Nieuwe sporthal in Ruisbroek officieel geopend

RUISBROEK: – Een kortsluiting vernielde in de nacht van 1 op 2 februari 2010 bijna de volledige sporthal A.J Braillard in Ruisbroek.  Het duurde even vooraleer de verzekeringsmaatschappijen er onderling uit geraakten wie welke schade moesten vergoeden. De officiële opening van de vernieuwde functionele sporthal had deze namiddag plaats.

Burgemeester Lieve Vanlinthout en schepen van Sport Jos Speeckaert onthulden een gedenkplaat.
2012-12-08-sporthal-opening_01

De grote sporthal heeft een uitschuifbare tribune en beschikt over een blessurepreventieve sportvloer voor optimaal gebruiks plezier.
De spelersgang heeft directe toegang tot de grote sporthal, de bestaande kleine sporthal, de omni-sportzaal, de petanque zaal en de kleedkamers voor de buitentennisvelden dewelke volledig autonoom kunnen functioneren.
De cafetaria bevindt op de eerste verdieping met optimaal zicht op de sportvelden in hal, maar ook op de naastgelegen tennisvelden. De cafetaria is eveneens bereikbaar met een buitentrap en beschikt over een zuidgericht terras met een optimaal zich op de tennisvelden.

2012-12-08-vernieuwde-sporthal-ruisbroek_animDoor gebruik van verschillende bouwhoogtes komt het grote bouwvolume niet massief over. De grote glazen schuifdeuren  accentueren de inkompartij. Er is gekozen voor een sobere doch stijlvolle architectuur waardoor het project zich inpast in de omgeving.
2012-12-08-opening-sporthal_sportinstuifDe namiddag begon met een grote ‘sportinstuif’ voor de jongeren. Zo konden ze in Ruisbroek proeven van verschillende sporten onder leiding van ervaren trainers. En wie het hele parcours doorliep ontving een leuk aandenken.
De sportinstuif werd georganiseerd door Ellen Van Lijsebeth, laatstejaarsstudente lichamelijke opvoeding aan de HUB, campus Parnas.
2012-12-08-officiele-opening-sporthal_Ruisbroek

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “ Het is met heel veel genoegen dat we alle Ruisbroekse sportverenigingen  hier vandaag ontvangen. We zijn blij dat jullie hier nu terug terecht kunnen. Ik geef met veel plezier het woord aan Schepen Jos Speeckaert. ”

schepen van Sport Jos Speeckaert: “ 1 februari 2010 zal voor velen van ons en vooral voor sportminnend Ruisbroek in onze herinneringen gegrift blijven.  Die morgen werd ik op vakantie opgeschrikt met een SMS dat de sporthal in Ruisbroek was afgebrand. Ik belde meteen onze sportfunctionaris Caroline die me een uitvoerig verslag gaf. Anderzijds was er  wel opluchting dat er geen menselijk leed te betreuren viel. De mensen van de sportdienst en de gebruikers van de sporthal hebben onmiddellijk naar gepaste oplossingen gezocht om alle sportverenigingen tijdelijk onderdak te bezorgen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen die toen zijn steentje heeft bijgedragen te bedanken om dit op een relatief korte tijd tot een goede oplossing te hebben gebracht. Het gemeentebestuur bleef ook niet bij de pakken zitten en al snel werd beslist om de kleine sporthal die relatief weinig schade had opgelopen zo snel mogelijk te herstellen.
Intussen ontstond er een conflict tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen over de oorzaak van de brand. Er werd een procedure opgestart en hierdoor ging veel kostbare tijd verloren.
De nieuwe sporthal die ruim 2.500.000 euro heeft gekost  werd grotendeels betaald door de verzekeringsmaatschappij.
Op 1  februari 2011, één jaar na de brand, was de kleine sporthal hersteld en kon deze terug in gebruik worden genomen. Zo kregen onze sportverenigingen terug wat ademruimte .
Begin dit jaar kon de bouw van de nieuwe sporthal beginnen.  De werken verliepen zeer vlot. In een mum van tijd werd het afgebrande gedeelte volledig gesloopt en het puin verwijderd. De heropbouw van de sporthal vorderde zienderogen en verliep volledig volgens plan. Er was steeds een goede samenwerking tussen ontwerper, aannemer en onze diensten.  We zijn dan ook ten zeerste verheugd dat de werken binnen de voorziene planning zijn uitgevoerd. Zodat de nieuwe sporthal op 1 december 2012 terug in gebruik genomen kon worden.

Een probleem dat zich nu nog stelt is dat we geen uitbater voor de cafetaria hebben gevonden. Maar daar zijn onze diensten druk mee bezig om daar een oplossing voor te vinden.
Als schepen van sport ben ik ten zeerste verheugd dat onze verenigingen in Ruisbroek terug over degelijke accommodatie kunnen beschikken. En dank hierbij alle leden van de gemeenteraad voor de steun en het vertrouwen dat ze ons hebben geschonken om deze realisatie mogelijk te maken.  “

2012-12-08-Flyer-opening-sporthal-feest en demo
We peilden ook bij enkele Ruisbroekse verenigingen naar een reactie:
voorzitter Volleybalclub Ruisbroek ’84, Marc Vindevogel:” Voor ons is dit een overwinning op zich zelf, dit is voor de volleybalclub terug thuis komen.
Het waren twee moeilijke jaren sportief en ook financieël. Financieël is gelukkig de gemeente een groot stuk tussen gekomen maar we zijn jammer genoeg wel heel wat jeugdspelers kwijtgespeeld, dat is het grote probleem. Ze zijn uitgezwermd naar de buurgemeenten en om hen terug te krijgen dat zal wel enkele jaren duren.
De leden zijn optimistisch over de nieuwe zaal. Ze vinden het goed al is het nog even wennen om na één week dat we hier trainen al meteen 3 thuismatchen te spelen in de nieuwe zaal met de nieuwe vloer dat is niet gemakkelijk maar dat komt wel en ons mannen doen dat heel goed! ”
Meer info: www.volley-ruisbroek84.be

Voorzitter K. Turnsport Verbroedering Ruisbreoek, Vic Vanisterbecq:” Wij hebben erg geleden door de brand. We zijn de oudste sportclub van Ruisbroek, we bestaan 115 jaar en natuurlijk hebben we veel leden verloren met die brand. We zijn moeten uitzwermen naar de scholen, naar turnzalen waar geen accommodatie was en dat heeft ons veel pijn gedaan,… Dus zijn we blij en gelukkig met de nieuwe sportzaal.
We moeten ons nu inleven in de nieuwe zaal en nog enkele kleine aanpassingen doen maar het is een prachtige zaal.”
Meer info: http://engeltjeduiveltje.wordpress.com/

Voorzitser Gympie, Mieke De Dobbeleer: “ We zaten altijd al in de kleine zaal, maar nu met de danszaal en de grote zaal dat is een mooie vooruitgang. De voorbije jaren hadden we met het sportbestuur tamelijk snel een oplossing en gelukkig konden we redelijk snel terug gebruik maken van de kleine sporthal wat een goede oplossing was voor ons. Enkele andere sporten hebben het moeilijker gehad dan wij.
De kinderen zelf vinden vooral de spiegelwand in de danszaal fantastisch. Dat heb je in geen enkele andere zaal. “
Meer info: www.gympie.be

Initiator Leeuwse Badmintonclub, Pint Gert: “ Vanaf februari keren we volledig terug naar Ruisbroek. Net voor de brand waren we met een jeugdwerking gestart omdat we hier in de grote en kleine sportzaal tegelijk zaten. En na de brand moesten we op zoek naar een nieuwe locatie en dat werden er uiteindelijk 4à5. Hierdoor zijn een hoop mensen afgehaakt die ons niet volgden buiten de gemeente. En tweede was de prijs van de gehuurde zalen want we zijn 2 jaar op de privé markt moeten gaan huren. Dus dat was financieël moeilijker maar gelukkig was er een tegemoetkoming. En het is indrukwekkend met welke snelheid de nieuwe zaal uiteindelijk gebouwd is.”
Meer info: www.leeuwsebc.be

Sportfunctionaris Sint-Pieters-Leeuw Bart Van Onsem: “Ook de sportdienst is heel blij dat de zaal terug open is na zoveel jaar. Ook voor de verenigingen van Ruisbroek dat ze terug naar hier kunnen komen. Ik ben heel blij met de inrichting van de zaal en ik denk dat iedereen aan zijn trekken komt en dat is het voornaamste”.

adres: Sporthal AJ Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek.

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei kijkt reeds naar 2013

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei hield gisteren in Pepingen zijn eindejaarsdrink en ‘Eind van’t jaar-markt’.
2012-12-07-erfgoedmarkt_foto-Luc-Bohez_01

Erfgoedverenigingen, erfgoedwerkers, -zorgers, -vrijwilligers, gemeenteambtenaren, burgemeesters en schepenen, erfgoedgeïnteresseerden, kortom iedereen met enthousiasme voor erfgoed was welkom in Ter Loo in Pepingen. Net als vorig jaar ging er opnieuw een erfgoedmarkt door waarop de erfgoedverenigingen uit de regio zich voorstelden.
2012-12-08-erfgoedbeurs-anim_foto-Luc-Bohez

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelde er ook zijn actieplan voor 2013 voor.
Naast het inbedden van de realisaties van de voorbije 18 maanden rond de kernwoorden continuïteit, bestendigen en ontwikkelen pakt de erfgoedcel ook uit met een reeks nieuwe acties.

Erfgoedcelmedewerker, Karen Van Buggenhout”Toekomend jaar pakken wij in samenwerking met het provinciebestuur Vlaams-Brabant alleszins ook uit met calamiteitenplanning. Zo willen wij de verenigingen en besturen bijbrengen hoe zij hun waardevolle collecties kunnen beschermen tegen diefstal, brand, overstroming en andere gevaren.”

Erfgoedcelmedewerker, Koen Demarsin: “We blijven ook aandacht besteden aan de collegagroepen, de mobiele expo’s zoals de Nostalbus, Zapdoor het Landschap en onze eigen website http://www.erfgoedcelpz.be “.

Meer info: www.erfgoedcelpz.be
bron foto’s: Luc Bohez bezoek Luc zijn fotosite over het Pajottenland op: www.lucbohez.be

VlotVlaanderen: naar een draagvlak voor oplossingen

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Op sommige dagen lijkt het wel of heel Vlaanderen vast staat in het verkeer rondom Brussel. Dat het probleem acuut is en enkel een multimodale aanpak het probleem kan oplossen, dat maakt de campagne Vlot Vlaanderen duidelijk. De campagne is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM en RESOC.

Mediacampagne
vlot-vlaanderen_logoOp maandag 10 december 2012 start de mediacampagne Vlot Vlaanderen.
Met radiospotjes, advertenties in de kranten en met de website www.vlotvlaanderen.be wordt duidelijk gemaakt dat heel Vlaanderen mee last heeft van de file rondom Brussel en dat een oplossing gelegen is in een multimodale aanpak van de weginfrastructuur, een kwalitatief aanbod openbaar vervoer, stimuleren van verplaatsingen per fiets en in slimme maatregelen zoals dynamisch verkeersmanagement, bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden…

Met de campagne willen de initiatiefnemers de publieke dialoog op gang brengen en een draagvlak creëren voor de oplossingen voor de mobiliteitsproblemen.
Iedereen kan deelnemen aan het debat via Facebook (www.facebook.com/vlotvlaanderen) of Twitter (#vlotvlaanderen)

