inschrijven: Infosessie ondernemen, internationaliseren en innoveren

SINT-PIETERS-LEEUW: – ‘Ontdek welke steunmaatregelen de Vlaamse overheid voor jouw bedrijf in petto heeft!’ – op donderdag 15 maart 2012.

Nog te weinig bedrijven maken gebruik van de steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid. Wilt U te weten komen hoe uw bedrijf hiervoor in aanmerking kan komen?

Kom dan naar de infosessie georganiseerd door uw gemeentebestuur op donderdag 15 maart 2012 van 08.00 tot 10.00 uur in het G.C.C. Centrum Coloma – J. Depauwstraat 25 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Tijdens deze sessie stellen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Ondernemen, Flanders Investment & Trade en het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant u in korte presentaties hun diensten en ondersteunende producten voor rond ondernemen, internationaliseren en innoveren.

Uiteraard kan u aansluitend op de sessie uw persoonlijke vragen voorleggen aan de aanwezige contactpersonen.

De toegang tot deze infosessie wordt u gratis aangeboden door het gemeentebestuur.
Om organisatorische reden vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen per e-mail marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be en dit uiterlijk 6 maart 2012.

We kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen.

al dan niet ontbinden Leeuwse culturele vzw’s programmatie en infrastructuur komt voor rechtbank

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft de Leeuwse cultuurvzw’s voor de rechtbank gedaagd om ze te laten ontbinden.
Een eerdere poging om deze vzw’s ‘vrijwillig’ te ontbinden was op een sisser uitgelopen omdat de gebruikers, afgevaardigden uit de cultuurraad, niet akkoord gingen. Zij opteren voor een extern verzelfstandigd agentschap waarin de gebruikers nog een rol kunnen spelen. 

Gust Crabbe (N-VA), lid cultuurraad en afgevaardigde in de vzw’s vertelt:

Gust Crabbe

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft Schepen Marleen Bosmans gedagvaard voor de rechtbank. In haar hoedanigheid van voorzitter van de culturele vzw’s programmatie en infrastructuur moet zij op vrijdag 2 maart verschijnen om de vzw’s op te doeken.
Op dit ogenblik worden de taken van de vzw’s waargenomen door de dienst cultuur die onder het gezag staat van het schepencollege. Op die
manier wordt de inspraak van de verenigingen teniet gedaan.

De vzw’s werden indertijd opgericht door vader Felicien Bosmans om gemakkelijker te kunnen programmeren en werken zonder de dagelijkse bemoeinissen van het college en om de privé meer te kunnen betrekken in het culturele gebeuren, ondermeer door sponsoring of nauwere samenwerking. De mandaten werden ingevuld door een helft afgevaardigden van de cultuurraad en een helft afgevaardigden van de politieke fracties. Deze vzw’s werkten tot ieders voldoening.

Er stelt zich echter een probleem als de voorzitter van de vzw’s aan de kant staat van de gemeenteraad en het college waarvan ze deel uitmaakt en voor de rechtbank het standpunt moet gaan verdedigen van de raad van bestuur die tegen de ontbinding is. Als schepen heeft zij gestemd om de vzw’s te ontbinden. Er zijn hier op zijn minst tegengestelde belangen in één en dezelfde persoon. Bovendien is er het werk van vader Felicien dat wordt tenietgedaan.

Op de vergadering van de vzw’s van 28 dezer werd hierover een hartig woordje gewisseld en kwam men tot de conclusie dat de schepen de vzw’s niet alleen kan vertegenwoordigen, zoals trouwens de statuten voorzien. Daarom zal de ondervoorzitter Hubert Avaux, tevens voorzitter van de cultuurraad, ook naar de rechtbank gaan om de uiteenlopende standpunten uit te leggen.

De schepen kreeg de opdracht om als voorzitter het standpunt van de meerderheid, die tegen ontbinding is, te verdedigen. Een stemming om te berusten in de zaak werd opnieuw door de algemene vergadering van de vzw’s afgewezen. Dit goedkeuren zou neerkomen op ondergraven van het eerder ingenomen standpunt.”

De rechtbank behandelt de zaak op vrijdag 2 maart.

Reactie van Cultuur Schepen Marleen Bosmans (CD&V) :

Marleen Bosmans

Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat niet de schepen, maar de vzw’s gedagvaard zijn. Kopie van de dagvaarding werd trouwens toegestuurd aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ik heb dus zeer correct gehandeld door de Raad van Bestuur samen te roepen naar aanleiding van deze dagvaarding. De dagvaarding werd aan mij betekend omdat de statuten bepalen dat de schepen van Cultuur ambtshalve voorzitter is van de cultuurvzw’s.

Een democratisch verkozen orgaan, de gemeenteraad, heeft op 26.5.2011 beslist om de vzw’s te vragen zich vrijwillig te ontbinden omdat volgens het Gemeentedecreet dat tegen 1.1.2013 toch zou moeten gebeuren. De beslissing om de vzw’s voor 1.1. 2012 op te heffen is ingegeven door de bezorgdheid om de werkzekerheid van het vzw-personeel te verzekeren. Dit personeel kon zonder verlies van wedde worden overgenomen door de gemeente als de taken van de vzw’s door de gemeente werden overgenomen. Daarom werden de concessiecontracten met de vzw’s opgezegd m.i.v. 01/01/2012, wat impliceert dat de vzw’s vanaf 1/1/2012 geen opdracht meer hebben. Het komt aan de gemeenteraad toe te beslissen om na 4 jaar grondig onderzoek de geschikte bestuursvorm te kiezen voor de beleidsdomeinen cultuur én sport. De houding van diegenen die de vzw’s willen in leven houden berust op zuiver partijpolitieke motieven en niet op redenen van goed bestuur. Het inspraakorgaan bij uitstek is en blijft de cultuurraad, waarin alle erkende culturele en socioculturele verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw vertegenwoordigd zijn.

De statuten bepalen dat voorzitter en ondervoorzitter samen de vzw in rechte vertegenwoordigen. Dat is dan ook de reden waarom voorzitter en ondervoorzitter samen aanstaande vrijdag naar het Justitiepaleis gaan.

Tenslotte betreur ik het ten zeerste dat Gust Crabbe de persoon van mijn overleden vader hierbij betrekt. Dat is niet de op de bal, maar op de man spelen. Trouwens, mijn vader zaliger was steeds de eerste om erop aan te dringen in eerste plaats de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren.”

UPDATE 2 maart 2012:
De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de rechtszaak dat de gemeente had aangespannen tegen haar twee culturele vzw’s, uitgesteld naar 16 april 2012.

Pajottenland op Vijf TV in het programma een weekendje weg

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De reportagemakers van ‘Weekendje weg’ op Vijf TV besteden vanaf zondag 11 maart 2012, een week lang, een uitzending aan het Pajottenland en de Zennevallei.
Vanmorgen hadden er opnames plaats in het kasteel van Gaasbeek.

De Vijf TV crew van 'weekendje weg' met Els Thibau en gastspreker prinses carnaval Halle Connie Rompato

Misschien hebben jullie de voorbije weken Els Tibau al aan het werk gezien in het programma ‘Weekendje Weg op Vijf TV? Ze gaat op bezoek in een regio of stad en zoekt er leuke winkeladresjes en mooie plekjes om te bezoeken. Vanaf 11 maart is het Pajottenland en de Zennevallei aan de beurt.

Lien Standaert, Pajottenland+: ” Voor deze uitzending hebben vzw Pajottenland+ binnen het EFRO-project regional branding Pajottenland: streekidentiteit als economische hefboom voor plattelandsondernemers, toerisme Pajottenland en Zennevallei en toerisme Halle de handen in elkaar geslagen om zo tot een mooi aanbod te komen en onze regiotroeven in de kijker te zetten tijdens het programma ‘Weekendje weg’ van Vijf TV“.

Zo komen tijdens de uitzending oa. het 300km-lange wandelnetwerk, het Halse verkeersvrije winkelcentrum, kasteel van Gaasbeek, De Lambiek in Beersel evenals verscheidene winkels aan bod.

 

Presentatrice Els Tibau overnachte voor de opnames in het Hof van Petronilla in Gooik. We vroegen Els wat ze van de streek vond.

Els Tibau: ” We zijn hier nu twee dagen voor de opnames en de streek bevalt me enorm. De mooie landschappen met de overlappende weilanden, de schapen en boerenpaarden die daar reeds opstaan zijn voor een dierenliefhebber zoals ik enorm mooi. Ik heb een vriendin die aan de Kesterheide woont in Gooik en ja het is een paradijs hé. Ik kom zeker nog terug naar de streek.
Ik genoot ook van mijn bezoek aan het streekproductencentrum in Halle. Welke verscheidenheid aan producten die jullie streek heeft is enorm. Verder heb ik enkele leuke winkels ontdekt en de rest moet de kijker maar zien vanaf 11 maart op Vijf-TV

Meer info: http://www.vijftv.be/programma_weekendjewegmetvijftv.php

zondag 11 maart om 16u15 en 23u40
maandag 12 maart om 10u00, 13u35, 14u40
dinsdag 13 maart 10u05, 13u45, 14u50
woensdag 14 maart 09u55, 13u40, 14u45

 

agenda: zomer tweedehandsbeurs Gezinsbond Ruisbroek

RUISBROEK: – Tweemaal per jaar organiseert de Gezinsbond van Ruisbroek een tweedehandsbeurs voor baby-en kinderkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-uitzet, boeken, fietsen, zwangerschapskledij, … .

Zaterdag 3 maart 2012 ben je welkom van 14u00 tot 16u00 op de ‘zomer tweedehandsbeurs’.
In zaal ’ Ons Huis’ Fabriekstraat 9 te Ruisbroek..