REGIO / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei schrijft enthousiast verder aan het verhaal van natuur en landschap in het Pajottenland en de Zennevallei.
Vandaag stelden ze de ‘ABC van Pajottenland & Zennevallei’ poster voor evenals twee nieuwe projecten waarbij ook Sint-Pieters-Leeuw betrokken is.
 Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën heeft op zijn algemene vergadering van  december 2011 unaniem beslist om de naam van de vzw te veranderen in Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. De naam Zenne, Zuun & Zoniën was een projectnaam uit de beginjaren van de vzw toen het Pajottenland niet in het werkingsgebied was inbegrepen. Door de nieuwe naam is het verband tussen de vereniging en het werkingsgebied (de ‘streek’) een stuk duidelijker. Alle gemeenten zijn herkenbaar in de nieuwe naam. Bovendien kan het regionaal landschap op die manier gemakkelijker inspelen op dynamieken rond streekidentiteit en –vermarkting .

In voorjaar 2012 worden een aantal praktische en formele aspecten van de naamsverandering voorbereid. Tegen de zomer komt de nieuwe naam officieel in gebruikt en zal hierover uitvoerig gecommuniceerd worden.

ABC van Pajottenland & Zennevallei

Met de poster ‘ABC van Pajottenland & Zennevallei’
(gratis te verkrijgen bij 450 verdeelpunten in de regio) levert het Regionaal Landschap een alfabet aan geïnspireerde co-auteurs – inwoners, landbouwers, verenigingen en gemeenten – die hun tuin, buurt en streek nog een stukje groener en mooier willen maken. En mee het verhaal van de regio willen vertellen.

.

Wandelnetwerk Pajottenland – fase 2

Wandelnetwerk PajottenlandDe bestseller Wandelnetwerk Pajottenland (10 000 wandelkaarten verkocht) wordt tegen 2013 aangevuld met Bever, Herne, Galmaarden en een stuk van Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

In dit project wil Regionaal Landschap het huidige wandelknooppuntennetwerk Lennik-Gooik-Pepingen (= 300km.) vervolledigen met de gemeente Bever, Galmaarden, Herne en een stuk van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Dilbeek (fase 2 = 300 km.). Op die manier zal het uiteindelijke ‘Wandelnetwerk Pajottenland’ zo’n 600 km. Bedragen en het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen worden en het Pajottenland als wandelregio op de kaart zetten. Het project zal zich eveneens focussen op de monitoring van het gebruik van de routes in het wandelnetwerk, om de economische return voor het Pajottenland te kunnen bepalen. Het project loopt van 1/1/2012 tot en met 31/12/.
De ontwikkeling van het wandelnetwerk gebeurt in nauwe samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant en Pajottenland+. Het Regionaal Landschap staat in voor de inventarisatie en selectie van de trage wegen, het overleg met de aangelanden en de lokale gebruikers, de opmaak van de ontwerpkaart met infobrochure én het uittekenen van de knooppuntennummering. De aankoop en plaatsing van de bewegwijzering, layout en druk wandelkaart én verkoop en promotie neemt Toerisme Vlaams-Brabant voor zijn rekening.

Projectverantwoordelijke, Inge Dooremont :” Met behulp van digitale wandeltellers en schriftelijk en mondelinge bevragingen, zal het gebruik van de routes in het wandelnetwerk gemonitord worden. De resultaten van deze monitoring moeten ons een inzicht geven in de economische impact van het wandelnetwerk Pajottenland en in het profiel, gedrag, tevredenheid en bestedingen van wandelaars. Deze informatie laat toe om het wandelnetwerk gerichter te promoten en te versterken en zal extra draagvlak creëren voor het trage wegennetwerk door de plaatselijke bevolking te overtuigen dat natuur en landschap een belangrijke bron van inkomsten kunnen genereren.
Voor Sint-Pieters-Leeuw zal in fase 2 ook een gedeelte van de gemeente toegevoegd worden .
Concreet bevat de kaart nu reeds delen van Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem en zal er nu ook een stukje van Vlezenbeek aan toegevoegd worden. Dus die kant van de gemeente wordt uitgebreid
. Onze werkwijze om nieuwe wandeltrajecten toe te voegen is door in eerste instantie gebruik te maken van bestaande wandelpaden en dan gaan we kijken of dit volstaat. Want we moeten aan een aantal criteria voldoen voor het wandelnetwerk. Zo mag je lus in principe niet groter zijn dan 5 km. En 50% van je netwerk moet over onverharde wandelwegen gaan willen we subsidies van de provincie ontvangen. Dus met die gegevens kijken we of de bestaande paden volstaan zo niet gaan we kijken waar we nieuwe verbindingen kunnen maken. Daarvoor maken we gebruik van de buurt-atlas. Omdat je daarmee meteen een juridische basis hebt om mee te beginnen. Maar of we dat effectief nodig zullen hebben zal de toekomst uitwijzen.
Voor de realisatie in Sint-Pieters-Leeuw kunnen we ook dankbaar gebruik maken van inventarisatie van trage wegen die Johan Persoons, Kristien Van Hecke en een team van negen vrijwilligers gemaakt hebben onder begeleiding van Regionaal Landschap in 2010.
Eens we met dit alles een ontwerp van routes hebben. Stappen we naar de lokale besturen, natuurverenigingen, boeren om te vragen of ze hiermee akkoord zijn. Of zij opmerkingen hebben van zaken die we over het hoofd gezien hebben. Er komt dus heel wat bij kijken.
En ook bij de nieuwe kaart zullen we een boekje toevoegen waarbij regionaal landschap de nadruk legt op de natuur en het landschap waar men door wandelt. En ook hier vragen we lokale insteek van heemkundige kringen en verenigingen. De opening voorzien we tegen mei 2013. Maar om de nodige subsidies te bekomen moeten we deze zomer reeds de definitieve trajecten inventariseren en vastleggen.”

Zuurstof voor de Zennevallei

Het waterverhaal Zuurstof voor de Zennevallei laat inwoners en bezoekers in Beersel,Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw drijvend… op verhaal komen.

Visieontwikkeling voor het gebied.
Open ruimte:
Parken, bossen, de oevers van de Zenne, open zichten op glooiende akkers, kleine landschapselementen… ze vormen samen een groen netwerk dat we clusteren, verbinden en versterken. De open ruimte draagt bij tot een betere levenskwaliteit, ook voor de toekomstige generaties.

Integraal Waterbeheer:
Binnen het integraal waterbeheer onderzoeken we oplossingen om beter bestand te zijn tegen de klimaatsveranderingen. Het afstemmen van de verschillende waterbeheerders is van belang om te komen tot meer coherente oplossingen voor enerzijds overstromingen en anderzijds uitdroging van de watertafel.

Recreatief netwerk met Zennepad:
De Zenne en haar vallei, als natuurlijke ruggengraat van het groene en blauwe netwerk, willen we zoveel mogelijk opwaarderen en recreatief ontsluiten met een Zennepad.
Samen met de partners stellen we een lijst samen van terreinrealisaties die kaderen binnen bovenstaande drie doelstellingen.

Alwin_LoeckxDirecteur Regionaal landschap, Alwin Loeckx: “ Onze droom is eigenlijk om een Zennepad aan te leggen van aan Brussel tot de grens met Wallonië.
We gaan inventariseren wat er vandaag reeds toegankelijk is, wie eigenaar is van bepaalde percelen zoals bijvoorbeeld de NMBS. Daarna moeten er afspraken gemaakt worden met de eigenaars . Zoals de NMBS zegt je mag wandelen op onze percelen maar wij willen niet aansprakelijk zijn als er iets gebeurt. Voor de openstelling gaan we oa. samen werken met pro-natura uit Halle. Een mooi voorbeeld is het reeds aangelegde stukje Zennepad aan de molensite in Halle.”

Resultaten 2011
De stad Halle heeft al een eerste realisatie langs het Zennepad op haar palmares. De ‘molensite Eizingen’ is een mooi staaltje van natuurbehoud, waarbij bomen verwerkt werden tot een aangenaam zitplekje, takkenrils en een totempaal.
Realisaties bij privé-eigenaars
De bewoners van het projectgebied krijgen de kans om hun steentje bij te dragen aan het landschapsherstel van de Zennevallei. Met hagen, hoogstamboomgaarden, poelen, knotbomen, houtkanten, bomenrijen… werd hier en daar al een stukje in de Zennevallei omgetoverd tot een (nog) mooier landschap.

Planning 2012
Opvolgen van de terreinrealisaties van de actielijst van de startnota. Voor de gemeenten is het van belang om in eerste instantie de quick-wins uit te voeren: bepalen van camperplaatsen, groene schakel naast de Felix De Boeck-site in Drogenbos, inventarisatie van de trage wegen…
Om het brede publiek warm te maken voor ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ werden of worden een aantal publieksactiviteiten georganiseerd: Weg van Klassiek in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel (2012), Proefritten (2013) en… een kajaktocht op de Zenne?
.
Partners en doelgroepen: Gemeenten Beersel – Drogenbos – Halle – Sint-Pieters-Leeuw, Vlaamse Landmaatschappij , Agentschap Natuur en Bos, Inwoners, Landbouwers, Natuurpunt, Waterbeheerders, Verenigingen, administraties, belanghebbenden…
Periode: 2011-2014
Financiering: Agentschap Ruimtelijke Planning en bijdrage van de vier gemeenten
Trekkers bij Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei: Marleen Maldeghem, Kim Ceusters


Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei wil iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap. 15 gemeenten en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland en de zuidelijke Zennevalle willen samen met jou werken aan natuur en landschap en iedereen laten genieten van de streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en het landschap in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Website: www.rlzzz.be.

%d