Open Vld- Sint-Pieters-Leeuw gekant tegen een open terugkeercentrum in de gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 25 januari 2012 stuurde Open Vld-schepen Fons GEEROMS een schrijven naar Maggie DE BLOCK, Staatssecretaris voor asiel en migratie, om de bezorgdheid van Open Vld-Sint-Pieters-Leeuw te uiten i.v.m. de mogelijke installatie van een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw, in het vroegere rusthuis Atlantis op de hoek van de Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg.

Op 20 februari 2012 hadden de Open Vld-schepenen Fons GEEROMS en Kathleen D’HERDE een gesprek met Staatssecretaris Maggie DE BLOCK en kregen ze de gelegenheid om hun bezwaren tegen de mogelijke inplanting van een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw kenbaar te maken.

Zij wezen de Staatssecretaris er op dat de in Sint-Pieters-Leeuw eventueel voorziene locatie gelegen is in een drukke woonwijk, met heel wat oudere bewoners, die nu al leven met een reëel onveiligheidsgevoel, omdat het de buurt is van de gemeente met het hoogste aantal politionele inbreuken. De overlast heeft er al eens toe geleid dat de avondklok moest ingesteld worden. Het verouderd gebouw is gelegen in het erkend “impulsgebied Negenmanneke”met een zeer grote instroom van vreemdelingen ( 90% anderstalig ). De gemeente en het ocmw kennen al extra druk door de toestroom van vreemdelingen/asielzoekers : de druk op de dienst vreemdelingenzaken is in 2011 verdubbeld!

De nabijheid van de N6 en de Ring betekenen voor criminelen een uitstekende vluchtmogelijkheid. De nabijheid van grote winkelketens, zoals Mediamarkt en Ikea, verhogen bovendien ook nog de druk uit Brussel.

De Open Vld-schepenen maakten de Staatssecretaris opmerkzaam op de wateroverlast waarmee de wijk en het rusthuis Atlantis in het verleden vaak te kampen hadden. En last but not least wezen ze op het laatste brandweerverslag, waar duidelijk in staat dat de locatie niet geschikt is voor een asielcentrum!

Staatssecretaris Maggie DE BLOCK beloofde aan de beide Open Vld-schepenen rekening te zullen houden met al deze argumenten bij de uiteindelijke keuze van een locatie voor een open terugkeercentrum. Zij wees er evenwel op dat in een dergelijk centrum alleen uitgeprocedeerde asielzoekers, die vrijwillig naar hun land van herkomst willen terugkeren, daar maximum twee tot vier weken zullen kunnen verblijven.

Fons Geeroms: ” Wij vernamen uit goede bron dat er pas tegen het einde van de week een beslissing zou vallen… “.

agenda: Sagen en legenden in het Pajottenland

SINT-PIETERS-LEEUW: – Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw nodigt u in het kader van de Nacht van de Geschiedenis uit voor ‘Sagen en legenden in het Pajottenland’ op dinsdag 20 maart om 20.00 uur.

Wisten jullie dat ‘Klurre met zijn keet’ onze contreien vroeger onveilig maakte, dat de zieltjes van ongedoopte kinderen ronddwarrelen in de vorm van lichtjes, dwaallichtjes genoemd, dat in de jaren ’60 in Gooik een oud vrouwtje beticht werd van hekserij, dat het spookt op het Galgenveld in Vlezenbeek?

Het Davidsfonds zondert zich af in een cafeetje, bij een rustig (of toch niet) drankje, op zoek naar waarheid en legende. Volg de dwaallichtjes maar op jullie pad naar het Cafeetje van PC Negenmanneke, maar pas op ‘ge moogt er niet naar wijzen, want dan…’ . Wees dus op je hoede!

Spreker Sabine Libaut is germaniste, gespecialiseerd in het volkscultureel erfgoed uit onze streek.

Bijdrage in de kosten: € 2 (ter plaatse te betalen) Iedereen welkom.

agenda: Lach van de Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de Jeugddienst ‘Lach van de Leeuw’ op zaterdag 24 maart 2012 vanaf 20.00 uur.

Een comedy avond met The Lunatics, Benedetto Schillaci en Adam Fields.

VVK: €5 ADK: €8.
Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden van de jeugdraad.
Locatie: Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw

Waar komt open terugkeercentrum?

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – Waar komt het open terug keercentrum? Verscheidene Nationale media melden vandaag dat dit toch in Sint-Pieters-Leeuw is.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block noemde vandaag geen locatie in haar persmededeling.

PERSMEDEDELING: Asiel en migratie: staatssecretaris De Block zet maximaal in op terugkeer.
BRUSSEL, 12/03/2012.- “Nu we het resultaat van de budgettaire controle zwart op wit hebben staan en de regering haar steunt betoond heeft aan het nieuwe asiel- en migratiebeleid, kunnen we een aantal projecten uit het regeerakkoord, vooral rond terugkeer, concreet realiseren“, stelt Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
De 2.800 bestaande plaatsen in de transitcentra voor asielzoekers kunnen tot het einde van 2012 worden opengehouden en dossiers zullen sneller kunnen worden afgehandeld. Er is ook definitief groen licht voor het open terugkeercentrum en de opening van het gesloten centrum Caricole.
Maggie De Block zal daarnaast een aantal rechtstreekse besparingen doorvoeren bij de asielinstanties onder andere door een efficiënter beheer van het opvangnetwerk.

Maggie De Block: “Het humaan en correct asiel- en migratiebeleid dat ik voer, heeft als belangrijkste pijlers : inzetten op terugkeer, betere en snellere procedures, minder instroom en misbruiken maximaal bestrijden. De terugkeer gebeurt daarbij liefst vrijwillig maar als het moet gedwongen.”
De staatssecretaris vindt kwaliteitsvolle procedures zeer belangrijk: “Vreemdelingen die internationale bescherming zoeken, moeten snel antwoord krijgen. Hoe sneller zij een beslissing in de hand hebben, des te sneller kunnen ze zich in onze maatschappij integreren of kunnen ze hun terugkeer voorbereiden.”
Als behandelingstermijnen van de asieldossiers verkorten, dan verlaten de mensen vlugger het opvangnetwerk dat de laatste jaren verzadigd is geraakt.

Enkele van de belangrijke maatregelen die de komende maanden worden doorgevoerd, zijn:

– Opvangplaatsen in transitcentra open tot 31 december 2012. Staatssecretaris De Block zal zo snel als mogelijk problemen rond instroom, uitstroom, terugkeer en misbruik aanpakken met structurele maatregelen zoals wetswijzigingen, de creatie van een open terugkeercentrum enz. Als die maatregelen hun vruchten afwerpen, moet het mogelijk worden plaatsen af te bouwen en na verloop van tijd centra te sluiten.
Dergelijke structurele maatregelen hebben echter tijd nodig eer ze concreet resultaat opleveren en daarom is het van belang dat op korte termijn voldoende opvangplaatsen open blijven. Staatssecretaris De Block: “Ik zal geen nieuwe plaatsen openen maar de 2800 bestaande plaatsen in de vijf transitcentra in Bastenaken, Gembloers, Houthalen-Helchteren, Bierset en Weelde houden we wel open tot 31 december 2012 om te vermijden dat nog meer mensen op straat zouden belanden. Het is natuurlijk de bedoeling deze vijf tijdelijke transitcentra eerst af te bouwen en, als dat mogelijk is, zelfs vroeger te sluiten dan momenteel voorzien is.”
– Open terugkeercentrum. De realisatie van een open terugkeercentrum is eveneens een hoeksteen van het terugkeerbeleid van staatssecretaris De Block. Uitgeprocedeerde vreemdelingen worden in een open terugkeercentrum begeleid en voorbereid op hun terugkeer. Door intense begeleiding verhoogt de kans op een snelle, vrijwillige terugkeer.
– Gesloten centrum Caricole opent. Het nieuwe gesloten centrum “De Caricole” in Steenokkerzeel opent in april 2012. De Caricole zal het transitcentrum 127 en het INAD-centrum vervangen. In het gesloten centrum 127 in Steenokkerzeel verblijven mensen die asiel hebben gevraagd aan de grens. In het INAD-centrum (inadmissibles) op de nationale luchthaven verblijven mensen die tegengehouden zijn aan de grens en die geen asiel hebben gevraagd. Na maximum zeven dagen nemen zij een terugvlucht.

agenda: voordracht over Hydrangea’s

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Vasteplantenvereniging, regio Pajottenland (VVPV) organiseert op vrijdagavond 16 maart 2012 een voordracht over ‘Hydrangea’s’ door Harry Van Trier.

Hydrangea’s, in de volksmond hortensia’s genoemd, waren een tijdje uit de mode maar de laatste jaren zijn ze begonnen aan een steile opmars. Men treft nog weinig tuinen aan waar ze niet aanwezig zijn. Maar hoe ze verzorgen is voor velen de vraag. Deze avond krijg je hierop antwoord maar ook op vele andere vragen over deze plantenfamilie.

Plaats: Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma, Jozef De Pauwstraat 25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, om 20.00 uur.
Gratis voor leden, €2 voor niet-leden.
Organisator Vlaamse Vasteplantenvereniging-Pajottenland – 02/356 13 38