Burgemeesterdag bij Radio 2

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag verzamelden alle Vlaams-Brabantse en Brusselse burgemeesters in het Radiohuis in Leuven voor de ‘burgemeesterdag’.  Een uniek initiatief waarbij Radio 2 zo’n 50  burgemeesters samenbracht op zijn regionale redactie.
2013-01-31-burgemeesters_bron_radio2

Het glas werd geheven op zes jaar vol ambitie en veranderingen in hun gemeente.
Alle nieuwe burgemeesters kregen les van burgervaders en -moeders met een ruime staat van dienst. Daarna was er voor de burgemeesters ook een rondleiding in het Radiohuis R voorzien en konden ze kennismaken met het team dat dagelijks zes uur regionale radio maakt in en over Vlaams-Brabant en Brussel. De luisteraars snoven mee de sfeer op via het programma Avondpost op Radio 2 Vlaams-Brabant.

2013-01-31-burgemeesters-2_bron_radio2

bron foto’s: Radio2

Raadsleden maakten kennis met het OCMW

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een ontspannende ontmoetingsdag tussen raadsleden en de verschillende diensten van het OCMW.
Een route van een halve dag werd uitgestippeld doorheen de verschillende gebouwen van het OCMW. Van deze gelegenheid maakten dienstverantwoordelijken gebruik om hun diensten en dienstverlening voor te stellen.

De eerste ontmoetingsplaats was het lokaal dienstencentrum (LDC) ’t Paviljoentje en de serviceflats Residentie Van Parys. Er was een ontbijtbuffet en tegelijkertijd werd er uitleg gegeven over de werking.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_01Er werd ook een rondgang georganiseerd in het administratief centrum Het Hemelrijck.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_02
Een bezoek aan het Sociaal Huis ontbrak uiteraard niet. Daar konden de raadsleden
kennis maken met de sociale dienst en de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
(DGAT).

Het OCMW heeft 3 lokale dienstencentra. Het tweede lokaal dienstencentrum situeert zich in het hart van Negenmanneke, het Negenhof. Deze gaf uitleg over de werking en de dagelijkse activiteiten. Ieder raadslid kreeg alvast een programmaboekje mee.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_03
Als laatste kwamen het nieuwe WZC Zilverlinde en LDC Meander aan bod. Daar konden
de raadsleden samen met alle dienstenverantwoordelijken genieten van een warme
maaltijd van eigen keuken!
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_04

agenda: ’t Paviljoentje Lichtmis pannenkoekenbak 2013

RUISBROEK: – Dinsdag 5 februari 2013 ‘pannenkoekenbak’ vanaf 14.30 uur in Lokaal Dienstencentra ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A te Ruisbroek.

‘ t Lokaal Dienstencentra ’t Paviljoentje viert Lichtmis met een lekkere pannenkoek!
Natuur, met suiker, slagroom, ijs,… Voor ieder wat wils! Breng gerust je vrienden en familie mee!

Lichtmis is een Christelijk feest. Het is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen, vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis, hij valt namelijk 40 dagen daarna.

inschrijven bijwonen tv opname: Slimste Gemeente van Vlaanderen

2012-12-07-sint-pieters-leeuw_slimste-gemeenteVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is bij de 81 gemeenten die geselecteerd zijn om dit voorjaar mee te strijden in de nieuwe tv-kwis ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’ op VIER.

In de zomer van 2012 werden alle 308 Vlaamse gemeenten door productiehuis Woestijnvis uitgenodigd om op zoek te gaan naar een straffe quizploeg. 253 gemeenten, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, namen de uitdaging aan.
Felix Delo (19) en Damienne De Cock (51) werden op 12 november geselecteerd in de Leeuwse preselectie, georganiseerd door het gemeentebestuur, uit 4 deelnemende duo’s. Begin december slaagden Felix en Damienne ook met glans in de grote preselectie in Tour & Taxis in Brussel. In maart strijden ze samen met burgemeester Luc Deconinck voor de eer en de titel van ‘Slimste gemeente van Vlaanderen’ op tv!

De eerste opname gaat door op woensdag 20 maart 2013 (en op zondag 24 maart bij het behalen van de weekfinale).
Voor diegenen die graag willen komen supporteren, legt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw gratis busvervoer in.
Inschrijven hiervoor is mogelijk via 02 370 28 81 of nathalie.goossens@sint-pieters-leeuw.be.

SK Leeuw wil starten met vrouwenvoetbalploeg

SINT-PIETERS-LEEUSKLeeuw-logoW: – De KBVB promoot de mannenploegen maar evenzeer de vrouwenploegen, SK Leeuw zou  heel graag met een vrouwenploeg beginnen !

