Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer van start

mav_logoVLAAMS-BRABANT : – Deze namiddag gaven  Vlaams minister Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée het startschot van twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer in Vlaams-Brabant.
MAV’s zijn aanspreekpunten die zorgen voor geschikt vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Mensen met een beperking, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie hebben vaak problemen om zich te verplaatsen. Er zijn wel diensten die aangepast vervoer aanbieden, maar het aanbod, de prijs, de service en de uurregeling verschillen vaak sterk. Daarom is een provinciaal of regionaal aanspreekpunt voor zulke verplaatsingsnoden meer dan welkom “, schetst Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen, de problematiek.

Via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) moet een persoon met beperkte mobiliteit voor de verplaatsing slechts op één aanspreekpunt beroep doen. Dit centraal contactpunt behandelt de vervoersvraag en organiseert het vervoer. De mobiliteitscentrale gaat in eerst na welke verplaatsingsnoden er zijn en dan wordt het juiste vervoer geregeld. Dit aanspreekpunt wordt provinciaal of regionaal georganiseerd. In dit nieuwe initiatief van de MAV’s worden de bestaande vervoersmogelijkheden ingeschakeld en ook uitgebreid.

Vlaams minister Hilde Crevits keurde twee proefprojecten goed, waaronder een proefproject met twee Diensten Aangepast Vervoer in Vlaams-Brabant.

Vzw Mobiel Leuven wordt het MAV voor de regio Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo.
De Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen voor de regio Affligem,,Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden,
Gooik, Halle, Herne, Hoeilaart, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieter-Leeuw en Ternat.
Ze zijn te bereiken op de gratis nummers 0800-26535 (regio Halle) of via www.mav.info

Voor Vlaanderen meer info via: www.meermobiel.be

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 29 november 2012

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 november 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

001 Verslag gemeenteraad 25 oktober 2012 – goedkeuring.
Het verslag van de raadszitting van 25 oktober 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Herstellingen vloer zwembad – goedkeuring.
De verrekening (van de meer- en minwerken die noodzakelijk zijn om de vloer van het zwembad te herstellen) ten bedrage van 36.219,47 euro inclusief btw, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2013 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De huidige overeenkomst met aannemer D’heer uit Zele loopt eind dit jaar af. Een nieuwe aannemer dient te worden aangesteld voor 2013 door middel van een nieuwe openbare aanbesteding voor het deel wegenis. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2012 – aanbrengen gietasfalt en bestrijking – aannemingsvoorwaarden (bestek) – goedkeuring.
Met de winterperiode voor de deur zal het nodig zijn om onderhoudswerken aan bepaalde buurtwegen (onder meer Fabriekstraat) uit te voeren met gepaste materialen (onder meer gietasfalt). De toewijzing der werken gebeurt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kosten van deze opdracht worden geraamd op 31.012,30 euro inclusief btw. Het bestek met de aannemingsvoorwaarden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – advies.
In uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en de VCRO wenst de provincie via ruimtelijke uitvoeringsplannen een gebiedsgerichte oplossing te bieden voor de problematiek van het permanent wonen in weekendverblijven, op campings en residentiële woonwagenterreinen. Het ontwerp van het RUP wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 RUP Wautersstraat – definitieve vaststelling – goedkeuring.
De opmaak van het RUP Wautersstraat geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw zijnde bindende bepalingen:
•nr. 7 – herbestemmen van WR8 voor bedrijvigheid en recreatie;
•nr. 11 – selectie van Wautersstraat als gemengd bedrijventerrein;
•nr. 14 – selectie van Bosmansstadion als gemeentelijke recreatieve knoop.
Het RUP Wautersstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststellingwordt het RUP voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

017Aankoop hardware – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
Voor de werking van de gemeentelijke administratie en de scholen wordt nieuwe hardware aangekocht. Het gaat om een bestelling van 27 PC’s en 8 portables voor de administratie (perceel 1) en 3 portables voor de scholen (perceel 2). De aankoop zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale aankoopprijs van de opdracht wordt geraamd op 34.000 euro inclusief btw. De beslissing houdende de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van deze hardware wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Goedkeuring integratiebeleidsplan 2013.
Het huidige integratiebeleidsplan 2010-2012 loopt ten einde op 31 december 2012. Om het integratiebeleid te kunnen verder zetten, dient het gemeentebestuur een nieuwe overeenkomst te ondertekenen met minister Bourgeois. Deze overeenkomst bepaalt de doelstellingen en de acties waar de integratiedienst aan zal werken in
2013. Dit plan kreeg reeds een positief advies van:
•het managementteam op 12 juni 2012;
•de werkgroep Integratie (doelgroep, interne diensten en sociale partners) op 21 juni 2012;
•de commissie Sociale Zaken op 14 november 2012;
•het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2012.
Het integratiebeleidsplan 2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Reuze Randkalender – vaststellen verkoopprijs – goedkeuring.
Vzw De Rand heeft een kalender ontwikkeld: het Reuze*Randplan. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 oktober beslist om deze kalender via verschillende kanalen te verdelen, waaronder het toerismekantoor en de hoofdbibliotheek. De aankoopprijs bedraagt 9,00 euro, als verkoopprijs wordt 12,95 euro gehanteerd. De winst is voor de gemeentekas. De verkoopprijs van 12,95 euro voor het Reuze*Randplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Uitstap Altenahr 1 en 2 december 2012 – vaststellen deelnameprijs – goedkeuring.
Het college besliste op 8 oktober om een uitstap naar Altenahr te organiseren van 1 tot 2 december 2012. Leden van gemeente- en OCMW-raad, wettelijke graden en de organiserende ambtenaar worden uitgenodigd. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd de deelnameprijs te bepalen. Er wordt voorgesteld om de kosten van voornoemde genodigden ten laste te nemen van de gemeentekas. Aan de partners wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd van 25,00 euro. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Provincie onderhoudt haar waterlopen zuidelijke Zennebekken

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT:- In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden. Want bestrijding van wateroverlast begint met goed onderhoud.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraak­materialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen.“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

De provincie Vlaams-Brabant vraagt de eigenaars en gebruikers van percelen naast een waterloop een strook vrij te houden en doorgang te geven aan de aannemers die de werken uitvoeren.
Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, hebben we enkele jaren geleden de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uitgegeven. Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat wij van de omwonenden verwachten“, geeft gedeputeerde Monique Swinnen nog mee.

Meer info: volledig onderhoudsprogramma en downloadbare brochure via www.vlaamsbrabant.be/water

Diefstal in 3 woningen in Sint-Pieters-Leeuw

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 29 november werden drie diefstallen in woningen gepleegd tussen 12u30 en 19u00.

Twee woningen op de Brusselbaan werden doorzocht. De buit is niet gekend.
Uit een appartementsgebouw in de Bezemstraat verdwenen juwelen.

U kan steeds beroep doen op de preventie adviseur van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voor een gratis en vrijblijvend advies in verband met de beveiliging van uw woning. Voor een afspraak kan u hem contacteren op het telefoonnummer 02 359 99 29 of via mail info@polleeuw.be

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Supah Troopas in finale 45 toeren DJ contest

2012-08-30-45toeren_DJ-contestVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 7 december 2012 vindt in Het Depot in Leuven de finale van de DJ contest 45 Toeren plaats. Zeven groepen strijden er om de opvolger van DJ Alectric te worden.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met het Muziekcentrum en Het Depot, de derde editie van 45TOEREN. 90 DJ’s schreven zich in. 18 halve finalisten streden in Aarschot en Ternat voor een plek in de finale. 7 DJ’s werden geselecteerd. Zij mogen zich opmaken voor de zinderende finale op 7 december in Het Depot in Leuven.

supah-troopasDe finalisten zijn: Solco (Leuven), Teezer (Wilsele), Diederik (Nieuwrode), Borealis (Wemmel), Supah Troopas (Sint-Pieters-Leeuw), SPECTdRUM crew (Wijgmaal),en Fred Aster (Affligem).
De finale start om 20 uur en wordt afgesloten met live optredens van Sound Of Stereo en AKS.
De winnaar wordt bekend gemaakt tussen het optreden van Sound Of Stereo en AKS.
De winnaar gaat niet alleen naar huis met een uitgebreid producerspakket, 45 TOEREN betekent ook meteen een springplank om te draaien op uiteenlopende podia, van Het Depot over Rock Ternat tot Laundry Day.
Meer info: www.45toeren.be

inschrijven voor busreis van jeugddienst naar de kerstmarkt van Aken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst organiseert op zaterdag 15 december 2012 een uitstap naar de kerstmarkt in het Duitse Aachen.

Voor jongeren vanaf 16 jaar
( -18 jarigen moeten een schriftelijke toestemming van hun ouders hebben).
Voor 7 euro p.p. naar de kerstmarkt van Aken. Dit is een unieke kans om goedkoop naar een toffe bestemming te gaan!
Inschrijven doe je bij de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw: 02 370 28 82 of via veerle.lambrecht@sint-pieters-leeuw.be

Provincie geeft noodhulp aan choleraslachtoffers in Haïti

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 29.650 euro aan Artsen Zonder Grenzen voor noodhulp aan de slachtoffers van de cholera-epidemie in Haïti.

Haïti kampt sinds de aardbeving in 2010 met een cholera-epidemie door de slechte levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen. Sindsdien hebben de hulporganisaties deze epidemie kunnen terugdringen. Maar ze flakkert elk regenseizoen opnieuw op door de slechte sanitaire voorzieningen in het land. 350.000 slachtoffers van de aardbeving leven nog steeds in kampen, duizenden anderen wonen in krottenwijken.
Met de komst van de orkaan Sandy liep het besmettingscijfer weer op.

‘Daarom geven we noodhulp aan Artsen Zonder Grenzen. Met onze steun gaan ze de opvang- en behandelingscapaciteit voor de choleraslachtoffers verhogen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking.