volleybal uitslagen 30 september 2012

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: Zuun Volleybalclub – Dynamivo Dadizele 3/0
Heren 2de Divisie B:

1PD – Eerste provinciale Dames
Volley Opwijk 1 – Zuun VC 2 3/0

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
Ruisbroek 84 1 – Volley Bellingen Halle 1/3

2PHA – Tweede provinciale heren reeks A
Grivok Grimbergen 1 – Zuun VC 2 0/3

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
Ruisbroek 84 2 – VC Knødde Meise 0/3

3PDB – Derde provinciale Dames reeks B
Zuun VC 4 – Spartana Perk 2 3/2

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
Ruisbroek 84 – Velvoc Veltem Beisem 3 3/0

voetbaluitslagen 30 september 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
KV Zuun A – Beersel-Drogenbos 3-3
In het klassement staat KV Zuun op de 15de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
Bodegem – SK Leeuw A  3-4
In het klassement staat SK Leeuw op een gedeelde 1ste plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2012-2013
KV Brucom Sportief -Kester 2-0
SK Vlezenbeek  – KV Zuun B 1-2
SK Leeuw B – FC Negenmanneke  2-3
In het klassement staat  KV Brucom Sportief op de 1ste plaats, KV Zuun B 2de,   FC Negenmanneke 9deSK. Vlezenbeek 11de, de en SK Leeuw B 13de.

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2012-2013
R Ruisbroek FC – Jette 2-0
In het klassement staat R Ruisbroek FC op een 6de plaats.

gemeenteraad 27 september 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 september 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

001 Verslag gemeenteraad 6 september 2012 – goedkeuring.
Het verslag van de raadszitting van 6 september 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

002 Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – goedkeuring.
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
005 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
006 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
007 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – aanpassingen – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis goed te keuren mits aanpassingen.
008 Budget 2013 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec – aktename.
009 Budget 2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen – aktename.
010 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter – aktename.
011 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter-In-Banden – aktename.
012 Budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Stefaan – aktename.

013 Gebouw gelegen Kerkstraat 12 te Ruisbroek – vernieuwen zink van de dakgoten – goedkeuring.
Het bestek voor de vernieuwing van de zink van de dakgoten van bovenvermeld gebouw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.

014 Verkoop eigendom Generaal Lemanstraat – princiepsbeslissing openbare verkoop en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
De verkoop van het eigendom gelegen Generaal Lemanstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgende voorwaarden worden aan de verkoop gekoppeld:
• de betaling van de verkoopprijs die minstens gelijk is aan de geschatte waarde van het goed, bepaald in het schattingsverslag van de ontvanger der Registratie. Een actualisering van de schatting is in aanvraag;
•alle kosten die uit de verkoop voortvloeien zijn ten laste van de koper. De verkoop zal openbaar geschieden.
Het college wordt gemachtigd om een notaris aan te duiden die de verkoopprocedure zal organiseren en afronden.

015 Verlenen opstalrecht buitentennispleinen Wandelingenstraat 52 – princiepsbeslissing en goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal aan de vzw Ruisbroekse Tennisclub (RTC) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze overeenkomst vervangt de overeenkomsten van 19 maart 1985 en 4 juni 2003. Het recht van opstal wordt verleend voor de buitentennisvelden in de Wandelingenstraat en wordt afgesloten voor bepaalde duur, die een aanvang neemt bij de ondertekening van de overeenkomst en eindigt uiterlijk 31 december 2051.
Het college wordt gemachtigd de overeenkomst administratief af te ronden.

016 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Vredelaan – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 7.929,72 euro inclusief btw. Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

017 Telenet – ondergronds brengen van het gevelnet in de Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
De gemeenteraad van 22 december 2011 keurde de offerte van Iverlek goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet is aan deze werken gekoppeld. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten voor het ondergronds brengen van het gevelnet 23.512,87 euro inclusief btw. Deze opdracht is uitvoerbaar na goedkeuring van begrotingswijziging 2.
Voornoemde offerte wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

018 I.W.V.B. – netvernieuwing Vredelaan – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 2 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 74.766,18 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 27 decelmber 2011:
• rendabel: 26.871,75 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C- aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 47.894,43 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.035. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

