schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw blijft behouden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft bijkomend advies gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Operationeel Waterbeheer i.v.m. de vraag van enkele inwoners voor een eventuele toelating om tijdens het weekend te schaatsen op het wachtbekken van Volsem en de wachtvijver in Zuun, beide eigendommen van de VMM.

Vrijdagmorgen gaf de heer Kurt Duerinckx, ir. Onderhoud en Toezicht Dijle- en Zennebekken, volgend antwoord:
We begrijpen die wens van het publiek, maar wij zijn niet voor een toelating tot schaatsen.£
Onze waterlopen en infrastructuur worden beheerd in functie van waterhuishouding, en niet van recreatie. Daardoor is het niet uitgesloten dat er gevaren voor recreanten aanwezig zijn. Daarenboven hebben wij ook niet de middelen om elementen voor de veiligheid (zoals ijsdikte) te controleren.
Om die redenen wensen wij niet dat er op de door ons beheerde waterpartijen wordt geschaatst.”

Dit betekent dat het algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw van kracht moet blijven, en dat schaatsers die zich toch op het ijs begeven, dit doen op eigen risico”, aldus Lieve Vanlinthout.

Lancering ‘Vlaanderen kiest!’

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geven vandaag de aftrap voor de organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2012. De minister stuurt vandaag aan alle gemeente- en provinciale besturen een brief met richtlijnen ter voorbereiding van de verkiezingen en lanceert de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be.

Deze regering wil de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de verkiezingsdag in hun gemeente tijdig informeren. Met de brief en de lancering van http://www.vlaanderenkiest.be start de implementatiefase om de organisatie van de verkiezingen vlot te laten verlopen en krijgen tal van vragen een antwoord. De website bevat alle relevante informatie en wordt permanent geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn over de verkiezingsorganisatie kan zich abonneren op de elektronische verkiezingsnieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen.

Minister Bourgeois: “We staan nu goed acht maanden voor de verkiezingen. De lokale besturen en andere betrokkenen beginnen zich te organiseren en hebben er alle baat bij dat ze goed geïnformeerd te zijn om van dit ‘feest van de democratie’ een succes te maken. Lokale besturen, kandidaten en geïnteresseerde burgers kunnen permanent terecht op de verkiezingswebsite om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen ter voorbereiding van de verkiezingen van 14 oktober.

Richtlijnen en nieuwigheden

Op 8 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement al het nieuwe Kiesdecreet goed. Een aantal nieuwigheden hebben ook gevolgen voor de praktische organisatie van de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de indeling in stemafdelingen door de lokale besturen.

De meest opvallende nieuwigheden zijn de vermindering van het aantal te verkiezen provincieraadsleden tot 72 (in Limburg 63). Verder zijn de grenzen van de provinciedistricten hertekend zodat er voortaan per kieskring minstens zes provincieraadsleden worden verkozen. Voor de vaststelling van het aantal gemeenteraadsleden zal het inwoneraantal op 1 januari 2012 in aanmerking worden genomen. De regering zal die lijst zo spoedig mogelijk vastleggen (uiterlijk op 1 juni). In gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd, zijn de stembureaus open van 8 tot 13 uur. Daardoor kan het tellen vroeger beginnen dan in 2006.

Eddy Longeval lijsttrekker Vlaams Belang bij gemeenteraadsverkiezingen.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eddy Longeval zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 de lijsttrekker zijn van Vlaams Belang in Sint-Pieters-Leeuw.
Het afdelings- en regionaal bestuur gingen hier al mee akkoord.

Eddy Longeval (38 jaar) kwam 12 jaar geleden van uit Geraardsbergen naar Sint-Pieters-Leeuw wonen en werkt ondertussen meer dan zes jaar voor het Vlaams Belang als regionaal en provinciaal secretaris.

Als lijsttrekker volgt hij Dr.Georges Gillis op die deze keer de lijst zal duwen.

kalender voorstelling Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week stelde de Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan Sint-Pieters-Leeuw trots de nieuwe kalender voor. De gilde schiet met de traditionele handboog op staande wip in het centrum van Sint Pieters Leeuw. Al jaren gaan zij er prat op dat ze met bogen schieten zonder katrol, vizier of ander hulpmiddel.
 
Vijfentwintig activiteiten staan op het programma in 2012 en iedere woensdag wordt er in het centrum van Sint Pieters Leeuw geschoten. Dat brengt het totaal dit jaar op 77 activiteiten.

Niet alleen is de schuttersgilde zowat de grootste schuttersgilde op staande wip van heel België, maar tevens is het een levendige vereniging met een zeer drukke agenda.
Hoofdman, Danny Pierreux : “Om zoveel activiteiten jaar op jaar tot een succes te kunnen maken, zijn er steeds heel veel helpende handen nodig en daar is in onze gilde gelukkige geen gebrek aan”.

Ondanks dat er vele activiteiten exclusief voor leden zijn, zijn er ook dit jaar ook weer heel wat evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. Uiteraard is iedereen welkom op woensdagavond om eens een kijkje te komen nemen en zijn er de publieke schietingen op zaterdag en zondag.

Hoogtepunt van het jaar is sinds jaar en dag de Koningschieting (zie artikel 25/4/2011) die traditioneel doorgaat op Paasmaandag. Op 1 mei is er een initiatieschieting. Mensen die graag eens zouden willen proberen om te schieten op staande wip kunnen dat die dag eens uitproberen of men kan ook gewoon een pintje of een geuze komen drinken. De Katuit sluit het clubkampioenschap af en op 11 november is er vaste afspraak op de jaarmarkt. Het schuttershof is dan geopend en men kan er een warme soep of iets anders drinken alsook een croque monsieur eten.

Deken, Gunther Coppens: “Het grote publiek kan die dag uitzonderlijk schieten op liggende wip. Dat trekt ieder jaar veel volk. Steeds meer mensen vinden hun weg naar het schuttershof aan de Depauwstraat.”

In 2013 bestaat de schuttersgilde 525 jaar. Volgend jaar zal dus zeker wederom een feestelijk jaar worden.

Meer info: www.sintsebastiaan.be

agenda: hoe maak ik zelf mijn insectenhotel

logo-veltHALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – VELT Groot-Halle (waaronder ook Sint-Pieters-Leeuw valt)  organiseert op donderdag 16 februari 2012 van 20.00 tot 22.30 een workshop ‘hoe maak ik zelf mijn insectenhotel’.

Eddy Michiels, lesgever bij Vlaco, komt ons uitgebreid tonen hoe we hiervoor te werk moeten gaan. Deze workshop is in samenwerking met de milieudienst van de stad Halle.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf gereedschap en materialen meebrengen.
Bij inschrijving ontvangen ze een lijstje van de materialen die in aanmerking komen om een volwaardig insectenhotel te maken.

Voor deze activiteit zijn de plaatsen beperkt. Dus moet er ingeschreven worden.
Inschrijven bij de milieudienst van de stad Halle. tel 02/363.25.15 of milieu@halle.be

Veltgroep:Groot-Halle
Verantwoordelijke: HELENE CLEMENT ( helene.gillisskynet.be 02-356 22 83 )
Locatie: Joepie
Adres: Brouwerijstraat 32, 1500 Halle

inschrijvingen: Creatief paas- en zomeratelier voor kinderen 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kunstacademie organiseert opnieuw kunstenaarskampen voor creatieve geesten van 6 tot 12 jaar: boetseeropdrachten, werken met grafisch en schildermateriaal, een echte tentoonstelling opzetten, … dit allemaal in een leuke werkomgeving en toffe vakantiestemming!

Dit schooljaar gaat het:
paaskunstenaarskamp door van 2 tot 6 april 2012.
zomerkunstenaarskamp door: van 2 tot 6 juli 2012 en van 6 tot 10 augustus 2012.
Waar? In de kunstacademie, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? Dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur.
Inschrijven? E-mail naar kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be en vermeld uw naam en adres.
Inschrijvingsgeld voor een volledige week: 60 euro, 55 euro vanaf het tweede of volgende kind uit eenzelfde gezin.