sport subsidie van 2.318,72 euro voor Sint-Pieters-Leeuw.

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze avond zette de provincie Vlaams-Brabant haar meest verdienstelijke sporters in de bloemen tijdens het twintigste sportgala. De provinciale sportprijs gaat dit jaar naar Bart Swings.

Tijdens het sportgala kregen de ‘sportieve’ gemeenten uit Vlaams-Brabant een cheque voor hun werking.
Het bedrag van de subsidies is afhankelijk van de mate waarin de gemeenten hun inwoners mobiliseren om aan sport te doen‘, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor sport en gezondheid.
Sint-Pieters-Leeuw krijgt hiervoor de financiële steun van 2.318,72 euro
(ter vergelijking: Beersel 665,02 en Halle 1.387,86) 

Laureaten sportprijzen
Tijdens het provinciaal sportgala werden de sporter met een handicap en de beloftevolle jongere verkozen, en de publieksprijs, de trofee van sportverdienste en de provinciale sportprijs uitgereikt.
De provinciale sportprijs ging naar Bart Swings voor zijn prestaties in het skeeleren en schaatsen.
De drie andere genomineerden waren mountainbiker Kevin Van Hoovels uit Betekom, horden- en 4x100m-loopster Elodie Ouedraogo uit Kessel-Lo en de eersteklasse voetbalploeg OHL.

De prijs van ‘Sporter met handicap’ gaat naar Kris Bosmans uit Overijse (paracycling), die van ‘Beloftevolle jongeren’ naar wielrenner Jasper De Buyst uit Relegem en de ‘Trofee voor Sportverdienste’ naar atletieklegende Miel Puttemans uit Vossem..
De winnaar van de publieksprijs is voetbalploeg OHL.
We wensen onze sporters van harte proficiat met hun prestaties en hopen hen nog vaak op een podium te zien staan‘, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor sport.

Provinciale fietsroutenetwerken gaan digitaal

VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Wil je digitaal je fietstocht plannen? Dat kan. Want het fietstoerisme in Vlaanderen schakelt naar de hoogste versnelling.
Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en de diensten voor toerisme van de vier andere provincies werkten intensief samen om de populaire provinciale fietsnetwerken gratis vrij te geven voor digitale toepassingen.

Open data van populaire fietsroutenetwerken
Fietstoeristen kunnen vanaf dit voorjaar via hun thuispc of zelfs onderweg, via wifi of smartphone, de meest actuele versie van de netwerken raadplegen. Het neusje van de zalm naast de traditionele papieren kaarten. De initiatiefnemende overheden stimuleren privéaanbieders om met de vrijgegeven data zo snel mogelijk kwalitatieve routeplanners te ontwikkelen.

Inspelen op mobiel internet met toeristische troeven
Met de digitale vrijgave van de provinciale fietsknooppunten willen de provincies en toerisme Vlaanderen inspelen op de digitale revolutie die door de smartphone, tablet en wifi-netwerken wordt ontketend. De digitale vrijgave van het provinciale fietsknooppuntennetwerk stimuleert de ontwikkeling van kwaliteitsvolle fietsrouteplanners en biedt een platform aan voor handige en verrassende toepassingen voor de populaire smartphone. Ook de andere provincies waren snel overtuigd. De nieuwe technologie opent immers tal van mogelijkheden om de provinciale toeristische troeven efficiënt te promoten

Vijf provinciale knooppuntennetwerken in een centrale Vlaamse databank
De provinciale toeristische diensten en toerisme Vlaanderen hebben in de loop van 2011 de vijf provinciale knooppuntennetwerken geïntegreerd in een centrale Vlaamse databank. Er werden ook de nodige regelingen getroffen om deze databank zo actueel mogelijk te houden. Vanaf januari 2012 kunnen spelers op de private markt een licentie nemen.

Het is een streefdoel om voor privéspelers zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Zo zal toerisme Vlaanderen de nieuwe centrale databank beheren en in naam van de 5 provincies optreden als licentiegever. Het digitaal gebruik van de data is bovendien gratis. Anderzijds wordt ook de kwaliteit van de gebruikte gegevens bewaakt.

Fietsrouteplanner Routeyou
Dat het nieuwe licentiebeleid in staat is om de creativiteit van digitale markt te stimuleren blijkt alvast uit de nieuwe toepassing die het Vlaamse bedrijf routeyou naar aanleiding van de vrijgave heeft ontwikkeld.

 
•Routeyou lanceert met FietsKnooppunten.RouteYou.Com een nieuwe fietsrouteplanner die het plannen over het fietsknooppuntennetwerk combineert met de mooiste of de kortste route naar een bepaalde bestemming.
•De nieuwe knooppuntenplanner maakt het ook mogelijk om bij het plannen van een route rekening te houden met bezienswaardigheden en moeilijkheidsgraden zoals hellingen.
•Bovendien kan je de route tijdens het fietsen ook bekijken op een smartephone.
Ook fietsnet.be was er snel bij om een licentie te nemen. Deze populaire fietsrouteplanner zet sterk in op de meest actuele en correcte informatie over het knooppuntennetwerk en zal de vrijgegeven data gebruiken als een nieuwe belangrijke informatiebron.

informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. (dochtervennootschap van Colruyt) hebben een bouwaanvraag en een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Dinsdagavond had hierover in het gemeentehuis een informatievergadering plaats. Zo’n 120 geïnteresseerden, vooral van de wijk De Witte Roos waren aanwezig en vuurden in de vragenronde verscheidene vragen af op Ecopower en het gemeentebestuur.

Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi, waarvan de eerste zich bevindt op 270 meter van wijk De witte Roos en twee windturbines in de industriezone Laekebeek (Lot) op de terreinen van Colruyt.

Schepen Martin Schoukens licht toe dat het openbaar onderzoek nog loopt tot 14 februari 2012. De gemeente  heeft dan 60 dagen de tijd om een advies uit te brengen bij de bestendige deputatie, dus tot 4 maart. De bestendige deputatie moet dan een gemotiveerde beslissing nemen voor 2 mei 2012. Deze termijn kan maximaal met 2 maand verlengd worden (2 juli 2012). Eens de motivatie er is moet een copy ervan binnen de 10 dagen overgemaakt worden aan de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw zodat deze ze kan aanplakken aan het gemeentehuis en op de locatie waarvan sprake.
Daarna kan ook nog beroep worden aangetekend tegen deze beslissing.

Schepen Martin Schoukens vertelde ook dat het openbaar onderzoek opnieuw werd overgedaan omdat iemand bij de bezwaren de terechte opmerking had gemaakt dat bij ondertekening van de aanplak affiche geen datum stond. Daar men geen procedure fouten wou maken werd het onderzoek herstart. En dat de mensen die reeds bezwaren ingestuurd hadden hierover dit niet opnieuw hoeven te doen dat deze blijven gelden. Zoals Leeuw dit reeds vroeger in de gemeente gedaan heeft.
Het ‘actiecomité windturbines Brucom’ zei dat aan hen door verscheidene bronnen was aangeraden om opnieuw bezwaren in te dienen en ze beloofden de schepen dan ook nieuwe bezwaarschriften.

Daarna legden Manten Vangils project verantwoordelijke van Ecopower en Dirk Vansintjan, Bestuurder Ecopower uit hoe ze tot de locatie en aanvraag gekomen waren.
Er werd rekening gehouden met heel wat beperkingen zoals: minimum buffer van 250 meter tot woningen, natuur gebied, beschermde gebieden, gas- en hoogspanningsleidingen, kanaal, gewestplan,GRUP,…
Als men al deze beperkingen bij elkaar legde bleef de zone aan het kanaal Brussel-Charlerloi over waar het project nu geplant wordt.
In de plannen wordt rekening gehouden met de slagschaduw van de molens en de geluidsnormen volgens de nieuwe Vlarem geluidsnormen die reeds goedgekeurd zijn maar nog gepubliceerd moeten worden.

  
Om 21.10 uur begon dan de vragenronde die tot net voor 23.00 uur duurde.
Een greep uit de vragen: In 2011 waren er wereldwijd 111 incidenten met windmolens hoe veilig zijn deze hier, Is windmolen één rendabel als deze ’s nachts gereduceerd moet draaien, waarom zo kort bij een woonwijk, woningen in wijk zullen dalen in waarde, hoeveel subsidies ontvangen jullie voor de molens, wat met turbulentie, na 8 uur slagschaduw per jaar moet de molen stilvallen hoe wordt dit gemeten, windmolens moeten er zijn maar waarom laten jullie molen één die het kortst bij de wijk staat niet vallen en plaats deze in een ander project weg van een woonwijk,…

Ecopower, Colruyt  en de gemeente beantwoorden alle vragen op één na over het opstalrecht dat Waterwegen en Zeekanaal NV  zal ontvangen voor het gebruik van hun gronden omdat dit niet in de policy past maar Ecopower zei wel geen woekerprijzen te betalen.

Na de informatievergadering was het ‘actiecomité windturbines Brucom’ niet overtuigd over het project en ze zullen hun acties verder zetten.

* Meer info: http://www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-beerselsint-pieters-leeuw


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower