100 lijndansers namen deel aan dansinstuif

VLEZENBEEK: – De lijndansers van alle lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw hadden deze namiddag afgesproken in de Merselborre voor een ‘dansinstuif’.
Zo’n 100 lijndansers waren op de afspraak.

Onder de deskundige begeleiding van Rethy werd de namiddag aangevat met de Bauer Cha Cha waarna nog heel wat charlestons, bauer, cha cha en fiësta Brazil volgde.
Tot slot kregen alle deelnemers van de lokale dienstencentra koffie en gebak aangeboden om de namiddag bij een babbel af te sluiten.

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: 3e Open Familiedag

VLEZENBEEK: – De VLD Senioren Sint-Pieters-Leeuw organiseren op zondag 3 juni 2012 de ‘3e Open Familiedag’. In het prachtige natuurdomein van Groenenberg te Vlezenbeek – Gaasbeek zullen tal van leuke en ontspannende activiteiten voor jong en oud te beleven zijn:

– een fietstocht i.s.m. de Liberale Mutualiteit
– een wandeltocht met natuurgids
– een bezoek aan de moestuin van het Kasteel van Gaasbeek
– volksspelen
– grime
– speelkoffers,
– springkastelen
De namiddag zal opgeluisterd worden met een optreden van Henry die op eigen onnavolgbare wijze klassiekers speelt van Will Tura, Rolling Stones, The Shadows, The Beatles,…
Er is doorlopend drank en spijs, met een niet te versmaden BBQ en een lekker streekbier.

Gratis inkom.

Locatie: Domein Groenenberg (tegenover Kasteel van Gaasbeek) Ingang via Kasteelstraat.

Open Familiedag is een organisatie van de VLD Senioren Sint-Pieters-Leeuw en de socio-culturele vereniging Er-Even-uit Lennik in samenwerking met de de Open VLD afdelingen van Beersel, Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal & Sint-Pieters-Leeuw.

agenda: 48ste schoolfeest Ave-Maria school

VLEZENBEEK: Op zaterdag 2 juni 2012 gaat het 48ste schoolfeest van Ave-Maria school door in de tent aan de Pastorietuin in Vlezenbeek.
Dit jaar is het thema ‘Het foute schoolfeest’.

PROGRAMMA:
Vanaf 12.00 uur lekkere brochetten of pensen met friet en brood, gebak, ijsje, een fris drankje,…
14.30 uur: Optreden van de kinderen
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Optreden van de kinderen
17.00 uur: Schminkstand
Doorlopend: tombola-altijd-prijs

Naar traditie verkoopt de Ouderraad van AMB Vlezenbeek zelf gemaakte aardbeienconfituur.
 

meer info: : www.ambvlezenbeek.be

agenda: Schoolfeest Don Bosco

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 2 juni 2012 vanaf 14.00 uur organiseert de kleuterafdeling Don Bosco haar schoolfeest.

Dit jaar is het thema ‘S.O.S. Don Bosco in gevaar ?!’


+ randanimatie

proefopstelling Tobie Swalusstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de aanleg van de rotonde t.h.v. de rotonde N231 Alsembergsesteenweg en N6 Brussel-Bergen was de Tobie Swalusstraat ter hoogte van de Lubbeek afgesloten om sluipverkeer door de wijk De Witte Roos te vermijden.
Gezien de betere verkeersafwikkeling t.h.v. de rotonde heeft de gemeentelijke commissie mobiliteit en openbare werken na ontvangen reacties van buurtbewoners en het verkeerskundig onderzoek van de verkeersdienst van de lokale politie en de dienst mobiliteit  bij wijze van proef nu voor  3 maanden een autosluis geïnstalleerd, waar het zwaar vrachtverkeer geen doorgang meer vindt.
 
Metingen met het verkeersanalysetoestel zullen tijdens de proefopstelling duidelijkheid moeten brengen over de verkeersintensiteiten.
De resultaten van de proefopstelling zullen worden voorgelegd aan de commissie Mobiliteit en openbare werken om dan een definitief standpunt in te nemen.
 

agenda: Opendeur ’t Paviljoentje 3 juni 2012

RUISBROEK: – Opendeurdag van het Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje op 3 juni 2012 van 14 tot 20 uur. De opendeurdag van ’t Paviljoentje is stilaan uitgegroeid tot een heus buurtfeest. Het is kermis in het dorp en iedereen is dan op wandel.

Kom dus zeker eens langs in ons dienstencentrum!

Ook dit jaar bieden wij een variatie van hapjes en drankjes aan en de hobbyisten stellen tentoon. Een opendeurdag zonder muziek is ondenkbaar, een liveoptreden van Guy en Rudy en optredens van onze lijndansers staan terug op het programma.

Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje: Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek – 02 377 03 55

nieuw in Sint-Pieters-Leeuw het Leeuws Leeuwke

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag werd door schepen van markten, Luc Van Ruysevelt en bakker Guido Devillé een nieuw streekproduct voorgesteld: ‘het Leeuws Leeuwke’.

De naam van ‘het Leeuws Leeuwke’ komt van Leeuw, de gemeentenaam, de heuvel (Leuw) en de leeuw in het gemeentelijk wapenschild. Het is een tamelijk grote koek geworden die kan dienen als ontbijtkoek of als vieruurtje voor de kinderen en zal in verschillende smaken op de markt komen.
Het basisrecept bestaat uit eieren, vetstoffen, suiker, boerenwormkruid en kan aangevuld worden met andere ingrediënten zoals aardbeien, peren, rabarber of sinaasappel.
Ook wordt gedacht aan een kleinere versie van de koek om bij de jaarmarkt van Sint-Pieters-Leeuw te kunnen gooien naar de mensen.

De makers gaan nu kijken welke Leeuwse bakkers deze koek kunnen maken en verkopen. De koekjes zullen ten vroegste te koop zijn in november want er moeten ook nog tal van vergunningen verkregen worden.

Een deel van de opbrengst van de koeken gaat naar de bakker opleidingsprojecten die Guido Devilé voor Exchange begeleidt in Afrika (zie blog: www.bloggen.be/bakker_guido_in_afrika ).

Extra personeelsleden voor technische diensten De Lijn in Vlaams-Brabant

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwVLAAMS-BRABANT: – Directie en vakbonden van De Lijn Vlaams-Brabant hebben een akkoord bereikt over de personeelsbezetting van de technische diensten. Vorige week legden de chauffeurs van stelplaatsen Dilbeek en Meerbeke het werk neer uit onvrede over de staat van de bussen.
De directie garandeert nu vier uitzendkrachten aan te werven en het aantal contracten van onbepaalde duur voor de technische diensten op peil te houden.

Akkoord
De directie kwam met de vakbonden overeen vier uitzendkrachten aan te werven voor de technische diensten in Vlaams-Brabant. Daarvan zijn er ondertussen al twee technici gestart in het onderhoudscentrum in Dilbeek. Verder zullen de twee brigadierfuncties die momenteel openstaan, worden ingevuld. Daarnaast engageert de directie zich om twee technici die momenteel ad interim werken, een contract van onbepaalde duur te geven. Tot slot garandeert de directie het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur in de technische diensten op peil te houden.
Verder overleg
Binnen enkele weken zullen vakbonden en directie verder overleg plegen over de concrete invulling.

Tijdelijke sluiting zwembad vanaf 1 augustus 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ingevolge herstellingswerken is zwembad Wildersport, aan de Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw, gesloten vanaf 1 augustus tot en met 30 september 2012.

In maart merktte men dat verscheidene tegels aan de buiten zwembaan gebarsten waren en dat er scheuren in de plinten waren.
Het zwembad werd nog in 2000 vernieuwd maar na 12 jaar blijkt dit normale slijtage te zijn door de druk van het steeds bewegende water.
Tijdens de zomerperiode gaat men nu herstellingen laten uitvoeren aan de zwembad kuip en aan de vloer.

Vlaams-Brabant blijft investeren in welzijn

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag,  29 mei 2012 organiseerde de provincie Vlaams-Brabant het trefmoment ‘Investeren in welzijn’. Samen met beleidsmakers op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau en initiatiefnemers uit de welzijnssector werd de evolutie nagegaan van de inspanningen van Vlaanderen, de provincie en de welzijnsorganisaties in het algemeen welzijnswerk, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, sector personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg.

Het tekort aan welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde en in heel Vlaams-Brabant moet blijvend in de kijker worden gezet. De provincie noch de Vlaamse overheid hebben stilgezeten, maar blijvende inspanningen zijn nodig om de inhaaloperatie die zich in sommige welzijnssectoren heeft ingezet te bestendigen. Want elke burger heeft recht op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Tussentijdse rapporten
Met het dossier ‘Investeren in Welzijn 2006-2012’ wil de provincie Vlaams-Brabant de welzijnssector in Vlaams-Brabant opnieuw in kaart brengen. Dit gebeurde een eerste keer in 2006, en later opnieuw in 2009.

De cijfers toen bevestigden dat er in Halle-Vilvoorde een schrijnend en structureel tekort is aan welzijnsvoorzieningen, vooral in de buitenschoolse kinderopvang, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de crisisopvang, de diensten voor gezinszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Om het welzijnsaanbod in de regio Halle-Vilvoorde een sterke impuls te geven werd er in 2009 opgeroepen tot een dialoog omtrent oorzaken, gewenste situatie en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.

Zowel de Vlaamse als de provinciale overheid investeerden sindsdien in welzijn: de provincie Vlaams-Brabant via haar impulsbeleid en de Vlaamse Regering middels uitbreidingsrondes en reorganisaties in verschillende welzijnssectoren.

Toch constateren we nog ernstige achterstanden in bepaalde sectoren, het ergst in de bijzondere jeugdbijstand, en vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde en in landelijke regio’s, zoals het Hageland.

Conclusies dossier ‘Investeren in welzijn 2006-2012’
Uit het rapport blijkt dat De Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant de laatste zes jaar niet hebben stilgezeten: beide overheden hebben geïnvesteerd en vooruitgang teweeg gebracht. In een aantal deelsectoren werd er duidelijk werk gemaakt van een inhaalbeweging en werden er substantiële investeringen gedaan of hervormingen doorgevoerd, zoals uit volgende voorbeelden blijkt.

Kinderopvang
In onze provincie zien we zo goed als geen achterstand meer voor de voorschoolse kinderopvang (0 – 3 jaar). Dit is mede dankzij het nieuw Vlaams Kaderdecreet waardoor er niet langer wordt uitgegaan van een vaste norm (aantal plaatsen per 100 kinderen), maar van de behoefte aan kinderopvang binnen een gemeente of zorgregio.
Wat de buitenschoolse kinderopvang van 3 tot 12-jarigen betreft is weinig vooruitgang te merken sinds 2006 en heeft de provincie het laagst aantal plaatsen.

Gehandicaptensector
Voor de gehandicaptensector trekt de Vlaamse Regering voor de periode 2012 tot 2014 een jaarlijks budget uit voor uitbreiding van het aantal plaatsen in elke provincie. Ze maakte ook de keuze om zoveel mogelijk middelen in te zetten op een persoonsvolgende en vraaggestuurde wijze. De inhaalbeweging in deze sector moet in onze provincie nog verder gezet worden. Er zijn namelijk regionale noden, zoals een gebrek aan kortopvang in het arrondissement Leuven en tekorten aan semi-internaten voor schoolgaanden, nursingtehuizen en dagcentra).

Algemeen welzijnswerk
In het algemeen welzijnswerk werden er stappen gezet naar de gelijkschakeling van de basisfinanciering van de Centra Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen. Via fusies zouden de CAW’s beschikken over een groter werkingsgebied wat een zelfde hulp-en dienstverleningsaanbod in elk werkingsgebied zou moeten garanderen. Bij deze gelijkschakeling zal rekening gehouden worden met de onderbezetting, zoals in Halle-Vilvoorde.

Geestelijke Gezondsheidszorg
In de Geestelijke Gezondheidszorg steeg het aantal VTE (voltijds equivalenten) in Vlaams-Brabant 48% tov 2006. Dit is de grootste stijging van alle provincies. Het aantal VTE uit de Vlaamse enveloppe steeg in Vlaams-Brabant met 25%. Ondanks de geleverde inspanningen van Vlaanderen, de provincie en de sector, blijft er echter een structureel tekort op vlak van de basisfinaciering van het ambulante aanbod in de geestelijke gezondheidszorg . Ook hier loopt vooral het arrondissement Halle-Vilvoorde achterop.

Crisisopvang
Ondanks de geleverde inspanningen, blijft de provincie Vlaams-Brabant met een achterstelling van het welzijnsaanbod kampen tov andere provincies. Vooral het arrondissement Halle-Vilvoorde blijft achterop hinken. Wat de crisishulpverlening betreft is het aanbod voor jongeren, kinderen en volwassenen in onze provincie beperkt en blijft de nood hoog. Zo is er in Halle-Vilvoorde geen enkel vluchthuis en is er geen uitbreiding van het aanbod aan residentiële opvang voorzien.

Bijzondere jeugdbijstand
De situatie in de bijzondere jeugdbijstand (BJB) blijft zeer problematisch. De hele provincie loopt achterop voor alle werkvormen (residentieel, ambulant en mobiel), met een bijzonder hoge nood in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Ook de gezinszorg blijft ver onder het gemiddelde in Vlaams-Brabant. Vooral in Halle-Vilvoorde blijft het moeilijk om de programmatie ingevuld te krijgen. In de ouderensector heeft Vlaams-Brabant het minst residentiële woonvormen en een laag aanbod dagverzorging, kortverblijf en lokale dienstcentra. Met een laag basisaanbod blijft het moeilijk om woonzorgnetwerken uit te bouwen. In de toekomst zal bij de programmatie wel rekening gehouden worden met het specifieke karakter van de regio’s.

