Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer van start

mav_logoVLAAMS-BRABANT : – Deze namiddag gaven  Vlaams minister Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée het startschot van twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer in Vlaams-Brabant.
MAV’s zijn aanspreekpunten die zorgen voor geschikt vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Mensen met een beperking, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie hebben vaak problemen om zich te verplaatsen. Er zijn wel diensten die aangepast vervoer aanbieden, maar het aanbod, de prijs, de service en de uurregeling verschillen vaak sterk. Daarom is een provinciaal of regionaal aanspreekpunt voor zulke verplaatsingsnoden meer dan welkom “, schetst Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen, de problematiek.

Via een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) moet een persoon met beperkte mobiliteit voor de verplaatsing slechts op één aanspreekpunt beroep doen. Dit centraal contactpunt behandelt de vervoersvraag en organiseert het vervoer. De mobiliteitscentrale gaat in eerst na welke verplaatsingsnoden er zijn en dan wordt het juiste vervoer geregeld. Dit aanspreekpunt wordt provinciaal of regionaal georganiseerd. In dit nieuwe initiatief van de MAV’s worden de bestaande vervoersmogelijkheden ingeschakeld en ook uitgebreid.

Vlaams minister Hilde Crevits keurde twee proefprojecten goed, waaronder een proefproject met twee Diensten Aangepast Vervoer in Vlaams-Brabant.

Vzw Mobiel Leuven wordt het MAV voor de regio Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo.
De Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen voor de regio Affligem,,Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden,
Gooik, Halle, Herne, Hoeilaart, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieter-Leeuw en Ternat.
Ze zijn te bereiken op de gratis nummers 0800-26535 (regio Halle) of via www.mav.info

Voor Vlaanderen meer info via: www.meermobiel.be

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 29 november 2012

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 november 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

001 Verslag gemeenteraad 25 oktober 2012 – goedkeuring.
Het verslag van de raadszitting van 25 oktober 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Herstellingen vloer zwembad – goedkeuring.
De verrekening (van de meer- en minwerken die noodzakelijk zijn om de vloer van het zwembad te herstellen) ten bedrage van 36.219,47 euro inclusief btw, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2013 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De huidige overeenkomst met aannemer D’heer uit Zele loopt eind dit jaar af. Een nieuwe aannemer dient te worden aangesteld voor 2013 door middel van een nieuwe openbare aanbesteding voor het deel wegenis. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2012 – aanbrengen gietasfalt en bestrijking – aannemingsvoorwaarden (bestek) – goedkeuring.
Met de winterperiode voor de deur zal het nodig zijn om onderhoudswerken aan bepaalde buurtwegen (onder meer Fabriekstraat) uit te voeren met gepaste materialen (onder meer gietasfalt). De toewijzing der werken gebeurt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kosten van deze opdracht worden geraamd op 31.012,30 euro inclusief btw. Het bestek met de aannemingsvoorwaarden wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – advies.
In uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en de VCRO wenst de provincie via ruimtelijke uitvoeringsplannen een gebiedsgerichte oplossing te bieden voor de problematiek van het permanent wonen in weekendverblijven, op campings en residentiële woonwagenterreinen. Het ontwerp van het RUP wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 RUP Wautersstraat – definitieve vaststelling – goedkeuring.
De opmaak van het RUP Wautersstraat geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw zijnde bindende bepalingen:
•nr. 7 – herbestemmen van WR8 voor bedrijvigheid en recreatie;
•nr. 11 – selectie van Wautersstraat als gemengd bedrijventerrein;
•nr. 14 – selectie van Bosmansstadion als gemeentelijke recreatieve knoop.
Het RUP Wautersstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststellingwordt het RUP voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

017Aankoop hardware – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
Voor de werking van de gemeentelijke administratie en de scholen wordt nieuwe hardware aangekocht. Het gaat om een bestelling van 27 PC’s en 8 portables voor de administratie (perceel 1) en 3 portables voor de scholen (perceel 2). De aankoop zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De totale aankoopprijs van de opdracht wordt geraamd op 34.000 euro inclusief btw. De beslissing houdende de vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van deze hardware wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Goedkeuring integratiebeleidsplan 2013.
Het huidige integratiebeleidsplan 2010-2012 loopt ten einde op 31 december 2012. Om het integratiebeleid te kunnen verder zetten, dient het gemeentebestuur een nieuwe overeenkomst te ondertekenen met minister Bourgeois. Deze overeenkomst bepaalt de doelstellingen en de acties waar de integratiedienst aan zal werken in
2013. Dit plan kreeg reeds een positief advies van:
•het managementteam op 12 juni 2012;
•de werkgroep Integratie (doelgroep, interne diensten en sociale partners) op 21 juni 2012;
•de commissie Sociale Zaken op 14 november 2012;
•het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2012.
Het integratiebeleidsplan 2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Reuze Randkalender – vaststellen verkoopprijs – goedkeuring.
Vzw De Rand heeft een kalender ontwikkeld: het Reuze*Randplan. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 oktober beslist om deze kalender via verschillende kanalen te verdelen, waaronder het toerismekantoor en de hoofdbibliotheek. De aankoopprijs bedraagt 9,00 euro, als verkoopprijs wordt 12,95 euro gehanteerd. De winst is voor de gemeentekas. De verkoopprijs van 12,95 euro voor het Reuze*Randplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Uitstap Altenahr 1 en 2 december 2012 – vaststellen deelnameprijs – goedkeuring.
Het college besliste op 8 oktober om een uitstap naar Altenahr te organiseren van 1 tot 2 december 2012. Leden van gemeente- en OCMW-raad, wettelijke graden en de organiserende ambtenaar worden uitgenodigd. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd de deelnameprijs te bepalen. Er wordt voorgesteld om de kosten van voornoemde genodigden ten laste te nemen van de gemeentekas. Aan de partners wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd van 25,00 euro. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Provincie onderhoudt haar waterlopen zuidelijke Zennebekken

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT:- In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden. Want bestrijding van wateroverlast begint met goed onderhoud.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraak­materialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen.“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

De provincie Vlaams-Brabant vraagt de eigenaars en gebruikers van percelen naast een waterloop een strook vrij te houden en doorgang te geven aan de aannemers die de werken uitvoeren.
Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, hebben we enkele jaren geleden de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uitgegeven. Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat wij van de omwonenden verwachten“, geeft gedeputeerde Monique Swinnen nog mee.

Meer info: volledig onderhoudsprogramma en downloadbare brochure via www.vlaamsbrabant.be/water

Diefstal in 3 woningen in Sint-Pieters-Leeuw

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdag 29 november werden drie diefstallen in woningen gepleegd tussen 12u30 en 19u00.

Twee woningen op de Brusselbaan werden doorzocht. De buit is niet gekend.
Uit een appartementsgebouw in de Bezemstraat verdwenen juwelen.

U kan steeds beroep doen op de preventie adviseur van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voor een gratis en vrijblijvend advies in verband met de beveiliging van uw woning. Voor een afspraak kan u hem contacteren op het telefoonnummer 02 359 99 29 of via mail info@polleeuw.be

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Supah Troopas in finale 45 toeren DJ contest

2012-08-30-45toeren_DJ-contestVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 7 december 2012 vindt in Het Depot in Leuven de finale van de DJ contest 45 Toeren plaats. Zeven groepen strijden er om de opvolger van DJ Alectric te worden.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert, samen met het Muziekcentrum en Het Depot, de derde editie van 45TOEREN. 90 DJ’s schreven zich in. 18 halve finalisten streden in Aarschot en Ternat voor een plek in de finale. 7 DJ’s werden geselecteerd. Zij mogen zich opmaken voor de zinderende finale op 7 december in Het Depot in Leuven.

supah-troopasDe finalisten zijn: Solco (Leuven), Teezer (Wilsele), Diederik (Nieuwrode), Borealis (Wemmel), Supah Troopas (Sint-Pieters-Leeuw), SPECTdRUM crew (Wijgmaal),en Fred Aster (Affligem).
De finale start om 20 uur en wordt afgesloten met live optredens van Sound Of Stereo en AKS.
De winnaar wordt bekend gemaakt tussen het optreden van Sound Of Stereo en AKS.
De winnaar gaat niet alleen naar huis met een uitgebreid producerspakket, 45 TOEREN betekent ook meteen een springplank om te draaien op uiteenlopende podia, van Het Depot over Rock Ternat tot Laundry Day.
Meer info: www.45toeren.be

inschrijven voor busreis van jeugddienst naar de kerstmarkt van Aken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst organiseert op zaterdag 15 december 2012 een uitstap naar de kerstmarkt in het Duitse Aachen.

Voor jongeren vanaf 16 jaar
( -18 jarigen moeten een schriftelijke toestemming van hun ouders hebben).
Voor 7 euro p.p. naar de kerstmarkt van Aken. Dit is een unieke kans om goedkoop naar een toffe bestemming te gaan!
Inschrijven doe je bij de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw: 02 370 28 82 of via veerle.lambrecht@sint-pieters-leeuw.be

Provincie geeft noodhulp aan choleraslachtoffers in Haïti

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 29.650 euro aan Artsen Zonder Grenzen voor noodhulp aan de slachtoffers van de cholera-epidemie in Haïti.

Haïti kampt sinds de aardbeving in 2010 met een cholera-epidemie door de slechte levensomstandigheden in de vluchtelingenkampen. Sindsdien hebben de hulporganisaties deze epidemie kunnen terugdringen. Maar ze flakkert elk regenseizoen opnieuw op door de slechte sanitaire voorzieningen in het land. 350.000 slachtoffers van de aardbeving leven nog steeds in kampen, duizenden anderen wonen in krottenwijken.
Met de komst van de orkaan Sandy liep het besmettingscijfer weer op.

‘Daarom geven we noodhulp aan Artsen Zonder Grenzen. Met onze steun gaan ze de opvang- en behandelingscapaciteit voor de choleraslachtoffers verhogen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking.

6 de speeldag ZVC Ruisbroek

RUISBROEK: – Deze week werd de 6de speeldag van de zaalvoetbal competitie afgewerkt.

Het beloofde spannend te worden gezien de 4 eerste ploegen uit de rangschikking tegen elkaar kwamen. De top 2 blijft ongeslagen waardoor er nu toch een grote kloof is geslagen met de nummers 3 en 4. We kijken al uit naar 10 december als PIB uitkomt tegen De Linde. De volgende 2 weken is er telkens 1 uitgestelde wedstrijd. Alle uitgestelde wedstrijden worden afgewerkt in de eerste week van Januari.

ploegfoto Ten Bos


Vanaf januari 2013 worden de wedstrijden op maandag in de nieuwe sporthal in Ruisbroek gespeeld.

bron: Gerrit Decock

Geef om Haar Think Pink knipdag in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Pantene richtte het Geef om Haar-fonds op. In samenwerking met Think Pink willen ze vrouwen met borstkanker te helpen. Hoe? Knip je glanzend gezond haar van minstens 20 centimeter lang en doneer het aan Geef om Haar!


Hoe gebeurt dit?
Mensen die glanzend gezond lang haar van minstens 20 centimeter kunnen afknippen, kunnen hun haar doneren aan Geef om Haar. Daarnaast kan je het fonds ook financieel steunen door een bijdrage te storten.

Zaterdag 1 december 2012 van 10:00 tot 17:00 staat de bus waar je je haar gratis kan laten knippen op de parking van Makro in Sint-Pieters-Leeuw (Bergensesteenweg 427). Kom zeker langs!
Graag op voorhand inschrijven via info@geefomhaar.be of via 0475/406 602

Meer info: www.geefomhaar.be

voorstelling onthaalpakket nieuwe inwoners en integratiegesprekken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw start met een nieuw initiatief om haar nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente. Nieuwkomers krijgen bij hun inschrijving in Sint-Pieters-Leeuw binnenkort namelijk een onthaalpakket.

Burgemeester, Lieve Vanlinthout: ” Dit geïndividualiseerd pakket bestaat uit een onthaaltas met een hoop algemene info, doelgebonden info en leuke gadgets. Aangezien anderstalige inwoners al deze gemeentelijke info niet steeds zullen begrijpen, biedt de gemeente hen de mogelijkheid om meer uitleg te bekomen tijdens integratiegesprekken. Tijdens deze gesprekken komen thema’s zoals onderwijs, welzijn, vrije tijd, huisvuil, tewerkstelling, … aan bod.

Meer info over de Integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 63 27 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

 

agenda: opening nieuwe sporthal A.J. Braillard

RUISBROEK: Op zaterdag 8 december 2012 openen het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en de sportdienst de nieuwe sporthal A.J. Braillard met een ‘Sportinstuif’ voor jongeren van 6 tot 14 jaar.

Van 14.00 tot 17.00 uur kan je GRATIS proeven van verschillende sporten onder leiding van ervaren trainers.
Doorloop je het hele circuit, dan ontvang je een leuk aandenken!
Iedereen welkom: Sporthal AJ Braillard Ruisbroek, Wandelingstraat 54.

De officiële opening heeft plaats om 17.00 uur.

’s Avonds speelt Volley Ruisbroek 84 dan ook zijn allereerste thuismatchen in hun nieuwe zaal.
Kom dus gerust supporteren voor Ruisbroek 84
Dames R84 – davoc lot om 19u en 20u
heren R84 – zellik om 19u en 20u

Kasteelhoeve in Park van Groenenberg te huur voor 2 jaar

VLEZENBEEK: – De kasteelhoeve in Domein Groenenberg (Lennik/Sint-Pieters-Leeuw) komt ter beschikking voor een tijdelijke bewoning voor een periode van 2 jaar.

Deze herenhoeve ligt in het schitterende kasteelpark van Groenenberg in het Pajottenland.
Begin december 2012 start Inverde een korte officiële procedure tot kandidaatstelling. De hoeve is onmiddellijk beschikbaar. Streefdatum voor bewoning is 1 februari 2013.

Het is een uniek privilege om als enige te mogen wonen in een openbaar park dat na sluitingstijd volledig afgesloten wordt voor het publiek. Dit brengt ook een zeker plichtsbewustzijn van de bewoners met zich mee dat getuigt van respect voor de groene omgeving en van goed nabuurschap met de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Zo is het belangrijk dat de bewoners bij afwezigheid van het ANB voldoende aanwezig zijn en elke onregelmatigheid melden.

Geïnteresseerden melden zich best nu al bij mevrouw Kris Van Slycke via kris.vanslycke@lne.vlaanderen.be.
Bezoek is mogelijk op afspraak op vrijdag 14 en dinsdag 18 december 2012.
Meer info: www.natuurenbos.be/kasteelhoeve

Diefstal in stallingen A. Fleurusstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 26 november werd in de late namiddag een diefstal vastgesteld in de stallingen gelegen in de Alfons Fleurusstraat te Sint-Pieters-Leeuw.

De feiten gebeurden tussen 24 november 20u00 en 25 november 06u00.
Er werden verschillende machines gestolen en wat klein geld ter waarde van 30 à 40 euro.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

De Lijn Vlaams-Brabant rijdt in december 2012 volgens examendienstregeling

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In de loop van de maand december 2012 zijn er opnieuw examens voor de scholieren. Tijdens deze periode past De Lijn gewoontegetrouw zijn dienstregelingen aan om de jongeren na het afleggen van hun examens, zo snel mogelijk weer naar huis te brengen.

Op maandag 3 en dinsdag 4 december 2012 wordt gewerkt met de gewone weekdienstregeling en weekdiensten (niet-woensdag).
Er zijn nog maar enkele scholen waar er reeds examens zijn.

voor de scholen in Dilbeek
De volgende bijkomende ritten worden ingelegd:
– Lijn 571 – het vertrek 12.15 uur uit Groot-Bijgaarden, Kapel via Regina Caeli naar Halle.

voor het Sint-Godelieve Instituut in Sint-Martens-Lennik
De volgende bijkomende ritten worden voorzien:
– Lijn 118 – het vertrek 12.11 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Itterbeek Dorp.
– Lijn 142 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Anderlecht Erasmus.

VAN DONDERDAG 6 TOT EN MET DINSDAG 18 DECEMBER EN OP VRIJDAG 21 DECEMBER 2012

voor de scholen in Dilbeek en Groot-Bijgaarden
De volgende extra ritten worden ingelegd:
– Lijn 127 – het vertrek 12.20 uur uit Dilbeek, Sint-Antoon naar Ninove, Centrum.
– Lijn 570 – het vertrek 12.15 uur uit Dilbeek, Regina Caeli naar Schepdaal, Markt.
– Lijn 571 – het vertrek 12.15 uur uit Groot-Bijgaarden, Kapel via Regina Caeli naar Halle.
– Lijn 355 – het vertrek 12.15 uur uit Groot-Bijgaarden, Kartonfabriek naar Liedekerke Station.
De dienstregeling van de volgende ritten wordt aangepast:
– Lijn 810 – het vertrek om 12.00 uit Dilbeek Moeremans zal vertrekken om 12.10 uur uit Groot-Bijgaarden Kartonfabriek richting Halle.

voor het Sint-Godelieve Instituut in Sint-Martens-Lennik
De volgende bijkomende ritten worden voorzien:
– Lijn 118 – het vertrek 12.11 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Itterbeek Dorp.
– Lijn 142 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Anderlecht Erasmus.
– Lijn 160 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Godelieve via Leerbeek naar Sint-PietersKapelle.
– Lijn 162 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Gooik, Zwart Schaap.
– Lijn 164 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Beert,Kerk.
– Lijn 165 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naar Ternat Station.
– Lijn 502 – het vertrek 12.10 uur uit Sint-Martens-Lennik, Sint-Godelieve naarLeerbeek.

Voor de scholen in Halle – Lembeek
De volgende bijkomende ritten worden voorzien:
– Lijn 153 – rit 12.05 uur uit Halle Station naar Leerbeek Stelplaats.
– Lijn 153 – rit 12.04 uit Lembeek Sancta Maria naar Leerbeek.
– Lijn 153 – rit 12.10 uur uit Halle Atheneum naar Drogenbos.
– Lijn 154 – rit 12.12 uur uit Halle Atheneum naar Ukkel Stelplaats.
– Lijn 156 – rit 12.20 uur uit Halle Atheneum naar Lembeek.
– Lijn 163 – rit 12.10 uur uit Halle Station naar Leerbeek.
– Lijn 163 – rit 12.10 uur uit Halle Station naar Pamel.
– Lijn 572 – rit 12.22 uur uit Halle naar Zellik.
– Lijn 573 – rit 12.15 uur uit Halle Station naar Schepdaal.
De volgende bestaande ritten worden aangepast:
– Lijn 154 – het vertrek om 12.08 uur uit Halle AZ naar Anderlecht zal vertrekken om 12.10 uur uit Halle Atheneum en via Halle AZ
– Lijn 155 – het vertrek 12.34 uur uit Halle AZ naar Anderlecht zal vertrekken om 12.30 uur uit Halle Atheneum en naar Anderlecht rijden. via Halle AZ naar Anderlecht rijden.
– Lijn 171 – het vertrek 12.19 uur uit Brukom naar Anderlecht, Het Rad zal vertrekken om 12.23 uur uit Halle Station naar Anderlecht.
– Lijn 810 – het vertrek 12.30 uit Halle Station naar Dilbeek zal vertrekken om 12.15 uur uit Halle Atheneum en ook doorrijden tot Groot-Bijgaarden.

Meer info: www.delijn.be

agenda: Prague Wind Trio

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinterklaasconcert vrijdag 7 december 2012 om 20 uur op de Roosezolder van Coloma met het Prague Wind Trio ? Mozart, Dussek, Haydn, Mozart, Zach en Beethoven.

Het in 1993 opgerichte Prague Wind Trio is een uitmuntend ensemble en behoort wereldwijd tot één van de meest gerenommeerde ambassadeurs van de grote Tsjechische muzikale traditie.
Prague Wind Trio bestaat uit Zdenek Rys – hobo, Milan Polak – klarinet en Lukas Korinek – fagot.

Prijs: € 12 (Klassieke Concerten Vvk : 10€ 55+: 8€ Kassa: 12€ Muziekacademiestudent: 6€ Met begeleider: 10€
Waar: GCC Coloma, Joseph Depauwstraat te Sint-Pieters-Leeuw

Huldiging Straffe Streek Gemeenten met oa Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag en morgen huldigt de provincie Vlaams-Brabant 54 ‘Straffe Streek Gemeenten’ uit het Hageland en de Groene Gordel. ‘Straffe Streek Gemeenten’ zijn gemeenten die voluit de kaart van de streekproducten getrokken hebben.

De actie ‘Straffe Streek Gemeenten’ werd in het leven geroepen om de Vlaams-Brabantse streekproducten te verankeren in heel de provincie en haar gemeenten. Ondertussen zijn al 54 van de 65 gemeenten in de weer om het label ‘Straffe Streek Gemeente te verdienen’. En met succes. De streekpakketten en -producten werden aangekocht en verdeeld tijdens activiteiten, zoals jubilea, inhuldigingen en recepties. En de gemeenten gebruiken onze lekkere producten ook meer en meer in hun dagelijkse werking“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en toerisme.

In het Hageland hebben Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw het samenwerkingsakkoord met de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant ondertekend.


In de Groene Gordel hebben Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, Meise, Opwijk, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde en Zemst het samenwerkingsakkoord met de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant ondertekend.
Zij ontvangen daarom het ‘Straffe Streek Gemeente’-label.

Het Straffe Streek Gemeente-label geeft aan dat de gemeente de streekproducten een warm hart toedraagt en er ook effectief werk van maakt. Dit betekent dat deze gemeente streekproducten aankoopt voor een minimum budget, streekpakketten geeft als cadeau ter ere van diverse gelegenheden en streekproducten in de dagelijkse werking gebruikt. De grootte van dit budget is afhankelijk van de grootte van de gemeente op basis van het aantal inwoners“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor economie.

Diefstallen in de Hoogstraat en de Elsweg

SINT-PIETERS-LEEUW:  –  Tijdens de nacht van zaterdag 24 op zondag  25 november werden er twee diefstallen gepleegd respectievelijk in de Hoogstraat en de Elsweg.

De feiten vonden plaatsen tussen 21u00 en 07u30. In de Hoogstraat werd uit een schuur een lasbrander en slijpmachine gestolen.
In de Elsweg werd klein alaam weggenomen uit een in aanbouw zijnde woning. Een schuifraam werd geforceerd om de woning  te betreden.

Elk spoor naar de dader ontbreekt.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

UPDATE: Guido Devillé: “Ook in het tuinhuis aan de rink nr 49 werd ingebroken. Twee fietes werden gestolen, één werd teruggevonden. De inbreker werden betrapt en gingen er vandoor met één fiets. Dit omstreeks 2h30

Ernstige hinder verwacht rond Brussel door manifestatie op maandag 26 november 2012

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In de loop van maandag 26 november en dinsdag 27 november 2012 is in en rond Brussel door een manifestatie van melkveehouders ernstige verkeershinder mogelijk.

In de loop van maandagochtend zullen colonnes met tractoren en bussen zich vanuit Luik, Namen en Doornik/Halle naar het centrum van Brussel verplaatsen. De eerste hinder in Vlaanderen wordt in principe vanaf 10u verwacht, dus net na de ochtendspits.

Tussen 10u en 11u30 kunnen vertragingen optreden op belangrijke invalswegen naar de hoofdstad:
de E40 Tienen-Brussel, de E411 Waver-Brussel, de Ring van Brussel, en gewestwegen zoals de N5 Waterloo-Brussel, de N6, Bergensesteenweg Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel en de N3 Leuven-Tervuren-Brussel).
Na 11u zullen de meeste problemen zich situeren in het hoofdstedelijk gewest, met name op de Tervurenlaan, de Woluwelaan en, tot slot, in de Europese wijk, de eindbestemming van de manifestanten.

De buitenlandse manifestanten blijven tot dinsdag in Brussel maar sommige Belgische deelnemers zullen maandag al in de namiddag en avond huiswaarts keren. Dat kan in de avondspits problemen veroorzaken voor het verkeer richting Leuven en diverse bestemmingen in Waals-Brabant.

Dinsdag na de middag loopt de manifestatie op haar einde. Dan zullen ook de buitenlandse manifestanten huiswaarts keren. De (vroege) avondspits van dinsdag kan hier hinder van ondervinden.
Luister maandag en dinsdag zorgvuldig naar de verkeersinformatie en de nieuwsberichtgeving alvorens u zich in en rond Brussel op de weg begeeft.

bron: www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws

voetbaluitslagen 25 november 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
Bon Air Sport – KV Zuun A 2-4
In het klassement staat KV Zuun op de 13de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
FC Schepdaal – SK Leeuw A 1-1
In het klassement staat SK Leeuw op de 7de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
SK Leeuw B – KV Brucom Sportief 0-3
SK Vlezenbeek -Tollembeek 1-1
KV Zuun B – Waterloo B 5-0
FC Negenmanneke – Beersel-Drogenbos 1-0
In het klassement staat  KV Brucom Sportief op de 1ste plaats, KV Zuun B 4de,   SK. Vlezenbeek 11de, SK Leeuw B 12de en  FC Negenmanneke 14de.

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2012-2013
R Ruisbroek FC – Ritterklub Jette 1-1
In het klassement staat R Ruisbroek FC op een 8ste plaats.

volleybal uitslagen 25 november 2012

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: Jeugdvolleybal Londerzeel – Zuun Volleybalclub 3/1 – Reservewedstrijd: 2/1
Heren 2de Divisie B: Zuun Volleybalclub /

1PD – Eerste provinciale Dames
VC Zavath Zaventem 1 – Zuun VC 2 2/3

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
VC Zavath Zaventem 2 – Zuun VC 4 3/0

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
Kruikenburg Ternat 2 – Ruisbroek 84 1/3

BR1JM – Beker Junioren Meisjes : 1/8 finales
VC Zuun VC – Molenstede 2/3

Producten uit Pajottenland en Zennevallei kunnen voortaan met streeklogo in de rekken

PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI: – Het beeldmerk ‘Pajottenland, het hartje op groene achtergrond, kan vanaf nu gebruikt worden door producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Ze kunnen het certificaat daartoe aanvragen bij Pajottenland+. Hieraan zijn criteria verbonden. Zo moet er tussen het product en de streek een duidelijke link zijn. Ook voor diensten en kunst is het gebruik van het Pajottenland mogelijk. 

