jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw is verhuisd

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw is verhuisd naar de conciërgewoning van Laekelinde (Lotstraat 6,8).

Sofie Heymans - jeugdconsulente 02 370 28 80

De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw is verhuisd van het eerste verdiep in Laekelinde naar de conciërgewoning er vlak naast.

Schepen van jeugd,Kathleen D’Herde: ” Met deze verhuis wilden we de bereikbaarheid van de jeugddienst en  de dienst buitenschoolse opvang (BKO) en speelpleinwerking vergroten. Je mag zelf letterlijk en figuurlijk zeggen drempel verlagend werken. Vroeger zat de jeugddienst wat verescholen op het eerste verdiep in Laekelinde. Nu kan je hen bij wijze van spreke al van op straat zien wat de drempelvrees om er binnen te gaan zal verkleinen. ”

De dienst bestaat op dit moment uit 3 personen. Begin maart zal normaal gezien ook de nieuwe jeugdcentrumverantwoordelijke aan de slag gaan.

Denis Van Driessche - administratief medewerker 02 370 28 81

De aanpassingswerken aan de conciërgewoning werden door de eigen gemeentediensten gedaan. De muren werden herschilderd en de nodige netwerkkabels werden gelegd.
De bureau’s bevinden zich allemaal op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komt een vergaderlokaal.

Schepen van jeugd,Kathleen D’Herde: ” De vrijgekomen ruimte op het eerste verdiep van Laekelinde zal na een opfrisbeurt beschikbaar zijn voor verenigingen die niet grote polyvalente ruimte van Laekelinde nodig hebben maar toch gebruik willen maken van een lokaal om te vergaderen, worshops inrichten,kleine activiteiten te organiseren. Hiervoor moet natuurlijk eerst ook nog een reglement opgesteld worden.  “.

Marleen Van Roy - coördinator Buitenschoolse Kinderopvang 02 370 28 86

jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw

Openingsuren:
maandag: 8.00 tot 12.00 uur – 13.00 tot 19.00 uur
dinsdag en woensdag: 8.00 tot 12.00 uur – 13.00 tot 15.00 uur
donderdag en vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur
– of op afspraak.
contact gegevens:
Lotstraat 6 – 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 370 28 80 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd


Activiteiten Jeugddienst voorjaar 2012

Buitenschoolse kinderopvang:
o Krokusvakantie, paasvakantie
o In drie gemeentescholen (Den top, Wegwijzer, Populiertje)
o Contactpersoon: marleen.vanroy@sint-pieters-leeuw.be

Brandbestrijdingscursus
o Jongeren uit de Leeuwse jeugdverenigingen volgen in het PIVO een cursus brandbestrijding met kleine blusmiddelen. Na een theoretisch gedeelte leggen zij in de namiddag enkele praktijktesten af.
o Zaterdag 10 maart 2012 van 9 tot 16 uur
o Vertrek en terugkomst aan Laekelinde (+/- 8u30 – 17u)30
o Contactpersoon: Sofie.heymans@sint-pieters-leeuw.be , 02 370 28 80

Infoavond vakantiewerk:
o Vrijdag 16 maart 2012
o Bestaat uit: Theoretische gedeelte waar de rechten en plichten van een jobstudent worden uitgelegd, met extra aandacht voor de nieuwe regelgeving. Jongeren krijgen de kans te solliciteren bij de aanwezige bedrijven,
vacatures mee te nemen of kandidatuursformulieren in te vullen.
Er zal nagegaan worden of er interesse is voor sollicitatietraining voor jongeren.
• Contactpersoon: sofie.heymans@sint-pieters-leeuw.be

Carnavalsnachtbussen
o 17,18,19 maart 2012
o Het gemeentebestuur zorgt voor veilig vervoer tijdens de carnavalsnachten.
Feestvierders kunnen, na de gewone dienstregeling van de Lijn, gebruik maken van de extra bussen die de jeugddienst inlegt in samenwerking met De Lijn. De bussen zijn volledig gratis. Om nog een betere dienstverlening te bieden werd de dienstregeling aangepast. Op zondagochtend bedraagt de maximale wachttijd nu ook slechts 1 uur (vorig jaar was hier een grotere kloof omdat de normale dienstregeling op zondag later van start gaat).
o De dienstregeling is terug te vinden in infoLeeuw van maart.
o De bussen rijden van Halle, over Zuun en Negenmanneke en doen via de Brusselbaan, Vagevuurstraat en Vlezenbeeklaan een deel van Vlezenbeek aan.
o Contactpersoon: Sofie.heymans@sint-pieters-leeuw.be

Lach van de Leeuw
o 24 maart 2012
o Comedyavond georganiseerd door de Leeuwse jeugdraad i.s.m jeugddienst @ Laekelinde
o Artiesten: Adam Fields – Benedetto Schillaci – The Lunatics
o VVK 5 euro, kassa 8 euro
o Contactpersoon: jeugdraad_spl@hotmail.com

Buitenspeeldag
o 28 maart van 2012  13u tot 17u @ Wildersportcomplex
o De jeugd- en sportdienst zullen op 28 maart voor de vierde maal deelnemen aan de buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid. Met de Buitenspeeldag wil men het buitenspelen promoten.
Het programma kan vanaf half februari geraadpleegd worden via www.sint-pieters-leeuw.be/buitenspelen
Enkele activiteiten: regenkoker knutselen, skeeleren, grote opblaasconstructies zoals human shuffle, stunt racers, japans drummen,enz… met specifieke activiteiten voor tieners
Contactpersoon: sofie.heymans@sint-pieters-leeuw.be

Ideekidskamp:
o 20-13 april 2012 @ Laekelinde
o 3-5 jaar thema helden
o 6-8 jaar thema superhelden
o Contactpersoon: sofie.heymans@sint-pieters-leeuw.be
o de organisatie door jeugddienst, uitwerking door Ideekids vzw. Zij organiseren niet langer zelf kampen in St-Stevensschool.