inschrijven vrijwilligersacademie: Bewaar en deel je documenten veilig online

archeduc_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 17 januari 2013 organiseert Arch’educ – Volkshogeschool Halle-Vilvoorde een vrijwilligersacademie: Bewaar en deel je documenten veilig online’.

Worstel je vaak met bestanden die te groot zijn om via e-mail door te sturen?
Wist je dat je ook online een backup kan maken van je bestanden?
drop-driveTijdens deze workshop leer je werken met toepassingen als Dropbox en Google Drive. Hiermee kan je erg snel en gemakkelijk bestanden doorsturen, opslaan en bewaren.
We zetten ook een kritische bril op en bekijken zowel de voor- als de nadelen van deze diensten.
i.s.m. Gemeenschapscentrum Coloma en Provincie Vlaams-Brabant.

Donderdag 17 januari 2013 van 19.00 tot 22.00 uur.
Begeleider: Karel Vanrietvelde
Prijs: € 6 – Klik hier om je in te schrijven
Locatie:Cultuurcentrum Coloma, J. Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

fractievoorzitter Gust Crabbe

Gust Crabbe _fractievoorzitter_NVA-CDenV_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – N-VA en CD&V vormen één fractie in de nieuwe gemeenteraad, met als fractievoorzitter Gust Crabbe die de fractievergaderingen van de meerderheid voorzit en woordvoerder is voor deze fractie.
Gust Crabbe is geboren te Vlezenbeek in 1950.

Zijn loopbaan liep gedurende 40 jaar van bediende in de rechtbank tot hoofdgriffier in het hof van beroep.

Thans is hij in actieve rust en dus nog steeds bezig met vrijwilligerswerk allerhande: Marktcommissie Boerenmarkt Gaasbeek, Ondervoorzitter Cultuurraad, Vlaamse werkgroep De Vrede,…

Als zoon van een Vlezenbeekse aardbeienkweker organiseert hij samen met een sterke groep medewerkers reeds 30 jaar de aardbeienjogging in Vlezenbeek.

Het ‘bestuursakkoord 2013-2018’ voor Sint-Pieters-Leeuw is te raadplegen via volgende links:

agenda: Wandelen 2013

femma_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum gaat ook in 2013 één keer per maand wandelen.

Wandeling van +/- 8 km.
Wanneer: di 08/01/13, di 12/02/13, di 12/03/13, di 09/04/13, di 11/06/13, di 09/07/13, di 13/08/13, di 10/09/13, di 12/11/13, di 10/12/13 van 13:30 tot 16:00
Waar: Parking Gemeenthuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21
Prijs: Gratis
Contact: Femma 0476 638346

Beleidsplan Leeuwe 2020: OCMW voorzitter Paul Defranc

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van OCMW voorzitter Paul Defranc uit.

•OCMW en Sociale zaken

•Serviceflats en dienstencentrum op site “Wilgenhof” aan de Rink via PPS.
•Het OCMW werkt actief mee aan Vlaams beleid en integratie (cfr Halle)
•activeringsbeleid eventueel via art 60 §7 (eventueel gemeentelijke taken uitvoeren of in sociale economie)
•Preventieve onderzoeken naar ouderen en zorgbehoevenden die nood hebben aan trajectbegeleiding en mantelzorg, met de bedoeling zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven.
•Bevorderen van een verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW (centralisatie administratieve diensten)
•Sociaal huis herlocaliseren om dubbele werking te vermijden.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwFragment uit het bestuursakkoord:”Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Doelstelling is dat het OCMW steeds het Nederlands gebruikt als communicatietaal (eventueel met pictogrammen en begeleiding naar aanleren Nederlands – cfr Halle).
Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding.
Leefloners worden steeds actief naar aangepast werk begeleid. Indien nodig wordt hiervoor toepassing gemaakt van art 60 (§7) van het OCMW-decreet. Hierbij wordt werkervaring en kennis van het Nederlands actief bevorderd en in de indiviuele trajecten opgenomen. Het OCMW zorgt ervoor dat voldoende lessen Nederlands worden aangeboden, op maat van de betrokkenen. Sociale tewerkstellingsprojecten worden bij het opdoen van werkervaring ingeschakeld.
Het OCMW wil preventief screenen bij ouderen en chronisch zieken die nood hebben aan trajectbegeleiding en zal de huidige dienstverlening hieromtrent verder zetten.
De globale dienstverlening voor ouderen wordt vergezet: maaltijden, thuiszorg en faciliteren van mantelzorg.
De samenwerking tussen OCMW en gemeente wordt uitgediept, o.m. door integratie van (ondersteunende) diensten, zoals aankoopdienst of personeelsdienst, zodat meer algemeen punten van dubbele werking verdwijnen.
Voor het “Sociaal Huis” wordt een nieuwe locatie gezocht.

inschrijven cursus ecologisch tuinieren

logo-veltHALLE / REGIO: Velt Groot-Halle (waaronder ook Sint-Pieters-Leeuw valt) organiseert in het voorjaar van 2013 een cursus ecologisch tuinieren.
De compostmeesters verlenen hun medewerking door een halve dag praktijkles rond compost en compostgebruik te geven. De cursus loopt over vijf lessen, met telkens andere onderwerpen.

Op donderdag 24 januari 2013 gaat het over teelttechnieken, op donderdag 21 februari wordt meer uitleg gegeven over een teeltplan. Later volgen nog de thema’s composteren, bemestingsleer en gewasbescherming.

Jos Van Hoecke zal het in de eerste les hebben over:

  • Maken van zaaigrond en verspeengrond.
  • Op wat moet men letten bij telen onder glas;
  • Wat kan vroeg worden gezaaid en wat niet.
  • Wat kan tegen de koude en wat niet.
  • Op wat moet men letten bij het zaaien in volle grond.

Deze lessen worden ondersteund door de publicatie van Velt “Ecologisch tuinieren voor beginners”. Leden betalen hiervoor 5.95 euro, niet-leden 9,95 euro.
Locatie: Joepie – Brouwerijstraat 32, 1500 Halle
De plaatsen voor deze cursus zullen beperkt zijn en daarom moet er ingeschreven worden.
Wie wil inschrijven kan bij voorkeur een mail sturen naar info.groot-halle@velt.be .

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Bart Keymolen

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Bart Keymolen uit.

•Openbare werken
•Jeugd en speelpleinwerking
•Gezins- en kinderopvang
•Landbouw

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwOPENBARE WERKEN
•Aanlegplan voor straten en voetpaden met evenwichtige spreiding
•Fabriekstraat en Kerkplein in Ruisbroek volledig vernieuwen
•Verdere aanleg en onderhouden van degelijke fietspaden
•Investeren in efficiënter materiaal zodat de werkzaamheden op het terrein sneller en efficiënter kunnen uitgevoerd worden.
•Herschikking van de technische diensten om overlappingen te voorkomen en het beschikbare materiaal productiever te kunnen gebruiken
•Uitbreiding materiaal voor strooidiensten

Fragment uit het bestuursakkoord:”De volledige vernieuwing van Fabriekstraat en Kerkplein in Ruisbroek zijn prioritaire beleidspunten.
… Naast het herinrichten van de Fabriekstraat moet er zeker een rond punt komen aan het kruispunt met de Stationsstraat, zodat het verkeer dat moet afslaan geen onnodige file veroorzaakt. Het doorgaand zwaar verkeer zal uit de Fabriekstraat geweerd worden.

LANDBOUW
•Aanmoedigen efficiënte bedrijfsvoering
•Overleg met landbouwersverenigingen
•Optimalisatie erosiebestrijdingsplan (cfr waterbeheersing)
•Aanbieden bodemanalyses om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen waarborden.
•Jaarlijks ruimen van slib uit de beken om het buffervermogen van het water te verhogen.

JEUGD
•Doelgroepenwerking verder ondersteunen (1601)
•Fuifloket; fuifcoach; fuifkoffer; fuifhandboek
•Cultuurparticipatie bevorderen
•Subsidies naar jeugdverenigingen op huidig niveau behouden
•jeugdverenigingen ondersteunen bij zoeken geschikte locatie (KLJ Vlezenbeek, chiro Negenmanneke)

KINDEROPVANG en BKO
Kinderopvang
•Gesubsidieerde plaatsen voor de kinderopvang optimaal benutten.
•Elk privaat opvanginitiatief aanmoedigen en ondersteunen : onthaalouders ondersteunen en faciliteren
•Dringende verbetering statuut onthaalouders, bijkomende gesubsidieerde plaatsen en voorrangsregeling bepleiten
•Aangepaste gemeentelijke infrastructuur voor kinderopvang
– Uitbreiding Kortjakje (18 plaatsen)
– Nieuwbouw Jip en Janneke
Buitenschoolse kinderopvang (BKO)
•Gratis opvangmoment na schooltijd uitbreiden