CD&V Vlaams-Brabant duidt haar gedeputeerden aan

VLAAMS-BRABANT: – Het provinciale partijbestuur van CD&V Vlaams-Brabant heeft vanavond Monique Swinnen en Tom Dehaene aangeduid als gedeputeerden voor de komende legislatuur.

Monique Swinnen is sinds 1986 provincieraadslid en afgelopen legislatuur gedeputeerde voor CD&V. Tom Dehaene neemt zijn mandaat op in de Vlaams-Brabantse deputatie.
Vanavond bracht het provinciale bestuur van CD&V Vlaams-Brabant een bindend advies uit over de kandidaturen.

Tom Dehaene, momenteel nog zetelend in het Vlaams parlement, werd als CD&V- gedeputeerde aangeduid. Hij behaalde als lijsttrekker in het kiesdistrict Vilvoorde maar liefst 7.303 voorkeurstemmen. “Dit was voor mij een teken dat de kiezer wil dat ik mijn ervaring de komende zes jaar ten dienste stel van de provincie” aldus Dehaene. Hij kent dit beleidsniveau goed. Hij was eerder al 10 jaar provincieraadslid. Hij zal uittredend gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts opvolgen, die kan genieten van een welverdiend pensioen.

Monique Swinnen: “Samen met alle CD&V-provincieraadsleden zullen we Vlaams-Brabant verder op de kaart zetten. Daarbij zal een zuinig maar efficiënt beleid worden gevoerd binnen de door Vlaanderen uitgetekende interne staatshervorming. Met een positief project voor alle Vlaams-Brabantse inwoners willen we verder werk maken van een aantal uitdagingen die typerend zijn voor onze provincie.”

Met de overdracht van Vlabinvest naar het provinciaal niveau komt een belangrijk beleidsinstrument in provinciale handen om te kunnen werken rond een aantal uitdagingen die zich stellen in Vlaams-Brabant op het vlak van wonen. Betaalbaar wonen blijft een knelpunt in de provincie en verdient de volle aandacht. Inzake welzijn zullen de CD&V vertegenwoordigers in de deputatie zich inzetten om de achterstand van het aanbod aan voorzieningen verder weg te werken. Met deze aanwezigheid in de deputatie zal CD&V ook de volgende jaren wegen op het beleid van de provincie Vlaams-Brabant.

Bourgeois lanceert leidraad voor een goed Vlaams beleid

VLAANDEREN: – Vandaag lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand Geert Bourgeois een “leidraad voor een goed Vlaams beleid” voor alle verkozen raadsleden in de Vlaamse Rand. De verspreiding van deze pocket maakt deel uit van de doelstellingen van de beleidsnota 2009-2014 voor de Vlaamse Rand. Het is de bedoeling de Vlaamse gemeenten – in eerste instantie de 19 van de Vlaamse Rand – te ondersteunen in hun beleid. Deze gemeenten worden geconfronteerd met tal van nieuwe uitdagingen, grote inwijking en ontnederlandsing.

We kozen er bewust voor om de publicatie van deze leidraad te verspreiden na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, aldus Geert Bourgeois. “Elke nieuw verkozen mandataris zal persoonlijk een exemplaar ontvangen. Op die manier krijgt eenieder de tijd en ruimte om de vele, nuttige tips en richtlijnen te bestuderen en te integreren naargelang de behoeften van de gemeente.”

De publicatie vertrekt vanuit het standpunt van de gemeente en verduidelijkt hoe die kan werken aan het Nederlandstalig karakter door in te zetten op 4 pijlers:
– Een hoofdstuk over taalwetgeving met de gangbare regels;
– Een duidelijk kader voor woonbeleid;
– Hulp voor het opstarten en uitwerken van een taalbeleid, zoals geïnitieerd door het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant;
– Tot slot biedt de leidraad tips omtrent de opstart en uitbouw van een degelijk integratiebeleid.

Veel partners waaronder coördinatie Vlaamse Rand, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands, de taalwetwijzer bouwden een grondige expertise uit en ontwikkelden talrijke acties die zeer succesvol zijn. Maar net door die veelheid aan informatie, vond niet iedereen de weg naar de juiste partner en precieze acties. Deze leidraad wil daar meer duidelijkheid in brengen.
Door te kiezen voor een gedrukte versie is de leidraad een praktisch instrument dat je overal kan meenemen en gebruiken. Toch is er eveneens een digitale versie, onder meer om nieuwe acties en belangrijke wijzigingen in het beleid aan te kondigen.
De digitale versie van de leidraad kan u raadplegen op :
http://www.vlaamserand.be/documenten/POCKET%20A5%20VLAAMSE%20RAND%20TAALWET%20C.pdf

agenda: aankomst sinterklaas in Halle

HALLE / REGIO: – Kleine en grote kapoenen kijken er al weken naar uit en nu zaterdag 6 november 2012 is het zover: dan komt Sinterklaas per boot aan in Halle!

De goedheilig man en z’n pieten worden om 10u30 verwacht aan de Willamekaai. Stadsradio Halle zorgt er meteen voor de animatie. Om 11 uur trekken de Sint en knechten door het Halse stadscentrum. Om 12 uur worden ze op de Grote Markt verwacht voor een feestprogramma met clowns Pipo & Pipette, zangeresje
Luna en de Stadsradio-danseressen. Marc Huylebroeck presenteert en uiteraard is dit alles ook op de radio te volgen via 105.6Fm. of de streaming op www.stadsradio.be Wie zoet is, krijgt lekkers!

agenda: infoavond onderhoudsvriendelijke en afvalarme tuin

VLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek organiseert op 30 november 2012 een infoavond over de ‘onderhoudsvriendelijke en afvalarme tuin’.

Een mooie en verzorgde tuin, zonder al te veel werk… Daar dromen we allemaal van. Toch hoeft het niet (helemaal) een droom te blijven, niet elke tuin is even arbeidsintensief. Een doordachte tuinaanleg, een juiste plantkeuze en een correcte aanplant kunnen u heel wat tuinwerk en afval besparen.
Gastspreker Wim Collet is een ervaren tuin- en landschapsarchitect, met een uitgesproken voorkeur voor onderhoudsvriendelijke en afvalarme tuinen.
Aan de hand van voorbeeldlocaties en verschillende voorbeelden uit particuliere tuinen, geeft Wim Collet u tijdens deze infoavond een schat aan tips en aandachtspunten mee.
Een niet te missen afspraak voor wie nog een hele tuin moet aanleggen, maar even interessant voor wie zijn (haar) bestaande tuin wat mooier en beter beheersbaar wil maken.
Concreet :
Datum en tijdstip : vrijdag 30 november 2012 om 20 u
Plaats : O.C. Merselborre – Tentoonstellingszaal, Schaliestraat 2 – 1602 Vlezenbeek
Deelname : leden: € 5,00 /p – niet leden € 7,00/p