019 IWVB – netvernieuwing waterleiding Alfons Vandenboschstraat – goedkeuring offerte.
In het kader van het voetpadenprogramma en gelet op de huidige toestand moet het beschadigde en verouderde voetpad worden heraangelegd. Eveneens dient het verouderde waterdistributienet (Eternit) dringend vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte van 30 november 2011 van de Intercommunale I.W.V.B. bedragen de kosten voor deze fase 127.904,20 euro inclusief 6 % btw waarvan volgens haar schrijven van 12 januari 2012:
• rendabel: 41.564,15 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. met recht op C-
aandelen ten gunste van deze maatschappij;
• niet rendabel: 86.340,05 euro te financieren door de deelnemende maatschappij T.M.V.W. via het ‘Aanvullend Investeringsfonds’.
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.RU.01/311.036A. De offerte van I.W.V.B. en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

020 Aankoop vrachtwagen met kraan en container – goedkeuring.
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een vrachtwagen met kraan en containersysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal gegund worden bij wijze van algemene offerteaanvraag.

021 Goedkeuring huishoudelijk reglement kinderdagverblijven Jip en Janneke en Kortjakje.
Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. We brachten tevens enkele aanpassingen aan ter verduidelijking. De kinderdagverblijven leggen het gewijzigde huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en medewerkers worden bezorgd.

022 Huishoudelijk reglement dienst voor Opvanggezinnen – goedkeuring.
Het huishoudelijk reglement van de dienst voor Opvanggezinnen dient omwille van gewijzigde regelgeving aangevuld en/of gewijzigd te worden. De dienst bracht nog enkele bijkomende aanpassingen aan ter verduidelijking. De dienst legt het gewijzigde reglement ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Na goedkeuring zal het nieuwe reglement aan alle ouders en onthaalouders worden bezorgd.

023 Politie – aankoop server – goedkeuring.
Voor het informaticaprogramma voor de digitale archivering is er een update. Deze update is gratis, maar de huidige server voldoet niet meer. Hierdoor dienen we een nieuwe server aan te kopen.
Het bestek en de wijze van gunning van deze aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Politie – mobiliteit 2012/04 – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er volgende openstaande betrekkingen:
• 1 hoofdinspecteur van politie voor de dienst Verkeer;
• 1 Inspecteur eerste lijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2012/04.

025 Politie – begrotingswijziging nr. 2 – politiezone – gewone en buitengewone dienst – goedkeuring.
026 Budgetwijziging nr. 2 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.

agenda: cursus Hip Hop

RUISBROEK: – In Buurthuis 1601 start in oktober een cursus Hip-Hop.

Kennismaking:
Een eerste mogelijkheid tot kennismaking is er op de jaarmarkt van Ruisbroek op zaterdag 6 oktober 2012. Om 14.30 uur geeft leraar Mo een voorstelling in de tent op het kerkplein. Iedereen welkom om mee te Hip-Hop’pen.

testles:
Op woensdag 10 oktober is er een testles in buurthuis 1601, Kerkstraat 10 in Ruisbroek. Van 14.00 tot 15.00 uur leert Mo er jullie de eerste pasjes aan. Er worden twee groepen gemaakt: beginners en fgevorderden.

lessen:
De echte lessen zijn gepland op maandag- en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdagmiddag (afhankelijk van het aantal inschrijvingen)
Kostprijs is 32 euro voor 1 x per week (16 lessen) of 64 euro voor 2 x per week (32 lessen).

Meer info: Dienst integratie Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

verzamel de Bibtrollies

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – In oktober strijken de Bibtrollies neer in de bibliotheek. Kleine, grappige wezentjes met een bijzondere eigenschap: ze zijn dol op boeken.

Vanmiddag stelden de bibliotheken van Regio Pajottenland en Zennevallei een opmerkelijk project voor. Om het leesplezier bij jonge kinderen aan te scherpen worden vrolijke trollenfiguurtjes geïntroduceerd. Elke trol heeft zo zijn karakter en zijn eigenaardigheden, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn dol op boeken. De Bibtrollies ontstonden naar analogie met de Boekentrolleys. Boekentrolleys circuleren al twee jaar tussen de bibliotheken en de scholen. Het zijn themapakketten met actuele boeken die in de klas kunnen gebruikt worden.

