actie is gericht tegen de federale regering, niet tegen De Lijn. “

Als er hinder is, informeren we u vanaf ’s ochtends 6.15 uur via onze website en via de radiozenders van de VRT, Q Music en Joe fm.
Ook op onze socialmediakanalen (www.twitter.com/delijn en www.facebook.com/delijn) geven we regelmatig een stand van zaken.

agenda: workshop Marokaans koken

femma_logoZUUN: – Femma Zuun nodigt u op uit voor een workshop ‘Marokaans koken’ op woensdag 27 februari 2013 om 19.30 uur.

Een kijk in de heerlijke Marokkaanse keuken krijgen we met deze activiteit. Couscous, tajines en pastillas zijn de nationale gerechten van heel wat Noord-Afrikaanse landen. Op vrijdag, dat is zondag voor de moslims, is de couscousmaaltijd een traditie waarvoor de hele familie samenkomt. Pastillas worden dan weer geserveerd bij speciale gelegenheden. Uiteraard sluiten we af met een lekker dessert.
We lieten ons inspireren door Rachida Ahali, een Marokkaanse die geboren is in Tanger en op vierjarige leeftijd verhuisde naar Antwerpen. Rachida schreef voor ons een aantal recepten en wij bundelden ze in een boekje.

Prijs leden: € 5,00 – Prijs niet-leden: € 8,00
CSL Keuken, Arthur Quintusstraat24
Meer info: De Blieck Hilde 0497 265 364 – hildedeblieck@telenet.be