Drie speerpunten voor de toekomst
Door de Vlaamse interne staatshervorming komt de klemtoon meer te liggen op het lokale/regionale niveau. Zo krijgen de lokale besturen meer welzijnsbevoegdheden (o.a. rond kinderopvang, planning ouderenvoorzieningen). Ook de rol van de provincies verandert. De nieuwe taakverdeling stelt ons voor de uitdaging om met alle betrokken overheden te zorgen voor een meerwaarde op het vlak van welzijn voor alle inwoners in Vlaams-Brabant.

  • Aanmoedigen en verderzetten van zorguitbreiding en -vernieuwing
  • Aandacht voor steden en landelijke regio’s
  • Goede samenwerking tussen gemeenten, provincies en Vlaanderen

Volg Lokale Politie Sint-Pieters-Leeuw op Facebook en Twitter

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na een testfase van enkele weken gaat de politiezone Sint-Pieters-Leeuw heden officieel van start met een facebookpagina en een eigen twitterkanaal. De lokale politie zal deze kanalen gebruiken als een extra manier om met de burgers te communiceren.

Commissaris Christian Steens: “Het is belangrijk dat de politie optimaal aanwezig is in de reële wereld en dicht bij de bevolking staat. Sociale netwerksites zijn een nieuwe manier van communicatie en zorgen voor een dialoog met de bevolking. Daarom houden we via Facebook en Twitter de burgers op de hoogte met nieuws uit de zone.
Dit nieuws kan zeer divers zijn: preventieve tips, wanneer en waar er geflitst wordt, nieuws i.v.m. verkeersveiligheid, algemeen nieuws over een bepaalde gebeurtenis in de zone…”

Twitter: @PolitieLeeuw – https://twitter.com/#!/@Politieleeuw
Facebook: https://www.facebook.com/politiezonesintpietersleeuw

De twitteraccount en Facebookpagina kan eveneens bereikt worden via een link op de officiële website van de lokale politie : www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Uiteraard zijn deze kanalen niet geschikt voor noodoproepen. Voor dringende politiehulp dient men te bellen naar het nummer 101, of naar de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw op het nummer 02/371.22.28.
Wij reageren geen 24u per dag op onze sociale mediakanalen. Dringende oproepen kunnen wij langs deze weg dus niet behandelen.

autotuning Ruisbroek

RUISBROEK: – Zondag  was er een ‘FT’ autotuning happening aan het station in Ruisbroek.
Het was de eerste show van de ‘Tunners Friends. Prachtig weer , en heel gedisciplineerde deelnemers. Een succes dat navolging verdient!

 
 
. .  . .
bron: Alex Demets

agenda: Volksfeest Negenmanneken

NEGENMANNEKE: – Op zondag 3 juni 2012 gaat de Stadsradio Halle (105.6FM) verzoeklijn voor de tweede keer  live vanuit café De Zuunbeek.

Van 10.00 tot 12.00 uur gaat het verzoekprogramma live de ether in.
Na de middag en tot 18 uur volgen optredens van lokale vedetten: Annemieke, Nicky Jones, The Magic Cortez band, Bart, Luna en Benny Michiels.
De optredens gaan door op het terras en de parking voor het café van Daniël Cools.
Met lunch of vieruurtje, via het reizend frituurtje.

iedereen is welkom van 10.00 tot 18.00 uur aan café De Zuunbeek, P. Vendelmansstraat 1A.

i.s.m. GCC Coloma en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw

Kris Peeters ging in dialoog met ondernemers in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Zaterdag bezocht Minister-President Kris Peeters het bedrijf bvba Van Laethem (beter bekend onder de merknaam Bell’aroma) op de Postweg te Vlezenbeek. Het bedrijf is Europees martktleider wat betreft verse kruiden en eetbare bloemen.
Na het bedrijfsbezoek ging de Minister-President in dialoog met ondernemers uit de streek.

 
De minister kreeg eerst een rondleiding doorheen het administratieve gedeelte van het bedrijf. Daarna bezocht hij samen met de andere aanwezige gasten de serres. Waar ze ook regelmatig verschillende kruiden en bloemen proefden.
 Na het bedrijfsbezoek sprak de minister-president over het klimaat voor ondernemers in Vlaams-Brabant. Hij benadrukte vooral dat het klimaat in Vlaams-Brabant bij het beste van Vlaanderen is. Ook de overlevingsgraad van startende ondernemers is hoog in Vlaams-Brabant.

Meer info over Bellaroma kan u zien in onderstaand bedrijfs-filmpje:

agenda: 30ste Hobby tent​oonstellin​g KVG Sint-Piete​rs-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2012 organiseert KVG Sint-Pieters-Leeuw (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) traditiegetrouw haar hobby-tentoonstelling.
Dit jaar is een bijzondere editie omdat dit reeds voor de 30ste maal georganiseerd wordt.
 
Voor die gelegenheid werd een kort overzicht gemaakt van het ontstaan ende werking van de KVG-afdeling in Sint-Pieters-Leeuw.

De Leeuwse KVG-afdeling ging goed van start rond 1980, toen uit een onderzoek bleek dat er in de gemeente een grote nood was aan een initiatief dat gehandicapten uit hun isolement trachtte te halen en hen ontspanning en verstrooiing kon bieden. Het gemeentebestuur erkende het probleem maar mindervalide inwoners moesten niet onmiddellijk een initiatief uit deze hoek verwachten. Alle ogen waren gericht op de pas opgerichte KVG-afdeling.

Binnen de kortste keren telde de groep een 50-tal leden. De werking werd aanvankelijk gesubsidieerd, maar dat bleek al gauw ontoereikend. Het bestuur besloot daarop een activiteit te organiseren om wat geld in het laatje te brengen. Aangezien de meeste leden een of andere vorm van handwerk bedreven, lag een tentoonstelling van deze werken voor de hand. Op zondag 16 juni 1983 ging de eerste hobbytentoonstelling door.

De eerste hobbytentoonstelling bleek achteraf in menig opzicht een succes. Het gaf de vereniging de nodige werkingsmiddelen maar het zorgde ook voor een dynamiek in de organisatie. Het was het begin van een gestructureerde werking met een vast jaarprogramma.
Voorzitster Greta Meert:‘Vandaag organiseren we nog steeds tien activiteiten per jaar. In het voorjaar en het najaar houden we vijf hobbynamiddagen, waarbij de leden onder begeleiding een handwerkje maken. Tweemaal per jaar gaan we op uitstap met de bus en met Pasen en in de herfst houden we een ledenfeest met ontspanning, een misviering en een warme maaltijd. Tot slot is er in juni een wandeling en onze jaarlijkse hobbytentoonstelling.
 
 


(archieffoto rolstoelwandeling 2009 in vlezenbeek)

Naast de activiteiten voor haar leden, brengt KVG ook de problematiek van de mindervaliden op het lokale niveau onder de aandacht. Zo was er in november vorig jaar nog een sensibiliseringscampagne rond het onrechtmatig gebruik van voor mindervaliden voorbehouden parkeerplaatsen. Ieder jaar neemt KVG ook deel aan de rolstoelwandeling, waarbij afwisselend in een andere deelgemeente de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en visueel gehandicapten aan de lijve ondervonden wordt. Tekortkomingen worden opgelijst en overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Wie de werking van KVG Sint-Pieters-Leeuw wil steunen kan tijdens de hobbytentoonstelling een tombolalotje kopen of een boterham met een drankje nuttigen. De tentoonstelling vindt plaats in het parochiecentrum, Rene Balléstraat 6, op zaterdag 9 juni van 16u tot 22u en zondag 10 juni van 14u tot 20u. Er worden werken tentoongesteld van KVG-leden en sympathisanten. Er zijn ook doorlopend demonstraties van juwelen maken door Maryse Vandehameele en keramiek en kaarsen beschilderen door Henny In’t Veld.

agenda: Roses@Coloma 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: Agentschap voor Natuur en Bos organiseert dit jaar zijn ‘Roses@Coloma’ op 23, 24 en 25 juni 2012 onder de titel ‘De roos en het mysterieuze China’.
Dit naar aanleiding van de opening van een Chinese rozen collectie in de Rozentuin van Coloma.

Een tentoonstelling in Coloma met:
Opium House – Modeboetiek
Vert My – Bloemsierkunst
Shinex – Traditionele Chinese meubels

In samenwerking met China Belgium Art & Culture Society.

Telkens van 10.00 tot 19.00 uur in het Colomakasteel, J. Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

Ontdek Europa’s meest gevarieerde rozentuin – Vrije toegang.
Het colomapark herbergt op dit moment reeds de meest volledige rozentuin van Europa. Met meer dan 3500 rozenvariëteiten uit 26 landen die er groeien op meer dan 60.000 struiken.

Omzendbrief bouwlagen houdt Vlaamse Rand groen en betaalbaar

VLAANDEREN: – Vandaag keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief goed die het aantal bouwlagen in de Vlaamse Rand regelt. Gemeenten krijgen voortaan een kader waarbinnen ze gecontroleerd kunnen afwijken van het aantal verdiepingen dat huizen mogen hebben in specifieke gebieden. De omzendbrief moet tegemoet komen aan de vraag naar woningen in de Vlaamse Rand, zonder de open ruimte verder onder druk te zetten.

De Vlaamse Rand groen en betaalbaar houden, dat was het opzet van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Volgens dat GRUP mogen er normaliter maximaal twee bouwlagen zijn. “De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door een hoge woonvraag. Toch willen we de open ruimte in de Rand ook maximaal bewaren. Door het gecontroleerd toelaten van afwijkingen op het aantal bouwlagen in bepaalde woonzones, willen we zowel de woonmarkt als de groene ruimtes kansen geven”, zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.

Gemeenten kunnen in lokale plannen gemotiveerd afwijken van dat aantal lagen. Tot vandaag bestond er voor die afwijkingen geen regelgevend kader. De Vlaamse Regering biedt de gemeenten nu een toetssteen aan waarbij ze de visievorming van het VSGB kunnen laten doorwerken op het terrein. “De mensen hoeven niet te vrezen dat de Vlaamse Rand nu plots overspoeld zal worden met hoogbouw”, vult Vlaams minister Muyters aan. “Gemiddeld zal het in die specifieke gebieden om 1 tot 2 bouwlagen extra gaan. De omzendbrief zal geen aardverschuiving in het landschap veroorzaken.”

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois wijst op het belang van de omzendbrief voor het Vlaams karakter van de Rand: “De extra bouwlagen zullen in de regel moeten voldoen aan de criteria van het decreet Wonen in Eigen Streek. Dit zorgt ervoor dat de mensen die een band hebben met de streek gemakkelijker in de Vlaamse Rand zullen kunnen blijven wonen, zodat het Vlaamse karakter van de Rand behouden blijft.
Het decreet Wonen in Eigen Streek blijft uiteraard ook van toepassing in de andere decretaal aangeduide gebieden.

Afsluiter M.E.G.A.-happening

SINT-PIETERS-LEEUW: – In jeugdcentrum Laekelinde had vandaag de afsluithappening plaats van het M.E.G.A.-project. Dit jaar werd geopteerd voor een MEGA-fuif.
 
Het Mijn Eigen Goed Antwoord-project richt zich op jongeren van het laatste jaar lager onderwijs. De bedoeling is om hen, in samenwerking met de lokale politie en de eigen leerkracht, weerbaarder te maken tegen de verlokkingen van het dagelijkse leven.
 

M.E.G.A., omvat een lessenpakket van 10 sessies met als hoofddoel: alle kinderen van het zesde leerjaar weerbaar maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. Deze lessen worden in de basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw gegeven door onze M.E.G.A.-inspecteur Marc Geerinckx .
 Dit jaar werd geopteerd voor een MEGA-fuif. Bij de aanvang van de fuif kregen de leerlingen ook nog een aantal educatieve richtlijnen mee: van welke leeftijd mag men naar een fuif, mag men drinken, wat is sterke drank, hoe bescherm ik mij oren tegen lawaai,….? Tevens ging er een demonstratie met de politiehond door en was de trammelantbus van De Lijn ook aanwezig.

De jeugddienst van de gemeente stond de politie bij voor de organisatie van deze afsluithappening.

Meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 mei 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 mei 2012 in Sint-Pieters-Leeuw

008 RUP Zonevreemde woningen – voorlopige vaststelling – goedkeuring.
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw wordt een uitvoeringsplan opgemaakt dat de problematiek van de zonevreemde woningen binnen de gemeente aanpakt. Het RUP Zonevreemde woningen heeft als doel ontwikkelingsperspectieven te formuleren en rechtszekerheid te creëren voor alle vergunde of vergund geachte en niet verkrotte of verwaarloosde zonevreemde woningen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Daarnaast wil de gemeente ook de nodige garanties bieden om een verdere aantasting van de open ruimte te voorkomen. Het RUP Zonevreemde woningen, aangepast aan de opmerkingen van de plenaire vergadering van 6 april 2011 en van een tweede schriftelijk advies, wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na voorlopige vaststelling wordt het RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek (van 60 dagen).

009 RUP Klein Nederlo – definitieve vaststelling – goedkeuring.
Het RUP Klein-Nederlo wenst, in uitvoering van het Planologisch attest van hotelhoeve Klein Nederlo en conform de bepalingen van het gemeentelijk structuurplan, het bestaande toeristisch-recreatieve netwerk functioneel te versterken. Er wordt tegemoet gekomen aan deze behoefte via een bestendiging en uitbouw van de toeristisch-recreatieve voorzieningen die vandaag de dag reeds aanwezig zijn op de site. Aangezien de hotelhoeve Klein-Nederlo in landschappelijk waardevol agrarisch gebied is gelegen, worden aan de uitbouw van de toeristisch-recreatieve faciliteiten bepaalde voorwaarden gekoppeld die een landschappelijke inpassing moeten mogelijk maken. Het RUP Klein-Nederlo wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na definitieve vaststelling wordt het RUP voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.

