inschrijven: Infosessie ondernemen, internationaliseren en innoveren

SINT-PIETERS-LEEUW: – ‘Ontdek welke steunmaatregelen de Vlaamse overheid voor jouw bedrijf in petto heeft!’ – op donderdag 15 maart 2012.

Nog te weinig bedrijven maken gebruik van de steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid. Wilt U te weten komen hoe uw bedrijf hiervoor in aanmerking kan komen?

Kom dan naar de infosessie georganiseerd door uw gemeentebestuur op donderdag 15 maart 2012 van 08.00 tot 10.00 uur in het G.C.C. Centrum Coloma – J. Depauwstraat 25 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Tijdens deze sessie stellen de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Ondernemen, Flanders Investment & Trade en het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant u in korte presentaties hun diensten en ondersteunende producten voor rond ondernemen, internationaliseren en innoveren.

Uiteraard kan u aansluitend op de sessie uw persoonlijke vragen voorleggen aan de aanwezige contactpersonen.

De toegang tot deze infosessie wordt u gratis aangeboden door het gemeentebestuur.
Om organisatorische reden vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen per e-mail marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be en dit uiterlijk 6 maart 2012.

We kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen.

al dan niet ontbinden Leeuwse culturele vzw’s programmatie en infrastructuur komt voor rechtbank

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft de Leeuwse cultuurvzw’s voor de rechtbank gedaagd om ze te laten ontbinden.
Een eerdere poging om deze vzw’s ‘vrijwillig’ te ontbinden was op een sisser uitgelopen omdat de gebruikers, afgevaardigden uit de cultuurraad, niet akkoord gingen. Zij opteren voor een extern verzelfstandigd agentschap waarin de gebruikers nog een rol kunnen spelen. 

Gust Crabbe (N-VA), lid cultuurraad en afgevaardigde in de vzw’s vertelt:

Gust Crabbe

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft Schepen Marleen Bosmans gedagvaard voor de rechtbank. In haar hoedanigheid van voorzitter van de culturele vzw’s programmatie en infrastructuur moet zij op vrijdag 2 maart verschijnen om de vzw’s op te doeken.
Op dit ogenblik worden de taken van de vzw’s waargenomen door de dienst cultuur die onder het gezag staat van het schepencollege. Op die
manier wordt de inspraak van de verenigingen teniet gedaan.

De vzw’s werden indertijd opgericht door vader Felicien Bosmans om gemakkelijker te kunnen programmeren en werken zonder de dagelijkse bemoeinissen van het college en om de privé meer te kunnen betrekken in het culturele gebeuren, ondermeer door sponsoring of nauwere samenwerking. De mandaten werden ingevuld door een helft afgevaardigden van de cultuurraad en een helft afgevaardigden van de politieke fracties. Deze vzw’s werkten tot ieders voldoening.

Er stelt zich echter een probleem als de voorzitter van de vzw’s aan de kant staat van de gemeenteraad en het college waarvan ze deel uitmaakt en voor de rechtbank het standpunt moet gaan verdedigen van de raad van bestuur die tegen de ontbinding is. Als schepen heeft zij gestemd om de vzw’s te ontbinden. Er zijn hier op zijn minst tegengestelde belangen in één en dezelfde persoon. Bovendien is er het werk van vader Felicien dat wordt tenietgedaan.

Op de vergadering van de vzw’s van 28 dezer werd hierover een hartig woordje gewisseld en kwam men tot de conclusie dat de schepen de vzw’s niet alleen kan vertegenwoordigen, zoals trouwens de statuten voorzien. Daarom zal de ondervoorzitter Hubert Avaux, tevens voorzitter van de cultuurraad, ook naar de rechtbank gaan om de uiteenlopende standpunten uit te leggen.

De schepen kreeg de opdracht om als voorzitter het standpunt van de meerderheid, die tegen ontbinding is, te verdedigen. Een stemming om te berusten in de zaak werd opnieuw door de algemene vergadering van de vzw’s afgewezen. Dit goedkeuren zou neerkomen op ondergraven van het eerder ingenomen standpunt.”

De rechtbank behandelt de zaak op vrijdag 2 maart.

Reactie van Cultuur Schepen Marleen Bosmans (CD&V) :

Marleen Bosmans

Ik heb er herhaaldelijk op gewezen dat niet de schepen, maar de vzw’s gedagvaard zijn. Kopie van de dagvaarding werd trouwens toegestuurd aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ik heb dus zeer correct gehandeld door de Raad van Bestuur samen te roepen naar aanleiding van deze dagvaarding. De dagvaarding werd aan mij betekend omdat de statuten bepalen dat de schepen van Cultuur ambtshalve voorzitter is van de cultuurvzw’s.

Een democratisch verkozen orgaan, de gemeenteraad, heeft op 26.5.2011 beslist om de vzw’s te vragen zich vrijwillig te ontbinden omdat volgens het Gemeentedecreet dat tegen 1.1.2013 toch zou moeten gebeuren. De beslissing om de vzw’s voor 1.1. 2012 op te heffen is ingegeven door de bezorgdheid om de werkzekerheid van het vzw-personeel te verzekeren. Dit personeel kon zonder verlies van wedde worden overgenomen door de gemeente als de taken van de vzw’s door de gemeente werden overgenomen. Daarom werden de concessiecontracten met de vzw’s opgezegd m.i.v. 01/01/2012, wat impliceert dat de vzw’s vanaf 1/1/2012 geen opdracht meer hebben. Het komt aan de gemeenteraad toe te beslissen om na 4 jaar grondig onderzoek de geschikte bestuursvorm te kiezen voor de beleidsdomeinen cultuur én sport. De houding van diegenen die de vzw’s willen in leven houden berust op zuiver partijpolitieke motieven en niet op redenen van goed bestuur. Het inspraakorgaan bij uitstek is en blijft de cultuurraad, waarin alle erkende culturele en socioculturele verenigingen van Sint-Pieters-Leeuw vertegenwoordigd zijn.

De statuten bepalen dat voorzitter en ondervoorzitter samen de vzw in rechte vertegenwoordigen. Dat is dan ook de reden waarom voorzitter en ondervoorzitter samen aanstaande vrijdag naar het Justitiepaleis gaan.

Tenslotte betreur ik het ten zeerste dat Gust Crabbe de persoon van mijn overleden vader hierbij betrekt. Dat is niet de op de bal, maar op de man spelen. Trouwens, mijn vader zaliger was steeds de eerste om erop aan te dringen in eerste plaats de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren.”

UPDATE 2 maart 2012:
De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de rechtszaak dat de gemeente had aangespannen tegen haar twee culturele vzw’s, uitgesteld naar 16 april 2012.

Pajottenland op Vijf TV in het programma een weekendje weg

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De reportagemakers van ‘Weekendje weg’ op Vijf TV besteden vanaf zondag 11 maart 2012, een week lang, een uitzending aan het Pajottenland en de Zennevallei.
Vanmorgen hadden er opnames plaats in het kasteel van Gaasbeek.

De Vijf TV crew van 'weekendje weg' met Els Thibau en gastspreker prinses carnaval Halle Connie Rompato

Misschien hebben jullie de voorbije weken Els Tibau al aan het werk gezien in het programma ‘Weekendje Weg op Vijf TV? Ze gaat op bezoek in een regio of stad en zoekt er leuke winkeladresjes en mooie plekjes om te bezoeken. Vanaf 11 maart is het Pajottenland en de Zennevallei aan de beurt.

Lien Standaert, Pajottenland+: ” Voor deze uitzending hebben vzw Pajottenland+ binnen het EFRO-project regional branding Pajottenland: streekidentiteit als economische hefboom voor plattelandsondernemers, toerisme Pajottenland en Zennevallei en toerisme Halle de handen in elkaar geslagen om zo tot een mooi aanbod te komen en onze regiotroeven in de kijker te zetten tijdens het programma ‘Weekendje weg’ van Vijf TV“.

Zo komen tijdens de uitzending oa. het 300km-lange wandelnetwerk, het Halse verkeersvrije winkelcentrum, kasteel van Gaasbeek, De Lambiek in Beersel evenals verscheidene winkels aan bod.

 

Presentatrice Els Tibau overnachte voor de opnames in het Hof van Petronilla in Gooik. We vroegen Els wat ze van de streek vond.

Els Tibau: ” We zijn hier nu twee dagen voor de opnames en de streek bevalt me enorm. De mooie landschappen met de overlappende weilanden, de schapen en boerenpaarden die daar reeds opstaan zijn voor een dierenliefhebber zoals ik enorm mooi. Ik heb een vriendin die aan de Kesterheide woont in Gooik en ja het is een paradijs hé. Ik kom zeker nog terug naar de streek.
Ik genoot ook van mijn bezoek aan het streekproductencentrum in Halle. Welke verscheidenheid aan producten die jullie streek heeft is enorm. Verder heb ik enkele leuke winkels ontdekt en de rest moet de kijker maar zien vanaf 11 maart op Vijf-TV

Meer info: http://www.vijftv.be/programma_weekendjewegmetvijftv.php

zondag 11 maart om 16u15 en 23u40
maandag 12 maart om 10u00, 13u35, 14u40
dinsdag 13 maart 10u05, 13u45, 14u50
woensdag 14 maart 09u55, 13u40, 14u45

 

agenda: zomer tweedehandsbeurs Gezinsbond Ruisbroek

RUISBROEK: – Tweemaal per jaar organiseert de Gezinsbond van Ruisbroek een tweedehandsbeurs voor baby-en kinderkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-uitzet, boeken, fietsen, zwangerschapskledij, … .

Zaterdag 3 maart 2012 ben je welkom van 14u00 tot 16u00 op de ‘zomer tweedehandsbeurs’.
In zaal ’ Ons Huis’ Fabriekstraat 9 te Ruisbroek..

agenda: Eerste hulp bij fietspech

OUDENAKEN: – De Landelijke Gilden van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseert een cursus ‘Eerste hulp bij fietspech’. In samenwerking met Gilbert Dedobbeleer.

Wanneer: Maandag 5 maart & 12 maart 2012 om 20u
Waar: Parochiezaal Oudenaken
Deelname gratis

Voor alle belangstellenden en fietsers die kleine herstellingen aan zijn of haar fiets wil uitvoeren, thuis of onderweg.
Op 5 maart komen deze kleine herstellingen aan bod: herstellen van defecte rem, lekke band, een gebroken ketting, vervangen van spaken of het afstellen van versnellingsapparaat, enz.
Op 12 maart kan iedereen een aantal technische vragen stellen en zullen een aantal herstellingen worden uitgevoerd aan fietsen. Deze vragen kunnen voorafgaandelijk per mail worden meegedeeld aan paul.defranc@telenet.be

Een aanrader wanneer bij de aanvang van de lente de fietsen opnieuw van onder het stof worden gehaald om fietstochtjes te maken langs de mooie wegen in het Pajottenland.
Iedereen van harte welkom.

DORPEN IN DE KIJKER OUDENAKEN – ST-LAUREINS-BERCHEM: Bestuur LANDELIJKE GILDE, KVLV, OKRA

KVLV EN LG SPORTEN SAMEN
– FIETSTOCHTEN DOORHEEN HET PAJOTTENLAND VANAF MAANDAG 30 April 2012.
– VERTREK AAN DE KERK TE OUDENAKEN OM 19U
– IEDEREEN WELKOM
– Wie vroeger in april wil starten kan dat natuurlijk. We zullen de weersomstandigheden afwachten.

agenda: Legondary

SINT-PIETERS-LEEUW: – 6 LWI presents : ‘LEGONDARY, het meest legendarische FEEST van ’t jaar!
Op vrijdag 2 maart 2012 in Laekelinde

LINE-UP :
21u – 23u : Picalausa (house, techno)
23u – 1u : Deejay Vega (hiphop, R&B, dancehall)
1u – 3u : DB Laaionhead (commercieel, feestmuziek)
Happy hour van 21 tot 22 u
Kaarten verkrijgbaar bij de leerlingen van 6LWI!
vvk : € 3 – adk : € 5

burgemeester vraagt gesprek met staatssecretaris over mogelijk terugkeercentrum

SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester-provincieraadslid Lieve Vanlinthout heeft maandag een brief gestuurd naar mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor asiel en migratie inzake de al dan niet komst van een asiel- of terugkeercentrum in Negenmanneke.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik heb haar verzocht mij een persoonlijk onderhoud toe te staan, ten einde de problematiek inzake de al dan niet inplanting van een asiel- of terugkeercentrum voor asielzoekers in het voormalige Atlantis te Sint-Pieters-Leeuw/Negenmanneke te bespreken.
Tijdens dit onderhoud zou ik mevrouw De Block persoonlijk willen op de hoogte brengen van de negatieve conclusies van de preventiedienst van de Brandweer van Halle, aangaande een eventuele onderbrenging van dergelijk centrum in het vroegere rust- en verzorgingstehuis Atlanis, alsook van meerdere bezwaren dienaangaande van mezelf als burgemeester.”

tv-programma chef in nood bij restaurant brasserie Van Gogh

VLEZENBEEK: – Stéphane Buyens sluit dit ‘Chef in Nood’-seizoen (VTM) af in Vlezenbeek bij restaurant-brasserie Van Gogh. Te bekijken op VTM op dinsdag 28 februari 2012 om 21.35.

Leo heeft de zaak al twintig jaar en die groeide uit tot een begrip in de streek. Zo’n tien jaar geleden stapte zoon Sebastien mee in de zaak om samen verder te bouwen aan het succes. Ondanks de inspanningen keert het tij. Leo vertelt dat ze sinds twee jaar achteruit gaan en dat ze de extra’s die ze in de zomer verdienen weer kwijtspelen in de winter. Er moet dus actie ondernomen worden.

Bij zijn eerste bezoek observeert Stéphane Buyens de zaak met al zijn zintuigen. Zijn analyse is duidelijk: er is veel potentieel cliënteel van de bedrijvencentra in de buurt, Van Gogh is in een mooi en proper pand ondergebracht, het interieur is mooi en clean, de bediening is goed. Maar één blik op de uitgebreide menukaart en de chef weet dat er met zoveel gerechten niet gewerkt kan worden met dagverse en kwaliteitsvolle producten. En dat proeft hij ook wanneer hij de salade Vincent en de klassieker vol-au-vent als culinaire kennismaking neemt.

Stéphane is vastbesloten de routinekeuken van Van Gogh op te doeken, de menukaart drastisch in te krimpen en de gerechten die wel op de kaart blijven een restyling te geven zodat ze up to date worden. En hij wil dat er gewerkt wordt met dagverse en kwaliteitsvolle streekproducten. Kortom, het nieuwe concept moet bestaan uit hedendaagse brasseriegerechten met superverse streekproducten die de werknemers van de bedrijven in de buurt ook naar de Van Gogh lokken.

De sterrenchef is ook van mening dat de communicatie tussen de zaal en de keuken moet verbeterd worden. Kwestie van alle neuzen in de dezelfde richting te krijgen, neemt hij Leo en Sebastien samen met hun koks David en Christophe mee op een streekgerechtenpromenade door het Pajottenland.

‘Chef In Nood’, dinsdag 28 februari 2012 om 21.35 uur op vtm.

Brasserie Vincent & Restaurant Van Gogh

Dorp 21 te Vlezenbeek
Tel: 02 / 532.22.09

www.van-gogh.be

Aangekondigde verkeerscontrole: 29 februari 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle aan van ‘gordeldracht’ op woensdag 29 februari 2012

In uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid worden zeer regelmatig verkeerscontroles uitgevoerd in Sint-Pieters-Leeuw.
Een beperkt aantal van deze verkeerscontroles wordt op voorhand aangekondigd via: www.lokalepolitie.be/5414

Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel gaan hetzelfde toewijzingsreglement gebruiken voor sociale huurwoningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Mensen uit de streek krijgen vanaf 1 maart voorrang als ze een sociale woning willen huren in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel. De drie gemeenten gaan hun huurreglement in die zin aanpassen.

De drie nieuwe gemeentelijke toewijzingsreglementen geven uitdrukkelijk voorrang aan de kandidaat-sociale huurders die hier sinds hun geboorte wonen, als minderjarige minstens 10 jaar gewoond hebben of minimaal 10 jaar in de gemeente woont of gewoond heeft.
Dit geldt voor alle sociale huurwoningen van zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen Woonpunt Zennevallei, de Gewestelijke Maatschappij voor volkshuisvesting als van de sociale verhuurkantoren WEBRA en Zuidkant.

Schepen Huisvesting Sint-Pieters-Leeuw, Jos Speeckaert:
Onze huidige inwoners dus de autochtone bevolking maken weinig kans op een sociale woning. Er zijn heel wat wachtlijsten momenteel. En zo krijgen we dikwijls de discussie van ‘ons eigen inwoners krijgen geen kansen meer op een sociale woning.’ Die moeten dan verhuizen naar omringende gemeenten ook omdat de prijzen bij ons zo duur zijn en alle sociale woningen ingenomen zijn. Daar wordt nu een halt aan toegeroepen.”

Directeur Woonpunt Zennevallei, Karel Gutschoven: “Op die manier maken Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel ten volle gebruik van de beleidsmarge die hen gelaten wordt om een antwoord te bieden op de sociale verdringing in de Vlaamse Rand rond Brussel. De Meest kwetsbaren in onze samenleving voelen dit het hardst aan. Vandaar de uitdrukkelijke voorrang voor de sociale huurder die sinds zijn geboorte woont. In tweede instantie is de sociale huurwoning voor wie hier als minderjarige of erna minstens 10 jaar gewoond heeft. Daarna blijven de algemene regels gelden. Met name voorrang voor wie de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente woont en kandidaten uit het werkgebied van de sociale woonactor. Tot slot komen de kandidaat-huurders zonder lokale binding in aanmerking.”

