volleybal uitslagen 30 september 2012

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: Zuun Volleybalclub – Dynamivo Dadizele 3/0
Heren 2de Divisie B:

1PD – Eerste provinciale Dames
Volley Opwijk 1 – Zuun VC 2 3/0

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
Ruisbroek 84 1 – Volley Bellingen Halle 1/3

2PHA – Tweede provinciale heren reeks A
Grivok Grimbergen 1 – Zuun VC 2 0/3

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
Ruisbroek 84 2 – VC Knødde Meise 0/3

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
Zuun VC 4 – Spartana Perk 2 3/2

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
Ruisbroek 84 – Velvoc Veltem Beisem 3 3/0

voetbaluitslagen 30 september 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
KV Zuun A – Beersel-Drogenbos 3-3
In het klassement staat KV Zuun op de 15de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
Bodegem – SK Leeuw A  3-4
In het klassement staat SK Leeuw op een gedeelde 1ste plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
KV Brucom Sportief -Kester 2-0
SK Vlezenbeek  – KV Zuun B 1-2
SK Leeuw B – FC Negenmanneke  2-3
In het klassement staat  KV Brucom Sportief op de 1ste plaats, KV Zuun B 2de,   FC Negenmanneke 9deSK. Vlezenbeek 11de, de en SK Leeuw B 13de.

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2012-2013
R Ruisbroek FC – Jette 2-0
In het klassement staat R Ruisbroek FC op een 6de plaats.

gemeenteraad 27 september 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 september 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

001 Verslag gemeenteraad 6 september 2012 – goedkeuring.
Het verslag van de raadszitting van 6 september 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – goedkeuring.
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
005 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
006 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
007 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
008 Budget 2013 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
009 Budget 2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
010 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
011 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter-In-Banden – aktename.
012 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Stefaan – aktename.

013 Gebouw gelegen Kerkstraat 12 te Ruisbroek – vernieuwen zink van de dakgoten – goedkeuring.
Het bestek voor de vernieuwing van de zink van de dakgoten van bovenvermeld gebouw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.

014 Verkoop eigendom Generaal Lemanstraat – princiepsbeslissing openbare verkoop en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
De verkoop van het eigendom gelegen Generaal Lemanstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgende voorwaarden worden aan de verkoop gekoppeld:
• de betaling van de verkoopprijs die minstens gelijk is aan de geschatte waarde van het goed, bepaald in het schattingsverslag van de ontvanger der Registratie. Een actualisering van de schatting is in aanvraag;
•alle kosten die uit de verkoop voortvloeien zijn ten laste van de koper. De verkoop zal openbaar geschieden.
Het college wordt gemachtigd om een notaris aan te duiden die de verkoopprocedure zal organiseren en afronden.

015 Verlenen opstalrecht buitentennispleinen Wandelingenstraat 52 – princiepsbeslissing en goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal aan de vzw Ruisbroekse Tennisclub (RTC) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze overeenkomst vervangt de overeenkomsten van 19 maart 1985 en 4 juni 2003. Het recht van opstal wordt verleend voor de buitentennisvelden in de Wandelingenstraat en wordt afgesloten voor bepaalde duur, die een aanvang neemt bij de ondertekening van de overeenkomst en eindigt uiterlijk 31 december 2051.
Het college wordt gemachtigd de overeenkomst administratief af te ronden.

016 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Vredelaan – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 7.929,72 euro inclusief btw. Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

017 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 23.512,87 euro inclusief btw. Deze opdracht is uitvoerbaar na goedkeuring van begrotingswijziging 2.
Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

018 I.W.V.B. – netvernieuwing Vredelaan – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 2 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 74.766,18 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 27 decelmber 2011:
• rendabel: 26.871,75 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C- aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 47.894,43 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.035. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

019 IWVB – netvernieuwing waterleiding Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 30 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 127.904,20 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 12 januari 2012:
• rendabel: 41.564,15 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C-
aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 86.340,05 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.036A. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

020 Aankoop vrachtwagen met kraan en container – goedkeuring.
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een vrachtwagen met kraan en containersysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal gegund worden bij wijze van algemene offerteaanvraag.

021 Goedkeuring huishoudelijk reglement kinderdagverblijven Jip en Janneke en Kortjakje.
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. We brachten tevens enkele aanpassingen aan ter verduidelijking. De kinderdagverblijven leggen het gewijzigde huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en medewerkers worden bezorgd.

022 Huishoudelijk reglement dienst voor Opvanggezinnen – goedkeuring.
Het huishoudelijk reglement van de dienst voor Opvanggezinnen dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. De dienst bracht nog enkele bijkomende aanpassingen aan ter verduidelijking. De dienst legt het gewijzigde reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en onthaalouders worden bezorgd.

023 Politie – aankoop server – goedkeuring.
Voor het informaticaprogramma voor de digitale archivering is er een update. Deze update is gratis, maar de huidige server voldoet niet meer. Hierdoor dienen we een nieuwe server aan te kopen.
Het bestek en de wijze van gunning van deze aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Politie – mobiliteit 2012/04 – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er volgende openstaande betrekkingen:
• 1 hoofdinspecteur van politie voor de dienst Verkeer;
• 1 Inspecteur eerste lijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2012/04.

025 Politie – begrotingswijziging nr. 2 – politiezone – gewone en buitengewone dienst – goedkeuring.
026 Budgetwijziging nr. 2 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.

agenda: cursus Hip Hop

RUISBROEK: – In Buurthuis 1601 start in oktober een cursus Hip-Hop.

Kennismaking:
Een eerste mogelijkheid tot kennismaking is er op de jaarmarkt van Ruisbroek op zaterdag 6 oktober 2012. Om 14.30 uur geeft leraar Mo een voorstelling in de tent op het kerkplein. Iedereen welkom om mee te Hip-Hop’pen.

testles:
Op woensdag 10 oktober is er een testles in buurthuis 1601, Kerkstraat 10 in Ruisbroek. Van 14.00 tot 15.00 uur leert Mo er jullie de eerste pasjes aan. Er worden twee groepen gemaakt: beginners en fgevorderden.

lessen:
De echte lessen zijn gepland op maandag- en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdagmiddag (afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
Kostprijs is 32 euro voor 1 x per week (16 lessen) of 64 euro voor 2 x per week (32 lessen).

Meer info: Dienst integratie Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

verzamel de Bibtrollies

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – In oktober strijken de Bibtrollies neer in de bibliotheek. Kleine, grappige wezentjes met een bijzondere eigenschap: ze zijn dol op boeken.

Vanmiddag stelden de bibliotheken van Regio Pajottenland en Zennevallei een opmerkelijk project voor. Om het leesplezier bij jonge kinderen aan te scherpen worden vrolijke trollenfiguurtjes geïntroduceerd. Elke trol heeft zo zijn karakter en zijn eigenaardigheden, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn dol op boeken. De Bibtrollies ontstonden naar analogie met de Boekentrolleys. Boekentrolleys circuleren al twee jaar tussen de bibliotheken en de scholen. Het zijn themapakketten met actuele boeken die in de klas kunnen gebruikt worden.

Het basisidee is om de verzamelkoorts bij kinderen aan te wakkeren met speelkaarten”, legt Katja Grammens, bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, uit. “Hoe meer een kind naar de bibliotheek komt, hoe sneller zijn verzameling compleet zal zijn. Ook de klas kan een verzameling aanleggen.”

Het bijzondere aan dit project is dat bibliotheken met de Bibtrollies de brug maken tussen lezen op school en lezen thuis”, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde cultuur van de Provincie Vlaams-Brabant. “14 bibliotheken, meer dan 100 scholen en meer dan 10000 kleuters en kinderen zullen vanaf 1 oktober de wereld van bibliotheken en boeken op een andere manier beleven”.

Bibliothecaris, Katja Grammens

Bibliothecaris, Katja Grammens: ” Met onze boekentrolleys hebben we al een belangrijk doel bereikt: Boeken komen terecht bij kinderen. Een logische volgende stap was om te zorgen voor een tweerichtingsverkeer : kinderen komen bij boeken, kinderen de weg wijzen naar de bibliotheek waar nog veel meer boeken te ontdekken zijn.
Met de steun van de Provincie en de Regio Pajottenland Zennevallei werd het project van de bibtrollies – naar analogie van de boekentrolley – uitgewerkt. Het basisidee was de verzamelkoorts van kinderen aan te wakkeren met speelkaarten. Kinderen worden beloond voor hun bezoek aan de bibliotheek. Hoe meer ze naar de bib komen, hoe sneller hun verzameling volledig kan zijn. Reclamebureau Pupil trok met dit gegeven aan de slag en ontwierp 29 grappige trollenfiguurtjes. Elke trol heeft een eigen karakter en zo zijn eigenaardigheden. Boosie bijvoorbeeld is zelden goedgezind. Vervelend, geeft hij zelf wel toe. Daarom leest hij boeken. Met een spannend verhaal vergeet hij zelfs om boos te zijn. Stinkie vindt van zichzelf dat hij vreselijk stinkt. Lotion, zeep, sprays, niets kan hem helpen. Boekie is de grootste boekenlezer van allemaal. Het is simpel. Boekie leest altijd en overal. Wie deze trol in zijn collectie heeft, heeft heel wat leeslust in handen. Er zijn ook 3 ‘slechteriken’ bij de bibtrollies. Eén ervan, Vervloekto, is de grootste gemenerik. Hij wil alle trollies vervloeken zodat ze niet meer kunnen lezen. Zo heeft enkel hij alle macht en kennis uit de boeken.


Trollies verzamelen gebeurt klassikaal en/of individueel.
Elke deelnemende klas, toepasselijk omgedoopt tot bibtrolliesklas, krijgt een grote verzamelposter. Wie een boekentrolley uitleent, vindt vanaf 1 oktober twee pakketjes met elk drie kaartjes in het pakket. Zo kan de klasposter langzaam worden aangevuld. Ruilen met andere klassen maakt het nog spannender. Daarnaast kunnen enthousiaste kinderen ook individueel kaartjes verzamelen. Bij elk bibliotheekbezoek krijgen ze een pakketje met drie kaartjes. Die kunnen ze gebruiken om de affiche in de klas volledig te krijgen, of ze kunnen hun eigen verzameling opstarten. De kaartjes lenen zich tot een spel, waarbij het de bedoeling is om met de sterke karaktereigenschappen van je figuurtje andere trollen de loef af te steken.
Van 1 oktober tot 17 maart (einde jeugdboekenweek) strijken onze leeslustige trolletjes neer in alle bibliotheken van de Regio Pajottenland en Zennevallei. Je vindt ze overal, in de klas, in de bibliotheek en online. De bibtrollies hebben zich immers ook op het web gestort. Daar vind je niet alleen de voltallige familie, maar verrast elke trol je ook op een leuke boekentip.

Meer info: http://bibtrollies.be/

Je kan Bibtrollies kaarten verzamelen in de bibliotheken van Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.


Tijdens de persvoorstelling werd door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei tevens een nieuwe boekentrolley voorgesteld: ‘Graven naar vroeger’.

Een boekentrolley is een themakoffer op wieltjes bestemd voor scholen.
De boeken in de boekentrolley ‘graven naar vroeger’ laat de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van de geschiedenis van het erfgoed.
De boeken handelen over een bezoek aan het museum, het verzamelen van oude voorwerpen en archeologie. Ook verhalen van oma en opa en familiestamboom komen aan bod.
Een aantal boeken spelen in op het tijdsbesef van de kinderen. De boeken handelen over onze geschiedenis; de evolutie, ridders en kastelen, tijdreizen, de Egyptenaren en de oertijd. Zowel prentenboeken, voorleesboekjes als eeenvoudige leesboeken maken deel uit van het pakket.

geen open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Persmededeling Open Vld Sint-Pieters-Leeuw:

Na Open VLD- overleg met Maggie De Block: geen terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw!

Begin 2012 heeft Open VLD Sint-Pieters-Leeuw vernomen dat er plannen waren een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw te installeren, in het vroegere rusthuis Atlantis op de hoek van de Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg. Open Vld-schepen Fons Geeroms heeft meteen een brief gestuurd naar Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Op 20 februari 2012 hadden de Open Vld-schepenen Fons Geeroms en Kathleen D’ Herde een gesprek met staatssecretaris De Block. Ze hebben hun bedenkingen bij de mogelijke inplanting van het open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw kenbaar gemaakt.
Beide schepenen hebben aangehaald dat de wijk Negenmanneke al een grote instroom van vreemdelingen kent en dat het gaat om de buurt waar de politie vaak tussenbeide moet komen. Ze hebben ook gewezen op het verslag van de brandweer. De preventie-officier van de brandweer Halle vond het gebouw niet geschikt om te dienen als open terugkeercentrum onde andere omdat het al meerdere keren te kampen kreeg met wateroverlast en vooral omdat de smalle gangen en vele hoeken en kanten voor een moeilijke evacuatie zouden zorgen in geval van brand.
Staatssecretaris De Block en haar medewerkers hebben alle aangehaalde bezwaren zorgvuldig
bestudeerd. Ze zijn zelf ter plaatse gegaan en hebben vastgesteld dat het vroegere rusthuis zich inderdaad niet leende tot open terugkeercentrum.

Maggie De Block heeft daarop beslist definitief een streep te trekken onder het dossier van een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw in het vroegere rusthuis.

Fons Geeroms en Kathleen D’Herde
Open vld -schepenen Sint-Pieters-Leeuw

geboorte van een Galloway kalf in Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben heugelijk nieuws. In het natuurgebied ‘Natuurpunt Volsembroek’ werd een Galloway kalf geboren.

Het natuurgebied van Natuurpunt Volsembroek in Sint-Pieters-Leeuw wordt begraasd door 4 Galloway koeien. Het Volsembroek is gelegen langs de Zuunbeek ter hoogte van het water-wachtbekken van Volsem. Normaal worden afspraken met plaatselijke boeren gemaakt om de weiden in een natuurgebied te begrazen. Dit gebied is echter een zeer vochtig weideland. Daarom is het niet geschikt voor gewone koeien. Galloway koeien zijn een ras met primitieve kenmerken van Schotse oorsprong. Ze zijn beter bestand tegen ruigere leefomstandigheden. Maar de wettelijke verplichtingen die op gewone koeien van toepassing zijn, worden ook toegepast op de Galloway koeien.
Bovendien gaan de koeien ’s winters op stal bij Natuurpunt in Mechelen. Hij is uitstekend in staat om op eigen houtje te overleven in de natuur en zelfs een kalf ter wereld te brengen zonder de hulp van een veearts. Dit hebben we deze week in ons natuurgebied kunnen meemaken. Tot onze grote verrassing hebben onze vrijwilligers die het gebied en de koeien regelmatig in het oog houden kunnen vaststellen dat onze kudde met een kalfje uitgebreid is. Moeder en kalf stellen het goed en het kalf heeft reeds een naam, namelijk Cambrium.

Zo zijn ze met één meer om als natuurlijke beheerders de grassen in dit gebied in toom te houden En dat dit gebied gewaardeerd wordt, merk je zeker in deze periode. Het wordt gretig gebruikt als rust- of overwinterplaats van trekvogels en watervogels. Het is zowat een tankstation langs de snelweg naar de zuiderse landen. Dit alles kan je zelf vanaf een kijkwand aan de rand van het natuurgebied van Natuurpunt observeren.

Meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

website voor RandKrant

REGIO: – De RandKrant heeft sinds deze maand een gloednieuwe, eigen website met nieuws over het tijdschrift en een aantal extra’s. Met de tijd zal dit een aanvulling vormen op hun gedrukte maandblad.
Nieuwsgierig? Ga alvast een eerste kijkje nemen op www.randkrant.be.

Op www.randkrant.be kan je alle nummers van RandKrant sinds de start in 1997 bekijken. Op de website staan ook een aantal extra rubrieken die je niet in de gedrukte versie vindt. Zo  kan je bijvoorbeeld in The making of  lezen hoe bepaalde artikels of foto’s tot stand kwamen. In de rubriek Over de grens komen in de toekomst in blogstijl korte stukjes die reiken over de taalgrens, de
landsgrens of de mentale grens. In De keuze laat de RandKrant programmatoren van cultuur- en
gemeenschapscentra uit de Rand aan het woord.

RandKrant is een gratis maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand rond Brussel. Het brengt nieuws en maatschappelijke, politieke, sociaaleconomische reportages over de streek en interviews met bekende en minder bekende inwoners. Het bevat een uitgebreide cultuurkatern, een cultuuragenda en korte vertalingen in het Frans, Engels en Duits. RandKrant verschijnt op 188.000 exemplaren en wordt gepost in alle brievenbussen van de negentien gemeenten van de Rand.
RandKrant is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De realisatie gebeurt door vzw ‘de Rand’.

agenda: scrabbel avond

VLEZENBEEK: – Colomascrabbelclub met scrabbelmeester Hub Moonen organiseren een scrabbel-avond op vrijdag 28 september, 26 oktober, 30 november en 28 december 2012 om 20.00 uur in De Merselborre.

Huub Moonen stelde  jaren geleden een scrabbellijst samen met meer dan 550.000 toegelaten Nederlandstalige woorden van 2 tot 15 letters die mogen gebruikt worden bij het Scrabbellen. In 2008 werd deze ‘bijbel’ van het correcte Nederlands geactualiseerd met geüpdatete lijsten.

De Merselborre: Schaliestraat 2 te 1602 Vlezenbeek.

PROFESSOR PAJOT, een kaartspel en lessenpakket over de streek werd voorgesteld

PAJOTTENLAND: – De leerlingen van de tweede en derde graad uit het lager onderwijs van de zeven Pajottenland+ gemeenten worden vanaf dit schooljaar tijdens hun lessen vergast op een stukje ‘streekeigen onderwijs’.
Voor de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal werkten Lien Standaert, Nathalie Van Lul en Jos Huwaert het voorbije jaar aan het educatieve lessenpakket ‘Ken uw Pajottenland’ en het educatief kaartspel ‘Professor Pajot’.
Ook de aangrenzende gemeenten Ternat, Liedekerke, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek komen beperkt aan bod.

 (foto: persmoment met de leerlingen 5e leerjaar van de Gemeentelijke basisschool De Notelaar in Vollezele)

Het lessenpakket bestaat uit drie bundels. Lien Standaert, coördinator voor de intergemeentelijke projecten bij Pajottenland+: “Je hebt invulblaadjes voor de leerlingen, er is de bundel met de verbetersleutel en met de verwijzing naar de eindtermen voor de leerkrachten. Tenslotte is er nog een bundel die over alle onderwerpen bijkomende uitleg verschaft. Deze is uitgewerkt om de leerkrachten meer achtergrondinformatie te bezorgen’’. Het lessenpakket is opgemaakt volgens thema’s, zoals monumenten, plekjes, figuren, erfgoed en een thema gevaar. In dit laatste thema komen vooral (geschiedkundige) conflicten aan bod, zoals de inval van de Romeinen en WO II. Ook voor de gemeenten Liedekerke, Ternat, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Halle hebben we een onderwerp opgenomen’’. Voorts zijn er nog drie aanvullende reeksen die handelen over land- en tuinbouw, Pajotse producten en tenslotte fauna en flora.

Het educatief kaartspel sluit aan bij het lessenpakket. “Door het kaartspel hopen we dat kinderen makkelijker de inhoud van het spel, dus eigenlijk de inhoud van de streekidentiteit, zullen oppikken en onthouden’’, vertelt Jos Huwaert, coördinator van Pajottenland+. Zo worden zij bewust dat hun streek veel te bieden heeft en dat ze er best respectvol en duurzaam mee omgaan. Het thema ‘gevaar’ is speciaal gekozen om in het kaartspel een attractief gegeven te stoppen. Via de gevaarkaarten kunnen de kinderen van mekaar kaarten en punten afpakken’’. Het kaartspel kreeg de titel ‘Professor Pajot’ mee. Wie het spel wint, kent zogezegd de streek het best en mag zich dus ‘Professor Pajot’ noemen. Lessenpakket en kaartspel zijn bedoeld voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Omdat Profesor Pajot voor het derde leerjaar misschien net iets te moeilijk uitvalt, kan het spel ook als domino worden gespeeld. Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas krijgen het spel mee naar huis. Lars Lambrecht maakte de tekeningen voor het kaartspel.”
Enkele verantwoordelijken van Pajotse scholen toonden zich enthousiast op de persvoorstelling. Directeur Gerry De Pelseneer van de gemeentelijke basisschool in Vollezele: “Dit is een zeer nuttig initiatief. We werken reeds rond de eigen gemeente, de provincie, het land en Europa. Nu hebben we de ontbrekende schakel. Kinderen trekken met hun ouders wel eens rond in de streek, en met deze bundel gaan vele zaken voor hen herkenbaar zijn’’. Zelfs voor muzische vorming zijn er mogelijkheden.

De eerste aanzet voor het lessenpakket en het kaartspel is gegeven tijdens een van de eerste overlegmomenten van de burgemeesters van de 7 Leadergemeenten. Een van de burgemeesters merkte op dat de leerkrachten vertelden dat ze weinig of geen lesmateriaal van de eigen gemeente of de streek hadden. En onze streek heeft toch veel te bieden. De burgemeesters weten ook dat de opgroeiende Pajotse kinderen een passende doelgroep is in de verdere opbouw van een modern en duurzaam platteland. Zo werden lessenpakket en kaartspel opgenomen als onderdeel van het project ‘Huis van het Pajottenland’.

“Er was regelmatig overleg met de gemeenten en met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei als betrokken projectpartners. Ook de uitvoerders van het project ‘Pajottenland educatief’ werden op de hoogte gehouden. Maar ook leerkrachten en schooldirecties waren betrokken partij. Lars Lambrecht heeft ons passende tekeningen bezorgd en meerdere foto’s kwamen van Luc Bohez (uit Sint-Pieters-Leeuw). We hebben nog teruggekoppeld naar culturele medewerkers op gemeentehuizen. Ook erfgoedkenners hielpen mee alles in de juiste plooi te leggen’’, besluit Lien Standaert.

Leeuwenaren voortaan snel op de hoogte via sms en e-mail

SINT-PIETERS-LEEUW: – Via infoLeeuw en de gemeentelijke website biedt Sint-Pieters-Leeuw al heel wat informatie aan haar inwoners. Om hen op een snellere en efficiëntere manier te kunnen informeren, start de gemeente nu met een notificatieplatform. Dit houdt in dat Leeuwenaren voortaan ook via sms- en e-mailberichten op de hoogte worden gehouden van nuttige en gewenste informatie. Het enige dat ze moeten doen, is het registratieformulier op de website invullen en nadien hun gsm en/of e-mailbox in de gaten houden!

Om de bewoners niet te overladen met berichten, werd het aanbod opgesplitst in verschillende categorieën waaruit men zelf kan kiezen. De mailberichten zijn gratis. Voor de sms-berichten bieden ze een gratis standaardpakket aan, voor bepaalde informatie betaalt men 0,20 euro per sms.

Voorlopig ziet het aanbod er als volgt uit:

  • Nuttige informatie (gratis) = nuttige informatie en aankondigingen van informatiemomenten en dergelijke.
  • Noodinformatie (gratis) zoals waarschuwingen bij noodsituaties in uw buurt, over de genomen maatregelen en eventuele aanbevelingen.
  • Wegenwerken in de buurt (gratis).
  • Afvalophaling zoals onverwachte wijzigingen van de ophaling (gratis);
    ophaling grof vuil (0,20 euro/sms); ophaling glas (0,20 euro/sms) en ophaling papier en karton (0,20 euro/sms).

ln de toekomst zal dit aanbod zeker nog worden uitgebreid, alsook meer gericht worden op sociale media (twitter/facebook).

