verenigingen schreven samen een kerstverhaal

OUDENAKEN: – Tussen 14 en 23 december werd er in Oudenaken een prachtig kerstverhaal opgevoerd in de kerk te Oudenaken. Een grote ploeg gemotiveerde medewerkers toverde de kerk om tot een theaterzaal.

Het Davidsfonds en de KWB Vlezenbeek brachten er in samenwerking met de LG van Oudenaken en St-Laureins-Berchem een toneelstuk van Felix Timmermans en Edouard Veterman : ‘En waar de ster bleef stille staan’
2012-12-28-kersttoneel-Oudenaken

De talrijk opgekomen toeschouwers genoten van de schitterende acteursprestaties . De LG bood lekkere hapjes en drankjes aan op hun kerstmarkt. Voor de LG was het tevens een mooie afsluiter van een jaar
“DORP IN DE KIJKER”.
2012-12-28-kerstmarkt-Oudenaken_01
2012-12-28-kerstmarkt-Oudenaken_02 2012-12-28-kerstmarkt-Oudenaken_03 
De avond kon worden afgesloten in de kerstbar van KWB-Vlezenbeek waar nog lang werd nagepraat over het mooie kerstverhaal dat zich afspeelde in de kerk van Oudenaken.

Bekijk nog meer foto’s via: www.mijnalbum.nl/Album=6AX76ZXJ

bron: Paul Defranc

resultaten alcoholcontrole 27 december 2012

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW : – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw  hield donderdag 27 december 2012 in het kader van de Bob-campagne een gecoördineerde alcoholcontrole .

In eerste instantie werd er tussen 17 en 19.30 uur gecontroleerd langsheen de Bergensesteenweg .Er werden 56 voertuigen gecontroleerd.
– Eén bestuurder blies A(larm) en diende zijn rijbewijs voor 3 uren in te leveren. – Er werden 2 voertuigen voor niet verzekering in beslag genomen;
– er werd 1 PV voor niet voldaan aan voorwaarden voorlopig rijbewijs opgesteld – en 2 PV’s van waarschuwing voor technische keuring.

Tussen 20.30 en 23.30 uur werden 30 voertuigen gecontroleerd langsheen de Postweg (Vlezenbeek).
– Eén bestuurder blies A(larm)
– Drie chauffeurs legden een positieve ademtest af en dienden hun rijbewijs voor minstens 6 uren in te leveren.
– Eén rijbewijs werd op bevel van de magistraat onmiddellijk ingetrokken.
– Hier werden nog 2 voertuigen voor niet-verzekering in beslag genomen
– en 2 PV’s van waarschuwing voor technische eisen opgesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Terugblik op 12 jaar burgemeesterschap van Lieve Vanlinthout.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu 2012 bijna ten einde is blikken we even terug met uittredend burgemeester Lieve Vanlinthout over haar twaalfjarig burgemeesterschap van Sint-Pieters-Leeuw.

2012-12-27-Lieve-Vanlinthout
Lieve Vanlinthout:” 24 jaar ben ik mandataris eerst 12 jaar als schepen en nu 12 jaar als burgemeester. Dat betekent vele jaren geen enkel weekend thuis en geen enkele avond vrij.(lacht)
En dan vragen de mensen waarom stop je.”

Hoe is alles geëvolueerd tijdens die 12 jaar?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is een heel groot verschil! De mensen zijn mondiger geworden. Wat op zich niet slecht is maar het opkomen van de mails dat is een zeer slechte zaak. In die zin dat bij het minste dat de mensen nu iets voor hebben, een klein probleempje of kritiek ze een mail sturen.
Vroeger moesten ze daarvoor een brief schrijven of telefoneren en dat was een drempel.
En nu mail dat is zo heel onpersoonlijk. De meeste zetten dan nog hun adres daar niet op. En dus komen er honderden mails per dag binnen waarvan sommige echt lelijke mails zijn.
Plus men verwacht dat men op een mail per kerende antwoord en er zijn veel mensen die dat niet begrijpen dat hier op het hele gemeentehuis honderden mails binnen komen en dan nog de gewone briefwisseling. Dus bij een gemeente van 32.000 inwoners gaat dat niet om op alles te antwoorden.
Ik heb dat zoveel mogelijk gedaan maar ben er niet steeds in geslaagd om alle mensen binnen een normale tijdsspanne te beantwoorden.