Het basisidee is om de verzamelkoorts bij kinderen aan te wakkeren met speelkaarten”, legt Katja Grammens, bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, uit. “Hoe meer een kind naar de bibliotheek komt, hoe sneller zijn verzameling compleet zal zijn. Ook de klas kan een verzameling aanleggen.”

Het bijzondere aan dit project is dat bibliotheken met de Bibtrollies de brug maken tussen lezen op school en lezen thuis”, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde cultuur van de Provincie Vlaams-Brabant. “14 bibliotheken, meer dan 100 scholen en meer dan 10000 kleuters en kinderen zullen vanaf 1 oktober de wereld van bibliotheken en boeken op een andere manier beleven”.

Bibliothecaris, Katja Grammens

Bibliothecaris, Katja Grammens: ” Met onze boekentrolleys hebben we al een belangrijk doel bereikt: Boeken komen terecht bij kinderen. Een logische volgende stap was om te zorgen voor een tweerichtingsverkeer : kinderen komen bij boeken, kinderen de weg wijzen naar de bibliotheek waar nog veel meer boeken te ontdekken zijn.
Met de steun van de Provincie en de Regio Pajottenland Zennevallei werd het project van de bibtrollies – naar analogie van de boekentrolley – uitgewerkt. Het basisidee was de verzamelkoorts van kinderen aan te wakkeren met speelkaarten. Kinderen worden beloond voor hun bezoek aan de bibliotheek. Hoe meer ze naar de bib komen, hoe sneller hun verzameling volledig kan zijn. Reclamebureau Pupil trok met dit gegeven aan de slag en ontwierp 29 grappige trollenfiguurtjes. Elke trol heeft een eigen karakter en zo zijn eigenaardigheden. Boosie bijvoorbeeld is zelden goedgezind. Vervelend, geeft hij zelf wel toe. Daarom leest hij boeken. Met een spannend verhaal vergeet hij zelfs om boos te zijn. Stinkie vindt van zichzelf dat hij vreselijk stinkt. Lotion, zeep, sprays, niets kan hem helpen. Boekie is de grootste boekenlezer van allemaal. Het is simpel. Boekie leest altijd en overal. Wie deze trol in zijn collectie heeft, heeft heel wat leeslust in handen. Er zijn ook 3 ‘slechteriken’ bij de bibtrollies. Eén ervan, Vervloekto, is de grootste gemenerik. Hij wil alle trollies vervloeken zodat ze niet meer kunnen lezen. Zo heeft enkel hij alle macht en kennis uit de boeken.


Trollies verzamelen gebeurt klassikaal en/of individueel.
Elke deelnemende klas, toepasselijk omgedoopt tot bibtrolliesklas, krijgt een grote verzamelposter. Wie een boekentrolley uitleent, vindt vanaf 1 oktober twee pakketjes met elk drie kaartjes in het pakket. Zo kan de klasposter langzaam worden aangevuld. Ruilen met andere klassen maakt het nog spannender. Daarnaast kunnen enthousiaste kinderen ook individueel kaartjes verzamelen. Bij elk bibliotheekbezoek krijgen ze een pakketje met drie kaartjes. Die kunnen ze gebruiken om de affiche in de klas volledig te krijgen, of ze kunnen hun eigen verzameling opstarten. De kaartjes lenen zich tot een spel, waarbij het de bedoeling is om met de sterke karaktereigenschappen van je figuurtje andere trollen de loef af te steken.
Van 1 oktober tot 17 maart (einde jeugdboekenweek) strijken onze leeslustige trolletjes neer in alle bibliotheken van de Regio Pajottenland en Zennevallei. Je vindt ze overal, in de klas, in de bibliotheek en online. De bibtrollies hebben zich immers ook op het web gestort. Daar vind je niet alleen de voltallige familie, maar verrast elke trol je ook op een leuke boekentip.

Meer info: http://bibtrollies.be/

Je kan Bibtrollies kaarten verzamelen in de bibliotheken van Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.


Tijdens de persvoorstelling werd door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei tevens een nieuwe boekentrolley voorgesteld: ‘Graven naar vroeger’.

Een boekentrolley is een themakoffer op wieltjes bestemd voor scholen.
De boeken in de boekentrolley ‘graven naar vroeger’ laat de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van de geschiedenis van het erfgoed.
De boeken handelen over een bezoek aan het museum, het verzamelen van oude voorwerpen en archeologie. Ook verhalen van oma en opa en familiestamboom komen aan bod.
Een aantal boeken spelen in op het tijdsbesef van de kinderen. De boeken handelen over onze geschiedenis; de evolutie, ridders en kastelen, tijdreizen, de Egyptenaren en de oertijd. Zowel prentenboeken, voorleesboekjes als eeenvoudige leesboeken maken deel uit van het pakket.

geen open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Persmededeling Open Vld Sint-Pieters-Leeuw:

Na Open VLD- overleg met Maggie De Block: geen terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw!

Begin 2012 heeft Open VLD Sint-Pieters-Leeuw vernomen dat er plannen waren een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw te installeren, in het vroegere rusthuis Atlantis op de hoek van de Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg. Open Vld-schepen Fons Geeroms heeft meteen een brief gestuurd naar Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Op 20 februari 2012 hadden de Open Vld-schepenen Fons Geeroms en Kathleen D’ Herde een gesprek met staatssecretaris De Block. Ze hebben hun bedenkingen bij de mogelijke inplanting van het open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw kenbaar gemaakt.
Beide schepenen hebben aangehaald dat de wijk Negenmanneke al een grote instroom van vreemdelingen kent en dat het gaat om de buurt waar de politie vaak tussenbeide moet komen. Ze hebben ook gewezen op het verslag van de brandweer. De preventie-officier van de brandweer Halle vond het gebouw niet geschikt om te dienen als open terugkeercentrum onde andere omdat het al meerdere keren te kampen kreeg met wateroverlast en vooral omdat de smalle gangen en vele hoeken en kanten voor een moeilijke evacuatie zouden zorgen in geval van brand.
Staatssecretaris De Block en haar medewerkers hebben alle aangehaalde bezwaren zorgvuldig
bestudeerd. Ze zijn zelf ter plaatse gegaan en hebben vastgesteld dat het vroegere rusthuis zich inderdaad niet leende tot open terugkeercentrum.

Maggie De Block heeft daarop beslist definitief een streep te trekken onder het dossier van een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw in het vroegere rusthuis.

Fons Geeroms en Kathleen D’Herde
Open vld -schepenen Sint-Pieters-Leeuw

geboorte van een Galloway kalf in Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben heugelijk nieuws. In het natuurgebied ‘Natuurpunt Volsembroek’ werd een Galloway kalf geboren.

Het natuurgebied van Natuurpunt Volsembroek in Sint-Pieters-Leeuw wordt begraasd door 4 Galloway koeien. Het Volsembroek is gelegen langs de Zuunbeek ter hoogte van het water-wachtbekken van Volsem. Normaal worden afspraken met plaatselijke boeren gemaakt om de weiden in een natuurgebied te begrazen. Dit gebied is echter een zeer vochtig weideland. Daarom is het niet geschikt voor gewone koeien. Galloway koeien zijn een ras met primitieve kenmerken van Schotse oorsprong. Ze zijn beter bestand tegen ruigere leefomstandigheden. Maar de wettelijke verplichtingen die op gewone koeien van toepassing zijn, worden ook toegepast op de Galloway koeien.
Bovendien gaan de koeien ’s winters op stal bij Natuurpunt in Mechelen. Hij is uitstekend in staat om op eigen houtje te overleven in de natuur en zelfs een kalf ter wereld te brengen zonder de hulp van een veearts. Dit hebben we deze week in ons natuurgebied kunnen meemaken. Tot onze grote verrassing hebben onze vrijwilligers die het gebied en de koeien regelmatig in het oog houden kunnen vaststellen dat onze kudde met een kalfje uitgebreid is. Moeder en kalf stellen het goed en het kalf heeft reeds een naam, namelijk Cambrium.

Zo zijn ze met één meer om als natuurlijke beheerders de grassen in dit gebied in toom te houden En dat dit gebied gewaardeerd wordt, merk je zeker in deze periode. Het wordt gretig gebruikt als rust- of overwinterplaats van trekvogels en watervogels. Het is zowat een tankstation langs de snelweg naar de zuiderse landen. Dit alles kan je zelf vanaf een kijkwand aan de rand van het natuurgebied van Natuurpunt observeren.

Meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden