Pajottersprijs Jong CD&V voor ziekenhuisclowns

RUISBROEK: – Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Pieters-Leeuw, dit jaar in zaal Ons Huis in Ruisbroek, reikte Jong CD&V de pajottersprijs uit aan de ziekenhuisclowns.

Lieve Steens die in onze gemeente reeds gedurende vele jaren verscheidene acties tvv de ziekenhuisclowns op het getouw zette nam de cheque in ontvangst.

Katrien Monteyne, voorzitter Jong CD&V Sint-Pieters-Leeuw: ” We zochten dit jaar een jong thema voor de prijs, we wouden iets doen met jongeren. Als je dan begint te zoeken kom je al snel terecht bij jeugdverenigingen. Maar aan hen wouden we het niet geven daar zij al subsidies ontvangen van de gemeente. Zo zijn we bij de ziekenhuisclowns gekomen en we denken wel dat ze dit verdienen als je ziet hoe zij met de kinderen in het ziekenhuis omgaan. Dus we steunen dat initiatief.”

Wat doen de ziekenhuisclowns precies?
Eerst en vooral gaan we alleen langs wanneer de verpleging, medische staf, het kind en de ouders dit wensen.
Op de kamer begint er een leuk, meestal geïmproviseerd gesprek.
Als clowns luisteren we naar hun verhaal, vergroten de vreugde of verkleinen het verdriet.
We nemen de gevoelens van het kind over en toveren met een trucje het onmogelijke te voorschijn of net terug weg.
De sfeer waarin het kind zich bevindt, bepaalt het hele spel.
Soms staan we ook langs het bed bij behandelingen, injecties, ruggenmergprikken, …
We helpen het kind zich voorbereiden op wat komt: alle handelingen nog eens overlopen, nagaan of het kind alles begrijpt, voor wat ontspanning zorgen, …
Na de behandeling is er vreugde omdat alles goed verlopen is en wordt het kind gemotiveerd om mee te vechten tegen ‘de slechte soldaatjes’.
Via het spel proberen we ook de taak van de verpleging en de arts uit te leggen aan het kind.

De ziekenhuisclowns zijn oa.actief in het Academisch ziekenhuis van de VUB in Jette
meer info: www.ziekenhuisclowns.be

Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw schenkt 6000 euro aan goede doelen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw verzamelde in 2011 een aantal fondsen om sociale projecten te ondersteunen. Donderdag kon deze dynamische serviceclub drie cheques schenken aan o.a. de VZW De Poel (4.000 euro), aan Ziekenzorg Sint-Pieters-Leeuw (1.000 euro) en aan de Ziekenhuisclowns (1.000 euro).

Wat is en doet FIFTY-ONE?
Fifty-One International is een internationale vereniging met een menslievend-filantropisch doel. Fifty-One staat voor een wereld van vrijheid, vriendschap en verdraagzaamheid. Een maatschappij waarin de achting voor de andere de enige garantie is voor onze onafhankelijkheid. Onze in 1966 in Waterloo opgerichte serviceclub is de eerste en enige serviceclub die ontstaan is op het Europese vasteland. Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Anderlecht.

Doelstellingen zijn:
het bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid;
bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen;
de gemeenschap dienen door initiatieven te bevorderen en te steunen.
Basis van de Fifty-One zijn de clubs, verenigd in districten, die onder de verantwoordelijkheid staan van een gouverneur. De clubs zijn de belangrijkste bouwstenen van de beweging en hun activiteiten hebben een weerslag op het geheel. De club functioneert onder de leiding van een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een protocolchef. De leden van de club komen tweemaal per maand bijeen voor een diner waarbij de activiteiten worden besproken en vaak een voordracht wordt gehouden door een van de leden of door een gastspreker.

Om de onderlinge contacten zo vruchtbaar mogelijk te laten verlopen, rekruteert de beweging haar leden binnen bepaalde beroepsgroepen, om aldus de banden tussen verschillende beroepen en disciplines te bevorderen. Om voldoende diversiteit te garanderen worden per club slechts twee leden van eenzelfde classificatie toegelaten.

Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw
De plaatselijke club – Fifty-One Coloma Sint-Pieters-Leeuw – werd opgericht in 2002. Paul Paridaens- onze eerste en tot eind verleden jaar – onze enige voorzitter liet de club onder zijn charismatische leiding uitgroeien tot wat ze nu geworden is. Een echte groep van veertien vrienden die zich, tezamen met hun echtgenotes, inzetten voor het verlenen van ‘diensten aan de gemeenschap’. Jaarlijks organiseren wij een succesvol kaasbuffet, nemen wij deel met een stand aan de jaarmarkt en verkopen wij champagne. De gerealiseerde winsten worden integraal uitgekeerd aan goede doelen. Zo ondersteunen wij elk jaar opnieuw de VZW De Poel. Ook individuele projecten komen aan de bak: een sportproject in Nepal, Rainbow4Kids in Kenia (een onderwijsproject). Dit jaar is er naast de traditionele cheque voor De Poel, ook financiële steun voor Ziekenzorg Sint-Pieters-Leeuw en De Ziekenhuisclowns.

Eind verleden jaar kozen de leden een nieuw bestuur. De ploeg bestaat uit: Albert Speeckaert (voorzitter), Luc Vanruysevelt (ondervoorzitter), Roland Demol (secretaris), Luc Antonsen (penningmeester) en William Moons (protocolchef).

Op het programma staan de volgende aandachtspunten:
het erkennen van de club door de Leeuwse cultuurraad;
het uitbouwen van de naambekendheid binnen de Leeuwse gemeenschap;
het uitbreiden van het ledenaantal;
het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Daarnaast wil het nieuwe bestuur ook verder gaan met de al bestaande en succesvolle initiatieven. Met andere woorden het begrip ‘dienst aan de gemeenschap’ zal onder dit bestuur ook geen loos begrip blijven.

meer info: www.fiftyonecoloma.be

Gemeente hoopt in februari te starten met afbraak en heropbouw grote sporthal AJ Braillard

RUISBROEK: – Eind november werd door de gemeente een bouwvergunning aangevraagd bij de stedenbouwkundige dienst van de Provincie Vlaams-Brabant voor de heropbouw van de twee jaar geleden afgebrande grote sporthal A.J. Braillard. Na indienen geldt voor stedenbouw een termijn van 60 dagen voor het nemen van een beslissing.
Leeuw hoopt tegen februari een gunstig advies te ontvangen en kan dan meteen beginnen met de afbraakwerken en heropbouw van de grote sporthal A.J. Braillard.
De bouw van de nieuwe sporthal zal zo’n 2,5 miljoen euro kosten waarvan het grootste deel betaalt wordt door de verzekering.

Voor de afbraak en heropbouw koos de gemeente voor het bouwbedrijf Pelikaan (www.pellikaan.be). Na de afbraak zal deze firma in 140 werk-kalenderdagen de nieuwe sporthal bouwen. Men hoopt dus dat tegen eind 2012 de nieuwe grote sporthal klaar zou zijn.

De nieuwe sporthal zal een extra multifunctionele ruimte bevatten ipv een conciërgewoning.
De cafetaria zal zich op de eerste verdieping bevinden met zicht op de sporthal en de buiten tennispleinen. Het hele complex zal voldoen aan de strengste brandveiligheids regels.

Op de comissie van Gebouwen en Patrimonium van 15 november 2011 kon men reeds horen dat het verschil in het voorziene budget voor deze uitgave en de vergoeding die de gemeente recupereert van de verzekering, met name ongeveer 300.000 euro, wordt verklaard door het feit dat er nu een nieuwe hal wordt gebouwd én van de verzekeringsvergoeding al onder andere de herstelkosten van de kleine hal werden afgehouden.


Zie ook enkele eerder gepubliceerde artikels naar aanleiding van de brand in Sporthal AJ Braillard:
02/02/2010 Zware brand Sporthal Ruisbroek
01/02/2011 Sporthal AJ Braillard 1 jaar na de brand