sneeuw stuurt verkeer in de war

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Een sneeuwzone trekt van noord naar zuid over het land.
De Federale Politie meldt algemene sneeuwval in heel Vlaanderen. Door de vriestemperaturen blijft de sneeuw liggen. Er wordt een sneeuwtapijt van 3 à 5 centimeter verwacht.

De avondspits verloopt chaotisch door de sneeuw. Op de Ring rond Brussel is er sterk vertraagd verkeer. Touring Mobilis meldt meer dan 550 kilometer file.

In de loop van de avond trekt de sneeuw weg naar het zuidwesten en wordt het overal droog. Maar omdat het hard blijft vriezen, kunnen de wegen gevaarlijk glad worden

UPDATE 17.00 uur:
Er staat op de Belgische snelwegen 1.103 kilometer file. Dat is een nieuw record, zo meldt Touring Mobilis. Het vorige dateert van 948 kilometer dateert van 10 februari 2010.
UPDATE 17.30 uur:
– Infrastructuurbeheerder Infrabel: Voorlopig valt de hinder mee, de treinen hebben kleine vertragingen. Vanuit Brussel rijdt ongeveer één trein op de drie te laat.
– De Lijn: Door de sneeuwval is onze dienstverlening  verstoord. Meer info: KLIK HIER
– MIVB: De bussen in Brussel zijn wegens de sneeuwbuien beperkt tot de kleine ring. De MIVB raadt aan om de metro of de tram te nemen.
UPDATE 18.30 uur:
– Om 18.17 uur noteerde Touring Mobilis een maximale filelengte op de Belgische snelwegen van 1.275 kilometer. Sindsdien lijkt de filelengte lichtjes te dalen.
– Proximus: ‘Wegens het slechte weer ondervinden wij op dit moment hinder op ons netwerk. Onze excuses voor het ongemak.‘ Op sommige plaatsen zoals in Brussel is er een congestieprobleem, Als veel mensen vanuit de file gelijktijdig bellen, kan het gebeuren dat ze hun beurt moeten afwachten.
UPDATE 19.00 uur:
– Volgens gps-leverancier TomTom staat er momenteel 4.083 kilometer file in België, inclusief de secundaire wegen. Er zijn in totaal 1.074 verkeersopstoppingen.
UPDATE 20.00 uur:
– Touring Mobilis: Er staat nog staat nog zo’n 489 km file
– Op de Brusselse Ring nog steeds vertragingen van meer dan één uur.
– Op de N6 Bergensesteenweg (N6) staat er nog steeds een file van in Andermecht  tot in Halle over 4.9 km wat volgens Touring Mobilis een vertraging veroorzaakt van 33 minuten.

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer rijden uit

VLAANDEREN: – In de loop van deze namiddag voorspellen verschillende weersmodellen de komst van een aantal sneeuwbuien. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om de gewest- en autosnelwegen zo goed mogelijk berijdbaar te houden. De strooidiensten zijn momenteel preventief aan het strooien. Zo wil het agentschap voorkomen dat de sneeuw op het wegdek blijft kleven. Ook in de loop van de volgende uren zal het agentschap de toestand van de wegen blijven opvolgen en strooien wanneer dat nodig is.

Aangepast rijgedrag
Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers aan om hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. Ondanks het strooien blijven gladde plekken op het wegdek mogelijk. Voor hun eigen veiligheid en die van ons personeel vragen wij de weggebruikers ook om hun rijgedrag aan te passen in de nabijheid van strooiwagens.

9717 ton zout gestrooid
De afgelopen week strooide het Agentschap Wegen en Verkeer 2185 ton zout op Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Vanaf het begin van deze winter strooide het agentschap al 9717 ton zout.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw tekent beroep aan tegen Plan-MER GRUP Vlaams Strategisch gebied rond Brussel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren is in het Belgisch Staatsblad de definitieve vaststelling van ‘het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan’(GRUP) afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden verschenen.
Als College van Burgemeester en Schepenen van één van de betrokken gemeenten is Sint-Pieters-Leeuw niet akkoord met dit GRUP en heeft de gemeente besloten hiertegen beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Bevoegd Schepen Openbare Werken, Ruimtelijke planning, Milieu, Mobiliteit, Martin Schoukens gaf vandaag toelichting waarover de gemeente in beroep gaat. De twee belangrijkste punten zijn:

– Er wordt landbouwgebied omzet in woongebied tussen de Ruisbroeksesteenweg – Meerweg – Jean Dombréstraat en Detrestraat.
Het VSGB voorziet hier woonblokken met een hoogte van 15 meter, wat goed is voor 5 verdiepingen.

– Op de Bergensesteenweg (N6) tussen de grens van Anderlecht en de rotonde aan de Alsembergsesteenweg kunnen alleen winkels komen met een oppervlakte van 150m2.

Het eindrapport over de Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden – Definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011 kan u vinden via onderstaande link:
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/data/212_00124_00001_MER_eindrapport.pdf

algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na enkele aanhoudende vriesdagen kunnen sommige sportievelingen de verleiding niet weerstaan om zich op dichtgevroren vijvers en waterlopen te begeven.
We willen de winterpret niet bederven, maar staan wel graag even stil bij de gevaren die daaraan zijn verbonden.
Zich op onbetrouwbaar ijs begeven, is niet zonder risico’s. Regelmatig zakken mensen door het ijs omdat de ijslaag onvoldoende dik is.

Daarom is er in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod van kracht (art. 42 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties).
Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.

GAS-reglement: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

GAS-reglement:  Artikel 41 Openbare weg en voetpaden
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het voet- of fietspad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.