Kunst leeft in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond werd in Coloma een oude traditie in ere hersteld. Na vele jaren werd er nog eens een ’tentoonstelling van Leeuwse inwoners’ georganiseerd.
De oproep voor exposanten werd massaal beantwoord zodat op de tentoonstelling werken van 48 deelnemers tentoon gesteld worden. Ook heel wat amateurs die niet tot een Leeuwse kunstkring behoren stelden elk twee van hun werken voor aan het publiek.
 

Cultuurschepen, Marleen Bosmans: ” Het doet goed te zien hoeveel inwoners op de uitnodiging hun werk tentoon te stellen zijn ingegaan: zowel professionelen als amateurs.
Toen ik pas cultuurschepen geworden ben, ben ik eens gaan praten met enkele mensen uit onze Leeuwse kunst- en cultuurwereld. Eén van de verzuchtingen die steeds terugkwam was: ‘da’s toch jammer dat de tentoonstelling van de werken van Leeuwe inwoners niet meer georganiseerd wordt’. Ook cultuurfunctionaris Denis Deneulin zag het wel zitten om deze traditie weer op te nemen. En dus hebben wij deze traditie in ere hersteld. Met succes, zo te zien.”

Cultuurschepen, Marleen Bosmans: ” Naast het eigen cultuuraanbod houdt Coloma eraan om vandaag en in de onmiddelijke toekomst zeer concreet te blijven samenwerken op inhoudelijk en logistiek vlak met de bijna zestig erkende Leeuwse cultuurverenigingen. Deze laatste organisaties, het befaamde middenveld in Vlaanderen, moet je als gemeentelijke overheid koesteren want zij zijn en blijven het cement, het sociale bindweefsel in onze samenleving. Ik reken daarbij ook op de Cultuurraad en op onze cultuurfunctionaris Denis en zijn ploeg.”

Stellen tentoon: Boels Rita – Bogaerts Patrick – Borloo August – Brasseur Henri – Claes Robrecht – Clerinx William – Coppye Urbain – Cornelis Rita – D’Herde Elisabeth – De Petter Maurice – De Saeger Jan – De Schutter Régine – De Wilde Karlos – Delarue Roland – Devooght Annick – Gonzalvez-Lozano Luis – Goossens Ghislaine – Hemelings Geert – Henssens Robert – Hermans Rita – Hoornaert Anna – Laus Josée – Lecossois Germaine – Lim Soon – Meert Jean-Marie – Mees Alice – Mertens Jan – Mievis Nelly – Moriau Henri – Peré Jan – Rampelberg Augustin – Rimaux Paul – Schneider Diana – Steens Patrick – Thibaut Andrée – Thibaut Katharina – Thibaut Nadine – Van Den Berge Annic – Van Goethem Ann – Van Ruysevelt Luc – Vanden Abeele René – Vander Elst Henriette – Vanderheyden Hilde – Vandersteen Roland – Vandroogenbroeck Joanna – Verhoeven Karin – Verstraeten Lydie – Walraevens Josiane – Wauters Bertha.

Gratis te bezoeken op zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur nog t.e.m. zondag 11 december 2011.
Locatie: G.C.C. Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

Pensioenstelling Marcel Vossen

VLEZENBEEK: – Op het kasteel Groenenberg werd gisteren de op pensioenstelling gevierd van Marcel Vossen.

Marcel vossen is de provincial directeur van het Agentschap Natuur en Bos Vlaams-Brabant waar hij zo’n 40 jaar geleden begon te werken. Hij is de architect van de groene gordel van parken en kasteeldomeinen rond Brussel zoals Groenenberg en de rozentuin in Sint-Pieters-Leeuw.

Op de feestelijkheden waren heel wat ministers en afgevaardigen van administraties aanwezig.

Bij een pensioenstelling hoort een passend geschenk. Voor Marcel werd dan ook een speciale ‘Marcel Vossen-roos gecreërd, met een dieproze kleur en een wit hart.
Deze variëteit zal vanaf volgend jaar ook te bewonderen zijn in de rozentuin van Sint-Pieters-Leeuw.

Uw mening voor het zonaal veiligheidsplan is belangrijk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Omdat de politie van Sint-Pieters-Leeuw volgend jaar opnieuw een zonaal veiligheidsplan 2013-2016 zal samenstellen, vragen ze aan de burgers uit de gemeente om hen drie thema’s of problemen uit uw onmiddellijke omgeving mee te delen die volgens u door de politie moeten worden aangepakt.

Vul daarom de online enquete in via onderstaande link:
http://www.lokalepolitie.be/5414/uw-mening-is-belangrijk.html

Bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid in de zone Sint-Pieters-Leeuw is de kerntaak van de politie.
Om heel kort op de bal te spelen en zoveel mogelijk rekening te houden met u verwachtingen, peilt de politie regelmatig naar de veiligheidsproblemen waarmee u wordt geconfronteerd in uw onmiddelijke omgeving. Die verwachtingen verwerken ze in een vierjaarlijks plan waarin ze prioriteiten vooropstellen.
Eens het plan door alle instanties is goedgekeurd, worden de” prioriteiten verder uitgewerkt in concrete en zichtbare acties die moeten leiden tot een hogere veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente.

Dienstverlening De Lijn verstoord vandaag vrijdag 2 december 2011

REGIO: – Doordat de drie vakbonden hun leden opgeroepen hebben om vandaag vrijdag 2 december in Brussel te betogen tegen de besparingsplannen van de federale regering, is de dienstverlening van De Lijn in gans Vlaanderen verstoord. Deze actie is niet gericht tegen De Lijn.

Zware hinder in de regio’s Dilbeek, Pajottenland, Noord-West Brabant en op de Leuvense stadslijnen.

meer info over de bussen:
http://www.delijn.be/nieuws/Dienstverlening_De_Lijn_verstoord_vandaag_vrijdag_2_december_2011.htm#Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant voor veilige feesten in december

VLAAMS-BRABANT: – In december voeren de Vlaams-Brabantse politiediensten intensieve verkeerscontroles op rijden onder invloed uit. Deze actie sluit aan bij de nationale BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) tussen 2 december 2011 en 16 januari 2012.

De controles op rijden onder invloed van december in Vlaams-Brabant zijn een onderdeel van het provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur. Want rijden onder invloed is gevaarlijk. Chauffeurs onder invloed veroorzaken een kwart van de verkeersongevallen. De bedoeling van dit plan is dat soort ongevallen
te doen dalen. We sluiten ons ook aan bij de BOB-campagne tijdens het eindejaar
“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid blijkt dat rijden onder invloed van alcohol vooral ’s nachts een probleem is. Het zijn vooral personen tussen 40 en 54 jaar die het meest rijden onder invloed. Bestuurders rijden het meest onder invloed na een bezoek aan een horecazaak of na een avondje uit.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid