Actiedag Open VLD Sint Pieters Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eind september ging de eerste gemeentelijke actiedag rond duurzaam afvalbeleid door van Open VLD. Dit weekend voert Open VLD Sint-Pieters-Leeuw een actieweekend met als thema “Blauwe gemeente, verkeersveilige gemeente”.
 

Op de wekelijkse markt aan de Rink in ’t centrum van Sint-Pieters-Leeuw werden door de Open VLD mandatarissen flyers met hun standpunten uitgedeeld en gaven ze aan iedere bezoeker een gadget (ijskrabber met parkeerschijf).
Zaterdagvoormiddag herhalen ze de actie in het centrum van Vlezenbeek, Ruisbroek en Negenmanneke.

Voorzitter Open VLD Sint-Pieters-Leeuw Alain Carremans: “Bij deze willen we de verschillende facetten van verkeersveiligheid kenbaar maken.
De verkeersonveiligheid neemt steeds maar toe, en dit hadden we graag zien verholpen worden vanuit verschillende invalshoeken. Onze wegeninfrastructuur moet stelselmatig en degelijk onderhouden worden. Zowel de rijwegen als de fiets- en voetpaden. De verkeersleefbaarheid moet bevorderd worden door wegvernauwingen, asverschuivingen, verkeersplateaus, rotondes, ed,…

Preventieve acties moeten mensen er toe aansporen zich aan de snelheidsbeperkingen en regels te houden. Een wijkagent die dagelijks nadrukkelijk aanwezig is in het straatbeeld, en een verhoging van het politie-toezicht op de naleving van de verkeersregels. Zaak is regelmatig en onverwachts controles uit te voeren en dan, desnoods, streng op te treden en te verbaliseren. Een gemeente is een boeiende smeltkroes van menselijke activiteiten. En zo wil Open VLD dat ook houden. Deze veelzijdigheid van functies brengt noodzakelijkerwijs een belangrijke mobiliteit te weeg.

Elk verkeersbeleid zal evenwel falen zonder een wezenlijke mentaliteitsverandering. Respect voor de zwakke weggebruiker en belangstelling voor andere vormen van vervoer dan de eigen auto ( carpooling, tram, trein, bus, fiets, te voet ) zullen aan de basis van deze wijziging moeten liggen.”

Provincie ontwikkelt geoloket water voor bevolking

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een geoloket ‘water’. Zo kunnen inwoners en gemeentebesturen op een digitale manier informatie opzoeken over waterlopen en waterbeleid.

bron: http://gdi.vlaamsbrabant.be

Wie vandaag wettelijke documenten over waterlopen wil gebruiken, kan enkel een beroep doen op de altas van de waterlopen. Maar deze atlas raadplegen is omslachtig. De atlas is enkel raadpleegbaar in de vorm van kalken, ingebonden kaartbladen en tabellenboekjes. Bovendien zijn deze documenten uitsluitend ter beschikking in gemeentehuizen en bij de provincie.

Volgens de provincie Vlaams-Brabant moet de Vlaamse hydrografische atlas het juridisch-wettelijk statuut van universeel en enig referentiedocument zou krijgen. Dit gebeurt best op Vlaams niveau. Maar deze procedure loopt nog.

Daarom hebben we, in afwachting van een definitief geoloket gebaseerd op de Vlaamse hydrografische atlas, een beperkte versie van het geoloket uitgewerkt. Daarin kunnen inwoners en besturen op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier alle nuttige informatie over waterlopen en integraal waterbeleid raadplegen“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. “Om dit mogelijk te maken hebben we de ‘papieren’ atlas van de waterlopen in de voorbije jaren helemaal laten inscannen. Daarmee was een investering van 130.000 euro gemoeid“.

Door deze ‘papieren’ atlas in digitale vorm op het geoloket aan te bieden, is de raadpleging ervan gemakkelijker. Het omslachtige werk om uittreksels te kopiëren, bijvoorbeeld om bij dossiers voor machtigingen of vergunningen te voegen, behoort daarmee definitief tot het verleden.

Gedaan dus met lastige kopieen van onduidelijke oude documenten“, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Het geoloket water is te vinden op http://gdi.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasWaterlopen