689 mensen op Buurtdrink Leeuw centrum

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de sociale cohesie te verhogen en het verenigingsleven in de gemeente wat impulsen te geven, organiseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw jaarlijks een buurtdrink in een wijk of deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Dit jaar hadden 689 mensen uit Leeuw centrum zich ingeschreven voor de 4de buurtdrink.

Op de gemeenteraad van 6 november 2008 namen Monika Van Steenbruge en Kris Van Laethem het initiatief tot het organiseren van de Leeuwse buurtdrinks. Vanavond was  burgemeester Lieve Vanlinthout de laatste keer als burgemeester gastvrouw van de gemeentelijke Buurtdrink.

Een jaar geleden konden Vlezenbeek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem genieten van hun eigen buurtdrink. Net zoals de vorige edities in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun werd het ook toen weer een geslaagde en gezellige avond. De vierde buurtdrink ging vanavond door in de feesttent in het Colomapark.
Het gemeentebestuur zorgde voor een drankje, een hapje en DJ Ben Braillard zorgde voor de muzikale omlijsting.
Streekproducten als kaas en aardbeien, maar ook een puntzakje friet, konden worden overgoten met een lekkere kriek van Lindemans.
Vertegenwoordigers van een aantal lokale verenigingen stelden zichzelf voor aan het publiek in de tent.

Deze diashow vereist JavaScript.

Om 22.00 uur het voorziene einduur van de buurtdrink was er nog heel veel volk aanwezig die gezellig in groepen stonden bij te praten zodat het feestje wat langer duurde dan voorzien.

RUP Wilderveld: beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar tegen het RUP ingewilligd

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het ministerieel besluit van 23 april 2012 over het beroep tegen de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Wilderveld” van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar tegen het RUP ingewilligd
De deputatie van Vlaams-Brabant dient aldus een nieuwe beslissing te nemen over de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wilderveld.

Christine Van de Steene voor het actiecomité Wilderveld Verstikt legt uit:

Uiteraard onderschrijven we de beslissing van de minister Muyters, die ook uitdrukkelijk oordeelt dat het gemeentelijk rup strijdig is met het gewestelijk RUP VSGB, en bovendien oordeelt dat een aanpassing van het RUP een nieuwe inhoudelijke afweging vergt. Anders dan de Minister – die binnen de grenzen van het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar diende te blijven – dient de deputatie de beslissing van de gemeenteraad in haar geheel opnieuw te onderzoeken met het oog op al dan niet goedkeuring. Daarom herhalen we dan ook onze fundamentele bezwaren tegen de goedkeuring van het RUP Wilderveld door de deputatie.

1) Overschrijding van de vervaltermijn bedoeld in artikel 2.2.14 § 8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
Bij toepassing van artikel 2.2.14 § 8 van de Codex Ruimtelijke Ordening dient de deputatie vast te stellen dat het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan “Wilderveld” VERVALLEN is, vermits het niet definitief werd vastgesteld binnen de wettelijke termijn.

2) de inhoudelijke argumenten en het negeren van het advies van de GECORO die stelt dat 25 woningen per hectare de limiet moet zijn. Drie inbreidingsgebieden in plaats van 5 zijn dan ook ruim voldoende voor deze wijk.

3) de niet te negeren gekoppelde problemen aan: de onpartijdigheid van het studiebureau D&A Consult dat zelf belangen heeft door aankoop van gronden in de wijk (aan de geplande weg waarvoor onteigend zal volgen) en de ongeregeldheden in het gunningsdossier aan D&A Consult. Wij verwachten enerzijds dat de deputatie stappen onderneemt om dit verder uit te zoeken of ons anderzijds minstens gedetailleerd in kennis stelt van de te volgen procedure om dit verder uit te (laten) spitten. Dit is nochtans wat burgers in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur, waar alle overheden aan gehouden zijn, mogen verwachten. Zoals ook de minister en de stedenbouwkundige ambtenaar stellen is het gemeentelijk RUP “Wilderveld” duidelijk in strijd met het gewestelijk RUP VSGB. Daarenboven vereisen de aanpassingen om de strijdigheid met het VSGB weg te werken een “inhoudelijke afweging”,

zoals de minister uitdrukkelijk stelt. Hieruit volgt dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zich opnieuw ten gronde moet buigen over dit RUP. Dit impliceert meteen ook dat de procedure van meet af aan dient herbegonnen om effectief de nodige afweging te kunnen doen, met kennis van alle adviezen en een nieuw openbaar onderzoek.

De wijk staat zeker ook mee achter het inbreidingsprincipe, maar de manier waarop het hier is vormgeven betekent enkel dat de enige resterende grote open ruimte in de wijk wordt ingepalmd (voor grof geld) en dat er tè massaal verdicht wordt om de leefbaarheid te garanderen. 5 inbreidingsgebieden met hoge dichtheid is gewoon te veel en betekent het volproppen van de wijk met extra wooneenheden en appartementsblokken. 3 inbreidingsgebieden is het maximaal haalbare, mits er ook voldoende aandacht gaat naar een goede afwikkeling van het extra verkeer rechtstreeks naar de omliggende verkeersaders en niet dóór de wijk.

Het huidige RUP is voor de inwoners onaanvaardbaar omdat het deze fijne voorstedelijke wijk zal omvormen tot een stedelijke probleemwijk. Gezien de situering van de wijk zal heel de ruime omgeving mee het slachtoffer worden als de doorgangswegen nog meer verstikken; de gevolgen zullen voelbaar zijn tot ver in Sint-Pieters-Leeuw en in de regio.

We zullen de deputatie daarom opnieuw onze argumenten kenbaar maken.

agenda: 80 monumenten zetten hun deur op een kier

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – In Vlaams-Brabant zijn talrijke cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en erfgoedsites nooit of beperkt toegankelijk. Daarom organiseert de provincie voor de vijfde keer ‘Op een kier’. Op zondag 20 mei 2012, 17 juni en 15 juli zet ‘Op een Kier’ 80 ‘verborgen’ erfgoedsites open voor het publiek.
Met ‘Op een kier’ willen we aandacht vestigen op interessante, maar minder bekende monumenten en erfgoedcollecties. Op zondag 20 mei, 17 juni en 15 juli openen ze hun deuren, hetzij voor vrij bezoek van 14 tot 18 uur, hetzij via een rondleiding in beperkte groep waarvoor moet gereserveerd worden’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

Op de derde zondag van mei, juni en juli krijgt men de kans om heel wat ‘verborgen erfgoed’, zoals kerken en kapellen, maar ook enkele kastelen, wind- en watermolens, een museumtuin, een archeologisch depot te ontdekken.
In de Groene Gordel zijn er monumenten in Asse, Bertem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Herne, Kampenhout, Kortenberg, Lennik, Meise, Merchtem, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde en Wemmel. In het Hageland en Leuven gaat het om monumenten in Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

  • Sint-Pieters-leeuw: sint-Pieter-en Pauluskerk (te bezoeken van 14 tot 18 uur)
  • VleZenBeek: (kerk Onze-lieve-vrouw-tenHemelopgenomen (te bezoeken van 14 tot 18 uur)

Bekijk alle locaties via: www.vlaamsbrabant.be/opeenkier