010 Gemeentelijk RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden – goedkeuring grondruil
.In het kader van de ontwikkeling van het projectgebied Klein-Bijgaarden wordt een voorstel tot grondruil voorgelegd aan de gemeenteraad. Een deel van het openbaar domein met een oppervlakte van 2 a 8 ca wordt overgedragen aan de projectontwikkelaar, een perceel grond met een oppervlakte van 8 a 71 ca wordt gemeentelijke eigendom. Het deel openbaar domein ligt momenteel in Projectzone A van het RUP, het privaat eigendom ligt nu in een zone die in het RUP een openbare pleinfunctie krijgt. Alle kosten voor de grondruil vallen ten laste van de projectontwikkelaar.

011 Vernieuwing vloeren zwembad – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden – goedkeuring.
Het bestek voor de vernieuwing van de vloeren in het zwembad wordt ter goedkeuring voorgelegdaan de gemeenteraad. De bestaande kunststofvloer zal tijdens de werken worden vervangen door een antislip-tegelvloer. De werken zullen worden gegund via een openbare aanbesteding.

012 Aanleg collector Slagvijverbeek (Molenborrestraat, Brabantsebaan) – fase I – ontwerpdossier – goedkeuring.
Aquafin voorziet in de volgende werken:aanleg van een collector langsheen de Molenborrestraat (deels persleiding vanaf Molenbeek tot +/- Sint-Laureinsstraat) en Brabantsebaan (tussen Molenborrestraat en Baasbergstraat);voorlopige lozing in een collector in de Molenbeek aan de Baasbergstraat (in afwachting van de definitieve aansluiting van de collector op de nog aan te leggen collector langs de Zuunbeek fase II);
De gemeente wenst van de gelegenheid gebruik te maken om een aantal gemeentelijke clusters van het goedgekeurde zoneringsplan te realiseren en op te nemen in het project:aanleg gescheiden rioleringsstelsel enerzijds langsheen het traject van de collector, namelijk Molenborrestraat en Brabantsebaan en anderzijds langs de aanliggende strengen in de Oude Postweg en Hazeveld;
stabiel afwerken van de rijwegen (kantstrook, boordsteen, …).Het hele project kadert in een samenwerking tussen Aquafin, Vivaqua en de gemeente voor een totale raming van 3.555.465,16 euro (btw niet van toepassing behalve op zuiver het gemeenteaandeel).De gunning gebeurt bij middel van de procedure van de openbare aanbesteding. Aquafin treedt op als leidend bestuur. Het ontwerpdossier bevattende de aannemingsvoorwaarden alsmede de financiering van het gemeenteaandeel worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

032 Vergoeding aan sportclubs ten gevolge van de brand van de sporthal – goedkeuring.
Ten gevolge van de brand van de sporthal te Ruisbroek hebben een aantal sportclubs van de gemeente schade geleden (materiaal, duurdere huurprijzen in andere gemeenten, …). De gemeente zou de clubs voor die schade gedeeltelijk willen vergoeden. Voor het bepalen van de vergoeding werd rekening gehouden met een aantal factoren. De totale vergoeding die de gemeente zou uitbetalen aan 8 clubs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

033 Overname van de vorderingen van de vzw Sport ten opzichte van 3 voetbalclubs – goedkeuring.
Gedurende verschillende jaren hebben een aantal voetbalclubs hoge schulden opgebouwd ten opzichte van de gemeentelijke sportcentra vzw. Vroeger stonden de tellers van het elektriciteitsverbruik van de verschillende voetbalclubs op naam van de vzw. Deze facturen werden door de voetbalclubs niet of moeilijk terugbetaald aan de vzw’s, waardoor die schulden zijn opgebouwd. Om dit te stoppen werden sinds 2008 de tellers overgezet op naam van de betreffende voetbalclubs zodat zij zelf rechtstreeks hun energie moeten betalen aan de leveranciers. Er is altijd een reglement geweest op
basis waarvan de voetbalclubs slechts een deel van hun nutsverbruik (50 %) ten laste hebben. Vroeger werd dus slechts 50 % van het totale nutsverbruik doorgefactureerd aan de voetbalclubs. Sinds de clubs zelf hun nutsverbruik moeten betalen, werd dan beslist dat zij op basis van hun facturen 50 % terugkrijgen. Om de schulden van de betreffende clubs terug te dringen, werd beslist dat diegene met openstaande schulden geen reële terugbetaling krijgen, maar dat hun openstaande schuld ten bedrage van dat deel wordt afgebouwd. In het kader van de ontbinding en vereffening werd een vereffenaar aangesteld die alle schulden van de vzw’s moeten betalen en zorgen dat alle openstaande vorderingen geïnd worden. Om de clubs niet voor een onmogelijke opdracht te stellen is het de bedoeling dat de gemeente de vorderingen van de vzw overneemt en een duidelijk afbetalingsplan afspreekt met de betreffende voetbalclubs. Het overnemen van die schulden is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt hun akkoorevraagd over de overname van deze vorderingen ten opzichte van de voetbalclubs. De voetbalclubs zullen hun schulden terugbetalen aan de gemeente via de verrekening van het nutsverbruik en/of via een concreet afbetalingsplan.

Groen tegen het gemeentelijk RUP zonevreemde woningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 24 mei 2012 werd gestemd over het gemeentelijk RUP zonevreemde woningen, wat volgens de meerderheid een verfijning is van de regelgeving van het Vlaams Gewest over de zonevreemde woningen. De meerderheid heeft het goedgekeurd, groen was de enige tegenstem.

Jenny Sleeuwaegen, Groen gemeenteraadslid: “Groen is voorstander van een optimale benutting van de woonzones maar tegen een uitbreiding van de mogelijkheden voor woningen die buiten de woonzones liggen. Voor het maximale behoud van de groene zones is het heel belangrijk streng toe te zien op het gebruik van deze zonevreemde woningen.

Het bestuur van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw denkt daar anders over, zij staan voor een versoepeling van de Vlaamse regelgeving. Zo maakt het bestuur in dit nieuwe RUP zo goed als geen onderscheid tussen natuurgebied en parkgebied. Alle zonevreemde woningen, zelfs die in natuurgebied zullen op vraag van de eigenaar mogen verbouwd en vergroot worden tot 1000 m³ , het enige verschil is de grootte van het tuinhuis dat je op het terrein mag zetten, dat mag groter zijn in een parkgebied. Alsof dat het belangrijkste is! Groen vindt dat een zonevreemde woning wel terug heropgebouwd mag worden na een brand of andere ramp en mag aangepast worden aan de nieuwste eisen qua comfort en isolatie, maar uitbreiden van het woonvolume, dat kan voor ons niet. Minder streng zijn dan Vlaanderen en de regelgeving zo interpreteren dat er in natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw meer mogelijk is dan in de rest van Vlaanderen, kunnen wij alleen maar afkeuren.

Bovendien heeft de gemeente een categorie markante gebouwen gecreëerd, gebouwen die volgens de gemeente zo mooi of speciaal zijn dat ze zeker behouden moeten blijven. In die gebouwen wordt nog meer toegelaten dan voor andere zonevreemde woningen. Zo zal je een markante vierkantshoeve die nu een eengezinswoning is, mogen verbouwen tot maximum drie woongelegenheden maar een niet-markant gebouw moet één woongelegenheid blijven. Dat komt er op neer dat een markante vierkantshoeve die in natuurgebied ligt mag opgedeeld worden in drie woningen, met alle natuurschade door de extra bewoning die dat met zich meebrengt, maar dat een landbouwer die er op hoge leeftijd mee ophoudt, zijn boerderij, die misschien wel even groot is als een vierkantshoeve, niet mag opdelen, zelfs al ligt die in een zone die veel beter geschikt is voor extra bewoning. Onbegrijpelijk!

Tijdens de behandeling van het punt heeft schepen Schoukens gezegd dat het niet zo makkelijk is om te bewijzen dat een gebouw als markant moet worden beschouwd, er bestaat een inventarisatie van deze gebouwen, opgesteld door de Vlaamse Erfgoedcel.

Waarop ik repliceerde dat die lijst op regelmatige tijdstippen wordt herzien, en niet makkelijk wil niet zeggen onmogelijk.

Nu volgt er een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt, waarbij iedereen een bezwaarschrift mag insturen. Op basis van die bezwaren kan het gemeentelijk RUP eventueel nog worden bijgestuurd.”

kandidaten CD&V voor gemeenteraadsverkiezingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Lokale CD&V afdeling van Sint-Pieters-Leeuw maakte vandaag via zijn huis aan huis informatieblaadje in Sint-Pieters-Leeuw de kandidaten bekend die opkomen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Eerder raakte reeds bekend dat huidige schepen Jos Speeckaert bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de CD&V lijst trekt. Hij komt in de plaats van huidig burgemeester Lieve Vanlinthout die de gemeentepolitiek vaarwel zegt. Zij zal nog wel opkomen voor de provincieraad.

Verder merken we dat schepen Martin Schoukens en OCMW voorzitter Roland Meulemans niet meer in de lijst voorkomen.
 De CD&V ploeg zal bestaan uit: Sylvia Cliquet, Ann De Ridder, Marleen Bosmans, Patricia De Mecheleer, Lieve Steens, Fatma Balkis, Hilde De Blieck, Roland Demol, Bart Keymolen, Siebe Ruykens, Katrien Monteyne, Jos Speeckaert, Sylvia De Vos, Hilde Van Impe, Luc Van Ruysevelt, Lucien Wauters, Wim Peeters, Pieter Warné, Raymond Stiens, Paul Defranc, Bart Anneessens en Eddy Vanisterbeeck.

In het CD&V informatieblad worden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw ook opgeroepen om deel te nemen aan een bevraging (enquête).

Jongerenwerking 1601 Ruisbroek genomineerd voor Prijs van Welzijnszorg vzw

RUISBROEK / VLAANDEREN: – Welzijnszorg vzw wil armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel zichtbaar maken, voorkomen en bestrijden. Dat doen ze onder meer door jaarlijks ruim 150 lokale en regionale initiatieven die armoede tegengaan, te ondersteunen. De jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten zet deze mensen en initiatieven die zich engageren tegen armoede, in de kijker. Voor deze prijs is ook een project uit Ruisbroek genomineerd: jongerenwerking 1601 Ruisbroek.

Anno 2009 stelde het jeugdwerk in Ruisbroek niet veel meer voor. Enkele Ruisbroekse jongeren verenigden zich en stapten naar de jeugddienst met de vraag om een eigen werking. Na veel overleg werd De jongerenwerking “1601” geboren. In 2009 vonden enkele losse activiteiten plaats en sinds 2010 opende het lokaal de deuren. Een vormingswerker van Groep INTRO vzw Vlaams-Brabant is iedere woensdagnamiddag aanwezig. De bedoeling is om op termijn de verantwoordelijkheid van het lokaal en de werking over te dragen aan de jongeren zelf. Tot nu toe telt de ledenlijst van dit project meer dan 130 verschillende namen. De bezoekers zijn van zeer diverse origine: Portugezen, Spanjaarden, Belgen, Marokkanen,…
 
Dit initiatief werd genomineerd omdat men aardig op weg is om de doelstelling – zgn. “hangjongeren” een plek geven – te bereiken. Eén van de succesfactoren is zeker de samenwerking met de verschillende (gemeentelijke) partners. De ambitie is er om de hele buurt te betrekken en de jongeren op een positieve manier naar buiten te laten komen. De manier waarop Groep INTRO vzw regio Vlaams-Brabant tewerk gegaan is, kan een voorbeeld zijn voor andere plaatsen: gemeentelijke jeugddiensten en het provinciaal team jongerenwerking van Groep INTRO kunnen de handen in elkaar slaan.

De Prijs Armoede Uitsluiten 2012, ter waarde van 12.500 euro, wordt uitgereikt op zaterdag 2 juni 2012 om 12 uur, in aanwezigheid van minister Steven Vanackere.

meer info: http://www.armoede.be/projecten/prijs-armoede-uitsluiten

UPDATE 2 juni 2012:
Prijs Armoede Uitsluiten 2012 van Welzijnszorg gaat naar Lokerse vzw Jeugdclubs

agenda: Kaarskens processie 31 mei 2012

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Parochiegemeenschap Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem nodigen u op 31 mei 2012 uit voor de ‘Kaarskens-processie’ aan Sint Laurentiuskerk in Sint-Laureins-Berchem.

Sluiting van de Mei-maand

20.00 uur : H. Misviering met Maria-verering.
Met Zangensemble AKKOORD uit Vlezenbeek.

21.00 uur : Kaarskensprocessie langs de Maria-kapelletjes van het dorp.
Met de ruiters van De Leeuwse Ridders en Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia

Na afloop, samenkomst in het “Molenborre-centrum” , waar we napraten bij kramiek met ballekens. Dranken zijn er aan democratische prijzen.

Ridder Jozef Sluys gaat als organist met pensioen

VLEZENBEEK / BRUSSEL: – Ridder Jozef Sluys ging na meer dan 41 jaar dienst als organist van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal op pensioen.

Als erkenning kreeg hij van de pauselijke vertegenwoordiger in Brussel het Silvesterkruis. De toegekende rang is die van ‘Ridder in de Orde van de H. Paus Silvester’. Dit is de op twee na hoogste onderscheiding die de kerk uitdeelt.

Jozef Sluys is heel gelukkig voor de erkenning die hij nu krijgt voor de jarenlange inzet voor de klassieke orgelmuziek en voor zijn inzet in de kathedraal. Hij is de bezieler van de Brusselse Kathedraal-concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van O.L. Vrouw-Lombeek.

Op 24 november 2011 werd Jozef Sluys ook de eerste ereburger van Sint-Pieters-Leeuw.

agenda: beleef je streekmarkt

PAJOTTENLAND: – Streekproducten zitten in de lift, en dat geldt ook in het Pajottenland en de Zennevallei.
Op pinksterzondag 27 mei 2012 organiseert Pajottenland+ in ’t Vondel in Halle een beleef- je-streekmarkt.

Op deze markt vindt u een grote verscheidenheid aan producten uit het Pajottenland en de Zennevallei, gaande van verse aardbeien over vlees, kaas, honing, dessertjes en chocolade tot bier. Elke bezoeker die bij drie standhouders een of meerdere producten koopt, ontvangt bovendien gratis een duurzame winkeltas.

Je kan met een gratis geschenk naar huis.
De eerste 300 bezoekers die bij drie standhouders minstens één product kopen, ontvangen aan de stand van Pajottenland+ gratis een duurzame winkeltas met foto en symbool van het Pajottenland.

Beleef-je-streekbeurs in ’t Vondel in Halle op zondag 27 mei van 10 uur tot 18 uur.
De Mariaprocessie in Halle en  de  beleef- je-streekmarkt maken deel uit van deLente van het Pajottenland.
Meer info op www.lentevanhetpajottenland.be.

agenda:Mariaprocessie Halle

HALLE / REGIO: – Op Pinksterzondag 27 mei 2012, 15.00 uur, trekt de meer dan 700 jaar oude Mariaprocessie door de straten van Halle.
De tweejaarlijkse Mariaprocessie is het oudste immateriële erfgoed van Halle en is onlosmakelijk verbonden met de rijk gevulde geschiedenis van de Zennestad. Sinds de schenking van het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw door de graven van Henegouwen en Holland, groeide Halle uit tot een belangrijk Europees bedevaartsoord.

In de historische Mariaprocessie vertellen meer dan 800 deelnemers de geschiedenis van Mariastad Halle. De werkgroep Mariaprocessie brengt ook dit jaar in de processie enkele taferelen met nieuwe praalwagens en muziek. De regie is opnieuw in handen van Carl Deckers.
Eregast op de Mariaprocessie is dit jaar Monseigneur Lemmens, hulpbisschop van he aartsbisdom Mechelen-Brussel en verantwoordelijk voor het vicariaat Vlaams-Brabant.
Traject Mariaprocessie:
Mgr. Senciestraat (vertrek), Brusselsesteenweg, Meiboom, Onderwijsstraat, Vestingstraat, Ninoofsesteenweg, Beestenmarkt, Volpestraat, Minderbroedersstraat, Oudstrijdersplein, L. Theunckensstraat, Arkenvest, Basiliekstraat, Maandagmarkt, Melkstraat, Grote Markt, Possozplein, Vondel (ontbinding).

Meer info: www.mariaprocessie.be en www.facebook.be/mariaprocessie

Kathleen D’Herde trekt Open VLD lijst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmorgen kondigde Fons Geeroms op een persconferentie aan dat het bestuur van Open VLD unaniem Kathleen D’Herde als lijsttrekker heeft aangeduid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Fons Geeroms werd met éénparigheid van stemmen voorgedragen als lijstduwer. Midden juni wordt de volledige lijst voorgesteld.
 
Fons Geeroms: ” Persoonlijk is dit voor mij een emotioneel moment. Ik heb vijf maal, de eerste keer in 1982, de liberale lijst getrokken. In 2000 konden we een sprong vooruit maken van drie naar zes zetels. We hebben toen voor het eerst de homogene CD&V-meerderheid kunnen breken in Sint-Pieters-Leeuw maar belanden ook toen weer in de oppositie omdat CD&V koos voor een kleinere partij. Het werden onze vruchtbaarste jaren qua oppositie voeren.
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezing ben ik samen met Kathleen D’herde schepen in de gemeente. Kathleen is de voorbije jaren steeds mijn rechterhand geweest waar ik steeds op kon rekenen.
Kathleen D’Herde en ikzelf waren het reeds geruime tijd roerend eens over deze opstelling van de lijst. Zij had de fijngevoeligheid om mij eerst te vragen of ik nog maar eens lijsttrekker wilde worden. Maar ik vond het nu de tijd om de fakkel door te geven aan een zeer bekwame vrouw. Ik ga de lijst nu trekken, wat ik met plezier ga doen om ten dienste te staan van de lijsttrekker en de inwoners van de gemeente.
Samen zullen we zorgen voor ervaring en een sterke blauwe lijst. Wij hebben een bestuursploeg die het optimaal evenwicht nastreeft tussen ervaren en nieuwe leden en dat moet uitmonden in een evenwichtige lijst. Ook zullen we enkele nieuwe jonge kandidaten begeleiden die zelf naar ons toe zijn gekomen om politiek mee te werken in onze gemeente. De namen zullen we in juni bekend maken omdat we de statuten van de partij respecteren. We zoeken wel nog enkele vrouwen voor op onze lijst.
Mijn ambitie blijft nog steeds dezelfde en als ik in oktober niet weggestemd wordt, zal ik op 1 januari 2013 paraat staan om er voluit voor te gaan voor de volgensd zes jaar. In onze partij is iedereen het er wel over eens dat als we in de bestuursmeerderheid komen dit de personen zullen zijn met het meeste stemmen op de lijst.”

Kathleen D’Herde: ” Onze lijst is een evenwichtige groep met vertegenwoordiging van alle groepen van de Leeuwse bevolking. Fons en ikzelf gaan als duo nog lang verder werken en laat ons hopen met ‘goodwill’ van de kiezer en met nog heel veel meer Open VLD mensen.
We zijn blij dat er reeds enkele zeer begaafde en onderlegde jongeren zelf naar Open VLD gekomen zijn.”

Fons Geeroms: ” Twee politieke groepen denken de nieuwe burgemeester in hun rangen te hebben. Ik zeg dat Kathleen D’Herde de ideale burgemeester voor Sint-Pieters-Leeuw zou zijn! Kathleen is gestart in het OCMW, daarna zat ze zes in de oppositie waar ze veel bijgeleerd heeft en nu zetelt ze reeds zes jaar in het college waar ze steeds meer en meer gewicht in de schaal legt. We zijn niet de grootste partij maar zeg nooit, nooit.”

Kathleen D’Herde: ” Ik heb resentelijk nog eens naar onze vorige campagne gekeken en Open VLD heeft daar veel van verwezenlijkt. Rekening houdend met de coalitie partijen.
Er kwamen nieuwe handelsverenigingen bij in Ruisbroek en Negenmanneke, de nieuwjaarsdrink die er nu is voor zelfstandigen en ondernemers opende heel wat nieuwe poorten om samen er economisch op voorruit te gaan.
Ook als schepen van jeugd mag ik zeggen dat we veel bereikt hebben. Vooral bijvoorbeeld wat betreft de buitenschoolse kinderopvang. Vroeger was dit een lege doos, enkel opvang geen activiteiten. Nu is er een coördinator en worden er activiteiten georganiseerd. De ouders ondervinden dit en zijn veel geruster dat hun kinderen in een leuke omgeving vertoeven waar activiteiten georganiseerd worden.”

Dienstverlening De Lijn verstoord

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Dinsdag 22 mei 2012 –  Door een staking in de stelplaatsen Dilbeek en Meerbeke is de dienstverlening van De Lijn in het Pajottenland momenteel ernstig verstoord.

De chauffeurs klagen over het gebrekkige onderhoud van de bussen. Later op de dag hebben ze een onderhoud met de directie.

Raadpleeg op  www.delijn.be alle informatie over de hinder die de staking in de stelplaatsen Dilbeek en Meerbeke met zich meebrengt.

UPDATE 14.30 uur: Directie en vakbonden De Lijn Vlaams-Brabant bereiken een akkoord.

Vanmiddag hebben de directie en vakbonden van De Lijn Vlaams-Brabant een akkoord bereikt. Het overleg vond plaats naar aanleiding van een spontane stakingsactie in de stelplaatsen van Dilbeek en Meerbeke. De chauffeurs legden het werk neer uit onvrede over de staat van de bussen.   Morgen zullen de bussen terug volgens de normale dienstregeling rijden.

De directie kwam met de vakbonden overeen om twee mecaniciens ad interim aan te werven voor het onderhoudscentrum in Dilbeek. Verder zal met de directie Personeelsbeleid de situatie in andere werkplaatsen bekeken worden. Tot slot werd afgesproken de interne werking binnen het Dilbeekse onderhoudscentrum te optimaliseren. 

Morgen rijden alle bussen van de stelplaatsen in Dilbeek en Meerbeke terug gewoon uit. Het busverkeer in de regio Pajottenland zal dan terug normaal verlopen.

inschrijven: Infosessie diabetes 9 juni 2012

LOT / REGIO: – Diabeteswerkgroep Halle organiseert op zaterdag 09 juni 2012 een infosessie diabetes in De Chalet te Lot.
Diabetespatiënten zijn uiteraard welkom, maar ook vele anderen: familieleden van diabetespatiënten, zorgverleners, andere geïnteresseerden, …
Boeiende spreekbeurten van een diëtist, een podoloog, een diabeteseducator, een kinesist en de zorgtrajectpromotor staan op het programma. Ook een huisarts en een verantwoordelijke van de Vlaamse Diabetes Vereniging zullen van de partij zijn. Staaltjes en folders worden uitgedeeld en er wordt een kleine gezonde snack voorzien.
De infosessie is gratis maar inschrijving is vereist: dit kan via zorgtrajecten@telenet.be of via 0474 20 58 40 (Annelies Molein).

Datum: Zaterdag 09 juni 2012
Locatie: De Chalet, Frans Walravensstraat (naast nr 21), 1651 Lot
Uur: 10u00 – 12u30 (met pauze)
Meer info: www.diabeteswerkgroep.be

wolkbreuk boven regio

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Rond 18.00 uur kregen Sint-Pieters-Leeuw en de rest van de Zennevallei gedurende een half uur zware stortbuien te verduren.
Al snel stonden heel wat straten blank en begon voor vele gezinnen de ellende van onderstaande delen van hun woning.

Wagens die toch door de watermassa probeerden te rijden reden zich vast in het wassende water.
Nadat de wagen door de brandweer bevrijd was braakten ze bij het herstarten heel wat rook uit.

In Negenmanneke stond de Bergensesteenweg blank, evenals aan Laekelinde en het rond punt met Il Parma. Ook heel wat meldingen van waterlast in Ruisbroek  en aan Coloma.
Enkele huizen in de Villawijk zijn ondergelopen.
 
Verscheidene straten kregen ook een modderstroom van de nabijgelegen velden te verwerken.

 
bovenstaande foto’s – Françoise Vandersteen: ” Dit is de JB Wautersstraat . Nog nooit gezien in de 20 jaar dat ik hier woon.”

bovenstaande foto: Jennifer Jonathan – ” De gemeentediensten zijn voor ons deur gekomen maar hebben niks gedaan! Ze zijn gewoon verder gereden waarom?  Bij ons en de buren stond het water in de kelder.
Al de buren in de straat hielpen elkaar. Zo ook bij iemand van 83 jaar die alleen woont.”

UPDATE 20.30 uur: Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij viel er in de regio tot 70mm neerslag op zeer korte tijd.

UPDATE maandag 21 mei – 08.00 uur:
Brandweer Halle kreeg gisteren 80 oproepen te verwerken  en was tot 04.00 uur vannochtend in de weer.
Ook de korpsen uit de regio en Brussel kwamen versterking bieden om de vele huizen en kelders die blank stonden leeg te pompen.
Ook vannochtend kwamen bij de brandweer nog enkele oproepen binnen voor ondergelopen kelders. 
Brandweer Halle is ook nog de volgende 48 uur paraat want er zijn nog onweders aangekondigt.


Het weer voor de volgende dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

brand in de Gieterijstraat

BRANDWEER logoRUISBROEK: – In de Gieterijstraat in Ruisbroek is vandaag brand uitgebroken in de garage van een huisarts. De brandweer van Halle en Brussel kwamen er bij. Ze konden voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis.

De garage en de auto die er instond zijn wel zwaar beschadigd. De brand is vermoedelijk ontstaan door een technisch defect aan de droogkast.

agenda: Tournee Motivee

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 20 mei 2012 vindt het startschot van de Tournee Motivee plaats.

Sander Denayer: ” Samen met enkele vrienden hebben we een project opgestart dat ‘De Motivees’ heet. Onze missie kort samengevat: wij zijn er zeker van dat de Rode Duivels in 2014 wereldkampioen worden, en we willen onze mede-belgen hier al zo goed mogelijk op voorbereiden (motiveren dus).
We zijn hier al een tijdje heel druk mee bezig .We hebben een snelgroeiende fanpagina op facebook en zeer binnenkort komt ook onze website online. Hou ons zeker in de gaten, zou ik zo zeggen.

Verwacht je aan een zonnige dag vol activiteiten, telkens in verband met De Motivees en de Rode Duivels. Dames, laat jullie niet afschrikken door het ruige mannelijke voetbalwereldje, voor beide geslachten staan er fijne activiteiten op het programma.

Een greep uit de geplande activiteiten:
• Bottelen a.k.a. flessenwerpen
• Espinoza / Om ter hardst trappen
• Schminken (raad eens welke kleuren we gebruiken)
• Pompoms maken
• Babbelbox
• Draag zelf een steentje bij voor de grote zelfgemaakte vlag
• Darts jouw minder favoriete spelers uit de ploeg
• Circus
• Grote tricolore-switch: neem zo veel mogelijk kleren mee in één van de drie landskleuren. Deze hangen we dan open aan 3 waslijnen. Zo kunnen we ons alvasl Motivee kleden en met wat overblijft aan textiel plannen we voor de wedstrijd een 4pimp-my-fan´-workshop.

Voorts is er veel lekkers voorzien in de vorm van een friet- en hamburgerkraam, een bar, een muziekske en vooral flink wat amusement.

Prijzen:
5 euro ingang volwassenen (>18 jr)
3 euro kinderen ( 2 euro per persoon voor groepen groter dan 10

Hierdoor wordt je een officiële Motivee, met unieke badge, voordelen tijdens volgende activiteiten, een activiteitenkaart voor de eerste Tournee Motivee, en een drankticket.

agenda: Highland Games

LENNIK: – Op zondag 20 mei 2012 zijn er de 2de Highland Games “Mc Sinclair” vanaf 12.00 uur aan het Kasteel Van Gaasbeek.

Met schotse markt en krachtspelen, kinderanimatie, roofvogelshow, en muziek van De Flaumandrum Pipe Band, celtic dance enz…

Meer info via:www.mcsinclair.be