Verder is het respect er niet meer. Vroeger als je in de gemeenteraad zat of burgemeester was keek men daar naar op. Niet dat dit nu moet in mijn geval, maar dat is er helemaal niet meer. Ge dient dus vaak als ‘pispaal’ voor heel veel mensen. Want als je het goed doet dan zeggen de mensen van ja dat is normaal, het is uw werk. Maar als er dan eens een tegel scheef ligt op een voetpad krijg je van alle zottigheid te lezen of te horen. Iedereen verwacht tegenwoordig dat zijn of haar probleem onmiddellijk opgelost wordt. Dus men zit op dat vlak aan een zeer egoïstische maatschappij.
waar je dat gelukkig niet bij voelt is bij de jeugd tot 18 jaar. Die hebben nog wel verwachtingen.”

Waar ben je het meeste fier op?
Lieve Vanlinthout:” Op de succesvolle eenmaking van de vroegere gemeentepolitie en de rijkswacht die na 10 jaar uiteindelijk geleid heeft tot een 76-koppig politiekorps om “U” tegen te zeggen.
Verder op het lokale en integrale veiligheidsplan, dat draaiboeken bevat voor alle mogelijke evenementen en alle deelgebieden op ons grondgebied.
En tot slot op het rampenplan dat in samenwerking met alle hulpdiensten tot stand is gekomen en allerlei scenario’s bevat waardoor elkeen van de hulpverleningscel onmiddellijk weet wat te doen ingeval van specifieke ramp.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_01
Wat was je grootste ontgoocheling?
Lieve Vanlinthout:” Het is niet mijn grootste ontgoocheling maar waar ik spijt van heb is het feit dat ik er niet in geslaagd ben van op die 24 jaar een heemkundig museum voor Sint-Pieters-Leeuw op te richten. En de reden daarvan was dat de respectievelijke colleges me daarin niet volgden, de noodzaak daarvan niet zagen. Terwijl ik blijf beweren dat hier enorm veel zaken zijn bij families dat de moeite waard is om in speciale bewaring te geven.
En mijn grootste ontgoocheling, dat is een recente. Dat is dat het huidige college mij niet is willen volgen toen ik Marcel Vossen, die Sint-Pieters-Leeuw tot in Amerika, Japan ,China op de kaart geplaatst heeft. Die ons de grootste rozentuin van Europa cadeau heeft gedaan.
Dat het college mij niet gevolgd heeft om die man voor te dragen als ereburger van Sint-Pieters-Leeuw. En dat dit juist in de laatste 2 maand van mijn mandaat gebeurt is dat maakt de zaak nog erger vind ik. “

Wat waren de mooiste momenten?
Lieve Vanlinthout:” De schoonste momenten waren wanneer de vijfde- en zesdejaars van de scholen een bezoek aan het gemeentehuis brachten en dus ook hier bij mij aan mijn bureau. Daar heb ik heel mooie herinneringen aan. Die kinderen stellen vragen, zijn geïnteresseerd die kun je iets vertellen en die dragen dat mee. Dat zijn altijd mooie momenten geweest. Daar keek ik naar uit.
Verder waren er vele mooie momenten met huwelijks jubilea, mensen 50, 60,65 jaar getrouwd. Ik heb er zelf vier gehad die 70 jaar getrouwd waren. Ook regelmatig bij de huwelijken. Ik denk dat ik er zo’n drieduizend gedaan heb. Daar waren heel mooie en ontroerende momenten bij. ”

Nog een mooi moment was tamelijk in het begin van mijn burgemeesterschap dat iemand van het personeel me zei ‘jij bent geen burgemeester, gij zijt een burgermoeder’ en dat is heelvlug overgenomen door Luc Detobel van het Rode Kruis die zei dat ook van in het begin en dat heeft zich verspreid in de gemeente en eigenlijk is dat de schoonste titel die men kan hebben. En dat heb ik altijd proberen te zijn.
Ik ben altijd een burgemeester geweest die werkte vanuit haar hart. Wat niet wil zeggen dat ik de wet niet nastreef. Ik heb altijd gezegd de wet is er, gelijk voor iedereen.”

“We hebben heel wat gerealiseerd de voorbije jaren. Dat is uiteindelijk de uitbouw van Laekelinde naar een volwaardig jeugdcentrum en de opening van een stuk sportgedeelte bij. Wij hebben de nieuwe sporthal in Ruisbroek gerealiseerd, de school aan de Garebaan hebben we dan toch eindelijk kunnen realiseren. We hebben Zonnig Leven volledig gerenoveerd. De Sint-Pieterskerk hier in het centrum en die van Vlezenbeek volledig gerestaureerd. We hebben de Brusselbaan, Postweg, Vlezenbeeklaan en hier de Pasttorijstraat de volledige Rink en de Depauwstraat volledig vernieuwd.
We hebben bijna overal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Op heel veel plaatsen nieuwe openbare verlichting geplaatst, vernieuwen van heel wat voetpaden, oprichting van een hogere graad in de kunstacademie en uitbouw van de bibliotheek die nu uit haar voegen barst en dan ben ik vermoedelijk nog heel wat vergeten.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_02
Nu zal je meer tijd hebben om andere zaken te doen?
Lieve Vanlinthout:” Dinsdag zal volledig ingenomen worden door de provincie. Als provincieraadslid zal ik een ganse dag in Leuven zijn of waar er commissies door gaan.
De vrijdag vang ik mijn kleindochter op die nu 22 maand is en vanaf eind april komt er dan een tweede baby (kleinkind) bij. En daar hoop ik van nog wat meer tijd te kunnen voor uit trekken.
Mijn moeder wordt 86 in april en daar ga ik toch nu meer tijd voor kunnen maken om dagelijks betrokken te zijn.
Als er dan nog tijd over is zal dat zijn om te beeldhouwen, te letter kappen en te schilderen.
Ik wil me volgend jaar terug inschrijven in de academie.
En daar voor, na en tussenin mijn hof onderhouden, want dat doe ik zelf en doe ik graag.
En een pak lectuur in te halen. Meer naar de bibliotheek stappen, want het is recht tegenover mijn deur. Want sinds ik burgemeester ben heb ik bijna geen tijd gehad om boeken te lezen.
Ik hoop ook binnen enkel jaren tijd te hebben om op reis te gaan. Nog zo’n droom is om naaicursus te volgen dat is een droom die ik al heb van mijn 18 jaar.
Enfin ik moet dus minstens 100 jaar worden om van alles een stukje te doen.”

Is er nog een boodschap die je de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw wil geven?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is dat ik er altijd fier op geweest ben dat ik als burgemeester altijd heb mogen zeggen ‘ik zie alle mannen graag, ik zie alle vrouwen graag en alle kinderen zijn mijn kinderen’ en dat zal blijven. En één voordeel van het niet meer burgemeester zijn zal alleszins opnieuw worden dat ik veel meer tijd zal hebben voor de bevolking. Waar ik bijvoorbeeld in het weekend achter mijn dossiers zat zal ik nu meer tijd hebben voor een babbeltje op straat.
Dat is de boodschap die ik wil geven dat ik nog altijd een luisterend oor zal hebben als mensen mij zaken willen vertellen. Want dat heb ik aangevoeld dat laatste jaar sinds men wist dat ik niet meer op kwam. Dat vooral oude mensen mij zeiden bij wie gaan we nu terecht moeten met onze zorgen. “

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Jan Desmeth

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Jan Desmeth.

•Cultuur
•Mobiliteit
•Roerend en onroerend erfgoed
•Erediensten en archivering

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwCULTUUR
Drie pijlers:
•Ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven
•Eigen programmatie : uitbreiden vanaf seizoen 2014/2015 activiteiten :
– Te duur voor verenigingen omwille van de grootte
– Te duur voor verenigingen omwille van te exclusief
•Lokale kunstenaars een podium bieden

•Uitbating cultuurcentra via vzw PEVA (= Privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap) met
•Inbreng van het verenigingsleven
•Meerderheid voor verkozen mandatarissen
•Financiële controle door de financiele dienst van de gemeente
•Geen eigen personeel. Wel via detachering.
•Doelstelling : tegen 30 april 2013 operationeel
–> gerechtelijke procedure afsluiten

Op korte termijn :
•Grondige Opknapbeurt Merselborre zonder uitbreiding
•Erkenning als gemeenschapscentrum vanaf 2014
•Eigen programmatie uitbreiden om een grotere groep van de bevolking te bereiken.
Op middellange termijn : uitwerken exploitatiemodel voor een zaal van 300 – 500 plaatsen, zodat we erkend kunnen worden als CC
–> Beslissing tegen 31 december 2015

Fragment uit het bestuursakkoord: “Het bestuur heeft de ambitie om een erkend en gesubsidieerd cultuurcentrum in onze gemeente uit te bouwen. Vooraleer onbezonnen investeringen te doen in een gepaste infrastructuur zal het beleid een concept uitwerken om tot een financieel draagbare werking te komen. De infrastructuur zal bepaald worden door het op te stellen exploitatieconcept. Het omgekeerde draagt het risico in zich dat een mooie infrastructuur nadien onvoldoende benut wordt en/of te veel zal kosten aan de gemeenschap. De locatie van deze infrastructuur zal gekozen worden in functie van het exploitatieconcept. Het beleid zal deze studie uitwerken in de eerste helft van de legislatuur zodat een beslissing kan genomen worden uiterlijk op 31/12/2015.“.

MOBILITEIT
•Doorstroming op – Bergensesteenweg
– Fabriekstraat
– Postweg/Lenniksebaan
–> overleg met Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
–> verminderen sluipverkeer op kleine wegen
•Fiets- en voetpadenbeleid verderzetten en voldoende aandacht aan het openbaar vervoer geven
•Parkeer- en snelheidsproblemen op pragmatische en efficiente wijze aanpakken

Fragment uit het bestuursakkoord: ” De beste en meest realistische manier om sluipverkeer tegen te gaan, is zorgen voor een betere doorstroming van het doorgaand verkeer (op de Postweg/Lenniksebaan, de Fabrieksstraat, de Bergensesteenweg).

Het bestuur zal hernieuwd overleg plegen met en aandringen bij het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de gewestwegen aan te passen aan de reële functionele noden o.m. door met structurele verbeteringen de bestaande knelpunten weg te werken.

Postweg/Lenniksebaan: het bestuur wenst dringend overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest teneinde het rond punt aan Erasmus aan te passen zodat niet alle verkeersstromen over het ronde punt geleid worden.

Fabriekstraat: naast het herinrichten van de Fabriekstraat moet er zeker een rond punt komen aan het kruispunt met de Stationsstraat, zodat het verkeer dat moet afslaan geen onnodige file veroorzaakt. Het doorgaand zwaar verkeer zal uit de Fabriekstraat geweerd worden.

Bergensesteenweg: het bestuur wenst dringend overleg met het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om werk te maken van volgende maatregelen
* het openstellen van de busstrook voor het gewone verkeer op bepaalde tijdstippen en zeker op zaterdag en zondag (dynamische verkeersborden, tidal flow)
* de aanleg van een tweede rijstrook voor het gewoon verkeer richting Anderlecht tussen Negenmanneke en Ikea
* het herinrichten van de op- en afritten naar IKEA en Coca Cola, met een gunstig effect voor de doorstroming ter hoogte van Ikea
* een betere afstelling van het lichtencomplex aan IKEA waarbij het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg een zwaardere weging krijgt dan de toegang/uitrit naar Ikea
* het afleiden van het zwaar verkeer.
“.

ERFGOED
-Actieve ondersteuning van erfgoedverenigingen
-Bewaren roerend erfgoed door sensibilisatie bevolking en verenigingen
-deponeren en digitaliseren van roerend erfgoed
-Ondersteunen groter project dat erfgoeduitstraling van de gemeente kan bevorderen

ARCHIVERING
-Digitalisering van bevolkings, geboorte- en overlijdensregister
-Archieven toegankelijk maken via leeszaal

EREDIENSTEN
•Minnelijke schikking met Kerkfabriek Vlezenbeek nastreven met als doel
–> stopzetten geschil rond pastorij Vlezenbeek
–> locatie opnieuw nuttig inzetten voor de lokale gemeenschap
–> pastorij niet verkopen
•Samenwerken met en opstarten gesprekken met het centrale kerkbestuur rond de 6-jaren-planning
–> toekomst van het patrimonium
•vlotte samenwerking tussen gemeente en kerkfabrieken m.b.t. dagelijkse werking

Beleidsplan Leeuwe 2020: 1ste schepen Jos Speeckaert

2012-12-27-persvoorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van 1ste schepen  Jos Speeckaert uit.

•Financien en begroting
•Personeelsbeleid
•Sport
•Waterbeheer

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwFINANCIEN
•Behoud globaal niveau van dienstverlening
•Niet verhogen van de globale belastingdruk
•Schulduitgaven op hetzelfde niveau houden
•Meerjarenbegroting in evenwicht zonder globale belastingverhoging
•Jaarrekeningen afsluiten zonder deficit
•Investeringsniveau op peil houden zonder verhoging leninglast

PERSONEEL Gemeente – OCMW – politie
•Personeelskost onder controle houden
•Efficiëntiewinsten :
– doorgedreven digitalisering
– flexibiliteit
– Interne en externe mobiliteit
– betere samenwerking tss de diensten
– afschaffen procedures en reglementen
•evaluaties en functioneringsgesprekken
•Bestrijden van absenteïsme
•Beperking aantal tijdelijken (–> contracten onbepaalde duur)
–> Herziening personeelsbehoeftenplan

Fragment uit het bestuursakkoord: ” De digitalisering wordt verder uitgebreid, alsook het stimuleren van efficiëntiewinsten op personeelsvlak. Dit moet toelaten om gepensioneerden en ontslagnemende personeelsleden niet automatisch te vervangen en meer in te zetten op het stimuleren van interne en externe mobiliteit. “.

SPORT
•Behoud subsidies voor sportverenigingen
•Aanpassing subsidieregelingen voornamelijk inzake taalgebruik : o.a. projectwerking rond taal
•Sportpromotie verder uitbouwen in het kader van een sport voor allen beleid
•Sportinfrastructuur verbeteren
•Naar één uitleendienst voor : sport, jeugd en cultuur
•Samenwerking tussen sportclubs bevorderen
•Meewerken aan vernieuwde gordel (gordeltrefpunt)
•Regularisatie SK Vlezenbeek
•Uitwerken van een mountainbike knooppuntennetwerk.

WATERBEHEERSING
Opmaak en uitvoering van een integraal waterbeheersingsplan om de risicogebieden in kaart te brengen en de wateroverlast aan te pakken -> globale visie + prioriteiten
•Degelijk onderhoud van beken, grachten, pompstations en rioleringen (Vivaqua).
•Uitbreiding overstromingsgebieden en wachtbekkens
•Erosiebestrijdingsplan uitvoeren in samenspraak met de landbouwers
•Overleg met provincie, buurgemeenten en Vlaams gewest