Inschrijven op deze dienst kan via een link op de website van de gemeente of via http://spl.notifyme.be/ .
Vul het registratieformulier in en selecteer de categorieën waarvan u op de hoogte wilgehouden worden.
Achteraf kan men op elk moment zijn voorkeuren wijzigen of, indien gewenst zich uitschrijven.
Wie geen internet heeft, kan terecht in de hoofdbibliotheek om zich teregistreren via de gratis internetcomputers in de leeszaal.

Meer info: dienst Communicatie, Informatie en Documentatie Sint-Pieters-Leeuw
02 371 63 21 – info@sint-pieters-leeuw.be

Stadsradio Halle vanuit Klein Bijgaarden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige zondag kwam Stadsradio Halle naar restaurant – feestzaal Klein Bijgaarden.

Deze diashow vereist JavaScript.


Stadradio Halle (105.6 Fm) Zond er zijn verzoeklijn live uit en verzorgde er een shownamiddag terwijl de aanwezigen konden genieten van een brunch.
Traden oa op: Gwendolina, Patrick Mievis, Liveke, Luc Jones, Sabine Joël & Johnny en Luna.

bron: Andre Segerswww.stadsradio.be

Vrouw overvallen, gekneveld en beroofd

NEGENMANNEKE: – Maandag 24 september rond 10u00 stelde een bewoonster van de Groot-Bijgaardenstraat bij haar thuiskomst vast dat de voordeur op een kier stond. Na het betreden van de woning werd ze opgewacht door meerdere personen en onder bedreiging van een wapen werd ze verplicht de kluis te openen. Het slachtoffer werd gekneveld in de keuken.

De daders verlieten de woning met cash geld dewelke uit de kluis werd ontvreemd en haar gsm toestel.
De daders verlieten vervolgens de woning in ongekende richting.
De lokale politie bood slachtofferhulp aan. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Inter-Arbo uit Vlezenbeek wint Bronzen award voor beste plantencentrum

VLEZENBEEK: – De Belgische Tuincentra Vereniging deelde maandagvanavond voor de tweede maal de Garden Centre Awards uit. Deze Award waardeert de verdienstelijke tuin- en plantencentra.
Inter-Arbo uit Vlezenbeek van zaakvoerder Pierre Demesmaeker behaalde de Bronzen award voor beste plantencentrum.

In de categorie plantencentra was het een moeilijke keuze volgens de organisatoren maandagavond op de vakbeurs Green Expo in Flanders Expo waar de begeerde titel “Tuincentrum van het jaar” en “Plantencentrum van het jaar” werden toegekend.

Uit het jury verslag: Doch met het oog op klantgerichtheid en klantencommunicatie oordeelden wij toch dat het bedrijf Inter-Arbo uit Vlezenbeek een bijzondere meerwaarde had om de klant op een aangename wijze rond te leiden in het vrij grote bedrijf. Inter-Arbo deed heel wat inspanningen om modeltuinen uit te werken, sfeervolle vogelgeluiden verrassen de klant tijdens zijn zoektocht naar planten. Bij Inter-Arbo weet de klant hoe de volgroeide plant er zal uitzien.

Plantencentrum van het Jaar 2012 werd het Genker Plantencentrum in Genk. Tuincentrum van het Jaar 2012 werd  Intratuin Zwijndrecht.

 Inter – Arbo: Lenniksebaan 1358 te Vlezenbeek – 02 569 28 90 – www.inter-arbo.be

Nieuw boek: Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Raf Meert heeft zijn archiefonderzoek over het Coloma kasteel neergeschreven in een boek: ‘Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw.
Hij geeft het boek uit in eigen beheer je kan het kopen voor 15 euro.

‘Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw’ wil de geschiedenis van het kasteel Coloma opnieuw onder de aandacht brengen. Door de ontwikkeling van de rozentuin verdween in de voorbije 20 jaar de aandacht voor de historische waarde van het domein volledig. De auteurs schetst in zijn boek het ontstaan en de ontwikkeling van het kasteeldomein en geeft een overzicht van de opeenvolgende eigenaars. In een verzameling van korte bijdragen wordt daarbij vooral aandacht besteed aan het belang van Coloma in de Leeuwse geschiedenis, het gebruik en beheer van het domein door zijn eigenaars en de band tussen de kasteelbewoners en de dorpelingen. De auteur maakt daarbij komaf met een aantal hardnekkige misverstanden over het kasteel en zijn bewoners. Tot slot wordt de balans opgemaakt of het behoud van Coloma de moeite waard is geweest.

Raf Meert: “ Ik heb altijd interesse gehad voor geschiedenis. Anderzijds heeft mijn grootvader in zijn tijd ook heel wat opzoekingen gedaan over Sint-Pieters-Leeuw. En de zoektocht naar de geschiedenis van Coloma is eigenlijk begonnen toen ik aan een project rond Rattendaal werkte. Daar had ik een band mee omdat mijn grootouders er de laatste pachters waren. Ik heb toen ontdekt dat Rattendaal en Coloma op een bepaald ogenblik dezelfde eigenaars hadden. En zo had ik al extra info over Coloma gekregen en als je dan begint te zoeken beslis je dan om ook over Coloma eigen opzoekingen te doen.
Dit jaar is ook een speciaal jaar want het is 20 jaar na de renovatie en tevens is het precies 100 jaar geleden dat de laatste graaf die hier gewoont heeft gestorven is, dat was in 1912. Dus het was nu het ideale moment om een werk rond Coloma te maken.
Ik kon daarbij de hand leggen op een aantal bijzondere stukken zoals een dagboek van een voormalige kasteelheer en verschillende oude schilderijen van het kasteel. Deze en nog vele andere stukken geven een uniek beeld van vijf eeuwen kasteel Coloma. Bovendien kon ik een aantal misvattingen rechtzetten. Zo is Coloma niet ontstaan uit een middeleeuwse ridderburcht, zoals men de bezoekers van de rozentuin wil doen geloven. Het kasteel ontstond rond 1525 ‘vanuit het niets’. Op een braak terrein liet een rijke Brusselse familie de vijvers uitgraven en een buitenverblijf bouwen.
Via dit boek zullen de Leeuwenaren ook enkele leuke weetjes over Coloma te weten komen. Zo stond er vroeger bijvoorbeeld  een staande wip in het kasteeldomein.”

boek: ‘Het kasteel Coloma en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw’.

formaat : 16 cm x 24 cm
230 bladzijden
30 afbeeldingen, waarvan 13 in kleur
kostprijs : 15 EUR

Wie het boek wil kopen neemt best contact op met Raf Meert via:  raf_meert@hotmail.com

Raf Meert (° 1979), ingenieur-architect, is van kindsbeen af gefascineerd door het verleden. Op zijn zestiende begint hij met de opmaak van zijn stamboom en komt zo voor het eerst in contact met oude archieven. Het opsporen van oude documenten is inmiddels een echte passie geworden die reeds tot een aantal verrassende vondsten leidde. Na een studie over het kasteel van Rattendaal in 2011, is dit het tweede boek over de geschiedenis van het dorp waar hij opgroeide.

Red Panther hockey dames winnen eerste ronde van de FIH Hockey World League

OOSTENRIJK / SINT-PIETERS-LEEUW: – de Belgian Red Panthers met Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw namen de voorbije week in Wenen deel aan de eerste ronde van de FIH Hockey World League en wonnen deze ook.

In hun laatste wedstrijd van het tornooi hebben de  Red Panthers Wales verslagen met 2-1. Met deze overwinning behalen de Belgen de eerste plaats van het tornooi, zonder ook maar één punt te verliezen. De Belgische ploeg heeft z’n favorietenrol kunnen waarmaken. In dit tornooi konden een aantal jonge talentvolle speelsters met succes in de groep worden geïntegreerd.

De uitslagen:
18/09/2012 BEL – LTU 7 – 1 (3 – 1)
19/09/2012 BEL – AUT 2 – 1 (1 – 1)
20/09/2012 UKR – BEL 0 – 4 (0 – 1)
22/09/2012 RUS – BEL 2 – 4 (1 – 2) In de 57min goal van Erica.
23/09/2012 BEL – WAL 2 – 1 (0 – 0)

Binnen enkele dagen vertrekken de hockey dames naar Dublin  om er de FIH Champions Challenge I te spelen van 29 september tot 7 oktober 2012.
In dit tornooi nemen 4 teams deel die in Londen aanwezig waren voor de Olympische Spelen.
De Red Panthers (14) zitten in poule A samen met Australië (7), India (12) en Wales (27).

zwerfvuilactie door buren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 22 september 2012 vonden er over de hele wereld opruimacties plaats, in de strijd tegen zwerfvuil. Enkele buren in Vlezenbeek en het centrum van Leeuw verwijderden het zwerfvuil uit het straatbeeld.

Deze diashow vereist JavaScript.


Enkele buren van de Garebaan deden samen met de kinderen ook mee aan  de zwerfvuilactie.

Bert Vanbellinghen: “We hebben in de Topstraat,Garebaan,Mekingenweg en Victor Maloustraat 5 zakken zwerfvuil opgehaald.”

agenda: Trekpaardenproject

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het weekend van vrijdag 28 september tot maandag 1 oktober 2012 vindt in het kasteel Coloma de unieke tentoonstelling ‘200 jaar ambacht voor mens en paard’ plaats.

Bovendien wordt op zondag 30 september 2012 in het  domein Coloma de officiële prijskamp voor Vlaams-Brabantse Belgische trekpaarden en Vlaams-Brabants kampioenschap georganiseerd met tal van randanimaties en leuke attracties voor families met kinderen.

Programma zondag 30 september:
Officiële prijskamp voor de Vlaams-Brabantse, Belgische trekpaarden en Vlaams-Brabants kampioenschap vanaf 12.00 uur.

Voor de kinderen is er doorlopend randanimatie : een heuse trekpaardenmolen, vliegend tapijt, trekpaardenrondritjes, optreden Pipo en Pipette.
Tevens kan een bezoek worden gebracht aan de internationale rozentuin zodat deze hele zondag 30 september staat voor een onvervalste, kindvriendelijke familiedag.
En natuurlijk zijn er voor iedereen voldoende Vlaamse frietjes, pintjes en ander lekkers!

voetbaluitslagen 23 september 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
Toekomst Relegem – KV Zuun A 4-0
In het klassement staat KV Zuun op de 15de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
SK Leeuw A -VK Borchtlombeek 1-1
In het klassement staat SK Leeuw op de 3de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
Beersel-Drogenbos – KV Brucom Sportief 1-3
Kester-Gooik – SK Leeuw B 5-0
FC Negenmanneke  – SK Vlezenbeek 2-2
KV Zuun B -AS Saintes 5-0
In het klassement staat  KV Brucom Sportief op de 1ste plaats, KV Zuun B 2de, SK. Vlezenbeek 9de,  FC Negenmanneke 12de en SK Leeuw B 13de.

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2012-2013
VC Groot-Bijgaarden – R Ruisbroek FC 1-1
In het klassement staat R Ruisbroek FC op een gedeelde 8ste plaats.

Sing for the Climate in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Sing for the Climate is een nationale actie die de problematiek rond de klimaatverandering in de kijker wil zetten. Nic Balthazar riep alle gemeenten op om samen één grote videoclip te maken die in december op de klimaattop in Doha zal vertoond worden. In Vlezenbeek zette Redoris zijn schouders onder het project en deze namiddag was de place to be De Merselborre.

Men had voor een namiddagvullend programma gezorgd met optredens van Redoris en deTahtanka Countrydansers. Natuurlijk werd aan de aanwezigen het lied ‘Do it now’ wordt aangeleerd en doorlopend was er een FAIR-TRADE-Bar én Koffie & Taart.
Om 17.00 uur werd door een proffesionele cameraman dan een opname gemaakt van de videoclip ‘Do it now’.

Deze diashow vereist JavaScript.

Sing for the Climate brengt meer dan 60.000 mensen op de been

Meer dan 60.000 mensen gaven het afgelopen weekend hun stem aan het klimaat. Dat blijkt uit een eerste telling in de ruim 180 steden en gemeenten waar Sing for the Climate doorging. Organisatoren Nic Balthazar, 11.11.11 en de Belgische Klimaatcoalitie zien daarmee hun stoutste verwachtingen overtroffen.

Een eenvoudig lied en een heldere boodschap hebben dit weekend ruim zestigduizend mensen kunnen samenbrengen in meer dan 180 steden en gemeenten. Overal werd het lied ‘Do it now’ gezongen en op video opgenomen. Met het aantal deelnemers is Sing for the Climate een grootse zangbetoging geworden, waarin zowel hoop als verontwaardiging weerklonk.

Initiatiefnemer Nic Balthazar: “Het was vooral ook een prachtige positieve vibe die overal op elke plein voelbaar was. Ik bedank al mijn collega’s die het met zo veel camera’s hebben opgenomen om aan de wereld te tonen hoe uniek dit wel was. Een zingend maatschappelijk draagvlak om eindelijk echt voor duurzaamheid en positieve klimaatmaatregelen te gaan.”

Bogdan Vanden Berghe, 11.11.11: “We voelen ons als organisatie enrom gesterkt door deze opkomst. Dat er zo veel mensen zijn komen zingen wijst er op dat er geen sprake is van klimaatmoeheid maar van een zeer grote klimaatbezorgdheid. Wij zijn de laatste generatie die weet wat er moet gebeuren en er ook iets aan kan doen. Dit is een bijzonder duidelijk signaal aan de politieke wereld: geen uitstel meer.

Michel Genet, directeur Greenpeace België, voor de Klimaatcoalitie: “Zestigduizend burgers die hun stem verheffen voor het klimaat kan niet anders gezien worden dan een sterke boodschap aan de politici om maatregelen te nemen. Op gemeentelijk vlak na de verkiezingen, gewestelijk én federaal. Met de middenveldorganisaties die samen de Klimaatcoalitie vormen verwachten we een sterke reactie op al deze niveaus.”

De drie organisatoren staan er op alle lokale initiatiefnemers en deelnemers bijzonder te danken. “Bijzonder veel mensen hebben zich maandenlang volkomen pro bono ingezet om van dit weekend een kletterend succes te maken. Zonder hen was dit niet gelukt.”

www.singfortheclimate.com

Officiële inhuldiging kunstwerk WZC Zilverlinde en LDC Meander

ZUUN: – WZC Zilverlinde en LDC Meander hielden vandaag hun eerste opendeur. Tergelijkertijd werd een kunstwerk Officieël inhuldigd.

Op 7 november 2011 opende Meander, het derde LDC van Sint-Pieters-Leeuw, zijn deuren en een paar dagen later verhuisden de bewoners van het verouderde Wilgenhof naar het nieuwe WZC in Zuun.
Een klein jaar later – en heel wat ervaringen rijker – was iedereen vandaag welkom op de eerste opendeur om kennis te maken met hun brede werking en infrastructuur. Het LDC Meander biedt het hele jaar door immers een uiteenlopend programma aan. Zowel voor activiteiten, cursussen, uitstappen en dienstverlening kunt u er terecht.

Deze diashow vereist JavaScript.

Officiële inhuldiging kunstwerk.

