officiële inhuldiging van de nieuwe gemeentelijke basisschool Den Top

SINT-PIETERS-LEEUW: Vanavond had de officiële inhuldiging van de nieuwe gemeentelijke basisschool Den Top aan de Garebaan 249 plaats.
2012-12-13-Den-Top_01
Naast 15 klaslokalen, waarvan 9 voor de lagere school en 6 voor de kleuterschool, omvat het bouwproject ook de nodige lokalen voor administratie, polyvalente ruimten, refter, sanitair…

Het gebouw bestaat uit drie volumes die een open buitenspeelplaats, verlaagd ingeplant t.o.v. de straat en grenzend aan de Garebaan, omgeven.

2012-12-13--Den-Top_02Burgemeester Lieve Vanlinthout bedankte schepen Fons Geeroms, omdat hij als schepen van onderwijs zich het dossier van de nieuwe school zeer snel heeft eigen gemaakt en gedurende 6 jaar dit dossier bijna dagelijks van dichtbij heeft gevolgd.

20 juni 2012 - Mei steking
20 juni 2012 – Mei steking

Schepen van Onderwijs Fons Geeroms: ” Bijna 6 maand geleden stonden we hier op dezelfde plaats om de meisteking van de nieuwe school te vieren. Die inhuldigingsplaat zal later, na het afwerken, onderaan de kegel geplaatst worden, een kegel die symbool staat voor Den Top. Op die meer dan 5 maand is hier heel wat werk verricht en werd de school nagenoeg volledig afgewerkt. Het buitenschrijnwerk werd uitgevoerd net als de binneninrichting ( zoals vloeren, plafonds e.d. ) . Ook de riolering, de elektriciteitswerken, de verwarming en het sanitair zijn omzeggens af. De buitenspeelplaats met overdekking staat er ook en met de buitenaanleg is men ook druk bezig.

Ik zei wel “nagenoeg volledig afgewerkt”, want u zal zelf wel gemerkt hebben dat er nog één en ander moet afgewerkt worden. Waarom dan vandaag deze officiële inhuldiging?
Het einde van de werken was oorspronkelijk voorzien voor 22 november, vandaar onze keuze van vandaag, zodat het kon samenvallen met de sterretjestocht georganiseerd door de vriendenkring van de school.

Wie de werken gevolgd heeft, heeft beslist gemerkt dat hier hard gewerkt werd en dat alles hier zeer snel vorderde. De weersomstandigheden hebben er evenwel voor gezorgd dat de definitieve afwerking pas begin volgend jaar zal gebeuren. Zo hadden wij u dolgraag de vloerbedekking met linoleum willen tonen, maar de vroeg ingevallen vorstperiode heeft het niet mogelijk gemaakt. Toch zult u straks de kans krijgen om er een glimp van op te vangen en er meer uitleg over te krijgen van onze architect Karel Breda. De aannemer krijgt een verlenging van de uitvoeringstermijn, o.a. door het weerverlet, maar ook door het feit dat wij, in extremis, nog mezzanines bij de keuterklassen hebben laten bijbouwen, kwestie van de beschikbare ruimte maximaal te benutten. Eandis van zijn kant moest de aansluitingen verricht hebben tijdens de laatste week van november, maar eerst moest er nog een uitbreiding gebeuren van het lagedruknet. Hun planning laat niet meer toe dat in te passen voor de kerstvakantie, maar dank zij de bemiddeing van onze burgemeester zullen die aansluitingen zo snel mogelijk na de kerstvakantie gebeuren.

Ik zou bijna durven zeggen dat dit de traditionele perikelen zijn op het einde van een bouwperiode, perikelen die de definitieve afwerking, noodgedwongen, verschuiven naar begin van volgend jaar.
De verhuis van de school van Den Top is reeds lang gepland voor tijdens de paasvakantie. En dat de 220 leerlingen v an Den Top op dat moment hun intrek zullen nemen in een modern en comfortabel gebouw, dat zullen beslist geen vijgen na Pasen zijn.

Het gemeentebestuur van St-Pieters-Leeuw wilde een nieuwe school bouwen en, naast alle andere maatregelen die het getroffen heeft voor het onderwijs in de gemeente in het algemeen, en voor zijn gemeentelijke scholen in het bijzonder, bouwt het met deze school, aangepast aan de hedendaagse noden en normen, aan de toekomst van onze jeugd. De kinderen zullen hier, in optimale omstandigheden, voorbereid worden op hun verdere studies. Intussen is vandaag al duidelijk zichtbaar dat de kenmerken van het gebouw overeenkomen met de doelstellingen van het ontwerp. Dit multifunctioneel gebouw staat in relatie met de achterliggende open ruimte en bestaat uit verschillende entiteiten met een duidelijk verband.

Thans zou ik van de gelegenheid willen gebruik maken om enkele dankwoorden uit te spreken. In de eerste plaats naar architect. Karel Breda, de ontwerper uit wiens brein dit schoolgebouw is gesproten. Ik ben er zeker van dat dit de zoveelste parel zal zijn bij de talrijke architecturale realisaties die hij al neergepoot heeft.
Mijn dank ook aan de rechtstreekse medewerkster van Karel, nl. Nienke Van Ertvelde, steeds aanwezig bij de meer dan 50 werfvergaderingen die al zijn doorgegaan, een minzame madam, maar ook zo kordaat, accuraat en allesziend.

Mijn dank ook aan de aannemer, de firma Van Roey, met projectleider Koen De Groof en werfleiders Franky Baes, Yannick Smets en Kurt Van den Broeck, het ingenieursbureau Abetec, met projectmanager Paul de Clercq en ingenieurs Kim Croes en Herman Debraekeleer. Ik heb persoonlijk enkele van de werfvergaderingen kunnen meemaken en ik overdrijf niet als ik zeg dat de interactie tussen al die mensen voor mij vaak indrukwekkend was.

Ik zou aan mijn plicht evenwel te kort schieten als ik niet met dezelfde waardering zou spreken over het aandeel dat ons afdelingshoofd van openbare werken, Eric Stiens, en vooral onze eigen architect, Erik Wuyts, gehad hebben in heel het gebeuren. Erik Wuyts volgde al de werfvergaderingen en de vordering der werken van nabij en bracht daar telkens verslag over uit.
Mijn dank gaat ook naar collega Martin Schoukens en onze mobiliteitsambtenaar Johan Persoons. Deze laatste heeft een voorstel van wegenaanleg voor de Garebaan ter hoogte van de school opgesteld, waarbij een kiss-and-ride-zone en een stelplaats voor de bus voorzien zijn.

Een speciaal woord van dank ook aan de directie van deze school. Ik weet dat Hilde Van Onsem, reeds jaar en dag zo begaan met haar school, de laatste maanden veel slapeloze nachten heeft doorgebracht, zo bang als ze is dat ze hier en daar in heel dit bouwwerk een detail over het hoofd zou gezien hebben. Maar één troost, Hilde, de perfectie is niet van deze wereld.

U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik nog twee andere personen bij naam in mijn dankwoord wil betrekken, nl. in de eerste plaats mevrouw de burgemeester, Lieve Van Linthout, die van bij het begin dit project heeft gesteund in het college en er steeds de nadruk op legde dat de bouw van deze school één van de prioriteiten was van deze legislatuur. Een woord van dank ook aan collega Kathleen D’Herde, schepen van jeugd, die, als ik het eventjes niet meer zag zitten, steeds klaar stond om mij aan te porren om door te zetten.

En ten slotte zou ik de andere collega’s uit het college en al de verschillende fracties uit de gemeenteraad zeer hartelijk willen danken, omdat zij, van in het begin van deze legislatuur, het licht op groen hebben gezet om uiteindelijk die langverwachte nieuwe school van Den Top gestalte te geven. Bedankt! Van harte dank!”

Meer info over de Gemeentelijke Basisschool Den Top: www.dentop.be

zie ook het artikels van:
– 20 juni 2012 – Mei steking
– 22 juni 2011 – start van de werken na vele jaren wachten

Fons Geeroms neemt afscheid van politiek

2012-05-22-Fons-GeeromsSINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – Na meer dan 32 jaar mandaat, eerst als ocmw-raadslid, nadien als gemeenteraadslid en tenslotte als schepen, heeft Fons Geeroms (Open Vld) besloten om een punt te zetten achter zijn politieke loopbaan. Op 2 januari 2013 zal hij het mandaat van gemeenteraadslid voor de volgend bestuursperiode niet meer opnemen.

Hij had in zijn verkiezingspubliciteit zeer duidelijk aan de kiezer laten weten dat hij zeker nog de ambitie had om nog enkele jaren schepen te blijven . Het oordeel van de kiezer is echter duidelijk geweest: zijn partij, Open Vld, heeft één zetel verloren en wordt naar de oppositie verwezen.

Uittredend schepen, Fons Geeroms: “ Ik zie het niet meer zitten om, samen met mijn faire en loyale collega’s, weer een harde oppositie te gaan voeren. 27 jaar hard labeur in de oppositie zijn genoeg geweest. Ik heb mij daar altijd goed bij gevoeld en mij steeds fel ingespannen voor de welvaart in onze gemeente en voor het welzijn van haar inwoners. De laatste zes jaar zijn zeker de zwaarste geweest uit mijn politieke carrière, maar beslist ook de boeiendste. Het is dan ook niet zonder spijt dat ik een streep trek onder mijn actieve politieke loopbaan. Ik hoop dat mijn kiezers, die ik van harte dank voor het vertrouwen, begrip willen opbrengen voor deze beslissing.

Met Kathleen D’Herde is Open Vld Sint-Pieters-Leeuw trouwens in goede handen: zij koppelt deskundigheid en ervaring aan enthousiasme en geloof in onze Vlaams-liberale opvattingen.. Bovendien kan zij rekenen op een uiterst dynamische ploeg. Ik meen dan ook dat de tijd gekomen is om de fakkel door te geven. Mijn opvolgers wens ik het allerbeste toe voor de toekomst. De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft meer dan ooit nood aan een liberale fractie, die haar stempel drukt op het beleid en ijvert voor een gemeente waar het goed moet blijven om er te wonen.