Dankzij dit reglement zijn kandidaat-huurders uit de gemeente beter beschermd tegen sociale verdringing. Dit betekent ook een versterking van de eigenheid van de streek.

Voorzitter Woonpunt Zennevallei, Oscar Decoster: ” We hebben vandaag het toewijzings reglement voor onze huurders aangepast. In die zin dat mensen die uit eigen streek komen en die een lokale binding hebben, sneller op de lijsten naar boven komen en dus met andere woorden dat zij eigenlijk meer dan nu het geval is prioriteir in het systeem van toewijzing terecht komen.

agenda: 45ste Parochiefeest

VLEZENBEEK: – Graag nodigen we u en uw familie uit op het ’45ste PAROCHIEFEEST’.

met op het menu : steak en haantje
op zaterdag 3 maart 2012 van 18 tot 21 uur
op zondag 4 maart 2012 van 11 tot 16 uur
in de parochiezaal, dorp 48 te 1602 Vlezenbeek

De opbrengst investeren we in nieuwe stoelen voor onze parochiezaal
HARTELIJK WELKOM
vanwege Pater Sus & parochiale werkgroepen

agenda: Steak en Gebraadkermis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bestuur, trainers, afgevaardigden, spelers en medewerkers van voetbalclub SK Leeuw nodigen jullie hartelijk uit op hun jaarlijkse ‘Steak- en Gebraadkermis’.

vrijdag 2 maart 2012 vanaf 18.00 uur
zaterdag 3 maart 2012 vanaf 17.00 uur

In het parochiecentrum aan de Rink, René Balléstraat.

agenda: steakkermis

NEGENMANNEKE:De koninklijke politieverbroedering van Sint-Pieters-Leeuw nodigt u uit op hun ‘steakkermis’ ten voordele van hun sociale dienst.

zaterdag 3 maart 2012 van 12.00 tot 22.00 uur
zondag 4 maart 2012 van 12.00 tot 20.00 uur

In studio Monev, LA Schockaertstraat 59

agenda: spaghetti festijn

ZUUN:Chiro Smasjh-Jeko Zuun nodigt u uit op hun ‘spaghetti festijn’.

zaterdag 3 maart 2012 van 17.00 tot 22.00 uur
zondag 4 maart 2012 van 11.30 tot 20.00 uur
In het Parochiecentrum Sint-Lutgardis aan de kerk in Zuun

agenda: broederlijk delen, koffie stop

Deze gaat in Zuun door op twee plaatsen op vrijdag 2 maart 2012.

 • Sint-Lutgardisschool, Arthur Quintusstraat 43, rechtover de kerk, van 8.00 u. tot 9.15 u.
 • Kringwinkel, Bergensesteenweg 386 van 15.00 u. tot 16.00 u.

Kom langs, drink een (h)eerlijke kop koffie en stop een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steun de eigen plannen van mensen in het Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.
Maar er is meer. Een Koffiestop is gezellig, brengt mensen samen en laat hen praten over het werk van Broederlijk Delen.

meer info: www.koffiestop.be

voetbaluitslagen 26 februari 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Teralfene – KV Zuun 2-1
In het klassement staat KV Zuun op de 12de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
SK Leeuw – Itterbeek 3-0
In het klassement staat SK Leeuw op een  4de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Borchtlombeek – KV Brucom Sportief 0-3
Ruisbroek A – SK Vlezenbeek 2-1
KV Zuun B – SK Leeuw B 1-2
FC Negenmanneke Pepingen B 0-6

In het klassement staat  KV Brucom Sportief 3de, Ruisbroek A 5de,SK. Vlezenbeek 7de, KV Zuun B 8ste, SK Leeuw B 10de en FC Negenmanneke 13de.

volleybal uitslagen 26 februari 2012

volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw
De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw:

Dames 2de Divisie B: VC Zuun – Ass´nee Assenede 3/0 – Reservewedstrijd: 3/0
Heren 2de Divisie B:  VC Zuun – Topsport School Vilvoorde ()

1PD – Eerste provinciale Dames
Zuun VC 2 – Berg-op-Wijgmaal 1 3/1

2PDA – Tweede provinciale Dames reeks A
VBT Machelen 2 – Ruisbroek 84 3/1

2PHA – Tweede provinciale heren reeks A
KLB Sollenbeemd Halle – Zuun VC 3/1

3PDA – Derde provinciale Dames reeks A
Zuun VC 3 – Davoc Lot 1 1/3
Zuun VC 4 – VC Eternit Kapelle o/d Bos 0/3

3PHA – Derde provinciale Heren reeks A
Toffe Jeugd Volley Zellik – Ruisbroek 84 3/0

Sint-Pieters-Leeuw heeft 32.215 inwoners

VLAANDEREN: In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012 werden de inwonersaantallen per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 bekendgemaakt.

De onderstaande bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 worden bekendgemaakt ter uitvoering van artikel 5, § 3, en artikel 273, § 2, van het Gemeentedecreet en ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het Provinciedecreet. Ze zijn bestemd voor het opstellen van de lijsten van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict, en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict op 14 oktober 2012, overeenkomstig artikel 7, § 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Totaal Vlaamse provincies: 6.345.387 inwoners
provincie Vlaams-Brabant: 1.094.054 inwoners
Sint-Pieters-Leeuw: 32.215 inwoners

agenda: fabrutselclub maart 2012

VLEZENBEEK: Programma van de Fabrutselclub van Vlezenbeek voor maart 2012.

1 maart 2012: Film

8,15 en 22 maart 2012: vaas in gips
benodigde materialen: ballon, gips, grote pot, wegwerphandschoenen, plastieken of kartonnen doos voor transport en plastiek zak en tafelbeschermer

29 maart 2012: bloemschikken
benodigde materialen: oasis, plastiek zak, mesje en bloemen naar believen

Welkom op donderdagavond van 20 tot 22 uur in de Merselborre.

Heb je interesse voor één van deze activiteiten of vragen. Stuur een mailtje naar fabrutsel@hotmail.com
De Fabrutselclub is geheel vrijblijvend. Je moet geen inschrijvingsgeld voor een jaar betalen. Per keer dat je komt betaal je 1 euro. Dit is voor iedereen ! Of je nu jong, oud, dik of dun bent. Iedereen is van harte welkom.

agenda: Wandelseizoen Pajottenland trekt zich op gang

REGIO: – Het Pajottenland is een uiterst aangename regio om te wandelen. Niet toevallig ligt hier het meest uitgebreide wandelnetwerk van Vlaanderen.
Het heuvelachtige, de kleine landschapselementen, het boerenleven,… vervelen doet het landschap hier nooit. Wandel je graag in groep, dan kan je aansluiten bij één van de wandelclubs zoals Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw vzw.
Wie er graag alleen op uittrekt, kan via de wandelnetwerkkaart eigen routes uitstippelen en wie interesse heeft in de verhalen en de geschiedenis van de streek, kan op stap met een streekgids.

Dit weekend organiseert wandelclub de Lennikse Windheren op zondag 26 februari 2012 de “Nationale Wandeldag” ( www.lenniksewindheren.be ) , vzw de Marktrotters organiseert op 11 maart de “29e Kriek- en Mattentochten” (Alle info op www.marktrotters.be).
En op 25 maart organiseert KWB Vlezenbeek
 de Povinciale wandeldag van KWB Vlaams-Brabant.
2008-11-16-wandel-mee_3
Wil je nog meer? Het ganse jaar door organiseren de streekgidsen Zuid-Westbrabant iedere derde zondag van de maand een ‘ open wandeling’.


Streekgidsen Zuid-Westbrabant – open wandelingen 2012

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De streekgidsen Zuid-Westbrabant organiseren ook in 2012 elke derde zondag van de maand wandelingen in het Pajottenland. Wil je genieten van de landschappen maar tegelijk meer te weten komen over je dorp, de geschiedenis, heemkunde, kunst, cultuur, legendes, folklore, ecologie en politiek? Dan is een wandeling met een streekgids de ideale manier om de streek te verkennen.

Overzicht van de wandelingen in 2012:

18/3: Alsemberg ‘Lievelingsoord van de vorsten’
Start: O.L.V.-kerk, Pastoor Bolsstraat, 1652 Alsemberg
15/4: Beert ‘Een grensdorp van Brabant’
Start: O.L.V.-kerk, Johan Demaegtstraat, 1673 Beert
20/5: Neerpede ‘Bedreigd Neerpede’
Start: O.L.V. van Vreugde en Sint-Gerarduskerk, Bloeistraat, 1070 Anderlecht
17/6: Gooik ‘Het dorp met de drie hamertjes’
Start: O.L.V. van Goede Bijstandskerk, Strijlandstraat 61, 1755 Gooik
15/7: Sint-Kwintens-Lennik ‘Prinselijke wandeling’
Start: Gemeentehuis Marktplein, 1750 Lennik
19/8: Bever ‘Van Bever naar Burcht’
Start: Sint-Martinuskerk, 1547 Bever
16/9: Wambeek ‘De moederparochie van Ternat en Sint-Katherina-Lombeek’
Start: Pol de Montstraat, 1741 Wambeek
21/10: Essenbeek ‘Rond de Boterham, het oudste centrum van Essenbeek’
Start: Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk, Kasteelstraat 1, 1500 Essenbeek
18/11: Drogenbos ‘Een beboste uithoek van het Zoniënwoud’
Start: Sint-Niklaaskerk, Grote baan, 1620 Drogenbos
16/12: Sint-Pieters-Leeuw ‘Hlaiwa, de heuvel boven de Zuunvallei’
Start: Sint-Pieters- en Pauluskerk, Rink, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

De wandelingen starten om 14u30 tot 17u, de afstand bedraagt tussen 7 en 9 kilometer en deelnameprijs bedraagt 0.5 euro per persoon

agenda: Het zijn soms kleine ettertjes. Hoe omgaan met driftbuien, protesten

VLAAMS-BRABANT / HALLE: – Elke ouder streeft ernaar zijn kinderen te laten opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen, die vol zelfvertrouwen in het leven staan. Ouders moeten dan kunnen terugvallen op een mix tussen gezonde intuïtie en betrouwbare informatie over opvoeding. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant voordrachten over opvoeding voor ouders en professionelen.

De bedoeling van deze lezingen over de opvoeding van kinderen is ouders samenbrengen en ondersteunen met kennis en uitwisseling tussen ouders zelf.
We moeten de discussie durven aangaan over de verantwoordelijkheid van ouders. Hoe pak je dat concreet aan? Opvoedboeken en -programma’s gaan nog al te vaak uit van algemeenheden waar ouders in de praktijk weinig mee aan kunnen. Ze houden vaak geen rekening met hun leefsituatie, met de inspanningen die ze al hebben geleverd, de uitputting die ze voelen, hun schaamte over wat er mis loopt. Daardoor zadelen ze ouders, vaak met de beste bedoelingen, met nog meer schuldgevoel op. Die redeneren immers: als het allemaal zo simpel lijkt, waarom lukt het mij dan nog altijd niet?

Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant dit voorjaar een voordracht in Halle.
Het zijn soms kleine ettertjes… Opvoedingsdeskundige Maurits Wysmans leert u hoe u best omgaat met driftbuien, protesten,… Deze lezing gaat door op maandag 27 februari 2012, om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Halle (Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle).

Meer info en inschrijvingen: Gaëlle Saelens, 02/363.23.08 of gaelle.saelens@halle.be

Na de lezingen is er bewust gekozen voor een moment waarop ouders nog wat kunnen nakaarten of ervaringen uitwisselen. Want onder gelijkgestemden kunnen ze zelf naar oplossingen zoeken.
Aan de lezingen van de provincie  zijn ook een gratis themaboekjes gekoppeld.

agenda: Mafia Fifties

SINT-PIETERS-LEEUW: vrijdag 24 februari 2012, JH Twidrio draait de tijd terug naar de jaren 50 van de vorige eeuw.

Onze familia zorgt voor de grimy doch warme sfeer in de periode waar de maffia heerste, mannen geen softies maar gentlemen waren, vrouwen zo sexy als pin-ups en dansen dansen was en geen tectonik.
Met aangepast decor en muziek van Elvis, Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Lloyd Price, Dean Martin enz.

Er zal een live-band aanwezig zijn die ons zal laten dansen op de grootste klassiekers van toen.
De drooglegging is nog niet zolang geleden opgeheven en dat wordt gevierd met Martini en onze Fiftie’s cocktail.
Ladies trek dus je mooiste jurk aan, gentlemen draag je tuxedo. En laat je meeslepen naar de tijd van weleer. Wie zijn kledij aanpast is free to come, mensen uit deze eeuw betalen 2€
locatie: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw

Inbraak in woning

RUISBROEK: –  Er werd tijdens de dag en de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning langsheen de Brugstraat te Ruisbroek.

De volledige woning werd doorzocht en de dieven ontvreemden 2 computers, een playstation, geld en juwelen. De dader(s) liet in de woning een haarband achter.

De lokale recherche voert hierop een navolgend onderzoek; er wordt eveneens een buurtonderzoek ingesteld.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

RESOC Barometer februari 2012

VLAAMS-BRABANT: – RESOC Halle-Vilvoorde is verheugd u de eerste RESOC Barometer te kunnen voorstellen. Deze barometer biedt u in een oogopslag een volledig beeld van de sociaaleconomische situatie in de regio.
Werkgelegenheid:

bron: RESOC Vlaams-Brabant

In eerste instantie bekijken we de top 3 ontvangen vacatures in regio Halle-Vilvoorde in 2011.
In Halle-Vilvoorde worden de meeste vacatures ontvangen voor de beroepsgroepen “Verkoper”, “Andere bureaubedienden” (commercieel, uitvoerend en administratief) en “bewaker”.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Bij de top 10 openstaande vacatures in 2011 zien we voor regio Halle-Vilvoorde dezelfde drie beroepsgroepen (“Verkoper”, Andere bureaubedienden” en “Bewaker”) hoog scoren.

Economische activiteit
De grafiek die de maandelijkse evolutie van het aantal faillissementen in regio Halle-Vilvoorde aangeeft, is duidelijk: De twee crisisjaren (april 2008-april 2010) tekenen zich af door een hoger aantal faillissementen.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Deze trends kunnen niet worden geanalyseerd zonder Vlaanderen mee te nemen. Daarom zetten we het aantal faillissementen op jaarbasis af tegen het totaal aantal faillissementen in Vlaanderen.

In regio Halle-Vilvoorde daalt het aandeel faillissementen t.o.v. Vlaanderen constant in de laatste 4 jaar: van 7,44% in 2008 tot 3,81% in 2011.
Mobiliteit: De inkomende en uitgaande werkpendel van Vlaams-Brabant.

In regio Halle-Vilvoorde werkten in 2009 131.435 inwoners buiten deze regiogrenzen. Dit is 54% van het totaal aantal werkenden in deze regio. De grote meerderheid hiervan is werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (87.366 of 66%). 7.257 (6%) van hen pendelde elke dag naar regio Antwerpen. Regio Mechelen (5%), regio Leuven (4%) en Waals-Brabant (4%) vervolledigen de top 5 van meest populaire pendelbestemmingen van inwoners van Resoc Halle-Vilvoorde. Daarnaast wonen 127.601 werkenden in regio Halle-Vilvoorde buiten deze regio. Dit is 60% van het totaal aantal werkenden in de regio. De meesten komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (20%), regio Leuven (16%), regio Zuid-Oost-Vlaanderen (11%), regio Antwerpen (8%) en regio Mechelen (8%).

Het pendelsaldo (inkomende – uitgaande pendel) bedraagt voor regio Leuven -43.742. Brussel en regio Halle-Vilvoorde zijn belangrijke aantrekkingspolen voor inwoners uit regio Leuven. Het pendelsaldo voor regio Halle-Vilvoorde bedraagt -3.834 maar kent wel een veel grotere dagelijkse instroom (127.601) en uitstroom (131.435) dan regio Leuven.

Deze in- en uitgaande pendel heeft uiteraard zijn repercussies op de mobiliteit in Vlaams-Brabant. Tel er dan nog de dagelijkse inkomende pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (377. 303 in 2009) bij, en het is geen wonder dat met dergelijke pendelstromen, de wegen in onze provincie dagelijks dichtslibben.
bron: RESOC Vlaams-Brabant

Pas afgewerkte Rink nu opengebroken door Belgacom

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na anderhalf jaar heraanleggen ging de Rink vorige week weer open.
Maar nu is Belgacom begonnen met werken.

Schepen van Openbare Werken Martin Schoukens is boos:
De Rink werd onlangs heraangelegd voor een prijskaartje van goed 1 miljoen euro. De werken zijn achter de rug, maar nog niet opgeleverd. Toch is er alweer een put op het voetpad te zien gemaakt door Belgacom. Voor de heraanleg hebben we met alle nutsmaatschappijen twee overlegvergaderingen gehouden over de werken van de Rink. We hebben uitdrukkelijk gevraagd dat als zij in de straat werken moesten uitvoeren dat dan tijdens onze werken te doen. Belgacom liet duidelijk verstaan dat het niets moest doen. Maar wanneer de gemeente dan klaar is, blijkt dat ze prompt het voetpad opengooien.
Volgens Belgacom voor storingen op oude leidingen. Deze oude leidingen konden dus perfect tijdens de werken vervangen worden. Wellicht gooien ze de put nadien weer gewoon dicht, maar niet op de vakkundige manier zoals de aannemer de kasseien aanlegde.”
Als na de werken van Belgacom de voetpaden niet deftig hersteld worden zal dit over gedaan worden door de aannemer van de gemeente (daar de werken nog niet opgeleverd waren). Deze zal dan de rekening doorsturen naar Belgacom.

