Wereld-Missiehulp vraagt winterkledij

VLAANDEREN: – Wereld-Missiehulp zoekt dekens en winterkledij voor de kansarmen in België bij deze vrieskou.

Wereld-Missiehulp klinkt u waarschijnlijk niet onbekend in de oren.
We zijn een organisatie die vooral hulp verleent onder de vorm van kledij, medisch materiaal en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Deze hulpgoederen worden in heel Vlaanderen ingezameld om daarna hun weg te vinden naar hun bestemming in een rampgebied en/of in een derdewereldland.
De inzameling van kleding gebeurt onder andere via de rode kledingbakken die u her en der in Vlaanderen aantreft. Wereld-Missiehulp is dus een hulporganisatie die concrete stappen onderneemt tegen armoede en sociale ongelijkheid in de wereld.

Omdat wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen voor de kansarmen in eigen land, mogen wij blij zijn dat we afgelopen dagen dekens en winterkledij hebben mogen aanleveren aan verscheidene opvangcentra van het Rode Kruis en Caritas. De kansarmen in België hebben, zeker nu in deze vrieskou, behoefte aan warmte.

Daarom graag deze OPROEP: iedereen die deze mensen wil helpen en steunen met dekens en/of warme kleding gelieve contact op te nemen met Wereld-Missiehulp.
Een mooi gebaar dat ongetwijfeld door velen in dankbaarheid aanvaard zal worden.
We zijn er ook om de mensen die in ons eigen land wonen te helpen.

kleding inzamelpunten:
– Menisberg 7, 1654 Beersel, Omgeving: parking parochiecentrum ‘Centrum’
– Kerkstraat, 1653 Beersel, Omgeving: achter de kerk
– Dokter Spitaelslaan 218, 1502 Halle
http://www.wmhelp.be/Activiteiten/KDVlaamsBrabantBrussel.html

boetes voor wie nog op stilstaande waters schaatst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie zich in Sint-Pieters-Leeuw nog op de bevroren vijvers waagt, riskeert een proces-verbaal.

Ondanks het algemeen schaatsverbod in de gemeente trokken enkele tientallen schaatsers de voorbije dagen toch het ijs op (zie oa.artikel 05/02/12). Dat is niet veilig, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout, en daarom zal de politie extra toezicht houden.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik heb opdracht gegeven aan de politie om elke schaatser die men nu nog ziet schaatsen tegen het verbod in, om die te verbaliseren. Juist om een duidelijk signaal te geven van ‘mensen blijf toch van die vijvers af’ want het is veel te gevaarlijk en dat is spijtig dat we na 4 dagen schaatsverbod de mensen op die manier op  hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen welzijn gaan moeten wijzen.”

Gemeentelijke Administratieve Sancties: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.


Update: Reactie van een Leeuwse schaatser die anoniem wenst te blijven.
” Verbieden is gemakkelijk, veilig schaatsen toelaten, en veiligheid garanderen zoals ze in sommige andere gemeentes doen met ondiepe plassen, dat is moeilijker. En daarvoor moet je meten, en vermits onze gemeente dat niet doet doen we het zelf op het wachtbekken, ik heb namelijk geen zin in een natte broek.

Het ijs was gisterenmiddag tussen 10 en 11 cm dik. De windwakken in het midden zijn ondertussen 7 cm dik.
Het diepste punt van de vijver is 60 cm. (vorige zomer met de werplancé tijdens het vissen uitgemeten).
Op de meeste plaatsen staat er echter maar tussen de 30 en 40 cm water.
Door dat de vijver zo ondiep is koelt het water ook sneller af dan op de meeste andere vijvers in de buurt waardoor er op het wachtbekken sneller een goeie ijsdikte kan gehaald worden.

Door de sneeuw groeit het ijs iets langzamer aan, tussen de halve en één cm per dag. Op de plaatsen waar al geveegd is is dat tussen 1 en 2 cm bij -10 ‘s nachts
In Nederland wordt dit water meteen vrijgegeven want het ijs is van super kwaliteit en het risico is miniem.

agenda: Geluk kan je leren

ZUUN: – Gastheer OKRA Zuun, in samenwerking met de adviesraad voor de senioren, nodigt u van harte uit op een infonamiddag ‘geluk kan je leren’ op donderdag 9 februari 2012 om 14.00 uur
.

De seniorenbonden ontvangen alle zestigplussers hiervoor in de parochiezaal A. Quintusstraat te 1600 Zuun.

Programma:
1. verwelkoming.
2. voordracht over “geluk kan je leren” door Greet Van den Bossche.
3. vraagstelling.
4. slotwoord door schepen-voorzitter seniorenraad Luc Van Ruysevelt.
5. afsluiten met babbeltje, koffie en koeken.