agenda: bezoek aan de Sint Pieter en Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht

VLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek organiseert op Zondag 4 november 2012 een bezoek aan de Sint-Pieter-en Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht

Jan Quinart: “Graag nodigen wij u uit tot een geleid bezoek aan de Sint-Pieter en Sint-Guidokerk en het begijnhof van Anderlecht. Aanleiding tot dit bezoek is de herdenking van het duizendjarig overlijden van de heilige Guido in 1012.

Guido was een éénvoudige boerenzoon die leefde aan het eind van de tiende eeuw. Hij wilde zijn leven wijden aan Christus, maar moest van zijn vader op de akker werken. Tot op een dag engeltjes hem te hulp schoten zodat hij tijd kon vrijmaken om te bidden. Guido werd koster in de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Laken en nog later koopman. Als handelaar leed hij schipbreuk op de Zenne. Hij zag dit als een teken en besloot zijn levenopnieuw aan God te wijden. Hij ondernam bedevaarten naar Jeruzalem en Rome en kwam zwaar ziek terug naar Anderlecht. Op 12 september 1012 overleed hij daar aan dysenterie (zware vorm van diarree).

Aanvankelijk raakte de man in de vergetelheid, tot er… een paard over zijn graf struikelde, het hoofd brak en op slag stierf. De eigenaar van het paard liet daarop een haag rond het graf aanplanten om meer onheil te voorkomen. Terwijl de haag om Guido’s graf werd geplant, dreven de twee mannen die de klus moesten klaren, de spot met de speciale behandeling die het graf van de nobele onbekende Guido te beurt viel. Dat hadden ze beter niet gedaan: een van hen bekocht dit ter plekke met de dood; de andere liet even later in zijn slaap het leven. Daarop werd Guido opgegraven en werden zijn resten in de crypte van de kerk geborgen.

Onder leiding van een deskundige gids maken we een rondleiding in de prachtige gotische kerk die opgetrokken werd van de 14de tot de 16de eeuw maar waarvan de romaanse crypte nog behoort tot de oudste van haar soort. Hier bevindt zich ook het graf van de H. Guido dat dateert uit de 11de – 12de eeuw. Eeuwenlang hebben pelgrims het graf van Sint-Guido bezocht. Men kroop onder het graf door om de bescherming van de H. Guido te bekomen…

Concreet :
Datum : zondag 4 november 2012
13.15 u Gemeenteplein Vlezenbeek (carpooling naar Anderlecht)
13.45 u Ingang Sint-Pieter en Sint-Guidokerk te Anderlecht (Dapperheidsplein)
Programma :
14.00 u Geleid bezoek aan de kerk
16.00 u Bezoek aan het begijnhof (museum)
Deelname : € 5/persoon leden – € 7 niet-leden (ter plaatse te betalen)
Inschrijving verplicht via e-mail : jan.quinart@telenet.be of tel. 02/569.17.52 ten laatste op 2/11/2012

6 GAS PV’s tijdens actie hondenpoep

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van het zonaal veiligheidsplan “overlast” hielden de verschillende wijkinspecteurs van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw de voorbije week dagelijks toezicht naar hondenpoep.

Volgens het Gas-reglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dient elke eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg bevindt, verplicht in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.

De controles werden vooral gericht naar de plaatsen waar dit probleem zich het meest stelt: in Zuun de bomenwijk en rond Zonnig Leven, in wijk Negenmanneke de omgeving van het Weerstandsplein, in deelgemeente Ruisbroek de omgeving Kerkplein en Wandelingstraat, Vlezenbeek Dorp en omliggende straten en in het centrum van de gemeente, het Colomapark, wijk Impeleer en Witte Roos.

Tijdens eerdere gerichte acties werd er preventief opgetreden. Gelet de burgers eerder gesensibiliseerd werden via diverse kanalen ( info-leeuw, strooibriefjes, website en facebookpagina politiezone), werd er nu repressief opgetreden.

In totaal werden 76 eigenaars aan een controle onderworpen, dit resulteerde in het opstellen van 6 GAS PV’s.

De overtreders zullen achteraf een boetete tussen 60 en max 250 euro dienen te betalen.
De wijkinspecteurs zullen dit gericht toezicht op regelmatige basis herhalen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Dichttalent gezocht voor editie Brabant Gedicht 2013

VLAAMS-BRABANT: – Begin 2013 vindt in ‘s-Hertogenbosch  en Leuven de negende editie plaats van Brabant Gedicht.
Dichters uit de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Vlaams Brabant strijden dan om de titel ‘beste Brabantse dichter 2013’.

Tijdens deze internationale poëziewedstrijd worden jongeren tussen 16 en 30 jaar uitgedaagd om zich van hun meest poëtische kant te tonen. Waag jij je wel eens aan poëzie? Stuur dan voor 6 februari 2013 minstens 2 gedichten naar brabantgedicht@vlaamsbrabant.be.
De 4 beste poëten mogen naar de finale in Den Bosch (NL).