Agenda: De Weeg uit de doeken doen

VLEZENBEEK: – De cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op vrijdag 2 maart 2012 om 19.30 uur een boeiende avond waarin een stukje geschiedenis wordt doorverteld: ‘De Weeg – uit de doeken doen’ ism kind & Gezin en het gemeentebestuur.

– Een tentoonstelling van voorwerpen en geschriften van meer dan een eeuw kinderwelzijn.
– Een filmpje met getuigenissen van vrijwilligers van De Weeg.
– Een panelgesprek over:
– markante personen met hun ‘eigenaardigheden’
– leuke of juist triestige voorvallen tijdens de huisbezoeken of op De Weeg
– raadgevingen vroeger en nu
– Optreden van Zangvereniging Redoris
– En dan nog… een verhaaltje voor het slapengaan
Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor een drankje.

Iedereen welkom in De Merselborre te Vlezenbeek.
Van dit project is er ook een LEWE-themanummer beschikbaar.


LEWE: De Weeg ‘uit de doeken doen’

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde publiceerde een nieuwe uitgave van ‘LEWE’ : De Weeg ‘uit de doeken doen’, project orale geschiedenis.

Naar aanleiding van de organisatie van de tweejaarlijkse cultuurprijs 2011 groeide in de cultuurraad het idee om in de pare jaren “iets” te organiseren om anonieme inzet onder de aandacht te brengen.

Guido Vanbelle: “ De cultuurprijs zet persoonlijke inzet in de schijnwerper. Er wordt echter zoveel gedaan door zoveel ‘gewone’ mensen waarvan de maatschappelijke relevantie zelden of nooit of ten hoogste tientallen jaren later wordt erkend.
Het project orale geschiedenis was geboren. Het vergde nog een half jaar broedtijd om een thema vast te leggen, enkele verenigingen warm te maken om het project te ondersteunen en een haalbare formule uit te werken.
Een goed thema moest meerdere decennia omvatten, en met foto’s en voorwerpen kunnen gedocumenteerd worden, relevante personen moeten kunnen worden geïnterviewd en een link naar de toekomst moest vermijden dat het hele project slechts een historische betekenis zou hebben.
Volledigheid wordt zeker niet nagestreefd wel een prettige en bewustmakende activiteit vol dankbaarheid. De voorbereidende vergaderingen hebben voldoende stof opgerleverd om dit LEWE boekje mogelijk te maken”.

Het LEWE-themanummer gewijd aan de geschiedenis van De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit 3 grote delen:
1) Geschiedenis van Kind & Gezin
2) Getuigenissen van medewerkers
met getuigenissen van: Lucienne Degueldere-Uyterschout, Paula Beunens-Devillé, Victoire Mertens-Troost, Lieve Steens, Liliane Speeckaert-Février, Ann Destrycker-Desmet, Rosa Denayer, Magda Van Cutsem, Jeanne van Heffen-Van Nechel en Julia Wauters-Rijpers
3) De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten


Wordt lid van LEWE voor 5 euro per jaar!
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer BE26091011630329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

agenda: 19de regionale kleuterhappening

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 4 maart 2012 van 14.00 tot 17.00 heeft in sporthal Wildercomplex de ’19de regionale kleuterhappening’ plaats van sportregio Zuidwest Rand: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Met allerhande materiaal wordt de sporthal omgetoverd tot een groot speelparadijs.

Voor Kleuters van drie tot zes jaar, onder begeleiding van ouders of grootouders.

Programma:  Springkastelen – Puzzelen, bouwen – Treintjes en auto’s – Fietsjes, pedalo’s – Doolhof-, klim- en klauterparcours – Tattoos – Vrij spel (schildpadjes, klossen, tonnen, …) – Ballonplooier.

Prijs: 3 euro per kleuter (inschrijven ter plaatse)
Locatie: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw

Maggie De Block: locatie open terugkeercentrum nog niet beslist

NEGEMANNEKE / BELGIË: – Staatssecretaris voor Asiel en migratie Maggie De Block laat weten dat er nog geen beslissing genomen is voor de locatie van een open terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze wordt pas over enkele weken genomen.

Op de shortlist van mogelijke locaties voor een open terugkeercentrum staat nog steeds het voormalige rusthuis Atlantis op de hoek van Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg (rechtover de mediamarkt) in Negenmanneke.

Maggie De Block: ” Wij gaan zeker een open terugkeercentrum maken want dat is echt een deel van ons beleid. Maar alleen is het zeker nog niet geweten waar het open terugkeercentrum gaat komen.
Er is een lijst gemaakt door mijn voorganger en de dienst vreemdelingenzaken. En inderdaad één van de plaatsen die daar op staat is Sint-Pieters-Leeuw.
Maar wij gaan dat herbekijken vanaf het moment dat wij de nodige budgetten hebben voor een open terugkeercentrum te maken. Dat zal in de komende weken zijn. Vanaf dan kunnen wij beslissen waar het moet komen, hoeveel personeel er voor nodig is, hoeveel mensen we er voor enkele weken moeten opvangen enz.
dus elke locatie wordt bekeken welke gevolgen het heeft qua budget en de wijk waar het komt. Dus ik ga niet voorop lopen op de feiten.”
.
Bedoeling is dat uitgeprocedeerden die een bevel kregen het grondgebied te verlaten in een open terugkeercentrum worden ondergebracht.
Tijdens hun verblijf van 30 dagen zullen ze er worden voorbereid op een vrijwillige terugkeer. Indien ze weigeren spontaan terug te keren, verhuizen ze naar een gesloten centrum.
Het centrum zou ressorteren onder de bevoegdheid van DVZ maar DVZ en Fedasil zullen samenwerken om te komen tot een geïntegreerd terugkeerbeleid.

agenda: Poppentheater Repelsteeltje

SINT-PIETERS-LEEUW: De Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op donderdag 23 februari 2012 om 14.30 uur een voorstelling van poppentheater POPS met ‘Repelsteeltje’.

