KVLV vraagt aandacht voor sociale leven in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het KVLV-bestuur van Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Sint-Pieters-Leeuw hebben vanavond net voor de gemeenteraad de nieuwe burgemeester en de raadsleden gefeliciteerd met het nieuwe bestuur en tevens de aandacht gevraagd voor de KVLV-vereniging die een belangrijke rol speelt in het sociale leven en de cultuurraad. 
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_01
Het schepencollege en de gemeenteraadsleden kregen als cadeautje cupcakes van de KVLV.
2013-02-28-KVLV-vragen aan-nieuw-bestuur_02
Enkele KVLV verantwoordelijken verwoorden hun actie als volgt:

“Jullie kregen het mandaat om de volgende 6 jaar onze gemeente te besturen. We zíjn ervan overtuigd dat het ook jullie ambitie is om onze gemeente verder te laten uitgroeien tot een leefgemeenschap waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontwikkelen en te ontspannen, met zorg voor de mogelijkheden en beperkingen van elke mens. !

KVLV Vrouwen met vaart, wil aandacht vragen voor het lokaal cultuurbeleid in onze gemeente.
Het gevarieerde socio-cultureel verenigingsleven is een belangrijke medespeler in de uitbouw van een rijk gemeenschapsleven en dit op vrijwillige basis. Een samenleving kan niet zonder deze vrijwillige inzet. Daarom vragen wij expliciete en zichtbare ondersteuning én waardering vanuit het gemeentebestuur.

KVLV, Vrouwen met vaart, vindt het essentieel dat de gemeente niet alle dienstverlening zelf organiseert of overneemt. De rol van de lokale overheid zien we eerder als faciliterend en ondersteunend.

Samenwerkingen bij bepaalde initiatieven kunnen een win-winsituatie zijn voor alle betrokkenen. ‘1 euro voor cultuur’ was enkele jaren terug dé vraag vanwege KVLV. Het werd 0,80 euro per inwoner, die de gemeente moest spenderen ter ondersteuning van het plaatselijke verenigingsleven.
Hierdoor konden we gebruik maken van:
– Toegankelijke lokalen in Vlezenbeek en Sint-Laureins-Berchem
– Samengebruik van bestaande accomodaties met soepele gebruiksregelingen
– De goede leskeuken in de Merselborre, voorzien van het nodige materiaal. (Noteer evenwel dat er in de gemeentelijke lokalen van Sint-Laureins-Berchem geen keuken(materiaal) aanwezlg is.)
– Een uitleendienst van podium, beamer, projectie e.a.
– Publicatie van activiteiten in het maandelijks blad van de gemeente
– Inspraak via de cultuurraad
– Forum voor verenigingen op onthaaldagen van nieuwe inwoners
– Een financiële ondersteuning van onze werking met eenvoudige rapportering

We zijn er blij om en hopen dit in de toekomst te kunnen behouden.
2013-02-28-KVLV-Sint-Pieters-Leeuw
KVLV vraagt nu opnieuw een investering in het verenigingsleven, met name het behoud van de 0,80 euro per inwoner – maar liever nog per inwoner ‘1 euro voor cultuur’. Dit kan optimaal ingezet worden in goede lokalen in de verschillende dorpen en in een logistieke en financiële ondersteuning van de werking.

Uiteraard willen we ook graag partner blijven in overleg. Cultuurraden zijn meestal een verzameling van alle actoren in het uitgebreide culturele veld en verliezen soms hun dynamiek. Werken per werks oort kan de betrokkenheid vergroten en kan vaak beter aansluiten bij de noden van de participanten.

Meer info over de KVLV kan u bekomen via de site: www.kvlv.be (klik op de rubriek ‘KVLV in je buurt’).

SINT-PIETERS-LEEUW: Luce Vanderschueren – 02/377 87 50 – lucevanderschueren@hotmail.com of vrouwen-met-vaart@hotmail.com
VLEZENBEEK: Annie Vancutsem – 02/532 15 82 – vcanny@hotmail.com
OUDENAKEN: Godelieve Pril – 02/356 18 59 – kvlvlieve@hotmail.com


VZW De Rand neemt organisatie De Gordel over

de-RandREGIO: – Niet meer Bloso maar VZW De Rand zal de overkoepelende organisatie op zich nemen van de opvolger van ‘De Gordel’. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters gezegd in het Vlaams parlement.

Wel zal Bloso nog het sportieve gedeelte van het evenement op zich blijven nemen terwijl vzw de rand de overkoepelende organisatie doet.

Op 8 februari raakte reeds bekend dat er heel wat nieuwe zaken zullen zijn:
Meer aandacht voor toerisme en muziek, andere sportieve mogelijkheden buiten fietsen en wandelen, en de eventuele uitbreiding naar een meerdaags evenement. Nog niet kortgesloten is de naam. De Vlaamse Regering zal nu de komende maanden uit dat menu de volgende editie brouwen.

Hoe het nieuwe evenement in de Vlaams Rand rond Brussel zal heten, wordt pas bij de officiële voorstelling bekend gemaakt, maar dat er in die schitterende streek tijdens het eerste weekend van september 2013 opnieuw een grootschalige manifestatie komt, is duidelijk. En ook dat die manifestatie Vlaams, sportief, gezinsvriendelijk, toeristisch aantrekkelijk en heel muzikaal zal zijn.

Meer info over vzw De Rand:  http://www.derand.be/

viering lokale dienstencentra

NEGENMANNEKE: – In het Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw vierde VVSG het veertigjarig bestaan van de lokale dienstencentra in Vlaanderen en dat onder het thema “Lokale dienstencentra, meer dan een warme maaltijd”. Het Negenhof is één van de vier dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw.

De 4 dienstencentra in Leeuw zijn ’t Paviljoentje in Ruisbroek gestart in 1982 en daarmee het eerste dienstencentrum in Vlaams-Brabant, Negenhof 2001, de Nieuwe Elysée in Vlezenbeek 2008 en de Meander in Zuun in 2011.

2013-02-28-dienstencentrum-Negenhof_persconferentie-VVSG
Karin Poldervaart,Paul Defranc,Tine De Vriendt, Nathalie Debast en Patrick Bosmans

Vele OCMW’s en gemeenten hebben de voorbij jaren fors geïnvesteerd in lokale dienstencentra. Ze vinden de dienstencentra belangrijk voor het sociaal beleid in hun gemeente. ‘Ze verhogen het bruto lokaal geluk, ze zijn een sociale zekerheid, niet in centen uitgedrukt, maar in kwaliteit van leven’, zeggen de verantwoordelijke van deze centra. In Vlaanderen zijn 200 lokale dienstencentra actief. Deze centra vieren in 2013 hun veertigste verjaardag. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra een persontmoeting  in het lokaal dienstencentrum Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw.
De VVSG koos Leeuw uit omdat de dienstencentra in onze gemeente, volgens hen, een mooi voorbeeld zijn voor de regio hoe de werking hoort te zijn.

Natalie Debast, stafmedewerker VVSG: “De lokale dienstencentra hebben tal van troeven: ze bevorderen de sociale cohesie en gaan vereenzaming tegen. Ze zijn ook laagdrempelig: mensen komen er makkelijk binnen voor een van de talrijke activiteiten (een maaltijd, knutselatelier, linedance…). Voor hun werking kunnen ze rekenen op de inzet van tal van tal van vrijwilligers. Tegelijk kunnen ze een arbeidsplaats bieden aan de meest kwetsbaren.”

Vlaanderen en Brussel tellen momenteel 206 erkende lokale dienstencentra. De meeste (85 %) werden opgericht in de schoot van het OCMW. Naar aanleiding van 40 jaar lokale dienstencentra hield VVSG een korte bevraging bij de lokale dienstencentra over het aantal bereikte gebruikers en de inzet van vrijwilligers van inzet en personeel. Hieruit blijkt dat alle lokale dienstencentra samen meer dan 155.000 mensen bereiken, beroep doen op bijna 10.000 vrijwilligers en 740 personeelsleden tewerkstellen.
2013-02-28-lokaal-dienstencentrum_Negenhof_anim1

Wat doet een lokaal dienstencentrum?
De lokale dienstencentra staan open voor iedereen met extra aandacht voor ouderen met een beginnende zorgnood. Ze hebben tal van troeven: ze creëren ontmoetingsmomenten en versterken de zelfredzaamheid van de ouderen via een aanbod van zowel recreatieve, vormende als informatieve activiteiten.

Paul Defranc OCMW voorzitter Sint-Pieters-Leeuw: ” Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt.
Daarnaast biedt het dienstencentrum ook zelf diensten aan zoals warme maaltijden, boodschappenhulp, vervoerdiensten en hulp bij activiteiten van het dagelijks leven; hulp bij het nemen van een bad of een douche, wassalon, kapper, gelaats- en verzorging,… Ze zijn een aanspreekpunt en geven informatie over wonen en welzijn
.
De actieve senior kan hier ook deelnemen aan recreatieve activiteiten of educatieve zoals taalcursussen en computerlessen. Bekijk de mogelijkheden maar eens op de site van het ocmw: ”

2013-02-28-lokaal-dienstencentrum_Negenhof_anim2

De inzet van vrijwilligers was van bij de start het uitgangspunt in de werking van de dienstencentra – niet enkel voor ouderen maar ook door ouderen.
Karin Poldervaart, centrumcoördinator: ” In Sint-Pieters-Leeuw zijn er over de 4 lokale dienstencentra samen zo’n 70 vrijwilligers actief. Dankzij hun inzet kunnen we overal zorg op maat aanbieden. Ook bijvoorbeeld hier in het Negenhof is er een samenwerking met OKRA senioren vereniging . Zij organiseren hier hun bijeenkomsten en helpen mee met activiteiten die hier georganiseerd worden. Zoals onlangs hebben zij voor een pannenkoekenbak gezorgd.
Verder kunnen we aan alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zeggen onze deuren van de lokale dienstencentra staan open kom ons gerust eens een bezoekje brengen en kijken wat we allemaal organiseren!”

Openingsuren lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw

LDC ‘ t Paviljoentje is open van 9.30 uur tot 17.15 uur.
LDC Het Negenhof is open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
LDC Meander is in de week open van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Donderdag 7 maart 2013 Om 13.30 uur GROTE QUIZ 40 jaar lokale dienstencentra in Vlaanderen

2013-02-28-40jaarDe lokale dienstencentra vieren hun 40-ste verjaardag en ze vieren dit met een simultane kwis!
Deelnemers en supporters worden getrakteerd op cake en koffie.
Neem deel, maak een ploeg en schrijf je in. Hopelijk worden wij “HET SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN”!
Dit wordt spannend!
We zoeken in ieder centrum een 6-tal ploegen. Iedere ploeg bestaat uit +/- 6 personen.
Ieder dienstencentrum in Vlaanderen speelt dezelfde Quiz op hetzelfde moment.
Verschillende vragen worden gesteld door Bekende Vlamingen zoals Paula Semer via een DVD-opname.
In de finaleronde spelen de winnaars van elk dienstencentrum tegen elkaar. Het internet en e-mail zullen ons helpen om het laatste antwoord door te sturen. (Dit is de taak van de centrumleidster!)
Wie doet er mee? Maak een ploeg en schrijf je in!

Bibtrollies ruilbeurs op zaterdag 16 maart 2013

2012-09-28-bib-trolliesSINT-PIETERS-LEEUW: – In oktober lanceerden de bibliotheken van de regio Pajottenland en Zennevallei de ‘Bibtrollies’. Deze grappige figuurtjes op handige speelkaarten konden verzameld worden door te lezen, veel te lezen. Bij ieder bibliotheekbezoek kregen de kinderen immers een setje verzamelkaarten met drie Bibtrollies. Bedoeling was om tijdens de maanden oktober tot maart de hele familie bij elkaar te sparen.

Katja Grammens, bibliothecaris Sint-Pieters-Leeuw: “Deze positieve actie kende een onverhoopt succes. Daarom (en vooral ook op vraag van de kinderen) sluiten heel wat bibliotheken deze actie af met een heuse ruilbeurs op zaterdag 16 maart 2013, waar fervente verzamelaars hun collectie compleet kunnen maken.

De ruilbeurs start om 11.00 uur tot sluiting van de bib om 12.30 uur.
2013-02-28-bib-kinderen-ruilen_jeugdboekenweek

2013-02-28-bibtrollies-brooddoosBovendien kan je over de hele regio tijdens de jeugdboekenweek, van 2 tot 17 maart, een kleurplaat afhalen of hem downloaden op www.bibtrollies.be/kleurplaat.

Kinderen tot 12 jaar kunnen hun meest creatieve kant bovenhalen om deze tekening in te kleuren.
Inleveren doe je in de plaatselijke bibliotheek voor 31 maart.

De winnaars worden bekendgemaakt op 5 april en krijgen een unieke ‘Bibtrollie’-brooddoos.
Rep je naar de bibliotheek en maak kans op zo’n exclusieve brooddoos!
2013-02-28-bib-kinderen-kleurplaat_jeugdboekenweek Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw: Rink 2 – tel: 02-371 55 64

Project tatertaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag kwamen 17 onthaalouders naar de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw om alles te weten te komen rond ‘Tatertaal’, een project i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant om de taal te stimuleren bij baby’s en peuters.
2013-02-27-tatertaal_01

Tatertaal is een project waarbij alles draait om het talig prikkelen van kinderen in het kinderdagverblijf of bij de onthaalmoeder. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het Tatertaalhuis. Dit is op maat gemaakt spelmateriaal dat kinderen uitnodigt om de wereld via taal te verkennen.
In deze vormingsreeks ontdekt men hoe u het Tatertaalhuis kunt gebruiken om baby’s en peuters taalvaardiger te maken.
2013-02-27-tatertaal_02
Meer info over tatertaal: http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/bibliotheken/info-voor-bibliotheken/publiekswerking/tatertaal/index.jsp

agenda: Snoeicursus hoogstamfruitbomen

snoeien-hoogstamfruitbomenSINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, de milieuraad en de Nationale Boomgaardenstichting organiseren dit jaar voor de derde keer een snoeicursus hoogstamfruitbomen op zaterdag 30 maart 2013.

Hoogstamfruitbomen hebben een grote historische, landschappelijke en ecologische waarde. Vandaag worden her en der oude boomgaarden terug in ere hersteld en nieuwe hoogstamboomgaarden worden aangelegd. Fruitproductie is hierbij veelal geen doel op zich meer. Wie hoogstamfruit wil kweken kan best de basisprincipes aanplanten, vormsnoei en onderhoud ervan aanleren. Correct snoeien voorkomt ziekten en brengt meer en grotere vruchten voort. Deze infodag is gericht naar liefhebbers die eigen fruit in hun tuin willen plukken. Op enkele uren tijd krijg je de nodige praktische informatie waarmee je zelf aan de slag kan om je eigen bomen te snoeien. Het is aangeraden om je snoeischaar mee te brengen.

Wanneer? Zaterdag 30 maart van 13.00 tot 17.00 uur.
Waar? Molenborre, Molenborrestraat 34, 1600 Sint-Laureins-Berchem.
Kostprijs? 2 euro (drankje inbegrepen), te storten op rekeningnummer met IBAN: BE29 4288 0461 8164 en BIC: KRED BE BB, met vermelding: snoeicursus + naam.
Inschrijven is verplicht en kan via e-mail naar leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, telefonisch op het nr. 02 371 63 53 of per fax op nr. 02 331 44 90.

Opgelet: uw inschrijving is pas definitief na betaling van de bijdrage.
Maximaal 30 deelnemers!