De voorbije twee jaar werd het nieuwe beeldmerk voor het Pajottenland al regelmatig gebruikt om
promotie te voeren voor de streek. De meeste promotie werd echter gekoppeld aan de hoeve- en
streekproducten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Met de promotiebudgetten werden onder
meer productaffiches en winkeltassen aangemaakt.

Lien Standaert, projectcoördinator: “Het merk Pajottenland stelt zich tot doel de economie in het Pajottenland en de Zennevallei te versterken, door bevordering van streekeigen producten en diensten en kan daarom enkel worden gebruikt voor waren en diensten die een band vertonen met de streek. Zo zijn de producten uit onze regio duidelijk herkenbaar. We hebben criteria opgesteld die niet enkel maar de streek verijzen, maar waar ook kwaliteit en authenticiteit meespelen’’.

Wie komt in aanmerking voor gebruik van het streekmerk?
Als gebiedsomschrijving werden de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei genomen. Een certificaathouderschap kan worden aangevraagd voor producten of waren, maar ook voor diensten en kunst. Betreffende de modaliteiten omtrent toekenning en duur van de toekenning, gebruik van het beeldmerk en promotiemateriaal, verplichtingen, toezicht, wijzigingen, aansprakelijkheid, garantie en geschillen: al deze punten zijn opgenomen in het reglement omtrent gebruik en toezicht van het merk.

Standaert: “Wie het beeldmerk aanvraagt en een certificaat ontvangt, kan ook ambassadeur van het Pajottenland worden. Indien de aanvrager een ontvangstruimte heeft, moet hij deze een inkleding geven die het Pajottenland en de Zennevallei uitstraalt. Authenticiteit, beleving en de link met het Pajottenland, zowel landschappelijk, cultureel, toeristisch, gastronomisch en haar streekproducten zijn zaken die op dat ogenblik samen gaan’’.

Aanvullende criteria
Een sterker ambassadeurschap kan de merkgebruiker extra economische kansen opleveren.
Producenten kunnen dat onder meer realiseren door naast het eigen gamma minstens 2 producten van andere ondernemers die het merkbeeld Pajottenland dragen aan te bieden en als dusdanig voor te stellen. De merkgebruiker zal ook zijn kennis over het Pajottenland en de Zennevallei aanscherpen door jaarlijks minstens één vormingsmoment bij te wonen

Wie interesse heeft of meer info wenst te ontvangen over het gebruik van het beeldmerk, stuurt een
mail naar projectcoördinator lien.standaert@pajottenland.be.hoeve- en streekproducten bundelen krachten en starten korte keten met producten uit Pajottenland en Zennevallei.

Het Pajottenland is trots op zijn rijke verleden. Vandaag speelt deze toeristische trekpleister een andere troef uit. Die van de smaak van zijn terroir. Lokale producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei bundelen hun krachten om hun streekproducten en culinaire tradities onder één vlag aan de man te brengen: ‘Lekkers uit het Pajottenland’.

De streekproducten van ‘lekkers uit het Pajottenland’zijn al even verassend en divers als de streek zelf: groenten, kruiden, fruit, zuivel, bieren, olie, sappen, vleeswaren… Ze vinden allemaal vlot hun weg naar de lokale markten. Om hun producten ook ruimer te promoten en aan de man te brengen, richten producenten de lokale productencoöperatieve ‘lekkers uit het Pajottenland’ op. Middelen worden doeltreffender ingezet en de voedselkilometers beperkt.

Samen sterk
De Beverse Kaasmakerij, Brouwerij Lindemans, De Lingeren, Duizendblad, De Fruitburght, Hof ter Vrijlegem, Rudi Basteleurs, het Waterhof: ze starten met 8. Reken maar dat andere collega’s hen snel zullen vervoegen, eens ze mee zijn met dit eenvoudig concept: gezamelijk hun producten promoten en verdelen in eigen streek, maar evengoed over de grenzen van het Pajottenland. Lekkere verse ambachtelijke producten uit eigen streek die zo weinig mogelijk voedselkilometers met zich meeslepen of het principe van slow food: een echte korte keten met zo weinig mogelijk impact op de natuur van onze prachtige streek en fairtrade voor de échte lokale producent, daar gaat het om. De producenten zelf zijn de hoofdrolspelers in dit verhaal en bepalen zelf de richting die de coöperatieve uitgaat.

Troeven
Lokale verankering, liefde voor de ambacht, eerbied voor smaak, textuur en kwaliteit: dat zijn de troeven die ‘lekkers uit het Pajottenland’ wil uitspelen.
De coôperatieve wil in haar aanbod de afspiegeling zijn van het ‘terroir’ van het Pajottenland en zo de eigen streekidentiteit uitdragen. Zo weten consumenten dat ze met eerlijke, kwalitatieve en lokale producten te maken hebben. Het model waarmee de coöperatieve werkt is een bewuste keuze qua duurzaam ondernemen. De producten worden opgehaald en aansluitend onmiddelijk uitgeleverd. Dit distributiesysteem staat voor een absolute versheidsgarantie dankzij de korte transporten en scherpe leveringstermijnen: er zit maximaal één dag tussen oogst of productie en levering.

Overval op lingeriewinkel Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW:  –  Vrijdag 23/11/12 omstreeks 18.45 uur werd een gewapende diefstal gepleegd op een lingeriezaak , gelegen op de Bergensesteenweg .

Een man , niet gemaskerd en drager van een pet kwam doodgewoon de winkel binnen , overtuigde de gerante met een smoes om geld te wisselen en zo de kassa te openen om daarna onder bedreiging van een mes toe te slaan en de kassa buit te maken . De man zelf droeg fijne bruine handschoenen , was blank en had een ongeschoren aangezicht van een aantal dagen en sprak onberispelijk Frans .

Er is geen sprake van een vluchtvoertuig wat doet vermoeden dat de man mogelijks te voet was .

Politie Leeuw: “Ondanks onze verhoogde aanwezigheid op en rond de Bergensesteenweg moeten wij vaststellen dat ook nu nog dergelijke feiten gebeuren . Wij kunnen niet genoeg erop hameren om voorzichtig te zijn en alle mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke feiten te proberen te vermijden .

Het buurtinformatienetwerk “handelaars en zelfstandigen” werd onmiddellijk na de feiten in kennis gesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Vrouw & Maatschappij deelt witte lintjes uit op vrijdagmarkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag nam CD&V werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de
Witte Lintjes campagne in Vlaanderen en Brussel. De Witte Lintjes of ‘White Ribbon” campagne is een internationale campagne tegen het geweld op vrouwen. In Sint-Pieters-Leeuw waren de CD&V mandatarissen en Vrouw & Maatschappij vrijwilligers aanwezig op de wekelijkse markt aan de Rink om Witte Lintjes uit te delen.De marktbezoekers ontvangen ook een flyer met de boodschap “Ik ben jouw schatje niet”.

Hilde Van Impe, Voorzitster V&M Sint-Pieters-Leeuw: “Wij willen dit jaar seksuele intimidatie op straat aankaarten. Vrouw & Maatschappijwil iets doen aan de cultuur van straffeloosheid en onverschilligheid die vandaag bestaat rond dit onderwerp.
Seksuele intimidatie wordt vaak gebanaliseerd of weggelachen, ook door vrouwen zelf. We pleiten daarom voor sensibilisering van zowel vrouwen als politieagenten. Vrouwen, opdat ze het belang van een aangifte inzien. Politieagenten, opdat ze meldingen en aangiften ernstig nemen en problemen opvolgen.
We roepen de gemeenten op om daadkrachtig op te treden tegen daders, en vrouwen om aangifte te doen. Vooral de mogelijkheid tot het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties, kan een snelle en kordate aanpak garanderen.
Bij gebrek aan onderzoek zijn er nog geen cijfers beschikbaar rond de frequentie en de reikwijdte van het probleem. In eerste instantie roepen we dan ook op om werk te maken van een grootschalig onderzoek. Enkel zo kan een doelgerichte aanpak gerealiseerd worden.
Ten slotte willen we bepaalde ‘risicogroepen’ sensibiliseren. We proberen vooral jongeren uit moeilijke sociaal-economische groepen en ‘hangjongeren’ die voor overlast zorgen te bereiken. Aan de hand van workshops in scholen en jeugdhuizen, en het invoeren van ‘buurtouderschap’ willen we de overlast verminderen en een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel teweeg brengen.
Met het uitdelen van een Wit Lintje en een flyer wil Vrouw & Maatschappij de bevolking sensibiliseren. Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:
– Geen geweld te plegen
– Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
– Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
– Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

apotheek in Brucom overvallen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Twee mannen hebben gisterenavond een apotheek in Brucom overvallen.

Rond 17.30 uur  bedreigden ze de apothekeres met een wapen, rukten haar halsketting en armband af en stalen het geld uit de kassa.
Daarna vluchtten ze in een donkerblauwe Renault Clio in de richting van Anderlecht.
Dezelfde wagen was eerder die dag ook betrokken bij een ongeval met vluchtmisdrijf. De Brusselse politie was ernaar op zoek en kon hem onderscheppen in Anderlecht. Twee verdachten, allebei minderjarig, zijn opgepakt.

agenda VVPV: de mooiste tuinen van Engeland en Wales

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op vrijdagavond 7 december 2012 een voordracht:  ‘de mooiste tuinen van Engeland en Wales’.

Als voorzitter van de Vlaamse Tuinen Vereniging organiseert en begeleidt Martin Schoukens al vele jaren tuinreizen naar Engeland. Uit het vele fotomateriaal dat hij daar heeft verzameld, heeft hij een keuze gemaakt: Een greep uit de mooiste tuinen van Engeland en Wales. Als ontwerper van openbaar groen en (leraar aan de tuinbouwschool van Anderlecht spreekt hij ook met kennis van zaken. Een avond om nog lang van na te genieten, of meteen reisplannen te gaan maken!

Alle voordrachten van VVPV vinden plaats in het kasteel van Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw en beginnen om 20.00 uur.

fiets gevonden na jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Bericht van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw:

” Fiets gevonden in foyer van het gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw. Staat er al sinds jaarmarkt Leeuw, 11/11/2012. Zwarte fiets met rode letters van het merk Muddy Fox (Alusports). Herkent u deze fiets? Neem dan contact op met onze diensten”.

Meer gevonden voorwerpen kan u bekijken op de website: http://www.lokalepolitie.be/5414/gevonden-voorwerpen.html

Herkent u één van de gevonden voorwerpen op de site,
neem dan contact op met de politie:02 371 22 28 – info@polleeuw.be

Vergeet zeker niet volgende gegevens mee te delen :
– Plaats en datum van de diefstal, indien mogelijk het proces-verbaal nummer.
– Uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens)
– Factuur of bewijsstuk van aankoop

Knotteam scherpt de messen

PAJOTTENLAND: – Het knotteam van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, dat zijn 35 vrijwilligers die knotwilgen en andere knotbomen gratis komen knotten in ruil voor het brandhout. Sinds begin 2009 werden ruim 600 knotbomen (vooral wilgen) veilig en correct geknot voor een mooier en groener Pajottenland en Zennevallei.

Tijdens de werkzaamheden staat veiligheid uiteraard voorop. Daarom kregen de knotters vorig weekend een hele dag bijscholing over het onderhoud en afstellen van kettingzagen en andere machines in de gebouwen van BuSO Don Bosco Halle.

Knotbomen zijn de groene sieraden van onze streek. Ze vormen een thuishaven voor steenuiltjes en andere vogels, insecten en planten. De bomen moeten elke zes tot tien jaar volledig geknot worden of ze kunnen openscheuren en afsterven.

Heb je zelf waardevolle knotbomen – wilg, els, eik, es, populier… – die dringend moeten onderhouden worden? Maar heb je geen tijd of goesting om de boom in te kruipen? Het Regionaal Landschap geeft jouw aanvraag door aan de knotters die dit gratis doen in ruil voor het brandhout.

Het knotteam van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werkt in Affligem,Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Voor Ternat kan je terecht bij KNOTTernat via de milieudienst.

Vul het aanvraagformulier in op www.pajot-zenne.be/knotteam

5 de speeldag ZVC Ruisbroek

RUISBROEK: – Deze week werd de 5de speeldag van de zaalvoetbal competitie afgewerkt.

De Top 3 liet opnieuw geen punten liggen. PIB, 2Gols en de linde hadden deze week geen moeite om de bal tegen de netten te schieten. Samen maakten ze 43 doelpunten. De Linde en PIB blijven ongeslagen, misschien komt daar volgende week verandering in als de top 4 tegen elkaar uitkomt.

Vanaf januari 2013 worden de wedstrijden in de nieuwe sporthal in Ruisbroek gespeeld.

bron: Gerrit Decock

agenda: open milieuraad volkstuintjes

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 27 november 2012 om 20.00 uur is er in Sint-Pieters-Leeuw een open milieuraad met als thema ‘Volkstuintjes: iets voor u?’

Voor het project ‘Zuurstof voor de Zennevallei’, gecoördineerd door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om volkstuintjes te organiseren in Leeuw.

In een volkstuintje kunnen verschillende mensen in georganiseerd verband elk een stukje grond bewerken, een mooi alternatief voor wie zelf geen tuin heeft, maar toch graag tuiniert.

Wat omvat deze milieuraad?
Velt vzw, de vereniging voor ecologisch tuinieren, komt er uitleg geven over het concept, de werkwijze, de praktische mogelijkheden en de voor- en nadelen van volkstuintjes.
Deze milieuraad staat dan ook open voor alle inwoners. Bent u geïntresseerd, aarzel dan niet om uw ideeën of voorstellen te komen voorleggen.
Iedereen is vrij om vragen te stellen. Wie weet komen we zo samen tot een interessant project waarbij mensen zonder tuin toch vlakbij een plaatsje vinden om hun eigen groenten te kweken.

Waar en wanneer vindt de milieuraad plaats?
Dinsdag 27 november 2012 om 20.00 uur in GCC Coloma op de Roosezolder.
Meer info: dienst leefmilieu 02 371 63 53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

inschrijven voor infosessie: investeren in energiebesparing

NEGENMANNEKE: – Schrijf nu in voor de infosessie op dinsdag 27 november 2012 om 14.00 uur in het Lokaal Dienstencentrum Negenhof over ‘investeren in energiebesparing’ ism NEOS.

Zo lang mogelijk thuis blijven, dat is de droom van elke oudere. Een aangepaste, comfortabele, warme en betaalbare woning is hiervoor een cruciale voorwaarde. Door je woning energiezuinig te maken verhoog je je wooncomfort en bespaar je heel wat op je energiefactuur.

Dat vraagt de natuurlijk de nodige investeringen en hier wringt soms het schoentje. Het financiële aspect, gecombineerd met het leeftijdsgegeven doet de vraag naar de “zin” van deze investeringen alleen maar rijzen. Nochtans zal de waarde van je woonst aanzienlijk stijgen.

De financiële last hiervan kan een stuk gecompenseerd worden door tal van premies. Stap voor stap wordt jou uitgelegd waar en hoe men de verschillende toelagen van de overheid kan bekomen.
Kom langs luisteren kost geen geld, maar het kan wel goed zijn voor je portemonnee. Vooraf inschrijven a.u.b.


Inschrijven in het Lokaal Dienstencentrum Negenhof:
St. Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel: 02 332 59 53 – els.aerts@ocmwspl.be

www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

voordracht Piet Vanthemsche voor LG Oudenaken – St-Laureins-Berchem

OUDENAKEN: – Als “DORP IN DE KIJKER” nodigde de Landelijke Gilden Oudenaken – St-Laureins-Berchem Piet Vanthemsche, Voorzitter van de Landelijke Gilden en de Boerenbond uit.
Hij kwam een uiteenzetting geven over een grote uitdaging voor de landbouwsector : ‘Voedsel voor 9 miljard mensen’. Hoe blijven we er in slagen om onze planeet te voeden.

Na zijn boeiende voordracht en antwoorden op de vele vragen uit het talrijk opgekomen publiek werd er nog gezellig nagepraat door de aanwezigen.

 

Bron: Paul Defranc – www.lg-oudenaken-st-l-berchem.be