Doelgroep : kinderen tot 10 jaar.
Prijs: 3 euro
Locatie: Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw (Rink), René Balléstraat 6
Contact: Marie-Jeanne Meert 02 377 19 44 louise.hublau@telenet.be

rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak: Pastoriegebouw Vlezenbeek is van gemeente

VLEZENBEEK – Een geschil dat meer dan 10 jaar loopt tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen uit Vlezenbeek over de pastorie in het dorp kreeg een uitspraak bij de 26ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Daar werd beslist dat het pasoriegebouw en bijhorende tuin, gelegen te Dorp 43 Vlezenbeek, wel degelijk gemeentelijke eigendom is. (Eindvonnis in eerste aanleg en op tegenspraak)

Meer info over de pastorie op Bouwkundig Erfgoed: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/90897

gemeente geeft negatief advies Stedenbouwkundig attest perceel aan de Depauwstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het College van Burgemeester en Schepenen gaf maandag 20 februari 2012 een negatief advies ivm de aanvraag van Stedenbouwkundig attest voor een achterliggend perceel gelegen tussen de Depauwstraat en het Colomapark.

Advies stedenbouwkundige aanvraag J. Depauwstraat 106, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20/2/2012 van het stedenbouwkundig attest voor een perceel gelegen langsheen de J. Depauwstraat.

De beoordeling van het CBS, als uitvoering van art. 1.1.4 van de codex , is gebaseerd op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale gevolgen, houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de VCRO:

– het ruimtegebruik en de bouwdichtheid: 10 wooneenheden op een perceel van 30 a 59 ca betekent een dichtheid van 30,6 wooneenheden/ha. Daar de bebouwing met 9 woongelegenheden in tweede orde wordt voorzien, daar de bouwdichtheid overdreven is voor een dergelijk ontsloten perceel, daar de bouwtypologie niet aanluit in zijn onmiddellijke omgeving, is de aanvraag niet in overeenstemming met de algemeen gangbare en stedenbouwkundig aanvaarde normen.

– visueel-vormelijke elementen: In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen meergezinswoningen (met platdak). Het gebouw vindt geen aansluiting met de verkaveling langs de Sint-Sebastiaanstraat. Dergelijke configuraties met een erfdienstbaarheid van doorgang hebben een ongunstig effect op het straatbeeld.

– het bouwen van woningen en het toelaten van een toenemende verharding zal wateroverlast met zich mee brengen.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag niet in overeenstemming is (of kan gebracht worden met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Conclusie: het stedenbouwkundig attest werd negatief beoordeeld.
Martin Schoukens
Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

De Lijn wijzigt aanbod in Vlaams-Brabant

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwVLAAMS-BRABANT: – SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorgestelde maatregelen die De Lijn in Vlaams-Brabant wil nemen om te besparen, zijn goedgekeurd. De Lijn zal de maatregelen nu verder intern uitwerken. Pas daarna gaan ze van kracht. Via de website en strooifolders zal u tijdig kunnen nagaan wat er specifiek voor uw lijn verandert en wat de alternatieven zijn.

 • Lijn 170 (Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle)
 • Lijn 171 (Brussel – Brukom – Halle)
  Alle ritten hebben voortaan als eindhalte Brussel – Zuid. De haltes Kapellekerk, Rouppe en Stalingrad worden niet meer bediend.
 • Lijn 172 (Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel)
  Deze lijn rijdt niet meer uit. Reizigers kunnen als alternatief gebruikmaken van lijn 810 (Jette-Dilbeek-Ruisbroek-Halle) of op donderdag van marktbus 101 (Vlezenbeek – Halle).
 • Lijn 810 (Halle – Ruisbroek – Dilbeek –Jette)
  Alle ritten hebben voortaan hun eindhalte aan het Moermansplein in Dilbeek. Reizigers naar Jette kunnen in Dilbeek overstappen op lijn 820 (Dilbeek – Jette – Vilvoorde – Zaventem).

Meer info: www.delijn.be

agenda: Chinees Etentje

NEGENMANNEKE: – Chiro Negenmanneke organiseert voor de 32e keer een Chinees Etentje ten voordele van het bivak in de zomer.

Ons eetfestijn heeft een vrij grote naambekendheid en staat daarnaast bekend omwille van het prachtige decor, waar heel wat voorbereiding in kruipt van de leiding…
Ons eetfestijn vindt plaats op 25 en 26 februari 2012, in de parochiezaal van Negenmanneke (G. Deruyverstraat 21)
De concrete uren: zaterdag van 17u tot 22u en zondag van 11u tot 20u

Wij serveren als voorgerecht Chinese kippensoep, loempia’s of calamares,
als hoofdgerecht: 3 verschillende wokgerechten met bami, zoetzuur varkensvlees met rijst of kip met curry of champignonsaus.

voetbaluitslagen 19 februari 2012


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Galmaarden – KV Zuun 3-3
In het klassement staat KV Zuun op de 11de plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
Vorst A – SK Leeuw 0-0
In het klassement staat SK Leeuw op een  4de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2011-2012
KV Brucom Sportief – Linkebeek 5-0
KV Zuun B – FC Negenmanneke 10-1
Dworp – Ruisbroek A 1-2
SK Vlezenbeek – Tollembeek 0-1
SK Leeuw B – Dender-Pamel B 4-1

In het klassement staat  KV Brucom Sportief 3de, Ruisbroek A 5de,SK. Vlezenbeek 7de, KV Zuun B 8ste, SK Leeuw B 11de en FC Negenmanneke 13de.