Wie voelt haar geroepen om onze ploeg aan te vullen, we zoeken meisjes, zowel in de jeugdploegen als in het volwassenvoetbal, hebben jullie interesse, tips of vragen, contacteer ons ! Iedereen welkom ! “ Inlichtingen : 0477/313959 Dirk Moriau.”

Men zou starten met een seniorenploeg in  tweede provinciale  en een U16 team voor meisjes die voordien meespeelden bij de jongens.

Meer info over de club: http://skleeuw.be/

unicum in Vlaanderen: 662 kinderen nemen deel aan scrabble scholentornooi

VLEZENBEEK – 662 leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Leeuwse scholen nemen deze week in de Merselborre deel aan een tornooi van het gezelschapsspel scrabble.
2013-01-30-scrabble-scholentornooi_Sint-Pieters-Leeuw

Eerst spelen de kinderen een voorronde per vier rond het scrabblebord. Daarna volgt een finaleronde. Daarna maakt men een eindklassement op zodat men op het einde weten wie de beste scrabbelaar is per leeftijdsgroep. Maar echt veel belang hechten de organisatoren verder niet aan deze uitslag. Het is hen vooral te doen dat de kinderen op een leuke manier bezig zijn met de Nederlandse taal. Zo leren ze spelenderwijs veel bij over spelling, vervoegingen, samenstellingen, verkleinwoorden,…

Vandaag was het de beurt aan de 5de leerjaren van wegwijzer, Den Top, Don Bosco en De Groene Parel.
2013-01-30-scrabble-scholentornoo-5de-leerjaar
Vrijdag 1 februari 2013 om 19.00 uur organiseren Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma ism vzw De Vrede het ’19de open scrabble avondtoernooi’ in ontmoetingscentrum de Merselborre in Vlezenbeek. Iedereen is welkom.
inschrijfprijs: 5 euro voor een individuele en 8 euro voor een gezin.
Waar: De Merselborre – Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Meer info: 02 371 22 62 – 02 331 18 71 – denis.deneulin@sint-pieters-leeuw.be

Electrabel organiseerde een informatieavond over het openbaar onderzoek van 2 windturbines

SINT-PIETERS-LEEUW: –Electrabel heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van zijn windenergieproject ‘Sint-Pieters-Leeuw’ met 2 windmolens .
Dinsdagavond organiseerde Electrabel in het gemeentehuis voor de omwonenden een informatieavond. Zo’n zestigtal inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kregen  een persoonlijke toelichting bij het project.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

2013-01-29-infoavond-2windmolens_01
Electrabel zou graag tussen het kanaal Brussel-Charlerloi en de spoorweg op de terreinen van het bedrijf Nexans 2 windmolens bouwen.
Het betreft 2 windmolens met een masthoogte van 108 meter en met wieken van 50 meter (spanwijdte=100m.)

Kerncijfers van de 2 turbines:

  • Vermogen per turbine 2,05MW
  • Jaarlijkse productie 9,2 miljoen kWh
  • Equivalent verbruik 2571 gezinnen
  • CO2 besparing 4104 ton/jaar

Projectleider Electrabel voor Sint-Pieters-Leeuw , Handrin Wemel: “ Het dossier heeft een hele weg afgelegd. De aanvragen en onderzoeken dateren van een jaar geleden. We zijn nu tot een totaal plan gekomen dat eigenlijk optimaal moet zijn. Enerzijds op vlak van energie winnen uit deze zone en anderzijds dat het draagbaar is op vlak van ruimtelijke ordening, geluid en op vlak van slagschaduw. Natuurlijk worden binnen dit project de VLAREM (nvdr. Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) normen nageleefd. Dat wil zeggen dat geen enkel huis meer dan 8 uur slagschaduw zal hebben op één jaar en dat we ook de geluidsnormen voor de omwonenden respecteren.
Om aan al die normen te voldoen hebben we op de plannen gezien dat we maar een beperkt productie verlies zullen hebben wat ook aantoont dat het technisch een goede site is om windmolens te plaatsen. “

Meer info over het project: http://electrabel-wind.be/sintpietersleeuw/
2013-01-29-infoavond-2windmolens_00
De aanwezige buurtbewoners uit de wijk de Witte Roos van Sint-Pieters-Leeuw evenals inwoners van Lot hadden vooral vragen over geluidshinder en slagschaduw ten gevolge van de windmolens.

Op 12 januari 2013 diende de NV Electrabel bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning in voor het oprichten van 2 windturbines.
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw voor 11 februari 2013.

Nadien gaan alle adviezen over de bouw- en milieuvergunning naar het gewest en tegen de zomer van dit jaar moet er dan meer duidelijkheid zijn over het dossier.


Als alle projecten worden goedgekeurd komen er 6 windmolens langs het kanaal Brussel-Charlerloi