Vlaamse subsidies voor nieuwe sportvloer kleine sporthal Ruisbroek

RUISBROEK / VLAANDEREN: – Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeert in de aanleg of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur. In 2012 is voor 55 gemeenten 3 miljoen euro uitgetrokken om een Finse piste aan te leggen of een moderne sportvloer te plaatsen in een overdekte sportruimte.

Sint-Pieters-Leeuw krijgt subsidies voor een nieuwe sportvloer in de kleine sporthal in Ruisbroek.

De voorbij maanden zijn de 111 ontvankelijke dossiers grondig geanalyseerd door een adviescommissie met vertegenwoordigers van het departement CJSM, Bloso, de Vlaamse Sportraad, de Vlaamse Atletiekliga en de Vlaamse Sportfederatie. Vorige week werd beslist dat 55 projectindieners een subsidie krijgen, samen goed voor ruim 3 miljoen euro. Daardoor kunnen 21 gemeenten een Finse piste aanleggen en 34 een moderne sportvloer.

zie ook artikel 9 maart 2012: gemeente vraagt subsidies voor nieuwe vloer in kleine sporthal Ruisbroek
De totale kostprijs van de nieuwe sport-vloer is op 70.000 euro geraamd.