2012-12-08-grafiek_vlot-vlaanderenFrappante cijfers

  • De campagne vertrekt van enkele frappante cijfers:
  • Alle Vlamingen verliezen samen per jaar 2,7 miljoen uren in de file rondom Brussel. Voor een gemiddelde Antwerpse pendelaar is dat goed voor 4 verloren werkdagen per jaar, voor een Oost-Vlaming 4,5 dagen, een Limburger 5 dagen en een West-Vlaming 7 dagen.
  • Dagelijks pendelen er 139.407 Vlamingen met de auto naar het centrum van het land. Voor alle vervoersmodi samen tellen we 208.631 pendelaars. Geen wonder aangezien de meeste jobs te vinden zijn in het centrum van het land.
  • 74,2 % van het woon-werkverkeer gebeurt met de personenwagen. 9,6% met het openbaar vervoer, 14,7% te voet of met de fiets.
  • 83,4 % van het goederenvervoer verloopt via de weg. Het vrachtverkeer ondervindt dus ook de fileproblemen.
  • De luchthaven in Zaventem ontvangt jaarlijks 10 miljoen Vlaamse passagiers.
  • De emissie van fijn stof is lager als het verkeer vlot kan rijden. Zo stoot een vrachtwagen 0,164 g/km uit bij snelheden lager dan 25 km/uur en slechts 0,083 g/km als hij minstens 75 km/uur kan rijden.
  • De Brusselse ring telt 13,5% meer ongevallen dan het gemiddelde op Vlaamse ringwegen.

Multimodale oplossing
De fiets voor korte verplaatsingen, openbaar vervoer als het kan en de auto als het moet. Dat gecombineerd met slimme maatregelen kan de verkeersknoop oplossen. Elke maatregel afzonderlijk heeft niet de kracht om de omslag te maken. Gecombineerd lukt het wel.

Auto: in de file staan is achteruitgaan
We vragen dat de Vlaamse overheid snel haar voorkeurscenario kiest voor de optimalisering van de Brusselse ring en dan voluit gaat voor een realisatie, en dat zo snel als mogelijk. Het Nederlandse voorbeeld op het traject Utrecht-Amsterdam toont aan dat oplossingen werken.
Tegelijk moeten er maatregelen komen om het sluipverkeer te weren en het verkeer beter te spreiden.
Kwalitatief openbaar vervoer
Het hoofdaccent ligt hier op het uitvoeren van de plannen rond het Gewestelijk ExpressNet (GEN) en de realisatie van vier prioritaire tramlijnen naar Brussel. Buitenlandse voorbeelden zoals in Zürich of Straatsburg tonen aan dat een performant openbaar vervoer veel pendelaars over de streep trekt.
Meer verplaatsingen per fiets
Ruim 26,5% van de Vlamingen woont om minder dan 5 km van het werk. Toch pendelt slechts 14,7% met de fiets of te voet. Veilige fietspaden zoals het fietsGEN en andere fietsverbindingen met Brussel moeten dat percentage de hoogte inkrijgen. Kopenhagen heeft aangetoond dat het kan.
Slimme ingrepen maken het verschil
De congestietaks in Londen, rekeningrijden in Stockholm, telewerken, satellietkantoren, carpoolinitiatieven, experimenteren met mobiliteitsbudget,… Ook wij hebben de plicht om open te staan voor nieuwe, slimme ideeën. Zo bieden bv. alle Vlaamse provincies bedrijven advies bij het opmaken van een bedrijfsvervoerplan.

Info: www.vlotvlaanderen.be – www.facebook.com/vlotvlaanderen

agenda: Kerstmarkt t Paviljoentje 2012

RUISBROEK: – Ieder jaar in december wordt het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje ondergedompeld in de kerstsfeer. Twee dagen lang kunt u er terecht op onze gezellige kerstmarkt.

Donderdag 13 en vrijdag 14 december 2012, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.

Kom even slenteren langs de kraampjes met wenskaarten, truffels, advocaat, geschenken, kerstversiering, koekjes, breiwerk, kaarsen, juwelen, enzovoort.
Opgelet, de geur van de vele lekkernijen is onweerstaanbaar! Wedden dat u zich laat verleiden door onze heerlijke uiensoep, apfelstrüdel met ijs, oesters, kaasbordjes, cava, glühwein?

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A te Ruisbroek