7 de speeldag ZVC Ruisbroek

RUISBROEK: – Deze week werd de 7de speeldag van de zaalvoetbal competitie grotendeels afgewerkt.

ploegfoto Lions FC
ploegfoto Lions FC

4 van de 5 wedstrijden werden deze week gespeeld, er was 1 uitgestelde wedstrijd, deze wordt ingehaald tijdens de eerste week van januari. In de 4 gespeelde wedstrijden ging het er telkens zeer spannend aan toe. In elke wedstrijd was er slechts 1 doelpunt verschil. Aanstaande maandag wordt in Zuun de topper beslecht tussen de nummers 1 en 2. Hierna zullen we weten wie ongeslagen kerstmis viert.
2012-12-06-zvc-ruisbroek

voetbal: algemene afgelastingen 6 tem zondag 9 december 2012

Afgelastingen-voetbalBRABANT: – Het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van alle officiële & vriendschappelijke wedstrijden van 6 t/m 9 december 2012,
met uitzondering van de 1ste mannelijke ploegen voor de welke later een beslissing zal genomen worden.

De wedstrijden van de corporatieve groeperingen : ABSSA en Interbanken zijn eveneens afgelast.

bron: http://www.belgianfootball.be/

UPDATE vrijdag 7 december 10.30 uur:– Het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van alle officiële & vriendschappelijke wedstrijden van 6 t/m 9 december 2012.
= definitieve beslissing!

30 van de 60 verkeerscamera’s van het centrum van het land werken niet naar behoren

2012-12-06-camerabeeldenREGIO: – Met het slechte weer van de laatste dagen zijn de verkeerscamera’s op de Brusselse Ring en in het Brussels gewest een belangrijke informatiebron voor het verkeerscentrum. Ze geven visueel een blik op de actuele wegsituatie. Een technisch probleem verhindert dat nu dat men 30 van de 60 camera’s kan bekijken.

Joke De Rocker van Wegen en Verkeer: ”  Het defect ligt niet bij de camera’s zelf maar bij de apperatuur die camerabeelden bundelt en doorstuurt naar het verkeerscentrum.
We doen onze uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We hopen dit voor het kerstverlof te realiseren. Want het vervelende voor het verkeerscentrum is dat ze voor bepaalde delen van de weg geen beelden binnen krijgen en dus bij incidenten op de weg een minder goed beeld hebben van de situatie. ”
Het verkeerscentrum is evenwel niet helemaal blind, er zijn nog andere instrumenten, zoals de meetlussen in het wegdek, die het verkeersbeeld in kaart brengen.
 

Hou je voetpad sneeuwvrij

archieffoto-sneeuw-ruimen-stoepSINT-PIETERS-LEEUW: – Het KMI voorspelt een winterprik met smeltende sneeuw en vrieskou. Denk eraan om steeds je stoep sneeuw- en ijsvrij te houden!

Enkele tips van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw:

Hou je stoep sneeuw-en ijsvrij

  • Het GAS reglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt dat de Leeuwenaars verplicht zijn om bij ijzelvorming het aangelegde voetpad voor hun huizen, aanhorigheden, bebouwde of onbebouwde percelen, vrij te maken door het strooien van zout.
  • Bij sneeuwval moeten de inwoners op het voetpad voor hun huizen, aanhorigheden, bebouwde en onbebouwde percelen, een vrije doorgang maken van een meter.
  • Sneeuw en ijs mogen niet opgehoopt worden op de rijbaan, maar wel langsheen de boordsteen. Dat moet zodanig gebeuren dat de doorgang voor de voetgangers en de afwatering steeds verzekerd is.
  • Als bewoner moet men niet alleen de grond in de gaten houden. Het is bij stevig winterweer ook goed eens omhoog te kijken. Ijskegels die een gevaar vormen voor voorbijgangers, moeten immers verwijderd worden. Desnoods zal hiervoor een beroep worden gedaan op de brandweer.

Vermijd ellende op de weg!

  • Een aantal eenvoudige maatregelen kunnen je heel wat ellende op de weg besparen:
  • Zorg voor een ijskrabbertje of spuitbus tegen vorst zodat alle ruiten proper zijn als je vertrekt.
  • Vermijd het gebruik van de handrem. Bij strenge nachtvorst kan het zijn dat deze vast vriest.
  • Laat je motor warm draaien voor je elektronische toestellen zoals radio of gps opzet.
  • Laat winterbanden plaatsen. Deze zijn veiliger en zorgen voor meer grip op de weg bij winterse temperaturen

Touring_logoTouring waarschuwt om bij gladde wegen:
– Nooit kort afremmen en snelheid aanpassen
– Nooit plots aan het stuur trekken
– Gaat de auto toch aan het slippen, geef dan nooit gas bij maar haal de voet van het gaspedaal en kijk uit naar zones waar de banden opnieuw grip krijgen (berm met zachte sneeuw, grind, …)
– Gaan de wielen blokkeren rempedaal lichtjes indrukken, onmiddellijk loslaten en dit een paar keer herhalen.
– Anticipeer. Een vooruitziende rijstijl houdt in dat er voldoende afstand wordt. Anticipeer op hindernissen of gevaren die de veiligheid in het gedrang brengen.
– Op een gladde ondergrond in tweede versnelling vetrekken om te verhinderen dat de wielen gaan slippen.
– Bij een auto met automatische versnelling tijdens het remmen de hendel in “neutraal”. In “drive” stand blijven de aangedreven wielen lichtjes draaien terwijl de twee andere wielen reeds geblokkeerd zijn, dat verlengt de remafstand.

NMBS_logoNMBS en Infrabel activeren winterplan
Sneeuw en ijzel vragen een specifieke aanpak om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel stomen hun winterplan klaar om op eventuele problemen te anticiperen en om deze ook zo snel mogelijk op te lossen.

Zo volgt het spoorwegpersoneel nauwgezet de weersvoorspellingen op, om toegespitste maatregelen te treffen.
Spoorwegmaatschappij NMBS stoomt zowel haar treinmaterieel als haar personeel klaar om winterse weeromstandigheden het hoofd te bieden. Zo zijn treinbestuurders extra alert met een aangepaste snelheid en remgedrag, wat ze tijdens de permanente opleiding uitvoerig zijn aangeleerd. Ook het treinmaterieel heeft een specifieke aanpak nodig.

UPDATE 16.00 uur:

agentschap-wegen-en-verkeerDe strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer staan paraat om uit te rijden om de gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken tijdens de nacht en voor de ochtendspits. Als de sneeuwval zich verderzet tijdens de spits is het echter zeer moeilijk om nog sneeuw te ruimen of te strooien gezien de toename van het verkeer. Op het moment dat er al file staat is het voor onze strooiwagens zeer moeilijk om nog strooi- en ruimactiviteiten uit te voeren.
De strooidiensten volgen de weersvoorspellingen op de voet en zullen op basis van de voorspellingen de komende uren beslissen welke acties zij verder zullen ondernemen.

Stel verplaatsingen zoveel mogelijk uit
Omwille van de voorspelde weersomstandigheden en het tijdstip van de sneeuwval waarschuwen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Verkeerscentrum en de Federale Wegpolitie voor een bijzonder zware ochtendspits. Weggebruikers worden aangeraden om niet strikt noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen tot na de ochtendspits, de verkeers- en nieuwsberichtgeving te volgen en indien mogelijk deze verplaatsingen later op de dag uit te voeren

Het weer voor de volgende dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER