Politie controleert vissers

SINT-PIETERS-LEEUW : – Gevolg aan diverse meldingen van clandestiene vissers op de diverse wachtkommen, vijvers en het kanaal Brussel-Charleroi ging de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw samen met controleurs van de Vlaamse Gemeenschap over tot een controle op de visvergunningen.

De controles vonden plaats op de wachtbekkens in de Hoogstraat en de Petrus huysegomstraat, de vijver Coloma en het kanaal Brussel-Charleroi.

Twaalf vissers werden gecontroleerd; er werden vier processen-verbaal opgesteld voor niet in het bezit zijnde van een visverlof of overtredingen op de riviervisserij.

Zo is het o.a. verboden om te vissen op minder dan 50 m van de sluizen op het kanaal

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

kinderdagverblijf Kortjakje krijgt 18 IKG plaatsen van Kind en Gezin

NEGENMANNEKE: – Van de 1.051 nieuwe plaatsen die de Vlaamse regering in de kinderopvang creëert, gaan er 18 IKG-plaatsen naar Sint-Pieters-Leeuw  ( IKG 2012 ).

De toekenning van de nieuwe plaatsen gebeurde door Kind en Gezin. Zij gebruikten als basis de criteria die vastgelegd werden in een inschrijvingsoproep van maart 2012.
Aan het gemeentelijk kinderdagverblijf Kortjakje komt een nieuwe opvangvoorziening voor 18 plaatsen.

De nieuwe 18 plaatsen zullen onder het stelsel van inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) vallen d.w.z. de ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen.
Volgens de wet moeten de achttien IKG-plaatsen  in een apart gebouw komen.
Het gemeentebestuur zegt dat  er aan Kortjakje, langs de Slesbroekstraat 44 in Negenmanneke, nog ruimte voor een bijbouw is en hoopt  dit te realiseren in 2013.

Meer info over Kortjakje op de gemeentelijke website:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/organisation/record.php?ID=110

agenda: tentoonstelling Pro Arte

NEGENMANNEKE: van 5 tot 7 oktober 2012 kan u gaan kijken naar de jaarlijkse tentoonstelling van Pro Arte in de parochiezaal, Gaston Deruyverstraat 21 te Negenmanneke.

Zien naar “VIERENTWINTIG” in Negenmanneke.

Volgende kunstenaars van PRO-ARTE stellen hun nieuwste werken tentoon:
Henri BRASSEUR, William CLERINX, Pascale DEFRAINE, Jan DE SAEGER, Régine DE SCHUTTER, Rikie HEKKERS, Robert HENSSENS, Frans LAVA, Luis GONZALVEZ-LOZANO, Mimine LECOSSOIS, Josiane WALRAEVENS, WETS Rita.

Eregasten : Georgette KOCKAERT en Bob CLAES

De laatste jaren wist PRO ARTE zich te onderscheiden door de grote verscheidenheid aan kunstvormen : schilderkunst, beeldhouwwerk, glas in nood, keramiek, poëzie, wenskaarten, kantwerk en grafische kunst
De vernissage heeft plaats vrijdag 5 oktober 2012 te 19 uur.
De tentoonstelling is eveneens toegankelijk op zaterdag 6 en zondag 7 oktober, doorlopend van 10 tot 20 uur.
Voor de fijnproevers zal het cafeetje open zijn op zaterdag en zondag. Naast een drankje kan je er ook genieten van een lekker stukje taart of boterham.
Iedereen is welkom. Vrije toegang (ruime parking naast de zaal, te bereiken via de L.A.Schockaertstraat, 28)

Veertig Jaar Zenne en Zoniën

REGIO: –  In Linkebeek is veertig jaar streekvereniging Zenne en Zoniën gevierd.

Voorzitter Roger Swalens keek bij die gelegenheid even terug, maar had ook veel aandacht voor de toekomst: “Omdat de gemeenteraadsverkiezingen vlak bij zijn, hebben we er de voorkeur aan gegeven de viering volledig zelfstandig op poten te zetten en geen steun te vragen bij welk gemeentebestuur dan ook. We kregen wel deugddoende felicitaties van Vlaams minister Bourgeois die bevoegd is voor de Rand om Brussel. En we vroegen onze eerste voorzitter om een kritische evaluatie te maken van de voorbije veertig jaar.”

 “Veertig jaar geleden, “ vervolgt Swalens, “ leefde bij een groep mensen die aan de wieg stonden van Zenne en Zoniën heel sterk de overtuiging dat onze streek geen zielloos overloopgebied van Brussel mocht worden, dat zou worden uitverkocht aan promotoren en speculanten. Onze eerste voorzitter, Fernand Vanhemelryck was de persoon die dit beter dan wie ook aanvoelde en verwoordde.”
In de voorbije decennia heeft Zenne en Zoniën in heel de Zennevallei talloze dossiers en problemen rond leefmilieu en ruimtelijke ordening opgevolgd. “Onze vereniging is in haar specialisatie daardoor vrijwel uniek in Vlaanderen”, stelt Swalens. “We zijn daar fier op. Maar de opdracht is verre van eenvoudig:
Alle gemeentebesturen laten zich nu bijstaan door gespecialiseerde ambtenaren en studiebureaus. Wie op het gebied van Ruimtelijke Ordening, mobiliteit en Leefmilieu weerwerk wil bieden of ten minste de zaken enigszins kritisch wil opvolgen, moet zich door vele honderden pagina’s studies en talloze kaarten, statistieken, grafieken en prognoses, juridische spitsvondigheden en soms lachwekkend vakjargon werken. Gemeentebesturen organiseren de inspraak -ook al een gedachte die zowat 40 jaar meegaat – – nogal vaak op een grotendeels gepolitiseerde manier. Onafhankelijke stemmen worden amper geduld. Die hele geïnstitutionaliseerde inspraakgedachte is misschien wel de grote afgang van de democratie en is ook in onze streek aan herziening toe. Men probeert ook ons dikwijls in een bepaalde partijpolitieke hoek te duwen, maar we bepalen onze mening nog altijd onafhankelijk. Dat is precies onze grote sterkte.”
Zenne en Zoniën bracht ook even hulde aan de jong overleden oud-voorzitter Jacques Deblander, ”een uitermate gedreven en deskundig voorzitter die als geen ander de politieke wereld van hoog tot laag op zijn verantwoordelijkheid kon wijzen.”
De vereniging betreurt dat er op politiek vlak niet meer samenwerking bestaat tussen de gemeentebesturen en herinnert aan de creatieve impulsen die uitgingen van de vroegere randfederatie Halle. “Dat twee van de zes gemeenten van ons werkingsgebied zich ronduit weigeren in onze streek in te passen, zit ons ook bijzonder hoog”.
Zenne en Zoniën bekroonde in Linkebeek het Actiecomité Geen Ringweg in Lot tot “Creatief Dorpsinitiatief 2012”. Oud-voorzitter Fernand Vanhemelryck had in zijn feestrede heel wat kritische bedenkingen bij het megaproject Uplace in Vilvoorde en bij de geplande uitbouw van een “Metropolitane Gemeenschap” tot diep in Vlaams-Brabant, die in zijn ogen ongetwijfeld verdere verstedelijking met zich brengen en niet anders kunnen dan de greep van Brussel op de Rand vergroten.
De jarige vereniging kreeg tot slot ook nog felicitaties van Geert Bourgeois, Vlaams Minister bevoegd voor de Rand. De minister kon niet persoonlijk aanwezig zijn en schrijft in een ronduit vriendschappelijke stijl “Toch wil ik Zenne en Zoniën via deze weg gewoon van harte bedanken. Bedanken om de kanarie in de Vlaamse koolmijn te zijn. Om debatten op gang te trekken. Of om zuurstof te geven aan het debat. Ik wil jullie zelfs bedanken om dikwijls ‘contrair’ te zijn – al heb ik mij door een goede vriend laten vertellen dat dat voor van sommigen in uw vereniging weinig tot geen inspanning vergt. Maar ernstig nu. Democratie en politiek debat zijn geen zaak van politieke partijen alleen. Laat het niet alleen aan de politiek over. Neem ook zelf verantwoordelijkheid. Bemoei u ermee. Bedankt om u er al 40 jaar te moeien. Het ga u dus goed, Moeial.” Woorden die Zenne en Zoniën als muziek in de oren klinken.