36 ploegen aan de start van 2de Kerstcorrida

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond namen 36 ploegen deel aan de ’2de Kerstcorrida’. Een organisatie van Chiro Snoopy en Activ8 ism de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

De kerstcorrida heeft de bedoeling om mensen op een sportieve manier samen te brengen tijdens de gezellige periode van de kerstvakantie.
2012-12-21-2de-kerstcorrida01
2012-12-21-2de-kerstcorrida02

Dit jaar waren er minder kinderen aan de start voor de Kindercorrida maar de ‘Kerstcorrida’ zelf kon rekenen op 36 teams van 3 lopers. Er waren 10 ronden voorzien op een nieuw parcours. Elke loper moest met een kerstmuts  in totaal 3 ronden van 1350m lopen en tot slot met de 3 lopers samen de laatste ronde van 1250m.
Winnaars van de 2de Leeuwse Kerstcorrida werden Evert Vanbelle, Glen Raeymaekers en Roel Heymans.

2012-12-21-2de-kerstcorrida03

2012-12-21-2de-kerstcorrida04 2012-12-21-2de-kerstcorrida05

2012-12-21-2de-kerstcorrida_anim_01

2012-12-21-2de-kerstcorrida_anim_02
De volledige uitslag;
2012-12-21-uitslag-kerstcorrida

Provincie geeft groen licht voor 3 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT –  De provincie Vlaams-Brabant keurde een milieuvergunning goed voor drie windturbines in Beersel-Sint-Pieters-Leeuw en een milieuvergunning voor vier windturbines in Asse. Ze zullen samen 36.400.000 kWh per jaar produceren. Dat is groene stroom voor 9.100 gezinnen.

Het is nu wel nog wachten of ook de bouwvergunningen worden goedgekeurd.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een milieuvergunning voor de uitbating van drie windturbines door Ecopower cvba en WE-Power nv ( = Colruyt groep) in Beersel-Sint-Pieters-Leeuw en voor vier windturbines van Ecopower cvba in Asse.

2012-12-21-windmolen-simulatieWindturbinepark in Beersel-Sint-Pieters-Leeuw
De drie windturbines zijn gelegen aan de Vaartweg in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, op de westelijke oever van het kanaal Brussel-Charleroi. Ze staan evenwijdig met het kanaal op een onderlinge afstand van 385 meter.
Elke turbine heeft een vermogen van 2,3 MW, samen leveren ze stroom voor 3.600 gezinnen.

Burgers participeren in groene stroom
Deze windturbines komen er op basis van een weldoordachte beleidskeuze van Asse en Beersel en de lokale adviesraden. We steunen hun keuze voor hernieuwbare energie, in lokale projecten, in rechtstreekse eigendom van burgers’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor leefmilieu.‘Want zowel in Beersel als in Asse zullen  windturbines gerealiseerd worden door Ecopower cvba. Ecopower is een groenestroomcoöperatie die volledig in handen is van nu al meer dan 43.000 Vlamingen. Ecopower investeert rechtstreeks in de productie van groene stroom en levert die aan kostprijs aan de leden van haar coöperatie.’

Vlaams-Brabant klimaatneutraal
Door de goedkeuring van deze zeven windturbines komt het Vlaams-Brabantse totaal nu op 48 milieuvergunningen.
Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is duurzaam omdat ze afkomstig is van energiebronnen, zoals wind, die er altijd zullen zijn. Ze stoten ook, in tegenstelling met steenkool, olie, of aardgas, geen CO2 uit. Ze passen dus volledig in ons doel om onze provincie klimaatneutraal te maken’, zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Luc Deconinck legt eed af als nieuwe burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

Luc-DeconinckVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW:
– In Vlaams-Brabant werden 57 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Geert Bourgeois benoemd.

Luc Deconinck en zijn collega burgemeesters legden deze namiddag in Leuven de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het toekomstige College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Leeuw (N-VA en CD&V) hebben deze week het inhoudelijke bestuursakkoord 2013 – 2018 afgerond.
De komende dagen zal dit aan de lokale besturen van de betrokken partijen worden voorgelegd ter goedkeuring.
Zodat dit nog voor het einde van het jaar kan goedgekeurd worden.

WIE IS LUC DECONINCK?

Geboren in Torhout op 28 september 1954. Derde in een gezin van zes kinderen. Zoon van oud Volksunie-volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck.
Groeide op in Brussel en liep school aan het Sint-Jan-Berchmanscollege. Fervent scout en scoutsleider.
Studeerde rechten aan de VUB en fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool. Tijdens zijn studententijd voorzitter van het Brussels Studentengenootschap “Geen Taal, geen Vrijheid”.
Trouwde in 1978 met Trees Coussement. Sedert 1980 woont het gezin in Negenmanneke  aan de Bergensesteenweg. Vader van 4 kinderen en opa van 4 kleinkinderen.
Tot 1990 advocaat aan de balie te Brussel, bij het toenmalige kantoor Simont & Simont, het latere Stibbe. Sinds 1990 bedrijfsleider.
Gepassioneerd door het recht, de institutionele hervormingen en de Vlaamse zaak, in het bijzonder in Brussel en Halle-Vilvoorde. Dossierkenner, juridisch expert en auteur van diverse publicaties in die materie.
Tot 2005 voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee, dat de strijd aanbond tegen de niet-gesplitste kieskring BHV en de verstedelijking van de Vlaamse rand. Hiervoor kreeg hij in 2004 de André Demedts prijs.
Hij is ook laureaat van de Remi Pirynsprijs 2011 en de Vic Feytonprijs Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw 2005.
Van 2005 tot 2012 voorzitter van vzw ‘De Rand’, thans nog bestuurder.
Juridisch adviseur van de burgemeesters en schepencolleges van Halle-Vilvoorde bij hun acties voor de splitsing van de kieskring BHV.
Bij de federale verkiezingen werd hij op vraag van kamerlid Ben Weyts lijstduwer voor de N-VA in het arrondissement BHV. Hij behaalde meteen meer dan 4.000 voorkeurstemmen.

Maatschappelijk geëngageerd in diverse andere domeinen:

* Onderwijs:
was voorzitter van de ouderraad en nadien van het schoolbestuur Sint-Stevensschool.
* Sociaal:
Voorzitter van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
* Kunst en cultuur:
Stond mee aan de wieg van het Lunatheater in Brussel.
Bestuurslid en voordien penningmeester van de vzw Ancienne Belgique.
Voorzitter van de vzw Felix de Boeckmuseum, nu Felix Art in Drogenbos.
* Politiek:
Voorzitter N-VA afdeling Sint-Pieters-Leeuw
Lid van de partijraad van N-VA en van het nationaal partijbestuur van N-VA
Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw voor de legislatuur 2013-2018

Een constante in het leven en werk van Luc Deconinck is zijn inzet voor de “res publica”, zowel op het niveau van de lokale gemeenschap als in de bredere samenleving. Sinds jaar en dag komt hij op voor een Vlaams en groen Halle-Vilvoorde, voor een sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel en voor een grote autonomie voor Vlaanderen, gestoeld op een grote financiële verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.

gestolen voertuigen snel teruggevonden

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – donderdag 20 december2012, werd de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw gecontacteerd inzake een diefstal in woning in de wijk Witte Roos.

Gedurende de nacht, terwijl de bewoners lagen te slapen, werd er ingebroken in de woning. Ter plaatse aangekomen, konden onze diensten vaststellen dat er braak was gepleegd op de voordeur. De dader of daders zijn enkel tot in de hal gekomen. Daar hebben zij de sleutels van de beide voertuigen uit de jas van de bewoner genomen.

De lokale recherchedienst werd onmiddellijk ter plaatse gevraagd. Zij hebben het sporenonderzoek op zich genomen. Via intensief speurwerk, werden de beide voertuigen nog dezelfde dag teruggevonden in het Brusselse.
De voertuigen werden met de grootste voorzichtigheid behandeld en getakeld, zodat er ook op de voertuigen een sporenonderzoek kan uitgevoerd worden. De voertuigen zullen dan worden teruggegeven aan de eigenaars.

Het dossier wordt verder gedragen door de lokale recherchedienst van Sint-Pieters-Leeuw, dewelke de dader of daders zullen trachten vinden en aanhouden.

Wenst u meer info over hoe u zichzelf en uw woning beter kan beveiligen tegen ongewenst bezoek?
Neem contact op voor een gratis bezoek van onze preventieadviseur die u met raad en daad zal bijstaan.
Eén adres: politie sint-pieters-leeuw op het nummer 02/371.22.28 of u doet een aanvraag via email: info@polleeuw.be

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Sint-Pieters-Leeuw heeft spaarpot van 13,4 miljoen

SINT-PIETERS-LEEUW: Open-VLD die in de volgende legislatuur in Sint-Pieters-Leeuw in de oppositie zit zegt een geweldig cadeau van 13 miljoen te geven aan het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.
2012-12-20-Open-VLD_Sint-Pieters-Leeuw
Uittredend schepen van financiën, Fons Geeroms: ” Als men de rekeningen van 2006 tot 2011 van Sint-Pieters-Leeuw aandachtig bekijkt, dan moet men toegeven dat een gemeente met liberale inbreng een financieel gezonde gemeente is. De spaarpot van de gemeente is op 5 jaar tijd gestegen van bijna 7 miljoen euro tot 13,4 miljoen of ei zo na een verdubbeling en dit alles met een liberale schepen van financiën aan het roer.

Uitgaven die steeds maar stijgen.
De personeelskost steeg van bijna 9,8 miljoen in 2006 naar 12,6 miljoen in 2011. De werkingskosten van de gemeente stegen op die 5 jaar slechts met 1,1 miljoen tot 7,2 miljoen euro.
De dotatie die de gemeente verleent aan het ocmw om diens sociale werking mogelijk te maken, steeg van 2,6 miljoen in 2006 naar 3,8 miljoen in 2011. De dotatie aan de politie ging van 2,2 miljoen naar 3,7 miljoen over dezelfde periode. In het totaal stegen die 2 dotaties samen met meer dan 2,5 miljoen of + 53% op 5 jaar tijd.
De totale uitgaven van de gemeente stegen van 27,1 miljoen in 2006 naar 33,2 miljoen in 2011 of + 6,1 miljoen over die periode..

En toch minder schulden!
Onze jaarlijkse schuldenlast ( te betalen afkortingen en intresten van leningen ) daalde van 4,1 miljoen naar 3,5 miljoen tijdens de periode van 2006 tot 2011. Eind 2006 had Sint-Pieters-Leeuw nog 30,4 miljoen schulden. Deze zijn eind 2011 gedaald tot 24,4 miljoen of een vermindering van 6 miljoen op 5 jaar tijd.

En toch veel investeringen !
In het totaal heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 2007 tot en met 2011 voor bijna 33 miljoen investeringen ( allerhande wegenwerken, bouwwerken, aankopen enz. ) gedaan op 5 jaar tijd of 6,6 miljoen gemiddeld per jaar.
Zelfs in de overgangsbegroting voor 2013 is er 2,1 miljoen euro voorzien alleen al voor de wegeniswerken aan de Fabriekstraat.

Een gevulde spaarpot is niet het uiteindelijk doel.
Bij de grondige doorlichting van de financiële toestand van elke Vlaamse gemeente door prof. Matthijs, specialist in overheidsfinanciën aan de universiteit van Gent en aan de VUB, kreeg Sint-Pieters-Leeuw een dikke 8 op 10. In zijn besluit stelde de professor dat de gemeente niet onmiddellijk grote budgettaire problemen heeft en dat de financiën goed op orde zijn. Die spaarpot van 13,4 miljoen moet het de gemeente in de toekomst mogelijk maken te blijven voldoen aan al haar financiële verplichtingen. Hiermee moet ze in staat zijn al de geplande investeringen tot een goed einde te brengen, zonder de volgende generaties met een schuldenberg op te zadelen.

De crisis slaat volop toe en zal zich ook in de gemeentelijke financiën laten voelen. Het zal er
op aankomen de tering naar de nering te zetten!
Maar met die 6 miljoen minder schulden en met die spaarpot van 13,4 miljoen krijgt het volgende gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een niet onaardig cadeau van de uittredende meerderheid. ” besluit uittredend schepen van financiën, Fons Geeroms.