Op 21 februari 2013 organiseert de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw de voorrondes voor de kandidaten uit de regio Pajottenland Zennevallei.

Snelle BIN-reactie helpt tot identificatie verdachten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw ontving dinsdagnamiddag een oproep van een lid van het buurtinformatienetwerk, BIN Z SPL over twee verdachte zigeunertypes die zich in een apotheek langsheen de Bergensesteenweg hadden aangeboden. De verdachten trachtten de apotheker met allerhande smoezen en handelingen af te leiden teneinde mogelijk een wissltruck toe te passen of een diefstal te plegen.

Toen de 2 verdachten merkten dat dit niet werkte verlieten zij gehaast het handelspand en reden weg in de richting van Halle. De apotheker, dewelke lid is van het buurtinformatietewerk “handelaars en zelfstandigen Sint-Pieters-Leeuw” kon de nummerplaat van de groene personenwagen Ford met Franse nummerplaat noteren en verwittigde de lokale politie teneinde een BIN-bericht te laten verspreiden.

Diverse politieploegen werden georiënteerd naar de Bergensesteenweg en er werd onmiddellijk een bin-sms en bin-mail verspreid. Enige tijd later werd het geseind voertuig opgemerkt door een politiepatrouille en konden drie inzittenden, allen van Roemeense nationaliteit, intercepteren. Zij werden voor verder onderzoek meegenomen naar het commissariaat alwaar de gerechtelijke triptiek werd toegepast. Zij werden niet in het bezit gevonden van gestolen goederen.

De lokale politie gaf in een bin-mail feedback aan de 95 aangesloten leden van het buurtinformatienetwerk dat de verdachten werden aangetroffen en gecontroleerd.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Viering 50 jarigen in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Traditiegetrouw worden in Vlezenbeek de 50 jarigen gevierd en dat werd ook dit jaar gedaan op 13 oktober.

Alle personen die in 1962 geboren werden en toen of nu in Vlezenbeek wonen waren uitgenodigd.
Een gans werk om iedereen terug te vinden, maar het resultaat was overweldigend!
We vierden de 50 jarigen en er waren ook een 50 tal personen aanwezig.

De eerste foto toont de 50 jarigen met hun partner en de tweede foto zijn de 50 jarigen alleen.
Langs deze weg nogmaals proficiat aan alle 50 jarigen uit de gemeente Vlezenbeek!bron: Gerda Maes-Goossens

Nieuw natuurgebied in de Zuunvallei: De Weyden

ZUUN: – Begin April heeft Natuurpunt Sint Pieters Leeuw een weide perceel van 1 h 41 aangekocht in de Oudenakenstraat. Dit prachtig weiland ligt tussen de Zuunbeek en de Oudenakenstraat op zo’n 750 meter van de Brabantse baan. Het gebied is op het gewestplan volledig ingetekend als natuurgebied en is daarenboven volledig ook GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) en HABITAT-richtlijngebied.

Etienne Larock, secretaris Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw: ” Door deze aankoop is de totale grootte van het natuurgebied Zuunvallei 15 ha 8. Dit is opgesplitst in 4 kernen: “Oude Zuun” (ter hoogte van het Slesbroek wachtbekken), “Volsembroek” (ter hoogte van het wachtbekken van Volsem) , “Baesberg” (ter hoogte van de Brabantse baan) en nu aangevuld met de “Weyden” (Oudenakenstraat).
De “Weyden” is een typisch vochtig weide/hooiland. Typische plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen zijn Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Echte koekoeksbloem. Aangepast beheer van de overbegraasde weide zal deze typische plantengroei maar ook de bijbehorende vlinderssoorten meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De conservators van het gebied zijn Geert Cromphout met Peter Dries.
Deze nieuwe aanwinst verhoogt de natuurwaarde van de Zuunbeek en zijn vallei als groene long van Sint-Pieters-Leeuw. Maar de vele recreanten zoals wandelaars en fietsers die de Oudenakenstraat als populaire weg gebruiken zullen in de toekomst in het voorjaar van een bloemenpracht en de natuur kunnen genieten.”

agenda: 50ste eetfestijn basisschool Wegwijzer.

RUISBROEK: – De kinderen, de leerkrachten, de directie en de vriendenkring van basisschool Wegwijzer verwelkomen u graag op hun ’50ste eetfestijn’.

steak – burger – speciale schotel

zaterdag 20 oktober 2012 van 17.00 tot 21.00 uur
zondag 21 oktober 2012 van 11.30 tot 15.00 uur
In de aula van de school versierd in ons jaarthema ‘hoger lager’.

Basisschool Wegwijzer – Schoolstraat 14 te Ruisbroek

agenda: optreden van Pitched Black

ZUUN: – zaterdag 20 oktober 2012 optreden van ‘Pitched Black’ in taverne De Grove om 21.00 uur.

Stevige melodieuse gitaarrock van Merchtemse rockband!

Taverne De Grove is gelegen in de Jan Vanderstraetenstraat 157 te Zuun (Sint-Pieters-Leeuw).