OCMW-voorzitter, Roland Meulemans: “Zoals de wet het voorschrijft is bij elke nieuwbouw, een verplicht deel van het budget gereserveerd voor kunst. Een geïntegreerd kunstproject, hiermee berdoelen we een kunstwerk dat geïncorporeerd is in het gebouw van Zilverlinde.
De jury koos voor een project van Jørgen Missotten een gekend kunstenaar uit Alsemberg en leraar in de kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw.
Wat ons alvast liet kiezen voor zijn project, is het abstracte karakter van het beeldhouwwerk en de integratie in de omgeving. Het kunstproject laat veel ruimte voor interpretatie en herinterpretatie. Het is tijdloos en toegankelijk voor verscheidene mensen en groepen van mensen. Ook de opstelling van de beelden op de verschillende locaties creëren een boeiende wandeling doorheen het woonzorgcentrum
“.

kunstenaar, Jørgen Missotten: ” Toen ik hier een eerste keer kwam kijken, was de site nog volledig in opbouw, maar de vijver was praktisch volledig aangelegd. Deze werkte inspirerend en heb me in mijn werk laten leiden door de trage beweging van het water.
Voor het project heb ik de naam ‘Adagio’ gekozen vanwege de betekenis en het passend karakter ervan. Adagio is een muziekterm die duid op het langzaam tempo van het muziekstuk.
Door het project op te splitsen uit meerdere delen wilde ik een relatie creëren met de structuur van het gebouw. Er zijn 4 werken.
Het eerste werk staat aan de ingang en is een vierkant uitgenseden uit een ruwe blok. Het reflecteert een beetje de vierkante open ruimte aan de ingang
Het staat ook vlak naast de cafetaria en zie het dan ook als een verlengstuk hiervan in de vorm van een zitbank.
Ga je verder door naar de achterkant van het gebouw, zie je aan de fietsenstalling eveneens een horizontaal liggend werk. Het zijn twee blokken die in elkaars verlengde liggen en de perspectief van de binnentuin versterken.
Voor het derde deel was mijn eerste gedacht een voorstelling van een vliegende sjaal die door de wind weggeblazen wordt. Iets luchtig wat eveneens mooi contrasteert met het zware massieve karakter van de stenen beelden.
Die overhellende vloeiende beweging wordt dan opgevangen door het laatste werk achteraan de vijver. Opvangen afin, eigenlijk terugkaatst waardoor er geen eindpunt is.
Ik hoop dat mijn werk de bewoners van Zilverlinde kan inspireren
“.

bekijk hier alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op Nederlandse lijsten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag zijn alle kandidatenlijsten van de lokale gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 officieël.
Wij geven een overzicht van de 161 kandidaten op de Nederlandstalige lijsten in Sint-Pieters-Leeuw.

1. Open Vld

1 D’HERDE Kathleen
2 VAN CUTSEM Jos
3 CARREMANS Alain
4 WAUTERS Hugo
5 VANDEVELDE Bruno
6 GEEROMS-BORREMANS Paulette
7 GEEROMS Kris
8 FRÉSON Richard
9 BETTENS Jeroen
10 KNAEPEN Pascal
11 EL BOUJADAINI Habiba
12 VAN RIET Thomas
13 DIERKENS Lotte
14 MICHIELS Kristel
15 LEVACQ Mathias
16 LAUKENS Danielle
17 HUYGENS Olivier
18 ZWINGS Lize-Marie
19 VANLAETHEM Marc
20 EERLINGS Martina
21 VINCKE Kevin
22 VANDERHASTEN Gisèle
23 LISART Gregory
24 CEUTERICK Nelly
25 VERSTREPEN Viviane
26 D’OSTILIO Fabio
27 MORIAU-FEYTENS Louisette
28 LITTLE Monica
29 LAUS Nadia
30 BLONDEEL Ignace
31 GEEROMS Fons

2. NV-A

1 DECONINCK Luc
2 DE KEGEL Marleen
3 BURY Katleen
4 DESMETH Jan
5 DE COCK Eddy
6 COPPENS Gunther
7 BILLENS Nicole
8 VAN DER VELDEN Jeanine
9 PAESMANS Kim
10 DEMEUR Bram
11 SMEETS Herwig
12 HUYGH Bart
13 OCKERMAN Lili
14 DEVILLÉ Katrien
15 VAN HASSEL Sarah
16 VAN BELLE Jan
17 JANSEN Wiske
18 LORIES Guy
19 WILLEMS Betty
20 MARTINS GISTELINCK Daniel
21 VAN HEDENT Leen
22 WILLECOMME Frida
23 DE CLERCQ Peter
24 LASAT Guido
25 DEMARTIN Patsy
26 VAN BELLE Marie-Jeanne
27 HUYGH Johan
28 CNUDDE Maria
29 VANBELLE Guido
30 DEBRUYN Yvo
31 CRABBE Gust

3. VLAAMS-BELANG

1 LONGEVAL Eddy
2 LANCKMANS Hilde
3 DOBBELAERE Kevin
4 VERHEIRSTRAETEN Dirk
5 KOSYNSKY Sylvie
6 DE LOECKER Wannes
7 PINTELON Audrey
8 SOMVILLE Carine
9 HOULLEZ Laurent
10 VAN LAETHEM Jean Pierre
11 COUSSENS Patrick
12 DETOBEL Wiske
13 DE KETELAERE Valerie
14 VERBEECK Ronald
15 MAROTEN Cora
16 WEBER Sidonie
17 HARNIE Marie-Thérèse
18 VANATTENHOVEN André
19 BONNEWYN Marie-Thérèse
20 DEPRETER Nadine
21 FERDINAND Marcel
22 VAN HOEGAERDEN Tinneke
23 KELLER Joseph
24 SOTTIEAUX Elise
25 DESMET Jean
26 DEHENAIN Martine
27 DEPOORTER René
28 FERRARI Francis
29 WASILEWSKI Marek
30 TRESINIE Mireille
31 DE CAMPS Joseph

4. sp.a

1 JONVILLE Guy
2 BORMANS Jacqueline
3 ROUSSEAU Nicolas
4 STROOBANT Cathy
5 DEVUYST Guido
6 VAN MAELSAEKE Danielle
7 BONTÉ Rene
8 HOLBRECHT Patricia
9 VANDERSTEEN Françoise
10 ANNENDIJCK Kurt
11 CORNELIS Jana
12 REUNES Christian
13 JANSSENS Nathalie
14 VANDERPERRE Fabian
15 MARIËN Karla
16 VAN DYCKE Dominique
17 BONTÉ Natacha
18 VERHOEVEN Jean
19 STROOBANT Christiane
20 WAUTERS Corneel
21 JONVILLE Laura

5. Groen

1 SLEEUWAEGEN Jenny
2 DEBRAEKELEER Luc
3 COENE Pascale
4 PARDON Kwinten
5 CASTEELS Mia
6 BERROHO Jilan
7 CEULEMANS Celina
8 MALFROY Isi
9 OOSTWOUD Mayola
10 VANDEPUTTE Michel
11 VOLVERT Maryse
12 PARDON Antoon
13 PARDON Marcia
14 HERTEN Paul
15 AFRAHTE Esma
16 PEETERS Marc

6. CD&V

1 SPEECKAERT Jos
2 BOSMANS Marleen
3 WAUTERS Lucien
4 KEYMOLEN Bart
5 VAN IMPE Hilde
6 PEETERS Wim
7 VANISTERBEEK Eddy Marc
8 DE RIDDER Ann
9 STIENS Raymond
10 CLIQUET-DELRUE Sylvia
11 DEFRANC Paul
12 RUYKENS Siebe
13 MONTEYNE Katrien
14 STEPPE Thomas
15 WARNÉ Pieter
16 ANNEESSENS Bart
17 DEVOS Sylvia
18 HAUWAERT Yves
19 BALKIS Fatma
20 DE BLIECK Hilde
21 DEMECHELEER Patricia
22 AGNEESSENS Monique
23 MOUSKY Joris
24 VAN STEENBRUGGE Monika
25 GODTS-VAN OBERGEN Nicole
26 WIGGELEER Annie
27 MANSIA M’Bila
28 SWINNEN Jacques
29 STEENS Lieve
30 DEMOL Roland
31 VAN RUYSEVELT Luc

Meer informatie op www.vlaanderenkiest.be

Zwervuilac​tie N-VA Sint-Piete​rs-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 22 september 2012 nam N-VA Sint-Pieters-Leeuw als enige vereniging in Sint-Pieters-Leeuw deel aan de internationale World Clean Up Day (http://www.letsdoitworld.org/worldcleanup2012).
 

Persbericht N-VA:
Er werd gestart om 10 uur in Ruisbroek. Kandidaten van alle wijken en deelgemeenten waren present omdat het de overtuiging van de partij is dat Ruisbroek een inhaalbeweging verdient.Dat is in het belang van de hele gemeente! Op 2 uren werden 39 vuilzakken volgepropt. In de namiddag ging de actie verder in Negenmanneke, Zuun, Rink en Vlezenbeek. Omstreeks 16u30 werden 21 extra vuilzakken naar het voormalige gemeentehuis in Vlezenbeek gebracht, zodat het totaal op ruim 60 zakken kwam.
Ook de komende jaren wil N-VA de “World Clean Up Day” gebruiken om zwerfvuil en sluikstorten verder onder de aandacht te brengen.
Indien N-VA de kans krijgt van de kiezer en vanaf 2013 deel kan uitmaken van het gemeentebestuur, willen we initiatieven nemen vanuit de gemeente om deze actie ook de komende jaren verder te zetten, liefst met de medewerking van verengingen en buurtcomités”, zo zegt Jan Desmeth, campagnecoördinator bij N-VA.

1350 leerlingen sloten de stap- en trapweek af

SINT-PIETERS-LEEUW: – In september is er in Sint-Pieters-Leeuw steeds een autoluwe schoolweek onder de noemer ‘stap- en trapweek’ deze werd deze voormiddag afgesloten aan het Wildersportcomplex met een ‘start to run’ en een scholencross waaraan alle Leeuwse basisscholen deelnamen. Goed voor zo’n 1350 deelnemers.

Alle leerlingen van het 1ste leerjaar tot en met het 6de leerjaar namen per graad deel aan een ‘Start to Run’. Met ‘Start to Run’ leren ze de jongens en meisjes hoe zij een aanvaardbare conditie kunnen opbouwen. Ze werden hierin bijgestaan door leden van joggingclub Leeuwerik.
Na hun ‘Start to Run’ en een korte rustpauze van vijf minuutjes konden de leerlingen vrijblijvend nog aan een loopcross deelnemen. Verder was er heel wat randanimatie met een verkeersquiz, danssessies, sportattracties, een opwarmingssesie op hippe muziek gegeven door Antoni van de Parnas school,…

Deze diashow vereist JavaScript.


Tot slot was er de huldiging van de laureaten van de Stap- en Trapweek en de verkeersquiz.

De verkeersquiz werd dit jaar gewonnen door Brian Hoton van 6a Sint-Lutgardis. Hij behaalde als enige 9 op 10.

Per school was er ook een laureaart van de Stap- en Trapweek:
Ave-Maria Vlezenbeek: Amélie Danbois
Groene Parel: Patrick Doniatowski
Sint-Steven: Sarah Van De Sande
Den Top: Ben Vermoui
Jan Ruisbroek: Amani Amel
Wegwijzer: Vampo Veylean
Populiertje: Sagaria Gionfranco
Don-bosco: Luca Vermeulen

En een onschuldige hand trok uit alle deelnemers Rani Denayer uit Den Top als hoofdwinnaar van een waardebon bij een lokale fietsenmaker.

zwembad week langer gesloten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De herstellingswerken aan het zwembad Wildersport hebben vertraging opgelopen. Het einde van de werken was voorzien op 30 september maar door vertraging van de aannemer is dit nu uitgesteld tot 8 oktober 2012.
 

In het zwembad is men sinds augustus herstellingswerken aan het uitvoeren aan de kuip en werd het zwembad herbetegeld. Ook alle kleedkamers werden herbetegeld en alle vinylvloeren werden verwijderd.

Nadat de aannemer klaar is dient een heel grondige reinigingsbeurt plaats te hebben.
Daarna kan men het zwembad terug vullen met water wat zo’n twee à drie dagen in beslag neemt en dan duurt het nog twee dagen om het water op temperatuur te brengen.
Hierdoor zal het zwembad dus nog gesloten blijven tot  8 oktober 2012.

50 bestuurders droegen geen gordel

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op 18,19 en 20 september 2012 verschillende controles  gericht naar het gebruik van de veiligheidsgordel en het gebruik van kinderzitjes.

De controles gebeurden in Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun en in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw in de buurt van de lagere scholen.

In totaal werden 50 bestuurders geverbaliseerd voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordel of het niet vervoeren van kinderen in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Twee bestuurders maakten bovendien gebruik van hun GSM tijdens het rijden.
Een bestuurder reed zonder rijbewijs en één voertuig had geen geldige technische keuring.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Politiek debat Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – In CC De Merselborre Vlezenbeek had vanavond een politiek debat plaats georganiseerd door De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat werd opgedeeld in enkele grote thema’s zoals: mobiliteit,sportinfrastructuur, huisvesting, financiën en taal. De vragen waren tot stand gekomen via een enquête in Vlezenbeek. Moderator Geert Vanhassel ondervroeg de lokale politici en hun lijsttrekkers.

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder staan de reacties uit de enquête die aan bod kwamen in het debat.
Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over deze thema’s te zeggen had. 

THEMA MOBILITEIT
-Postweg : -hoge snelheden + grote toename (uit Halle & Pajottenland om ellende Bergensesteenweg/Ninoofsesteenweg te vermijden) Overheid verwijderde intussen borden ‘bebouwde kom’ & snelheid werd opgetrokken van 50 km/u naar 70 km/u.
-Ook aansluitingswegen Postweg (Herdeweg, Domstraat, … ) zijn door het sluipverkeer onveilig & niet aangepast (voor zwakke weggebruikers)
-Rotonde Erasmus : graag aftakking Vlezenbeek. Zou doorstroming verbeteren.
-Bergensesteenweg : -Graag nieuw mobiliteitsplan voor Bergensesteenweg (ontsluiting Carrefour- & Ikea-site)
-Hoever staan de plannen voor de Ringweg
-Parkeerproblemen : – Moeilijkheden in centrum Vlezenbeek door concentratie banken & handelszaken. Waarom geen parking in de rotonde aan de kerk of kant aan de kerk. Is nu wel groen maar wordt toch niet onderhouden.

THEMA SPORTINFRASTRUCTUUR
-Voetbalinfrastructuur : verouderde sportsites voor Negenmanneke & Vlezenbeek.
-Sportkring Vlezenbeek : voetbalterreinen zijn zonevreemd : daardoor geen investeringen meer gebeurd. Toekomst : regulariseren of nieuwe terreinen ?
(ter info : er waren reeds plannen voor nieuwe terreinen aan de Postweg & Konijnenstraat, zou realiteit worden vanaf 2008… ) Situatie is momenteel onleefbaar en schrijnend in vergelijking met andere Leeuwse ploegen. Daardoor zien we ook veel leden verdwijnen
-Sportinfrastructuur algemeen : Wat is de toekomst voor de sportinfrastructuur in Sint-Pieters-Leeuw
-Volleybalclub Zuun : 13 jeugd-, senioren & recreatieploegen (die elk ook hun reserve ploeg hebben). Nijpend tekort aan uren in Wildersportcomplex. En nu vaak tot 23u (voor jeugdspelers is dat laat) Kan zaal verruimd worden ? Of beter : bijkomstige zaal in Vlezenbeek ? (Ruisbroek is jammer genoeg te ver)
-Voor 12- tot 18-jarigen weinig voorhanden. Zijn er plannen voor skate-park bvb ?

THEMA HUISVESTING EN FINANCIËN
-KLJ : nu gehuisvest aan Postweg : zeer gevaarlijk en ook te kleine lokalen. Ook geen buitenruimte.
-Hoe ver staat het overleg met gemeente, parochie, kerk en school over containerklassen ?
-Is leegstaande pastorie geen oplossing ? Ook tuin voorhanden.
-Is er mogelijkheid tot bouwen ?
-Sint-Cecilia-fanfare : geen passende locatie voor concerten (ofwel turnzaal, parochiezaal of kerk. Maar dat is geen ideale omgeving voor akoestiek, inrichting, drankje achteraf, …) GC Coloma & Merselborre zijn te krap !
-Ook repetitieruimten wordt een probleem. 40 muzikanten herbergen vraagt grote oppervlakte
-Geen CC. In vergelijking met omliggende gemeenten (Dilbeek, Halle, Ternat) weinig aanbod. In die CC’s doorgaans grote variatie van klassieke-, jazz- & popconcerten , dans & theater. Aanbod GC Coloma is zeer beperkt.
-Weinig feestmogelijkheden

THEMA TAAL
-Onderwijs : In de Leeuwse scholen is 40% anderstalig. Onderwijs heeft gereageerd met extra leerkrachten en omkadering. Lln weigeren is wettelijk niet mogelijk (In Brussel wel) Maar uitbreiding van die maatregel naar de Rand kan niet.
–Kan gemeente wat verhelpen aan deze problematiek ? Betere opvolging stimuleren van genomen maatregelen ? Beter sensibiliseren ? (via campagne & affiches) Organiseren van Nederlandse lessen ?
-Waarom geen samenwerking tussen scholen en integratiedienst (Kan ideeën aanreiken en ondersteunen)

Vlaams-Brabant wijst toeristen de weg met een mobiele website

VLAAMS-BRABANT: – Het (verblijfs)toerisme in Vlaams-Brabant ontwikkelt zich de laatste tijd sterk. Het aantal gastenkamers en vakantiewoningen is fors toegenomen en ook het aantal overnachtingen stijgt.
.
Toerisme Vlaams-Brabant wil deze evolutie blijven stimuleren. Daarom werd een mobiele website ontwikkeld ‘ m.toerismevlaamsbrabant.be ‘, ter ondersteuning van de toeristische sector om de toerist nog vlotter wegwijs te maken in het uitgebreide aanbod van het Hageland, de Groene Gordel en Leuven.

.

Toeristen die Vlaams-Brabant bezoeken en over een smartphone beschikken, vinden voortaan ook alle relevante toeristische info op een nieuwe mobiele website. Hiermee kan men gelijk waar alle nodige info vinden om direct op pad te gaan.

  • Wie op zijn mobieltje surft naar m.toerismevlaamsbrabant.be en zijn ‘huidige locatie’ gebruikt, vindt meteen alle info over wat er in de buurt te zien en beleven valt.
  • De website biedt korte, bondige informatie over alle fietsroutenetwerken, wandelnetwerken, brouwerijen, op stap met kinderen, logies, musea, parken en bossen, erfgoed en diensten voor toerisme.
  • Surf met je smartphone naar m.toerismevlaamsbrabant.be

agenda: Leeuw zingt voor het klimaat

VLEZENBEEK: – Sint-Pieters-Leeuw gaat de uitdaging aan om te zingen voor het klimaat. Op zondag 23 september 2012 vanaf 14.00 uur.
Sing for the Climate is een nationale actie die de problematiek rond de klimaatverandering in de kijker wil zetten. Nic Balthazar roept alle gemeenten op om samen één grote videoclip te maken die in december op de klimaattop in Doha zal vertoond worden.
Wij hebben jouw hulp nodig! Kom met ons meezingen en genieten van een muzikale namiddag en draag zo je steentje bij.

Programma vanaf 14.00 uur in de Merselborre in Vlezenbeek
– Optredens van Redoris & Tahtanka Countrydansers
– Het lied ‘Do it now’ wordt aangeleerd
– Presentator van dienst: Anja
– Doorlopend FAIR-TRADE-Bar én Koffie & Taart
– Doorlopend breng een bezoekje aan de Nostalbus. kom een kijkje nemen in de Bus én ontdek de geschiedenis van de mobiliteit in onze regio!

Om 17.00 uur opname van de videoclip ‘Do it now’.

DE 327 op één VRT, met Rani Leyssens

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Op zondagavond 30 september 2012 palmen “DE 327” de indrukwekkende inkomhal van de Beursschouwburg (hartje Brussel) in. Ministers, partijvoorzitters en andere politici zijn die avond expliciet niét welkom: het woord is aan de 327 achttienjarigen – één uit elke gemeente – die allemaal live aanwezig zijn. Voor Sint-Pieters-Leeuw is dit Rani Leyssens.

“DE 327” kregen de afgelopen weken in het grootste geheim originele opdrachten om uit te voeren in hun eigen gemeente. Daarin maken ze duidelijk hoe het is om achttien te zijn in úw dorp of stad. Bestaan er plaatsen waar je op een zaterdagavond cultureel op je honger blijft zitten? Waar geraak je met het openbaar vervoer het snelst in de bioscoop? En zijn er nog plekken waar je na 22 uur nog ongestraft een feestje kan bouwen op straat?

Heel Vlaanderen werd doorkruist om deze experimenten in beeld te brengen: van Avelgem en Assenede over Oosterzele en Opglabbeek tot Zandhoven en Zaventem. Ook in de studio laten “DE 327” zich niet onbetuigd, want ze mogen er live en ongecensureerd hun meningen en ervaringen ventileren.

Dat geldt ook voor de Eén-kijker zelf, want die kan via pc, tablet of smartphone live deelnemen aan een enquête die de bevindingen van “DE 327” vergelijkt met die van de rest van Vlaanderen.

Voor Sint-Pieters-Leeuw neemt Rani Leyssens deel. volg haar via volgende link: http://www.de327.be/gemeente/sint-pieters-leeuw

Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw organiseert DEBATtle

SINT-PIETERS-LEEUW: – Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw organiseert DEBATtle: een politiek debat voor iedereen dat handelt over jongerenthema’s.

Op 14 oktober strijden de lokale (kandidaat-) politici weer voor een zitje in de gemeenteraad. Ook de Leeuwse jongeren zijn benieuwd wat politiekers de komende 6 jaar van plan zijn met hun gemeente. Daarom organiseert de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw DEBATtle.

Over heel Vlaanderen worden er in het weekend van 28-29-30 september politieke jeugddebatten opgezet. Het initiatief wordt ondersteund door verscheidene jeugdwerkkoepels waaronder de Vlaamse jeugdraad en Karuur. Ook de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw neemt deel en organiseert op vrijdag 28 september 2012 haar eigen politiek debat.
Op de agenda staat geen saai debat” meldt voorzitter Marnix. “Integendeel, op een ludieke manier willen we te weten komen wat politiekers voor de jeugd de komende 6 jaar in petto hebben”.

Het politieke jongerendebat gaat door op vrijdag 28 september in Laekelinde. De deuren openen om 19u30, het debat zelf start om 20u00. Niet enkel jongeren, maar iedereen is welkom. Op het politieke debat zullen onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen, jongeren en adolescenten. Ruimte en veiligheid zijn thema’s die jongeren bezig houden en zullen zeker op de agenda staan.

inschrijven voor tweedehandsbeurs Gezinsbond St-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond van Sint-Pieters-Leeuw organiseert een  ‘TWEEDEHANDSBEURS voor herfst- en winterkleding’ ( kinderen tot 16 jaar) baby-artikelen, speelgoed, sportgerief en fietsen.

zaterdag 6 oktober 2012 – van 13 tot 15 uur in Zonnig Leven Vanderstraetenstraat 198 (Zuun)
Indien u een koopje wil doen, kom dan gerust langs (ook toegang voor niet-leden van de Gezinsbond).

Bent u verkoper, gelieve u snel in te schrijven, bij voorkeur vóór 28 september 2012.
Na deze datum kan geen garantie op deelname worden gegeven.
Inschrijven en info op 02/305.68.44 van maandag tot vrijdag vanaf 17 uur