agenda: Mafia Fifties

SINT-PIETERS-LEEUW: vrijdag 24 februari 2012, JH Twidrio draait de tijd terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw.

Onze familia zorgt voor de grimy doch warme sfeer in de periode waar de maffia heerste, mannen geen softies maar gentlemen waren, vrouwen zo sexy als pin-ups en dansen dansen was en geen tectonik.
Met aangepast decor en muziek van Elvis, Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Lloyd Price, Dean Martin enz.

Er zal een live-band aanwezig zijn die ons zal laten dansen op de grootste klassiekers van toen.
De drooglegging is nog niet zolang geleden opgeheven en dat wordt gevierd met Martini en onze Fiftie’s cocktail.
Ladies trek dus je mooiste jurk aan, gentlemen draag je tuxedo. En laat je meeslepen naar de tijd van weleer. Wie zijn kledij aanpast is free to come, mensen uit deze eeuw betalen 2€
locatie: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

Inbraak in woning

RUISBROEK: –  Er werd tijdens de dag en de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning langsheen de Brugstraat te Ruisbroek.

De volledige woning werd doorzocht en de dieven ontvreemden 2 computers, een playstation, geld en juwelen. De dader(s) liet in de woning een haarband achter.

De lokale recherche voert hierop een navolgend onderzoek; er wordt eveneens een buurtonderzoek ingesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

RESOC Barometer februari 2012

VLAAMS-BRABANT: – RESOC Halle-Vilvoorde is verheugd u de eerste RESOC Barometer te kunnen voorstellen. Deze barometer biedt u in een oogopslag een volledig beeld van de sociaaleconomische situatie in de regio.
Werkgelegenheid:

bron: RESOC Vlaams-Brabant

In eerste instantie bekijken we de top 3 ontvangen vacatures in regio Halle-Vilvoorde in 2011.
In Halle-Vilvoorde worden de meeste vacatures ontvangen voor de beroepsgroepen “Verkoper”, “Andere bureaubedienden” (commercieel, uitvoerend en administratief) en “bewaker”.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Bij de top 10 openstaande vacatures in 2011 zien we voor regio Halle-Vilvoorde dezelfde drie beroepsgroepen (“Verkoper”, Andere bureaubedienden” en “Bewaker”) hoog scoren.

Economische activiteit
De grafiek die de maandelijkse evolutie van het aantal faillissementen in regio Halle-Vilvoorde aangeeft, is duidelijk: De twee crisisjaren (april 2008-april 2010) tekenen zich af door een hoger aantal faillissementen.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Deze trends kunnen niet worden geanalyseerd zonder Vlaanderen mee te nemen. Daarom zetten we het aantal faillissementen op jaarbasis af tegen het totaal aantal faillissementen in Vlaanderen.

In regio Halle-Vilvoorde daalt het aandeel faillissementen t.o.v. Vlaanderen constant in de laatste 4 jaar: van 7,44% in 2008 tot 3,81% in 2011.
Mobiliteit: De inkomende en uitgaande werkpendel van Vlaams-Brabant.

In regio Halle-Vilvoorde werkten in 2009 131.435 inwoners buiten deze regiogrenzen. Dit is 54% van het totaal aantal werkenden in deze regio. De grote meerderheid hiervan is werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (87.366 of 66%). 7.257 (6%) van hen pendelde elke dag naar regio Antwerpen. Regio Mechelen (5%), regio Leuven (4%) en Waals-Brabant (4%) vervolledigen de top 5 van meest populaire pendelbestemmingen van inwoners van Resoc Halle-Vilvoorde. Daarnaast wonen 127.601 werkenden in regio Halle-Vilvoorde buiten deze regio. Dit is 60% van het totaal aantal werkenden in de regio. De meesten komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (20%), regio Leuven (16%), regio Zuid-Oost-Vlaanderen (11%), regio Antwerpen (8%) en regio Mechelen (8%).

Het pendelsaldo (inkomende – uitgaande pendel) bedraagt voor regio Leuven -43.742. Brussel en regio Halle-Vilvoorde zijn belangrijke aantrekkingspolen voor inwoners uit regio Leuven. Het pendelsaldo voor regio Halle-Vilvoorde bedraagt -3.834 maar kent wel een veel grotere dagelijkse instroom (127.601) en uitstroom (131.435) dan regio Leuven.

Deze in- en uitgaande pendel heeft uiteraard zijn repercussies op de mobiliteit in Vlaams-Brabant. Tel er dan nog de dagelijkse inkomende pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (377. 303 in 2009) bij, en het is geen wonder dat met dergelijke pendelstromen, de wegen in onze provincie dagelijks dichtslibben.
bron: RESOC Vlaams-Brabant

Pas afgewerkte Rink nu opengebroken door Belgacom

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na anderhalf jaar heraanleggen ging de Rink vorige week weer open.
Maar nu is Belgacom begonnen met werken.

Schepen van Openbare Werken Martin Schoukens is boos:
De Rink werd onlangs heraangelegd voor een prijskaartje van goed 1 miljoen euro. De werken zijn achter de rug, maar nog niet opgeleverd. Toch is er alweer een put op het voetpad te zien gemaakt door Belgacom. Voor de heraanleg hebben we met alle nutsmaatschappijen twee overlegvergaderingen gehouden over de werken van de Rink. We hebben uitdrukkelijk gevraagd dat als zij in de straat werken moesten uitvoeren dat dan tijdens onze werken te doen. Belgacom liet duidelijk verstaan dat het niets moest doen. Maar wanneer de gemeente dan klaar is, blijkt dat ze prompt het voetpad opengooien.
Volgens Belgacom voor storingen op oude leidingen. Deze oude leidingen konden dus perfect tijdens de werken vervangen worden. Wellicht gooien ze de put nadien weer gewoon dicht, maar niet op de vakkundige manier zoals de aannemer de kasseien aanlegde.”
Als na de werken van Belgacom de voetpaden niet deftig hersteld worden zal dit over gedaan worden door de aannemer van de gemeente (daar de werken nog niet opgeleverd waren). Deze zal dan de rekening doorsturen naar Belgacom.

Agenda: De Weeg uit de doeken doen

VLEZENBEEK: – De cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op vrijdag 2 maart 2012 om 19.30 uur een boeiende avond waarin een stukje geschiedenis wordt doorverteld: ‘De Weeg – uit de doeken doen’ ism kind & Gezin en het gemeentebestuur.

– Een tentoonstelling van voorwerpen en geschriften van meer dan een eeuw kinderwelzijn.
– Een filmpje met getuigenissen van vrijwilligers van De Weeg.
– Een panelgesprek over:
– markante personen met hun ‘eigenaardigheden’
– leuke of juist triestige voorvallen tijdens de huisbezoeken of op De Weeg
– raadgevingen vroeger en nu
– Optreden van Zangvereniging Redoris
– En dan nog… een verhaaltje voor het slapengaan
Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor een drankje.

Iedereen welkom in De Merselborre te Vlezenbeek.
Van dit project is er ook een LEWE-themanummer beschikbaar.


LEWE: De Weeg ‘uit de doeken doen’

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde publiceerde een nieuwe uitgave van ‘LEWE’ : De Weeg ‘uit de doeken doen’, project orale geschiedenis.

Naar aanleiding van de organisatie van de tweejaarlijkse cultuurprijs 2011 groeide in de cultuurraad het idee om in de pare jaren “iets” te organiseren om anonieme inzet onder de aandacht te brengen.

Guido Vanbelle: “ De cultuurprijs zet persoonlijke inzet in de schijnwerper. Er wordt echter zoveel gedaan door zoveel ‘gewone’ mensen waarvan de maatschappelijke relevantie zelden of nooit of ten hoogste tientallen jaren later wordt erkend.
Het project orale geschiedenis was geboren. Het vergde nog een half jaar broedtijd om een thema vast te leggen, enkele verenigingen warm te maken om het project te ondersteunen en een haalbare formule uit te werken.
Een goed thema moest meerdere decennia omvatten, en met foto’s en voorwerpen kunnen gedocumenteerd worden, relevante personen moeten kunnen worden geïnterviewd en een link naar de toekomst moest vermijden dat het hele project slechts een historische betekenis zou hebben.
Volledigheid wordt zeker niet nagestreefd wel een prettige en bewustmakende activiteit vol dankbaarheid. De voorbereidende vergaderingen hebben voldoende stof opgerleverd om dit LEWE boekje mogelijk te maken”.

Het LEWE-themanummer gewijd aan de geschiedenis van De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit 3 grote delen:
1) Geschiedenis van Kind & Gezin
2) Getuigenissen van medewerkers
met getuigenissen van: Lucienne Degueldere-Uyterschout, Paula Beunens-Devillé, Victoire Mertens-Troost, Lieve Steens, Liliane Speeckaert-Février, Ann Destrycker-Desmet, Rosa Denayer, Magda Van Cutsem, Jeanne van Heffen-Van Nechel en Julia Wauters-Rijpers
3) De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten


Wordt lid van LEWE voor 5 euro per jaar!
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer BE26091011630329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.