Vic Feytons Erediploma 2011: vzw GCC Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw kent het Vic Feytons Erediploma 2011 toe aan de “vzw GCC COLOMA” en wenst met dit Erediploma heel uitdrukkelijk de ganse equipe van de vzw Coloma te huldigen omdat veel ongeziene steun ook op logistiek vlak wordt geleverd waar het de verenigingen vaak aan de kennis of de mogelijkheden ontbreekt.

Met deze onderscheiding, waaraan geen geldprijs is verbonden, maar die doorheen de jaren wel een gerespecteerde erkenning geniet, wil het Davidsfonds zijn waardering uitspreken “voor de wijze waarop de vzw enerzijds de lokale cultuurverenigingen ondersteunt in hun werking, en anderzijds zijn eigen programmatie zo opbouwt dat hij erin lukt om een aanvullend aanbod te creëren voor de bevolking zonder op dit vlak in concurrentie te treden met de lokale verenigingen. Deze doelbewuste werkwijze en vooral ook de soepelheid waarmee het cultuurcentrum functioneert, wordt bijzonder gewaardeerd door de bevolking en is stimulerend en aanmoedigend voor de lokale verenigingen”.

Het Davidsfonds wenst zo te verwijzen naar haar eigen nieuwe initiatief dat in 2011 het daglicht zag – “Leeuw zingt…” met een hele rits grote artiesten (Axl Peleman, Jan Hautekiet, Ron Reuman en Lennart Maes). Een bomvolle zaal zong enthousiast mee, het publiek werd aktief betrokken met 40 jaar muziekcultuur in Vlaanderen. Dit initiatief was een primeur voor de regio en zette Sint-Pieters-Leeuw origineel op de kaart. De artiesten trekken er intussen Vlaanderen mee rond. Deze aktiviteit was zonder de bijzondere ondersteuning van vzw Coloma onmogelijk geweest.

.

Het Erediploma wordt uitgereikt op het Nieuwjaarsfeest, dat plaatsvindt op zondag 29 januari 2012 in het kasteel Coloma. Eerdere winnaars waren ondermeer brouwer Réne Lindemans, architect Karel Breda, kunstglazenier Maurice Nevens en beeldhouwer Luc Van Ruyssevelt die in 1998 de allereerste laureaat was.

agenda: Reizende identiteit met Valeri Dyrzi-Tarasov

SINT-PIETERS-LEEUW: – “Reizende Identiteit” , een tentoonstelling met werk van Valeri Dyrzi-Tarasov
van vrijdag 16 december 2011 tot zondag 13 januari 2012 in Coloma.

Op 17 december zal Valeri Tarasov’s eerste tentoonstelling in België van start gaan.

Aan de hand van een veeleer organische dan thematische combinatie van kunstwerken uit verschillende
periodes, gekenmerkt door verschillende stilistische invloeden, neemt de kunstenaar de bezoeker mee op
een poëtische en bij momenten zelfs surrealistische tocht door verschillende historische, geografische en
culturele dimensies.

De titel “Reizende Identiteit” verwijst enerzijds naar het zoekende, gefacetteerde en enigszins
autobiografische karakter van Tarasov’s oeuvre en anderzijds naar de zwervende emotionele toestand van
de hedendaagse mens, de bewoner van wat Tarasov aanduidt met het begrip “Habitat Dis-habitat”,
namelijk een niet nader te definiëren grensgebied waar niemand zich echt thuis voelt maar waar de
mensen juist om deze reden elkaar meer en meer gaan opzoeken.

OVER KUNSTENAAR VALERI TARASOV
Valeri Tarasov werd geboren in 1956 te Moskou (Rusland) maar woont al geruime tijd in Alberobello (Italië).
Begonnen als autodidact, groeide hij in de loop van de jaren ’90 uit tot een geëngageerde en eigenzinnige kunstenaar. Hij heeft aan talrijke groeps- en solotentoonstellingen deelgenomen zowel in Italië als in de rest van Europa. Deze tentoonstellingen werden besproken in vooraanstaande Italiaanse kranten als La Repubblica en Il Corriere della Sera en door de Italiaanse nationale radio RAI. Zijn werk werd bekroond met talrijke internationale prijzen en is opgenomen in prestigieuze publieke verzamelingen zoals de Italiaanse staatscollectie, de stadscollecties van Siracusa, Lecce en Bari alsook in ontelbare privé-collecties en musea over de hele wereld.

Te bezoeken tijdens de weekends van 14 tot 18 uur maar niet tijdens het kerst- en nieuwjaarsweekend
weekdagen van 10 tot 16 na afspraak via 02 371 63 08/07
G.C.C. Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.

Vorming Jeugd & Ruimte voor steden en gemeenten in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Kind & Samenleving voert in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant een vormingsreeks uit gericht op Jeugd & Ruimte. Dit coaching project wordt volledig op maat van de gemeente of stad uitgewerkt.

De vorming speelt in op noden, vragen, voorbeelden en concrete situaties uit de gemeente of stad . De inhoudelijk opbouw van de vorming gebeurt aan de hand van verschillende bouwstenen (planning, inplanting, uitrusting, inspraak,….) van de jeugdvriendelijke inrichting van de publieke ruimte. Achteraf wordt er een verslag opgemaakt dat als basis kan dienen voor de verdere ontwikkeling van jeugdruimte in de stad of gemeente.

agenda: kersthappening bij Den Artiest

SINT-PIETERS-LEEUW: – kersthappening bij Den Artiest met orginele geschenken, kerstsfeer tussen pot en pint – oesterbar.

vrijdagen 16 & 23, zaterdagen 17 & 24 en zondagen 18 en 25 december 2011 vanaf 11.00 uur.

locatie: Pastorijstraat 5 te Sint-Pieters-Leeuw